Skip to navigation | Skip to content

 
 

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4032
Online profiler 0
Online gæster 439
Åbne spørgsmål 603
Besvarede spørgsmål 2973

Almanak

Thu, 21. February 2019

Solen i dag

Solopgang:07:16
Solnedgang:17:30

Månen lige nu

Full Moon

Der er nu i alt 1547 beskrivelser

Drømmene vil, hvis du forstår budskaberne i dem, støtte dig i at vælge mere helhjertet og leve et ægte liv. Den tolkning og symbolik der tillægges de enkelte drømmesymboler skal blot tages som et udtryk for, at dette er hvad der oftest forbindes med drømmesymbolerne. Det er ikke videnskabeligt efterprøvet eller testet at det reelt forholder sig således.Senest tilføjede:  fyret/smidt ud   Analsex   Moderkage   Moderkage     

Tilføj ny forklaring


Ide

Tilføj kommentar  

Grunden til at du drømmer er fordi din underbevidsthed søger at gøre dig opmærksom på muligheder og løsninger på udfordringer som du har i dit vågne liv. Disse problematikker kan du være mere eller mindre bevidst om, men din underbevidsthed arbejder på fuld hastighed med at finde løsninger og sætte alle tanker i system. Især mens du sover er din underbevidsthed travlt beskæftiget med at rydde op i dagens tanker og muligheder, trusler. Når der findes en løsning, når brikkerne falder på plads opfattes det som en ide.

Hvordan din underbevidsthed arbejder med at finde helheder forklares af gestaltterapien. "Gestalt" er et tysk ord, der betyder helhed, form, skikkelse. Det centrale begreb i gestaltterapien er tilbøjeligheden til at danne færdige figurer, at danne helhed - at danne gestalter. Hvis du iagttager en tegning af en ting, der ikke er helt færdig tegnet, er du tilbøjelig til at se og omtale den som færdig - som en cirkel, ikke som en brudt cirkel eller en buet linje, som et hus, ikke som det meste af et hus etc. Det ufærdige billede opfattes som en åben gestalt. Dette afføder en proces, som gør billedet færdigt. Det kaldes at lukke gestalten.

Vi danner uvægerligt åbne gestalter dagen og livet igennem, og vi vil uvægerligt søge at lukke dem. Du kan have uafsluttede og uafklarede relationer - grænser der ikke bliver sat, behov der ikke bliver dækket og følelser der ikke kommunikeres. Hver dag kommer vi igennem situationer, samtaler og oplevelser som efterlades ufærdige. Da vi ikke er færdige med disse situationer binder vi mere eller mindre bevidst energi i disse situationer, vi bruger en del af vores energi på at hænge fast i fortiden.

Man kan opøve sig selv i at tænke på hverdagens ufærdige situationer, visualisere sig tilbage i dem og få den afrundet, afsluttet for derefter at forlade den. Man kan starte med engang imellem at tænke på den situation som i løbet af dagen er efterladt mest ufærdig. Efterhånden som man bliver bedre til at lukke situationer af, få dem færdiggjort vil man få fornyet energi for man bryder de mange bindinger, der haves til fortidens forladte ufærdige situationer. At få en god ide i en drøm er således at lukke en gestalt. Nu falder brikkerne på plads. Puslespillet er løst og energien kan benyttes til noget andet. Derfor bliver du altid glad når du får en ide. At blive god til drømmetydning kan således hjælpe dig til stort overskud!

Se også: Åbenbaring

Identitet

Tilføj kommentar  

Hvis du mistede din identitet i drømmen, kan det være meget foruroligende, men det hænger sikkert sammen med, hvordan du i vågen tilstand opfatter din individualitet: Føler du dig usikker på, hvem du egentlig er og hvad du egentlig står for? Drømmen vil snarere være rent følelsesmæssig end egentlig fortællende. Drømmen kan fortælle dig at din iver for at realisere dig selv lykkedes for dig, og giver dig den identitet du måske har savnet.

Drømme er sjove ved at du her ofte skifter identitet. Ja faktisk optræder du i drømme ofte som alle andre end lige netop dig selv - du skifter identitet alt efter hvad det er din underbevidsthed vil fortælle dig, og optræder derfor i det ene øjeblik som en japansk kamikaze pilot, og i næste øjeblik som noget helt andet.

