Skip to navigation | Skip to content

 
 

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 3998
Online profiler 0
Online gæster 422
Åbne spørgsmål 600
Besvarede spørgsmål 2968

Almanak

Tue, 22. January 2019

Solen i dag

Solopgang:08:14
Solnedgang:16:28

Månen lige nu

Full Moon

Der er nu i alt 1547 beskrivelser

Drømmene vil, hvis du forstår budskaberne i dem, støtte dig i at vælge mere helhjertet og leve et ægte liv. Den tolkning og symbolik der tillægges de enkelte drømmesymboler skal blot tages som et udtryk for, at dette er hvad der oftest forbindes med drømmesymbolerne. Det er ikke videnskabeligt efterprøvet eller testet at det reelt forholder sig således.Senest tilføjede:  fyret/smidt ud   Analsex   Moderkage   Moderkage     

Tilføj ny forklaring


Tag

Tilføj kommentar  

Et tag er noget som beskytter. Så et hullet tag er en advarsel. Tænk over hvilken forfatning taget var i og om der var nogen, der var i gang med at reparerer det. Hvad er det som beskyttes af taget, er det en lade, et cykelskur, en bygning, og hvad er dette et symbol for? Taget kan også være det samme drømmesymbol som en hat. I så fald er det dig selv, der beskyttes af taget. Taget kan også være det samme drømmesymbol som hår og i så fald er det måske fordi du er bange for at blive skaldet. Især et stråtag vil ofte symboliserer hår.

Den øverste del af huset, værelser ovenpå, loft, kvist, taget osv. symbolisere også hjernen, kreativiteten, kronecentret og dets funktioner - i modsætning til den nederste del af huset, kælderen, underetage osv. som symbolisere instinkterne og det ubevidste, dit rodchakra og dettes funktioner.

Se også: Bygninger og huse / Reparation / Villa

Tale

Tilføj kommentar  

Lammelse - være frataget talen
kropsfunktioner
Holde en tale - scene

Se også: Beundring / Bifald / Foredrag / Generthed / Mikrofon / Råb / Scene / Stemmeat høre / Stemmedin egen eller andres

Talje

Tilføj kommentar  

En drøm om en talje er ofte forbundet med enten moderlighed; en bred talje/hofte skulle være godt for at kunne føde børn, eller drømmen er forbundet med din kropsbevidsthed; at være, ønske sig slank. Er taljen rigtig tynd, kan det være en advarsel mod at din slankekur er ved at tage overhånd.

Se også: Kroppen / Mad og drikke / Slankekur

Tallene

Tilføj kommentar  

Læren om tallene og deres indflydelse på vores liv kaldes numerologi. Indenfor numerologien mener man, at det tal, som ens navn kan reduceres til, indeholder vital information om ens personlighed og de mål, som man bør efterstræbe i livet. Også tal knyttet til vores fødselsdato, m.v. menes at være bestemmende for de energier, vi udsender og dermed tiltrækker i vort liv.

Tal nr. 1 - Persontypen; Individet - skabende, modige, uafhængige og fødte ledere. De har viljestyrke og troen på sig selv og egne ideer De frembringer ideer og besidder organisatoriske evner til at gennemfører dem. Men idet de også er udpræget individualister kan de være utilbøjelige til at indpasse sig som underordnede medlemmer af en gruppe. De kan optræde egoistisk og have mangel på interesse for andre.Vibrationen for skabelse, mod, uafhængighed, viljestyrke og troen på sig selv og egne ideer. Der er ved denne vibration fare for egoisme og mangel på interesse for andre.

Tal nr. 2 - Persontypen; Partneren - passive og tjenende i stedet for ledende. De er gode som undergruppemedlemmer og idet de har en medfødt evne til at se to sider af samme sag er de gode til at forene modsætninger. De går ind for fællesskab og er fuld af kærlighed, godhed og ønsker om at arbejde godt sammen med andre. De kan være tilbøjelige til at være underdanige, og deres medfødte blidhed kan opfattes som svaghed og holdningsløshed.Denne vibration kræver fællesskab og er fuld af kærlighed, godhed og ønsker om at arbejde godt sammen med andre. Fare for svaghed og holdningsløshed.

Tal nr. 3 - Persontypen; Kunstneren. Tre er et heldigt tal. Det betegner kreativ energi, elegance, livlighed og en naturlig tiltrækning på både penge og det modsatte køn. Personer med mange tre taller i deres numerologiske profil er aktive, harmoniske, underholdende og optimistiske. Tallet viser behov for kommunikation og kan lade sin energi komme til udtryk i skrift, tale, underholdning eller kunst. Disse mennesker prøver at forene modsætningerne mellem 1 og 2 i harmoni. De har ofte succes og befinder sig godt i opmærksomhedens midtpunkt. Fare for overdrevne talegaver og manglende koncentration.

Tal nr. 4 - Persontypen; Arbejdshesten - repræsentere stabilitet og selvom dette kan være vigtigt er det også stillestående og kedeligt. Det samme kan siges om mennesker med mange fire taller i deres numerologiske profil. De er hårdtarbejdende og som regel gode til deres job, men der er ikke megen intuition og begejstring bag deres handlinger. De er ofte detaljemennesker og har høj selvdisciplin og koncentration. Med deres stabile ret konventionelle væsen kan de nogle gange opfattes som kolde og alvorlige.Intet af værdi undgås, alt opnås og der er gode muligheder for at få alle detaljer med ved tilstrækkelig selvdisciplin og koncentration. Fare for at blive kold og alvorlig.

Tal nr. 5 - Persontypen; Sigøjneren. Fem er tallet for det livlige, impulsive, rask tankegang og gemytlighed, Eksperimenterer med tilværelsen til yderste konsekvens og kan ikke underlægge sig rutinemæssige opgaver. Fare for ekstremer af alle slags, når det gælder laster/lyster. Personer med tallet fem siges at elske forandringen for dens egen skyld, og de ynder spil, rejser og risikable forehavender. Som resultat af deres stræben efter frihed er de som regel ikke særlig stabile eller troværdige. Numerologisk repræsenterer 5-tallet foreningen af personlig kreativitet (tallet 3) og ambivalens/følelserne (tallet 2) samt individets oplevelse af verden gennem sanserne (tallet 1 og 4).

Tal nr. 6 - Persontypen; Moderen - balance, sindsro, tilpasning og glæde. Personer med tallet seks er hjemmemennesker, der trives bedst i vante rammer og elsker familiens varme og tryghed. De har talent for venskabet og for at kurerer fejl og uretfærdigheder. Men der er også risiko for at disse mennesker påtager sig alverdens byrder og pylrer for meget om alle og enhver.Påtager sig alverdens byrder og pylrer om alle og enhver. Kurerer fejl og uretfærdigheder. Fare for påtrængenhed og alt for meget "indblanding i andres sager". Tallets numerologiske symbolik i øvrigt: Tallet seks er symbol for den højeste form for abstrakt tænkning. Abstraktionsevne, intellektuel kreativitet, mennesket som opfinder. Den skabende evne ophøjet til et højere bevidsthedsniveau (3+3). Det højere intellekt. Inspiration, der opstår ved at valg (tallet 2) kombineres med det materielle (tallet 4). Det bevidste menneskes anvendelse af sanserne til højere formål (1+5).

Tal nr. 7 - Persontypen; Den lærde - den indadvendte, reserverede, alvorlige, værdige filosofiske eller åndelige type. Disse mennesker er oftest indadvendte individualister eller slet og ret enespændere. De er intellektuelle og på evig søgen efter "sandheden". De ynder ro til meditation og dybe overvejelser over livets spørgsmål og mysterier. Sindets tal for analyse af alle kendsgerninger. En evig søgen efter "sandheden". Behøver ro til meditation. Fare for eneboer-tilværelse og overbekymring. Tallets numerologiske symbolik i øvrigt: Tid, tidens begrænsninger, den materielle verdens yderste grænser. Menneskets bevidsthed om det materielles begrænsninger gennem begrebet tid - intet i verden varer evigt, medmindre det bliver omformet på en eller anden måde.

Tal nr 8 - Persontypen; Forretningsmanden. Energien for handel og forretningsfolk. Personer med mange otte taller i deres numerologiske profil er materialistiske, selviske, ambitiøse og skrupelløse. De er gode forretningsmænd og har en medfødt evne til at tjene penge. De har talent for at lede andre mennesker og styrer projekter. Fare for at blive enevældig og meget materialistisk. Tallet otte er et tegn for det uendelige og numerologis står 8-tallet for individets sans for evigheden. Dvs. overskridelse af grænserne for det materielle. Tallet otte er symbolet for genskabelse (død/genfødsel) og betegner tillige en balance mellem modsatrettede kræfter eller ligevægt mellem åndelige kræfter og naturens kræfter.

