swords-013

SVÆRDENES DRONNING

la-swords-013
Beskrivelse:
Sværdenes Dronning viser en kvinde – dronningen – siddende på sin smukt udsmykkede trone i naturen. I den ene hånd holder hun et sværd , den anden hånd har hun løftet som for at hilse nogen eller noget i møde. Hendes ansigt er strengt, og hendes blik er fast. På hovedet bærer hun en krone, om skuldrene en kappe med påsyede skyer. Kappen og tronen forbinder hende med luftelementet. Kortet symboliserer den stolte stærke moder. Dronningen er beslutsom og karakterfast.

Tolkning: Sværdenes Dronning symboliserer det retfærdighedssøgende intellekt. Det repræsenterer en oplevelse af sorg og af ensomhed over gamle problemer. Lærdommen her ligger formentlig i at lære at bære sine sorger, at være med sine sorger og for at håndtere dem finde styrke og visdom i tidligere erfaringer. Det viser os noget, om at man bedst møder bekymringer og smertefulde minder med mod, tålmodighed og accept.

Kortet står for, at de masker vi bærer, de roller og adfærdsmønstre vi har, på den ene side beskytter og skjuler os, og på den anden side også holder os adskilt fra os selv og andre. Kortet henviser desuden til, at det måske er på tide, at se på værdier af de roller, masker og adfærdsmønstre du selv har. Dette kan medføre pinefulde indsigter, men den klarhed, du opnår, vil gøre dig fri.

Andre ord, der karakteriserer Sværdenes Dronning, er: objektiv tænkning, objektiv klarhed, rådgiver og visdom.

Affirmation: Jeg finder ro i min væren. Jeg er med min fortid, nutid og fremtid.

DEN STORE ARKANA

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21

SVÆRDENE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

STOKKENE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

MØNTERNE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

BÆGRENE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

 

knap-left-2
Tarotkort
Komplet
knap left 150x150 - swords-013
Træk et
tarotkort
knap-left-2
Tarotkort
Enkelt
navigation home