Skip to navigation | Skip to content

 
 

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4001
Online profiler 0
Online gæster 402
Åbne spørgsmål 601
Besvarede spørgsmål 2968

Almanak

Thu, 24. January 2019

Solen i dag

Solopgang:08:11
Solnedgang:16:32

Månen lige nu

Full Moon

Der er nu i alt 1547 beskrivelser

Drømmene vil, hvis du forstår budskaberne i dem, støtte dig i at vælge mere helhjertet og leve et ægte liv. Den tolkning og symbolik der tillægges de enkelte drømmesymboler skal blot tages som et udtryk for, at dette er hvad der oftest forbindes med drømmesymbolerne. Det er ikke videnskabeligt efterprøvet eller testet at det reelt forholder sig således.Senest tilføjede:  fyret/smidt ud   Analsex   Moderkage   Moderkage     

Tilføj ny forklaring


Sadomasochisme

Tilføj kommentar  

Sadomasochisme (S/M) er det at føle seksuel lyst og tilfredsstillelse ved skiftevis at påføre og modtage smerte og ydmygelse i seksuelle forhold. Sadisten og masochisten er nødvendige og ideelle seksualpartnere for hinanden, idet de har modsatte roller, som ikke kan realiseres uden den anden parts aktive eller passive medvirken. De to parter er ligeværdige omend deres roller er modsat hinanden. Den ene part - sadisten, den dominante, hersker eller herskerinde - befaler og styre øjensynligt legen, akten, forløbet. Mens den anden part - masochisten - skal adlyde, skal tage imod ydmygelser, piskeslag og generelt udsættes for lidelse, smerte, underkastelse. Omend dette oplæg således peger på at den ene part har kontrol magt over den anden part er der i bund og grund tale om en leg, hvor begge parter er lige magtfulde, manipulerende og dominerende.

At være sadomasochist er ganske lovlig, omend området dog stadig er tabu belagt og et ømtåleligt emne i den almene offentlighed. Psykologer og sexologer, der forholder sig positivt overfor sadomasochisme søger at forklare lysten til at udfolde sig således seksuelt ved at deltagerne igennem disse seksuelle skuespil, konfrontere deres indre dæmoner, som de så besejrer, medens orgasmerne ruller. Fifty Shades of Grey" er en triologi om den unge litteraturstudenten Anastasia, som indleder et S/M forhold til den flotte, mystiske milliardær Christian Grey. Denne succes roman fremstiller sadomasochisme som værende positivt og spændende. De mindre positivt indstillede anføre at påførelse af smerte til sig selv eller andre er en uhensigtsmæssig udviklingsvej, og der i stedet burde rettes fokus mod de oplevelser der har fået personen til at have trang til at herske ubetinget over andre / blive udsat for ydmygelse og fysisk smerte.

I øvrigt behøver lysten til at pine sig selv, at påføres sig selv smerte, at være masochist - ikke nødvendigvis at være forbundet med noget seksuelt. Flagellant (af latin flagellare = "at piske") er en betegnelse for personer, der piner sig selv – især ved piskning. Begrebet bruges især om kristne, der straffer sig selv for menneskets synder og foregik især i det 13. til det 15. århundrede. Formålet med at udsætte sig selv for pisk, smerte er i denne henseende en søgen efter at komme tættere på det guddommelige.

Drømmer du om sadomasochisme afhænger tolkningen dels af din egen indstilling overfor sadomasochisme, og dels om du i drømmen er sadist eller masochist. Ser du sadomasochisme som noget positivt kan drømmen pege på en lyst til at konfronter dine egne skyggesider. Dette især hvis du i drømmen spiller begge parter - hvilket kan tolkes som at forskellige dele af din personlighed står overfor hinanden. Du kan naturligvis også slet og ret kede dig rent seksuelt og drømmen åbner op for at du tillader dig selv at eksperimentere lidt mere, nedbryde nogle af dine egne seksuelle tabuer.

Se også: Lidelse / Pine / Pisk / Sex / Spanskrør / Tortur / Ydmyge

Sagsanlæg

Tilføj kommentar  

Hvis nogen lægger sag an mod dig i din drøm, er dette måske en henvisning til en skyldfølelse, som du går rundt med. Har du gjort noget dumt, som du mener du bør bøde for? Hvis du blev frikendt, eller sagsanlægget blev frafaldet var drømmen måske et tegn på at det nok skal gå altsammen. Det er vigtigt at du dykker lidt nærmere ned i omstændighederne omkring sagsanlægget; hvem overbragte dig beskeden om at du havde fået et sagsanlæg? Hvem sagsøgte dig? For hvad blev du sagssøgt? Var der tilskuere i form af folk, der så at du fik sagsanlægget pålagt, i form af folk i retsalen?

Se også: Advokat / Dommer / Domstol / Razzia / Skyldfølelse

Sakramente

Tilføj kommentar  

Et sakramente er et nådemiddel, en hellig handling. Medens den romersk-katolske kirke har syv sakramenter (dåben, firmelsen, kommunionen, skriftemålet, de syges salvelse (den sidste olie), ægteskabet og præstevielsen), regner den danske folkekirke kun med to: dåb og nadver. Drømte du om et sakramente har dette måske noget at gøre med din tro og dine holdninger til religion. Tolkningen kommer an på hvor meget du kender til de enkelte sakramenter og forbinder med dem. Typisk vil en drøm hvori der indgår et eller flere sakramenter peger på et ønske om at starte på en frisk, eller at du er klar til at tage nye forpligtelser til dig. Ofte er der også elementer af tilgivelse indblandet. Er der noget du synes du bør tilgives for?

Se også: Bryllup / Konfirmation / Kristendom

Salt

Tilføj kommentar  

Salt er et af jordens mineraler, som er en vigtigt og basalt fornødenhed for menneskets krop og organisme. Tænk på udtrykket "jordens salt" og sæt det i forbindelse med din drøm. Drømmen kan antyde, at du forværrer en situation i et forsøg på at forbedre den, - at du måske kommer salt i såret. Måske er du i en situation i dit vågne liv, hvor du spænder ben for dig selv for tiden, i dit vågne liv? Prøv at tænke over drømmen, hvordan repræsenterede saltet sig? indtog du saltet, kan det betyde at din krop har brug for salt, kastede du saltet bort, er der måske noget basalt i dit liv, som du fornægter dig selv. Prøv at finde flere symboler, og husk drømmen når du vågner.

Se også: Havet / Jord / Krydderier / Madlavning

Salut

Tilføj kommentar  

En salut er det at hilse med kanonsalve eller med håndvåben. Salutation (lat. salutatio, "hilsen") er også præstens hilsen til menigheden ved gudstjenestens begyndelse (Herren være med eder). Ved en traditionel salut affyres en række løse skud fra kanoner eller andre skydevåben som en hilsen der tilkendegiver respekt over for nationalflag eller højtstående personer, oftest statsoverhoveder, kongelige og militærpersoner, samt ved særlige festlige lejligheder. Nærværende symboltydning er af en salut i betydningen af en hilsen med kanonsalve eller med håndvåben. Dette forbinder vi typisk med en begravelse, med noget højtidligt.

Der benyttes løst krudt ved en salut og det kan sagtens være selve braget, affyringen, der er det egentlige drømmesymbol, hvorfor der herunder er et link til drømmesymbolet fallos. En salut er tegn på respekt og status. Kunne det være en påmindelse til dig om at træde mere i karakter, at kende din plads. Hvis salutten blev affyret til ære for dig kunne din rette plads være en overordnet plads, en lederrolle af en slags. Er der en rolle som din underbevidsthed mener du er klar til at udfylde og som du endnu ikke er opmærksom på, eller føler dig klar til i dit vågne liv?

Se også: Fallos / Gevær / Parade

Salve

Tilføj kommentar  

Drømme hvori indgår salve kan have to betydninger. Den ene handler om at helbrede, blødgøre og heale. Er der nogle gamle sår der skal heales? Den anden side af fortolkningen, drejer sig om den hellige salvelse, den sidste olie. Er der noget i dit vågne liv du gerne til tilgives for? Prøv at se på hvad salve betyder for dig, hvad du normalt anvender salve til. Vi bruger ofte salve til vores spædbørn som en daglig omsorgsfuld ting, for at vores baby skal have det godt? Drømmen kan derfor henvise til, at du bør tage dig mere af dig selv - under alle omstændigheder. Tænk over flere symboler og kæd dem sammen, for at finde den rette tolkning af drømmen, og tænk også over de følelser du havde da du vågnede.

Se også: Baby / Bad / Olie / Plaster / Sygdomme / Sår / Vaccination

Samleje

Tilføj kommentar  

Et samleje er et symbol for forening af det mandlige og det kvindlige. Hvilke egenskaber af "modsatkønnetheden" er det man forener sig med? For at forstå det, må man interessere sig for egenskaber og karaktertræk hos den, som man elsker med. Hvis en mand i en drøm elsker med en kvinde, er der tale om en forening med hans anima. I en kvindes drøm er det at elske med en mand en forening med kvindens animus. De personer som man elsker med i drømmen vil vise hen til de psykiske egenskaber, som man har mulighed for/er i gang med at forene sig med. Man skal derfor lægge mærke til, om den elskede er hengiven, reseveret, vild etc.

Se også: Anima og Animus / Seksualitet / Sex

Sammenflette

Tilføj kommentar  

Er du i din drøm sammenflettet med et andet menneske, har det sikkert noget at gøre med at du gerne vil have nogle af de kvaliteter, du synes vedkommende har. Det kan også dreje sig om de maskuline eller feminine sider af dig selv. Er du viklet ind i rødder, buske, underskov, reb eller lignende, handler din drøm sikkert om at du er viklet ind i problemer af en eller anden art. Måden du klarede situationen på i drømmen, viser sikkert noget om hvordan du klarer problemerne i virkeligheden, eller måske bare din holdning til det der foregår.

Se også: Garnnøgle / Knude / Ledning / Rødder / Snor / Tovværk

Sammenstyrtning

Tilføj kommentar  

En sammenstyrtning i en drøm er et alvorligt drømmesymbol. Noget styrter sammen, hvad var det som styrtede sammen og hvad forbinder du hermed? Prøver du desperat at hindre noget i at falde sammen, er drømmesymbolikken klar. Der er noget i dit vågne liv som er ved at falde fra hinanden og din drøm advarer dig herom. En sammenstyrtning er af lignende symbolbetydning som et jordskælv. Det er noget udfra kommende, som truer din sikkerhed. Kig på dit liv som helhed og overvej hvad du kan gøre for at skabe mere sikkerhed i dit parforhold, din økonomi, dit arbejdsliv, eller hvilket område, der måtte herske usikkerhed på.

Hvis du selv forårsager sammenstyrtningen, altså foretager en nedrivning peger drømmen på at du skaber plads for nye tiltag, nye projekter eller nye følelser.

Se også: Jordskælv / Nedrivning / Ruin

Sammensværgelse

Tilføj kommentar  

Var det dig selv, der lavede en sammensværgelse? I så fald hvem var med i dine planer og hvem var imod dig? Blev du selv udsat for en sammensværgelse, var anklagerne så rigtige, var det reelt at der blev gjort oprør mod dig? Det vigtige for tolkningen er dine egne følelser og de mennesker, der optræder i drømmen. Hvad endte sammensværgelsen med? En katastrofe, blev en myrdet, blev alle gode venner? Drøm om en sammensværgelse kan være en advarselsdrøm. Hvem tror du kunne finde på at lave en sammensværgelse mod dig?

Se også: Bedrag / Oprører

Sand

Tilføj kommentar  

Befandt sandet sig i en ørken, eller på en stand, så se venligst disse drømmesymboler. Var sandet for varmt under dine bare tæer, er det vigtigt at du kigger rundt på de øvrige omgivelser. Hvad var det som du hurtigst muligt burde komme væk fra? Hvis sandet trænger sig ind alle vejne, i øjnene, i munden etc. eller du føler dig i en sandstorm, er det måske en indikation at du kæmper med et problem i dit vågne liv, som trænger sig på og ikke er til at komme udenom. Sand kan også henvise til et timeglas, at tiden er ved at rinde ud.

Sand er lidt overraskende et meget værdifuldt materiale. Det bruges til byggeri (beton), anlæggelse af veje, til at fremstille glas, kunstige øer og meget andet, i så høj en grad at sand decideret stjæles fra strand og videresælges til fabrikanter. Man taler om en sand-mafia og problemet er reelt nok. Hele øer i Stillehavet er ved at synke på grund af dette, og talrige strande har ikke længere naturligt sand. Er du bekendt om dette forhold kan din drøm også være en bekymring over rovdrift på naturens ressourcer.

Se også: Miljøet / Strand / Tid / Ørken

Sandhed

Tilføj kommentar  

Drømme om søgen efter sandheden er et stærkt drømmesymbol og kan afspejle en tilsvarende søgen i det vågne liv; Mennesket er - og har altid været - på evig søgen efter en sandhed, den ultimative sanhed om livet og døden. Tænk på hvad sandhed betyder for netop dig. Drømmen kan henvise til din egen evige søgen efter din egen indre sandhed - men tænk på Kahlil Gibrans ord i et af hans digte: "sig ikke at du har fundet sandheden! - sig hellere, at du har fundet en sandhed", for sandheden er, at der ikke findes een sandhed - der findes en sandhed for hvert menneske, hvis man tolker disse begreber udfra en universiel og åndelig forståelse og perspektiv. Tænk over hvordan "sandhed" optrådte i din drøm, og læg mærke til dine følelser, da du vågnede.

Se også: Følelser / Identitet

Sang

Tilføj kommentar  

Det er ganske almindeligt at drømme om at synge. Det er udtryk for et ønske om at blive hørt, om at tilkendegive sin mening klart, at du tør stå fast på din identitet. Det kan også være et udtryk for at du er glad, at det kører på skinner for tiden, at du har en god fornemmelse omkring de projekter og forhold som du aktuelt er involveret i.

Hvis du sang duet eller med i et kor peger drømmen på hvorledes du har det med de mennesker som du sang sammen med. Var det hele pivfalsk og ganske ude af takt peger drømmen altså på at der er udfordringer, som vedrører disse sammenhænge. Modsat hvis det hele bare swingede og lød fantastisk.

Se også: Barndom / Mikrofon / Musik / Musikinstrumenter / Stemmeat høre / Stemmedin egen eller andres

Sangerinde

Tilføj kommentar  

Drøm om at være sanger eller sangerinde har den samme fortolkning som det at synge. Der er dog stor forskel mellem at synge glad for sig selv mens man er i badet, går en tur i skoven eller lign. Og så det at synge for et publikum på en scene hvor spotlightet er rettet mod ens egen person. Sådanne drømme peger mere imod behov for anerkendelse, behovet for at blive hørt, set og respekteret.

Hvem sang du eventuelt for? Hvem var dit publikum og hvad gik sangen ud på? Var det en glad sang, en kærlighedssang, en protestsang? Hvad betød det i din drøm at du var sanger/sangerinde? Var det en godkendelse af dine evner, dit talent? Hvis du præsenterede dig selv som sanger i din drøm peger det på søgen efter identitet, og hvis du allerede er sanger, så peger det på et snarligt gennembrud, at du er ved at få succes med noget.

Se også: Beundring / Bifald / Ris og ros (Anerkendelse og kritik) / Sang / Scene

Sauna

Tilføj kommentar  

En sauna er et lille rum eller hus specielt designet til at indeholde et varmt og tørt miljø, hvori man kan sidde helt eller delvis nøgen. Grunden til, at dampen får det til at føles varmere, er, at den øgede luftfugtighed giver luften bedre varmeledningsevne. Man frekventere en sauna for at slappe af, løsne musklerne op og svede. Ordet sauna kommer fra finsk (saunominen), og den finske form for sauna er mest velkendt, men der findes mange varianter.

Indianernes svedehytte (sweat lodge, shamanhulen) kan benyttes på samme måde som en sauna, dog er der i brug af svedehytter traditionelt også elementer af spirituel udvikling samt et stor fokus på sundhed og styrke, som kur mod mange sygdomme - i vore dage også til udrensning af mentalt stress og som et hjælpemiddel til alkoholafvænning. Det tyrkiske bad (hamam) foregår ved at man først slapper af i et værelse, der er opvarmet ved en kontinuerlig strøm af varm tør luft. Man kan derefter flytte til et endnu varmere værelse, inden man stænker sig med koldt vand. Efter at have udført en hel kropsvask og modtaget massage, trækker den badende sig tilbage i et køligere rum for en periode af afslapning.Det russiske bad foregår i badehuse (banja), der er en slags saunaer eller dampbade, hvor man kan blive varmet igennem og birkegrene bruges til at sætte blodomløbet yderligere i gang. Mange afslutter besøget med et iskoldt bad.

Betydningen af en sauna i din drøm afhænger helt af hvilken type sauna du frekventerede og de følelser du havde i den forbindelse.

Indiansk svedehytte: Originalt, oprindeligt, natur, spirituelt.
Tyrkisk bad: Eksotisk, erotisk, fremmedartet, smukt, hemmeligt.
Russisk bad: Forretninger, aftaler, barskt, en prøvelse.

Se også: Badehus / Nøgen / Renlighed/renselse / Svømmebassin / Tåge / Vaske

Sav

Tilføj kommentar  

Drømmen kan antyde et mandeligt seksualsymbol, tænk på de bevægelser der forekommer når man saver. Læg også mærke til om der var nogen sammen med dig, og hvad du savede i. Måske var du ved at udforme en brugsgenstand, men drømmen kan også handle om, at du er ved at "save den gren over, du selv sidder på". Er du ved at brænde nogle broer? Laver du forhindringer for dig selv? Tænk over andre symboler i drømmen, og husk dine følelser når du vågner.

Se også: Redskaber / Sav / Værktøjer og redskaber

Scene

Tilføj kommentar  

Hvilken scene var der tale om. Hvis det drejede sig om en teaterscene og du spillede teater, men ikke er skuespiller i dit vågne liv, må du se på om du spiller en form for komedie i dit vågne liv for tiden? Det kan også ligge en indikation om, at du er meget indadvendt for tiden, og en opfordring til at du kan være ganske tryg og stå frem som dig selv. Sagt med andre ord, at du skal tro på dig selv og ikke gemme dig bag maskespil. Drømmen kan dog også tolkes med modsat fortegn - og handle om selviscenesættelse. At du er for meget "på", ønsker for meget opmærksomhed og anerkendelse. Du må afgøre med dig selv i hvilken retning du kan tolke drømmen, og det gør du bedst hvis du kan huske flere symboler fra drømmen, og kæde dem sammen. Husk også de følelser du rummede da du vågnede.

Se også: Beundring / Bifald / Image / Klapsavler / Koncert / Maske / Musik / Sang / Skuespil

Schweiz

Tilføj kommentar  

Afgørende for fortolkningen er drømmerens personlige forhold til og kendskab til det, der drømmes om. Eller sagt på en anden måde, så er tolkningen af hvad et land eller en verdensdel betyder for din drøm, helt afhængig af hvad du har af kendskab, relationer og associationer til det pågældende land, verdensdel. Så hvad forbinder du med Schweiz?

Skiferie, bjerge, alperne, hemmelige bankkonti, neutralitet, Toblerone chokolade, eksklusiv shopping i Zürich, konferencer og topmøder, tyrolerbukser, Rhinens udspring, andet?

Se også: Landekontinenter

Score

Tilføj kommentar  

At score et mål i en sportslig kamp, fortæller noget om at du føler sejr over noget du har præsteret for nylig. Se på hvordan du scorede, hvad du scorede og i hvilken sammenhæng det at score optrådte. Tænk over andre symboler i drømmen, og læg mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Casanova / Gevinst / Mål / Sejr

Sejl

Tilføj kommentar  

Var sejlet fyldt med luft eller blafrede det løst i vinden? Kan være en hentydning til hvordan det går på et område af dit liv; dit sexliv, dit kærlighedsliv, din karriere etc. Et sejl er noget, der fører os fremad. Er du på vej ind i ukendte farvande, eller bevæger du dig hastigt væk fra et oprørt hav?

Se også: Bølger / Kompas / Sejlbåd

Sejlbåd

Tilføj kommentar  

En sejlbåd benytter vinden som fremdrift ved hjælp af sejl og sådanne både benyttes til sports- og fritidssejlads. Der findes sejlbåde i alle størrelser fra optimistjollen til store havkrydsere. Hvad enten man sejler jolle, kølbåd eller windsurfer, gælder de samme principper: Sejlet skal tilpasses efter hvorhen man vil i forhold til vinden. Og det var formentlig vinden, fremdriften som er det centrale i din drøm Om du har den rette kurs og det går fremad som planlagt og håbet med dine gøremål og projekter. Drøm om en sejlbåd kan også have elementer af konkurrence forbundet til sig. Dyrkede du kapsejlads?, var der nogle som var ved at vinde ind på dig?, nogle som du stak af fra? Måske en pirat?, måske du selv var pirat?

Drøm om sejbåd handler således oftest om at være på rette kurs og have fremgang - eller at du flygter enten fra eller imod noget. Der kan dog også være elementer af havet, det ubevidste involveret. Følte du dig fortabt på havet har det formentlig noget at gøre med dine følelser.

Se også: Båd / Sejl / Skib / Skibbrud / Tømmerflåde / Undervandsbåd / Yacht

Kommentar

karen
Jeg drømte at der var nogen som fjernede fortøjningen til en sejlbåd , hvor jeg blev hysterisk og jeg kunne ikke finde selv reb . men dog kom til at tage fat i havnens væg.

Sejr

Tilføj kommentar  

Formodentlig en opmuntrende drøm hvor du oplevede en stor sejr. Hvad handlede sejren om. Hvad sejrede du? Drømmen indikerer at du har præsteret et godt resultat på den ene eller anden måde i dit vågne liv, og har vundet ære og respekt fra dine medmennesker. Se på andre symboler i drømmen og læg mærke til dine følelser når du vågner.

Se også: Gevinst / Medalje / Succes / Triumf

Sekretær

Tilføj kommentar  

Drømme om en sekretær, eller hvis du var sekretæren, symboliserer hjælp og støtte udefra. Støtten kan være dette at skabe orden i kaos, men også at overlade ansvar til andre. Opgaver der skal løses, men som du bringer videre til andre. Tænk på om det er din rolle for tiden i dit vågne liv at skabe orden i kaos, for et andet menneske. Er du hjælperen? Hvis du derimod i drømmen følte, at din stilling var for underordnet, kan drømmen være en opfordring til at være mere ambisiøs. Hvis du drømmer om din egen sekretær, kan drømmen være ønskeopfyldende, eller en dagsrest, alt efter om du gerne vil i dybere kontakt med sekretæren, på anden vis end via arbejde. Tænk derfor over andre symboleri drømmen, og husk dine følelser når du vågner.

Se også: Arbejde / Arbejdere / Begær

Seksualitet

Tilføj kommentar  

Seksualitet i drømme er generelt et meget positivt symbol på vækst og udvikling. Som på det fysiske plan, hvor samlejet er en akt af kærlighed og meget ofte med et barn til følge, er det i den Indre verden et billede på at nogle sider i os er i gang med at blive integreret og at der i denne proces er en ny potentiel udviklingsmulighed: Barnet. Dog er seksualitet i den ydre verden stadig meget tabubelagt og mange socialiseres negativt med skam og skyld til følge. Disse aspekter vil drømmene også behandle.

Der findes rigtig mange forskellige former for seksualitet. Seksualitet har oplagt kropslige dimension, men indeholder også mere vidtrækkende eksistentielle forhold. Sigmund Freud gjorde opmærksom på, at seksuel energi undertiden kan udfolde sig i ikke-seksuelle sfærer, fx i form af kunstnerisk fordybelse (sublimering). Også destruktive handlinger som brandstiftelse, tyveri, vold og hærværk er undertiden seksuelt motiverede. Freud beskrev barnets seksualitet som "polymorf pervers" i og med, at et barn principielt har mulighed for at udvikle sin seksualitet i alle retninger. Psykoanalytisk betragtet er det perverse således udgangspunktet for en normal psykoseksuel udvikling.

Freud opdelte barnets tidlige psykoseksuelle udvikling i en række faser, benævnt efter det mest følsomme og dermed lystfyldte område på dets krop. Til at begynde med er seksualdriften (libido) knyttet til en række vitale funktioner: I den orale fase, hvor lysten primært knytter sig til stimulation af mundslimhinden, er spædbarnets sanselige tilfredsstillelse forbundet med næringsoptagelse, i den anale fase er lysten knyttet til afføring og i den falliske fase til kønsorganer og urinafgang.

Drømmer du om din egen seksualitet, eventuelt ved at du er i tvivl om din seksualitet, i tvivl om noget er mere rigtigt end andet, så opfordre drømmen dig formentlig til at stå ved din seksualitet og udleve den på en naturlig og ansvarlig måde.

Se også: Biseksualitet / Ekshibitionisme / Homoseksualitet / Sadomasochisme / Sex

Selskab

Tilføj kommentar  

Hvis drømmen handlede om et muntert selskab kan den henvise til, at dit liv er lyst og muntert for tiden. Hvis der var mange mennesker med til selskabet, og dette voldte dig vanskeligheder under forberedelserne, kan der være tale om en form for klaustrofobi. Føler du dig i klemme sammen med mange mennesker? Hvis du var inviteret til et selvskab, tyder drømmen på at noget bliver fejret, og du er tilskuer til andres lykke. Så tænk nøje over dine tanker i drømmen, hvad kredsede de om; dit tøj og påklædning, din fremtoning over for fremmede, din angst for menneskemasserne? Læg mærke til om der er andre vigtige symboler i drømmen som kan understøtte en korrekt tolkning, og en af måderne at gøre dette er at genkalde sig de følelser du vågnede med.

