Skip to navigation | Skip to content

 
 

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4032
Online profiler 0
Online gæster 465
Åbne spørgsmål 603
Besvarede spørgsmål 2973

Almanak

Thu, 21. February 2019

Solen i dag

Solopgang:07:16
Solnedgang:17:30

Månen lige nu

Full Moon

Der er nu i alt 1547 beskrivelser

Drømmene vil, hvis du forstår budskaberne i dem, støtte dig i at vælge mere helhjertet og leve et ægte liv. Den tolkning og symbolik der tillægges de enkelte drømmesymboler skal blot tages som et udtryk for, at dette er hvad der oftest forbindes med drømmesymbolerne. Det er ikke videnskabeligt efterprøvet eller testet at det reelt forholder sig således.Senest tilføjede:  fyret/smidt ud   Analsex   Moderkage   Moderkage     

Tilføj ny forklaring


Naboer

Tilføj kommentar  

Drømme hvor dine naboer optræder, handler sansynligvis om dele af din personlighed, så læg mærke til hvilke mennesker der er tale om. Drømmen kan referere til sider af dig selv du gerne vil oparbejde, eller sider af dig selv som du gerne vil eliminere. Tænk på hvordan du har det med dine naboer? Er der ngoen naboer der generer dig i dit vågne liv? Hvis drømmen indeholde elementer af forstyrrende naboer, vil din underbevidsthed sikkert tale til dig om at være mere kontant og sætte grænser. Læg mærke til omgivelserne i drømmen, og bemærk din stemning når du vågner.

Se også: Kollega / Nøgle / Rival / Stilhed

Narkose

Tilføj kommentar  

Drøm om at komme under narkose er drøm om at opgive kontrollen. Vi tæller bagfra fra 10 og når til 6 før vi er i drømmeland. Ansvaret for vores liv og velbefindende er herefter totalt overgivet til en læge. Ret skræmmende således at miste styringen og kontrollen totalt. Dette kan naturligvis være et ønske fra vores underbevidsthed om at vi opgiver tanken om at kunne kontrollere alt og alle - for det kan vi ikke, resultatet er blot stress og frustration, hvilket måske er hvad din underbevidsthed forsøger at gøre dig opmærksom på.

Se også: Beruset / Besvime / Dopet / Læge / Rusmidler

Nat

Tilføj kommentar  

Drømme om nat kan være en henvisning til din nuværende kurs i livet. En smuk stjerneklar nat, vil symbolisere håb og optimisme.Når natten stunder til begynder bevidstheden at vende indad. Vi lever i cyklusser og en af dem er, at vi vågner om morgenen mod lyset og dagen og sover om aftenen mod natten og mørket. Mørket stemmer sindet til indadvendthed og bereder vejen til drømmenes land og den indre virkelighed. Mens kroppen regenererer går Sjælen på Eventyr i drømmene, på det astrale plan og i andre dimensioner. Natten som nat er symbol på at sindet åbner sig for at se de potentielle udviklingsmuligheder der ligger i at vende opmærksomheden mod åndelige/spirituelle verden.

Se også: Månen / Mørke / Stjerne / Tid / Årstiderne

Navigere

Tilføj kommentar  

Drømmer du om at navigere tyder dette på at du søger efter kontrol med din nuværende kurs. At du styrer igennem vanskeligheder og problemer i dit liv. Fulgte du den rette kurs, eller sejlede du på må og få? Hvis det var en anden, der navigerede kunne den pågældende så repræsentere en autoritetsfigur? En anden, der styrer har meget den samme tolkning som når du drømmer at du sidder i passagersiden af en bil.

Se også: Autoriteter / Bil / Faret vild / Kompas / Retning

Navn

Tilføj kommentar  

Grunden til at folk nogle gange ændre deres navn efter at have fundet deres forskellige numerologiske tal er for at bringe de tal, som optræder i forbindelse med ens navn - navnetallet, konsonanttallet og vokaltallet - i overensstemmelse med den person de ønsker at være. Eller den persontype som de identificere sig mest med og opfatter sig selv som. Ifølge numerologien er vi kendt i universet ved de energier, som blandt andet vores navn udtrykker og derfor er vores navn medbestemmende for hvilke energier vi tiltrækker og frastøder. Og hvis de energier man frastøder via sit navn netop er de energier man ønsker at tiltrække, kan der være idé i at ændre sit navn.