Tal nr. 9 - Persontypen; Menneskevennen - kan komme i snak med alle mennesker. De besidder en bred menneskelig sympati og en stor charme. De er kilde til inspiration for andre og selvom de er stolte over deres evner og ikke går ad vejen for at være i centrum, så vifter de ikke med deres opnåede resultater. De er også præstationsmennesker og forfølger deres egne høje satte mål og idealer. Kan komme i snak med alle mennesker. Besidder alle andre tals kvaliteter og kan være kunstnerisk, uafhængig og effektiv. Fare for manglende personlig holdning. Tallet ni er det tredobbelte af tallet tre, et komplet billede af de tre verdner: den legemlige, den intellektuelle og den åndelige.

Se også: Lommeregner / Lotteri / Navn

Tallerken

Tilføj kommentar  

Selve tallerkenen vil næppe have megen betydning for tolkningen af din drøm. Det som er interessant er ofte mere det som var på tallerkenen, eller det som ikke var derpå. Var tallerkenen tom? Stedet hvor tallerkenen befinder sig er også interessant for tolkningen. Er du i en restaurant, eller står tallerkenen inde i et skab? Hvis du vaskede tallerkener op i din drøm kunne det være en hentydning til at et eller andet keder dig. I så fald, så find ud af hvad det er som keder dig og gør noget ved det.

Se også: Mad og drikke / Menu / Restaurant

Tandbøjle

Tilføj kommentar  

En tandbøjle benyttes til at regulere dine tænder. Skønt formålet er ganske fornuftigt er tandbøjlen ikke køn og de fleste vil bare gerne af med den så hurtigt som muligt. Er der noget du skammer dig over? Tandbøjlen er også mekanisk fastgjort til os - er der noget du synes klæber til dig som du gerne vil af med?

Se også: Klister / Tænder

Taske

Tilføj kommentar  

Drømme om en taske, har ligesom drømme om en pung, ifølge Freud et seksuelt aspekt i sig selv. Men tasken bruger vi, og her specielt kvinder, til at opbevare mange personlige ting i. Det være sig kosmetik, penge, kalender og andre ting der henhører til det personlige private område. Handler drømmen om at glemme tasken (og dens indhold) eller at den er tom? eller kan hænde den er overfyldt? Uanset taskens tilstand siger drømmen noget om dine indre private forhold til - dig selv! Men drømmen kan også indikere, at du bør passe på dine personlige grænser i forhold til andre mennesker, dette gælder især hvis din taske er blevet væk. Hvis din taske er tom, kan det betyde at du føler dig drænet for personlig energi og invaderet af andre mennesker i dit helt personlige felt. Se efter andre symboler i drømmen, og læg mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Bagage / Hule

Kommentar

Vædderen (Gæst)
Glemt taske: glemt din identitet!

E. Lindgren (Gæst)
Taske er blevet væk:
Du har glemt din identitet

Vædderen (Gæst)
Taske?
Glemt taske, eller- du kan ikke finde den, leder efter den. Kan symbolisere:
Du har glemt din identitet. Har brug for at finde tilbage til din sande identitet igen.

Tatovering

Tilføj kommentar  

I mange stammesamfund anses tatoveringer og andre skamferinger stadig som meget vigtige i forhold til beskyttelse mod onde ånder, som tegn på mandlighed, tilhørsforhold mv. I vesten har tatoveringer primært været et modefænomen, som har været bragt frem først af sømænd og dernæst af rockstjerner mv. Så symbolikken i forhold til eksempelvis at få en tatovering i en drøm er helt afhængig af hvordan du opfatter tatoveringer. Ser du det som et uheldigt brandmærke, der primært hører til hos grove, primitive mennesker, eller ser du det som et smukt mærke, der viser dit tilhørsforhold til din kæreste, din skytsengel eller noget andet som er meget værdifuldt for dig?

Det er ret let at få en tatovering. Men den er vanskelig at fjerne igen. Er drømmen en hentydning til en beslutning som du står overfor og som du vanskeligt kan omgøre når valget først er truffet? Eller drømmen du om en ydre skamfering fordi dit indre er skamferet? Hvis du ser en anden blive skamferet, tatoveret i din drøm, kan det være en opfordring til dig om at stoppe noget skamfering der foregår for et andet menneske og som du har kendskab til.

Se også: Skamfering / Stigmata / Sår

Kommentar

Vædderen (Gæst)
Finde sin taske i en marskandiserbutik - mellem gamle glemte sager: Man har glemt sin identitet.

Tavle

Tilføj kommentar  

??

Taxi

Tilføj kommentar  

Hvorfor kørte du i taxi? Var du ikke selv i stand til at køre? Drømmen kunne måske antyde at nogle kører rundt med dig. Kørte taxien den vej og i den hastighed, du ønskede, var turen behagelig og god eller var det en dårlig oplevelse? Hvad kom du til at betale for turen? Rullede taxameteret urimeligt hurtigt rundt? Også selve taxien kan være vigtig for tolkningen, lige som også chaufføren kan spille en rolle. Ergo skal du se nærmere på de andre drømmesymboler og sætte dem sammen for nærmere at finde ud af hvad drømmen handlede om.

Se også: Bil / Professioner

Teater

Tilføj kommentar  

Det er oftest således at enhver form for bygning repræsentere dig selv. Således også ved et teater hvor scenen kan være en del af din personlighed, mens tilskuerækkerne, balkonerne etc. kan være andre aspekter af dig. Det som foregår på et teater er jo vidt forskelige teaterforestillinger og dine følelser overfor teatret er meget afgørende for tolkningen af drømmen. Synes du teatret er spændende, eller synes du det er noget støvet kedeligt, opsyltet noget?

En drøm om et teater kan være en opfordring til at du lader være med at gå og spille komedie, fører dig frem, tilbageholder vigtige informationer. Modsat kunne drømmen også være en opfordring til dig om at indtage scenen og vise dine talenter frem for verdenen. Dette vil især være gældende hvis du er genert af natur. Hvis du var iscenesætter eller instruktør, kunne det være en henvisning til den kontrol eller mangel herpå du i øjeblikket har over andre.

Se også: Bygninger og huse / Maske / Professioner

Tegne

Tilføj kommentar  

Tænk over, hvad du tegnede, og hvordan din holdning var til det. Hvis du tegnede en person, men ikke kunne få det til at ligne, er der måske noget ved den pågældende, du misforstår i dit vågne liv. Hvis du lavede en arbejdstegning, en plan eller et kort af en art, kunne det være en henvisning til at udøve din kreativitet ved at tegne. Hvis du allere er teger, hvad tegnede du? Indeholdt tegingen "bestemt afstemte sager", fortæller det noget om din begrænsning i dit kreative felt. Spørg evt til den serere færdige teging, hvad den vil fortælle dig. Forsøg om du kan huske andre symboer i drømmen, og læg også godt mærke til din sindstilstand, og dine følelser når du vågner.

Tegnebog

Tilføj kommentar  

En pung rummer værdier. Er din pung tom er det måske et billede på at dit liv føles tomt, dit følelsesliv er drænet, du mangler sikkerhed, der er noget der truer. Bevogter du nidkært din pung kan der være en hentydning til seksualitet eftersom en pung kan være symbol for såvel det mandlige som det kvindelige kønsorgan. Er din pung godt fyldt er det måske blot en ønskeopfyldende drøm, eller et tegn på at det går dig godt i dit liv. At tabe sin punk kan symbolisere at tabe sin følelser, sit hjerte. Måske er der nogle du ufrivilligt skal bruge megen energi, følelser på, hvilket især er hvis din tegnebog bliver stjålet. Drømmen kan også være en advarsel mod at være for skødesløs.

Se også: Penge

Telefon

Tilføj kommentar  

Drømme om en telefon er en fysisk manifestation og symbolet på halschakraet, og dettes kvaliteter. Halscenteret relaterer til kommunikation på alle planer, både kropsligt og følelsesmæssigt. Så en telefon er et symbol på kvaliteten af vores evne til at kommunikere med andre. Er der f.eks. støj på linien? Eller kan du ikke komme igennem? Eller fås måske fat i en anden, end den du havde til hensigt at kontakte? Hvis du ikke kan komme igennem indikerer drømmen en blokering af din evne til at kommunikere klart for tiden, eller at andre mennesker ikke "hører" hvad du siger! Telefon og TV er vigtige symboler, som viser præcise billeder på vores kommunikationsevner. Hvis der er støj på linien, indikerer dette at du og modparten har problemer med at forstå hinanden. Forsøg at finde andre symboler i drømmen, og læg mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Tallene

Kommentar

? (Gæst)
Hva med telefonnummere?