Se også: Eventyr / Fare / Forfulgt / Hold

Selvkontrol

Tilføj kommentar  

Hvis du ligefrem drømmer om selvkontrol, kan du næsten ikke få et tydeligere budskab fra din underbevidsthed. Drømmen handler om at du for tiden forsøger at undertrykke og kontrollere dine følelser af sårbarhed og usikkerhed, og drømmen opfordrer dig også til at tage vare på dig selv. Husk på at det er i orden at holde nogle ting for sig selv, for at beskytte sin sårbarhed, og det er formentlig dette din underbevidsthed fortæller dig. Men forsøg at finde andre symboler i drømmen, og læg mærke til dine følelser da du vågnede. Men læg også mærke til dine tanker og følelser de kommende dage. Fokuser på Selvkontrol, og se hvad der sker inde i dig. Opsøg eventuelt en meditationsgruppe eller en vejleder til fantasirejser, her kan du få vigtige informationer. Hvis mennesker i længere tid undertrykker sine følelser, sætter det sig til ubalancer i krop og sjæl, og dette kan på sigt skade dig, åndeligt, spirituelt og fysisk.

Selvmord

Tilføj kommentar  

Drømme om selvmord tyder ganske vist på en selvdestruktiv tendens, men drømmen behøver ikke nødvendigvis at handler om at slå sig selv ihjel. Den kunne f.eks. fremhæve, at noget, der foregår for øjeblikket, er "selvmorderisk"; måske er du parat til at foretage afgørende ændringer i dit liv. Det er vigtigt at du ved, at drømmen ikke er en ønskeopfyldende drøm, men ligesom døden i en drøm repræsenterer forvandling til noget nyt og fremadrettet, vil drømme om selvmord også indikere at du vil af med sider i dig selv der måske er destruktive, og istedet indsætte nogle sundere værdier på alle planer. Hvis du rent faktisk går med selvmordstanker, vil vi på NetSpirit opfordre dig til at søge hjælp hos en professionel behandler. Sådanne tanker bør altid tages alvorligt.

Men drømmen i sig selv indikerer ikke et selvmord i dit vågne liv. Forsøg at finde andre symboler i drømmen der kan understøtte tolkningen, f.eks. hvordan ville du begå selvmord? Lå der hævn i akten? Var det en bevidst handling? Hvilke mennesker omgav du dig med? Hvis du derimod drømmer om et andet menneske der begår selvmord, bør du se på, hvem vedkommende er. Hvis det er et menneske du kender i virkeligheden, og som står tydeligt i din drøm, bør du undersøge om vedkommende har brug for din hjælp til at foretage en personlig ændring.
Læg mærke til dine følelser da du vågnede, disse kan være kilden til tolkningen af drømmen.

Se også: Døden / Guillotine / Hængeat hænge sig

Seng

Tilføj kommentar  

En seng bruger vi til at hvile i. Den bruger vi også til nogle af livets største begivenheder: sygdom, seksualitet, fødsel og død. Så faktisk er sengen et meget komplekst symbol, som skal forstås indenfor dine egne rammer. Men sengen som symbol kan sige noget om at du har brug for at slappe af. Måske har du brug for at slippe et problem, og for en stund sætte dine tanker på status quo. På hvilken måde optrådte sengen i drømmen? Hvor var sengen placeret i huset? Hvilken farve havde pågældende værelse? Prøv at opfange så mange symboler som muligt og kæd drømmen sammen, så du får en korrekt tolkning, og læg også mærke til hvad der foregik i sengen i drømmen. Sov du? Havde du elskov? Fødte du? Læg mærke til dine følelser da du vågnede, hvis disse var neutrale, kan folder i sengelinned, dynen der ligger forkert ofte udløse sådanne drømme i sig selv.

Se også: Hængekøje / Madras / Møbler / Rede / Sengekammerat / Soveværelse

Sengekammerat

Tilføj kommentar  

Drømme hvor du deler seng med et andet menneske, kan være ganske oplivende, og der behøver ikke at indgå seksuelle aspekter i drømmen, medmindre du drømmer det tydeligt. Drømmen handler sandsynligvis mere om et partnerskab der er indgået i dit vågne liv, eller et ønske om at lave et partnerskab. Drømmen kan også indikere en indre konflikt i dig selv, hvor sengekammeraten repræsenterer elementet af konflikten. Se derfor på, hvem du delte sengen med? Om du kendte vedkommende? og søg efter andre symboler du kan bruge i tolkningen af drømmen. Læg også mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Dobbeltgænger / Seng / Sex

Sex

Tilføj kommentar  

Drømmen handler om hele omfanget af menneskets indre seksualitet, når den er forholdsvis fri for sociale begrænsninger. Jo mere man prøver at ignorere sin egen seksuelle natur og i vågenlivet undlader at lade denne livsimpuls få, hvad der tilkommer den, jo større er sandsynligheden for at man ser den oprullet for sig under søvnen. Seksualitet er det mest åbenbare visuelle billede på intens kærlighed, og eftersom drømmene hovedsageligt udtrykker sig visuelt, er det dette middel de bruger som udtryk for en længsel efter nærhed og forening med et andet menneske; eller endog længselen efter at blive forenet - blive et - med alt, hvad der ligger udenfor egoet.

Drømmen kan derfor henvise til et ønske hos dig om mere kærlighed og nærhed i dit liv, og måske befinder du dig i en situation hvor du følelsesmæssigt er forsømt. Den seksuelle akt indebærer en total forening, og drømmen kan henvise til en længsel efter integration af yin/yang siderne i dig selv. Læg mærke til andre symboler i drømmen, f.eks. hvem du havde sex med, hvor det fandt sted? Opnåede du orgasme, og hvilke farver indgik i drømmen. Forsøg at huske dine følelser da du vågnede.

Spørger du en psykolog, handler sexdrømme i virkeligheden kun sjældent om sex. Bevares, hvis du er topliderlig, er en fræk drøm et helt naturligt afløb for dine drifter. På et lidt dybere plan kan et drømmeknald også være et vink med en vognstang om, at du undertrykker din sexlyst eller har brug for kærlighed og omsorg. Men overordnet set handler sexdrømme ofte mere om forskellige sider af dig selv, og hvordan du accepterer dem og integrerer dem i din personlighed.

Den bedste til at tolke dine sexdrømme er hverken bøger eller eksperter, men dig selv - kun du kan nemlig mærke, hvilken følelse drømmen efterlod dig med, og du er også den eneste, der ved, hvad de forskellige elementer og personer i drømmen betyder for dig. Når du skal finde betydningen af et natligt sexeventyr, så spørg dig selv, hvad drømmen repræsenterer: Var det vigtige i drømmen, at du havde sex, og hvordan du havde det? Eller var det vigtige, hvem du havde sex med?

Du er utro i drømmen
Hvis du drømmer, at du har sex med en, der ikke er din kæreste, er det sandsynligvis bare en harmløs sexfantasi, men det kan også være et tegn på, at der er noget, der ikke fungerer i jeres forhold. Måske er du ikke tilfreds med jeres sexliv, og drømmen var en opfordring til at gøre noget ved det og spice jeres sexliv op. Eller måske viser drømmen, at du føler dig ensom og mangler opbakning i jeres forhold.

Din kæreste er dig utro i drømmen
Drømmer du, at din kæreste er dig utro, kan det handle om din egen usikkerhed og frygt for at blive forladt - enten af din kæreste eller af andre i dit liv. Det kan også handle om, at du føler dig taget for givet, og at du mangler opmærksomhed, eller at du ikke føler, at du lever op til andres forventninger til dig.

Sex med din ex i drømme
Det kan være foruroligende at vågne op finde ud af, at du i drømme har knaldet med en fra din fjerne fortid, men ro på - en enlig drøm om en ex er sikkert bare en fræk pause fra dit nuværende sexliv. Hvis du drømmer om en eks igen og igen, kan det være et tegn på, at du ikke er helt færdig med ham (hvilket IKKE er det samme som, at I skal finde sammen igen, men bare at du ikke er kommet over ham endnu). Drømme om exer kan også komme, når du befinder dig i en fase af dit liv, hvor du er på vej ind i nogle nye rammer og roller - et nyt forhold, et ægteskab, et nyt job - og så er drømmen din måde at vende tilbage til det velkendte. Din ex kan dog også symbolisere ting, du savner i dit liv: En skolekæreste kan være et signal om, at du savner dit frie liv, fra før du slog dig ned med din kæreste - knaldede du en, du havde fantastisk og vild sex med, kan det betyde at du savner lidt mere spontanitet og spænding i dit romantiske liv.

Sex med en, du slet ikke tænder på
Knaldede du din hade-kollega eller din chef i drømme? En bekendt, du slet ikke tænder på? En kendt, du finder tåbelig eller direkte frastødende? Din far? Så se på, hvilke egenskaber den person har, eller spørg dig selv, hvorfor du blev tiltrukket af dem i drømme, for din partner symboliserer en side af dig selv, som du skal arbejde på at acceptere og integrere i din personlighed. Alternativt kan din drøm betyde, at du gerne vil have et bedre, tættere forhold til netop den person.

Sex med en kvinde
Bare fordi du drømmer, at du har sex med en kvinde, er du altså ikke lesbisk eller biseksuel - ja, du behøver slet ikke have lyst til sex med kvinder. Se i stedet på, hvilken følelse drømmen efterlod dig med. Sex med en kvinde kan betyde, at du ikke er i kontakt med dine feminine sider, eller at du har brug for at elske og acceptere dig selv. Drømmen kan også betyde, at du har behov for mere omsorg og følsomhed hos din partner. Var det vigtige sexen og ikke hvem, du havde den med? Så kan din drøm betyde, at du har lyst til at prøve noget nyt. Endelig kan det essentielle være, hvilken kvinde du havde sex med. Var det en nær veninde, en navnløs fremmed eller en kendis? Så spørg dig selv, hvad vedkommende betyder for dig - hun symboliserer en side af dig selv, du skal blive gode venner med.

Sex med en ukendt fremmed i drømme
Hvis det vigtige i drømmen er, at den fremmede ikke har noget ansigt, kan drømmen symbolisere, at der er visse af dine behov og ønsker, du ikke er parat til at konfrontere eller gøre noget ved lige nu; du beskytter dig selv. Er det vigtige den sex, du har, kan drømmen være et sted, hvor du kan komme i kontakt med de lyster, du har, som du ikke tør indvie din partner i af frygt for hans fordømmelse.

Sex i al offentlighed
Drømmer du, at du har sex midt på Rådhuspladsen, og at alle kigger på? Så er det måske fordi, du føler dig selvbevidst om noget. Hvis det handler om dit forhold, kan det være, at du er bekymret om, hvad andre tænker om din kæreste eller dit forhold. Drømmer du, at du har sex midt på Rådhuspladsen, og ikke en kæft bemærker det, kan det være, fordi du føler dig overset og mangler opmærksomhed. Men din drøm kan selvfølgelig også bare handle om, at du vitterligt fantaserer om at have sex, hvor du kan blive opdaget.

Onani
At drømme at du onanerer, repræsenterer dine uerkendte eller uudtalte seksuelle behov og ønsker. Det kan også indikere, at du er nødt til at tage dig af dig selv på en følelsesmæssig måde, der ikke nødvendigvis har noget med sex at gøre.

Sexorgie
Hvis du drømmer om at have sex med et hav af mænd, betyder det, at du har undertrykt visse lyster (der både kan være seksuelle eller ikke være det), som du har behov for at udtrykke. Du har så meget energi inden i, at du er nødt til at prøve noget nyt. Det kan også symbolisere, at du spreder dine kræfter over for mange områder, og du er nødt til at fokusere.

Se også: Bigami / Biseksualitet / Casanova / Dopet / Dæmonkvindelig / Dæmonmandlig / Erektion / Eskapisme/flugt / Ex-kæreste / Fallos / Forføre / Fortryllelse / Harem / Heks / Impotens / Incest / Liderlig / Menstruation / Nøgen / Penis / Polygami / Prostitueret / Romantik / Sadomasochisme / Seksualitet / Seng / Sengekammerat / Skyldfølelse / Sæd / Voldtægt

Sigmund Freud

Tilføj kommentar  

Sigmund Freud (1856-1939), blev født i Freiburg i provinsen Moravia i det østrig-ungarske kejserrige den 6. maj 1856. Hans far var en ikke-troende jøde. På den tid herskede en stærk tjekkisk nationalisme frem i Moravia, og den tysktalende jødiske minoritet var en naturlig skydeskive for denne nationalisme. Da Sigmund var fire år gammel, flyttede familien derfor til Wien, hvor der var noget bedre forhold.

Freud studerede medicin og specialiserede sig indenfor neurologi. Som student begyndte han at arbejde med neuroanatomi i Ernst Bruckes laboratorium. Denne tilhørte en gruppe progressive naturvidenskabsmænd. I dette laboratorium arbejdede han i seks år. Samtidig holdt han sin filosofiske interesse ved lige ved at følge Franz Brentanos forelæsninger. Efter dette fik han stilling i Theodore Meynerts psykiatriske institut.

I 1884 opdagede han kokainets bedøvende virkning. Noget der kunne have bragt ham stor videnskabelig anerkendelse og åbnet vejen for en forskerkarriere. Tilfældigheder gjorde imidlertid, at en anden publicerede tilsvarende resultater før ham. Fra 1885 til 1891 publicerede han til gengæld to større og flere mindre neurologiske arbejder. I denne periode stiftede han også kendskab med Johann Herbarts psykologiske filosofi, hvor tanken om de ubevidste ideer, som konkurrerende om bevidsthedens opmærksomhed, var et vigtigt element.

Ved siden af neuroanatomi og -fysiologi begyndte Freud at interessere sig for hypnotiske fænomener. I 1886 foretog han en kort og senere en længere studierejse til Paris for at sætte sig ind i Jean Charcots anvendelse af hypnose til at fjerne hysteriske lammelser og lignende symptomer. Sammen med en ældre Wienerkollega, Josef Breuer, begyndte han at anvende hypnotiske teknikker i behandlingen af patienter.

Samarbejdet med Breuer varede i flere år, indtil denne trak sig ud af arbejdet, foruroliget over de stærke følelsesmæssige reaktioner hos både patienter og terapeut. Sammen udgav de "Studier i hysteri" (1895), hvori de præsenterede deres "katharsiske" metode. Patienterne blev deres symptomer kvit ved at de under suggestiv påvirkning (forstand og vilje sat ud af virksomhed) fortalte alt, hvad der faldt dem ind i forbindelse med symptomet. (Katharsis betyder renselse).

1890erne var præget af, at Freud måtte opgive nogle af sine tidligere opfattelser og finde frem til et nyt grundlag for den videnskab, han var i færd med at udvikle. Efter bruddet med Breuer blev han i flere år inspireret af sin korrespondance med øre-næse-halslægen Wilhelm Fliess i Berlin, der havde en række originale synspunkter på seksualitetens rolle i biologi og medicin, om biologiske rytmer osv. I denne periode foretog Freud også en analyse af sit eget følelsesliv med samme metode, som han havde udviklet, når det gjaldt patienter. Han skrev sine drømme ned og lod deres baggrund, barndomserindringer o.l., komme frem til bevidstheden.

I patientbehandlingen gik han bort fra brugen af hypnose og suggestion og udviklede det, han kaldte de frie indfalds metode. Han havde lige siden hysteristudierne været opmærksom på barneseksualitetens rolle og udarbejdede efterhånden en klarere og mere systematisk opfattelse af denne - på den ene siden med særlig vægt på drifterne og deres udvikling - og på den anden personlighedens forsvarskræfter. Psykoanalysen som teori og behandlingsform lagde han frem i sit store værk «Drømmetydning» (1900).

Freuds teorier blev voldsomt angrebet af de fleste af hans samtidige - både medicinske kolleger og den brede offentlighed. De blev anset for uanstændige, uhyrlige og uvidenskabelige. Muligheden for en akademisk karriere blev lukket for ham for altid, og han blev udstødt fra almindelig social og kollegial omgang. Imidlertid samlede der sig en mindre kreds af interesserede kolleger og tilhængere omkring ham fra både ind- og udland. Denne kreds voksede langsomt og blev efterhånden til den psykoanalytiske bevægelse, der atter var grundlag for udviklingen af den psykoanalytiske profession med dens foreninger, uddannelsesinstitutioner, tidsskrifter og forlag.

I perioden frem til 1913 arbejdede han med yderligere at udbygge sine synspunkter. Han skrev flere artikler og udgav en række bøger, f.eks. «Fem forelæsninger over psykoanalysen» i 1910. Fra 1913 og frem til sin død videreudviklede og revurderede han mange af sine teoretiske begreber, samtidig med at han skrev sine hovedværker. I 1915 udkom de store «Forelæsninger i psykoanalyse», og i 1932 opsummerede han med «Nye indføringsforelæsninger i psykoanalyse» og i 1940 «Et omrids af psykoanalysen».

Hele Freuds videnskabelige liv var præget af modsigelser og kamp. Det akademiske etablissement og størstedelen af den offentlige opinion angreb ham med en enestående lidenskabelighed. Men også i kredsen af hans egne elever opstod der modsigelser og splittelse. Særligt dramatisk var det med Alfred Adlers og senere Carl Gustav Jungs afsked med Freud. Da nazisterne kom til magten i Tyskland i 1933, blev psykoanalysen hurtigt forbudt. Dels var mange af psykoanalytikerne på den tid jøder, og desuden blev psykoanalysen betragtet som en jødisk, dekadent videnskab.

De fleste psykoanalytikere i Tyskland, Østrig og Ungarn udvandrede i denne periode til England eller USA. Freud ønskede imidlertid ikke at forlade Wien. Han havde siden 1926 lidt af kræft i mundhulen, havde gennemgået en række operationer og var syg og gammel. Først efter Hitlers indmarch i Østrig i marts 1938 gav han efter for sine venners og sin families ønske og rejste til London. Der døde han den 23. september året efter.

Se også: Carl Gustav Jung

Signaler

Tilføj kommentar  

Drøm om ganske jordnære og ligefremme signaler henviser oftest til lige præcis det som de viser. Måske en advarsel hvis der er rødt, måske en henvisning til at reagere, hvis der var grønt. Der er dog en anden type signaler i drømme som er langt mere vigtige at du forstår at tolke rigtigt. Og det er de signaler du i drømme får fra din intuition.

At stole på sin intuition i det vågne liv er ikke nemt. For det første er intuitionen jo uhåndgribelig, en fornemmelse, en følelse som vanskeligt kan underbygges med logiske og målbare observationer og facts. Og for det andet har vi ofte svært ved at stole på at det som vi selv føler og tænker er rigtigt! Vi læner os meget op af hvad andre tænker og mener. Den almene opfattelse af hvordan tingene er. Men i dine drømme får din intuition lov til at komme til orde. Det er både vigtigt og mægtig gavnligt for dig hvis du i højere grad lytter efter og stoler på dine egne intuitive fornemmelser.

Se også: Følelser / Image / Maske / Tog

Sindstilstande

Tilføj kommentar  

Er du i din drøm misundelig, sur, fornærmet, føler afmagt og mistænksomhed mv. er disse sindstilstande ikke nødvendigvis udtryk for hvorledes du har det i dit vågne liv. I stedet er sindstilstande i dine drømme hovedsagelig med til at forklare dig en problemstilling, gøre dig opmærksom på nogle forhold, tydeliggøre noget.

Se også: Bekymring / Depression / Glæde / Nedtrykthed / Sindsyge / Skindsyge/jalousi

Sindsyge

Tilføj kommentar  

Drømme om at du rent faktisk er sindsyg, eller møder sindsyge personer, kan betyde en advarsel om, at der er noget i dit liv som er ved at komme ud af kontrol. Noget forstyrrer og forvirrer dig, og drømmen opfordrer dig til at se på de konflikter der ligger til grund fro forstyrrelserne. Prøv at genopleve hele drømmen igen, husk flere symboler fra drømmen og husk også at lægge mærke til dine følelser når du vågner.

Se også: Psykopat / Signaler

Sirup

Tilføj kommentar  

Sirup er en betegnelse på flere flydende sødemidler, som fremstilles af forskellige råstoffer. Når ordet sirup bruges alene, tænker man sædvanligvis på det, som fremstilles af sukkerrør eller sukkerroer ved raffinering. Det har en flydende form og en gylden farve. Hvad sirup betyder for din drøm kommer meget an på hvordan det indgik i drømmen. Smurte du det ud over en sexpartner, betyder det jo noget andet end hvis du fik det klistrede stads i håret! Generelt kan dog siges at de fleste forbinder sirup med noget meget sødt og klistret. Er der nogen, der opfører sig overfor dig, eller er du selv lidt for klæbrig i din opførelse overfor en eller flere?

Se også: Honning / Mad og drikke / Slik

Sjæl

Tilføj kommentar  

Drømme om din sjæl er en henvisning til din åndelige udvikling og din forbindelse med universet. Hvis du ligefrem mødte din sjæl, fortæller din underbevidsthed at du er i dyb kontakt med dig selv, og drømmen opfordrer dig til at følge den vej du allerede er på vej ud ad. Drømmen fortæller dig, at det er det rigtige spor du følger, og det er på tide at komme videre og måske bruge de evner du har opnået, til at hjælpe andre mennesker. Men drømmen kan også fortælle at din sjæl er i ubalance, at du trænger til at komme dybere i kontakt med den åndelige del af tilværelsen, universet og alt det spiritualiteten rummer. Det er derfor vigtigt at du ser på hvordan sjælen optrådte i drømmen, og du bør også gøre op med dig selv, hvordan du har det med åndelighed og spiritualitet. Find flere symboler der kan hjælpe dig til den rette tolkning, og læg endelig mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Afgudsbillede / Døden / Himmel / Identitet

Skab

Tilføj kommentar  

En drøm om et skab har mange lighedspunkter med drømmesymbolikken vi finder omkring at drømme om et værelse eller en dør. Det interessante er hvordan du havde det med skabet. Var du glad for det, rummede det noget godt, noget værdifuldt, eller var det lukket og du frygtede at kigge derind? Det kan have mange betydninger, men omdrejningspunktet er at skabet er dig og det som det rummer er enten sider af dig eller områder af dit liv. Har du noget at skjule?, er der skeletter i skabet?

Se også: Værelse / Æske

Skade

Tilføj kommentar  

Hvilken skade optrådte i drømmen, og hvad forårsagede den? En fysisk skade kan symbolisere en åndelig eller følelsesmæssig ubalance. Hvis du påførte dig selv skade, er der grund til at kigge på, om der er sider i din personlighed der er destruktive, om du gentager destruktive mønstre. At gøre skade på sig selv handler oftest om et dybt selvhad, at du måske ikke synes du fortjener lykke, at du ikke føler dig velkommen i livet, og disse følelser stammer fra barndommen. Det er derfor vigtigt at se på hvordan skaden skete i drømmen, og at finde andre symboler der kan understøtte tolkningen af din drøm. Læg også mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Kniv / Krig / Kroppen / Krykke / Kvæle / Kæmpe / Lammelse / Ligegyldighed / Panik / Pistol / Samleje

Skaldethed

Tilføj kommentar  

Hår har en symbolsk betydning af selvrespekt. Tænk på at man i gamle dage og i andre kulturer bruger dette at klippe kvinders hår af, for at straffe dem. Da hår hænger sammen med personlig image, betyder det at være skaldet (uden at ville være det, og bevidst rage håret af) ofte at du føler du er ved at miste din selvrespekt. Dette gælder især for kvinder. Hvis dit hoved blev barberet skaldet i din drøm, antyder dette at du på en eller anden måde føler dig skamfuld over et eller andet du har gjort i dit vågne liv. Du bør derfor tænke drømmen igennem, og lægge mærke til andre symboler som kan være dig til hjælp med tydningen af drømmen. Skaldethed kan også antyde en angst for alderdommens kommen, hvor mange - især mænd - mister deres hårpragt, hvilket for mange mænd hænger sammen med selvoplevelsesværdi, værdighed og virilitet. Læg mærke til din sindstilstand da du vågnede.

Se også: Hår / Impotens / Klippe / Paryk

Skaldyr

Tilføj kommentar  

Krabber og krebs er symboler på skyhed og hurtighed. De er omgivet af et hårdt skjold for at beskytte sig mod omverden og har ofte huler de lynhurtigt kan trække sig tilbage til, når de rent instinktivt føler sig truede. Hvis du har en drøm om disse dyr, kan det ofte betyde at du på nogle områder er i følelsesmæssig spændetrøje, er sky og sart og derfor har behov for at trække dig fra verdens vrimmel og holde dig for sig selv. Drømmen peger så på at det måske ville være hensigtsmæssigt at bearbejde disse sider i dig, som gør dig sky og tilbageholdende.

Se også: Blæksprutte / Dyr / Fisk / Havet / Insekt / Krybdyr

Skaller

Tilføj kommentar  

Skaller er en rustning, en beskyttelse. De er også smukke, og findes i mange former. Man kan høre havets brusen gennem konkylierne. Så er det en opfordring til at du skal hører mere efter? Eller er det på tide at du kaster din skal og springer ud livet som dig selv? Er du for meget inde i din egen skal, tilbringer du for megen tid alene, står du for fast på dine holdninger og meninger?

På samme måde som et fossil er en tom skal noget som ikke længere er her. Kun minderne og den tomme skal er tilbage. Det som var inde i skallen er forsvundet. Skønt skallen er smuk i sig selv er den amputeret, tom. Der er ikke noget liv at finde her. Altså er skaller også forbundet med nostalgi, længsel efter det som var engang. Skallerne kan også være din forbindelse til havet, til en smuk gåtur langs stranden, et minde om en dejlig sommerdag.