Din identitet er helt grundlæggende et spørgsmål om hvem du er, hvad er dit formål her i livet. Altså et ret stort spørgsmål og basalt set hvad dine drømme forsøger at give dig svar på. Sekundært hænger din identitet meget sammen med et sted at høre til. Den rette hylde for dig, samhørsforhold. Drømmer du derfor om at have en stærk nationalfølelse, at føler din identitet er knyttet til at være fx brasilianer eller japaner har det noget at gøre med at du identificere dig med og føler dig hjemme i forhold til noget du forbinder med disse nationaliteter.

Men symbolet identitet er komplekst at analysere, så forsøg at huske andre symboler i drømmen, og kæd dem sammen for at opnå den rette tolkning.

Se også: Detektiv / Dobbeltgænger / Forfremmelse / Image / Landekontinenter / Pas / Professioner / Sandhed

Ild, brand

Tilføj kommentar  

Lidenskab, begær, varme følelser. Ild er symbolet på transformation og forvandling i en større målestok, dvs. i mere overordnede sammenhænge. At drømme om ild betyder at områder i tilværelsen er under forvandling, altså at man har et behov for at omlægge sit liv og værdier. Ild er nok det element vi frygter mest og samtidig har den største respekt for. Når noget brænder ”forsvinder” det, bliver til aske og vi skal så bygge nyt helt fra bunden. De store livsfaser kræver denne form for omlægning og det vil typisk være her at ilden optræder i drømmene.

Ildsted, kamin: Hjemmet.
Gnide træstykker mod hinanden for at lave ild: Samleje.
En bygning i brand, skovbrand, enhver form for ild som er udenfor kontrol: Et skæbnesvangert følelsesudbrud. Ekstreme, ukontrollable lidenskaber, deres ødelæggende truende aspekt og måske individets magtesløshed og rædsel. Ild og vand udelukker gensidigt hinanden og kan bruges til at repræsentere en indre konflikt.
Bekæmpe en brand: Berolige lidenskaberne. Andre former for ophidselse ud over begær: en indre stemning af energi, lethed, bevægelighed. Ildens rensende og forvandlende kvalitet.
Sætte ild til et hjul: Et opgør imod ens skæbne; skæbnehjulet.

Se også: Bål / Gas / Ovn / Pejs / Pyroman / Røg / Stearinlys / Tændstik

Image

Tilføj kommentar  

At drømme om dit eget image, din personlige fremtræden og din stil, kan antyde, at du bør se dig selv lidt efter i sømmene. Måske nærer du ubevidst et ønske om at indtage et andet image for at fremme din personlige vækst, men drømmen kan også henvise til et image du påtager dig for at skabe opmærksomhed om din person.

Vi er alle født med forskellige personligheder, og i livet danner vi vort image. Hvis dette image ikke stemmer overens med vores selvopfattelse, eller vores følelse inde i os selv, har vi blokeringer på vores identitet, som afstedkommer mange frustrationer. Se på hvilket image du havde i drømmen, var det ganske anderledes end det du har i dit vågne liv? Læg også mærke til dine følelser da du vågnede. Var du særlig tilfreds? Var du utilfreds med dig selv og dine præstationer? For den rette tolkning er det vigtigt også at findre symboler som har været fremtrædende i drømmen.

Se også: Berømte personligheder / Identitet

Impotens

Tilføj kommentar  

Impotens eller erektil dysfunktion er manglende erektionsevne, så det ikke er muligt at gennemføre et samleje på tilfredsstillende vis. Tidligere kunne dette være et stort problem, men i dag forstår man at behandle impotens på mange måder, hvoraf mest berømt er medicinsk behandling via Viagra.

Drøm om at være impotent er meget almindelig. Drømmen peger på at der er noget du ikke kan gennemføre på tilfredsstillende vis. Du er amputeret, hindret i at nå dine mål, opfylde dine ønsker, hvilket i drømmen viser sig via impotens, som er et stærkt slag mod den mandlige handlekraft. Sjældent har drømme om impotens noget at gøre med manglende seksuelle evner, så kig i stedet efter spor på hvad du i drømmen var afskåret fra. Hvad var det din impotens hindrede dig i at gøre? Hvilke mål, ønsker, lyster kunne ikke opfyldes?

