Mantra i yoga, meditation og spiritualitet

Mantra anskuet fra en spirituel synsvinkel

Ordet mantra  (sanskrit ‘redskab for tanken, helligt ord, hellig stavelse”, “lyd”.) bruges i den rituelle praksis inden for hinduisme og buddhisme og flere nye bevægelser, der har hentet inspiration fra de to nævnte religioner. Et mantra siges at indeholde stærke kræfter, som kun kan frisættes ved den rette recitation (oplæsning, gentagelse). Et mantra skal gentages atter og atter for at være virkningsfuldt. At recitere et mantra kræver ekspertise og evt. indvielse. Et mantra fremsagt forkert kan få negative konsekvenser.

Et mantras længde varierer meget. Det kan bestå af en enkelt stavelse som hinduismens helligste lyd aum, og det kan være en hel hymne. I forbindelse med en indvielse kan man desuden få tildelt sit personlige mantra af sin lærer eller vejleder. Man kan sige, at et mantra er et auditivt udtryk for de kosmiske kræfter, som en mandala er et visuelt.

mantra-05

Et mantra kan være vers eller sætninger fra en sang man holder af

 

Hvor mange gange skal man recitere et mantra?

Inden for hinduismen er mantra et ord eller stavelse, der har guddommelig kraft, og hvis rette monotone udtalelse (op til 1.728 gange om dagen), menes at give forbindelse med guderne.

I Indien recitere man ofte mantra 108 gange, da tallet 108 er helligt i Indien. Man benytter en krans, som består af 108 perler, eller også har man en tradition for at sige et mantra 108 gange.

I yoga benyttes mantra ofte. Her kan et mantra udtales blot en enkelt gang, fx. som indledning på, eller afslutning af, en yoga session.

I chanting kan mantra gentages lige så længe du har lyst og energi. Chanting stammer fra fransk ”chanter”, som betyder rytmisk tale eller sang, der består af ord eller lyde, som ofte er baseret på få reciterende toner. Chanting kan variere fra en enkel melodi, der består af et begrænset antal noder, til komplekse musikalske strukturer. Chanting af Mantraer, hellige tekster osv. er en almindelig anvendt åndelig praksis.

 

mantra-02-1

Mantra benyttes fx i hinduisme, buddhisme og yoga

 

Hvilket formål tjener et mantra?

Mantraerne tjener forskellige formål. Nogle beskytter mod alle onder, andre er meditationsfremmende. Historisk set blev ord brugt i en mantra meditation, som skulle påvirke guderne. Tidlige kulturer troede på mange guder, der kontrollerede alle aspekter af livet, og mantraet var relateret til en bestemt gud, som man søgte at komme nærmere gennem meditationen.

Når mantra benyttes i meditations sammenhænge er formålet at styrke meditationen. Ved hjælp af dyb meditation, kan man opnå større indre ro og styrke, bedre udholdenhed, eller blot nå frem til en dybere åndelig tilstand. Meditation med et mantra bruger ord eller sætninger for at bidrage til at uddybe den meditative tilstand. Nogle bruger dele af et digt, andre bruger deres foretrukne vers eller sætninger fra en sang, mens andre finder et vilkårligt ord, der bringer dem gode tanker og gentager det mens de mediterer.

Fra en spirituelt synsvinkel  er Mantra  en lyd, en sætninger eller en række af sætninger, der er opbygget sådan, at ordenes rytme og lyd kombinationer – når de intonerer på den rigtige måde – skaber bestemte vibrationer, der aktivere bestemte virkninger. Ofte udtrykt på den måde at chanting og meditation på mantraer skaber hengivenhed og åndelig energi.

 

mantra-03

Mantra kan også siges indad

 

Populære mantraer

Eksempler på mantra.

Mantra: Om

Udtale: A-U-M

Om siges at være den første lyd der høres ved universets oprettelse. Når hver stavelse er udtalt fuldt ud, bør du mærke lydens energi, der løfter fra bækkenbunden helt op gennem kronen på dit hoved. Lyden fra Om siges at fjerne blokering af hals chakraet, hvilket kan føre til bedre kommunikation med andre.

mantra: Shanti Mantra

Udtale

sarvesham svastir bhavatu | sarvesham shantir bhavatu | sarvesham purnam bhavatu | sarvesham mangalam bhavatu |

Oversættelse

May there be well-being for all,
Må der være velvære for alle,
May there be peace for all.
Må der være fred for alle.
May there be wholeness for all,
Må der være helhed for alle,
May there be happiness for all.
Må der være lykke for alle.

