3 MØNTER

la-pentacles-003
Beskrivelse:
Tre mønter viser tre mænd i et kirkerum. Den ene, en arbejder, måske en billedhugger, står på en bænk og arbejder, og holder et bæger i sin hånd. En munk og en nar står og kigger i tegningerne for bygningen. Over dem er udskåret tre mønter i en trekant. Kortet symboliserer både, at et projekt – et bygningsværk vokser, men symboliserer også din egen personlige vækst. Kortet indikerer, at kreativitet og kærlighed forbindes, og at du virkeliggør dig selv og bliver mere tilfreds ved at lægge hele din eksistens og energi i arbejdet.

Tolkning: Kortet symboliserer, at vejen til vækst og ekspansion går gennem vedholden arbejde. Det indikerer, at der endnu er en del arbejde at gøre på det værk eller projekt, du er i gang med. Når du trækker dette kort, er det et tegn på, at du formentlig er fast besluttet på at holde fast ved og gennemføre dit projekt, uanset hvor vanskelig eller frustrerende opgaven måtte være. Det er nødvendigt, at du giver alt, hvad du har i dig. Men gør det, for det lønner sig. Gør dig dog klart, hvad det helt præcist er, du gerne vil have ud af dine anstrengelser for samtidig at arbejde fokuseret og effektivt.

Samtidig antyder kortet også, at du, gennem at forholde dig meditativt til dine aktiviteter, vil kunne føle en tilfredsstillelse i og med, at du, når du arbejder, bliver opfyldt af handlingen i sig selv. Der vil følge en oplevelse af helhed og hengivelse med, som også kan beskrives som det flow,du føler, når du arbejder.

Andre ord der vil kunne karakterisere kortet Tre mønter er: arbejde som meditation, succes, selvrealisering gennem arbejde, møjsommeligt arbejde, vedholden indsats, arbejdshest, håndværkeren og designeren.

Affirmation: Jeg giver hele mig selv til arbejdet. Jeg oplever meningsfuldhed i arbejdet. Jeg er meditativ i mit arbejde.

DEN STORE ARKANA

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21

SVÆRDENE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

STOKKENE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

MØNTERNE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

BÆGRENE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

 

knap-left-2
Tarotkort
Komplet
knap left 150x150 - pentacles-003
Træk et
tarotkort
knap-left-2
Tarotkort
Enkelt
navigation home