Jørn Sundahl (Gæst)
Hvad med telefonsvarer ? Drømte at jeg havde et par beskeder på den gammeldags tlf. svarer.

Maria Nadja (Gæst)
Jeg drømte min telefon var fuldstændig smadret (glasset) men den virkede

Telegram

Tilføj kommentar  

Modtager du et telegram eller rekommanderet post, får du et vigtigt budksab. Hvis du selv sender brevet, eller telegrammet afsted, ønsker du at et vigtigt budskab kommer ud. Så det væsentlige i tolkningen er at finde ud af hvad budskabet egentlig er. Dette finder du ind til ved at se på de andre drømmesymboler i din drøm og omstændighederne omkring at du modtog eller afsendte telegrammet / brevet.

Se også: Brev / Budbringer / Postbud

Teleskop

Tilføj kommentar  

Med en kikkert eller et teleskop kan du indstille skarpt på eller forstørre et bestemt område. Dette er sikkert et område at dit liv som trænger til ekstra opmærksomhed. Så hvad var det du kiggede på med din kikkert? Og hvilket område i dit liv symboliserer det? Var det et teleskop var det jo ud i rummet du kiggede. Måske en søgen efter noget højere end dig selv, noget åndeligt? Måske også et råb om hjælp fra de højere magter? Er der noget som du virkelig mangler hjælp til, eller som du er kørt fast i?

Det interessante er også hvad du betragtede igennem teleskopet. Lurede du på stjernerne, eller var teleskopet peget imod andre folks vinduer, lurede du fra et højhus og ned på gæsterne på stranden, i en park? Hvad du betragtede er interessant for tydningen af drømmen. Og hvis det du kiggede på var noget du godt kunne besøge - stranden, mennesker i en park, etc. - hvorfor betragtede du så på afstand? Hemmeligholdelse af din viden?

Se også: Detektiv / Kikkert / Mikroskop / Planeter

Telt

Tilføj kommentar  

Et telt er en bolig, men et skrøbeligt et af slagsen. Meget udsat for vind og vejr. På den anden side kan du også hurtig flytte et telt og tage det med dig til et nyt sted. Har du lyst til at flytte hele din tilværelse? Endvidere har mange af os stærke associationer til oplevelser vi har haft i telte. Eksempelvis været på festival, været ude i naturen etc. Er telten knyttet til nogle oplevelser du har haft i et telt? Drømmesymbolet et telt kan også være forbundet med de samme associationer man har omkring drømmesymbolet en hat.

Se også: Bygninger, huse / Hat

Tennis

Tilføj kommentar  

At spille tennis i en drøm kan have mange betydninger. Det er vigtig at kigge nærmere på hvem du spillede sammen med og hvordan det gik. Blev du total servet ud af banen hele tiden og tabte du stort, eller spillede I bare for sjov og det var rigtig hyggeligt? Hvad forbinder du med din modstander og hvilken rolle spille han/hun i dit liv? Var den en domme indvolveret og hvordan dømte han/hun? Til din eller din modstanders fordel, eller fair?

Se også: Sport / Sportsdommer

Termometer

Tilføj kommentar  

Et termometer er et måleinstrument til måling af temperatur. Temperatur måles i enheden grad, men der er flere forskellige skalaer. Den internationale standard er kelvinskalaen. Den mest anvendte i Danmark er celsius. Derudover findes blandt andet fahrenheit og réaumur. Det interessante er hvad der blev taget temperaturen på og hvad termometeret viste.

Var det vejret eller din kropstemperatur, der blev målet? Var det din kropstemperatur der blev målt forbinder de fleste af os termometeret med sygdom. Så måske er termometeret en hentydning til at du skal passe på dit helbred? Var det temperaturen i luften, der blev målt forbinder de fleste af os, det med sommer, noget glædeligt, ferie, afslapning. Tilstedeværelsen af et termometer kunne også indikere at du er optaget af hvad temperaturen er omkring et nyt projekt, en ny ide.

Se også: Barometer og termometer

Terninger

Tilføj kommentar  

Det interessante ved drømme om terninger er som oftest hvad udfaldet var. Blev det som ønsket? Tænk over om drømmen indikere at du spiller hasard med et eller andet, at du tager for store chancer for tiden, eller om den ligefrem opfordrer dig til at tage lidt større chancer. Det kunne også være en kommentar til noget vigtigt, som står på spil for tiden.

Terningerne er kastet - sagde Cæsar da han havde taget beslutning om at krydse floden Rubicon - Måske er din drøm en henvisning til en uigenkaldelig beslutning, et udfald som er givet på forhånd?

Se også: Hasardspil

Terrorangrep

Tilføj kommentar  

Fly styrter annet fly ved å skyte det ned

Test

Tilføj kommentar  

Hvad blev du testet i og af hvem? Og hvordan havde du det med testen? Var du bange, nervøs, ovenpå? Hvorfor blev du testet, var det noget du selv havde meldt dig til eller var det en ufrivillig test? En test ender op med et resultat, en evaluering, måske en præmie. Hvilken betydning havde udfaldet af testen i drømmen? Er du usikker på dig selv? Er du bange for at blive afsløret? Har du noget som du skjuler? Prøv at dykke lidt ned i hvad du eventuelt er bange for at blive afsløret i.

Det kan også være at du reelt gerne vil testes, fordi du synes du rummer noget mere end det som andre umiddelbart er opmærksomme på. Prøv derfor også at kigge lidt nærmere på om alle dine færdigheder har mulighed for at blomstre. At drømme om at du klarede en intelligensprøve, kunne afspejle din oplevelse af formåen på dit arbejde, i dit forhold, eller på et andet område af dit liv - Hvad bestod intelligensprøven i?

Se også: Eksamen / Gåde / Præmie / Quiz / Tommestok

Testamente

Tilføj kommentar  

Et testamente varsler død. Og i drømmetydning er døden som oftest noget positivt. En ny begyndelse. Drømmen siger måske noget om en forestående afklaring, afgørelse på noget vigtigt. En skillevej. Får du et testamente læst op kan dette være positivt som negativt. Det afhænger helt af hvad der står i testamentet. Er det dårlige nyheder er dette måske en bekræftigelse på nogle formodninger du har omkring hvorledes nulevende mennesker reelt tænker. En opfordring til at stole på din intuition.

Se også: Døden / Penge

Tid

Tilføj kommentar  

Drømme har sjældent et kronologisk forløb - alt hvad der har betydning eller er relevant for drømmens følelsesmæssige indhold eller tankerække danner forbindelse mellem de forskellige drømmescener. Tanker om din hele fortid og fremtid kan klemmes sammen i én drøm. Der kan således som oftest ikke skelnes mellem år, dage og timer: det ene kan stå for det andet - Eksempelvis klokken 10.30 kan være et symbol på alderen 10½ år. En dag: En levetid. Morgen: Ungdom. Eftermiddag: Manddom, en kvindes voksenalder. Aften: Alderdom.

At være under tidspres peger på det samme som i dit vågne liv - at deadline nærmere sig, at vi kun har en vis mængde tid tilbage til at nå opgaven, til at leve i, før nogle konsekvenser manifesterer sig.

Se også: Aften / Alder / Alderdom / Barn / Barndom / Daggry / Dato / Efterår / Fortiden / Forår / Kalender / Morgen / Ungdom / Ur / Årstiderne

Tiger

Tilføj kommentar  

Tigeren er et magtfuldt dyr og har symbolsk med din selvstændighed at gøre. Dvs. at selvstændigheden bliver kanaliseret lidt kraftigt, gennem meget voldsomme følelsesudbrud og måske direkte angreb på andre, hvis de træder dig for nær. Tigeren er ligesom løven et lidenskabeligt dyr, og derfor handler drømmen sandsynligvis om dit temperament. Forsøg at finde andre symboler i drømmen og dine følelser: Var du bange for tigeren? Angreb den dig? Kælede du med den? Og hvori drømmen optrådte den. Hvilken rolle indtog tigeren på din drømmescene?

Se også: Dyr

Tigger

Tilføj kommentar  

Hvem tiggede i din drøm og overfor hvem tiggede de? Drømmen er sikkert en klarlæggelse af hvad du mangler i dit liv og hvem du søger at opnå det fra. Sandsynligvis repræsenterer tiggeren en del af dig selv eller en side af dit liv. Har du et uopfyldt behov, måske for kærlighed og hengivenhed?