Se også: Amputation / Fallos / Fiasko / Jomfru / Sex

Incest

Tilføj kommentar  

Incest eller blodskam er seksuelle forhold imellem biologisk nærtbeslægtede (ikke nødvendigvis imellem voksne og børn). Sigmund Freud mente, at alle drenge naturligt har seksuelt betonede følelser for deres mor, som dog fortrænges, det såkaldte Ødipuskompleks. Carl Gustav Jung mente også, at et tilsvarende Elektrakompleks findes for piger. Ofte betragtes incest mellem voksen og barn ikke som en form for pædofili, men snarere for magtsvold sammenligneligt med voldtægt. Forældre-barn incest, betragtes traditionelt som den potentielt farligste form for seksuelt misbrug af børn, da barnets forestillinger om tryghed, beskyttelse etc. udspringer fra den adfærd som forældrene udviser.

Hvis du drømmer, at du har samleje med en af dine forældre, kan drømmen henvise til et problemfyldt forhold til din barndom og dine forældre. Men drømmen kan også betyde, at du rent faktisk længes efter at mærke den tryghed i den totale forening med enten din far eller mor. Du skal ikke blive forskrækket over sådan en drøm. Det er næsten aldrig en ønskeopfyldende drøm, og den henviser ikke til at du ønsker sex med din familie. Drømmen kan være foruroligende, men forsøg at være rationel.

Hvis du derimod rent faktisk har været udsat for incest, kan drømmen være ganske angstprovokerende og vække gamle erindringer, som er smertefulde. Det indikerer, at du ikke har bearbejdet hændelsen i dit liv på en ordentlig måde, og fået afsluttet fortidens traumer. Drømmen opfordrer dig til at afslutte din fortid nu, fordi du ubevidst er parat til det.

Se også: Dopet / Misbrug / Overfald / Overtrædeat / Psykopat / Sex

Indbrudstyv

Tilføj kommentar  

Hvem var indbrudstyven? Drømmen handler om en indre usikkerhed og utryg følelse, som du er nødt til at se på. Hvad er du grundlæggende bange for? Det er vigtigt at se på hvilke genstande indbrudstyven gik efter, og hvad vedkommende forårsagede af skader. Hvis det er dig selv der optræder som indbrudstyv, handler drømmen om, at du måske tager for meget fra andre, måske rent faktisk stjæler deres ideer eller høster deres fortjenester! Var tyven maskeret. Prøv at finde andre symboler i drømmen, og læg mærke til dine følelser da du vågnede.

Var du selv mestertyv? Sneg du dig ind på Louvre museet i Paris og ombyttede den ægte Mona Lisa med et falskneri, eller brød du ind i naboens garage og stjal hans værktøj? Hvis du selv var tyv, hvem stjal du så fra og hvad stjal du? Du nærmer dig tolkningen ved især at se på hvordan du havde det med at være indbrudstyv - synes du at det var helt i orden, eller følte du at det var meget forkert det du var i gang med.

Se også: Alarm / Angribe / Anklage / Bygninger og huse / Dommer / Fange / Hjem - dit hjem / Kriminell / Lås / Lænker / Røver

Indianer

Tilføj kommentar  

Din identitet er helt grundlæggende et spørgsmål om hvem du er, hvad er dit formål her i livet. Altså et ret stort spørgsmål og basalt set hvad dine drømme forsøger at give dig svar på. Sekundært hænger din identitet meget sammen med et sted at høre til. Den rette hylde for dig, samhørsforhold. Drømmer du derfor om at have en stærk nationalfølelse, at føler din identitet er knyttet til at være fx brasilianer eller japaner har det noget at gøre med at du identificere dig med og føler dig hjemme i forhold til noget du forbinder med disse nationaliteter.