Den korte version

Mantra: Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ
Udtale: A-U-M Shanti Shanti Shanti
Oversættelse: Om Peace Peace Peace / Om Fred Fred Fred

mantra: Gayatri Mantra

Udtale

Om bhur bhuvah svah | tat savitur varenyam | bhargo devasya dhimahi | dhiyo yo nah prachodayat |

Oversættelse

Earth, Heaven, the Whole Between.
Jorden, Himmelen, og alt imellem.
The excellent divine power of the Sun.
Solens fremragende guddommelige kraft.
May we contemplate the radiance of that god,
Må vi overveje denne guds udstråling,
May this inspire our understanding.
Må det inspirere vores forståelse.

Dette er et af de ældste sanskrit mantraer. Det taler til hele skabelsens enhed, på trods af dens mange former. Chanting på dette mantra påberåber solens lys og hjælper os med at overskride lidelse.

mantra: Hilsen til Ganesha

Udtale

Om gam ganapataye namah | vakra-tunda maha-kaya surya-koti-sama-prabha | nirvighnam kuru me deva sarva-karyeshu sarva-da |

Oversættelse

Salutations to Ganesha.*
Hilsener til Ganesha.*
O Ganesha, god with a curved trunk, of great stature,
O Ganesha, gud med en buende skattekiste, af stor størrelse,
Whose brilliance is equal to ten million suns.
Hvis glans er lig med ti millioner soler.
Grant me freedom from obstacles,
Giv mig frihed fra forhindringer,
In all things, at all times.
I alle ting, til alle tider.

* Den første linje er et bija mantra, der kan fremsiges separat.

Ganesha er visdommens og succesens gud, fjerneren af hindringer. Det er altid en god ide at starte en ny indsats ved at påberåbe ham.

mantra: Hilsen til Patanjali

Udtale

yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena | yo ’pakarottam pravaram muninam patanjalim pranjalir anato ’smi |

Oversættelse

With palms folded together,
Med hænder sammenfoldet,
I bow respectfully to Patanjali, the best of sages,
Jeg bøjer respektivt til Patanjali, det bedste af vismænd,
Who dispels the impurities of the mind with Yoga,
Som fordriver urenheder i sindet med Yoga,
Of speech through Grammar, and of the body by means of Medicine.
Af tale gennem grammatik og af legemet ved hjælp af medicin.

Dette mantra påberåber Patanjali, en af forfædrene til yogatraditionen. Mantraet benyttes ofte i begyndelse af en yoga session, som en tak for lærernes afstamning. Mantraet minder os også om, at yoga er beregnet til at rense sindet, mens ayurvedisk medicin kan helbrede kroppen, og at vores tale (og også vores åndedræt) er grundlæggende.

 

mantra: Mangala Mantra

Udtale

svasti prajabhyah paripalayantam nyayena margena mahim mahishah | gobrahmanebhyah shubham astu nityam lokah samastah sukhino bhavantu |

Oversættelse

May the rulers of the earth protect the well-being of the people,
Må jordens herskere beskytte folkets velfærd,
With justice, by means of the right path.
Med retfærdighed ved hjælp af den rigtige vej.
May there always be good fortune for all living beings.
Må der altid være lykke for alle levende væsener.
May all the inhabitants of the world be full of happiness.*
Må alle verdens indbyggere være fulde af glæde.*

* Den sidste linje er et bija, mantra, der kan chantes separat.

Dette mantra repræsenterer lykke og lykke for alle. Hvis du ofte dedikerer din praksis eller meditation til nogen, er denne til dig.

 

mantra: En sang fra Upanishads

Udtale

Om saha nav avatu | saha nau bhunaktu | saha viryam karavavahai | tejasvi navadhitam astu ma vidvishavahai || Om shanti shanti shanti |

Oversættelse

May we together be protected,
Må vi sammen beskyttes,
May we together be nourished.
Må vi sammen fodres.
May we work together with vigor,
Må vi arbejde sammen med kraft,
May our study be illuminating.
Må vores undersøgelse være lysende.
May we be free from discord.
Må vi være fri for uenighed.
Om Peace, Peace, Peace!
Om Fred, Fred, Fred!

Mantraet: En sang fra Upanishads, en samling af gamle indiske filosofiske og religiøse tekster. Dette mantra er ofte reciteret i begyndelsen af en fælles undersøgelse eller venture, hvilket gør det til en god mulighed for alt fra forankring af en yoga-praksis til at omfavne en ny mulighed, det være sig et job eller et forhold.

 

mantra: En sang fra Brihadaranyaka Upanishad

Udtale

asato ma sad gamaya | tamaso ma jyotir gamaya | mrityor ma amritam gamaya |

Oversættelse

From the unreal to the Real, lead me.
Fra den uvirkelige til den virkelige leder mig.
From darkness to Light, lead me.
Fra mørke til lys fører mig.
From death to Immortality, lead me.
Fra døden til udødelighed fører jeg mig.

Mantraet: En sang fra Brihadaranyaka Upanishad, en af de ældste sanskrittekster. Det repræsenterer fred og frihed. Som vi alle ved, kan frihed betyde forskellige ting for forskellige mennesker, men at forstå det, selv ved kanterne, kan give dig en følelse af utrolige levevis.

 

mantra: Isha Upanishadf

Udtale

purnam adah purnam idam purnat purnam udachyate | purnasya purnam adaya purnam evavashishyate |

Oversættelse

That is Whole. This is Whole.
Det er helt. Dette er Hele.
The Whole arises from the Whole.
Hele opstår fra hele.
Having taken the Whole from the Whole,
Efter at have taget helheden fra hele,
Only the Whole remains.
Kun det hele rester.

Mantraet: Åbningsangivelsen af Isha Upanishad, en sanskrittekst, der dykker ind i selvkendskabet. Denne passage udtrykker den grundlæggende ide om, at den ene og de mange er de samme; det synlige og det usynlige, mikrokosmos og makrokosmen er begge hele. Enkelt sagt – vi er en. Når du føler dig alene eller misforstået, kan denne mantra hjælpe dig med at omdanne dine tanker.

 

mantra: Sat Nam

Udtale

Saaaaaaaat* | Nam |

* Sat er forlænget otte gange længere end Nam. Hvis du virkelig vil have mantraet til at udstråle fra bunden af din rygsøjle til midten af dit hoved, gør du Løbet 35 gange længere end Nam.

Oversættelse

Truth is my name.
Sandheden er mit navn.

Dette mantra benyttes i Kundalini Yoga praksis. Styrker din intuition. Dette mantra benyttes også i Sat Kriya meditation, der siges at genoplive seksuel energi.

 

Adi mantra: Ong Namo Guru Dav Namo

Udtale

Oong namo | Gurudav namo |

Oversættelse

I bow to the creative energy of the infinite.
Jeg bøjer til den uendelige kreative energi.
I bow to the Divine channel of wisdom.
Jeg bøjer mig til den guddommelige kanal for visdom.

Dette mantra er skrevet på Gurmukhī, det mest almindelige skriftsprog for at skrive Punjabi. Dette Gurmukhi mantra åbner kommunikationskanalen mellem den studerende og den guddommelige lærer. Vi kan godt lide at tro, at det også åbner os for nye bestræbelser og giver styrken til at prøve noget nyt.

 

mantra: Siri Gaitri Mantra

Udtale

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung |

Oversættelse

Sun, Moon, Earth, Infinity, All that is in infinity, I am Thee.
Sol, Månen, Jorden, Uendelighed, Alt, der er i uendelighed, jeg er Dig.

Bruges som en genoprettende meditation for at sende helbredende energi til os selv og andre. I Kundalini Yoga er posen til denne meditation lige så vigtig som lyden. Sæt komfortabelt med albuer bøjet og gemt fast sammen med ribcage, forlænges underarmene vinkelret med håndfladerne vendt opad.

 

mantra: Neti-Neti

Udtale

Neti neti |

Oversættelse

Not this, not this.
Ikke dette, ikke dette.

Udtrykket er en måde at modbevise på noget – det være sig barske ord eller en situation i dit liv, du gerne vil ændre.