Se også: Armod / Professioner

Tilfreds

Tilføj kommentar  

Transformasjon av ens psyke, lære seg å takle sin ptsd i parforhold og kjenne trygghet, dermed en noenlunde tilfredshet. Å føle at man kan læres seg å leve med det uten katastrofale følger. En liten lykksalighet om at livet kan være trygt og kjærlig selv om. Nesten som en slags indre opplevelse av ro.

Tilmeldelse

Tilføj kommentar  

Når man tilmelder sig noget så melder man sig ind, acceptere og støtter noget. Tilkendegiver sine holdninger og sympatier. I modsætning til udmelding, hvor man tager afstand fra noget. Så hvad var det du tilmeldte dig i drømmen? Var det dig selv eller andre som sørgede for tilmeldingen?

Se også: Underskrift / X

Tilskuerpladser

Tilføj kommentar  

Tilskuepladser er som navnet antyder pladser til nogle tilskuer, der skal overvære noget; en sportskamp, en koncert, parade mv. Det er således væsenligt at du først og fremmest undersøger hvad tilskuerne kiggede på. Tomme tilskuepladsen er sikkert en hentydning til nogle projekter, nogle områder i dit liv som du mangler opbakning til. Hvem er det som sidder, eller burde sidde på tilskuepladserne, og opfører de sig som forventet, eller er der et eller andet galt? Måske en advarselsdrøm. Der er sikkert dig selv, der er tilskuer til dig selv. Du kigger på dig selv og det som foregår, det som du kigger på er et symbol for et eller andet, som enten ikke går helt som det skal eller også går helt forrygende.

Se også: Menneskemasser / Sport

Tis

Tilføj kommentar  

Se venligst urin

Se også: Urin

Tivoli

Tilføj kommentar  

Tivoli er en københavnsk forlystelsespark, men er også generelt en betegnelse for en forlystelsespark, især en der rejser rundt fra sted til sted. Endvidere er Tivoli en by i Italien. Nærværende drømmeanalyse tager udgangspunkt i at du drømmer om et tivoli i betydningen en forlystelsespark. I et tivoli sker mange ting. Der er noget der snurrer, blinker, larm, mennesker, børn, forlystelser, etc. Ergo kan din drøm have mange betydninger. Da der kan være tale om så mange forskellige drømmesymboler, er det vigtigt at du tænker over hvad det var i tivoli som du lagde specielt mærke til. Det kan også være at tivoliet, ligesom huse, repræsentere din personlighed som helhed, og de enkelte forlystelser delaspekter. Prøv at anskue tivoliet som helhed og de enkelte boder, forlystelser og præmier ud fra denne synsvinkel.

Skydetelt - Stod du i et skydetelt, ramte du så noget og hvad skød du efter? Vandt du en præmie og hvordan havde du det med denne præmie. Var den bare besværlig at slæbe rundt på og du ville egentlig helst ikke have vundet den?

Spejlsalen - Gik du ind i spejlsalen og hvem gik du eventuelt med? Hvis ansigter og krop blev forvrænget?

Rutschebanen - Hvem gik du i rutschebanen sammen med og var det en god tur, eller var det ubehageligt? Er dette et symbol på en som du kører i rutschebanen med i dit vågne liv?

Se også: Cirkus / Karrusel / Rutchebane

Tjener

Tilføj kommentar  

En tjener er en person som tager imod dine ønsker og udfører dem. Eksempelvis på en restaurant. I tolkningen er det interessant først at kigge på om du overhovedet kan få fat på en tjener. Sidder du og venter lang tid i restauranten og tjenerne ignorerer dig? Når / hvis du fik kontakt med en tjener kunne vedkommende så skaffe dig det du gerne ville have? Dukkede tjeneren bare op med et eller andet. I så fald hvad var det han dukkede op med? En tjener kan symbolisere en person i din omgangskreds som er villig til at yde dig støtte, enten følelsesmæssigt, eller materielt. Kig efter hvad det var som tjeneren kom med og hvad dette kunne være et symbol på. Hvis det var dig selv, der var tjener kunne det være en opfordring til at bryde en tilsvarende rolle i dit vågne liv hvor du blot lyder andres ordrer eller luner.

Se også: Mad og drikke / Menu / Professioner / Restaurant / Uniform

Tog

Tilføj kommentar  

Toget kører på skinner, altså en uflyttelig fastlagt rute, som i princippet ikke kan afviges fra. Drømmer du at du kører med toget kan det henvise til, at du får kontakt med din egen indefra kommende kraft og iboende evne til at vide, hvor du er på vej hen og hvad det større mål i tilværelsen er. Læg mærke til om toget havde høj hastighed, hvilket landskab du kørte igennem, hvem var dine medrejsende? Forsøg at finde så mange symboler der kan kædes sammen med toget, som muligt og bemærk også dine følelser når du vågner.

Tog er et meget fallisk symbol. Toget i sig selv er en enorm kraft der drøner af sted. Især når det kører igennem tunneler er forbindelsen til samleje og sex åbenlys. Men også det er trænge igennem noget - hvilket ikke behøver være den seksuelle gennemtrængning - men også kan være at finde en løsning, finde en vej.

Hvis du kører af sporet i fuld fart så fraviger du ruten, forlader skinnerne, den vej som ellers er bestemt. Det kan også være en henvisning til at du har for travlt, at du har gang i for meget i dit liv. Var du togfører? I så fald hvad var det for et læs du trak? Hvad var togvognene fyldt med?

Se også: Fallos / Kul / Køreplan / Perron / Transportmidler / Tunnel

Toilet

Tilføj kommentar  

Afføring er det som vi udskiller i vores naturlige rytmiske udskillelse af affaldsstoffer og er forbundet med mange negative følelser og også tabuer. Men i drømmenes verden er afføring symbol på naturlig organisk udrensning. Drømmer man at man spiser sin afføring er det faktisk et positivt symbol, fordi man bliver bevidst om at det ikke er hensigtsmæssigt at kaste sit affald over på andre, projicere, men tværtimod er parat til at æde sit eget afføring!

Når vi drømmer om at have afføring, handler det måske om, at vi skiller os af med noget psykisk (tanker, erindringer, handlemønstre) som er tyngende at bære rundt på. At have afføring er dog også noget meget intimt og privat. Hvis du således har afføring i det offentlige rum, kan det dreje sig om at du er bange for at blive afsløret - har du en hemmelighed som du helst ikke ser opdages? Og i så fald hvem var det som i drømmen så dig have afføring? Det kan måske give dig et fingerpeg om den nærmere betydning.

Hvis toilettet er ulækkert og beskidt hindre det dig i at forrette dit ærinde - altså skille dig af med noget psykisk (tanker, erindringer, handlemønstre) - det er svært for dig at overskue hvordan du skal handle, hvad du skal tage fat på og i hvilken rækkefølge. Derfor er toilettet beskidt. Det hele er en rodet affære og det er ikke nemt at få ryddet op - komme af med sit "lort" og komme videre.

Se også: Afføring / Urin

Tomat

Tilføj kommentar  

Tomaten er et rødt eller gult bær med et højt indhold af A-vitamin og C-vitamin. Tomaten har et vandindhold på over 90 %. Der findes mange forskellige sorter, for eksempel kan nævnes cherrytomater og bøftomater. Tomat er hjemmehørende langs vandløb i Andesbjergene. Frugterne er store bær, som først er lysegrønne, men som bliver gule, orangerøde eller røde ved modenhed.

Hvad tomater betyder i din drøm, afhænger af hvad dine umiddelbare associationer er til tomater. Så det skal du tænke lidt nærmere over, for at finde ud af hvilken betydning tomaterne har i din drøm.

Se også: Frugt & grøntsager

Tommestok

Tilføj kommentar  

Hvad er det du tager mål af? Det kunne være du var ved at tage mål af en lignende situation i det virkelige liv. Prøv at huske om du målte rigtigt eller forkert i drømmen. At tage mål af noget med en tommestok, linial, eller andet måleinstrument, er det sikkert også et spørgsmål om at du er ved at kontrollere noget, efterprøve dets rigtighed.

Se også: Måleværktøj

Tordenvejr

Tilføj kommentar  

Drømte du at der var tordenvejr kunne det naturligvis være fordi, der rent faktisk var tordenvejr. Men ellers så er torden normalt associeret med gudernes vrede. Lyn og tordenkile blev tidligere betragtet som udslag af gudernes misbilligelse. Så det er en ret kraftig vrede der her udfolder sig. Er der nogen du er vred på, eller som har grund til at være vred mod dig? Er du vred på dig selv?

Det tordner i det fjerne er indikation på at forandring er på vej. Det kan være den livsgivende regn som er på vej, men det kan også være et ordentligt stormvejr. I forbindelse med torden optræder ofte lyn. Drømme om lyn kan være uro for at lynet metaforisk skal slå ned - altså noget får snart konsekvenser, dine handlinger medføre snart en modreaktion, kreditkortet bliver snart spærret, du bliver arresteret, stillet til ansvar for dine handlinger.

Se også: Vejrforhold

Tornado

Tilføj kommentar  

En tornado er en hvirvelsky, der under stærk rotation er i stand til at anrette store ødelæggelser på sin vej. Tornadoer dannes ofte i forbindelse med orkaner. Orkanens centrum kaldes øjet. Her er der helt vindstille. Hvis en tornado er på vej er der intet andet du kan gøre end at flygte eller gå i beskyttelsesrum. Tornadoen vil ødelægge alt på sin vej. Rive det op med rode og flytte det langt væk. Er det dig selv som er tornadoen i din drøm?

Se også: Blæst / Jordskælv / Vejrforhold

Kommentar

Thørring (Gæst)
Hej. Jeg drømte imorges, at jeg så tornado var på vej mod os (mig og venner) mens vi festede. Jeg var ikke bange for at blive ramt og var rolig.
Men inden jeg faldt i søvn inat, tænkte jeg meget på om jeg skal være med til festen om fredagen. Var meget tvivl om jeg skulle aflyse det og det er iaften der er fest. Jeg er bange for hvis jeg bliver ked af det, fordi jeg er blevet lidt forelsket i en fyr som jeg nu ved at vi kun kan være venner, og jeg vil ikke blive glad hvis han finder en anden mens jeg stadigvæk ser ham. Han har inviteret mig til fødselsdags fest hvor hans mange venner kommer også. Og det er iaften han svarede at vi nok kun venner. Så jeg er meget tvivl om jeg vil komme iaften til hans fest, så tænker jeg om det kan noget være med det at gøre at drømme tornado, hvilken det bekymrer mig meget hvis jeg skal med til hans fest.

Tortur

Tilføj kommentar  

Hvad enten du selv er udsat for tortur eller du udsætter andre for tortur, er det et stærkt drømmesymbol. Har du lyst til at pine dig selv, påføre dig selv smerte, og i så fald hvorfor? Er der noget seksuelt indblandet? Er drømmen en hentydning til at du piner dig selv på en eller anden måde. Måske ganske unødvendigt. Lever du under stress og/eller underlagt andres luner? Måske bør du ændre kurs eller helt frigøre dig fra en situation, du befinder dig i. Hvis du piner en anden kan dette være et udtryk for at du gerne vil påvirke et eller andet, en situation eller et andet menneske, men har så svært ved at trænge igennem, at du må tyde til dramatiske metoder.

Tosidet hoved

Tilføj kommentar  

Se Yin og Yang, dualitet, afbalancering, vægt.

Se også: Yin og yang

Totemdyr

Tilføj kommentar  

Totemdyr bliver undertiden benævnt åndedyr, kraftdyr, totemhjælpere etc. I den indianske kultur forestille man sig, at hvert menneske er knyttet til en bestemt dyreart, som man er beslægtet med i ånden, og som samtidig yder én beskyttelse. Dyrets kraft er ikke alene dets egen, men stammer fra dyrets ”sjælskraftspulje” - dvs. fra summen af alt, hvad der er dette dyr. Når dyret dør, går det tilbage til ”sjælskraftspuljen”, hvor det efter en tid fødes på ny. Altså en reinkarnationstankegang. Alle indianere har et bestemt dyr som sit personlige totemdyr, vil se sig selv som del af dette dyrs "stamme" og dermed sig selv som delvist dette dyr. Man identificerer sig altså med sit personlige totemdyr.

De egenskaber der tillægges de enkelte dyr er i mange tilfælde ganske logiske følgeslutninger. Eksempelvis menes nogle dyr at kunne give oplysninger om fremtiden eller nutiden, der kan være til gavn ved en planlagt krig eller jagt eller en flytning af boplads m.v. Græshoppen er et sådant dyr. Græshoppen magter at give information om, hvor de store hjorder af bøfler netop i øjeblikket befinder sig. Derfor kaldes den også med et indiansk ord for " den der peger på bøflen". Som totemdyr tillægges et egern egenskaberne: opmærksomhed, livlig, populær og elskværdig.

Måske din drøm har noget at gøre med dyret som totemdyr, noget du identificere dig med? Siger det dig ikke rigtig noget så kig efter andre forhold i din drøm - var dyret en hovedperson eller en biperson, hvad var dyrets funktion i drømmen? - Viste den vej til noget? Forskrækkede den dig? Hvad foretog dyret sig i din drøm?

Se også: Dyr / Indianer / Ørn

Tovværk

Tilføj kommentar  

Et reb kan være et symbol for tilknytning, men også på binding, fastholdelse. Måske føler du at noget holder dig fast? Tovværk benyttes til at holde sammen på noget, tøjre det fast. Var rebet stramt eller løst? At drømme om at blive ført i snor kan indikere at du føler dig manipuleret af andre, at du er under andres kontrol. Måske er der nogen, der forsøger at føre dig i en retning, du ikke bryder dig om. Drømmen kan være en opfordring til at frigøre dig ( fra snoren, rebet, navlestrengen) og vælge din egen vej. En drøm om at rede en tråd eller en snor ud kan være en helt ligefrem hentydning til, at du har nogle tråde at rede ud i din tilværelse.

Se også: Garnnøgle / Ledning / Reb og tovværk

Transportmidler

Tilføj kommentar  

Som drømmesymbol er transportmidler (biler, tog, færger, busser osv.) indretninger, der transporterer personer (enkeltvis eller i grupper) fra ét sted til et andet: Fra én position til en anden - på det indre plan, naturligvis. Fra ét ståsted til et andet. D.v.s. de symboliserer ændringer. En gunstig ændring af personligheden. En modning. Et skridt i dét, Jung kalder individuationsprocessen.

Alle transportmidler henviser til en bestemt måde at bevæge sig rundt på. Det har således ofte noget at gøre med status eller ens manglende følelse af at have opnået den status man synes man burde have. Se også på transportmidlets farve, da dette også en betydning i tolkningen af symbolet.

Se også: Ambulance / Bil / Bus / Båd / Cykel / Elevator / Fly / Kørestol/rullestol / Lastbil / Mejetærsker / Motorcykel / Raket / Skib / Taxi / Tog / Yacht

Trappe

Tilføj kommentar  

Trappen er et symbolsk drømmebillede på at bevæge sig op eller ned i et hus/bygning. Behovet for at stige op eller ned i dit energisystem, alt efter hvad drømmen i øvrigt handler om. Afsatsen er der for at "vende" trappen, da den ellers ville fylde for meget. Men de fleste mennesker forbinder et øjebliks hvile med en afsats, hvorfor når der drømmes om den, peges på at der er behov for at "stoppe" op et øjeblik, for at få sig selv og sit overblik med på sin indre rejse.

Stige op ad trapper: Symboliserer en serie rytmiske bevægelser med stigende åndeløshed, derfor samleje, hvilket sandsynligevis også kunne finde sted i soveværelset ovenpå.

At stige, bevæge sig op på den øverste etage: At stige opad, bevæge dig op til kronechakraet, forsøg på forbindelse med åndelig kontakt, forfremmelse.

At gå ned ad trapper: Kan være et symbol på at stige ned i det ukendte, det ubevidste, eller for at hente forsyninger. Det er derfor vigtigt for tolkningen, at du finder frem til hvorledes du bevægede dig på trappen. Hvor trappen lå og hvor du var på vej hen. Læg også mærke til omgivelserne, hvilket hus/bygning var der tale om. Disse informationer er vigtige for den rette tolkning. Læg også mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Elevator

Trekant

Tilføj kommentar  

Se: Geometriske former. Medmindre du drømmer om at "have en trekant". I så fald se sex eller utroskab.

Se også: Geometriske former / Sex / Utroskab

Triumf

Tilføj kommentar  

En triumf er større end en sejr og har noget hoverende forbundet til sig. Oprindelsen er da også fra latin triumphus "triumf, feltherres indtog i Rom", altså en stor sejr eller succes, hvor man triumferende kører igennem gaderne og fremviser de slagne fjender i bure, latterliggøre og nedværdiger dem som man har vundet over. Formentlig er drøm om triumf en opmuntrende drøm hvor du oplevede en stor sejr. Men der ligger også aspektet at fremvisning af fjendens deroute er en vigtig del af fejringen. Så hvad sejrede du? Og hvad er det for en fjende du stolt fremviser er slået? Fjenden er måske sider af din personlighed som du kæmper med?

At være på et triumftog betyder at man er på rejse eller færd hvor man modtages festligt og hyldes pga. en stor sejr eller præstation eller i kraft af sin popularitet eller berømmelse; succesfuld eller sejrrig fremfærd. Synes du ikke at du bliver værdsat nok, mangler du beundring, anerkendelse?

I gamle dage elskede befolkningen triumftog da det medførte fest, uddeling af gratis mad og drikke, underholdning i stride strømme - man var tvangsindlagt til at hylde det som var anledning til triumftoget hvis man ville deltage i festen, selvom man ikke synes der var noget synderligt at fejre, at den triumferende burde hyldes. Føler du dig tvangsindlagt til at hylde nogen eller noget som du egentlig ikke synes fortjener hyldest?

Se også: Janteloven / Nemesis / Sejr / Succes

Tromme

Tilføj kommentar  

En tromme er et urgammelt instrument til at frembringe lyde, der hovedsagelig har været rettet mod enten at advare, at meditere/danse til, eller at viderebring et budskab. Man spiller på trommer ved at slå ned på dyreskind, der er stramt trukket over en åbning. Ergo er der klart en hentydning til noget fallos, noget seksuelt. Et forsøg måske på at trænge igennem jomfruhinden, trænge ind på et nyt område. Der er under alle omstændigheder noget mere dyrisk og hårdt ved trommer end så mange andre instrumenter; siger dette dig noget? At spille trommer i et band er også et meget interessant drømmesymbol. Spiller du andres melodi? Hvordan foregik samspillet med de andre i gruppen? Det kan også være interessant at se på publikum. Hvem spillede du for og hvordan var deres reaktion?

Se også: Musikinstrumenter / Tilskuerpladser

Trompet

Tilføj kommentar  

Som ved alle de andre drømmesymboler afhænger tolkningen ikke så meget af hvad man traditionelt forbinder med emnet, men mere hvad du personligt forbinder med emnet. Så hvad har du af følelser overfor og viden omkring en trompet? På den ene side er det jo et underligt instrument, som oftest ikke bærer noget musik helt igennem, men som blot periodevis blander sig med de øvrige instrumenter. Er det velkendt for dig? Men det kan jo også være at du har hørt en meget smuk trompetsolo, og forbinder trompeten med noget enestående, noget der står ud fra de andre, noget som tvinger de andre instrumenter til at indordne sig. Er dette velkendt for dig?

Er trompet måske et signalhorn, da disse to instrumenter ligner hinanden? Et signalhorn er et af de mest simple messingblæserinstrumenter. Det er som regel et enkelt horn uden ventiler, hvor tonerne kontrolleres gennem udøverens embouchure. Da det er uden mekaniske hjælpemidler, er det begrænset, hvilke harmonier det kan spille. Hvis du har denne viden kan tolkningen være omkring det begrænsede udtryksområde.

Se også: Musikinstrumenter

Trone

Tilføj kommentar  

En trone vil sandsynligvis være et symbol for et mål du stræber efter. Men en trone kan også have noget med magt at gøre. Når man sidder på en trone, så bestemmer man. Hvis du var ved at bestige en trone eller selv bygge en trone kan dette være en indikation på at du er ved at tage magten over et eller andet. Det er derfor vigtig at du forsøger at huske hvor tronen stod og hvad den kiggede ud over. For dette vil vise hvad det var du forsøger at kontrollere.

I det hele taget er rammerne omkring tronen vigtige at analysere. Når du har kigget nærmere herpå kan du se på selve tronen, om du var på vej op til den, om du sad på den eller om du abdicerede. Så kig altså først på rammerne omkring tronen; var der hoffolk, hvem stod eventuelt bag tronen, etc. Har tronen noget at gøre med at du synes du burde beundres, anerkendes for noget som du ikke får nok ros, opmærksomhed for?

Se også: Berømte personligheder / Beundring / Dronning / Eventyr / Konge / Kongelig / Mål

Trug

Tilføj kommentar  

Et trug er en åben, som regel lang og smal beholder med lave, udadbuede sider, der bruges fx til vand eller foder til dyr eller ved bearbejdning af noget. Du starter din tydning af truget med at kigge på; Hvilket materiale var truget lavet af, var det træ, granit, andet? - Hvad var truget beregnet til, var det til vand, til at ælte noget, til opbevaring af frugt, andet? - Det som var i truget, det som du kom i truget, eller det som manglede i truget, hvem var det beregnet til, var det vand til dyr? Hvilket dyr drak af truget? Var der overhovedet vand i truget? var det klart eller grumset?

Nu ved du hvad truget var lavet af, hvad det var beregnet til, og hvad du benyttede det til - Herefter kan du gå videre og se nærmere drømmetydning af disse symboler, aktiviteter. Formentlig kan det have interesse at se på de to vigtige drømmesymboler; Vand og Dyr.

Se også: Dyr / Vand

Trussel

Tilføj kommentar  

Når du i drømme bliver bange og føler dig truet, har det næsten altid noget at gøre med ubehagelige sider af din egen personlighed. Der er noget du ikke har lyst til at se i øjnene og erkende. I drømme præsenteres disse skyggesider så ved en truende hund, et trusselbrev som pludselig kommer ind af brevsprækken og lign.

Se også: Forfulgt / Mareridt

Trykluftbor

Tilføj kommentar  

Et trykluftbor er som oftest symbol på indestænkte drifter som du slipper løs. Der er typisk tale om seksuelle drifter, eftersom trykluftbordet er et stærkt fallossymbol.

Se også: Fallos / Værktøjer og redskaber

Tryllekunstner

Tilføj kommentar  

En tryllekunstner er sjov, men også skræmmende. For tryllkunstneren kan nogle numre som du ikke kan gennemskue. Ergo er du på en måde i tryllekunstnerens magt. Noget af tolkningen kunne gå på at det som tryllekunsteren laver er en illusion, noget bedrag. Er der nogle som du har bedraget, eller er der nogle der laver kunstner med dig? En drøm om en tryllekunstner kan også henvise til noget magisk. At man med et trylleslag kan lave om på tingene. Er der noget du gerne vil have tryllet væk? Er der noget du gerne vil have tryllet frem? Hvis tryllekunsterne ikke lykkedes kan det være en advarsel. Er du i gang med at forsøge at lave noget trylleri med din formue, eller noget andet hasard?

Se også: Forsvinde / Hasardspil / Heks / Magisk / Professioner

Tråd

Tilføj kommentar  

Se venligt
metaltråd - garnnøgle, den røde tråd,

Se også: Reb og tovværk

Træ

Tilføj kommentar  

Drømme om et træ er et stærkt drømmesymbol, idet både et træ og ting lavet af træ har en stor symbolværdi. Træet, som træ, forbindes med Livets træ og dermed er det forbundne symbolik: altså at have et så godt rodnet, at det når så langt ned i jorden. Dette at evne at nære dig selv, får (træets) din krone til at vokse ind i himmelen. Forarbejdet træ symboliserer, at selv om det op rindelige træ er fældet, skåret ud og brugt til ting og sager så er det stadig levende og bliver dermed et symbol på det evigt levende princip. Står du foran træet i drømmen og kigger op på kronen, symboliserer det, at du længes efter samhørighed med dit øverste chakra; kronechakraet - og drømmen fortæller dig sandsynligvis at tiden er inde til en fuldstændig integration, idet du har fået symbolet træ, som fortæller om en god jordforbindelse. Men det er yderst vigtigt at få fat i så mange symboler i drømmen som muligt for at nå den rette tolkning, og husk også dine følelser da du vågnede.

Se også: Blomster / Planter & træer / Rødder

trøste

Tilføj kommentar  

??

Kommentar

Lotte A. (Gæst)
Træet kan måske også symbolisere viden - som "kundskabens træ" - med lidt samme symbolik som "livets træ" (de jordbundne rødder og det, der kan vokse ind i himlen). Viden kan plantes og vokse, og frugter kan plukkes.
Eller træet kan gå ud og erstattes med et nyt.