Se også: Arkæologi / Fossil / Følelser / Mor / Rustning / Strand

Skam

Tilføj kommentar  

En drøm om skam, kan være en følelse der har fulgt dig fra din vågne tilstand og ind i drømmen. Det er et abstrakt symbol som er svært at tolke. Du er nødt til at spørge dig selv om du har grund til at skamme dig? Har du gjort noget i dit vågne liv, som du måske burde føle skam ove? Udtryk som "sikke en skam" - betyder en form for skuffelse. Måske hænger skuffelse og skam sammen for dig, men det er vigtigt at du er opmærksom på sindstilstanden i drømmen, og følelserne når du vågner. Prøv også om du kan finde flere symboler for at finde den rette tolkning.

Se også: Afsky / Almisse / Skuffelse

Skamfering

Tilføj kommentar  

Drøm om at skære i sig selv, brændemærke sig selv peger ofte på skyldfølelse og mindreværd i forhold til noget. Man skammer sig over noget og påføre sig selv smerte. Det kan dog også pege på at man føler omverden sætten en i en bås, at man føler sig stigmatiseret og hensat til en gruppe, man ikke nødvendigvis føler et tilhørsforhold til.

Se også: Pisk / Skære / Sår / Tatovering

Skat

Tilføj kommentar  

Drømme hvori du finder en skat, har nok noget at gøre med held i dit vågne liv, også selv om du ikke endnu har erkendt værdien i den. En skat er et gammelt symbol, der stammer fra søens folk i gammel tid, som ofte røvede skatte fra andre lande, sejlede dem til øde øer og gemte dem der. Sørøvere var kendt for dette, og det er fra sørøverene vi har disse kort over, hvor skatten er begravet.

Hvis du finder en skat. Kan det være et meget værdifuldt symbol på forening, som eksempelvis, når den introverte opdager den ydre verden, eller omvendt, hvilket måske kan redde dig fra goldhed og regression.

Hvis skatten tilsyneladende er stjålet: Indikerer drømmen, at du føler en eller anden årsag til at du ikke fortjener denne strøm af nåde.

Hvis du begraver en skat Betyder dette ofte at du ikke erkender din egen lykke og i hvert fald ikke vil dele den med andre. Det kan der være mange årsager til, men drømmen vil nok antyde, at du er en smule nærig i dit vågne liv. Husk der er mange måder at være nærig på. F.eks. nærig med følelser, at dele tanker, med kærlighed, med opmærksomhed. Med at give, hvad modparten gerne vil have i form af svar, oplysninger osv. osv. Se efter hvordan drømmen er forløbet, hvilke andre symboler du kan finde til at opnå den rette tolkning, og læg også mærke til din sindstilstand når du vågner.

Se også: Ekspedition / Guld / Hul

Skattekiste

Tilføj kommentar  

Se venligst:

Se også: Gevinst / Regnbue / Skat / Æske

Skelet

Tilføj kommentar  

Hvis du drømte at skellettet befandt sig i skabet, eller på anden måde var gemt væk, er der tale om en dyb hemmelighed, der er blandet med skyldfølelse. Men drømmen kan også antyde at du ved at granske i et symbolsk problem, når helt ind til benet. Hvis skelettet havde noget at gøre med arkæologiske fund at gøre, kan drømmen henvise til noget der er sket for længe siden. Det kan også antyde at du har mødt en gammel bekendt, som du nu ikke længere kender. Set udfra et kropsligt perspektiv, kan drømmen være advarende, hvis du lider af anoxeri eller har været på en skarp diæt. Tænk drømmen igennem og find ud af hvordan skelettet repræsenterede sig i din drøm. Læg mærke til din sindstilstand under drømmen og husk dine følelser da du vågnede.

Se også: Kranium

ski

Tilføj kommentar  

jeg var drømte, jeg stod på ski, ned af en lang flot hvis rute.

Se også: Sne / Sport

Skibbrud

Tilføj kommentar  

Drømme hvor du går ned med et skib, kan symbolisere at du for tiden har et lavt overskud og en følelse af håbløshed. Da skibet sejler på havet, har drømmen relation til dit følelsesliv, og hvis du lider skibbrud, vil drømmen altid indikere at der er ubalance i dine følelser. Måske skal du kigge lidt på, om der er mennesker der dræner energi fra dig for tiden, men som altid er det vigtigt at du forsøger at finde andre symboler i drømmen, der kan understøtte tolkningen. Hvem var du sammen med? Hvilket skib sejlede du ud med? Læg mærket til vejret: Var det mørkt og koldt, hvilken årstid fandt begivenheden sted? Husk at bemærke dine følelser da du vågnede.

Se også: Drukne / Fiske / Flydeovenpå / Forår / Kompas / Oversvømmelse / Redningsbåd / Skib / Tømmerflåde / Vand / Vejrforhold / Årstiderne

Skibe

Tilføj kommentar  

Skibet er det transportmiddel man fra tidernes morgen har brugt for at komme i kontakt med andre f.eks. over kontinenter eller imellem øer. Derfor bliver skibet symbol på at forene "løsrevne" sider eller aspekter af sit ubevidste materiale. Havet er ligeledes symbol på det ubevidste og skibe bliver derfor også symboler på at påbegynde rejsen ind i det ubevidste, altså sin ukendte indre virkeligheder.

Der er gevaldig forskel på tydningen af din drøm alt efter om du befandt dig på en tømmerflåde eller en yacht. Om du var kaptajnen eller blind passager. Om havet var smukt og spejlblankt mens du stille drev mod solopgangen, eller det var en mørk og stormfuld nat på et frådende hav. - Se de enkelte skibstyper for nærmere forklaring og tolkning.

Se også: Blind passager / Båd / Mast / Reb og tovværk / Sejlbåd / Skibbrud / Transportmidler / Tømmerflåde / Undervandsbåd / Yacht

Skiheis

Tilføj kommentar  

Få øye på en skiheis som gikk oppover. Den var helt tom. Det snødde, det var helt ren nylagt snø i massevis, meterhøyt.

Skildpadde

Tilføj kommentar  

En skildpadde tager tingene roligt, det er et sky dyr og dets bløde krop er dækket af et skjold. Den bevæger sig langsomt, nogle arter af skildpadder kravler på land for at lægge æg, og når de er klækkede henter hunnen ungerne og fører og leder dem til vandet. Drømme hvori indgår skildpadden er sandsynligvis en henvisning til at du skal tage det lidt mere roligt følelsesmæssigt (idet skildpadden jo lever det meste af sit liv i havet, som symboliserer dit følelsesliv)i dit vågne liv. Livet skal ikke overstås i en fart, måske har du brug for at meditere for at finde din indre ro.

Drømmen indikerer samtidig at du ofte gemmer dig fordi du føler dig sårbar, og din underbevidst opfordrer dig til i øjeblikket at fastholde dette. Måske er du ikke klar til de store konfrontationer og det er i orden at beskytte sine sårbare sider. Tænk over hvordan skildpadden optrådte i drømmen - og tænk over andre vigtige symboler. Husk dine følelser da du vågnede.

Se også: Bevægelse / Blæksprutte / Dykke / Dyr

Skilsmisse

Tilføj kommentar  

Drømme om en skilsmisse er et konplekst drømmesymbol. Hvis du er gift, og rent faktisk går med ønsket om at blive skilt, er drømmen en ønskeopfyldende dagsrest fra din tankeverden. Hvis du ikke vil skilles, og symbolet ikke kan relateres direkte til dit vågne liv, handler drømmen sikkert om at der er problemer, en mening eller en anden del af dit liv du bør "skille dig fra". Detkan være en situation som er uproduktiv, som ikke længere dur i dit liv og ikke længere giver dig behovsopfyldelse. Drømmen indikerer at noget er "dødt" eller "forbi" og som kan have haft en negativ indflydelse på dit liv, uden at du egentlig har været bevidst om det. Hvis det er et andet menneske der bliver skilt, må du se på hvad pågældende betyder for dig, om vedkommende er tæt på dig, eller mindre tæt. Hvad betød denne skilsmisse for dig. Var du ked af det? Lettet? Bekymret? Forsøg at spørge ind til drømmen, find andre symboler og husk dine tanker og din sindstilstand da du vågnede.

Se også: Adskillelse / Affære / Afslutning / Døden / Sværd

Kommentar

Ina Kvist (Gæst)
Min mand havde mareridt om at jeg ville skilles og hentede papir i postkassen og havde skrevet under uden han vidste noget og han blev ked af det og ville finde et reb og hænge sig selv ,men kunne ikke finde ud af om det var et træ i haven eller om han skulle hænge sig ud af vinduet så han hang der når jeg gik forbi :-( hvad betyder det ..DRØM som han havde lige inden han vågnede ..

Skindsyge/jalousi

Tilføj kommentar  

En drøm hvor du er skindsyg eller jaloux kan indikere en fundamental usikkerhed hos dig selv, og drømmen vil sandsynligvis henvise til dig, at du bør arbejde med denne selvusikkerhed. Hvis du ikke i dit vågne liv, har grund til at være jaloux, kan drømmen handle om din skyggeside. Skyggesiden er den side vi alle sammen har, men som vi ikke altid vil stå ved. Se på om du har anerkendt din egen skyggeside. Prøv også at få fat i grunden til skindsygen, hvem var du skindsyg overfor, og hvorfor? I hvilken situation følte du denne følelse.

At føle skindsyge og jalousi er en meget negativ følelse, der kan gøre meget ondt i dine følelser, så hvis du reelt går rundt i dit vågne liv og føler dig skindsyg bør du måske vende disse følelser med et andet menneske som du har tillid til. Den bedste at tale med det om, er naturligvis den person der forårsager skindsygen, som er genstand for at jalousien opstår, men hvis det ikke falder dig let, så brug en ven eller en terapeut. Forsøg at få fat i andre elementer af drømmen, og husk din sindstilstand og dine følelser da du vågnede.

Jalousi er et symbol på ubalancerede følelsestilstande i den indre verden. Disse ubalancer kan være så svære at de manifesterer sig i den ydre verden i forhold til partner, venner, familie og kolleger. Ofte optræder jalousi i forbindelse med at nogen har noget eller er i stand til at opnå noget, vi ikke selv føler vi er i stand til at gøre eller opnå. Hvis vi f.eks. virkelig vidste at vores partner elskede os, ville jalousi ikke optræde. Dybest set er jalousi et udtryk for dyb selvusikkerhed.

Når jalousi optræder enten i den ydre verden i forbindelse med partner eller andre, eller i den indre verden i drømmene er det fordi vi bliver tilbudt muligheden for at se på disse ubalancer og dermed rette op på dem. At tro at jalousi er udtryk for ægte kærlighed er en myte og misforståelse. Den kan jo optræde de mest uventede steder som f.eks. kollegaen, der bliver forfremmet og vi ikke selv gør eller vennen/veninden får noget vi finder attråværdigt. I disse tilfælde ser vi tydeligst at jalousi er et indre følelsesmæssigt problem, som vi er nødt til at arbejde med, med henblik på at opnå selvtillid og selvværd.

Se også: Mistanke / Rival / Utroskab / Vand / Ødelæggelse

Skjold

Tilføj kommentar  

Hvad dækker du over, eller hvem dækker du dig for. Hvad brugte du skjoldet til? Drømmen kan henvise til, at du trænger til at beskytte dig selv, men de andre symboler i drømmen er vigtige, for at nå en korerkt tolkning. Overvej om du var i kamp? Om du anvendte skjoldet under sportslig udøvelse, fægtning f.eks., og læg også mærke til omgivelserne, dufte, lyde og følelser. Prøv at finde andre væsentlige symboler i drømmen, og husk din sindstilstand når du vågner. Vær opmærksom på dine følelser i de kommende dage, så du kan observere om du for tiden er specielt sårbar, og derfor har brug for at gemme og beskytte dig.

Se også: Barriere / Duel / Fejde / Forsikring / Kniv / Parade / Rustning / Skaldyr / Skaller / Skildpadde

Skjorte

Tilføj kommentar  

Hvis du pludselig stod uden skjorte, kan drømmen betyde økonomiske problemer, men drømmen kan også henvise til din sårbarhed i forbindelse med at være nøgen. En skjorte er en beklædningsgenstand, den skal vaskes og måske stryges, og skjorten - især hvis du også har slips på - fortæller noget om at du gerne vil virke seriøs og korrekt. Hvilken farve havde skjorten? Havde du skjorten på eller stod du uden? Gav du skjorten væk til en hjemløs, fortæller drømmen at du er parat til at hjælpe et andet menneske, også selvom det måske bliver på bekostning af økonomiske sider hos dig selv. Prøv at finde andre symboler i drømmen, og husk dine tanker, din sindstilstandog dine følelser da du vågnede.

Se også: Nedtagning / Tøj og beklædning

Skjul

Tilføj kommentar  

Drømmen fortæller sandsynligvis, at du for tiden har en undvigende måde at fremstå på overfor andre mennesker, måske skifter du meninger og holdninger hele tiden? Var der nogen der fandt dig i drømmen? Hvor skjulte du dig? Hvordan var omgivelserne? Var det en del af en leg? Stil dig selv disse spørgsmål, måske finder du frem til flere vigtige drømmesymboler, således at du kan få en uddybende tolkning af drømmen. Husk også dine følelser og din sindstilstand da du vågede.

Se også: Flygtning / Legetøj

Sko

Tilføj kommentar  

Drømme hvori "sko" er et gennemgående tema, kan symbolisere at du føler dig trådt på i dit vågne liv. Men drømme om sko kan også handle om, at du er forfængelig, især hvis du købte nye sko. En sko har et seksuelt islæt over sig, f.eks. hvis en kvinde sidder med benene overkors, og glider skoen halvvejs af, er det en tydelig indikator til manden, at hun er seksuelt interesseret. Dette er ikke en bevidst kropshandling, men tænk alligeevl på, hvordan skoene optrådte i din drøm. Hvilken farve havde de? Var det et par udjokkede, gamle sko - var de højhælede? Højhælede sko indikerer fokus på din kvindeligehed, hvis du er mand, der drømmer om sko, gælder de samme termer, at du sandsynligvis føler dig tråd på, eller "trådt over fode". Kig nærmere efter andre symboler i drømmen, så du for en uddybende tolkning og læg også mærke til din sindstilstand når du vågner.

Se også: Beklædning / Kroppen / Kropsbevægelser / Kropsfunktioner / Sparke

Skolen, universitetet og andre læreanstalter

Tilføj kommentar  

Enhver drøm om en skole, et universitet og lignende, kan betyde at du gerne vil have mere intellektuel udfordring og stimulans. Det er meget almindeligt at drømme sig tilbage i skolegården, til skoletiden, til situationer man oplevede da man gik i skole. Ofte er det et tilbageblik i forhold til hvor langt man er kommet, rent økonomisk, hvad man har opnået i livet. Dog er det ofte således at når vi drømmer om fortiden, skyldes det et stærkt ønske om at leve som man gjorde tidligere. Måske er der noget ansvar eller andre områder i dit nuværende liv som du gerne vil af med? Det kan også være en opfordring til at se sig selv virkelig i øjnene og erkende hvordan man egentlig er. Uden alle de lag vi påtager os efterhånden som vi bliver ældre. Uden al den forvrængning vi ofte mere eller mindre bevidst lægger ind når vi tænker på hvordan vi klarede os tidligt i livet, i skoletiden. De andre drømmesymboler i din drøm, vil give dig et fingerpeg om, hvad drømmen egentlig handler om.

Se også: Barndom / Bygninger og huse / Lærer / Læse / Universitetet

Skorpion

Tilføj kommentar  

Skorpionen hører som alle andre dyr til i den instinktive verden. De er giftige og agressive og er et af de få dyr som kan finde på at tage livet af sig selv, hvis det føler sig truet på en sådan måde at det ikke kan redde sig. I drømme symboliserer skorpionen sider i os som er af forgiftende art og som i længden ikke er hensigtsmæssige for vores egen ro og harmoni.

Se også: Dyr

Skorsten

Tilføj kommentar  

Drømme om en skorsten kan være et fallisk symbol. Det indre af skorstenen kan være et symbol på kvindens seksualitet. Se på hvordan skorstenens beskaffenhed var, var den ved at falde sammen, kan det hænge sammen med at sit seksualliv ikke fungerer optimalt, mens hvis skorstenen var ny og rank, betyder det maskulin elller feminin virilitet. Hvis du er mand der har denne drøm om en skorsten, kan det antyde at du bekymrer dig om din potens og derfor er angst for seksuelt samvær.

Tænk på hvordan skorstenen repræsenterede sig, og hvordan du selv forholdt dig. Klatrede du op i den? Blev du snavset? Følte du dig indespærret? Og læg også mærke til vejret. Bemærk om du kan huske eller genkalde dig lugten fra skorstenen, og om det var en fabriksskorsten elller en privat skorsten. Find eventuelt andre symboler i drømmen, og husk din sindsstemning og dine følelser da du vågnede.

Se også: Fallos / Julemanden / Sandhed / Seksualitet / Selvkontrol

Skov

Tilføj kommentar  

Skoven er det fristed mange mennesker bruger når de skal slappe af, have frisk luft. Det er også i skoven at alle vores dyr lever, små som større. Drømmen indikerer dog en form for usikkerhed og måske forhindringer. Hvis du farer vild i skoven, betyder det også at du i dit vågne liv er på vildspor omkring en side i dig selv. Drømmen indikerer også, at du søger et gennembrud i dit livsforløb, du er klar til at ændre nogle sider af dig selv, således at du kan føle dig hel og i harmoni.

Træerne i skoven repræsenterer i kraft af deres skønhed, majestætisk holdning, og de gamle træers høje alder, din dybeste ubevidsthed i dit inderste væsen, modenhed og prykologisk vækst, som du bør gå på opdagelse i. Hvis du er mand, der drømmer om at du fælder træerne, symboliserer dette en seksuel bibetydning, mens hvis du er kvinde, indikerer drømmen at der er en mand du har lyst til at "skære ned". Tænk på ordsproget: man saver den gren, man selv sidder på, over" Er det det du gør? Læg mærke til årstiden og lyset i skoven. På hvilket tidspunkt af døgnet befandt du dig i skoven, og var der nogen med dig. Kravlede du i træerne, kan det tyde på en legende side af dig, og dit ubevidste vil da opfordre dig til at leve et lidt mere legende liv, at udfolde dig legende.

I eventyr foregår der altid ting og spændende sager i skoven. Det er her feer, trolde, alfer og andre mytologiske væsener bor. Tænk drømmen igennem og forsøg at svare på ovenstående spørgsmål. Tænk også om du eventuelt har "dit eget træ" i en skov, hvor du søger hen når du har brug for at tænke, meditere eller græde ud.
Husk også dine følelser og din sindstilstand da du vågnede.

Se også: Blade / Daggry / Eventyr / Falde, at / Grave / Heks / Hule / Klatre / Paradis / Planter & træer

Skovtur

Tilføj kommentar  

En skovtur i en drøm repræsenterer den side af dig, der der nyder at være i naturen sammen med din familie. En skovtur foregår som regel med madkurv og tæpper, vin eller øl, kaffe eller te. Se på hvem der deltog i? Hvad var der i madkurven? Læg også mærke til vejret, var det strålende solskin? Så du nogen specielle dyr? Hvad farve havde det tæppe du sad på? Under alle omstændigheder, vil din underbevidsthed måske fortælle dig at du trænger til en pause fra din hverdag, at du har brug for at mærke din jordforbindelse, og iøvrigt foretage dig noget rart. Læg mærke til din sindstilstand og stemning da du vågnede.

Se også: Skov

skrift,gammeldags

Tilføj kommentar  

?

Skriftemål

Tilføj kommentar  

Hvad er så hemmeligt at du kun kan dele det med Gud. Hvad skal du have syndsforladelse for? Hvad er det i dit vågne liv, som du har gjort, eller ikke gjort som du føler dig skyldig over? En drøm hvori der optræder et skriftemål, handler højst sandsynligt om skyld. Opnåede du at få syndsforladelse er drømmen måske en indikation på at du også bliver tilgivet i dit vågne liv. Vær opmærksom på at drømmen kan advare mod konsekvenser af en handling, som du ikk er sikker på er moralsk uangribelig - og du bør måske afholde dig fra at gøre handlingen fremover.

Se også: Kristendom / Sakramente

Skrike

Tilføj kommentar  

Skrike høyt langveis ut i sorg, savn og smerte

Kommentar

Karen
Jeg vil tro det tyder på der er noget du ikke får udtrykt i dit vågne liv. Se "Råb".

Skrive

Tilføj kommentar  

Drømmen indeholder sandsynligvis et vigtigt budskab til dig fra din underbevidsthed. Læg mærke til hvad du skrev? Og hvad du skrev på? Hvem skrev du til? Hvis du ikke i din profession beskæftiger dig med at skrive, kan drømmen opfordre dig til at begynde at skrive dine følelser og tanker ned, måske i en slags dagbog. Bemærk dine følelser da du vågnede, og find eventuelt andre symboler i drømmen, så du kan få en udbytterig tolkning og finde budskabet.

Kommentar

Tine
Jeg har haft en drøm, hvor jeg drømte at jeg skrev med en veninde over msn på computeren. Jeg kunne hele tiden bare ikke se hvad der stod, alt var utydeligt for mig.
Hvad kan det betyde???

Lila (Gæst)
Jeg drømte en mann ga meg sitt tlf, men jeg oppdaget at to sifre var feil, så jeg skrev med pen mitt navn, tlf nr og email adresse på et papirstykke og mente han kunne ta kontakt meg meg hvis så var. Jeg husker jeg tenkte "her mangler det ikke på kontakt informasjon!" Han satt i en bil ved siden av førersetet,plutselig ventet vi på buss men han var så opptatt med å skravle med andre at han ikke klarte komme med. Jeg måtte gå av bussen og gå tilbake til mannen, det var ikke noen god følelse.

Skriveredskaber

Tilføj kommentar  

Ifølge Freud, er en pen et fallisk drømmesymbol. En blyant eller en fyldepen er således undertiden et symbol på fallos, især hvis du kom blæk i den, eller den lækkede. Drømmen kan henvise til din seksualitet. Men drømmen kan også opfordre dig til at "gribe pennen" og beskrive din mening og holdning, så andre mennesker kan se det sort på hvidt. Det er muligt at du ikke føler dig forstået i dit vågne liv, og derfor din underbevidsthed henviser til at gribe pennen.

Læg mærke til hvilket skriveredskab du brugte. Hvis du brugte en gammeldags fjer, tyder drømmen på at du hænger fast i fortiden. Hvilken farve kom der ud af skriveredskabet. Var skriveredskabet en skrivemaskine, symboliserer drømmen noget ganske andet, - se venligst under dette redskab. Læg også mærke til dine følelser og din sindsstemning, da du vågnede.

Hvis du var mere optaget af hvad du skrev, end af selve skriveredskabet, så se drømmesymbolet ord. Fyldepenne kan repræsentere en person, du manipulere med. Hvis du lånte din fyldepen, blyant eller andet skriveredskab ud til en anden kunne der måske være nogen der manipulerer med dig.

Se også: Blyant / Fallos / Kuglepen / Ord / Papir / Skrive

Skruetrækker

Tilføj kommentar  

tolkning på vej - husk både skrue i og skrue af

Se også: Værktøj

Skrænt

Tilføj kommentar  

En drøm om en skrænt, som du står og kigger ned i, kan være faretruende. Skrænten symboliserer målsætning på det materielle felt, og når en skrænt indgår i drømmen, vil din underbevidsthed måske fortælle dig at du bør rette fokus på disse felter. Hvis du stod foran skrænten og tænkte på at springe ud, er drømmen advarende mod at gøre noget økonomisk og materielt overilet.

Du kan dog også tænke på skrænten ift selvmord, gøre en ende på det hele. I drømmen er det sandsynligvis ikke dit eget liv du vil afslutte men mere noget som er et problem for dig i det vågne liv. Tænk over andre symboler i drømmen, og tænk over hvor skrænten var beliggende. Hvilken årstid er der tale om, og hvordan var lyset. Var det dag eller nat? Disse spørgsmål vi lede dig i retningen af hvad det var som du gerne så fik en ende.

Drøm om at falde ud over en skrænt peger på at du har problemer forude, at du skal passe på med de forhold og gøremål du aktuelt er involveret i, at du skal udvise forsigtighed. Hvis du falder ud over skrænten og det lykkedes dig at klatre op igen er det indikation på at du inderst inde tror at du nok skal komme igennem de udfordringer du aktuelt har, altså en opmuntrende drøm. Hvis du får en hjælpende hånd til at komme op ad skrænten er det en indikation på at du burde søge noget støtte til de udfordringer du aktuelt står overfor. Den person som hjalp dig op ad skrænten peger i retningen af hvorfra du bør søge støtte og vejledning.

Bliver du i drømme skubbet udover en skrænt, eller hænger du fast på skrænten og nægtes hjælp er dette en advarende drøm. Du er mere alene end du tror. Nogle som du stoler på er ikke så hjælpsomme som du tror. Drømmen kan dog også pege den anden vej og forsøge at gøre dig opmærksom på at man må gøre sig fortjent til at være elsket, blive passet på.

Se også: Faldeat / Frit fald / Landekontinenter / Skov / Snuble / Springe / Tusmørkestemning / Vulkaner

Skud/skydning

Tilføj kommentar  

At affyre et skud i en drøm kan være ganske overraskende. Har du i dit vågne liv, altid et behov for at ramme plet? Drømmen kan advare dig mod at være for perfektionistisk så din spontanitet går af. Næsten alle drømme hvor der optræder pistoler, har et seksuelt islæt. Hvis du i en drøm skyder den du elsker, behøver det ikke at være noget fjendtligt i det, tværtimod kan det være et ønske om at forføre og erobre vedkommende seksuelt. Se på hvad du skød efter, se på våbenet i drømmen, var det måske bue og pil? Var du i tjeneste (som betjent)? Find andre symboler så du kan få en korrekt tolkning, og husk dine følelser og sindsstemninger da du vågnede.

