Iliaden af Homer – Résumé og fuld version Illustreret

Iliaden er et græsk heltedigt, skrevet af Homer. Den består af 24 sange, der omhandler kampene om Troja. Digtet bliver betragtet som et af de største litterære værker i verden.

Iliaden foregår under den trojanske krig. Krigen starter da den trojanske prins Paris med Aphrodites hjælp forfører den græske helt Menelaus’ kone, Helene, og tager hende med tilbage til Troja. Da Menelaus kommer hjem, og opdager hvad der er sket, samler han en kæmpe hær, der skal drage til Troja og vinde Helene tilbage. At samle hæren tager flere år, men til gengæld finder vi i hæren også nogle af de største græske helte, fx. Odysseus, Akilleus, Agamemnon.

Iliaden Iliaden Iliaden
Iliaden
Kort fortalt
illustreret
Iliaden
Komplet version
Sang 1-18
Iliaden
Komplet version
Sang 19-24

Iliaden starter i det tiende år af Trojas belejring. Agamemnon leder de græske tropper, der står lige foran en sejr. I løbet af deres plyndringstogt, har han taget en af Apollons præstinder, Cryseis, som gidsel. Hendes far, præsten Cryses, beder Apollon om hjælp. Apollon er ikke sen til at komme til undsætning, og sender sine dødbringende pestpile ind over grækernes lejr. Det får grækeren Akilleus til at kalde krigerne til samling. Han får sammen med hærens spåmand overtalt dem til, at Agamemnon skal frigive præstinden. Agamemnon adlyder, men snupper til gengæld Akilleus´ krigsbytte.

Men Akilleus er ikke hvem som helst. Hans moder er nemlig Thetis, den magtfulde havgudinde. Hun har en klemme på Zeus, og får ham til at love, at han vil hjælpe Akilleus. Og en olympisk himmelgud holder sit ord. Han får Agamemnon til at dumme sig, og Odysseus må sammenkalde til krigerråd. Odysseus arrangerer nu en tvekamp mellem Menelaus og Paris, hvis strid startede krigen – vinderen fik Helene. Kampen ser ud til at ende med sejr til Menelaos, da noget uventet sker. Guderne blander sig. Athene får en trojaner til at skyde en pil efter Menelaos, og så udbryder der et blodigt slagsmål mellem grækere og trojanere.

Helte i Iliaden

Iliaden

Sang 1. Apollons præst Khryses kommer til achaiernes lejr for at købe sin datter Astynome (Khryseis) fri af fangenskab. Agamemnon afviser hans anmodning med hån. Den fortørnede fader påkalder Apollons hævn over achaierne, og de hjemsøges af pest. Akhilleus sammenkalder folket, og opfordrer Agamemnon til at give Khryseis fri, fordi Kalkhas har sagt, det er det eneste at gøre. Agamemnon bliver vred og tager den skønne Briseis (Hippodameia) fra Akhilleus. Akhilleus anråber sin moder Thetis om hævn, og på hendes bøn lover Zeus at give troerne sejr, indtil hendes fornærmede søn har fået oprejsning. Hera hidser sig op imod Zeus, men Hefaistos bilægger deres strid.

Iliaden Sang 1

Sang 2. For at opfylde sit løfte forleder Zeus ved en drøm Agamemnon til at føre hæren ud til slag. Først holder han råd med de øvrige ledere, derpå opfordrer han på skrømt i en folkeforsamling hele folket til at tage hjem – og det er alle med på. Odysseus holder dem tilbage, og slår hårdt ned på Thersites, der ikke kender sin plads. Odysseus og Nestor opmuntrer alle til kamp, og hele hæren rykker ud på slagmarken. Katalog over achaiernes og troernes styrker.

Iliaden Sang 2

Sang 3. Hærene rykker frem imod hinanden. Paris (Alexandros) stiller sig til rådighed til en tvekamp med Menelaos om Helena og alle hendes skatte. Helena kommer op til Priamos og troernes andre gamle ledere oppe på tårnet på muren ved den skaiiske port, og udpeger for dem en del af achaiernes ledere. Priamos bliver hentet ned på sletten for at bekræfte aftalen om tvekampen. Tvekampen følger. Paris taber; Afrodite fører ham tilbage til hans rum og henter Helena.

Iliaden Sang 3

Sang 4. Guderne beslutter, at Troja skal falde. Athene får Pandaros til at skyde en pil mod Menelaos. Makhaon helbreder Menelaos, der er blevet såret. Troerne rykker frem. Agamemnon opfordrer alle høvdingene til tapperhed. Blodig kamp.

Iliaden Sang 4

Sang 5. Inspireret af Athene dræber Diomedes mange fjender, såres let af Pandaros, dræber denne, og sårer Aineias såvel som han moder Afrodite, da hun vil føre sin søn bort fra kampen. Selv flygter hun til Olympen, men Apollon fører Aineias til sit tempel på Pergamos, og snart træder han igen frem med fornyet kraft. Ares opildner troerne, achaierne trækker sig tilbage. Hektor fælder Tlepolemos. Hera og Athene iler til fra Olympen for at hjælpe achaierne mod Ares, som på sin side flygter til Olympen. Zeus kritiserer ham for det, han har gjort, men lader hans sår helbrede. Hera og Athene vender tilbage til Olympen.