Rigtig mange berømte mennesker hedder slet ikke det du tror de hedder! Deres fødenavne er ændret af enten dem selv fordi de syntes et andet passede bedre, eller af fx filmselskaber, pladeselskaber af kommercielle årsager. Således eksempelvis: Charlie Sheen (Carlos Irwin Estévez), Martin Sheen (Ramón Gerardo Estévez), Woody Allen (Allen Stewart Konigsberg), Bono (Paul David Hewson), Bruce Willis (Walter Willson), Bob Dylan (Robert Alan Zimmerman), Elton John (Reginald Kenneth Dwight), George Michael (Yorgos Panayiotou), og Medina (Andrea Fuentealba Valbak).

Drømmer du om et navn - dit eget navn, dit ønskenavn, det du kunne være kommet til at hedde hvis du var blevet gift med en bestemt person, navne i al almindelighed - så peger din drøm i en af to retninger. Enten så har du sympati, glæde, stolthed forbundet med dette navn og det er således en positiv retning for dig, noget du gerne vil hedde, noget du gerne vil identificere dig med, blive opfattet på denne måde - eller så er det modsat; at navnet peger på noget noget andet end du har lyst til at blive identificeret med, lyst til at blive sat i bås med, sammenlignet med.

Dit navn er super vigtigt for din egen selvopfattelse og drømme om at skifte navn, drømmer om hvem du er som menneske, din identitet er meget vigtige ledespor fra din underbevidsthed om hvad der er den rette hylde for dig her i livet.

Se også: Berømte personligheder / Identitet

Nedbrydning

Tilføj kommentar  

Nedbrydning, dekomposition, af døde planter, dyr og andre organismer er et led i naturens kredsløb. Bakterier og svampe er de vigtigste nedbrydere. En forudsætning for deres virksomhed er, at det døde materiale, fx et nedfaldet blad, er fugtigt. Det bliver hurtigt dækket af bakterier, der udskiller enzymer, som frigør de mindst komplicerede stoffer. Snart koloniseres bladene af strålesvampe, som kan nedbryde selv meget komplicerede og modstandsdygtige stoffer. Inden længe kommer de egentlige svampe og der udvikles et økosystem af mange forskellige mikroorganismer, der lever af det døde stof og af hinanden. Man benytter termen forrådnelse om denne proces.

Smådyr som bænkebidere, bille- og fluelarver, orme og snegle, er vigtige led i nedbrydningen. De æder de døde blade, men deres næring er fortrinsvis bakterierne og svampene. Resterne af bladene kommer ud som ekskrementer. De er nu findelte og rensede og hermed får mikroorganismerne en større angrebsflade, og nedbrydningen kan gå hurtigere. Denne fødekæde er meget vigtig i skovbundens, markens og skovbækkenes økosystemer.

Vi mennesker ved godt at sådanne økosystemer og fødekæder er naturlige og peger på en evindelig cyklus, men når vi drømmer om nedbrydning er det som oftest ikke i positiv forstand. Vi tænker på at noget forgår, noget nedbrydes, undermineres, mister sin værdi, bliver skrøbeligt. Dette kan dog være positivt i den forstand at du ofte vil drømme om dårlige aspekter af din personlighed, dårlige tilhørsforhold og lignende som i drømme er i forråelse. Fx ved at det er fyldt med mider og orme, eller dækket af svampe og bakterier. Sådanne drømme er ganske positive for de peger på en god udvikling for dig.

Se også: Alderdom / Forrådnelse / Maddiker / Larver / narkotika / Orme / Reparation / Restaurere

Nedrivning

Tilføj kommentar  

Drømme om nedrivning, symboliserer ofte - ligesom afslutning og død - slutningen på en situation; et kærlighedsforhold, et venskab eller skift af arbejde. Tænk over hvordan nedrivningen foregik? Hvad blev revet ned? Men drømmen symboliserer også starten på noget nyt - der nedrives for at skabe plads for nye tiltag, nye projekter eller nye følelser. Det kan være en yderst kærkommen drøm og nye livssituationer, som du glæder dig til at tage fat i. Læg mærke til omgivelserne, og bemærk også følelser og stemningen når du vågner.

