Numerologi – Betydning tal nr 3

Numerologi – Tal nr 3

Persontypen Kunstneren
Planet Jupiter
Bogstaver C-L-U.

Persontypen Kunstneren:

3 er tallet for udøvende kunst, du er en kunstner. Du elsker livet, glædes ved social kontakt, underholdning og nye erfaringer. Din lyse foretagsomme natur stråler som en sol for at varme andres liv, og din utvungethed overfor andre mennesker drager dem mod dig som en magnet. Du vil altid have mange tilbedere. Du er en yderst udtryksfuld person, og du skal udvikle din færdighed med ord og forædle konversationens kunst. Du kan påvirke andre gennem din evne til at kommunikere om livet på en bombastisk måde.

Du har talenter, som du skal udvikle og praktisere inden for underholdning og kommunikation. Rejser vil antagelig udgøre en betydelig del af dit liv, da du har behov for at blive involveret i mange opdagelser og undersøge nye muligheder. Dine mangeartede interesser gør dig til bredt tænkende og altomspændende. Du kan lide at være på scenen, at underholde og leve det gode liv. Anerkendelse er vigtig for dig, da du har behov for at vide, at du er værdsat.

Tallet 3 symboliserer Jupiter, en planet der spiller en overordentlig vigtig rolle, såvel i astrologien som i Numerologien. Det danner begyndelsen på den hovedlinje, der går gennem tallene fra 1 til 9. Det har særlig tilknytning til hvert tredje tal i Serien: 3, 6 og 9. Sammenlagt giver de, hvordan man end lægger dem sammen, 9 som slutresultat, og alle 3-, 6- og 9-personer harmonerer med hinanden. Åndelig enhed; Det harmoniske resultat af helhedens virkning (tallet 1) på dualiteten (tallet 2). Personlig kreativitet, mennesket som skaber, vækst, personlige mål. Numerologis er det centrale i 3-tallet, individets anvendelse af sine ressourcer gennem en personlig skabelsesproces.

En negativ 3’er gør alt i for stor skala – spiser, drikker, elsker og lever. Du kan være alt for selvoverbærende, og ødselhed kan blive dit fald. Du har tendenser til at overspille og overdrive situationer og gøre myg til elefanter. Venskaber vil da være overfladiske. Du prøver måske at unddrage dig ansvar og at leve netop i øjeblikket. Som 3’er bør du lære ikke at sprede dig over for meget og blive overfladisk, hvilket det er let at falde i med alle dine mange talenter og interesser. Du skal bestride mindst et af dine talenter til fulde.

Som positiv 3’er vil du have held inden for teoretiske områder, investering, spil og chancer i det hele taget. Du vil få mange lykkebringende muligheder gennem personer, som er meget ivrige efter at hjælpe dig på enhver tænkelig måde. Dit held er udledt af din positive, udadvendte holdning, som forårsager at folk ønsker at hjælpe dig. Du vil udstråle kreativ energi, elegance, livlighed og en naturlig tiltrækning på både penge og det modsatte køn.

Du er god til at udtrykke dig. Du kan have udviklet dine kommunikationsevner ved at træne dig selv i kunsten at tale gennem optræden, gennem foredrag, fremmede sprog osv. således at du kan have fået indflydelse på andres liv. Du har udviklet en positiv, optimistisk livsholdning og spreder entusiasme og solskin, hvor end du går. Du betragter socialt samvær og underholdning som nødvendigt i dit liv. Rejser, at udvide din bevidsthed og undersøge nye muligheder er en del af dig. Du er bevidst om din tilstedeværelse, da dette har betydelig indflydelse på dem, du møder.
 

Numerologi – Betydning tal nr. 3

Tal nr. 3 er i numerologi karakteriseret ud fra persontypen Kunstneren og benyttes til fortolkning af hvilke energier, der er tilknyttet din person ud fra, hvordan det er repræsenteret i din numerologiske profil, dit numeroskop. Således er betydningen af tal nr. 3 afhængig af om det er dit tal for livslektie, motivation, etc.

 

Tallets tre aspekter:

Tallet 3’s konstruktive aspekter: Kunstnerisk udtryk, livsglæde, optimisme, inspiration, fantasi, omgængelighed, imødekommenhed.
Tallet 3’s negative aspekter: Dilettanteri, bekymring, ekstravagance, forfængelighed, overfladiskhed.
Tallet 3’s destruktive aspekter: Jalousi, ødselhed, hykleri, intolerant.