Iliaden Sang 5

Sang 6. Achaierne er ovenpå. Hektor iler til byen for at bede sin moder Hekabe om at bede til Athene om hjælp mod Diomedes, der er gået amok. Glaukos og Diomedes genkender hinanden som fædrene gæstevenner og bytter rustning. Hekabe og de fineste kvinder i Troja beder forgæves Athene om bistand. Hektor opfordrer Paris til at kæmpe, går hjem til sit hus, træffer ikke Andromakhe hjemme, men møder hende ledsaget af ammen, der bærer den spæde Astyanax. Hektor går sammen med Paris ud til kampen.

Iliaden Sang 6

Sang 7. Hektor udfordrer en achaier til tvekamp. Mange melder sig, og der kastes lod. Ajas, Telamons søn, træder op mod Hektor. Mørket falder på, og der udsendes herolder, der skal skille de to kæmpende ad. Nestor foreslår våbenstilstand for at begrave de faldne og forskanse achaiernes lejr. Antenor foreslår forgæves at give Helena tilbage. De faldne bliver begravet, og lejren forskanses med en palisade; det bliver Poseidon vred over. Om natten viser der sig tegn fra Zeus, der bebuder ulykke.

Iliaden Sang 7

Sang 8. Zeus forbyder guderne at deltage i kampene og drager selv til Ida-bjerget. På sin vægtskål afvejer han begge folks skæbne; der venter achaierne ulykke. De drives tilbage, men Agamemnon opfordrer dem til nyt angreb. Teukros fælder mange med sin bue, men såres af Hektor. Atter trænges achaierne tilbage, og Hera og Athene, som iler af sted for at hjælpe dem, standses på vejen på Zeus’ befaling af Iris. Hektor og troerne tilbringer, sejrrige, natten ude på sletten.

Iliaden Sang 8

Sang 9. Agamemnon foreslår, at man skal vende hjem. Diomedes og Nestor modsætter sig forslaget. Man sætter vagter op på palisaden. Nestor råder Agamemnon til at slutte fred med Akhilleus. Agamemnon er villig og lover store gaver. Odysseus, Ajas og den gamle Phoinix sendes til Akhilleus, men han er ubøjelig; selv Phoinix’ indstændige bønner og fortælling om Meleagros rokker ikke hans beslutning. Phoinix bliver hos Akhilleus, mens de andre vender tilbage med uforrettet sag.

Iliaden Sang 9

Sang 10. Agamemnon og Menelaos, som ikke kan sove for bekymring, vækker midt om natten de øvrige ledere. Diomedes og Odysseus bliver sendt ud for at udspionere troerne, der ligger i lejr på sletten. De møder Dolon, der også er på spiontogt, og dræber ham, efter først at have fået at vide af ham, at en trakisk konge, Rhesos, er kommet troerne til hjælp; han har nogle flotte heste. Derpå myrder de Rhesos og tolv andre trakere og vender tilbage til lejren med hestene.

Iliaden Sang 10

Sang 11. Agamemnon tager sin rustning på og udmærker sig i kampen. På Zeus’ befaling holder Hektor sig fra slaget, indtil Agamemnon bliver såret. Agamemnon såres af Koon, og Hektor trænger frem. Odysseus, Diomedes, Makhaon og Eurypylos såres også. Idet Nestor kører forbi med den sårede Makhaon, får Akhilleus øje på dem og sender Patroklos hen for at høre, hvem den sårede er. På tilbagevejen møder Patroklos den sårede Eurypylos, fører ham ind i teltet, og forbinder hans sår.

Iliaden Sang 11

Sang 12. Achaierne trækker sig tilbage indenfor deres palisade. Fordelt på fem grupperinger rykker troerne frem mod den, skønt de får et uheldssvangrende varsel. Polydamas advarer Hektor, men forgæves. Hektor angriber palisaden, og Sarpedon og Glaukos nærmer sig det tårn, hvor Menestheus står. Glaukos såres, Sarpedon river brystværnet ned. Hektor sprænger en port med et stenkast, og troerne bryder ind over palisaden og gennem porten.

Iliaden Sang 12

Sang 13. Kamp ved skibene. Poseidon giver achaierne nyt mod. Blandt disse udmærker sig navnlig de to Ajas’er, Idomeneus og Meriones. Troerne begynder at trække sig tilbage, men Hektor samler sine folk og fører dem mod fjenden. Heftig kamp.

Iliaden Sang 13

Sang 14. Agamemnon og flere sårede ledere viser sig på kamppladsen og sætter mod i achaierne. Hera, smykket med Afrodites bælte, forfører Zeus og dysser ham i søvn, for at Poseidon med desto større styrke kan stå achaierne bi. Hektor, ramt med en sten af Aias, bæres bort fra slaget. Troerne flygter. Aias, Oileus’ søn, udmærker sig.