Bliver du skudt i din drøm kan det være godt eller mindre godt. Det kan være godt på den måde at vi nogle gange skal have et vink med en vognstang før vi indser alvoren og behovet for ændring. Altså en hjælp til at genopstå, blive født på ny. Det kan være mindre godt på den måde at det kommer som en overraskelse og fra en som du holder af, fx et familiemedlem eller en ven. Det kan være et varsel om at der er ugler i mosen, at du risikere at blive dolket i ryggen, at der ligger en sammensværgelse imod dig.

Se også: Dræbe / Duel / Film / Fjende / Krig / Pistol / Rædsel / Seksualitet / Selvmord / Sex / Våben

Skuespil

Tilføj kommentar  

Drømmen tyder på at du "spiller" en bestemt rolle i dit vågne liv. Den rolle du spillede i drømmen er et vigtigt fingerpeg, da den vil fortælle dig på hvilke områder af dit vågne liv, du ikke evner at være helt dig selv. Og drømmen vil da opfordre dig til at tage masken af, og være ærlig. Tænk over andre symboler i drømmen, hvilken rolle du fik tildelt? Hvem var dit publikum? Spillede du i et stort teater? Hvem var dine medspillere? Hvilken farve er den gennemgående i forestillingen? Svar på disse spørgsmål vil hjælpe dig til en videre tolkning. Husk også sine følelser og din sindsstemning da du vågnede.

Se også: Drama / Marionet / Maske / Professioner

Skuffelse

Tilføj kommentar  

Det er naturligvis vigtigt hvilken form for skuffelse du oplevede. Men generelt kan drømme hvor man oplever en stor skuffelse være en dagsrest, men hvis du følte dig deprimeret da du vågnede, handler drømmen om at der er noget der nager og bekymrer dig i dit vågne liv. Drømmen kan også pege på din tillid til andre mennesker, eller til din egen dømmekraft. Ønsker du for meget? Er du for nylig blevet svigtet i dit vågne liv? Drømmen opfordrer dig til at tage fat i dine bekymringer og daglige skuffelser, og gøre en indsats før det ender med, at du oplever en total skuffelse - over dig selv eller en side af dig selv.

Tænk over andre symboler i drømmen, i hvilken form skuffelsen kom, og læg mærke til dine følelser og din sindsstemning da du vågnede. Hvis følelsen af skuffelse sidder i dig i flere dage, er der grund til bekymring, og du kan med fordel spørge dine drømme om yderligere oplysninger. Du kan også med fordel meditere på det at blive skuffet, og se om du kan opnå et indre svar. Ofte kommer svarert ikke med det sammen, og ikke klart. Ofte må du ligefrem "støde ind i en aha-oplevelse".

Se også: Dommer / Følelser / Ris og ros (Anerkendelse og kritik)

Skydeskive

Tilføj kommentar  

Ramte du plet? Sad pilen lige i midten, eller skød du helt ved siden af. Drømmen fortæller sikkert enten noget om din vurderingsevne i dit vågne liv, eller noget om den kurs, de beslutninger du har truffet. Læg også mærke til om målskiven var neutral eller om du skød efter noget, der symbolisere noget. I så fald er det denne person eller dette emne som tolkningen bør koncentrerer sig om.

Se også: Gevær / Pil / Skud/skydning

Skyer

Tilføj kommentar  

"Ovenover skyerne er himlen altid blå". Drømmen indikerer held og medgang. Også selvom skyerne er mørke, tunge og truende. Selvom drømmen er positiv i sig selv, kan den også referere til, at du måske for tiden føler dig tynget, i så fald er dette nok kun en overgang før skyerne letter. Læg mærke til vejret, årstiden og stemningen i drømmen. Lå du f.eks. på en eng og så på sommerskyernes formationer, og forestillede dig hvad skyerne formede, er det vigtigt at lægge mærke til disse skyers symboler. Læg i det hele taget mærke til andre symboler der foregik i drømmen, og bemærk også dine følelser da du vågnede.

Se også: Himmel / Vejrforhold

Skygge

Tilføj kommentar  

Et aktuelt problem eller en anden person kaster måske sine lange skygger over dig og dit liv for tiden, og drømmen kan muligvis antyde en måde, hvorpå du kan forholde dig til det eller helt slippe af med denne skygge. Der kan også være en hentydning til, at du har ændret karakter og ikke længere er den du var, men er blevet en skygge af dig selv. Hvis dette er en sandsynlig udlægning, bør du tænke nærmere over, hvilke ændringer er faktisk er sket. Jung bruger ordet "skygge" i en bestemt psykologisk betydning, menligat skyggen er den ubevidste side af os selv, og drømmen kan muligvis også peger på personlige fremskridt.

Jungs skyggeteori, er sider af os selv som vi indeholder med ikke synes at kunne relatere til. Det er ofte andre mennesker som vi finder ubehag ved, der spejler vores skyggesider. Tænk nøje drømmen igennem, og se på hvordan skyggen i drømmen repræsenterede sig. Hvad dannede skyggen? Hvilken årstid er der tale om? og hvilken farve er den gennemgående i selve drømmen? Lavede du skyggeteater for dine børn? Overvej alle disse spørgsmål, de kan hjælpe dig til en tolkning på drømmen. Husk også hvilke følelser du rummede da du vågnede, og hvilken sindsstemning du var i, da du vågnede.

Se også: Beundring / Daggry / Image

Skyldfølelse

Tilføj kommentar  

Drømme hvori du oplever skyldfølelse handler formentlig om at du i dit vågne liv har gjort et eller andet der strider imod din moralske eller etiske overbevisning. Skyldfølelse i drømme hænger sammen med skamfuldhed (se dette), så det er vigtigt at finde ud af, hvad der var årsagen til din skyldfølelse. Havde du gjort nogen fortræd i drømmen? Havde du lavet en forteelse, som du fortryder? Hvilke konflikter var du indblandet i? Forsøg at besvare disse spørgsmål, og læg også mærke til hele scenariet i drømmen. Rammerne. Hvor befandt du dig fysisk i drømmen? Find eventuelt andre symboler, for at få en nøjagtig tolkning, og læg mærke til, om skyldfølelsen føllger dig dagen igennem. Bemærk din sindstilstand da du vågnede.

Se også: Fornærmelse / Forretninger - at gøre / Luder/Prostueret / Lænker / Mobning (Sladder) / Schweiz / Sex / Ødelæggelse

Skyskraber

Tilføj kommentar  

I drømme er de bygninger du drømmer om, ofte en metafor for dig selv. Så spørgsmålet er hvorfor du i din drøm optræder som en skyskraber. Står du ud fra andre, er du helt på toppen i øjeblikket? Ofte vil en skyskraber være et symbol på noget enestående, ambitioner og materiel fremgang. Men en skyskrber er også den bygning som er mest udsat for vind og vejr. Er der nogen efter dig? De andre bygninger, som stod omkring, var de også skyskrabere? Og hvem tror du at de var symboler på?

Se også: Bygninger og huse / Skrænt

Skytsånd

Tilføj kommentar  

Er den engel vi har lavet aftale med inden vi inkarnerede, og som følger os fra fødsel til død. Vi kan også i løbet af en inkarnation have et skiftende antal åndelige hjælpere som træder ud og ind i vores inkarnation, alt efter hvornår og hvordan vi har brug for deres hjælp. Oftest føler vi denne hjælp gennem vores intuition og andre følelser af at noget føles rigtigt eller forkert. Drømmen er det naturlige mødested for vores skytsånd og åndelige hjælpere, hvor de kan komme i kontakt med os og give os præcis vejledning i at lære os selv at kende og dermed bedre til at udføre vores opgave , bruge vores talenter og ikke mindst få gennemarbejdet den karma vi har valgt at bearbejde.

Se også: Engel / Fe / Spå / Totemdyr / Vejleder / Ønskeopfyldelse

Skæg (hårvækst)

Tilføj kommentar  

Hvis du er mand, der drømmer at dit skæg bliver barberet af, kan det være at du lider af kasteratonsangst eller en anden angst, ofte en angst for ikke at slå til som mand. Hvis du er kvinde, der drømmer at du er ved at få skæg, kan drømmen indikere at du bruger din maskulinitet for meget for tiden, og at der mangler balance i dit indre. Måske er du nødt til at være handlekraftig og grænsesættende i dit vågne liv for tiden, men i virkeligheden ikke kan relatere til den side af dig selv. Hvis skægget er en del af en udklædning, kan det betyde at du forsøger at skjule dine ord, især hvis skægget gik ned over din mund.

Tænk drømmen nøje igennem, hvilken farve havde skægget? I hvilken situation repræsenterede symbolet sig i din drøm? Beundrer du mænd med skæg? Eller har du afsky for mænd med skæg? Forsøg at besvare disse spørgsmål, og prøv også om du kan finde andre vigtige symboler i drømmen, der kan hjælpe dig til en uddybende tolkning. Læg også mærke til dine følelser da du vågnede, og vær opmærksom på din fremtræden de næste par dage. Læg mærke til, om du handler særlig maskulint for tiden?

Se også: Hår / Ord / Rynker

Skænderi

Tilføj kommentar  

Et skænderi i en drøm er et positivt symbol. Du tager fat på noget, eller du bliver konfronteret med noget og siger fra. Du får renset luftet. Det er naturligvis vigtigt at se nærmere på hvem det var du skændes med og hvad det var i skændes om. Drømmen er sikkert en opfordring til dig om at få taget dette opgør i virkeligheden. Skændes du med dig selv, er det forskellige dele af dig som kæmper. Din mandlige side kontra din feminine, dine følelser kontra din fornuft etc. Denne indre psykologiske konflikt skal du tage seriøst. Kan du ikke selv finde ud af hvad konflikten drejede sig om, så bed en god ven om at hjælpe dig, eller søg eventuelt professionel hjælp.

Se også: Raseri / Råb / Vrede

Skære

Tilføj kommentar  

Hvad skar du i? Og med hvad skar du? Drømmen kan handle om, at der er noget du afskærer dig fra i dit vågne liv, tænk på om du fornægter dig selv nogle glæder. Drømmen kan imidlertid også symbolisere en nødvendig adskillelse - måske fra en side i dig selv, som du ikke længere er tjent med. Udskar du et stort stykke kage eller et stort stykke af andre fødevarer; en steg etc. handler drømmen nok om sensuelle glæder. Men det interessante er også hvorfor du ikke blot tog to portioner; hvorfor havde du behov for at få så stort et stykke i første omgang. Var du bange for at der ellers ikke ville være mere tilbage i anden omgang? Tænk på om du kan finde andre symboler i drømmen, som kan være brugbare i tolkningen, og læg mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Dolke / Dyr / Plaster / Skade / Skamfering / Slagter / Økse

Skærm

Tilføj kommentar  

Er det dig selv du ser på skærmen, kan det være en indikation på at du er splittet, eller udefra søger at analysere dig selv, at du søger at se objektivt på dig selv. Hvordan har du det med at se dig selv på skærmen. Hvis det er en fjernsynskærm eller et biograflærred kan mange andre jo også se det samme. Hvorfor tror du at du ser dig selv på en skærm og ikke eksempelvis i et spejl? Ser du på en tom skærm, kan dette være et udtryk for hvordan du føler dig, det kan være der er lidt tomhed i et område af dit liv, er dette tilfældet? En skærm er også noget man kan gemme sig bagved. Er der nogle, der kaster med ting op mod skærmen mens du er på?

Se også: Biograf / Fjernsyn

Skøjteløb

Tilføj kommentar  

Drømmen symboliserer den bevægelsesfrihed og den dejlige fornemmelse, det giver at løbe på skøjter, og symbolikken er ikke ulig det at flyve. Men drømmen kan også henvise til at du "skøjter" let hen over problemer og ikke bruger tid nok til at løse konflikter? Drømmen kan dog også hentyde til dette at bevæge sig på "tynd is", at du tager nogle risici i dit vågne liv. Nærhedes af is, som er frosset vand, antyder at der er tale om dine følelser, og du bør spørge dig selv om der er en sammenhæng. Har du gjort dig kold som is, for at distancere dig fra problemer og konflikter, der gør så ondt at du er nødt til at "skøjte let henover dem"?

Men tilbage til udgangepunktet, skøjteløb symboliser ofte at du nyder friheden og at kunne bevæge dig i flydende og lette bevægelser. Skøjtedans taler om et kerativt følelsesmæssigt talent. SÅ du bør have alle de nødvendige aspekter inde i din tolkning. Hvis isen var ved at smelte, kan det være at dine følelser er ved at nå et gennembrud. Men hvis du faldt igennem isen eller blev våd og kold, må du se drømmen som en advarsel. Hvem var du sammen med? Hvordan var vejret? Hvilken årstid var det? Var du skøjteprinsesse/prins? Høstede du store bifald fro dit løb? I hvilken tilstand var isen, tyk og bærende? Tynd og skrøbelig? Prøv at besvare ovennævnte spørgsmål, for at få den rette tolkning af drømmen, og husk også din sindsstemning og dine følelser da du vågnede.

Se også: Flyve / Issneslud / Skat

Slagsmål

Tilføj kommentar  

Drømme om at være midt i et slagsmål, indikerer at du slås for noget i dit vågne liv. Det kan være dine holdninger, eller samarbejdet om et fælles projekt. Hvem var din modstander? Er det en du kan kende fra dit vågne lig? Hvordan sloges i? Brugtei våben, eller var der tale om at bokse? Drømmen henviser til, at du må slås meget for at nå dine mål, at slås er en afart af at kommunikere, dog med det voldelige islæt over sig der repræsenterer umodenhed, urmennesket og den fundamentale jordelement.

Hvis du sloges med en for sjov, har drømmen en anden beetydning, idet der her vil være et drillende og legende aspekt i den, og da vil drømmen hentyde til at du måske opfører dig alt for alvorligt og din krop har brug for udtryk - også selv om det er et slagsmål. Var der nogen der kom til skade? Var der blod indblandet?

Hvis det er dig der vinder slagsmålet, kan det betyde at du er ovenpå og selvsikker. Hvis du derimod taber sagsmålet, kan drømmen indikere at du skal begynde at "slås" og kæmpe seriøst for dine holdninger og meninger. At du skal tro på dig selv og din styrke. Drømmen kan have andre aspekter, så prøv at se om du kan finde andre vigtige symboler, for at få den bedste tolkning. Husk også hvilke følelser du vågnede med: var du sejrstolt? Ked af det? Dårlig samvittighed? Eller glad?

Hvis du var tilskuer til et slagsmål, indikerer drømmen, at du ikke deltager aktivt nok i livet, og slet ikke i de projekter du reelt er involveret i og har en mening om, og drømmen vil da henvise dig til at gå mere aktivt ind i diskussionerne omkring et specifikt emne. Tænk nøje drømmen igennem, og besvar ovenstående spørgsmål: måske kan disse lede dig hen til at finde yderligere symboler du kan bruge i tolkningen, således at du opnår en korrekt tolkning. Tænk også på din sindsstemning da du vågede, og ligeledes dine følelser.

Se også: Angribe / Banke- at / Blod / Demonstrationat demonstrere / Drama / Dræbe / Fejde / Fodbold / Forsoning / Forår / Gevær / Grusomhed / Høst / Identitet / Kniv / Kropsbevægelser / Mobning (Sladder) / Modstander / Overfald / Politi / Skjold

Slagter

Tilføj kommentar  

Som ved alle professioner afgøres tydningen af hvordan du har det med den pågældende profession. Nogle kan ganske enkelt ikke forstå at man skulle have lyst til at blive slagter og skærer i kød hele dagen, mens andre ser det som noget naturligt. At være slagter har tæt tilknytning til det at være kok og tilberede mad til andre. Er du på indkøb eller besøg hos en slagter er det afgørende hvad dit blik var fæstnet på. Hvilket slags kød tiltrak din opmærksomhed, og hvad repræsenterer det pågældende dyr for dig?

Se også: Dyr / Kniv / Mad og drikke / Madlavning / Professioner / Skære / Udskære

Slagtning

Tilføj kommentar  

Hvad slagtede du, et dyr? Tolkningen af drømmen er meget kompleks, idet stemningen og omstændighederne, samt hvilket dyr der er tale om, er de vigtigste indikatorer. Det er vigtigt at finde ud af hvilket dyr du slagtede, og derefter se på hvordan du har det med pågældende dyr. Det er også vigtigt at du gør dig klart hvorfor du slagtede dyret, - var du på jagt, var du sulten og ville spise kødet, eller skulle du bruge skindet? Et lam er f.eks. formalt et symbol på en (ofring), set i et bibelsk lys, mens lammet i drømmesymbolverdenen symboliserer uskyld, og derfor kan drømmen tale om tabt uskyldighed. Slagtning af en okse kan betyde tabet af selvkonotrol og kraft, slagtning af en vædder indikerer tab af seksuel energi (hvis du er mand) osv. Da det drejer sig om varmblodede dyr, kunne dermeget vel være en hentydning til noget seksuelt.

Under hvilket scenarie forekom slagtningen? Var du og dyret alene? Var I udendørs, hvilken årstid var det? Hvad gjorde du med dyrets indvole? Og endelig hvorfor slagtede du dyret? Lå der aggression i handlingen? Destruktion? Prøv om du kan besvare ovennævnte spørgsmål, og tænk drømmen igennem igen. Måske kan du finde ander symboler der kan hjælpe dig i tolkningen af drømmen. Læg mærke til din sindstilstand da du vågnede? Havde det været ækelt? Har du dårlig samvittighed? Læg mærke til dine følelser.

Se også: Dolke / Dræbe / Dyr / Får / Fælde / Jage / Kropsbevægelser

Slange

Tilføj kommentar  

Drømmen er først og fremmest symbol for transformation og forvandling, fordi den skifter ham. Ifølge Freud var slangen det største af alle falliske symboler, så drømmen kan udmærket handle om din seksualitet, det at have samleje. Slanger er lydløse, kommer ofte snigende og overrasker én, hvilket kan være rigtig rædselsvækkende for mange mennesker. Den besidder den samme overraskelses faktor i form af chok, overraskelse og mange mennesker har en forbi for slanger. I bibelsk betydning er slangen den syndige, idet den overtaler Eva til at spise af kundskabens træ. Og hvis det er sådan du opfatter slangen i din drøm, henviser drømmen til din følelse af skyld og skam

Slanger kan optræde i alle farver, størrelser og arter. Hvordan repræsenterede slangen sig i din drøm? Kom den snigende, for pludselig at blive opdaget af dig? Hvor befandt du dig? Var du udendørs, altså i slangens naturlige element, så tænk over hvilken årstid det var, hvordan lyset og din holdning til slangen. Måske befandt slangen sig i dit eget hjem, og da indikerer drømmen at du føler dig invaderet seksuelt og følelsesmæssigt, måske går du på kompromis med dine egne følelser i forhold til hvem du har sex med, og så er der grund til at se nærmere på din evne til at følge dine egne følelser og dine evne til at sætte grænser.

Det er oftest giftslanger vi drømmer om. Drøm om at blive bidt af en slange, at du selv bliver bidt, eller slangen bider din hund, baby, kæreste er meget almindelige. Generelt er vi alle bange for slanger. At dette så er irrationelt er en anden historie. Når vi i drømme er bange for slanger er det meget virkeligt. Spørgsmålet er så hvad giftslangen i din drøm symbolisere. Hvis du kan koble den til et andet menneske, gruppe, overbevisning mv er det således dem du er er bange for, men almindeligvis har slanger i drømme ikke sådanne ligefremme fortolkninger.

De mest almindelige fortolkninger af det at drømme om en slange er: Transformation: Slangen er indikation af, at vi enten er aktivt at ændre noget om os selv eller vores livsstil - Fjender: Slangen er en advarsel om, at du skal være agtpågivende. - Urigtigheder: Slangen er et symbol på at du kæmper med en vigtig beslutning eller kæmper din moral og samvittighed. - Kamp mod dig selv: Slangen er symbol på at du nægter at gå i dialog med dit ubevidste, at du nægter at lytte til dig selv og hvad der egentlig rør sig i dig pga tabu eller smerte - Ukontrollable faktorer: Noget i dit liv er udenfor din kontrol og truer din økonomi, velbefindende, rygte, lykke, forhold eller lign. - Sund forbehold og forsigtighed: Slanger er farlige og drømmen kan være en advarsel om at du på den næste vandretur eller lign. husker på hvor slanger ynder at opholde sig og hvorledes man undgår at komme i karambolage med slanger.

Se også: Afgudsbillede / Afsky / Dyr / Fare / Farver / Gift / Kropsbevægelser / Kropsfunktioner / Krybdyr

Slankekur

Tilføj kommentar  

Drøm om at skulle eller være på slankekur peger på et afsavn. Noget mangler i dit liv, du må give afkald på noget. Hvis du er sulten i din drøm og køleskabet er tomt kan du i drømmen godt bilde dig selv ind, at det gør ikke noget da du alligevel er, eller burde være, på slankekur - men drømmen peger mere sandsynligt på nogle mangler i dit liv. Måske har du ikke så mange penge for tiden, måske er dit følelsesliv ikke særlig givende for øjeblikket, måske er dine venskabelige forhold skrantende. En drøm om slankekur peger sandsynligvis på at noget mangler.

Drøm om en diæt er lidt anderledes end drøm om en slankekur. En slankekur er af begrænset varighed og har som formål at tilpasse din vægt. En diæt peger mere på ændring af kostvaner og noget mere permanent. Drøm om at være på diæt peger således på ønske om - måske et ubevidst ønske - at ændre dine mad- og drikkevaner. Din underbevidsthed fortæller dig at din nuværende livsstil er sundhedsskadelig og du bør ændre kurs.

Se også: Afmagring / Diæt / Festmåltid / Fødevarer / Kage / Løbe. At,

Slave

Tilføj kommentar  

Hvis du i drømmen følte dig som slave, så er du sikkert også "slave" af et eller andet i dit vågne liv? Måske er du slave af noget du foretager dig, eller af en anden person, eventuelt i seksuel heenseende. Hvis du drømmer om at du befrier slaver, fordi det strider imod dit moralkodeks og din overbevisning at holde slaver, drejer drømmen sig om en heltedåd du har oplevet for nylig i dit vågne liv. Tænk nøje drømmen igennem, og find andre symboler der kan guide dig på rette spor til tolkningen af drømmen. Se også på dine følelser da du vågnede.

Se også: Fange / Slange

Slette

Tilføj kommentar  

Hvad var det du slettede. Drømmen kan antyde, at du har behov for at gøre op med din fortid. Ved simpelthen slette det af din egen historie. Hvis dette er gældende, nu hvor du slår op under dette symbol, er det vigtigt at se på hvordan du slettede? Hvilke redskaber brugte du? Rev du noget i stykker der har med din fortid at gøre? Tænk nøje over drømmen, og tænk over andre symboler der kan hjælpe dig i drømmen. Læg også mærke til, omgivelser, farver, lyde og dufte og bemærk dig dine følelser da du vågnede.

Se også: Eskapisme/flugt / Flovhed / Fortiden / Skib

Slidt, At være, føle sig

Tilføj kommentar  

se

Se også: Patina

Slik

Tilføj kommentar  

se

Se også: Bolcher / konfekt

Slips

Tilføj kommentar  

For den kære hr. Freud var slipset et fallisk symbol. Et slips er et symbol, de fleste forbinder med forretningsmænd, altså forretninger, magt, penge og lignende. Men slipset er også en af de få ting som mænd kan udtrykke deres individualitet med når de er i jakkesæt. Drømmen understreger måske dette aspekt og det er derfor vigtig at du ligger mærke til om slipset var spraglet eller meget nedtonet. Stramte slipset i din drøm? Føler du dig tvunget til at gå med slips, og vil egentlig helst tage det af og knappe skjorten op, er det måske lige præcis hvad drømmen opfordrer dig til. Slå dig løs!

Se også: Beklædning / Fallos

Slot, fæstning

Tilføj kommentar  

Husk at alle byginger, også slotte repræsenterer dig selv. Hvis slotte forekommer i drømmen, indikerer det på en livlig fantast. Måske går du og dagdrømmer og brygger "eventyrslotte", leger prins/prinsesse i dit vågne liv. Dette kan være en form for eskapisme. Slotspladsen kan være symbol på et afsondret og sikkert sted, ofte i modsætning til et område udenfor, med fare og frygt. Tænk på hvem der boede i slottet. Slottets størrelse og beliggenhed. Hvilket landskab lå slottet i, og var det stort? Var der et særligt rum i slottet, hvor du godt kunne lidt at opholde dig? Disse svar på ovenstående spørgsmål er vigtige, idet de kan hjælpe dig til en korrekt tolkning. Bemærk dig også din sindsstemning, da du vågnede og læg også mærke til dine følelser .

Se også: Borg / Eventyr / Fabrik / Fangelejr / Farver / Fort / Fortryllelse / Hjem - dit hjem / Lejlighed / Opdagelse / Paradis / Skuespil / Tusmørkestemning / Tårnkirketårnfyrtårn etc. / Ubuden gæst / Årstiderne

Sluse

Tilføj kommentar  

Endnu et fallossymbol. Igennem en sluse føres mange skibe! Måske er du lidt for løs på tråden? En blokeret sluse kan henvise til seksuelle problemer. Slusen indeholder det vigtige drømmesymbol vand, så se også dette for nærmere tolkning.

