Skip to navigation | Skip to content

 
 

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 3998
Online profiler 0
Online gæster 424
Åbne spørgsmål 600
Besvarede spørgsmål 2968

Almanak

Tue, 22. January 2019

Solen i dag

Solopgang:08:14
Solnedgang:16:28

Månen lige nu

Full Moon

Der er nu i alt 1547 beskrivelser

Drømmene vil, hvis du forstår budskaberne i dem, støtte dig i at vælge mere helhjertet og leve et ægte liv. Den tolkning og symbolik der tillægges de enkelte drømmesymboler skal blot tages som et udtryk for, at dette er hvad der oftest forbindes med drømmesymbolerne. Det er ikke videnskabeligt efterprøvet eller testet at det reelt forholder sig således.Senest tilføjede:  fyret/smidt ud   Analsex   Moderkage   Moderkage     

Tilføj ny forklaring


Ubuden gæst

Tilføj kommentar  

Fortrængte eller ukendte mandlige sider vil oftest optræde som personer vi føler os utrygge ved i det daglige. I drømmen er de et billede på, at disse sider gerne vil have lys og opmærksomhed, for at blive stærke, sunde og livskraftige. Uindbudte gæster kan variere i graden af deres påtrængenhed. Vennerne kommer uindbudt, sælger banker på døren, landsindsamlingskampagne kører igen og der tigges ved døren, Jehovas Vidner kommer på besøg, en indbrudstyv stjæler arvesølvet, etc. Der er altså tale om noget grænseoverskridende i en eller anden grad. Nogle trænger ind på dine enemærker, der kommer noget ind i dit liv som du ikke selv har budt indenfor.

En ubuden gæst kan også være en person som vi ikke har inviteret, men som vi bare ikke kan undgå - dette kan være alt fra den irriterende fulderiks af en grandonkel, til fogeden der banker på, politiet der kommer på besøg, etc. Drømmer du om at sådanne ubudne gæster kan det pege på uro for at noget konflikt vedrørende personen - eller det som personen er repræsentant for - snart blusser op.

Se også: Indbrudstyv / Razzia

Udgravning

Tilføj kommentar  

Fundament, noget nyt. Afsløring af noget som er gemt, begravet, afsløring af en hemmelighed. Hul man kan falde ned i, faldgrube - En udgravning har mange symbolikker, alt efter hvordan udgravningen repræsenterer sig i drømme - Hvis du selv lavede udgravningen, må du se på hvad hullet skal bruges til. En gravplads? Så må du forholde dig til at din undervidsthed råder dig til at en side i dig, er på vej til at skifte retning, så nye døre kan åbnes. Eller gravede du for at finde noget? Kravlede du ned i udgravningen kan det hentyde til trangen til at gå under jorden, holde sig selv eller noget skjult. Kravlede du ned i udgravningen kan det også hentyde til længsel efter beskyttelse, du går ned i skyttegraven for at holde dig selv ude af skudlinie, også måske en henvisning til livmoderen, hvor du var foster, og en længsel efter at befinde dig på det stadie igen.

Se også: Arkæologi / Grave / Hul

Udkig

Tilføj kommentar  

Drømme om at holde udkig har forskellige symbolforklaringer, alt efter hvad det var du skulle holde udkig efter. Hvis du var på udkik, eller havde fået besked på at holde udkig efter nogen, kunne drømmen være en opfordring til at være på vagt; med andre ord en advarselsdrøm.Forsøg at huske flere symboler i drømmen, og husk også din følelse da du vågnede.

Se også: Detektiv / Diktator / Kikkert / Opsynsmand

Udlænding

Tilføj kommentar  

En udlænding kunne antyde, at der er et fremmedelement i dit vågne liv, at du måske opfører dig på en for dig ukarakteristisk måde. Men vedkommende kunne også repræsentere en fremmede situation, som du forsøger at finde dit til rette i. Hvis det er tilfældet, må du tænke over hvilken indvirkning, den fremmede havde på dig. Tænk også over, fra hvilket land/kontinent udlændingen kom fra og hvad det var der gjorde at i mødtes. Under hvilke omstændigheder mødte i? Kunne I, på trods af sprog, kommunikere? Prøv at finde andre symboler i drømmen, og husk dine tanker og stemninger da du vågnede.