Iliaden Sang 14

Sang 15. Zeus vågner, ser med forbitrelse troernes nederlag og truer Hera. Derpå sender han Iris ud for at byde Poseidon forlade slaget, og Apollon for give Hektor ny kraft. Achaierne viger; Patroklos iler til Akhilleus for at fortælle ham det. Ajas, Telamons søn, dræber mange fjender, som ville stikke ild på skibene.

Iliaden Sang 15

Sang 16. Akhilleus låner Patroklos sin rustning og tillader ham at rykke ud med myrmidonerne til værn for skibene, som brænder. Troerne fordrives. Patroklos dræber Sarpedon; derpå angriber han muren, som bedøver og afvæbner ham, hvorefter han såres af Euphorbos og dræbes af Hektor. Derefter forfølger Hektor Automedon.

Iliaden Sang 16

Sang 17. Heftig kamp om den faldne Patroklos. Menelaos dræber Euphorbos. Hektor plyndrer Patroklos’ lig og træder op til kamp i Akhilleus’ rustning. Antilokhos sendes som bud til Akhilleus. Menelaos og Meriones bærer Patroklos bort, medens de to Ajas’er holder fjendens angreb tilbage.

Iliaden Sang 17

Sang 18. Akhilleus modtager besked om Patroklos’ død. Thetis kommer til sin fortvivlede søn, råder ham forgæves fra at kæmpe og lover at skaffe ham en rustning fra Hefaistos. Våbenløs stiller Akhilleus sig op ved voldgraven, og troerne bliver rædselsslagne bare ved synet af ham og ved at høre hans råb. Polydamas råder troerne til at trække sig tilbage til byen, men Hektor forkaster rådet. Myrmidonerne lægger Patroklos på lit de parade og jamrer natten over ved hans lig. Hefaistos smeder en rustning til Akhilleus.

Iliaden Sang 18

Sang 19. Thetis bringer rustningen til sin søn og beskytter Patroklos’ lig mod forrådnelse. Akhilleus kalder folket til ting, forsoner sig med Agamemnon og forlanger straks at drage mod fjenden. Achaierne spiser morgenmad; de lovede gaver hentes fra Agamemnons telt; Briseis jamrer ved synet af Patroklos. Akhilleus går til kamp uden at spise men styrkes af Athene. Hans hest Xanthos bebuder ham hans snarlige død.

Iliaden Sang 19

Sang 20. Zeus tillader guderne at deltage i kampen. Hera, Athene, Poseidon, Hefaistos og Hermes kommer achaierne til hjælp, mens Apollon, Artemis, Leto, Afrodite, Ares og Skamandros står troerne bi. Apollon sætter Aineias op til kamp mod Akhilleus; han bliver besejret men frelses af Poseidon. Forbitret over, at hans bror Polydoros bliver dræbt, går Hektor mod Akhilleus og frelses af Apollon. Akhilleus myrder de flygtende.

Iliaden Sang 20

Sang 21. Akhilleus driver en del af troerne til byen, en del til floden Skamandros; fanger og binder tolv levende troer til sonoffer for Patroklos; derpå dræber han Lykaon og Asteropaios. Flodguden Skamandros forfølger ham i vrede med sit vand op over sletten og kalder Simois til hjælp. Men Hera sætter Hefaistos op til kamp mod Skamandros, og denne må give op. Guderne kæmper og vender så tilbage til Olympen; men Apollon tager til Ilios. Priamos lader porten åbne for de flygtende troere, som slipper ind i byen, mens Agenor og derpå Apollon i hans skikkelse holder Akhilleus tilbage.

Iliaden Sang 21

Sang 22. Hektor venter på Akhilleus uden for byen uden at tage sig af sine jamrende forældres bønner. Tre gange drives Hektor rundt om byen; Apollon forlader ham, og Athene opfordrer ham i Deiphobos’ skikkelse til at gøre modstand. Han falder i kampen og slæbes bort til skibene på Akhilleus’ vogn. Forældrenes og Andromakhes jamren.

Iliaden Sang 22

Sang 23. Patroklos viser sig om natten for Akhilleus og beder om begravelse. Ligbålet bygges op og Patroklos brændes sammen med begravelsesofrene. Kamplege til ære for den døde.

Iliaden Sang 23

Sang 24. Akhilleus slæber Hektors lig omkring Patroklos’ grav. På Zeus’ befaling byder Thetis sin søn at give Hektors lig fri, og Iris opfordrer Priamos til at bringe Akhilleus gaver, for at købe Hektor fri. Ledsaget af Hermes kommer Priamos til Akhilleus’ telt, får Hektors lig udleveret og vender tilbage til Ilios. Klager. Begravelse og gravøl.

Iliaden Sang 24

Læs hele Iliaden online

Du har mulighed for at læse hele den komplette Iliade her på NetSpirit. Du finder bogen i NetSpirits E-bibliotek, hvor vi har samlet forskellige af de smukke værker, vi referer til rundt, omkring på NetSpirit. Her finder du også det andet hovedværk, der tilskrives Homer; Odysseen.

Stil spørgsmål om græsk mytologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om græsk mytologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål