Uge 49, år 2023

Der er kommet lidt mere ro på, og du behøver ikke slås så meget for dine idealer som sidste uge. Dog bør du stadig fokuserer på ubalancer i din fysiske krop, og være opmærksom på hvad du generelt byder din krop i denne uge. Du er under indflydelse af Uranus, hvilket betyder at du i denne uge har mulighed for at opleve åndelige sider af dig selv, som du bør fokusere på. Generelt en fin uge, hvor du aktivt bruger din intuition som vil bringe dig en masse oplysninger og du bør stadig lytte til den. Du får besøg af en i din familie i denne uge, og dette besøg vil forløbe godt. Pas på at du ikke gribes af indadvendthed, du har stadig brug for udadvendtheden, og din eventuelle partner længes efter dig.