Se også: Akvædukt / Fallos / Vand

Slæbe

Tilføj kommentar  

Hvem havde du eventuelt på slæb. Eller hvad slæbte du på? Drømmen kan indikere, at du har for meget ansvar, og derfór ikke har overskud til at bære andres bekymringer, og da vil drømmen henvise dig til at sætte dine grænser over for mennesker som lader sig slæbe på af dig. Men drømmen kan også henvise til at en del af dig ikke involverer dig nok i et følelsesmæssigt forhold. Tænk på, hvad du slæbte på? Hvordan var omgivelserne? Læg mærke til om du kan huske andre drømmesymboler for at kæde dem sammen, og få den rette tolkning. Læg også mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Byrde / Kropsbevægelser

Slægtninge

Tilføj kommentar  

Se venligst

Se også: Familie

Slør

Tilføj kommentar  

Drømme hvori du er klæde i slør, kan indikere en del af din personlighed, som du helst vil skjule. Hvis du er muslim, er tolkningen naturligvis en anden, da det vil være en del af din religion og din kultur, men hvis du er dansk kvinde, antyder drømmen at det er på tide at smide sløret, og se på de sider af dig selv, som du umiddelbart forsøger at skjule. Husk, at dette med at dække ansigtet, kan betyde at du vil skjule dine ord, altså kan der være noget i dit vågne liv, du har sagt for nyligt og som du fortryder. Men drømmen kan også henvise til et brudeslør, som man oprindeligt brugte fordi gommen ikke måtte se ens ansigt før man havde afgivet sit ja.

Hvad gemmer du? Hvor meget af ansigtet dækkede sløret? Hvilke sider forsøger du at skjule og dække over? Hvad farve havde sløret? og hvis du befandt dig udendørs, hvilket landskab var du omgivet af, og hvordan var vejrets lys? Svar på alle disse spørgsmål kan hjælpe dig i tolkningen, så prøv om du kan finde yderligere symboler, der kan "LØFTE SLØRET" i tolkningen af din drøm. Husk ligeledes at huske dine følelser da du vågnede, og bemærk din sindsstemning.

Se også: afspærring / Ansigt / Blind / Bryllup / Bøn / Flovhed / Gardin / Generthed / Genkendelse / Identitet / Image / Kropsbevægelser / Nøgenhed / Pjalter / Prinsesse / Rødder, dine egne / Tusmørkestemning / Udlænding

Smadre

Tilføj kommentar  

Hvad var et du smadrede, og gjorde du det i raseri, eller var det et uheld. Under alle omstændigheder symboliserer drømmen tydeligt, at du har nogle aggressive følelser, der skal ud. Eller der kunne eventuelt være noget i dine ydre omgivelser eller inden i dig selv, som det er nødvendigt for dig at ødelægge. At smadre og destruere, hænger sammen med dette at få afløb for sine vrede følelser, og din drøm vil formentlig handle om, at du har brug for at tage fat i din indre vrede og raseri, men rette den konstruktivt udad, så du ikke oplever destruktionen vokse inde i dig selv.

Der er mange måder at smadre på, var det en bil du smadrede, betyder det at du spænder ben for dig selv i din vej mod målet, var det porcelæn du smadrede, antyder drømmen at du er tilbøjelig til at lade temperamentet i dig styre. Prøv at se på disse forskellige spørgsmål, og se om du kan kæde din drøm sammen med flere spørgsmål/symboler. F.es. hele scenariet omkring drømmen. Hvor befandt du dig da du smadrede tingene? Hvem fejede skårene op? Var du sammen med nogen? Var du vred på nogen specielt? Prøv også at lægge mærke til dine følelser da du vågnede?

Se også: Fælde / Grusomhed / Knuse/destruere / Nedbrydning / Raseri / Reparation / Slagsmål

Smag

Tilføj kommentar  

Hvis du har en drøm hvor du tydeligt mærker en bestemt smag, henviser drømmen sandsynligvis til nogle begivenheder i dit vågne liv. Var smagen bittersød: Da henviser drømmen til en side af dig der både er sød men også er bitter, nogle erfaringer du har som har sat sine spor. Er smagen sur: Henviser smagen til dit solar plexuxchakra, hvor der muligvis er opstået en ubalance. Hvis smagen er rent sød: indikerer smagen, at du har tendens til at efterleve den "søde pige/dreng-rolle" i dit vågne liv, og at du bør stoppe med dette og indtage din egen position. Osv.
Så find ud af hvordan smagen var i drømmen, og hvordan du smagte den? Hvilken føde eller drik indtog du der gav dig smagen?


Drømmen kan også symbolisere at du for tiden smager på noget, altså lige tænker dig lidt om, inden du træffer en større afgørelse/beslutning. Søg så mange symboler i drømmen og kæd dem sammen for at få den optimale tolkning, men læg mærke til om du rent faktisk har denne smag i munden da du vågnede. Læg også mærke til din sindsstemning og dine følelser omkring drømmen, når du vågner.

Se også: Drik / Fristelse / Frugt & grøntsager

Smaragder

Tilføj kommentar  

Se venligst

Se også: Smykkerjuveler / Ædelsten

Smede

Tilføj kommentar  

Drømmen kan være en tydelig henvisning til at smede "mens jernet er varmt", det vil sige at du ikke skal tænke så meget over tingene, men bare springe ud i det. Du er måske ubevidst parat til at gå i dybten med et følelsesmæssigt forhold, uden egentlig at være bevidst om det. Derfor får du sådan en besked via drømmen. Drømmen kan dog også have et lidt mindre positivt aspekt; nemlig at du er ved at "smede rænker" - det vil sige skabe "rav i den" for nogle mennesker.

Eller at de er nogle mennesker der er ved at "smede rænker" for dig? I sidstnævnte tilfælde, bør du være fokuseret og parat til at slå bremserne i, såfremt du oplever noget sådant. Prøv at finde ud af hvad du smedede? Jern? Hvad ville du frembringe? Forsøg at finde andre symboler i drømmen: Var du alene? Havde du en hjælper? Svedte du? Og læg mærke til din sindstilstand og dine følelser da du vågnede.

Se også: Ambolt / Smelte / Smykkerjuveler / Vejrforhold / Værksted

Smelte

Tilføj kommentar  

Drømmen handler om dine følelser, og det kan sandsynligvis betyde at dine følelser er ved at smelte i forhold til en sag eller en person, som du tidligere har sagt nej til at indgå følelsesmæssige relationer til. Prøv at huske, hvad det var der smeltede: En istap? En snemand? En snebold? Rimfrosten på din rude? Tænk også over scenariet, hvilke andre elementer forekom i drømmen, og forsøg om du kan huske andre symboler der kan have betyding for en uddybende tolkning af drømmen. Læg også mærke til din sindstilstand og dine følelser da du vågnede. Ofte reagerer vores følelser på tværs af logik og rationel tænkning, og dette kan efterlade en følelse af irritation. Har du denne irritation i dit vågne liv de kommende dage, så vær opmærksom.

Se også: Signaler / Skov / Skyer

Smil

Tilføj kommentar  

Et smil er positivt, et symbol på bifald, anerkendelse, glæde. Et smil fra en chef er en anderkendelse, og et tegn på at du sikkert er inde i en god udvikling. Det kan også være en lille flirt. Hvem smilede; dig eller en anden? Og hvordan havde du det med smilet, blev du overrasket, glad eller hvad? Smilede du til en anden hvordan var reaktionen så; blev smilet gengældt?

Se også: Ansigt / Ris og ros (Anerkendelse og kritik)

Sminke

Tilføj kommentar  

Se venligst Kosmetik/sminke.

Se også: Kosmetik/sminke / Maske

Smuk

Tilføj kommentar  

Tolkning på vej
beundre
model at gå
modsat skamfering
berømte personligheder
begær

Smykker, juveler

Tilføj kommentar  

Drømme hvori du smykker dig med juveler, kan symbolisere, at du ønsker at gøre mere ud af dig selv for tiden. Måske er der nogen i din omgangskreds du ønsker skal lægge mærke til dig.

Drømmen kan også indikere at du pynter på en sag i sit vågne liv. Spørg dig selv om du har brug for at pynte dig? Er der ubalance i din selvoplevelsesværdi? Forsøg at huske drømmens detaljer: Hvad smykkede du dig med? Halskæder hentyder til dit halschakra, og derfor er der mulighed for at du pynter på dine ord og kommunikation. Smykker som øreringe, indikerer at du har fokus på dit kronechakra, hvilket betyder at du gerne vil i åndelig forbindelse med dit indre selv. Hvis der er tale om fingerringe, bemærk da hvilke fingre du bar ringene på? Hver finger symboliserer hver sin kvalitet, se eventuelt under Kiromanti her på NetSpirit. Endelig, hvis du anvendte ankelkæder, kan det indikere at du har brug for støtte i din jordforbindelse, det samme gælder for tåringe.

Bemærk også det materiale smykkerne er lavet af: Guld repræsenterer den maskuline energi, yang, solens kraft. Sølv repræsenterer den kvindelige energi, tin, - månens energi. Hvis dine smykker indeholdt specielle ædelsten, kan du slå op på NetSpirits oversigt over krystaller og ædelsten, og få en forklaring på, hvad de enkelte sten og krystaller kan repræsenterer. Derefter kan du relatere dette til hvilken kropsdel du udsmykker. Det er vigtigt også at se på om det er smykker du får foræret, arver eller køber selv. Så læg mærke til andre symboler i drømmen der kan have betydning for en korrekt tolkning af drømmen, og læg også mærke til din sindsstemning da du vågnede.

Se også: Diamant / Dække - over / Fallit / Forlovelse / Gave / Guld / Guldring / Identitet / Image / Juveler / Kobber / Kosmetik/sminke / Kroppen / Krystaller & sten / Lænker / Maske / Metaller / Månen / Ring / Rubiner / Smaragder

Smør

Tilføj kommentar  

Tidligere var smør en bekostelig spise, men nu om dage tænker de fleste på smør som at det skal begrænses så meget som muligt. Altså tænker de fleste at for meget smør ikke er godt for kroppen. Så hvordan optrådte smør i din drøm. Følte du dig tvunget til at spise noget med meget smør, fedtstof på, skønt du egentlig ikke havde lyst hertil? I så fald, hvem var det du følte dig tvunget af og var det reel tvang eller mere dine egne høflighedsforestillinger, der gjorde at du spiste noget du ikke havde lyst til. Er der nogle der påvirker dit liv med noget du ikke har lyst til? Farven på smørret kan have vigtighed i forbindelse med tolkningen. Se derfor evtuelt drømmesymbolet: Farven gul.

Se også: Farver / Gul / Mad og drikke / Mælk

Snavs

Tilføj kommentar  

Er du snavset i din drøm kan det pege på et ønske om oprør. Vi mennesker skal altid være så pæne, i tøjet og i vores udseende. Er du rigtig beskidt i din drøm kan det være en indikation på at du har lyst til at give løbsk, at slække på kravene, at gøre oprør mod denne ydre fremtoning og lægge vægt på det indre. Hvis du følte afskyd for at være snavset i din drøm kan dette tyde på at der er noget ved dig selv som du ikke ønsker skal vises frem, som du ønsker at kontrollere, Snavs har også nogle seksuelle undertoner. At være beskidt i sin tankegang er eksempelvis et ordsprog vi bruger. Har du lyst til at være mere beskidt? At lade nogle parader falde?

Se også: Renlighed/renselse / Sex / Vaske

Sne

Tilføj kommentar  

Når man drømmer om at det sner, eller alt er dækket af sne, kan det være et udtryk for at man ikke kan se igennem tingene. Tingene er "dækket", måske af noget overfladisk som ikke er det samme som det der reelt er indeni. Drømmen kan også handle om renhed og blidhed i dit følelsesliv. Da sne kommer dalende ned fra himlen, og hele lyden ude i naturen får en anderledes klang, betyder sne, at du er parat til at lytte mere indad, være mere sensitiv og gå længere ind i dine følelser. Måske er det tid for en renselse/faste periode, og til at meditere?

Uberørt sne er et smukt syn, og det er den uberørte sne der symboliserer renhed og jomfruelighed. Hvis sneen derimod er byens sorte sjap, indikerer drømmen at du har nogle problemer at slås med følelsesmæssigt. Sne er vand der er størknet og derfor danner "krystaller", men hvis sneen er skovlet op, kan drømmen indikere at de er noget du forsøger at glemme/fortrænge. Er der noget i dit vågne liv der piner dig? Prøv at finde flere symboler i drømmen der kan være gavnlige i en konkret tolkning. F.eks. Var du sammen med nogen, legede du i sneen, eller hvad foretog du dig? Hvis du forholdt dig passiv og blot betragtede sneen, vil drømmen forsøge at "ruske op i dig" og få løst problemerne. Læg mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Issneslud / Vejrforhold

Snor

Tilføj kommentar  

Navlestrengen, tilknytningen til moderen. Penis. Hvis du drømte om en strømførende ledning kunne det være en beskrivelse af dig selv. Ledningens udseende, for eksempel rusten eller omviklet med pigtråd er vigtig at lægge mærke til, og kan antyde fare eller frustration. Et reb kan være et symbol for tilknytning, men også på binding, fastholdelse. Måske føler du at noget holder dig fast? Var rebet stramt eller løst?

At drømme om at blive ført i snor kan indikere at du føler dig manipuleret af andre, at du er under andres kontrol. Måske er der nogen, der forsøger at føre dig i en retning, du ikke bryder dig om. Drømmen kan være en opfordring til at frigøre dig og vælge din egen vej. En drøm om at rede en tråd eller en snor ud kan være en helt ligefrem hentydning til, at du har nogle tråde at rede ud i din tilværelse.

Se også: Garnnøgle / Knude / Ledning / Lænker / Nål / Reb og tovværk / Rødder

Snuble

Tilføj kommentar  

Drømme hvor du snubler, kan være dine muskler der afgiver et ryk, lige inden du falder i dyb søvn. Der kan altså være tale om, at du blot får disse drømmeindtryk, ligesom når man drømmer man falder og falder. Da er det også på det tidspunkterne hvor musklerne slapper af, og det kan rykke i kroppen. Men drømmen kan også symbolisere, at du snublerover noget i dit vågne liv. Spørg dig selv hvad det er der står i vejen for dig? Hvad er det for genstande du snubler over? Læg også mærke til dine følelser når du vågner.

Se også: Faldeat / Faldskærm / Forhindring / Krampe

Soldater

Tilføj kommentar  

Drømmen kan indikere vold og krig, men drømmen kan også henvise dig til at indrette dig således at du er mere struktureret og disiplineret i dit arbejdsliv. Sædvanligvis er soldater mænd, og drømmen kan derfor henvise til din maskuline side, yang, som du - hvis du er kvinde - måske skal mere i kontakt med. Hvis du er mand, der drømmer at du er soldat, kan drømmen indikere at du har brug for at indtage en magtfaktor i dit vågne liv, samt en henvisning om disiplin. Spørg dig selv om du i dit vågne liv er ved at ruste dig til en form for krig eller konfliktløsning, eller en anden beskyttelsesforanstaltning mod et angreb. Typisk et angreb der går tæt på din personlighed. Hvis drømmen handlede om at soldater kom og hentede dig, spærrede dig inde og enddog straffede dig, vil din underbevidsthed sikkert fortælle dig, at der er nogen der har stor magt over dig, måske fordi du føler dig skyldig eller underdanig. Spørg ind til drømmen, og forsøg at finde andre symboler, der kan hjælpe dig i tolkningen af din drøm, og husk dine følelser og din sindstilstand da du vågnede.

Se også: Diktator / Erhverv / Eskapisme/flugt / Fange / Fangelejr / Fejde / Forfulgt / Galge / Gevær / Gladiator / Grusomhed / Had / Image / Kamp / Krig / Uniform / Vold

Solen

Tilføj kommentar  

Astrologisk set repræsentere Solen aktivitet, livskraft, fysisk og psykisk styrke. I et mandligt horoskop viser Solen hvordan maskuliniteten kommer til udtryk. Solen repræsentere det inderste i vor væsen, vores grundlæggende egenskaber, vores grundlæggende identitet. Positive egenskaber er livsglæde, generøsitet, selvstændighed og uafhængighed. Mindre positive egenskaber kan være narcissisme og hovmod. Solen repræsenterer transformation af identitet og udtryksformen for den kreative energi. Solen er en brændende planet - dette kan symbolisere dit temperament. Numerologis set er solen associeret med tallet 1 samt bogstaverne A-J-S-Ø.

Uden solen vil mennesket ikke kunne leve på jorden. Derfor har ni igennem tiderne da også ofret til solen Solen og tillagt den stor magt. Solen varmer mennesket, og jorden, og skaber liv. Drømme om solen kan henvise til din egen følelsesmæssige varme, og sige noget om at du bør udtrykke din varme overfor dig selv og andre mennesker på en mere direkte måde. Solen kan også henvise til et nyt stærkt projekt, hvor du har brug for din handlekraft.

Solen står op - Daggry
Morgen og daggry er begge indikationer på ønske om noget nyt, en ny start.

Solen går ned
En solnedgang er et smukt syn, og hvis det var dét du drømte om, betyder det at der er noget smukt der er ved at blive sat til hvile i dit vågne liv. Natten ligger i sin vugge under en solnedgang, og drømmen kan henvise til din følelse af sikkerhed og tryghed.

Solformørkelser
Der skygges for det livsgivende og lyset som vi orientere os efter.

Se også: Månen / Planet / Stjerne / Tid / Vejrforhold / Årstiderne

Sommer

Tilføj kommentar  

Sommer kan være et symbol for livets midte i bogstavelig eller overført betydning, dvs. vise hen til intense oplevelser, liv og varme. Seksualiteten der opdages og udforskes, kærligheden der opleves, på både godt og ondt. Det er her dit voksne jeg begynder at springe frem, og din personlighed begynder at tage form for alvor.

Se også: Ferie / Rejse / Årstiderne

Sommerfugl

Tilføj kommentar  

Sommerfuglen starter med at gennemgå en forpupning, hvorfra den forvandler sig fra jordbundet larve til luftbåren sommerfugl. Altså et smukt symbol på menneskets udviklingsproces. Fra at være for bundet i det materielle til at få en åbning opad mod vores højere bevidsthed, som flyver ganske frit. Drøm om sommerfugl symbolisere frihedstrang, udvikling og åndelighed. En vis østerlænding sagde engang: "Jeg drømte i nat jeg var en sommerfugl, nu ved jeg ikke om jeg er en sommerfugl der drømmer jeg er mig!". Altså en hentydning til at det liv vi oplever i drømmene er lige så virkeligt og rigtigt som vores vågne liv. Læg mærke til omgivelserne i drømmen, hvilken årstid der var tale om? Hvilke farver sommerfuglen havde? og på hvilket udviklingsstadie den var? Læg også mærke til dine følelser og tanker da du vågnede, samt din sindstilstand.

Se også: Dyr / Forår / Fremtid

Sommerhus

Tilføj kommentar  

Drømmesymbolet kan være et billede på hvile, fred, ro og afslapning. Så drømmer du om sommerhuset, anbefales det, at man kigger på sine behov for netop ferie fra dagligdagens trummerum. Er sommerhuset gammelt og udslidt er det en henvisning til at det ikke har været brugt nok undervejs og det derfor er på høje tid at tage en ferie. Men som i alle drømme kommer det an på hvordan du har det med at være i sommerhus og hvad du forbinder sommerhusferie med. Drømmen kanvære et minde om din barndoms ferier, og da vil drømmen opfordre dig til at søge indad i dig selv og hjælpe dit indre barn til at få fred og ro.

Læg mærke til hvem du var sammen med i sommerhuset? Hvordan sommerhuset så ud? Hvor mange rum? Husk at sommerhuset repræsenterer det samme som huse/bygninger og lejligheder: Nemlig din egen personlighed og de forskellige sider af dig selv. Bemærk om det var sommer, vinter, forår eller efterår. Hvordan så haven ud, bar træerne frugter? Var møblerne dækket af? Det er vigtigt at nå ind til så mange aspekter af drømmen som muligt, for at få den rette tolkning. Læg også mærke til dine følelser og sindsstemning da du vågende.

Se også: Barndom / Boligindretning / Bygninger og huse / Børneværelse / Ensomhed / Eskapisme/flugt / Ferie / Ferielejr / Rejse

Sorg

Tilføj kommentar  

Drømme om sorg kan være ganske lammende. Det er følelsen vi oplever/gennemlever, når vi mister. Dette tab kan være mistede muligheder, tabte venskaber eller sværest af alt, når døden kommer på visit og vi pludselig misteret nærtstående menneske. Som alle andre følelser, er sorg et udtryk for at være et levende menneske. Det er vigtigt at du er dig bevidst, at følelser som sorg skal bearbejdes nøje, det være sig alle slags.

At være i kontakt med og udtrykke sine følelser er et af de største menneskelige adelsmærker. Og følelser er dem, vi skal bruge for at vokse, gro og modnes. Hvem ønsker dybest set egentligt at fortsætte med at være et umodent væsen? Ikke ret mange, men prisen for at modnes, er at have/finde modet til at udtrykke sine følelser. Vel at mærke uden at skade andre. Drømmen vil sandsynligvis være en overvældende følelse af sorg, og tyde på at der er områder i dit liv, du endnu ikke er kommet til fred med. Det kan handle om gammel sorg, du har oplevet i fortiden, og din underbevidsthed maner dig sikkert til at gennemarbejde dine følelser. Sorg over tabet af selvagtelse kan også være en mulighed. Sorg kan man sjældent komme over, men man kan lære at leve med den.

Prøv om du kan præcisere drømmens rammer, hvilken form for sorg gennemgik du? Hvad havde du mistet? Delte du dine følelser med andre mennesker, eller holdt du dem skjult? Mærk efter de kommende dage, og følelsen stadig sidder i dig, og spørg eventuelt dine drømme om yderligere vejledning til tolkningen. Husk dine følelser da du vågnede, græd du?

Se også: Adskillelse / Afsked / Afslutning / Afstand / Amputation / Anklage / Bagvaskelse / Brud / Bøn / Depression / Engel / Ensomhed / Eskapisme/flugt / Flugt / Forlade/forladt / Fortiden / Forældreløs / Grusomhed / Henrettelse / Identitet / Incest / Kærlighed / Lig / Nedtrykthed / Præst / Rødder, dine egne / Sandhed / Selvmord

Sort

Tilføj kommentar  

Drømme hvori farven sort er fremtrædende, henviser oftest til uvidenhed og mørke. Drømmen henviser oftest til, at der er områder i dit vågne liv, hvor du famler dig frem, fordi du ikke besidder den rette viden. Så spørg dig selv på hvilke områder, du føler dig usikker. I vores vestlige verden repræsenterer farven sort ofte død, begravelse og sorg. Din drøm betyder nødvendigvis ikke symboler, den vil nærmere henvise dig til at søge viden på områder hvor du står uklar på din information, så søg at tilegne dig viden, når du har fundet pågældende område.

Forsøg at finde andre symboler i drømmen. Var der måske tale om en sort nat? En sort skov? Eller en sort beklædningsgenstand? Find så mange symboler som muligt, og kæd dem sammen til støtte for den rette tolkning. Husk også dine følelser, da du vågnede. Hvis du følte dig trist, er det nødvendigt at du spørger dig selv om det er drømmen der giver anledning til tristheden, eller det er din generelle sindstilstand for tiden. Hvad mindede drømmen dig om? Hvad betyder farven sort for dig?

Se også: Farver

Sove

Tilføj kommentar  

Se venligst:

Se også: Drøm i drømmen / Søvn

Soveværelse

Tilføj kommentar  

Drømme om et soveværelse, repræsenterer - ligesom huse og bygninger, en side af dig selv. Soveværelset bruger vi til at sove i, altså til at hvile og lade kroppen regenerere. Vi føder vores børn i soveværelser og det er også i soveværelset seksualitet og erotik oftest opleves. Soveværelset vil derfor repræsenterer sider af dig selv som har brug for enten hvile, seksualitet eller det at reflektere over livet. Hvad lavede du i soveværelset i drømmen? Hvilken farve havde inventaret, væggene? Var det dit eget soveværelse? Hvad stod der på natbordet? I sengen? Hvem var du eventuelt sammen med? Alle disse svar på ovenstående spørgsmål er vigtige i din videre tolkning. Men oftest vil drømmen henvise til, at en side af dig selv har brug for hvile. Så forsøg at huske og besvare disse. Prøv også at finde andre vigtige symboler i drømmen og husk dine følelser og din sindstilstand da du vågnede.

Se også: Bygninger og huse / Hjem - dit hjem / Hængekøje / Identitet / Kærlighed / Lejlighed / Madras / Massage / Nat / Samleje / Seksualitet / Seng / Sengekammerat / Sex

Spanien

Tilføj kommentar  

Afgørende for fortolkningen er drømmerens personlige forhold til og kendskab til det, der drømmes om. Eller sagt på en anden måde, så er tolkningen af hvad et land eller en verdensdel betyder for din drøm, helt afhængig af hvad du har af kendskab, relationer og associationer til det pågældende land, verdensdel.

Hvad forbinder du med Spanien? Tyrefægtning, Picasso, afslappet forhold til tiden, sol, varme, strand, rige pensionister, ferie, Malaga, Barcelona, andet?

Se også: Landekontinenter

Spanskrør

Tilføj kommentar  

At drømme om enten at få smæk med et spanskrør (en ridepisk eller lignende), eller at give et andet menneske smæk har helt klart seksuelle undertoner. Har du lyst til at give eller få smæk i seksuelle sammenhænge, så søg mere information i de kredse som beskæftiger sig professionelt hermed. Lad være med at gå med disse aggressioner inde i dig selv. Få dem snakket igennem med andre og lev dem ud på en konstruktiv måde, hvis det er hvad du føler for. I drømme lader vi ofte andre om at påføre os irettesættelser, straf for ting som vi føler (med rette eller urette) at vi i vores vågne liv burde blive straffet for. Har du gjort tvivlsomme ting her på det seneste?

Se også: Pine / Pisk / Sadomasochisme

Sparke

Tilføj kommentar  

Drømme hvor du sparker et andet menneske, er værd at lægge mærke til. Måske går du med uforløste aggressioner? Hvis det var dig der blev sparket, kan drømmen henvise til at du trænger til at få et "spark bagi" for at komme videre, enten med et projekt eller en side i dig selv, der trænger til at modnes og udvikles. Tænk over hvilken situation der var omkring symbolet i drømmen. At sparke er først og fremmest noget vi gør med vores ben, og vores fødder. Drømmen kan også henvise til din jordforbindelse, dit fundament - men også til det at tage det næste skridt. Bemrk hvilke sko du havde på, eller vedkommende som sparkede dig, havde på. Og under hvilke omstændigheder? Var I uvenner? Var det i sjov? Hvad sparkede du eventuelt til? Drejede drømmen sig om sport? Fodbold? Tænk over andre symboler i drømmen, og læg også mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Fjende / Fødder / Jage / Legetøj / Magt / Offer / Score / Sko

Spejl

Tilføj kommentar  

Hvis du betragtede dig selv i et spejl gentagne gange kan drømmen repræsentere en selvfokuserende side af dig selv. I et spejl kan du se sit eget spejlbillede, det er derfor af stor interesse, hvad du rent faktisk så i spejlet. Ofte vil det være ukendte sider af dig selv som din drøm og underbevidsthed vil gøre dig opmærksom på. Men tænk også på "lille spejl på væggen der?" i eventyret, om den onde stedmoder. Drømmen kan henvise til moderbindinger, især hvis du genkender din mor i dit eget spejlbillede. Tænk over rammerne i drømmen. Var du alene? Hvad så du efter i spejlet? Betragtede du dine egne øjne for at søge en indre sandhed? Var du kritisk over det du så? Eller forholdt det sig modsat. Det er vigtigt at du finder andre symboler i drømmen, og vigtigt at mærke dine følelser da du vågnede.

Se også: Dobbeltgænger / Dubleant / Marionet / Tvilling

Kommentar

Ollie (Gæst)
Jeg har haft en mærkelig "spejl-drøm". Jeg kiggede ind i spejlet og kunne ikke se mig selv. Jeg var transparant. Alt var hvidt inde i spejlet. Jeg var ked af at vågne med en følelse af ikke at være noget og ingen betydning have..... For mig en meget trist drøm - som fik mig til at føle mig lille og ubetydningsfuld. Hvis der er andre tydninger af drømmen - hører jeg gerne fra jer.

Spil

Tilføj kommentar  

Alle spil er en eller anden form for magtkamp eller konkurrence. De forskellige typer spil siger noget om, om det er mentale, emotionelle, konkurrence eller andet, du har fokus på i dit vågne liv. Drømmen vil formentlig repræsentere et aspekt ved din måde at forholde dig til andre på, i forskellige situationer. Måske er du for fokuseret på at vinde over - eller bekæmpe andre. Det er her en god ide, at huske om du bekæmpede andre, krævede magt, om du bekæmper dig selv, eller konkurrerer med dig selv eller andre i dit vågne liv.: At bekæmpe andre, kræver magt, at bekæmpe sig selv kræver styrke.

Tænk over hvilket spil der var tale om. Og læg også mærke til andre symboler i drømmen, f.eks. hvem du spillede med, omgivelserne, om det var meget konkurrencepræget eller mere legepræget. Hvis I spillede om penge, kan drømmen henvise til dit kærlighedsliv, hvor du måske indtager for meget magt eller energi. Tænk også på om du er en god vinder, eller en god taber? Bemærk dine følelser da du vågnede.

Se også: Flugt / Gevinst / Giveat / Hasardspil / Kamp / Kortspil / Kærlighed / Modstander / Poker / Rival / Seksualitet / Skuffelse / Væddeløb / Væddemål / Ønskeopfyldelse

spille død

Tilføj kommentar  

Forfulgt av soldater med gevær i skogen

Spindelvæv

Tilføj kommentar  

Drømme om et spindelvæv har flere tolkningsmuligheder, alt efter hvordan spindelvævet optrådte i din drøm, og hvordan du har det med edderkopper. Generelt kan man tolke drømmen i retning af, at du er ved at spinde et net ud over andre mennesker i dit vågne liv, eller at du selv føler dig fanget i et net. Det er vigttigt at du forsøger at huske andre elementer i drømmen: Fik du spindelvævet i hovedet, og indgav det dig rædsel og angst? Betragtede du det mesterværk et spindelvæv rent faktisk er? Edderkopper repræsenterer dit forhold til din mor, men vi skal huske på dét, at edderkoppehunnen faktisk æder hannen efter parring! Hvis du følte dig fanget i spindelvævet, kan drømmen henvise til en situation eller nærmere et andet menneske, som du føler "indfanger" dig i dit vågne liv, og som du er bange for skal opsluge dig. Så er det på tide, at du får set på din evne til at sige nej og sætte grænser.

Find andre symboler i drømmen, var der regn - eller dugdråber i spindelvævet, og betragtede du det ude i naturen? Hvilket vejr var det? Sad edderkoppen i nettet? Var der spindelvæv i et rum i din bolig? I så fald hvilket? Og hvor sad vævet? Hvad var det fæstet til? Alle disse spørgsmål kan du forsøge at besvare, idet de er af vigtig betydning for den rette tolkning. Læg mærke til dine følelser da du vågnede: Var du fuld af gru og angst? Var du rolig? Læg mærke til din sindstilstand tillige.

Se også: Edderkop / Flue / Forhindring / Fælde / Jage / Net / Sommerhus

Spion

Tilføj kommentar  

At drømme om en spion siger noget om det forhold, du har til den person du drømmer at du spionerer. Eller var det dig selv der blev spioneret? Drømmen kan indikere at du er iagttageren til livet, hvis det er dig der er spionen, mere end du er deltager, og din underbevidst vil da sikkert henvise dig til at deltage mere aktivt i livet. Hvis drømmen handlede om at nogen spionerede dig, kan drømmen indikere at du føler dig "kigget på" i dit vågne liv, og at du også føler dig grænseovertrådt. Det er derfor vigtigt at du gør dig disse spørgsmål klart, så du kan nå en korrekt tolkning af drømmen. Forsøg at finde ud af, hvem der var spion? Og hvad der blev spioneret? Hvad var rammerne i drømmen, hvor foregik det? Drømmen kan også referere til din samvittighed - så tænk over om du i dit vågne liv har gjort en handling du fortryder. Læg mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Detektiv / Mistanke / Professioner / Skindsyge/jalousi

Spiral

Tilføj kommentar  

Se: Geometriske former

Se også: Geometriske former

Spiritus

Tilføj kommentar  

Hvis du indtager spiritus i en drøm, kan den repræsentere flere sider. Det at indtage spiritus har oftest noget med socialt samvær at gøre, men hvis du trænger til spiritus i drømmen, indikerer drømmen at du har trang til at flygte fra virkeligheden. Oftest er spiritus - i modsætning til vin og øl, noget man indtager ved meget festlige lejligheder. Spiritus er stærkere, og man bliver hurtigt beruset.

Drømmen kan henvise dig til at sætte dit forbrug af spiritus ned, hvis du i drømmen fik dårlig samvittig over dit indtag af drikken. Det er vigtigt at finde frem til hvilke omstændigheder der optrådte i drømmen. Var du til fest? Hvem var du sammen med? Hvad drak du? Blev du beruset og ude af kontrol? Læg mærke til andre symboler i drømmen, og læg også mærke til dine følelser omkring drømmen da du vågnede.

Se også: Alkohol / Drik / Fest / Madlavning

Spise

Tilføj kommentar  

At spise i en drøm, handler om næring - at du giver dig selv næring. Din underbevisthed vil sikkert fortælle at der er sider af dig der har brug for opmærksomhed og næring i dit vågne liv. Det er vigtigt at finde ud af hvad du spiste: Sund mad, slip og søde sager, eller junk-food? Hvem var du sammen med og hvilke ingredienser havde du brugt til maden. At spise en banan kan være en seksuel reference, ligesom alle andre falloslignende fødevarer Forsøg at finde andre symboler i drømmen, og læg mærke til dine følelser og din sindsstemning da du vågnede.

Se også: Skovtur / Smag / tyk / Værtshus

Kommentar

Beriwan Ismaeeli (Gæst)
Jeg drømte at jeg spiste min døde onkel? Han døde for 3 år siden, i min drøm var han i babystørrelse, men havde sit gamle ansigt. Jeg var bange for at miste ham igen, så jeg holdte ham så tæt jeg kunne, men det var ikke nok, så jeg begyndte at spise ham. hans "kød" var også dødt, der var ikke noget blod osv. jeg vidste det var forkert og havde kvalme men kunne ikke lade være. Da jeg havde spist ham helt, og så gik jeg på toilet for at brække mig, men kunne IKKE! Toilettet var et hul i jorden, og der var tis og afføring over det hele. Jeg brækkede mig kun lidt, selv om jeg følte meget mere skulle ud.. Håber en drømmetydere kan give et kort svar.. Har tænkt meget over den drøm.

Splint

Tilføj kommentar  

En splint er et fremmedelegeme i din krop som påføre dig gener, og som du gerne vil have ud. Hvad symboliserer splinten, hvad er det du gerne vil have væk? Er der nogen, som har bragt dig ud af ligevægt eller såret dig for nylig? En splint kan som drømmesymbol i stor grad sidestilles med det at få et bistik. Er der nogen, der truer dig for øjeblikket?

Se også: Bier

Spor

Tilføj kommentar  

Følger du et spor, der ender blindt i din drøm? Så er det måske en advarselsdrøm. Er du igang med at undersøge forskellige problemstillinger, forskellige muligheder? Føler du derimod at du er på rette spor, at vejen åbner sig for dig, ja så er det sikkert en opfordring til at følge din intuition lidt mere.

Sport

Tilføj kommentar  

Drømmer du om sport er dette et meget interessant drømmesymbol. I al slags sport er der dels et konkurrenceelement og dels et holdelement. Så du skal til en start kigge nærmere på hvordan du deltog i den pågældende sport. Var det blot som tilskuer eller var det som aktør? Dernæst skal du se nærmere på hvordan du havde det med den rolle. Og endelig skal du se på hvem det var du spillede med, og hvad udfaldet af kampen blev.

Se også: Fodbold / Løbe. At, / Rulleskøjter / Rundbold - Baseball / Sejlbåd / Sejr / ski / Sportsdommer / Squash. At spille,

Sportsdommer

Tilføj kommentar  

En sportsdommer er en som sikrer at der spilles efter reglerne. En som står mellem to parter, og som skal være upartisk. Er du selv sportsdommeren i din drøm er det derfor meget interessant at se nærmere på hvem de forskellige parter er. Bliver du i din drøm mødt af et rødt kort fra dommeren er ette måske en advarsel. Har du noget på samvittigheden? Var advarslen, eller det røde kort fair eller er du udsat for en hetz, for et komplot? Kender du reglerne godt nok?

Se også: Dommer / Professioner / Sport

Springe

Tilføj kommentar  

Måske er du på nippet til at foretage et spring i din tilværelse i dit vågne liv? Drømme om at springe har mange betydning: Springe fra, springe ud, springe over, springe væk....Drømmen kan handle om dine ambitioner og din vilje til at overvinde vanskeligheder. Men den kan også indikere at du springer noget vigtigt over i dit vågne liv, som du ellers burde lægge mærke til og energi i. Forsøg at danne dig et overblik over hvad det at "springe" betød i din drøm, hvilken retning drømmen skal tolkes udfra. Læg også mærke til dine følelser og din sindstilstand da du vågnede.

Se også: Forhindring / Fristelse / Gå, - at / Løbe. At, / Overtræde, at / Professioner / Ridning / Selvkontrol / Selvmord

Springvand

Tilføj kommentar  

Et springvand har naturligvis forbindelse til det vigtige drømmesymbol Vand, og dermed til følelser. Springvand er smukke, overdådige, men kontrollerede. Det kunne således være en reference til noget seksuelt, en orgasme, eller følelser, der holdes under kontrol. Var springvandet tørlagt, ja så kig nærmere på drømmesymbolet vand. Et springvand er således umiddelbart tæt forbundet enten til noget seksuelt, eller til noget med følelser. Derfor er det interessante hvordan springvandet fungerede. Var det storslået og kom der masser af vand ud, eller var det gammelt og virkede ikke? Rigtig mange springvand har mere eller mindre skjulte fallossymboler i sig.

Se også: Fallos / Fontæne / Vand

Sprog

Tilføj kommentar  

I drømmens indre mystiske verden, kan vi opleve at der tales et sprog, vi enten ikke forstår eller taler flydende, og hvor man ikke kender sproget i den ydre verden. Disse drømme er gerne henvisninger til, at du er ved at bevæge dig ind i ukendt territorium i det ubevidste og at noget af det vil virke fremmed. Hvis du ikke forstod, eller hvis du bevægede dig ind i områder du engang kendte og kunne kommunikere med, men som du nu er blevet fremmedgjorte overfor og derfor skal lære at kende igen.

Sproget er vigtig for kommunikativ forståelse af hverandre, det er vores vigtigste redskab i dialog og samvær med andre mennesker, så hvis du i drømmen ikke forstod sproget, kan det være en henvisning til, at du for tiden ikke ønsker at kommunikere så meget. At der er sider i dig selv, der har brug for stilhed. Din underbevidsthed taler sikkert til dig om at tage denne følelse alvorlig, og give dig selv fred for alle de ord vi til daglig benytter til at udtrykke os.

Se også: Afstand / Bagvaskelse / Døv / Ekko / Fremmed / Korsang / Ord / Overskrift / Signaler / Slette / Stammeat / Stemmeat høre / Stemmedin egen eller andres

Spyd

Tilføj kommentar  

Freud betragtede et spyd som et fallossymbol; men det er også symbol på aggression. Tænk over hvordan din realtion på spydet var i drømmen. Var det tunkt at bære på? Ramte du forkert? Turde du ikke kaste? Eller sigtede du ved siden af? Hvis det var et andet menneske der kastede spydet mod dig, kan det betyde en gammelt problem som trænger sig på til en løsning. Forsøg at finde andre symboler i drømmen; I hvilke omgivelser befandt du dig? Et spyd brugte man i "gamle dage", og det henviser til din fortid. Måske skal du se lidt på din fortid, og begynde at forlige dig med nogle uafklarede situationer eller konflikter. Læg mærke til dine følelser i drømmen, og din sindsstemning da du vågnede.

Se også: Angribe. At blive angrebet, jaget, forfulgt / Barndom / Cirkus / Dræbe / Duel / Fejde / Forfulgt / Gevær (kanon etc.) / Grusomhed / Hammer / Henrettelse / Kamp / Kniv

Spytte

Tilføj kommentar  

I Vesten er dét at spytte en indikator for dyb foragt! Hvis du har en drøm hvor du spytter på nogen, symboliserer drømmen at du har foragt for et andet menneske i dit vågne liv. Se på hvem det eventuelt kan være? Hvis det var dig der blev spyttet på har drømmen en anden drejning, og vil da oftest betyde en henvisning om, at du "spytter ud", dvs. siger din mening, i stedet for at holde den tilbage. Men det er vigtigt at du forsøger at huske så mange symboler i drømmen som muligt! Hvem spyttede på hvem? Spyttede du på gaden? Hvordan var rammerne i drømmen; scenariet? Og vigtigt: Hvor endte spytklatten på et andet menneske. Det kropsområde, hvor spytklatten ramte, kan indikere at du har en ubalance i det pågældende område - se eventuelt NetSpirits oversigt over chakrasystemet. Læg også mærke til dine følelser og sindstilstand i drømmen, for at opnå den bedste fortolkning.

Se også: Kropsbevægelser / Kropsfunktioner / Skelet

Spå

Tilføj kommentar  

Hvis du i en drøm, opsøger en "spåkone" eller en clairvoyant, betyder drømmen at der er sider af dig selv eller din fortid/fremtid du ønsker oplysning om. Prøv at huske hvad "spåkonen" fortalte dig, og om det var noget du kunne nikke genkendende til. Se om du kan finde andre symboler i drømmen; blev spådommen formidlet via en krystalkugle, tarotkort, håndlæsning? Drømmen er formentlig ikke advarende, men et ønske om at du rette dit fokus på, at du selv er den allerbedste til at forudsige din fremtid.

Se også: Fremmed / Fremtid / Heks / Kiromanti / Krystaller & sten / Skelet / Wicca

Spædbarn

Tilføj kommentar  

Se venligst

Se også: Barn

Spøgelse

Tilføj kommentar  

Drøm om spøgelser i form af hvide skikkelser, der svæver rundt i drømme hører til den okkulte verden. Altså såfremt man opfatter spøgelset som værende virkelig til stede. Ordet okkult kommer fra latin og betyder “skjult” og betegner det, som er skjult for sanserne. Det er altså betegnelsen for kræfterne og drivkraften i de handlinger, som er skjult i formålet med livet, hvad enten det er solart, planetarisk eller menneskeligt. Disse energier er neutrale, og de bruges af den hvide okkultist i det godes tjeneste. Den sorte okkultist bruger dem til sine egne personlige og egoistiske formål. Undertiden ser man spiritualitet og det okkulte forvekslet med hinanden, hvilket er ganske forståeligt idet begreberne overlapper. Der er dog væsentlige forskelle, fx beskæftige spirituelle mennesker sig meget lidt med spøgelser, ufoer, vampyrer, varulve, zombier, tryllekunst og overtro i al almindelighed.

Til gengæld beskæftiger spirituelle mennesker sig rigtig meget med det som kaldes energierne, og ud fra denne betragtning er spøgelser ganske virkelige, idet disse opfattes som fx vores skytsengel, der sørger for at guide og beskytte os. Drøm om spøgelser kan ligeledes ud fra et psykologisk synsvinkel anses som at være manifestationer fra din underbevidsthed, der søger at guide og vejlede dig. Gøre dig opmærksom på nogle problemfyldte områder, noget som kan udgøre en trussel mod dig.

Se også: Engel / Frygt / Totemdyr / Vejleder / Wicca / Ånd

Squash. At spille,

Tilføj kommentar  

Sguash er et ret aggresivt spil. Her hamrer man til en bold, op imod en mur. Det mangler ofte et flow, og afbrydes ofte af at den ene eller den anden har vundet den pågældende bold. Så det interessante er om du spillede med dig selv. eller mked en anden og hvorfor i egentlig spillede. På overfladen er det naturligvis for at komme i form, for at have det sjovt, men hvad er den underliggende grund i din drøm? I squash går man ofte i stå i spillet; er der noget der hindrer din udvikling i øjeblikket?

Se også: Sport

stagnert

Tilføj kommentar  

klatre ned på et svaberg ved vann og ikke komme opp igjen

Stakit

Tilføj kommentar  

Stakit er en indhegning, der fx anvendes omkring sommerhushaver eller villahaver. Stakittet er som regel lavet af træplanker og træstolper. I modsætning til et hegn eller en mur har det ikke helt samme barrier og adskillelse mellem hvad der er på den ene og den anden side af stakittet. Men det er dog stadig en grænse, en adskillelse mellem noget - hvad var det stakittet var en adskillelse imellem i din drøm? Og hvorfor var denne adskillelse nødvendig? Hvad ville der være sket i din drøm hvis der ikke var noget stakit? Var du ved at male eller forstærke dit stakit? - rive det ned? - disse aktiviteter peger på hvordan du har det med det som stakittet adskiller.

Se også: Barriere / Hegn / Hæk / Låge / Mur / Nedrivning

Stald

Tilføj kommentar  

En stald er et sted hvor vi opmagasinerer dyr. Altså holder dem indespærret. Hvis der var heste i stalden kunne drømme være et symbol på at du kontrollerer din seksuelle energi. Tolkningen afhænger meget af hvilke dyr, der var i stalden, så se venligst nærmere under dette dyr. Husk dog på det nævnte at stalden er et sted hvor dyrene er tøjret, under kontrol. Endvidere er det naturligvis interessant at se nærmere på hvordan dyrene havde det. Stod de låst fat i båse, eller gik de frit omkring?

Se også: Barriere / Dyr / Fangelejr / Hest / Zoologisk have

Stamme, at

Tilføj kommentar  

Hvis du har en drøm, hvori du stammer, symboliserer det at du for tiden har vanskeligheder ved at udtrykke dig klart. Det er ofte ubalancer i halschakraet der er årsag i uhensigtsmæssig kommunikation, og det er vigtigt at lægge mærke til, hvad du forsøgte at udtrykke i drømmen. Sandsynligvis vil drømmen fortælle dig, at du bør rette fokus på din måde at kommunikere på, således at du får dit budskab klart igennem. Hvem talte du med? Hvor befandt I jer? Var du specielt nervøs over for vedkommende du talte med? Hvis du ikke stammer i dit vågne liv, er dette den nærmeste tolkning der er, men det er vigtigt at du forsøger at finde svarene på ovenstående spørgsmål. Læg mærke til, de næste par dage, din kommunikation, din måde at udtrykke dig på. Læg også mærke til om du føler dig hørt. Prøv om du kan samle flere symboler i drømmen op, for at få en udbytterig tolkning, og læg også mærke til din sindstilstand da du vågnede.

Se også: Gentagelse / Ord

Stamme, en

Tilføj kommentar  

Drømme om en stammebefolkning, fjernt fra vesten kan symbolisere en ny gruppe af mennesker du lige har lært at kende. Mennesker som måske skræmmer dig en anelse? Eller mennesker, hvis ideologi og livsanskuelse du ikke helt forstår. Prøv at tænke efter, om "stammen" var fjentlige? Venlige? Imødekommende eller afvisende? Dette vil være indikatorer for din egen indstilling til denne gruppe mennesker, altså det vil fortælle noget om din egen indstilling.

Hvis du selv tilhørte stammen, eller konverterede, kan drømmen henvise til, at nye sider af dig selv er under opdagelse, måske overvejer du at tilslutte dig en bevægelse? I så fald hvilken? I hvilken retning lever denne stamme? Forsøg at finde flere symboler i drømmen, og læg mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Ekspedition / Emigration / Eskapisme/flugt / Fange / Forsamling / Fremmed / Handling / Identitet / Image / Kompas / Modstander / Overlevelse

Stamme, fra

Tilføj kommentar  

Hvis du drømmer at du spekulerer på, hvor du stammer fra, symboliserer det sider af dig selv, som du ønsker at finde rødderne til. Alle vi mennesker har brug for at høre til, at have et tilhørsforhold og at kende vores rødder. Måske befinder du dig i dit vågne liv i en form for identitetskrise? Og da er det yderst vigtigt at du kender dine rødder og hvor du stammer fra. Spørg dig selv om du har problemer med tilhørsforhold, eller problemer med at knytte tætte relationer. Det er nemlig sådan, at mennesker der ikke føler det hører hjemme nogen steder, fordi de mangler at finde deres rødder, vil have ganske svært ved at knytte nære relationer.

Måske er du adopteret, og går og tænker på at finde dine biologiske familie? Måske er der sider af dig selv som du nyligt har opdaget, men som du ikke rigtigt kan kende i dig selv, og måske ikke kan relatere til? Spørg ind til drømmen, bed eventuelt dine drømme om yderligere budskaber. Bemærk dig flere symboler i drømmen og læg mærke til din sindstilstand og følelsestilstand da du vågnede.

Se også: Afstand / Amputation / Dobbeltgænger / Efterforskning / Efterligning / Ensomhed / Forlade/forladt / Forsvinde / Fortiden / Forældre / Forældreløs / Identitet

Station

Tilføj kommentar  

Drømmer du at du står på en station hvor der kommer toge og passagerer i Stor travlhed, kan drømmen henvise til dit vågne liv lige for tiden. Hvis stationen blev passet godt, symboliserer drømmen, at du lever et aktivt liv, du er socialt udadvendt og på vej til en højere bevidsthed. Hvis du derimod drømmer at du kommer for sent til togen, og står og ser det køre fra stationen, kan drømmen repræsentere at der er noget i dit vågne liv, du skal passe på ikke at gå glip af.

Hvis du står på en perron og venter på et tog, handler det sikkert om, at du forventer nogle bestemte begivenheder, der måske er forsinkede, måske dukker de aldrig op? Tænk drømmen igennem, forsøg at finde andre symboler: Hvem var du sammen med? Hvor skulle du/I rejse hen? Var der forsinkelser? Hvis du tænkte på at springe ned på perronen, se da under selvmord. Mærk også efter dine følelser da du vågnede.

Se også: Rejse / Retning / Selvmord / Springe / Tog / Transportmidler / Tunnel / Tusmørkestemning

Kommentar

Anette
Jeg drømte, at jeg var på rejse med et tog, og så nåede jeg en station, som jeg kendte fra fortiden, i en by hvor jeg tidligere havde boet.

Der var brande på perronen og brandmænd gik og holdt øje med ilden, så den ikke tog om sig, men det var som at se noget fortidigt brænde op, da jeg senere flyttede væk og forlod en kæreste, der blev boende i drømmen.

På tidspunktet for drømmen, var jeg lige blevet fyret fra et firma, som havde ting til fælles med fortidens begivenheder og værdier, men som var værdier mit nye jeg ikke havde lyst til at inkorporere i mig selv mere, og derfor brændte stationen op, da det var mine gamle værdier og fortidens "synder" der brændte op på samme tid. Jeg havde ikke travlt med at komme af toget, men jeg skulle af.