 

mantra-04

Mantra kan være en hjælp til meditation

 

Mantra anskuet fra en psykologisk synsvinkel

Et mantra benyttes i psykologien om  ideer eller tanker, som en eller flere personer finder meget centrale og og/eller ofte refererer til. Alle mennesker kan have gode og mindre gode mantraer. Hvis man bliver ved med at gentage en sætning eller en forestilling om hvordan man er som menneske, så skal det nok ende med at passe. Man har igennem sin opvækst fået et utal af mantraer “foræret”.

Ifølge transaktionsanalyse  har alle mennesker tre egotilstande (Forældre, Den voksne og Barnet), som er fyldt med forskellige mantraer. Disse består af sætninger, der er gentaget overfor det enkelte individ så tit at det har rodfæstet sig hos individet som sandheder, der vanskeligt lader sig rokke ved. I vore tidligste år begynder vi at opfange de budskaber som primært vores forældre formulere og vi indoptager disse som instruktioner vi senere – ubevidst – føler os tvunget til at følge:

 • Du vil blive berømt en dag
 • Du vil aldrig blive til noget
 • Du er en god dreng / pige
 • Det havde været bedre hvis du ikke havde været til, etc.

Et barn får sin drejebog for sit fremtidige arbejde når forældrene siger:

 • Du er den fødte læge
 • Med dit gåpåmod kunne du sælge køleskabe til eskimoerne
 • Du er for doven til at arbejde, etc.

På samme måde får vi alle sammen drejebogsinstrukser i form af mantraer, der har at gøre med vores køn, ægteskab, religionsopfattelse, sundhed etc. for alle livets områder.

Angående uddannelse kan en person hører: “Selvfølgelig skal du gå på universitetet”, eller “Universitetet er for de højpandede”. Om religion kan en person hører: “Vi forventer af dig, at du holder de ti bud”, eller “sikke en gang ævl”. Om sundhed: “Det er psykisk, det hele”, eller “Sørg for at få afføring hver dag”.

Ud fra alle disse mantraer danner hvert individ sin egen personlige drejebog for hvorledes man agere i livet. Ved siden af den personlige drejebog står familiedrejebøger og kulturelle drejebøger, der igen er fyldt med diverse budskaber vi identificere os med. Den kulturelle drejebog kan indeholde identifikation op imod en kultur: eksempelvis : Vi dansker, Vi jyder, Vi kristne etc. Familiedrejebøgerne kan føres fra generation til generation og vise familiemedlemmernes enhed og deres forventning om en bestemt adfærd i sætninger som:

 • Vi har altid levet af at dyrke jorden i familien Sørensen, og det vil vi blive ved med.
 • Vi er kendt for vores gode gerninger her i familien Olsen
 • I vores familie vil vi hellere sulte end bede om hjælp
 • Alle er ude efter os i familien Jensen
 • I vores familie er hjemmet mandens højborg
 • Der har altid været en læge i vores familie, etc.

Alle disse mantraer som vi indoptager mere eller mindre ubevidst igennem vores opvækst rodfæster sig til som sandheder der vanskeligt lader sig rokke ved om vores person, muligheder i livet og basalt set vores livsindstilling. Ifølge samme teori danner ethvert individ tidligt i sit liv en af fire mulige livsindstillinger overfor en selv og andre:

 • Jeg er ok – du er ok
 • Jeg er ok – du er ikke ok
 • Jeg er ikke ok – du er ok
 • Jeg er ikke ok – du er ikke ok

At komme til en forståelse af hvilke grundlæggende mantraer man har og hvorledes disse er opstået kan være meget givtigt i en personlig udvikling og at få ryddet op i dem og få forstærket de positive og ryddet ud i de dårlige kan bringe megen ro og glæde ind i ens liv.

mantra-spejl-02

Mantra kan være noget man siger til sig selv i spejlet – jeg er unik, jeg kan godt, etc.

 

Vil du vide mere

Dette afsnit indgår i vores sektion om spirituel musik og dans, hvor der gives et overblik over hvorledes man benytter musik, lyde og sang indenfor spiritualitet.

Spirituel musik og sang

 

Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer

 

Træk et mantra

 

YOGA Forklaret og illustreret