Se også: Bygninger og huse / Døden / Hegn / Hæk / Knuse/destruere / Mur / Nedtagning / Reparation / Restaurere / Ruin / Sammenstyrtning / Stakit

Nedstige

Tilføj kommentar  

Gik du ned ad nogle trapper, eller ned i en mine, sank du gennem vand, eller dalede du ned med faldskærm? Din drøm har sikkert noget at gøre med at komme til bunds i et eller andet, at komme i dybden. Der vil være andre symboler i drømmen, der fortæller dig grunden til din nedstigning, hvad det er du søger efter. Hvis nedstigningen efterfølges af en opstigning, tyder det på at du tror problemerne vil blive klaret.

Se også: Afgrund / Drukne / Faldeat / Faldskærm / Helvede / Hule / Vand

Nedtrykthed

Tilføj kommentar  

Drømme hvor du optræder nedtrykt, kan handle om virkeligheden. En sådan nedtrykt følelse i en drøm kan hænge ved dit sind og overskygge alt andet i løbet af en hel dag. Hvis det er sådan, kan du aktivt og bevidst gøre noget positivt og udadvendt, for at ryste følelsen af dig. Drømmen kan opfordre dig til at foretage dig noget i dit vågne liv, som får dig til at le og smile. Hvis du i dit vågne liv faktisk bærer på en depression, er drømmen blot understøttende for din situation lige nu. Læg mærke til omstændighederne omkring drømmen. Hvorfra stammede denne nedtrykthed? Havde den en forklarlig årsag? Prøv at bede dine drømme om yderligere oplysninger.

Se også: Depression / Elendighed / Mobning (Sladder) / Sindstilstande

Negl

Tilføj kommentar  

Historisk set har rene og lange negle altid været anset som et statussymbol. De fattige, hårdtarbejdende havde nedslidte og beskidte negle, mens de mere fornemme som ikke beskæftigede sig med manuelt arbejde havde rene negle. De lange negle var også historisk set et statussymbol, da det er ganske besværligt at foretage sig almindelige gøremål med lange negle - at vaske op, vaske tøj, vaske barnet, pleje patienten, give indsprøjtning, etc. - alt dette var de allerfineste i samfundet da også forskånet for og derfor havde fx de kinesiske hofdamer meget lange negle. Det er stadig almindeligt at rige mænd og kvinder i Kina har rigtig lange negle for at vise at de ikke behøver at udføre manuelt arbejde.

Senere blev lange negle et sexsymbol. I 1940 lavede filmstjernen Rita Hayworth ny mode, med sine lange røde negle og Elisabeth Arden lancerer en knaldrød neglelak. Herefter går det stærkt; neglelak findes hurtigt i mange forskellige farver, det at få lavet kunstige negle bliver almindeligt, og der opstår modefænomener som brug af sort neglelak, firkantede negle og påsætning af små forgyldte neglesmykker og similisten. Lange lakerede og udsmykkede negle, anses stadig som luksus, smart og forførende sexet i visse kulturer. Den almene opfattelse i vesten er at for meget af det gode - altså overdreven lange negle og negle i for stærke kulører - er lavstatus, peger på dårlig smag og mere luder end madonna.

Med dette i mente kan du nemmere tyde din drøm om negle. At have knaldrør neglelak kan fx pege på lysten til at være forførende, sexet. At have nedslidte negle kan fx pege på at du er hårdt spændt for, at der tæres på dine ressourcer. Foruden at være status- og sexsymbol kan negle også pege på aggressivitet, evnen til at forsvare sig. Vise kløer, være klar til at folde kløerne ud.

Se også: Image / Klo / Kroppen

Kommentar

Pia F (Gæst)
I min drøm , blev mine negle klippet meget kort ? Og jeg viste alle hvor korte de var blevet klippet, andre havde klippet dem ! hvad mon det betyder....