Statuer

Tilføj kommentar  

Hvis man har en drøm med en statue som det primære symbol, kan det være et billede på en eller flere sider i en som er "frosset", så du får faktisk adgang til en eller flere sider, som på et eller andet tidspunkt er stivnede i dig, og er forblevet stillestående. Vi kender alle udtrykket at stivne som en statue, som gerne er det udtryk for, at noget er sket eller sker, som vi ikke kan fatte er rigtigt. Det vil overvejende være af negativ karakter og involvere følelser som chok, forræderi, bagtalelse og deslige. Din underbevidsthed vil fortælle dig, at tiden er kommet, til at få blødt op for dette og få adgang til den bundne energi. Læg mærke til hvilken statue der var tale om? Hvilket materialer var den lavet af? Hvor stod den? Berørte du den? Beundrede du den? Alle disse svar på ovennævnte spørgsmål, kan hjælpe dig til en bedre forståelse for drømmens budskab. Tænk også over din sindsstemning da du vågnede.

Se også: Barriere / Beundring / Bevægelse / Dukke / Efterligning / Ensomhed / Fortryllelse / Identitet / Image / Kroppen / Kropsbevægelser / Kropsfunktioner / Monument / Nedtrykthed / Religion / Restaurant / Selvkontrol

Stearinlys

Tilføj kommentar  

En drøm om tændte sterainlys indikerer hygge og stemning. Der er sandsynligvis ro og harmoni i dig i dit vågne liv for tiden, og drømmen understøtter blot denne stemning. Hvis lysene var slukkede, kan drømmen indikere, at du ikke er opsat på at være tæt på et andet menneske, men har brug for at distancere dig fra folk generelt i øjeblikket. Forsøg at finde andre symboler i drømmen: Hvilke slags lys var der tale om? Hvad farve havde de? Hvor i rummet var de placeret? Hvad var de placeret i? Tændte du et sterainlys, kan det betyde at du hjælper andre mennesker i sociale sammenhænge i dit vågne liv, og drømmen er en henvisning til dette. Bemærk også din sindstilstand da du vågnede.

Se også: Farver / Fremtid / Frivillig / Glæde / Identitet / Ildbrand / Pejs

Stemme, at

Tilføj kommentar  

Drømme hvori du stemmer et musikinstrument, handler formentlig om at du er ved at rette nogle sider af dig selv til, således at du opnår en bedre harmoni. Det er vigtigt at lægge mærke til, hvilket instrument der er tale om. En guitar symboliserer kvindekroppen, og drømme om at stemme en guitar vil henvise til din fascination af kvindens krop, hvadenten du er mand eller kvinde. Drømme som sådan, er også en indikator for kreativitet og sans for former, og ikke mindst musiske sanser. Drømmen kan dog også dreje sig om at stemme i, det vil sige være enig i andre menneskers betragtninger og meninger, og hvis det er tilfældet, betyder det også at du er i harmoni med dig selv. Læg mærke til andre symboler i drømmen, og bemærk også dine følelser da du vågnede.

Se også: Glæde / Identitet / Image / Musikinstrumenter / Parti / Politiker

Stemme, at høre

Tilføj kommentar  

At høre stemmer er i det vågne liv rigtig ubehageligt, og hvis man gør det, betyder det at man er psykisk syg, eller psykisk overbelastet. Drømme om et sådan emne, vil formentlig give dig et budskab der er vigtigt. Forsøg derfor at genkalde dig stemmernes ord, og find budskabet i dem. Prøv også at finde andre symboler i drømmen, der kan hjælpe dig til den rette tolkning. Bemærk dig også dine følelser da du vågnede.

Se også: Ord

Stemme, din egen eller andres

Tilføj kommentar  

Hvis du har en drøm, hvor du hører andre eller din egen stemme, så læg særlig mærke til toneleje, højden af stemmens lyd, stemningen i stemmen og ikke mindst, det du eller den anden sagde. Der kan ligge vigtige budskaber til dig i sådan en drøm. Forsøg at finde rammerne for drømmen, hvor foregik den? Var du vred og skældte ud, betyder det at du i dit vågne liv holder på en vrede du ikke har afleveret til rette vedkommende endnu? Hvis du hviskede, indikerer drømmen noget intimt og måske hemmeligt, men det kan også betyde at det du siger, kan du ikke helt stå ved.

Forsøg at huske hvad der blev sagt. Hvem var den anden? Var det en du kender i dit vågne liv? Hvilken lyd og tone havde stemmen? Hvilken højde? Vred? Kærlig? Neutral eller øm? Læg også mærke til hvordan du vågnede af drømmen, vågnede du af din egen høje stemme? Da kan drømmen henvise til, at du skal lytte efter din indre stemme og din intuition, især hvis du i dit vågne liv sidder fast i en uforløst problematik - løsningen, sandheden findes inde i dig selv, du skal bare lære at lytte efter. Hvis du reciterede et digt, eller en tekst, hvem var så forfatteren og under hvilke omstændigheder, og af hvilke årsager havde du den opgave? Læg godt mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Bugtaler / Marionet / Mikrofon / Mime / Ord / Sang / Stemmeat høre / Tale / Øre

Stemmejern

Tilføj kommentar  

tolkning på vej

Se også: Værktøj

Sten

Tilføj kommentar  

Hvis din drøm indeholde bestemte sten og krystaller, har sten og krystaller jo hver deres egen energivibration. Hvis krystallen eller stenen var det fremtrædende aspekt i drømmen, vil din underbevidsthed fortælle at den givne sten, du har drømt om, vil gøre noget godt for dig. Hvis du i forvejen ved noget om krystaller og sten gør det tolkningen lettere. Men husk på, at alle krystaller og sten kommer fra naturen, af naturen, er skabt af naturen, og derfor refererer drømmen også til at værne om vores jord og måske finde nogle urinstinkter frem i dig selv. Se på andre symboler i drømmen der kan hjælpe med tolkningen.

Vær opmærksom på at der her på NetSpirit findes en oversigt over betydningen af flere hundreder sten og krystaller. Så er du interesseret i Sten og krystaller så kig lidt nærmere herpå. Du finder oversigten ved at benytte den øverste menubjælke - Gå her ind under Emner - og derefter ned til Sten & krystaller - og klik på Oversigt.

Husk også at har du et spørgsmål om sten og krystaller, eller drømmetydning, eller noget helt andet - så har du mulighed for at stille spørgsmål i NetSpirts forum.

Se også: Byrde / Issneslud / Krystaller & sten / Slæbe / Snuble / Stenbrud

Stenbrud

Tilføj kommentar  

Et stenbrud er normalt et hul i jorden, hvor der har været eller er en opgravning. Drømmen kan fokusere på noget, der har sat dig i et tomrum, med kaos og rod omkring dig? Måske er der noget der er uafsluttet i dit vågne liv, men som har skabt kaos i dine følelser? Og i dit vågne liv, og dagligdag. Omvæltninger?

Hvis du selv arbejdede i stenbruddet, kan drømmen fortælle dig at du i dit vågne liv bruger dine følelsesmæssige eller fysiske ressoucer på en konstruktiv måde. Og dette er et positivt tegn. Men læg mærke til landskabet, hvor du fandt dette stenbrud. Og læg også mærke til årstiden, hvis du arbejdede der, så læg mærke til om du fandt arbejdet hårdt? Spændende? og om du fandt noget? Hvis du fandt noget, må du se på HVAD det var du fandt, det kan være en vigtig indikator for hele drømmens symbolik.
Læg også mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Sten / Værksted / Værktøjer og redskaber / Årstiderne

Stige

Tilføj kommentar  

Endnu et symbol, som Freud mente, havde seksuel betydning. hvis det har det i din drøm, er der naturligvis en betydning for dig i drømmen. Om du let beseg stigen, eller om du fx faldt ned af den? Men stigen kan også ofte repræsentere symboliserer noget andet; nemlig, fx dine ambitionsniveau. Hvor højt kravlede du op ad stigen. Det vil sige hvor højt dit ambitionsniveau ligger. Bemærk dig hvordan stigen stod, og læg mærke til andre vigtige symboler i drømmen. Men generelt er drømmen altså fortolket af Forud, som at have noget med din seksuelle kraft og styrke, og den bevægelse man foretager på stigen, kan indikere samleje.

Se også: Bygninger og huse / Samleje / Trappe / Værktøjer og redskaber

Stigmata

Tilføj kommentar  

At være stigmatiseret betyder brændemærket, at være stemplet som havende nogle bestemte karakteristika, som oftest negative. Stigma betyder i oprindelig, græsk forståelse, et tegn på kroppen, der markerer noget usædvanligt; noget unormalt. Oprindeligt var stigma et brændemærke, der tydeliggjorde individets anormalitet overfor andre i fællesskabet. Stigma kan defineres som en uønsket egenskab, der ofte får en form for overstatus, som overskygger alle personens andre egenskaber.

Når du drømmer om at være stigmatiseret handler drømmen således om at du føler dig udenfor, brændemærket og tillagt nogle egenskaber og handlemåder som ikke har noget med dig at gøre.

Stigmata er de fysiske tegn på hænder og fødder som optræder hos nogle mennesker og bærer betydningen af Kristus`korsfæstelse. Hvis du har en drøm om stigmata, vil drømmen formentlig indikere at du er uhyre stresset og således, i overført betydning, føler dig lænket til korset: korsfæstet. At du føler dig hængt op, og låst fast i dine daglige gøremål. Måske vil det være gavnligt for dig at holde ferie, i dit vågne liv, tage fri et par dage eller - hvis dette ikke er muligt - sørge for at pleje dig selv med omsorg og omtanke. Drømmen henviser måske til din evne til at sige nej, og vil måske fortælle dig at det ikke er sundt for dig at involvere dig i så mange projekter?

Se også: Hold / Kristus / Kroppen / Kropsbevægelser / Rædsel / Signaler / Sår / Tatovering

Stik

Tilføj kommentar  

Et stik er ubehageligt, hvadenten det så kommer fra en sprøjte eller et insekt. Der er noget som trænger igennem din hud og det opleves som oftest ikke behageligt. Ergo er det typisk en advarselsdrøm. Du bliver stuket. Hvad stikker dig. Hvad er det som stikker dig et symbol på? Som drømmesymbolik er et stik meget det samme som at få en splint. En splint er et fremmedelegeme i din krop som påføre dig gener, og som du gerne vil have ud. Hvad symboliserer splinten, hvad er det du gerne vil have væk? Er der nogen, som har bragt dig ud af ligevægt eller såret dig for nylig? En splint kan som drømmesymbol i stor grad sidestilles med det at få et bistik. Er der nogen, der truer dig for øjeblikket?

Se også: Bier / Nål / Vaccination

Stilhed

Tilføj kommentar  

Hvis du har en drøm hvor der optræder en dyb og fredfuld stilhed, udtrykker drømmen sikkert et ønske om dette i dit måske travle vågne liv. Hvis du derimod drømmer, at stilheden er pinlig, hvis du er sammen med andre mennesker, kan drømmen indikere at du tager et alt for stort ansvar på dine skuldre i sociale sammenhænge. Tænk over din hverdag, i dit vågne liv - er du stresset og føler dig tappet for energi. Da er det på tide at søge din indre stilhed, meditere og "holde en pause". Hvis dit vågne liv er præget af stress, fordi du skal udfylde alle de tomme huller, der kan komme i sociale sammenhænge, vil drømmen formentlig fortælle dig at du måske overvurderer dine evner. Læg mærke til i hvilken kombination "stilheden" forekom, og stil spørgsmål til dig selv om hvordan du oplevede denne stilhed. Læg også mærke til andre symboler i drømmen, der kan være understøttende i din tolkning, og læg mærke til din sindstilstand når du vågner.

Se også: Magt / Score / Støvsuger

Stjerne

Tilføj kommentar  

Drømme hvor du ser en stjerne, kan være et glimt af de overordnede sammenhænge, men den stjerne du så skinne lyst og klart, kan også være dig selv. Afhængigt af, hvordan du så eller var i kontakt med din stjerne, kan drømmen sige noget om at du måske "søger mod stjernerne", enten på kærlighedsområdet, din karriere eller i dit personlige arbejde med dig selv.

Drømmen kan være indikator for at du skal bruge de muligheder du har i dig, som vil kunne bringe dig langt videre, end du endnu er kommet. Lige meget hvordan drømmen om stjernen optræder, kan det have været en meget pragtfuld drøm, så det er vigtigt at du lægger mærke til hvordan din oplevelse og din sindsstemning var da du vågnede. Generelt er det en opbyggende og positiv drøm. Stjernen kan også være din ledestjerne. I hvilken retning så du stjernen? Var der andre ting i nærheden, bagved, eller under stjernen er det måske en retning du bør bevæge dig i.

Se også: Berømte personligheder / Beundring / Bibliotek / Budbringer / Engel / Fe / Filmstjerne / Geometriske former / Kristus / Månen / Nat / Solen / Vejleder / Åbenbaring

Stjernetegn

Tilføj kommentar  

Drømmer du om stjernetegn peger dette ofte imod at finde sin egen identitet. Du føler efter om du kan genkende dig selv i den karakteristik der er for dit stjernetegn. Altså et spørgsmål om at finde ud af hvem du egentlig er og hvorledes du opfatter dig selv, hvordan du gerne vil opfattes af andre.

Drøm om stjernetegn kan også pege på overvejelser om gruppesammenhænge, hvordan passer vi bedst sammen, hvem supplere hinanden og hvem ligger hele tiden i krig med hinanden. Måske en overvejelse om hvorledes dit eget medlemskab af en gruppe (ud fra den karakteristik der er for dit stjernetegn) passer sammen med de andre gruppemedlemmer (ud fa den karakteristik, der er for deres stjernetegn).

Se også: Dyrekredsen / Hold / Identitet / Vejleder

Stok

Tilføj kommentar  

Drømmen kan henvise til, at du har brug for støtte i dit vågne liv, for tiden. Især hvis du i drømmen støttede dig til stokken, ikke kunne gå uden, var kommet til skade med benet. I sidstnævnte tilfælde vil drømmen sikkert referere til at støtten drejer sig om det næste skridt du skal tage i dit vågne liv.

Men drømme om en stok kan også være et fallossymbol, og derved indikere noget om virilitet. Hvis du er kvinde, der får sådan en drøm om en stok, henviser drømmen dig til at repræsenterere dine følelser over for mandlig seksualitet.

Men en stok kan man også bruge som våben, hvorfor det er vigtigt at se på i hvilken sammenhæng stokken forekom i dine drømme. Et medmenneske som ganske umotiveret optræder med en stok i din drøm vil dig måske ikke godt?

Se også: Alderdom / Krykke / Samleje / Seksualitet / Sex / Skade

Straf

Tilføj kommentar  

Drømme om at blive straffet, handler oftest om skyldfølelser du bærer i dit vågne liv. Synes du at du fortjener straf? Har du for nylig gjort noget, du føler dig skyldig over? Læg mærke til andre symboler i drømmen, og hvis det var dig der fik straf, om hvordan straffen blev eksekveret. Læg mærke til andre symboler i drømmen der kan understøtte din tolkning og bemærk også dine følelser da du vågende.

Det kan dog også være seksuelle ønsker om at underkaste sig. Især når man tænker på det at være masochist forbinder man pine med noget seksuelt, men lysten til at pine sig selv, at påføres sig selv smerte, behøver ikke nødvendigvis at være forbundet med noget seksuelt. Flagellant (af latin flagellare = "at piske") er en betegnelse for personer, der piner sig selv – især ved piskning. Begrebet bruges især om kristne, der straffer sig selv for menneskets synder og foregik især i det 13. til det 15. århundrede. Formålet med at udsætte sig selv for pisk, smerte er i denne henseende en søgen efter at komme tættere på det guddommelige.

Hvis du i din drøm udsætter andre for pine, tortur, fornedrelse eller anden vold, det være sig fysisk som psykisk er den genstand, person mv. som du udsætter for behandlingen interessant. Dette er nemlig et aspekt af dig som har stor betydning for tolkningen. Så brug tid på at finde ud af hvad det er du udsætter for denne behandling og hvad du forbinder med denne ting, person eller hvad det nu er, du udsætter for behandlingen.

Se også: Forbandelser / Had / Henrettelse / Hævn / Kniv / Krig / Kroppen / Kropsbevægelser / Krykke / Overtrædeat / Pisk / Sadomasochisme / Skyldfølelse / Sne

Strand

Tilføj kommentar  

En strand er nær ved havet dvs. nær det kollektive ubevidste. Hvis man derfor drømmer at man er på en strand er det tegn på at man nærmere sig/har kontakt med oplevelser/erkendelser, som har at gøre med det kollektive ubevidste.

Se også: Havet / Vand / Ø

Strejke

Tilføj kommentar  

Hvem strejker og hvad strejker de imod? Er du selv førende i streken er det meget interessant hvad det er som du søger at få folk samlet omkring. Hvad er det som der skal gøres op med? Det er helt sikkert noget der vedrører dig selv. Hvad er det ved dig selv som skal stoppes? Som skal under kontrol? Er du udsat for strejken ved ikke at kunne komme på arbejde, repræsentere de strejkende en mening eller lignende som du ikke synes at kunne trænge igennem i dit vågne liv. Hvad gjorde du i drømmen for at komme på arbejde alligevel? Gik du hjem eller tog du diskussionen op - og hvad endte det med? Er du udsat for strejken som arbejdsgiver, så er det jo udtryk for en masse som er uenige med dig. Det vigtige i tolkningen er således hvad du stillede op med strejeken. Fik du politiet til at opløse strejken, gik du ned og talte med de strejkende, eller gav du bare efter for deres krav?

Se også: Arbejdere / Boykot / Oprører / Optøjer

Strikke

Tilføj kommentar  

Strikker du noget i din drøm er dette et ret komplekst drømmesymbol. Måske har det noget at gøre med at bygge noget, at strikke noget sammen, men det kan også have noget at gøre med at ting er filtret sammen, vævet ind i hinanden på en uløselig måde. Hvis det var dig der strikkede i drømmen, hvordan gik det så? Tabte du masker kunne det henvise til forspildte muligheder? Mestrede du håndværket eller gik det i kludder for dig? Er du ved at strikke noget sammen af planer eller lignende i dit vågne liv og kunne dette være en hentydning hertil?

Se også: Garnnøgle / Syning

Struds

Tilføj kommentar  

At en struds ikke stikker hovedet i sandet eller buksen for at gemme sig ved vi egentlig godt. Hvis det passede, ville strudse hurtigt falde som nemt bytte for de store rovdyr. Hvis et rovdyr nærmer sig, vil strudsen løbe væk fra farezonen. Den kan løbe med hastigheder på op til 70 km/t. Myten kan være opstået, fordi strudsen kan finde på at smide sig fladt ned på jorden og ligge bomstille i håb om ikke at blive opdaget, hvis den føler sig omringet og ikke kan flygte. Ligesom andre dyr kan strudsen på den måde spille død i et forsøg på at narre rovdyrene.

Men i drømmetydning foretages tolkningen ud fra de forestillinger, den viden, følelser og tanker som drømmeren forbinder med en struds. Så hvis din forestilling er at strudsen stikker hovedet i jorden eller i en busk for ikke at blive set, så peger drømmen på det at skjule noget, være bange for noget. Stikord i øvrigt omkring studse: Det er en fugl men den kan ikke flyve. Lever på den afrikanske savanne.

Se også: Dyr / Dække - over

Stryge

Tilføj kommentar  

Stryger du noget i din drøm kunne det nærliggende tolkes som at du glatter noget ud, at du får noget til at være pænt igen, reparerer noget, at jævne noget ud, f.eks. en vanskelighed eller et problem. Men det kunne også tolkes som et ønske om at kontrollerer noget, at have noget under ens magt, at forme noget med vold. Er der tale om et dampstrygejern kommer der seksuelle toner indover. Hvis du brændte dig på strygejernet er det måske en indikation på at du ikke skal blande dig i det du strøg. Hvad strøg du? Og hvem eller hvad er det et symbol for?

Se også: Tøj og beklædning / Vaske

Strømpe

Tilføj kommentar  

Det kommer nok ikke som nogen overraskelse at drøm om strømper ofte har seksuelle undertoner. Selvsiddende strømper er for mange ophidsende. En strømpe kan også repræsenterer tab af prestige eller selvagtelse, hvis du er en kvinde og f.eks. havde revet dine strømper, eller de sad skævt eller i år. Interessant i forhold til tolkningen af drømmesymbolet Strømper i forhold til sex er naturligvis hvis strømperne var eksempelvis sure, eller frastødende.

Se også: Begær / Tøj og beklædning

Stue

Tilføj kommentar  

Vores dagligdags selvopfattelse. Stuens størrelse, farve og udseende vil i sig selv sige en hel del om drømmerens bevidste og ubevidste selvopfattelse. Men vil også fortælle noget om dine drømme og håb for din fremtid, og dit forhold til din dagligdag.

Se også: Bygninger og huse / Farver / Lugt

Stuntman

Tilføj kommentar  

En stuntman udfører velkoordinerede stunts. Drømmer du om at være en stuntman, hvordan var så følelsen forbundet hermed? Var det for at høre publikums gysen og deres efterfølgende begejstring, var det for opmærksomheden? I så fald kan det være et signal om at lade være med at tiltrække dig opmærksomhed via tricks og snyderi og i stedet fremstå mere naturlig i væremåde og handlinger. På den anden side så er en stuntman jo ofte usynlig, han/hun er ofte i film mv. stand-in for en anden, der reelt får æren for de udførte kunststykker. Så er der en anden der tager æren for det som du præsterer?

Se også: Marionet / Professioner

Stål

Tilføj kommentar  

Hvad metaller i en drøm symboliserer, afhænger af hvilke egenskaber, farver og værdi metallet har, samt af dine personlige associationer til det pågældende metal. Vi har utallige kilder som på forskellig vis relaterer og kategorisere de enkelte metaller. Værker som opdeler metaller efter deres fysiske data såsom smeltegrad, hårdhed etc. Men også mere filosofiske og spirituelle værker som relatere metallerne sammen med farver, guder, egenskaber, tal etc.

Det er dog sjældent at en drøm om et metal referer til hvad der står i et eller andet opslagsværk. Mere almindeligt er metaller i en drøm udtryk for lige netop det som vi ser metallet gøre, dets tilstand. Fx jern der ruster er i drømmetydning udtryk for forfald, noget der negligeres, glemmes, fortrænges. Og sværdets stål, der glitrede faretruende i solen er næppe nogen hentydning til kvaliteten af stålet, men et billede, der advarer os om fare.

Så hvad forbinder du med stål? Hvis det er kulde, du forbinder hermed, er det måske en reference til din eller andres væremåde. Hvis det er stålets styrke du umiddelbart tænker på, er det måske en reference til beslutsomhed, bæredygtighed, indre styrke og viljestyrke. Den nærmere tolkning afhænger altså dels af hvad du forbinder med stål og dels af de andre drømmesymboler, der optrådte i din drøm.

Se også: Jern / Metaller / Sværd

Støvsuger

Tilføj kommentar  

Drøm om at støvsuger peger overraskende ofte ikke imod det at gøre rent, men mere på at lyden fra en støvsuger tiltrækker opmærksomhed. Mangler du opmærksomhed, anerkendelse? Endvidere forhindre lyden fra støvsugeren andre i at føre en normal samtale så de må gå udenfor hvis de fx skal tale i telefon. Føler du at dit råderum bliver invaderet og du således har brug for at skabe lidt plads omkring dig? Det at få andre til at forlade de områder hvor du støvsuger kan også pege på at du ikke bryder dig om at de er i disse områder, at du gerne vil have disse områder for dig selv. Det er derfor interessant at se på hvem der evt. måtte forlade lokalet da du støvsugede og hvem som blev tilbage.

At støvsuge i en drøm kan også pege på det man umiddelbart forbinder hermed, nemlig at gøre rent, rydde op, rengøre. Så hvad var det du støvsugede og hvem havde gjort det beskidt?

Se også: Oprydning / Renlighed/renselse / Rod / Stilhed

Succes

Tilføj kommentar  

At drømme om at have succes i en drøm er næsten lige så godt som at have det i virkeligheden. Det er ganske sikkert en positiv, opmuntrende drøm. Bare klø på, du skal nok lykkes med dine drømme og ønsker. Det er et meget positivt symbol, som du blot skal glæde dig over og bruge til at styrke troen på dig selv og din intuition. Vil du gå dybere ned så kig på hvad handlede succesen o? Hvad havde du succes med? Drømmen indikerer at du har præsteret et godt resultat på den ene eller anden måde i dit vågne liv, og har vundet ære og respekt fra dine medmennesker.

Se også: Gevinst / Sejr / Triumf

Sukker

Tilføj kommentar  

Se venligst:

Se også: Bolsjer og slik / Kage / Konfekt

Sult

Tilføj kommentar  

Er du sulten i din drøm, er det en oplagt mulighed at dette blot afspejler at du reelt er sulten, at du er gået sulten i seng. Men drømmen kunne også afspejle at du er sulten efter et eller andet. Som oftest ikke det du spiser i din drøm; hvad enten dette så er bolcher, mad eller hvad det nu er, så er det symbol på noget andet; lyst til mere sex, kærlighed, sikkerhed, respekt, omsorg, etc. Der er et område i dit liv som ikke er mættet. Hvilket område dette er, finder du ud af ved at se nærmere på drømmesymbolikken for det du spiste eller drak i din drøm.

Se også: Afmagring / Hungersnød / Mad og drikke

Sump

Tilføj kommentar  

Se venligst:

Se også: Klister / Kviksand

Svane

Tilføj kommentar  

Som sædvanligt i drømmetydning, så drømmer du om en svane, er det nok dig selv, der er svanen i drømmen: smuk, elegant, rolig og ophøjet, men aggressiv, hvis den bliver tirret. Det er jo godt, men bliv nu ikke alt for selvtilfreds. Var du en sort svane? Det kunne betyde, at du er ude at trit med dine kolleger.