Så hvad forbinder du med indianer? Langt de fleste kender de nordamerikanske indianere, der normalt forbindes med prærieindianere med store fjerprydelser, der jagter bisoner og kæmper en drabelig og ulige kamp mod de hvide nybyggere. Men der findes også andre indianere, fx dem der lever i Mellem- og Sydamerika. Shamanismen, shaman, svedehytter, kamp for frihed, lighed og overlevelse, casinoer, det at leve i pagt med naturen, andet?

Se også: Identitet / Jernbane / Pil

Indien

Tilføj kommentar  

Det land eller den verdensdel, som drømmen foregår i, kan have særlige associationer for drømmeren, eller det kan forekomme på grund af hyppigt opståede associationer. Hvad et land eller en verdensdel symboliserer i en drøm afhænger af mange forskellige forhold. Afgørende er drømmerens personlige forhold til og kendskab til det, der drømmes om.

Så hvad forbinder du Indien? Taj Mahal, de fantastiske mange templer og helligdomme, de fantastisk mange indiere, hellige køer, larm og trængsel, jernbaner, ro og wellness, guruer, britiske kolonier, Gandhi eller noget helt andet. Hvad Indien eller symboler herpå (deres flag etc.) betyder for din drøm afhænger således helt af hvad du forbinder med Indien.

Se også: Landekontinenter

Indigo

Tilføj kommentar  

Undersøgelser viser, at de fleste mennesker for det meste drømmer i farver, men at man hurtigt glemmer det, medmindre der er en specielt grund til at huske det. Hvis en farve optræder flere gange i en serie af drømme, er det værd at bruge noget tid på at finde ud af hvem eller hvad den henleder opmærksomheden på.

Så hvorfor kan du huske farven indigo fra din drøm? Hvad forbinder du med denne farve? - Overblik, at gennemskue polariteter, højere forståelse for forskellighed, vores evne til indsigt i anderledeshed. En bestemt person?, en bestemt butik?, et bestemt øjeblik?

Se også: Farver

Indkomst

Tilføj kommentar  

Hvis du gør din indkomst op i en drøm, tæller dine penge eller besiddelser, vil det med stor sandsynlighed afspejle dine åndelige eller følelsesmæssige aktiver. Men selvfølgelig kan det også være at du reelt har pengeproblemer. Det vil ofte kunne betale sig at være selvkritisk når sådanne drømme optræder, og tænke lidt over om du rent følelsesmæssigt er for besiddende, gnieragtig eller om du øser for meget ud.

Drømme hvor penge indgår fortæller altså symbolsk om kærlighed, så se på dit kærlighedsliv, blomstrer det for tiden? Se på hvad du brugte formuen til og prøv at få kontakt til andre symboler i drømmen. Måske arvede du en formue? Hvem arvede du fra? Eller hvor kom formuen fra? Brugte du den? Alle disse spørgsmål er nødvendige at få hold på, for at kunne tolke drømmen. Husk at se på dine følelser omkring drømmen. Var du rådvild omkring hvad du skulle med alle de penge? Var du glad?

Se også: Formue / Penge / Pengeskab

Indkøb

Tilføj kommentar  

Drømme hvor penge indgår fortæller om dine aktiver. Hvor stærk du er rent fysisk og psykisk, dit menneskelige overskud, hvordan dit selvværd har det, dine følelsesmæssige aktiver - Og hvorledes du forvalter disse aktiver. Går du på udsalg er du således ude for at shoppe efter nogle af de nævnte aktiver, du er på jagt efter disse, men hvorfor forgår det på udsalg? Hvorfor er du på udsalg blandt alle de andre udsalgssøgende og ikke inde i en eksklusiv butik hvor en ekspedient personligt betjener dig? Var det dig selv der holdt udslag er det sikkert en hentydning til at du sælger dig selv for billigt.

Drømme om at gå på udsalg, forbruge, købe noget, kan også handle om hvorledes du forholder dig til forbrugssamfundet, hvor alle styrter ud for at få det seneste nye, alle synes at have økonomisk overskud. Det kan være svært at følge med og selv hvis du har råd, kan det være at du ikke billigere at den væsentligste eksistensberettigelse i det vestlige samfund er at være forbruger. I Shop, therefore I am - står der på indkøbsposer og det synes at være det overordnede mantra - måske synes du ikke det burde være således - måske er der en søgen efter noget mere oprigtigt?