Se også: Aliens / Fremmed / Landekontinenter / Racist

Udmærkelse

Tilføj kommentar  

I 1800-tallet opstod ordensvæsenet i sin moderne, demokratiske udgave, idet man genbrugte ideer og symboler fra ridderordnerne. Historisk betragtet er ordener (udmærkelser) forskellige fra medaljer ved at man er medlem af en orden mens man bliver tildelt en medalje. I Danmark er det Dronning Margrethe 2., der står for uddeling af ordener via Ordenskapitlet. Den fornemste danske orden er Elefantordenen, der normalt kun tildeles kongelige personer og statsoverhoveder. Herefter følger forskellige grader af Dannebrogordenen, der tildeles særligt fortjenstfulde personer og institutioner.

Drøm om udmærkelse er sandsynligvis drøm om anerkendelse, at tilhøre en eksklusiv klub.

Se også: Banket / Bifald / Forfremmelse / Medalje

Udsalg

Tilføj kommentar  

Drømme hvor penge indgår fortæller om dine aktiver. Hvor stærk du er rent fysisk og psykisk, dit menneskelige overskud, hvordan dit selvværd har det, dine følelsesmæssige aktiver - Og hvorledes du forvalter disse aktiver. Går du på udsalg er du således ude for at shoppe efter nogle af de nævnte aktiver, du er på jagt efter disse, men hvorfor forgår det på udsalg? Hvorfor er du på udsalg blandt alle de andre udsalgssøgende og ikke inde i en eksklusiv butik hvor en ekspedient personligt betjener dig? Var det dig selv der holdt udslag er det sikkert en hentydning til at du sælger dig selv for billigt.

Drømme om at gå på udsalg, forbruge, købe noget, kan også handle om hvorledes du forholder dig til forbrugssamfundet, hvor alle styrter ud for at få det seneste nye, alle synes at have økonomisk overskud. Det kan være svært at følge med og selv hvis du har råd, kan det være at du ikke billigere at den væsentligste eksistensberettigelse i det vestlige samfund er at være forbruger. "I Shop, therefore I am" - står der på indkøbsposer og det synes at være det overordnede mantra - måske synes du ikke det burde være således - måske er der en søgen efter noget mere oprigtigt?

Se også: Lommeregner / Marked / Penge / Prisseddel

Udskære

Tilføj kommentar  

Hvad bliver udskåret; en kage, en steg, et dyr, en træskulptur? Hvad bliver det udskåret med; en kniv, en motorsav, en økse? Hvordan bliver det fordelt, til hvem bliver det fordelt? - Se de enkelte handlinger for deres betydning.

Se også: Dyr / Kage / Kniv / Mad og drikke / Skære / Slagter / Værktøjer og redskaber / Økse

Udspørger

Tilføj kommentar  

Bliver du udspurgt bliver du testet. Kender du de rette svar, har du lyst til at give dem til udspørgeren? Kender du ikke de rette svar, hvad er det så for områder du mangler viden. Er drømmen en opfordring til dig om at undersøge nogle ting nærmere. Er du bange for at blive afsløret i ikke at kunne svarene? Er du en bedrager på nogle områder; overfor andre, overfor dig selv? Udspørgeren er måske en del af dig selv, der sætter spørgsmålstegn ved en anden del af dig selv?

Se også: Detektiv / Eksamen / Quiz / Tortur

Udstilling

Tilføj kommentar  

Hvad er det som er på udstilling og hvordan er det udstillet? Hvilke rum er der udstillinger i, hvilket hus? Hvem er med dig til udstillingen og hvad kigger I på? Mest sandsynligt er det at de ting, der blev udstillet repræsenterer sider af dig selv, eller dine nuværende interesseområder. Først og fremmest skal du søge at finde ind til hvad det som blev udstillet var et symbol på. Dernæst skal du se nærmere på måden det blev udstillet på; inde bag glas, beskyttet, eller fritstående i rummet således at alle kunne undersøge det fra alle sider etc. Og endelig skal du se nærmere på hvem der kiggede på det udstillede. Hele vejen til og fra udstillingen kan også være interessant i forhold til drømmetydning. Var der en som krævede adgangsbillet og var prisen meget høj eller meget lav?

Se også: Billede / Galleri / Menneskemasser / Museer

Udstopning

Tilføj kommentar  

At balsamere eller udstoppe noget, er at få døde ting til at se levende ud, bevare dem. Siger det dig noget?

UFO

Tilføj kommentar  

Ved uidentificeret flyvende objekter (UFOer) forstår man normalt et himmelfænomen, hvis væsentligste kendetegn er, at det selv efter en nøje undersøgelse, foretaget af kompetente personer, ikke kan identificeres med nøjagtighed. Området har naturligvis stor interesse i de geografiske steder, hvor UFO aktiviteterne menes at være mest aktive; eksempelvis Area 51 og Bermuda trekanten.

Drømmer du om UFOer kan dette have mange betydninger. Det kan være en lyst til at blive adopteret, accepteret af nogle fremmede (på samme måde som en gruppe man gerne vil accepteres af, tilhører). Det kan være en frygt for at blive ført bort fra ens nuværende tilværelse, ens nuværende ståsted i livet. Så måske skulle du kigge nærmere på hvad der eventuelt truer din nuværende tilværelse (arbejdsmæssigt, familiemæssigt, økonomisk etc.) Det kan også være en længsel efter helt at skifte ståsted, job, bopæl etc.

Se også: Adoptere / Adoptivbarn / Aliens / Astronaut / Flyve / Kidnappet

Ugle

Tilføj kommentar  

Drømmer du om et dyr, skal du se nærmere på hvad du forbinder med dette dyr. Afgørende for tolkningen af hvad det betyder at ugler optræder i din drøm, er dine følelser og holdninger og viden om uglen. Så hvad forbinder du med en ugle?

Det generelle udseende er umiskendeligt: en kompakt krop, der i den normale siddestilling holdes opret, og et stort hoved med store, fremadrettede øjne. Uglen er et af attributterne for visdommens, kunstens, lærdommen og håndværkets gudinde - Athena (græsk mytologi) / Minerva (romersk mytologi) - og er afbildet som sådan på mange mønter i græsk og romersk møntvæsen. I billedkunsten optræder uglen som symbol på visdom og lærdom, til tider på natten og mørkets gerninger.

I øvrigt var der oprindelig tale om ulve i talemåden "der er ugler i mosen". Efter at ulven blev udryddet i Danmark, tog ugler ulvens plads. Udtrykket "ugleset" kunne forklares ud fra gammel overtro, for en gang bragte det uheld, hvis man så en ugle om dagen. Men faktisk er udtrykkets oprindelige form "ulveset".

Se også: Dyr / Ulv

Uheld

Tilføj kommentar  

At have uheld i en drøm afspejler som oftest noget, der er gået galt, eller er ved at gå galt i dit vågne liv. Overvej omstændighederne ved uheldet og prøv at sætte dem i forbindelse med en situation, du befinder dig i. Læg især mærke til de mennesker, der var involveret i uheldet. Er der nogle i dit vågne liv, som kunne tænkes at lægge hindringer i vejen for dig?

Se også: Skytsånd / Ulykker

Ukrudt

Tilføj kommentar  

Meget afhænger af hvordan du har det med ukrudt. Total mangel på ukrudt kan være ganske sterilt og koldt. Ukrudt langs en vejkant kan være smukke og vidne om naturens mangfoldighed og overlevelsesevne. Anskuer man ukrudt som en plante, der ikke er hvor den skal være, er ukrudt i drømmen en advarsel. Ukrudt er svært at komme af med og det kan kvæle de planter man egentlig gerne vil have til at gro. Repræsenterer ukrudtet nogle påtrængende eller generende venner eller kolleger?

I drømme er ukrudt ofte noget vi gerne vil af med. Ander symboler for det samme er vorter, bylder, snavs på tøjet og noget der klistre fast under skoen. Så kig efter hvad det var som ukrudtet truede med at kvæle. Drømmen kan dog også pege på det stik modsatte. At du er træt af at alting skal plejes og passes kunstigt, holdes snævert indenfor rammer, ikke få lov til at udvikle sig naturligt - og du således har længsel efter frihed, efter at nedbryde nogle normer, rammer. "Ukrudt forgår ikke så let" Måske drømmen peger i retningen af overlevelse på trods?

Se også: Blomster / Bylder / Have / Klister

Ulv

Tilføj kommentar  

Drømmer du om et dyr, skal du se nærmere på hvad du forbinder med dette dyr. Afgørende for tolkningen af hvad det betyder at ulve optræder i din drøm, er dine følelser og holdninger og viden om ulven. Så hvad forbinder du med en ulv?

Almindeligvis er drømme om en ulv symbol på at gå sine egne veje, finder sine mål og gør tingene alene. Drømmen kan opfordre dig til at gøre det samme for en tid - og måske rejse til et sted hvor du bare kan være den du er. Også en opfordring til at du tør stole på dig selv og dine følelser, meninger overfor de gøremål og projekter du aktuelt er optaget af. At møde en ulv i drømmen kan være en opfordring til styrke og opmuntring til at finde og tro på dit eget udtryk.

Lidt facts: Et ulvekobbel ledes af en han og en hun, alfaparret. Ulven blev udryddet i Danmark for omkring 100 år siden, men er nu dukket op igen. Formentlig indvandring fra Tyskland hvor der findes ulve frit i naturen. Vi er almindeligvis ikke bange for ulven, heller ikke i drømme, men hylende ulve når man campere et øde sted er hverken behageligt i drømme eller virkeligheden. Tolkningen af hvad din ulv(e) betød i din drøm afhænger af hvad du forbinder med ulve og helheden af din drøm.

Se også: Dyr / Ensomhed / Ugle

Ulykker

Tilføj kommentar  

Drømmer du at der sker en ulykke for dig kan det være en advarselsdrøm. Vores ubevidste er opmærksom på mange flere faresignaler end vores øvre bevidsthed og derfor kan drømmen være en advarsel om at noget er ved at gå galt. Drømmer du fx om at kører galt i din bil, så få den ind til en undersøgelse. Drømmer du at din kæreste er dig utro, kan det være, at du et stykke tid efter finder ud af at det var tilfældet. At det rent faktisk var sandheden som din underbevidsthed forsøgte at gøre dig opmærksom på. Drømmer du om at gå fallit kan det ligeledes være en advarselsdrøm.

Drømme om ulykker - jordskælv, ildebrand, hungersnød, epidemier etc. - er ude af proportioner. Graden af styrke og voldsomhed er ikke direkte sammenlignelig med de udfordringer som drømmen henviser til. Således kan en drøm om at der sker en stor katastrofe kan blot afspejle et lille skænderi i virkeligheden. En drøm om at en hus styrter sammen kan blot hentyde til en mindre uoverensstemmelse du har haft med en arkitekt. En drøm om et større søslag kan blot hentyde til at du i dit vågne liv har haft et mindre problem, der har tilknytning til vand.

Se også: Drukne / Fallit / Sygdomme / Uheld

Underkastelse

Tilføj kommentar  

At drømme om at underkaste sig et andet menneske, seksuelt eller på anden måde handler om at du er træt af hele tiden at have styringen, kontrollen og har lyst til bare at smide tøjlerne og lade en anden overtage. Dette kan være seksuelt, men ofte peger sådanne drømme også på at du er træt af noget ansvar som du ikke rigtig overkommer og gerne vil være fri, have noget hjælp. Den du underkaster dig overfor i drømmen er der hvor du i dit vågne liv formentlig kan hente støtte.

Se også: Krybe / Sadomasochisme / Sex

Underskrift

Tilføj kommentar  

En underskrift er noget forpligtende. Man sætter sin underskrift under noget og forpligtiger sig til et eller andet. Et ægteskab, en hushandel, at man stå bag indholdet i en tekst etc. Ser man i sin drøm sin egen underskrift på et eller andet skal man tænke nærmere over hvilke følelser, der var forbundet med at se underskriften. Var det glæde, sorg, bekymring etc. Og hvad betyder underskriften? At du er forpligtet, ja, men til hvad? Hvis du i din drøm skriver under på noget kan det være en besked fra dit ubevidste om at du er klar til at påtage dig det ansvar.

Det kan også være en opfordring til at tilmelde dig et eller andet; militæret, et kursus mv. En hvilken som helst underskrift gør et dokument til mere end selve papiret. Papiret bliver til et dokument, noget betydningsfuldt. Hvis der mangler underskrifter på et dokument og du ikke kan få nogen til at underskrive det er det måske en advarsel om nogle planer, ideer du sysler med.

Se også: Accept / Advokat / Aftale / X

Undervandsbåd

Tilføj kommentar  

En drøm om en undervansbåd kan have et seksuelt aspekt; selve formen af undervandsbåden, der pløjer sig igennem vandet! Der er ikke noget sjovt forbundet med en undervandsbåd. Den er skabt til krig, til at holde udkig, til at kunne snige sig ind på fjenden. Har du brug for at undersøge noget nærmere i det skjulte? Har du brug for at snige dig ind på noget? Dog benyttes undervandsbåde også til at undersøge havet nærmere. Her benytter vi ofte ordet dykkerklokke i stedet, men meningen er den samme.

Vi dykker ned i havet (vores ubevidste) for at undersøge noget nærmere. Kig eventuelt på hvad det var I var på udkig efter. Det kan give et fingerpeg om hvad det er du har lyst til at se nærmere på i dit liv, i din personlighed. Hvis din undervandsbåd sprang læk, kunne det være en indikation på at du har brug for hjælp. En undervandsbåd er også et fartøj hvor du ofte ikke selv bestemmer farten eller kursen. Altså på samme måde som drømmesymbolet at køre i taxi, eller side på passagersædet. Er der nogle, der styrer dit liv for dig?

Se også: Fallos / Havet / Kvæle / Taxi / Usynlig / Vand

Ungdom

Tilføj kommentar  

Ungdom er en ny begyndelse, noget nyt, frit og sorgeløst. Hvis du drømte om at være yngre kan dette være et latent ønske om at kunne starte forfra. Er der noget du ikke synes er gået som du ønskede? Det kan også være et signal om at frigøre dig fra din ungdom og påtage dig din alders naturlige væremåde og ansvar. Opfører du dig efter din alder, eller er du lidt barnlig og ikke villig til at påtage dig noget ansvar?

Se også: Alderdom / Tid / Årstiderne

Uniform

Tilføj kommentar  

En uniform er noget man har på for at beskytte sig, for at leve op til nogle regler. Det er bundet, og skal følge nogle bestemte regler. Ligesom der også oftest følger meget stringente spilleregler med uniformen. Spilleregler for hvordan man skal opføre sig. Det er altså en indpakning. Et tydeligt symbol for noget andet. Hvis det i drømmen var dig, der bar uniformen, er det vigtigt at du ser nærmere på hvordan du havde det hermed. Var du stolt af at bære uniformen og gjorde den dig til en del af et hold, en gruppe, du gerne vil sidestilles med, være som. Eller var det ubehageligt at have uniformen på. Havde du lyst til at tage den af, er drømmen en indikation på at du har lyst til at bryde med normerne. En sygeplejskeuniform er i drømme oftest forbundet med noget seksuelt.

Se også: Diktator / Habit / Maske / Maskeradefest / Medalje / Parade / Rustning / Soldater / Tøj og beklædning

Universitetet

Tilføj kommentar  

En skole, et universitet og lignende, kan betyde at du gerne vil have mere intellektuel udfordring og stimulans. Det er meget almindeligt at drømme sig tilbage i skolegården, til skoletiden, til situationer man oplevede da man gik i skole. Ofte er det et tilbageblik i forhold til hvor langt man er kommet, rent økonomisk, hvad man har opnået i livet. Dog er det ofte således at når vi drømmer om fortiden, skyldes det et stærkt ønske om at leve som man gjorde tidligere. Måske er der noget ansvar eller andre områder i dit nuværende liv som du gerne vil af med? Det kan også være en opfordring til at se sig selv virkelig i øjnene og erkende hvordan man egentlig er. Uden alle de lag vi påtager os efterhånden som vi bliver ældre. Uden al den forvrængning vi ofte mere eller mindre bevidst lægger ind når vi tænker på hvordan vi klarede os tidligt i livet, i skoletiden.

At drømme, at du besøger et universitet, betyder at du i den kommende tid, vil komme til at fortryde de chancer, som du ikke tager. Drømmer du, at du søger optagelse på universitetet, betyder at du skal være varsom med nye bekendtskaber og mennesker, som grundet egen vinding ønsker dig ondt. At drømme om professorer, lærere og forskere ved universitetet, er et tegn på, at nogle af dine nære venner vil sætte dig på prøve.

Se også: Eksamen / Klasse (Skoleklasse) / Skolenuniversitetet og andre læreanstalter

Ur

Tilføj kommentar  

Et ur er et menneskeskabt redskab vi bruger til at kunne lave aftaler med andre, det være sig mødetider på jobbet eller andet. Vi har så forvekslet dette redskab som noget der kan måle tiden, men det er faktisk en misforståelse. Tiden eksisterer ikke, men er en dimension vi kan bevæge os i på forskellige planer. I drømme vil uret ofte optræde, for netop at pege på at tiden som sådan ikke skal forstås bogstaveligt, og på et vist niveau af udviklingsprocessen mod højere bevidsthed, bliver vi præsenteret for den mere vanskelige opgave - netop at forstå tiden som en dimension i processen, mere end som en statisk måling og en lineær bevægelse.

Drømme har sjældent et kronologisk forløb: alt hvad der har betydning eller er relevant for drømmens følelsesmæssige indhold eller tankerække danner forbindelse mellem de forskellige drømmescener. Tanker om din hele fortid og fremtid kan klemmes sammen i én drøm. Der kan således som oftest ikke skelnes mellem år, dage og timer: det ene kan stå for det andet - Eksempelvis klokken 10.30 kan være et symbol på alderen 10½ år. En dag: En levetid. Morgen: Ungdom. Eftermiddag: Manddom, en kvindes voksenalder. Aften: Alderdom.

At være under tidspres peger på det samme som i dit vågne liv - at deadline nærmere sig, at vi kun har en vis mængde tid tilbage til at nå opgaven, til at leve i, før nogle konsekvenser manifesterer sig.

Se også: Tid

Urin

Tilføj kommentar  

Afføring og urin er vores affaldsprodukter fra kroppen. Derfor symboliserer de billeder på affaldsprodukter i vores indre virkelighed. Her er urin et billede på følelsesmæssigt affald, man har brug for at få renset ud og den gule farve indikerer at det er følelser forbundet med solar plexus. Dette center har, forbindelse til bl.a. aggressioner og vrede, så der peges på at man har nogle ophobninger af vredesmæssig karakter, man har brug for at få ud af systemet. Hvor tissede du? Hvordan var omgivelserne? Blev du forstyrret mens du tissede? Prøv at huske drømmen, og find flere symboler så du lettere får en rigtig tolkning. Husk også dine følelser da du vågnede.