Se også: Dyr

Kommentar

Kirsten Kristensen (Gæst)
drømte at jeg samme med min yngste søn og andre gik ud fra mine afdøde bedsteforældres hus da vi kom ud for at vi var bange/utrygge og da vi kom ud og kiggede op mod himmel så vi en skyagtig stor hvid og flot svane langsom svævede hen over os og lidt efter blev det ændrede sig til noget mere uhyggelig andet rovdyr med lange og spidse tænder hvorefter vi flygtede, hvad kan det betyde?

Svastika

Tilføj kommentar  

I omkring 5500 år har hinduernes hellige symbol været svastika, korset, som Hitler stjal og gjorde til symbol for nazismen. Hagekorset er forbudt i Tyskland og Eu har planer om at gennemføre en lov, der forbyder brugen af tegnet i samtlige EUs medlemslande. Det har af indlysende årsager fået de hinduer, der lever i Europa, til at protestere, for i de 5.000 år, da svastikakorset har været deres religiøse symbol, har det betydet det modsatte af det, Hitler gjorde det til.

I hinduismen er svastika et symbol på det gode og på fred. Hitlers hagekors betyder tværtimod ulykke, hvad nazisterne til fulde demonstrerede, da de spejlvendte det og gjorde det til symbol på deres voldsregime og på Holocaust. Det er ikke vanskeligt at forstå og acceptere især jødernes afsky for Hitlers hagekors. At Tyskland og andre europæiske lande ser med betænkelighed på nynazistiske gruppers brug af Hitlertidens symboler er lige så begribeligt.

Men det nynazistiske problem løses ikke ved en lov, der gør det umuligt for hinduerne fortsat at bruge den oprindelige udgave af korset. Hinduernes fredelige udgave af korset bør naturligvis ikke forbydes, blot fordi Hitler skabte en spejlvendt parodi på det eller i den naive tro, at man på denne måde kan sætte en stopper for nynazismen.

Optræder der i din drøm et svastika symbol, eller det spejlvendte hagekors, er tolkningen meget afhængig af om du er bekendt med symbolets oprindelige betydning og hvad du i øvrigt forbinder hermed.

Se også: Symboler

Sverige

Tilføj kommentar  

Det land eller den verdensdel, som drømmen foregår i, kan have særlige associationer for drømmeren, eller det kan forekomme på grund af hyppigt opståede associationer. Hvad et land eller en verdensdel symboliserer i en drøm afhænger af mange forskellige forhold. Afgørende er drømmerens personlige forhold til og kendskab til det, der drømmes om. Så hvad forbinder du med Sverige? Stockholm, natur, skove, grantræer, myg, kulde, orden, regler, kontrol, røde træhuse, brændeovn, eller noget helt andet?

Se også: Landekontinenter

Svik

Tilføj kommentar  

Bli sviktet, en løy til deg

Svin, vildsvin, gris

Tilføj kommentar  

Hvis vi tænker på svin opfatter vi dem umiddelbart som dyr der tumler rundt i mudder og spiser stort set hvad som helst. De fleste ved godt at grise er intelligente dyr, nogle har dem endda som husdyr. I kinesisk astrologi er Grisen et af de 12 dyretegn og tillægges mange positive egenskaber. Når svin, vildsvin optræder i drømme er udgangspunktet hvad du mener og tænker om disse dyr. Hvad en gris symbolisere i drømme er således først og fremmest afhængig af drømmerens subjektive tanker og følelser omkring disse dyr. Almindelige associationer er: Uvidenhed, stupiditet, selviskhed, grådighed - Måske er drømmerens bedre jeg begyndt at anerkende disse utiltalende sider hos sig selv; uden at acceptere dem kan de ikke omdannes eller beherskes.

Svin og perler: Perler for svin og manglende evne til at påskønne åndelige værdier.
Svinesti med smågrise: Frugtbarhed.
Vildsvin: Elementær og destruktiv fallisk kraft. Det arketypiske maskuline princip.

Se også: Dyr

Svindler

Tilføj kommentar  

Bliver du i din drøm udsat for en svindler, en bondefanger af en eller anden slags er dette sikkert en advarsel om at du bør være mere forsigtig, undersøge tingene nærmere før du accepterer. Er du selv svindleren kan dette være en overførsel fra dit vågne liv, hvor du måske ikke er helt ærlig overfor dig selv eller andre. Måske vælger du den umiddelbart nemmeste løsning, selv om du godt inderst inde ved at det ikke er det rigtige. I så fald svindler du jo dig selv.

Se også: Eksamen / Professioner / Sælger

Sværd

Tilføj kommentar  

Drømme hvori indgår våben (knive, sværd, pistoler, mv.), er alle forbundet til dit solar plexus chakra og symboliserer forskellige slags emotionelle og aggressive følelser, som er blevet vækket af forskellige hændelser, oplevelser eller opfattelser i den vågne verden. Den højere bevidste fortæller så i drømmen, ved billeder af våben, at du føler sig kaldet til at forsvare dig. Du får altså at vide at du er godt gammeldags vred og ikke før du har udtrykt denne vrede kan den forløses og dermed forvandles.

Et sværd er også symbol for erektion, som også gennemtrænger kødet. Magt eller retfærdighed, retfærdighedens sværd. Et svær er ofte et fallossymbol. Hvem brugte det og mod hvad? Et sværd benyttes også når man skal slå nogen til ridder. Måske drejer din drøm sig om en slags edsaflæggelse. Har du lovet dig selv noget vigtigt for nylig?

Sværdets beskaffenhed og type repræsentere lige præcis hvad vi forbinder med de enkelte typer af sværd - fx et samuraisværd (selvmord), et vikingesværd (plyndring og barske hårde mænd), en kårde (fægtning, duel, gentleman opgør), en sabel (rytteriet, kavaleriet).

Se også: Bajonet / Dolke / Fallos / Stål / Våben

Svømme

Tilføj kommentar  

At svømme i drømme er en henvisning til drømmerens forhold til sine følelser og sin seksualitet. Afhængig af om svømmeturen er en positiv, flydende og nydelsesfyldt erfaring eller om vandet er oprørt, forurenet, frosset til eller lignende, fortæller drømmen noget om, hvordan drømmerens følelsesmæssige tilstand er lige nu og måske i forhold til særlige personer eller situationer. En sensuel aktivitet, derfor sex; og en kamp med grundlæggende impulser eller andre komplikationer, Svømme imod strømmen: Kampen er på ulige vilkår. Kysten eller bredden: Som regel det mål, hvor forviklingerne løses, hvor ideerne føres ud i praksis. Flyde, drive med strømmen: Blive båret, blive hjulpet.

Se også: Bad / Badning / Flod / Havet / Sport / Svømmebassin / Vand

Svømmebassin

Tilføj kommentar  

Den klassisk fortolkning af et svømmebassin er først og fremmest at her er noget vand indespærret i en større eller mindre beholder. Vandet er under kontrol og kan reguleres af os. Da vandet symbolisere følelserne er der tale om en status på dit følelsesliv. Hvorfor det giver sig selv hvad betydningen er hvis der mangler vand, hvis vandet er grumset, etc.

I det gamle Rom var de offentlige bade også sociale samlingspunkter og ramme om foredrag, koncerter og oplæsninger. De gamle romerske bade var stedet hvor man mødtes, konspirerede, lagde planer og diskuterede forretninger. Her blev politiske og sociale forskelle ophævet, og man kunne mødes mere frit end normerne udenfor tillod og billigede. Det er vigtig for tolkningen hvad du forbinder med en swimmingpool. Mange anser en privat pool som noget af det ypperste luksuriøse man kan have, mens andre hovedsagelig forbinder en swimmingpool med en dejlig ferie.

Hvad forbinder du med en swimmingpool og hvorledes optrådte swimmingpoolen i din drøm? Stikord: Afslapning, ferie, motion, badetøj, lumrende seksualitet, solskin, varme, "hav i bur", luksus, wellness, andet?

Se også: Badehus / Badekar / Bassin / Fontæne / Nøgen / Renlighed/renselse / Sex / Svømme

Sygdomme

Tilføj kommentar  

Drøm om at være syg kan have mange betydninger. Hvis du drømmer at du er syg så gå til læge! Din underbevidsthed fortæller dig mange ting i drømme og indikationen af at noget er glat, på vej til at gå galt kan således også dreje sig om din fysiske sundhed. Som oftest har drømme om sygdom dog intet med sygdomme at gøre. I stedet er de symboler på følelser og fornemmelser som i drømmene viser sig ved tegn på sygdomme. Når du drømmer om sygdomme hentyder drømmen næsten altid til noget der udgør en trussel mod dit velbefindende, din lykke, karriere, økonomi - noget som på en eller anden måde truer dig, udgør en trussel for dig.

Drøm om at have pest og andre undgår mig
Peger på nogle gruppesammenhænge som du gerne vil indgå i, men som du på en eller anden måde har svært ved.

Drøm om at en god ven er syg
Find de egenskaber, som denne ven besidder. Det er egenskaber, som også er en side af dig selv. En usund, overset, underernæret side som trænger til pleje.

Drømme om død og begravelse
Hvis et menneske er afgøet ved døden. Den side af dig selv, som er repræsenteret af dette menneske, er udlevet, forældet, ubrugelig , død - du kan godt lade den side af dig selv tilbage. - Eller - i andre tilfælde - du må se at få den side genoplivet.

Se også: Afmagring / Alkohol / Allergi / Amputation / Bandage / Bylder / Infektion / Klaustrofobi / Kroppen / Kropsfunktioner / Kræft / Lammelse / Læge / Menstruation / Operation / Salve / Sindstilstande / Sindsyge / Skyldfølelse / Termometer / Ulykker / Vaccination / Velsignelse / Ønskeopfyldelse

Symboler

Tilføj kommentar  

Det er meget almindelig at symboler optræder i vores drømme - Hagekorset, Korset, etc. - Men betydningen af disse er ikke entydig. Faktisk kan drømmerens opfattelse af symbolet være helt forkert ift. historiske og faktuelle data, men det, som drømmeren forbinder med det pågældende symbol er virkeligheden for drømmeren. Det er sådan han, eller hun, opfatter symbolet og derfor er det også udgangspunktet for tolkningen. At postulere at et bestemt symbol betyder det samme uanset hvem der drømmer herom er for unuanceret.

Fx symbolet for medicin, lægekunsten. Dette er egentlig Eskulapstaven (græsk; Asklepios, latin; Aesculapius, eng; Rod of Asclepius, gammel dansk; Æskulapstav) , der består af en stang sammenflettet af en slange. Slangen er knyttet til lægeguden, fordi slangen ved at skifte ham genvandt sin ungdom. I de græske templer tilegnet lægeguden Asklepios, var der ofte hellige slanger, som helbredte de syge ved at slikke på dem. Desuden har staven en tydelig bibelsk allusion, idet en kobberslange på en stang ifølge 4. Mosebog 21,8 kunne redde israelitterne fra at dø af slangebid - Citat; Herren sagde til Moses: Lav en slange og sæt den på en stang! Enhver, der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde livet.

Dette symbol forveksles ofte med Hermes vingede stav, Hermesstav (eng; Caduceus), der består af en stok, der øverst er forsynet med en vinget solskive og to slanger, der snor sig om kraftstaven. Hermes var handelens, købmændenes og tyvenes gud i græsk mytolog og denne stok er således ikke symbol på medicin, lægekunsten. Og for at gøre forvirringen større så benyttes undertiden en kop med en slange, der snor sig også ofte som symbol på medicin, lægevidenskab, apotek, et sted man kan få medicinsk behandling. Dette symbol har mere berettigelse da koppen tilhøre Hygieia, den græske gudinde for sundhed og datter af Asklepios, guden for lægevidenskab.

Den vigtige pointe ift drømmetydning er at det, som drømmeren forbinder med det pågældende symbol er virkeligheden for drømmeren. Og det er herudfra at drømmeanalysen foretages.

Se også: Kors / Svastika

Synd

Tilføj kommentar  

Hvad enten det er dig selv eller en anden i din drøm som er synder, er der ingen tvivl om at drømmen refererer til en umoralsk eller utilgivelig adfærd. Har du såret nogen på det seneste enten bevidst eller ubevidst? I drømme optræder alt muligt andet end lige netop os selv ofte med de dårlige karaktertræk som vi selv kæmper med. Så beskylder du i dine drømme en anden for at have begået en synd, er det ofte faktisk dig selv som du anklager. Og den person som du anklager repræsenterer for dig netop den del af din personlighed som synden stammer fra. En synd er jo noget der stammer fra kristendommen. Så synden, den uacceptable adfærd skal måske ses op imod det regelsæt som kristendommen foreskriver for god adfærd. Er du reelt set enig heri, eller er der tale om et ønske om et brud med dette regelsæt?

Se også: Kristendom / Pine / Pisk / Sadomasochisme / Skyldfølelse / Straf

Syning

Tilføj kommentar  

Samleje, på grund af den måde hvorpå nålen stikkes gennem stoffet. Masturbation på grund af den tilsvarende bevægelse. Hvis du reparerede tøj i drømmen er det måske en opfordring til at du skal bøde for noget du har gjort. At drømme om at sy kan også være en opfordring til at du udfolder dig mere kreativt.

Se også: Fallos / Nål / Samleje / Stik

Tilføj kommentar  

Se venligst:

Se også: Høst / Sæd

Sår

Tilføj kommentar  

Havde du et sår i din drøm skal du først og fremmest se nærmere på hvor du havde det sår. Det vil ofte være en hentydning til et psykisk sår af en eller anden slags. Dernæst skal du se nærmere på hvad det var som forårsagede dit sår. Det våben, instrument, eller dyr, som forårsagede dit sår kan bidrage til den videre tolkning. Drøm om at skære i sig selv, brændemærke sig selv peger ofte på skyldfølelse og mindreværd i forhold til noget. Man skammer sig over noget og påføre sig selv smerte. Det kan dog også pege på at man føler omverden sætten en i en bås, at man føler sig stigmatiseret og hensat til en gruppe, man ikke nødvendigvis føler et tilhørsforhold til.

Se også: Chakra / Dyr / Pine / Pisk / Plaster / Skamfering / Stigmata / Tatovering / Våben

Sæbebobler

Tilføj kommentar  

Drøm om sæbebobler mangler betydning.....

Sæd

Tilføj kommentar  

Drømme om sæd kan være meget vanskelige at tyde. Sæd er naturligvis frugtbart, men får du det eksempelvis i hovedet gør det jo ikke meget gavn, andet end som eventuel seksuel tilfredsstillelse. Så naturligvis er det nærliggende at drømmen har seksuelle undertoner, at der er noget du har lyst til at erobre, eller blive erobret af. Sæd kan også være en hentydning til et ønske om at gro, at du gerne vil have åndelig eller intellektuel udvikling. Det kan også være udtryk for et ønske om at så dit sæd (altså dine ideer, tanker etc.) i andre. Var det som optrådte i din drøm ikke menneskelig sæd, men såsæd, er dette sikkert en hentydning til dine ønsker om at få ting til at gro. Meget af tolkningen afhænger hvad der skete med sæden - om den f.eks. spirerede og voksede til en sund struttende plante.

Se også: Frugt & grøntsager / Høst / Livmoder / Mælk / Penis / Sex

Sæk

Tilføj kommentar  

Slæber du rundt på en tung sæk er det samme drømmesymbol som at bære på en byrde. Meget af tolkningen afhænger af hvad der var i sækken.

Se også: Byrde / Skab

Sæl

Tilføj kommentar  

Vi forbinder som regel sæler med deres skind og problematikken om deres skind, babysæler, sælfangst på Grønland og lign. At flygte fra en sæl kan således være et symbol på at du ikke ønsker at blive inddraget i denne konflikt, diskussion. Sæler som drømmesymbol er generelt et meget enten/eller symbol. På den ene side er de ganske nuttede, og kan nemt forbindes med ro og naturlighed mens de ligger og solbade fredeligt på en sandbanke. På den anden side udgør fredede sæler en stor udfordring for bl.a. fiskere da en sælbestand nemt kan spise rigtig mange fisk. Drøm om at se sæler lege eller glide ubekymret ned af en bakke og måske ud i vandet er et tegn på længsel efter det uforpligtende, igen selv at være et legebarn.

Se også: Dyr / Søløver

Sælger

Tilføj kommentar  

De fleste af os har ikke megen fidus til sælgere. De prakker os alt muligt på som vi slet ikke har brug for, eller som er det rigtige til os. Men sælgere er også som oftest yderst velformulerede, ikke bange for at råbe op og tiltrække sig opmærksomhed. Endvidere er der mange sælger som tjener ret gode penge og får mulighed for at komme langt omkring. Så de fleste menneskers følelser overfor sælgere er blandende. På den ene side kan vi jo godt lide dem og har måske lidt ondt af dem. Sælgerne skal jo sælge til os. Vi er altså dem som kan sige ja eller nej. Smække røret på eller bede dem om at forsvinde.

Hvis du var sælger i din drøm, hvad solgte du så? Dig selv, et produkt som du kunne stå inde for eller noget som du bare skulle af med? Hvilken pris fik du, for meget, for lidt? Hvilken sammenhæng er der mellem det som du solgte i drømmen og så dig selv, dit eget liv, eller din omgangskreds? Solgte du ud af dig selv? Er drømmen en henvisning til at du bliver nødt til at indgå kompromiser? Hvis en anden solgte noget til dig, hvad var det så reelt han solgte? Og hvorfor købte du det? Blev du forledt, blev du presset, eller var du glad for dit køb?

Sælgerens rolle var tidligere meget tydelig, men i dag er denne rolle pakket ind i beskrivelser som bankrådgiver, finansiel rådgiver - og det kan derfor være svært at gennemskue hvornår nogle egentlig reelt vil hjælpe og rådgive dig, og hvornår de egentlig bare vil have tjene nogle penge på at få dig til at gøre et eller andet. Ergo kan din drøm have noget at gøre med om du nu også kan stole på dem som rådgiver dig.

Se også: Marked / Prisseddel / Professioner / Svindler / Udsalg

Tilføj kommentar  

En sø kan fortælle om ens personlige sindsstilstand. Hvor rent og klart, eller grumset og uklart det er, fortæller hvor afklaret personen er. Bunden af søen kan også være meget sigende. Er der en bæk der løber fra søen, kan det enten betyde et overskud af følelser, eller at man er tilbøjelig til at løbe over følelsesmæssigt.

Se også: Bassin / Dæmning / Fisk / Flod / Fontæne / Havet / Springvand / Vand

Søens folk

Tilføj kommentar  

En særlig hilsen til søens folk indgår tit i dronningens nytårstale. Dette skyldtes at søens folk traditionelt har haft stor betydning for økonomien og at søens folk ofte måtte udstå svære strabadser og være væk hjemmefra i lange perioder.

Se også: Admiral / Fiske / Havet / Havfrue / Pirat / Sømand

Sølv

Tilføj kommentar  

Hvad metaller i en drøm symboliserer, afhænger af hvilke egenskaber, farver og værdi metallet har, samt af dine personlige associationer til det pågældende metal. Vi har utallige kilder som på forskellig vis relaterer og kategorisere de enkelte metaller. Værker som opdeler metaller efter deres fysiske data såsom smeltegrad, hårdhed etc. Men også mere filosofiske og spirituelle værker som relatere metallerne sammen med farver, guder, egenskaber, tal etc.

Det er dog sjældent at en drøm om et metal referer til hvad der står i et eller andet opslagsværk. Mere almindeligt er metaller i en drøm udtryk for lige netop det som vi ser metallet gøre, dets tilstand. Fx jern der ruster er i drømmetydning udtryk for forfald, noget der negligeres, glemmes, fortrænges. Og sværdets stål, der glitrede faretruende i solen er næppe nogen hentydning til kvaliteten af stålet, men et billede, der advarer os om fare.

Så hvad forbinder du med sølv? Stikord: Et ægte metal, som repræsenterer værdier. Sølv er forbundet med den kvindelige side, de feminine kvaliteter. På grund af farven forbindes sølv med månen, måneguden Luna. I folketroen anså man sølv som dæmon-afværgende. Sølvkugler i geværer kunne såre og dræbe hekse og vareulve. Sølv repræsentere at komme på andenpladsen. Sølvbryllup afholdes efter 25 års ægteskab.

Se også: Metaller

Søløver

Tilføj kommentar  

Søløver udgør sammen med sæler, søbjørne, søelefanter og hvalrosser dyreorden pinnipedia. Hvalrosser adskiller sig søløver via deres hvalrostænder og knurhår. Vi forbinder som regel sæler med deres skind og problematikken om deres skind, babysæler, sælfangst på Grønland og lign. Mens vi forbinder søløver med cirkus og underholdning i forbindelse med klovneri. Søløver ser sjove og nuttede ud når de på land "går" på deres for- og bagluffer.

Men var du søløven, der, mere eller mindre frivilligt, underholdte i cirkusmanegen? Her er et dyr taget langt væk fra dets naturlige miljø og tvunget til at efterkomme klovnens befalinger for at få en godbid. Havde dette noget med din drøm at gøre?

Se også: Akrobat / Cirkus / Delfin / Dyr / Fisk / Havet / Sæl

Søm

Tilføj kommentar  

Et søm er typisk et fallossymbol. Men det er også noget der får ting til at holde sammen, der benyttes til at opbygge noget. Hvis du drømmer at sømmet bliver hamret igennem dine hænder eller fødder så se drømmesymbolet Stigmata. Rustne søm man træder på deler megen den tolkning som drømmesymbolet Splint har. For at komme nærmere en tolkning er det nødvendigt at du ser nærmere på hvad sømmet blev brugt til i din drøm.

Se også: Fallos / Splint / Stigmata / Værktøjer og redskaber

Sømand

Tilføj kommentar  

Er en mand og derfor et aspekt af den maskuline side. Han arbejder i en havn, som jo er porten til havet, og på havet, og er derfor symbol på, når vi drømmer om en sømand, sider i os som beskæftiger sig med forberedelse til og direkte arbejde med det som havet symboliserer: Det ubevidste.

Se også: Admiral / Båd / Fiske / Havet / Pirat / Skib / Skibbrud / Tømmerflåde

Sørøver

Tilføj kommentar  

Se venligst:

Se også: Pirat / Søens folk

Søster

Tilføj kommentar  

Familien er de personer vi alle på en eller anden måde er tættest på følelsesmæssigt igennem mange år. Derfor ophobes mange emotioner og skygger netop omkring disse personer. Dit syn på din søster er i drømme ikke så meget dit syn på din søster, men mere et symbol for nogle af dine egne karaktertræk og/eller evner. Det er sådan set ligegyldig om din søsters optræden i din drøm havde noget at gøre med jalousi, beundring, konkurrence eller noget andet. I din drøm er din søster dig! Og det hun gør, eller ikke gør, er noget som er forbundet med dig.

Se også: Familie

Søsætning

Tilføj kommentar  

En søsætning er fyldt med fallossymboler. Champagnen, der klaskes ind i stævnen, og selve skibet, der sænkes ned i vandet. Det kan dog også være en henvisning til søsætning af et nyt projekt, et nyt bekendtskab. I så fald er det interessant at se nærmere på hvordan søsætningen forløb. Gik det helt planmæssigt eller gik skibet ned?

Se også: Båd / Fallos

Søvn

Tilføj kommentar  

Døden. En del af drømmeren sover, f.eks. hendes samvittighed eller hendes tro. Det er ganske mystisk at drømme at man drømmer. Det kan naturligvis være fordi du ikke helt er faldet i søvn og gerne vil sove. Måske opfordrer drømmen dig til at få mere hvile. Drøm om at du betragter en anden sove peger på kærlighed og omsorg overfor personen. Måske også et ønske om at personen tager det lidt mere med ro, giver sig mere tid til nærvær.

Drøm om at man bliver bedt om at sove sammen med andre, fx i en sovesal, peger på enten usikkerhed overfor en gruppe, eller det modsatte; stor samhørighed med en gruppe. Dine følelser omkring det at skulle sove sammen med andre vil fortælle om det er det ene eller det andet.

Drøm om at vågne op og det så er et helt uventet tidspunkt - fx fordi du har taget en middagslur og bliver overrasket over tidspunktet hvor du vågner op tyder på at du ikke har helt orden i dine gøremål og aftaler. Der er noget som sejler og som du bør få mere styr på.

Drøm hvor man har fornemmelsen af at være halvt vågen men alligevel fanget i drømmen. Man kan fornemme ting der foregår omkring en og at det er vigtigt at man vågner, men kan kun vågne halvt op, man er forvirret og forstår ikke helt hvad der sker omkring en og man kan ikke bevæge sig, selvom man prøver. I disse tilfælde er vi midt i drømmen. Vi drømmer bare at vi er (halv) vågne. Disse drømme optræder typisk når vi i drømme nærmer os nogle problemområder som gør virkelig ondt og det hænder da også tit, at vi umiddelbart efter denne drømmesekvens vågner op og er forvirret et kort øjeblik, i tvivl om vi stadig befinder os i drømmen.

Dette bør ikke forveksles med klare drømme, også kaldet lucide drømme, som er drømme hvor man drømmer at man drømmer. Fornemmelsen er ofte ret sjov, da vi jo i drømme kan gøre hvad som helst, som fx at flyve, gå igennem vægge, eller bevæge ting uden at røre dem. Man føler sig typisk som et supermenneske, der kan alt og sådanne drømme er da også opmuntrende drømme om at det hele nok skal gå, stol på dig selv, du har langt flere evner end du selv er klar over.

Se også: Drøm i drømmen