Nemesis

Tilføj kommentar  

Hybris og nemesis, er et centralt begrebspar i græsk mytologi og tragedie. Mennesket overskrider gang på gang i overmod (Hybris) den guddommelige orden og retfærdighed (Dike) og møder derfor gudernes straf eller hævn (Nemesis). Det var ikke altid kun menneskets egen skyld at det kom til at overtræde grænser for gudernes tålmodighed. Ate blev af oldtidens grækere opfattet som en gudinde eller en kraft, der forstyrrer menneskets sunde fornuft og får det til at begå overgreb (hybris) mod naturen, mod guderne eller mod andre mennesker. At begå hybris, møde nemesis, benyttes i dagligsprog om alt som er risikabelt, adfærd som anses for upassende, et brud på Janteloven - gøre noget som er socialt uacceptabelt, bryde ud af rammerne.

En metafor der ofte benyttes til at forklare Hybris og Nemesis er historien om den græske sagnfigur Ikaros (Icarus). Ikaros far, Daidalos havde bygget labyrinten til Minotauros, søn af en hvid tyr og Kretas dronning Pasifaë. Han havde tyrehoved og menneskekrop. For at undgå at Daidalos afslørede labyrintens hemmelighed holdt kongen Minos Daidalos og sønnen Ikaros fanget på Kreta. Der var ikke mulighed for at flygte fra øen, for Minos undersøgte hver eneste båd, der afgik. Derfor fandt Daedalus på at flyve fra øen; han bandt fjer sammen med voks og tråd til et sæt vinger til dem hver, så de kunne flygte. Daidalos havde advaret sønnen mod hverken at flyve for højt eller for lavt. Ikaros fløj alligevel for højt, og solen smeltede vokset mellem fjerene, så han styrtede i havet og døde.

"Flyv ikke højere end vingerne kan bære. Hold dig ved jorden præcis som du er" - Er lyrik fra den danske sanger Lille Palle, der indgår i dansk sprogbrug som ironisk kommentar til Janteloven. Drøm om at begå hybris og/eller blive udsat for nemesis - måske også drøm om Lille Palle! - peger således på at hovmod står for fald, en frygt for fiasko, eller en længsel efter at bryde rammer, gøre sig fri og rent faktisk flyve lige så højt som du nu selv har lyst til.

Se også: Janteloven / Metaforer / Triumf

Net

Tilføj kommentar  

Hvad fangede du i nettet? Drømmen kan relateres til fiskenet, og altså have noget at gøre med både symbolet vand og ernæring. Drømmen kan henvise til en søgen efter følelsesmæssig frigørelse. Hvis der er tale om f.eks. et fluenet, kan drømmen referere at du forsøger at skærme dig mod nogle ubehagelige begivenheder i dit liv. Hvis du er fanget i nettet, og ikke kan slippe løs, symboliserer drømmen at du i dit vågne liv oplever stagnation, det kan være det handler om et projekt eller en ide, men det kan også handle om dit parforhold. Prøv at opfange andre symboler i drømmen, der kan understøtte tolkningen og læg også mærke til stemningen og følelserne når du vågner.

Se også: Fange / Havet / Madlavning

Nonne

Tilføj kommentar  

En drøm hvor du er nonne, kan symbolisere ofte til noget seksuelt. Måske har du brug for noget helt særligt for at føle dig renset og ren? Drømmen kan også referere til jomfruelighed, det uberørte. Tænk nøje over hvordan nonnen optrådte i drømmen. Hvilket forhold har du til nonner? Hvis du ikke er nonne, så spørg dig selv hvad det ville betyde for dig vælge at fjerne dig fra den almindelige dagligdags verden for at hengive dig til de religiøse kræfter, i en søgen efter det guddommelige. Igen er det vigtigt at forstå, hvad du selv forbinder med en nonne/munk, da det kan svinge fra den yderste negativitet til den yderste tiltrækning, og dette vil sige noget om hvad der rører sig i dig i forhold til dit eget forhold til sin egen religiøsitet.

Se også: Jomfru / Kloster / Kyskhed / Præst

Norge

Tilføj kommentar  

Det land eller den verdensdel, som drømmen foregår i, kan have særlige associationer for drømmeren, eller det kan forekomme på grund af hyppigt opståede associationer. Hvad et land eller en verdensdel symboliserer i en drøm afhænger af mange forskellige forhold. Afgørende er drømmerens personlige forhold til og kendskab til det, der drømmes om.

Så hvad forbinder du med Norge? Stikord: Skiferie, olie, nordlys, bjerge, vandring, sundhed, forbindelse til naturen, dyr mad, høje priser, sundhedssystem, at holde sig udenfor (EU), integritet, nationaldragter, fædrelandskærlighed, andet?

Se også: Landekontinenter

Nul, at føle sig som

Tilføj kommentar  

Tallet 0 (nul) er en cirkel, eller en mandala, og repræsentere begrebet tomt eller intet. Nogle af de græske filosoffer havde store problemer med begrebet nul: Hvis nul er det samme som intet, hvordan kan det så selv eksistere? Skønt 0 således repræsentere begrebet intet kan det faktisk også symbolisere alting, eller rettere den balance eller tilstand som er midt imellem ondt og godt, mørkt og lyst, koldt og varmt - Yin & Yang - og som er en tilstand der efterstræbes bl.a. i meditation.

At drømme om tallet nul kan fx betyde overvejelser om hvem er jeg, hvad er min identitet? I betydningen at føle sig som et nul, er det tegn på frygt for fiasko, mangelfulde ressourcer af enten følelsesmæssig eller økonomisk art. Drømmen kan afspejle din virkelighed lige nu; prøv at spørge dig selv om der er noget du har satset på i dit vågne liv, som er mislykkedes for nylig? Læg mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Ansvar / Cirkel / Geometriske former / Mandala / Offer / Tallene

Nummer

Tilføj kommentar  

Se venligst

Se også: Tallene

Nyfødt (Spædbarn)

Tilføj kommentar  

Drømme om det nyfødte barn, symboliserer som regel det uskrevne blad, en side i dig, der kan udvikle sig til hvad som helst, præcis som børn i den vågne verden. Den nyfødte repræsenterer en udviklingsmulighed, du måske ikke tidligere havde kontakt til og som nu skal have næring og opmærksomhed. Børn er altid udviklingsmuligheder. Enten babyen som det ubeskrevne blad, børn som vi forbinder med kvaliteter vi gerne vil i kontakt med igen eller børn som er i besiddelse af evner eller kræfter vi gerne selv ville kunne mestre. Drømmer man om børn, er det en god ide, at iagttage disse og lære af dem, med henblik på at harmonisere din psyke. Tænk på hvordan den nyfødte optrådte i drømmen. Bar du varsomt spædbarnet? nærede du det? Husk, at det nyfødte, og alle børn i drømme, også kan referere til barnet i dig selv. Læg også mærke til dine følelser da du vågnede.

Se også: Barn / Barndom / Klippe Navlestreng

Nål

Tilføj kommentar  

At blive stukket med en nål i en drøm kan være en advarsel eller en seksuel hentydning. En nål kan være et fallisk symbol, fordi den gennemtrænger stoffet. Hvis du stak fingeren i drømmen kunne det så referere til et latent ønske om at optræde mere seksuelt løssluppen? At blive stukket med en nål kan dog også være en advarsel. Det gør ondt og man bliver overrasket, altså tiltrækker det din opmærksomhed og alt der tiltrækker din opmærksomhed i drømme er værd at forholde sig til. Hvis det var en advarsel at blive stukket med en nål hvad var så situationen? Kom der nogen ind af døren i samme øjeblik som du stak dig selv i fingeren? Hvad var situationen da du stak dig selv med nålen? Hvem var omkring dig, hvad talte I om?

At være angst for at blive stukket i en drøm kan være meget reel. Nogle har allergi og et stik fra fx en bi kan fremkalde alvorlig reaktioner. Og at blive stukket med en inficeret nål kan resultere i de skrækkeligste sygdomme. Narkomaner bruger nåle og associationen til denne afhængighed er ikke rar. I den henseende er drømmen også en advarsel. Du skal passe på ikke at blive stukket. Du skal passe på dig selv. Angst for nåle og skarpe genstande kan i drømme være en beskyttelse. Hvis du fx bliver gravid eller skal rejse til udlandet skal du vaccineres. At du er bange for nåle i din drøm kan være et symbol på at du egentlig er bange for fx at blive gravid eller rejse til udlandet.

En nål bruges til at sy; er der noget du skal have lappet sammen? Den berømte nål i høststakken er symbol på at noget er overordentlig svær at finde.