Høj eller lav repræsentation:

Mange 3-taller i den numerologiske profil viser inspiration, forestillingsevne, sorgløshed, udtryksevne, utålmodighed, spredning. Få eller ingen 3-taller i den numerologiske profil viser begrænset emotionel udtryk, besvær med at få sproget til at flyde frit, mangel på evner til at føre sig frem, mindreværdskompleks.

Heldige datoer for 3-tallet:

Nummer 3-personer har tirsdag, fredag og i særlig grad torsdag som heldige ugedag. Dagene vil vise sig særlig heldige, hvis de fal­der på en dato, der udgør 3, altså den 3., 12., 21. eller 30., samt i mindre grad på de, der ud­gør 6 eller 9, altså den 6., 9., 15 ., 18., 24. eller 27. i måneden og i særdeleshed vil det være heldigt, hvis disse dage og datoer falder inden­for 3-tallets periode, 19 . februar til 21. marts og 21. november til 21. december.

Dit Livslektie tal er 3

Den livslektie, som du har påtaget dig i dette liv rettet mod at lære at lade din energi komme til udtryk i skrift, tale, underholdning eller kunst. Du har behov for at udtrykke dig, at manifestere dig og at se resultatet af dit arbejde. Livslektietallet 3 kombinere det at turde fra Livslektietal 1; Individet, med forsigtigheden fra Livslektietal 2; Partneren. Livslektietal 3 fortæller at hvad du end foretager dig i livet bør du udvikle og bruge dine kreative og kunstneriske talenter. Livslektietal 3 fortæller dig at du skal lære at være livets kunstner og være oprigtig overfor at du rummer latente ekseptionelle kreative evner i tekst, tale, undervisning eller anden udtryksform.

Denne skabelsestrang skal du give lov til at komme til udtryk og du skal give dig selv lov til manifistere dig i et eller andet unikt udtryk. I dette liv skal du lære at være kunstneren. I denne udvikling ligger en naturlig fare for at du bliver så begejstret over livet og de mange muligheder der er for at lade sig selv komme til udtryk heri at udtrykket bliver overfladisk og pjanket. Dette især hvis du ikke husker at specialisere og fordybe dig. Dette kan værer en hård opgave for personer med Livslektietal nr. 3, idet de med deres indre længsel efter at udtrykke sig, altid er på jagt efter ny inspiration. Disse mennesker egner sig ikke til rutinearbejde. De har brug for at udforske livet og de har derfor undertiden svært ved at holde fokus og følge tingene helt til dørs.

Oftest er personer med Livslektietal 3 selv meget bevidst om denne fare og de er da også oftest de første til at klantre dem selv for manglende dybde eller mening med det som de har frembragt, hvad enten dette så er et billede, en bog, et foredrag eller et helt andet udtryk. Dette leder undertiden disse mennesker over i perioder med kraftige humørudsving. Fra den triste melankoni, tilbagetrukkethed til den totale optimisme og udadvendthed.

Det du skal lære i dette liv er at lade din kreativitet manifistere sig. Dette kan have mange udtryk. Du kan skrive, forelæse, undervise eller finde din niche inden for journalistik. være opfinder, kunstner. Du er bedst inden for intellektuelle, kunstneriske eller kreative områder. Især menes Livslektietal 3 at rumme et ønske om at lærer at kommunikere. Hvilket man jo kan gøre på mange måder. Husk at det at kommunikere både indebærer en evne til at udtrykke sit budskab samt en evne til at lytte til omverden, en evne til at lytte til andre.

Dit Udtrykstal (Vokaltal) er 3

Når dit Udtrykstal er 3 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som 3 tallet repræsentere; kunstneren, der lader sin energi komme til udtryk i skrift, tale, underholdning, kunst m.v. Det er din skæbne her i livet at være inspiratoren, motivatoren, en der opløfter og inspirerer andre. Vær oprigtig overfor at du rummer latente ekseptionelle kreative evner i tekst, tale, undervisning eller anden udtryksform. Du bør lade din kreativitet manifistere sig. Dette kan have mange udtryk. Du kan skrive, forelæse, undervise eller finde din niche inden for journalistik. være opfinder, kunstner. Du er bedst inden for intellektuelle, kunstneriske eller kreative områder.