At blive tisset op og ned af ryggen er et meget stærkt udtryk. Nogle gør noget ved os som er åbenlyst, synlig for andre og som vi bestemt ikke bryder os om. Tisser nogen på dig i din drøm behøver det dog ikke være negativt. Hvis din ven tisser på dig kan det være et råb om at nu skal du altså høre efter. At du gør noget som ikke er godt for dig eller andre og du bør ændre adfærd.

Se også: Afføring / Kropsfunktioner / Lugt / Toilet

Usikkerhed

Tilføj kommentar  

Følte du dig i din drøm inkompetent, så peger dette sikkert på et område i dit vågne liv, som du ikke er parat til, eller som du er usikker på. Drømmen foreslår måske at du burde se at få lidt mere viden eller erfaringer, som vil sætte dig i stand til at styrke din selvtillid. Inkompetence hos andre kunne måske afspejle din egen mangel på selvtillid på det samme område. Husk at lægge meget mærke til hvad inkompetencen i drømmen fører med sig.

Se også: Følelser / Generthed / Skindsyge/jalousi

Usynlig

Tilføj kommentar  

Drømmer du om at være usynlig skal du først kigge efter hvad formålet med at være usynlig er. Skulle du skjule dig for nogen? Havde du bare lyst til ikke at være til stede og gå din vej. Eller er vi ovre i at du var usynlig så du kunne snige dig ind på nogen, afdække sandheder ved at være fluen på væggen?

Efter du har fundet ud af hvilken af de to grunde du havde til at være usynlig skal du se nærmere på om du opnåede det som du gerne ville ved at være usynlig. Gik din "usynlighedskappe" itu, er dette en advarsel om at du ikke kan undgå at tage stilling, at påtage dig ansvar overfor det du gerne vil gøre dig usynlig for; skattevæsenet, din chef, dine børn etc.

Se også: Krympe / Undervandsbåd

Utroskab

Tilføj kommentar  

Ønskeopfyldelse? Eller følelsesmæssig eller åndelig utroskab? Hvis du havde det rart, er det måske fordi, dit forhold er for klaustrofobisk, og at du af og til kunne have brug for at komme væk fra din partners indflydelse (ikke nødvendigvis i en fysisk forstand). Måske skulle i sammen gøre noget mere ved jeres dagligdag. Det kan også være at din partner har opnået noget, som du er jaloux over og derfor i din drøm begår utroskab. Dette eksempelvis hvis du er hjemmegående og din partner gør karriere, rejser verden rundt etc. Du beskylder måske ubevidst din partner for din egen manglende behovsopfyldelse, og er derfor i din drøm nødt til at bryde med ham/hende, for at komme derhen hvor du gerne vil. Gør dig selv og dit forhold den tjeneste at være ærlig overfor dig selv og få disse ting bragt ud i lyset, mens I endnu kan arbejde konstruktivt med problemstillingerne.

Ofte tydes en partners utroskab som at være utro mod sig selv. Så måske siger drømmen noget om dig og ikke om din kæreste. Måske har du gjort noget, du ikke rigtigt kan stå inde for, måske er du i en periode af dit liv, hvor du går på kompromis med din integritet, dine følelser eller andet, og drømmen om utroskab indikerer således, at du ikke er tro mod dig selv. Men det kan også være, at du føler, at du svigter andre ved ikke at leve op til deres forventninger eller ved ikke at gøre, som de synes, du skal gøre. Så hvad der end giver dig denne følelse af at være utro, så er det vigtigt, at du mærker efter i dig selv, om du gør det, du vil, det du har lyst til, uanset hvad andre skulle mene.

Drømme om utroskab kan også være advarselsdrømme - altså drømme hvor din underbevidsthed, din intuition forsøger at advare dig om forhold som du ikke er opmærksom på. Altså kan en drøm om at ens kæreste er utro være udtryk for at der faktisk finder et bedrag sted.

Se også: Affære / Begær / Blind / Casanova / Rival / Ulykker

Uvejr

Tilføj kommentar  

Se venligst vejrforhold

Se også: Vejrforhold