Se også: Fallos / Stik / Syning / Tale / Vaccination

Næse

Tilføj kommentar  

Drøm om en stor næse peger på.... Rent faktisk kan man ikke sige specifikt at en drøm om en næse, hvad enten den så er stor, lille, grøn...jo måske grøn for det er meget usædvanligt, men ellers er det for unuanceret at sige at en drøm om en næse specifikt betyder det og det. Næsen er vores lugtesans og den er temmelig vigtig. Med lugtesansen kan duftstoffers art bestemmes, og mængden vurderes, og den bruges (sammen med høre- og synssans) til at indhente informationer om det omgivende miljø. Lugtesansen er af særlig betydning for adfærd knyttet til føde- og væskeindtagelse, undgåelse af rovdyr og fx fordærvet føde samt socialadfærd, bl.a. partnervalg og seksualliv. Lugtesansen er fx vigtig for etablering af gensidig genkendelse mellem mor og det nyfødte barn.

Selve næsens størrelse har en sjov historie. I dag er det ganske almindeligt at få en næseoperation hvis man synes næsen skal korrigeres lidt. Et sørgeligt eksempel på dette var Michael Jackson, der åbenbart syntes at en lille opstoppernæse var pænere end en næse med afrikanskamerikanske træk. Men fx de gamle romere og egyptere blev ofte fremstillet med det vi nu om dage diplomatisk vil kalde en særdeles fremtrædende næse. I dag anses en lille smal symmetrisk næse som et statussymbol.

At næsen ligefrem har en så fremtrædende plads i din drøm at du tillægger den betydning, tyder jo på at den har...ja en betydning for tolkningen. Spørgsmålet er så i hvilken retning tolkningen skal vendes. En skæv næse, en brækket næse er indikation på en slagsbror, en som har været i slagsmål og således en ballademager. En rød tud - medmindre det er rensdyret Rudolfs som hjælper julemanden med at finde vej - tyder på alkoholisme og således heller ikke et positivt tegn. Det som sker i drømme er at din underbevidsthed kommer til orde. Det som du i det vågne liv ikke helt kan argumentere for, men som du dog har en form for fornemmelse for (din intuition) kommer i drømme til udtryk ved at din underbevidsthed prøver at give dig argumenter om at din fornemmelse er rigtig nok. Fx en fornemmelse for at en person er alkoholiker. Du kan ikke helt "bevise det", men har det på fornemmelsen. Denne person vil fx optræde med en rød næse i din drøm.

Se også: Kropsfunktioner / Lugt

Næsehorn

Tilføj kommentar  

Betydningen en et næsehorn i din drøm afhænger til dels af dit personlige forhold til og kendskab til næsehorn. Det er således afgørende for tolkningen hvad du forbinder med et næsehorn. Stikord: Afrika, truet dyreart, krybskytteri, at hornet pulveriseres og benyttes som potensmiddel, en storvildtjæger, aggressivitet, styrke. Ofte forbindes et næsehorn mere eller mindre ubevidst med potens, fallos og seksualitet. Selve det buede horn er naturligvis en del af forklaringen, men også forestillingen om et rasende næsehorn, der tromler igennem et eller andet, har tydelig sammenligning med fx et tog der buldre ind i en tunnel - altså forestillingen om den seksuelle agt, at trænge ind i en kvinde (eller mand).

En anden udbredt association er til næsehornets tydelige hudfolder, der får det til at se ud, som om det er iklædt en rustning af panser. Næsehornet er dyrerigets udgave af en kampvogn. Og drøm om et næsehorn kan sagtens være udtryk for et ønske om et bedre panser, bedre beskyttelse. Husk at i drømme er du ofte selv det dyr du drømmer om. Drømme om et næsehorn, kan også forbindes med stædighed, styrke og udholdenhed, men kan også repræsentere det aspekt at du måske forfølger dine mål for ensidigt. Afgørende for tolkningen er hvad du forbinder med et næsehorn. Det skal du sammenkoble med den situation, den adfærd som næsehornet havde i din drøm.