Tsunami

Tilføj kommentar  

En tsunami (jap. 津波, havnebølge; fra 津 tsu, havn, og 波 nami, bølge) er en havbølge, som på dybt vand udbreder sig med op til ca. 700 km/t og på overfladen har en svag vand/luft-bølge på måske blot 0,5 meters højde. Den er derfor ufarlig på dybt vand, men rammer den fladt land forårsager den enorme ødelæggelser. At havet - og al det symbolik der forbindes hermed i drømmetydning - pludselig rejser sig og skyller ind over os er et skræmmende drømmebillede.

På samme måde som når vi drømmer at en flod er løbet over sine bredder, et vandfald er løbet løbsk, en dæmning er brast sammen og vandet truer med at oversvømme alt - er tolkningen af drøm om en tsunami at noget er løbet løbsk og er ude af kontrol.

Se også: Atombomber / Bølger / Havet

Tulipaner

Tilføj kommentar  

se

Se også: Blomster

Tunge

Tilføj kommentar  

En drøm om en tunge kan have mange fortolkninger. På den ene side er en tunge jo noget meget seksuelt. Vi kysser undertiden med tungen. På den anden side så rækker vi jo også tunge af andre hvis vi synes de er tåbelige. Og endelig er tungen jo meget forbundet med mad og det at tale. Den nærmere drømmetydning må således ske ud fra tungens funktion i din drøm. En øm tunge kan indikere at du har brugt dit snakketøj for meget, eller på en dårlig måde. Har du talt nedsættende om andre? Viser en anden sin tunge til dig, ved eksempelvis at slikke sig om munden er dette sikkert en invitation til noget intimt, noget seksuelt. Giver drømmen en indikation med hvem eller hvad (projekter etc.) du gerne vil i lag med?

Se også: Kroppen / Kropsbevægelser

Tunnel

Tilføj kommentar  

At bevæge sig fra et punkt til et andet i et aflukket og for det meste mørkt rum. Vi siger også at der er lys for enden af tunnelen når vi synes det hele ser mørkest ud. Tunnelen er et symbol på at være i en proces der ser svær ud og føles vanskelig at gennemgå, men hvor vi intuitivt ved at det nok skal gå alligevel. Er det lyset for enden af tunnelen eller er det et modkørende tog! Er du på vej ind i en mørk tunnel kan det være en opfordring til at du "tænder lyset" er ekstra opmærksom. Er du på vej ud af en tunnel og ser lyset i det fjerne er det et håb om at det hele nok skal gå.

Kravle ind eller ud af tunneller, især hvis der er vand i dem: kan pege på et ønske om tilbagetrækning fra den ydre verden, tilbage til livmoder situationens tryghed og behagelighed. Længsel efter at dukke op påny og skabe ny kontakt med den ydre verden.Hvis man ser tunnellen som en vagina og man kravler ind i den: symbol på samleje. Oplever du en tunnel er blokeret eller lukket er det tegn på at vejen, løsningen du pønser over måske alligevel ikke er farbar.

Se også: Barriere / Fallos / Gange / Tog

Tusmørkestemning

Tilføj kommentar  

Tusmørkestemningen er også tidspunktet som kaldes ulvetimen og har igennem tiderne været forbundet med overgangen mellem dag og nat, også forstået som at vi fra lyset bevæger os ind i mørket. Nogle mennesker er særlig berørte i deres daglige liv af dette tidspunkt på dagen, hvilket kan henføres til en vis grad af modstand mod at åbne sig mod nattens psykiske udfordringer i form af indadvendthed, refleksion og nattens drømme. For de, der føler sig forstemte i forbindelse med ulvetimen vil det være en god ide at se på hvorfor man har modstand på at kigge "indad". Tænk nøje din drøm igennem, hvem var du sammen med i ulvetimen? Var du alene og følte dig ensom? Hvor befandt du dig rent fysisk? Tænk også over dine følelser da du vågnede.

Se også: Nat / Tid

Tvilling

Tilføj kommentar  

Hvis du drømmer om en tvilling, og du ikke har sådan en i virkeligheden, kan det betyde at du ser objektivt på en problemstilling i dit vågne liv. Men det kan også symbolisere to sider af dig, der ligner hinanden meget, og som du skal integrere. En logisk tolkning kan være den, at du gentager dig selv, eller er ved at blive forudsigelig - eller du savner måske en broderlig eller søsterlig, platonisk kærlig relation. Drømmen kan henvise til mange aspekter, og du bør undersøge andre symboler i drømmen for at nå den rette tolkning. Læg også mærke til de følelser du rummede, da du vågnede.

Se også: Dobbeltgænger / Dubleant / Spejl / Yin og yang

Tyr

Tilføj kommentar  

At drømme om en tyr, kan symbolisere stærk seksuel lidenskab, som skabende kraft eller hvis det er en rasende tyr, symboliserer det nærmere blindt raseri, destruktivitet, brutal tvang. Fælde tyren: Symboliserer indvidelse til den modne, voksnes verden, hvor instinkterne beherskes for at man ikke skal komme i deres vold. Men forsøg at finde andre symboler, hvordan var tyren? Hvor mødte du den? Var du til tyrefægtning? til understøttelse af tolkningen. Søg også efter de følelser denne drøm efterlod dig, da du vågende.

Se også: Dyr

Tyran

Tilføj kommentar  

En tyran er et menneske der ynder at tvinge andre mennesker til at gøre noget mod dennes vilje. Tyranen bruger alle midler: Manipulation, overtalelse eller brutalitet. At blive tvunget til at gøre noget mod ens vilje eller mod bedre viden, er særdelels ydmygende. Sker der noget tilsvarende for dig i vågen tilstand? Eller er det dig, der opfører dig tyrannisk over for andre? Tænk drømmen igennem og find gerne andre symboler der kan understøtte tolkningen. Læg også mærke til hvilke følelser denne drøm vækkede i dig, og som du mærkede da du vågnede.

Tyskland

Tilføj kommentar  

Det land eller den verdensdel, som drømmen foregår i, kan have særlige associationer for drømmeren, eller det kan forekomme på grund af hyppigt opståede associationer. Hvad et land eller en verdensdel symboliserer i en drøm afhænger af mange forskellige forhold. Afgørende er drømmerens personlige forhold til og kendskab til det, der drømmes om. Så hvad forbinder du med Tyskland? Ølfest i oktober, fodbold, effektivitet, samlebånd, tyske biler, orden, regler, 2. Verdenskrig, smukke landskaber, flinke mennesker eller hvad?

Se også: Landekontinenter

Tyv og Tyveri

Tilføj kommentar  

Er du selv en tyv i din drøm, hvad er det så du stjæler og hvorfor er du nødsaget til at stjæle det? Har du ikke råd til at købe det, eller er det noget som ikke kan købes; kærlighed, ægte omsorg etc. Hvis det er dig selv der optræder som indbrudstyv, handler drømmen måske om, at du tager for meget fra andre, måske rent faktisk stjæler deres ideer eller høster deres fortjenelser! Hvem var indbrudstyven? Drømmen handler måske om en indre usikkerhed og utryg følelse, som du er nødt til at se på. Hvad er du grundlæggende bange for? Det er vigtigt at se på hvilke genstande indbrudstyven gik efter, og hvad vedkommende forårsagede af skader. Var tyven maskeret. Prøv at finde andre symboler i drømmen, og læg mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Indbrudstyv / Røver / Ubuden gæst

Tåge

Tilføj kommentar  

Tåge optræder når varme og kulde møder hinanden. Når dualiteter mødes opstår der et tågeland, som er anden form for nedsat sigtbarhed. I endrøm kan det indikere at at du har problemer med at se en situation i dit vågne liv tydeligt. Der er noget der forhindre dit klare syn, måske på dig selv eller en vigtig situation. Find andre vigtige symboler i drømmen, f.eks., hvilken årstid var der tale om, hvad var det du ikke kunne se klart? Hvordan så landskabet ud? Hvem var du sammen med? Læg også mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Vejrforhold

Tårer

Tilføj kommentar  

Tårer er et vigtigt renselsesmiddel. Det er videnskabeligt bevist, at der i tårevæsken findes fysiske urenheder som ophobes i kroppen, når man udsættes for kriser, spændinger og sorger, og disse udrenses via gråd. Dette er grunden til at det opleves så befriende at tage sig "en god tudetur" og at man efterfølgende synes man får sine kræfter og sit overblik tilbage. Men der er næsten altid en årsag til grådens kommen. Forsøg at finde ud af hvad du græd over? Hvilket øje kom tårerne fra? begge? eller det ene? Kom tårene kun fra venstre øje, indikerer dette at der er tale om et følelsesmæssigt problem. Kom tårerne fra højre side, kan der være tale om vredestårer... Find flere symboler i drømmen for at understøtte tolkningen, og læg mærke til dine følelser da du vågnede.