I dette liv skal du udtrykke dig som kunstneren. I denne udvikling ligger en naturlig fare for at du bliver så begejstret over livet og de mange muligheder der er for at lade sig selv komme til udtryk heri at udtrykket bliver overfladisk og pjanket. Dette især hvis du ikke husker at specialisere og fordybe dig. Dette kan værer en hård opgave for personer med Livslektietal nr. 3, idet de med deres indre længsel efter at udtrykke sig, altid er på jagt efter ny inspiration. Disse mennesker egner sig ikke til rutinearbejde. De har brug for at udforske livet og de har derfor undertiden svært ved at holde fokus. Spild ikke dine energier i for mange retninger samtidig for således at udskyde fuldendelsen af en værdifuld skæbne. Du bør fremme venskabet mellem dine ligemænd ved at være en ven, når en ven er ønsket. Du spreder glæde og solskin gennem din evne til selvudtryk.

Dit indtrykstal (Konsonanttal) er 3

Du er ekstremt charmerende, venlig og selskabelig. Du har en tiltrækkende væremåde og foretrækker skæg og ballade. Loyalitet og ærlighed forstærker din idealistiske natur. Kommunikation er en vigtig del af din personlighed, og du har en ligefrem måde at udtrykke dig på. Du er en ivrig samtalepartner. Du oplyser tågerne i enhver gruppe. Du er som solen, der oplyser verden hos dem, du møder. Spreder solskin og optimisme, hvor end du går. Andre samler sig naturligt omkring din varme. Din tøjstil er som kunstnerens – varieret og til tider lidt sløset, men altid med en eller anden form for raffinement.

Livsperioder for tallet 3

Din første livsperiode er karakteriseret ved 3 tallet

– Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 3 tallet. Og da de vibrationer som 3 tallet indeholder er troen på dig selv og egne vil dette give sig til udslag paa foelgende måde: Denne periode er en straalende livsperiode for et ungt menneske paa grund af dets tendens til udviklingen af din udtryksmåde. Et hvert talent du måtte have med hensyn til kreative eller kunstneriske bestraebelser vil blive opmuntret i loebet af denne periode. Foelelsesudtryk vil vaere staerke og hyperaktive tendenser kan forekomme. Det vil falde dig let at faa venner og at nyede sociale interaktioner eller samvaer. Nyd livet – det er denne livsperiodes melodi. Men vaer forsigtig ikke at sprede dine aktiviteter i en saadan grad at det  ikke kommer til at lykkes for dig naar det gaelder at goere fremskridt med noget.

Din anden livsperiode er karakteriseret ved 3 tallet

– Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 3 tallet. Og da de vibrationer som 3 tallet indeholder er troen på dig selv vil dette give sig til udslag paa foelgende måde: Denne periode har tendens til at blive en meget behagelig, sorgloes og kreativ tid i dit liv. At vaere original og anvende dine talenter for kreative udtryk vil vaere befordrende for din karierre og dit liv generelt. Hvis der er en faldgrube i loebet af denne tid vil det vaere at du har tendens til at blive for optimistisk og ekstravagant, og at du spreder dine talenter for meget. Gennem alt dette er det ogsaa en periode der byder paa megen lykke til gaengaeld for et minimun af plaelaegning og koncentration.

Din tredie livsperiode er karakteriseret ved 3 tallet

– Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 3 tallet. Og da de vibrationer som 3 tallet indeholder er troen vil dette give sig til udslag paa foelgende måde: En 3 tals periode sent i livet antyder et aktivt socialt liv med adskillige hobbier og aktiviteter. Hvis du er en kreativ person kan denne sene livsperiode blive din mest furgtbarer og produktive. Faktisk kan dette vaere den perfekte tid til at skrive den bog du har taenkt paa, elleer måske tiden til at lære en ny måde at udtrykke sig paa, eller simpelthen bare tiden til at lade din fantasi loebe frit. Nyd det, i denne periode kommer det ikke til at blive forfærdeligt hårdt.

De numerologiske tal

1    2    3    4    5    6    7    8    9    11    22

 

Stil spørgsmål om numerologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om numerologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Skal du skifte navn?