Se også: Dyr / Rustning

Nøgen

Tilføj kommentar  

At være nøgen er ganske naturligt. De fleste er nøgne, når de går i bad. Nogle er nøgne, når de sover. Børn elsker at være fri for tøj, når det ikke er praktisk eller behageligt. Ifølge 1. mosebog 2,25 skabte Gud Adam og Eva som nøgne, og lod dem leve nøgne den første tid af deres liv. I det antikke Grækenland dyrkede man militær træning nøgen, hvor soldater kæmpede kun beskyttet af hjelm og skjold. Skikken spredtes til hele Grækenland, og når sportsfolk mødtes til de olympiske lege og andre lignende stævner, konkurrerede de ofte fuldkommen nøgne. Vi ser også et afslappet forhold til nøgenhed i mange antikke statuer af nøgne ynglinge og atleter. For de gamle grækere var den nøgne, ungdommelige, fysisk veludviklede mand indbegrebet af skønhed.

Kirkens syn på nøgenhed som noget syndigt trængte igennem da kristendommen bliver statsreligion i Romeriget under kejser Konstantin den Store (År 285-337). Herfra bliver nøgenhed mere tabuiseret. Og da vi når til Victoriatiden (1837-1901) er der meget strenge krav til korrekt social adfærd. Seksualitet og begær var tabubelagt og yderst tys tys. En modbevægelse opstår i 1960erne hvor paroler som fri kærlighed og nøgenhed leder an i ungdomsoprøret. Skønt naturisme og nudisme er udtryk for det samme og har samme betydning: nøgenkultur - opfattes nudisme ofte som nøgenhed i mere eller mindre seksuelle sammenhænge, hvorfor ordet naturisme ofte foretrækkes.

Drøm om at være nøgen har ofte ikke nogen seksuel betydning, men er udtryk for en lyst, et behov for at være fri, nedbryde nogle tabuer, vise sin ærlighed, være helt sig selv uden noget "påklistret" tøj, være blottet uden tildækning, være i forbindelse med naturen. At være nøgen er også en situation hvor alle er lige. Her optræder vi som vi er skabt. Her er social status ophævet. Her er vi alle sådan som vi er skabt. En drøm om nøgenhed kan således også pege imod tanker om klasseskel, gruppesammenhænge etc.

At være ufrivillig nøgen i en drøm peger på blottelse og sårbarhed. Hvis du således drømmer om at du er ufrivillig nøgen i det offentlige rum, kan det dreje sig om at du er bange for at blive afsløret - har du en hemmelighed som du helst ikke ser opdages? Og i så fald hvem var det som i drømmen så dig være? Det kan måske give dig et fingerpeg om den nærmere betydning.

Se også: Maske / Tøj og beklædning

Nøgle

Tilføj kommentar  

Nøglen til et eller andet problem, løsningen. Nøglen til lykke, evt. en person, som er denne nøgle. En nøgle er også en fallos og derfor en mand på grund af den måde en nøgle fungerer på. En drøm om en nøgle er et af de stærkeste falliske symboler, især for de kvinder, der føler sig ufuldstændige uden seksuelle oplevelser. Vendinger som "at låse op!, "åbne" og "befri" falder umiddelbart i øjnene. En nøgle låser også af, det vil sige skærmer og beskytter, så det er af vigtighed at søge ind til, hvordan nøglen optrådte i din drøm.

Vi bruger også ordet nøgle i overført forstand, som f.eks. "det er nøglen til det hele" dvs. at en handling eller en forståelse er dét der skal til, for at åbne til nye muligheder. I drømmenes verden er nøglen ofte tilstede i visdomsdrømme og indikerer her, at du er den der sidder inde med nøglen til sin egen indre visdom og sandhed. Hvis du er en mand, der har en drøm om en nøgle, handler drømmen sikkert også om erobring af en kvinde, men det er også et udtryk for en magtfaktor og autoritet. Men nøglen i drømmen kan også være det redskab du anvender til at løse en indre konflikt.

Drøm om at finde sine nøgler er meget almindelig. Underbevidstheden fortæller dig blot hvor de er blevet af. Når du sover er din hjerne i fuldt vigør med at finde muligheder og løsninger på alt det du tumler med til hverdag. Så drøm om at finde ud af hvor nøglerne er lagt er blot en af de mange gode budskaber din underbevidsthed giver dig igennem drømmene.

Se også: Gåde / Lås / Seksualitet / Selvkontrol