Tårn, kirketårn, fyrtårn etc.

Tilføj kommentar  

Dette drømmesymbol kan være et forvrænget billede på fallos; det kan betyde mandlig potens, som ikke bevidst er blevet erkendt, og som du ikke har haft mod til at se i øjnene. Tårnet: At rage op som et tårn; en person eller noget, som gør indtryk på dig, eksempelvis et menneske med gods i, med autoritet, som indgyder tillid. Fyrtårnet: En advarsel: at blive reddet fra klipperne og ført sikkert i havn.
Men symbolet rummer en vis kompleksitet, hvorfor det er vigtigt at finde andre symboler der knytter sig til Tårnet. Landskabet, årstiden, vejret etc. Læg også mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Bygningerhuse / Fallos

Tænder

Tilføj kommentar  

Drøm om at tabe tænder er meget almindelig. Vores tænder var oprindeligt meget vigtige for vores overlevelse. Havde man ingen tænder så kunne man ikke tygge maden og risikerede at sulte og blive afkræftet. Senere blev tænder et status og sexsymbol. Altså det have have sine egne tænder, hvide tænder. Så når man drømmer om at mister sine tænder er der ganske meget på spil - man er bange for at miste sin overlevelsesevne, bange for at miste sin skønhed, bange for at miste sin evne til at kunne bide fra sig, bide sig fast, vise tænder, etc.

Det samme er tilfældet hvis du drømmer at dine tænder er rådne, at du har hul i tænderne, at dine tænder er gule og beskidte, at dine tænder er løse - sådanne drømme er ligeledes udtryk for at du er bange for at miste de to egenskaber vi hovedsagelig forbinder med tænder - som et redskab til at overleve og som et sexsymbol. Således vil en drøm om at være tandløs betyde at du føler dig sårbar, relaterer sig til din styrke og være et signal om at du ikke føler at du er i stand til at bide fra dig. At du føler dig uattraktiv, ikke seksuelt tiltrækkende eller bare har en nedsat sexlyst.

En anden måde hvorpå man kan anskue tænderne og deres tilstand i drømmen - om der er huller heri, om tænderne er gule, løse og lignende - er ved at se på tænderne ud fra et udviklingssynspunkt. Som barn har man ingen tænder, så smider man sine mælketænder, får visdomstænderne trukket ud, og til sidst ender man måske op som tandløs. Anskuet på denne måde fortæller din drøm om tænder således noget om din personlige udviklingsproces, hvordan det går med karrieren, økonomien, at nå de mål du gerne vil her i livet.

At drømme du taber tænder igen og igen, betyder det samme som hvis du gentagne gange oplever noget i en drøm. Du har ikke fundet en løsning på din udfordring, du har stadig ikke løst problemet.

Se også: Kroppen

Tændstik

Tilføj kommentar  

Tændstik er en træpind forsynet med en kemisk substans indeholdende svovl, kaliumklorat og brunsten, der ved en let gnidning bryder i brand. Den afløste i 1800-tallet fyrtøjet. Den kemiske substans kan variere; de amerikanske tændstikker i cowboyfilm antændtes ved strygning mod næsten alt, mens moderne sikkerhedstændstikker, som de bl.a. anvendes i Danmark, kræver en specialflade på tændstikæsken for at kunne tænde. Tændstikker anvendes især til cigarer, cigaretter og piber, men også til at tænde gaskomfurer, -lamper og -ovne samt pejse, grill mv.

At drømme om tændstikker har oftest mange interessante tolkningsmuligheder. I mange film har man brugt sekvensen hvor en tændstik antændes til at indikere en overgang, at nu sker der noget. Er det hvad tændstikken i din drøm indikere? Eller er vi ovre i Den lille pige med Svovlstikkerne; noget armod, et råb om hjælp? Hvad blev tændstikken brugt til i drømmen? At sætte ild på en cigaret; din egen en andens? At sætte ild på et hus?

Se også: Bygninger og huse / Ildbrand

Tøj og beklædning

Tilføj kommentar  

De beklædningsgenstande vi anser for almindelige og socialt acceptable er historisk og kulturelt betinget. I det gamle Kina var det fx ganske almindeligt at indsnævr fødderne mens man voksede op, da det blev anset for et skønhedsideal at have små fødder. Ligeledes med korsettet i Viktoriatiden. I mange kultruer er det stadig almindeligt at mænd bærer kjoler. Fx den den skotske kilt, eller de farvestrålende kjoler som ses båret af mænd i Afrika. Drømmer en mand eksempelvis om at gå i kjole er det en udpræget vestlig forestilling at dette indikere at han er i gang med at undersøge eller styrke sine feminine sider. Dette kan meget vel være forklaringen hvis der er tale om en mand fra den vestlige verden, men har man sine rødder andre steder fra, kan tolkningen være helt anderledes.

Ligeledes med brug af farver i beklædning. Disse er også kulturet betinget. I Afrika og Sydamerika bruger man ofte stærke neofarver. Hvid er en glædens farve i Vesten, mens hvid er en sorgens farve mange steder i Østen. Der er også forskelle i hvad man anser for "smart og rigtig" beklædning når vi bevæger os rundt i verden. I nogle kulturer går man meget ensartet klædt og nærmest i en form for uniform. I andre kulturer anses store frodige kvinder og fremhævelse af de kvindelige former som "rigtig og smuk" kropsbeklædning.

Det er således vigtig at du i din drømmetydning er opmærksom på din egen viden om disse forhold og dine egne præferencer for hvad der er "rigtigt og smukt".

En drøm der fokuserer på tøjet, hvad enten det er dit eget eller en andens, vil som oftest handle om image, det ydre, prestige eller mangel herpå. Det kan naturligvis også være noget seksuelt; en stram bagdel, en tætsiddende bluse etc. Det vigtige i forhold til tolkningen er at tøjet er et symbol for noget andet, og det er dette andet, du skal finde ud af hvad er. Det gør du ved først at kigge på selve tøjet. Var det vigtigt i sig selv, eller var det der bare for at skjule noget. Hvis tøjets farve var meget fremtrædende kan dette være en vigtig nøgle til at åbne drømmen. Var tøjet en naturlig del af den som bar det, eller var det en rustning, en beskyttelse, noget der ikke passede til personen?

Se også: Bælte / Farver / Habit / Handsker / Hat / Jakkesæt / Kjole / Nøgen / Regnfrakke / Slips / Stryge

Tøj pin

Tilføj kommentar  

En tøj pin festet seg på min manns hals og drepte ham

Tømmerflåde

Tilføj kommentar  

et transportmiddel til overlevelse. En overgang på livets vand. Man starter ud et sted og ender et andet sted. Ingen garanti om overlevelse. En tømmerflåde kan være åben eller lukket. Den har somregel kun en begrænset levetid. Vand vil begynde at sive ind og slitage vil opstå.

Se også: Båd / Kompas / Skibbrud

Tømrer

Tilføj kommentar  

Er du tømrer i din drøm bygger du noget op af træ. Eller reparerer noget. Hvad var det som du enten opbyggede eller reparerede, og hvad er dette et symbol på i dit vågne liv? Udførte du et arbejde for en anden så husk på at skarpe redskaber kan have en seksuel betydning. Undersøg eventuelt nærmere hvad du brugte af værktøjer og instrumenter.

Se også: Professioner / Værktøjer og redskaber

tørklæde

Tilføj kommentar  

???

Tørre (tørre noget op) f.eks blod

Tilføj kommentar  

??

Tørst

Tilføj kommentar  

Er du tørstig i din drøm er det naturligvis vigtig at kigge nærmere på hvad du tørster efter. Er det noget livsgivende som vand, eller er det bare en lyst til en øl eller lignende. Som oftest når vi drømmer om at være ved at tørste ihjeld, er det fordi vi føler os udtørret på et område i vores liv. Dette være vores følelsesliv, vores økonomi etc. Fik du slukket din tørst i drømmen og i så fald hvad hjalp dig? Det kan være en advarselsdrøm, eller det kan være en bekræftigelsesdrøm, ved at du rent faktisk lykkedes at få noget vand, at overleve, at komme igennem med dine ønsker.

Vand er centralt for alt liv, livsgivende, hvorfor drømme om rigeligt med vand, regnvejr, kan pege på noget livsgivende, noget der skal gro, vokse - mens manglen på vand kan tolkes som det modsatte - noget er ved at visne og forgå. Ikke tilstrækkelig vand indikerer at du ikke har nok energi og livskraft. At du måske ligefrem tørster efter livet. Manglende liv og vækst.

Se også: Drik / Vand / Ørken