Drøm om at anskaffe noget er dog også ganske direkte. Du indkøber noget bestemt. Hvad er det som du køber? Tingen skal bruges til et eller andet, og det er dette behov som drømmen sandsynligvis peger hen imod.

Se også: Udsalg

Indpakning

Tilføj kommentar  

Hvad var der inde i pakken? Og hvilket materiale brugte du til indpakningen? Drømmen kan henvise til dine omsorgsinstinkter, eller måske et ønske om at skjule sandheden? Se på hvordan indpakningen foregik - var det til en gave og en festlig stund, eller var det for at dække noget? I sidste tilfælde vil drømmen ofte henvise til sider af dig selv, du forsøger at skjule for andre, dele af din personlighed, som du ikke ønsker at andre skal opdage.
Læg mærke til indpakningsmaterialets farve og beskaffenhed - det kan understøtte tolkningen af drømmen i sin helhed. Hvis du fx forsøgte at pakke noget ind i laset og iturevet papir, som ikke kunne dække, kan det være en henvisning til, at du ikke skal forsøge at skjule dig - du vil sikkert blive "opdaget" alligevel. Tænk over andre symboler, og husk at mærke følelserne når du vågner.

Se også: Gave / Pakke / Papir

Indsprøjte

Tilføj kommentar  

Det er klart, at en sprøjte kan være et fallisk symbol. Men det kunne også handle om, at du har brug for en ”indsprøjtning”, for at peppe din fysiske eller følelsesmæssige tilstand lidt op, eller for at fjerne smerte eller hjertesorg. Er der en måde, hvorpå du kunne få indsprøjtet mere sjov, fasthed eller kraft i dit liv? Du skal naturligvis især lægge mærke til, hvad slags indsprøjtning du fik, og hvem der gav dig den. Hvis du selv foretog indsprøjtningen, kunne det måske betyde, at du skal hjælpe dig selv (det kan dog også betyde det modsatte hvis det var skadelige stoffer du fik indsprøjtet).

Se også: Ambulance / Fallos / Nål / Vaccination

Indsættelse

Tilføj kommentar  

Se venligst

Se også: Banket / Medalje / Ring

Infektion

Tilføj kommentar  

Se venligst

Se også: Ambulance / Indsprøjte / Læge / Sygdomme / Vaccination

Inkompetence

Tilføj kommentar  

Se venligst

Se også: Usikkerhed

Insekt

Tilføj kommentar  

Insekter, Insecta, udgør en del af leddyrene (Arthropoda), dyrerigets mest artsrige gruppe. Flere end 80% af alle kendte dyrearter er leddyr. Deres krop er sammensat af led og ofte opdelt i tydelige afsnit. Leddyrene opdeles i forskellige kategorier alt efter hvor mange ben, vinger og antenner dyret har. Insekter vhar antenner (følehorn), facetøjne som består af mange optiske enheder der hver især peger i forskellige retninger. Sammenlagt giver de billeder som de individuelle linser danner, et bredt mosaikbillede der på en helt unik måde sætter insektet i stand til at registrere bevægelser. Desuden har insekter ofte 2 eller 4 vinger, som dog kan være omdannede til et skjold som hos f.eks. biller.

Hvis du opfatter dyret som et insekt og forbinder dyret med den samme symbolik som du almindeligvis forbinder med insekter, er det ligegyldigt ift. tolkningen, om dyret er i den ene eller anden underopdeling af leddyrene. Rent faktisk er det ligegyldigt om det egentlig er et insekt, eller fx et krybdyr - det vigtige i drømmetydning er hvad du forbinder med dyret.

Så hvad forbinder du med insekter og især det pågældende insekt som var med i din drøm? Almindelige associationer er: Insekter er forvirrende, tænk på myretuen hvor myrerne vælter energisk rundt, eller bier, der summer fra den ene blomst til den anden. Højt aktivitetsniveau, energiske, arbejdsomme. De har en kort cyklus; de fødes, vokser, får unger, afkræftes og dør. Undertiden sker alt dette på blot et par døgn! jf. døgnfluen. Insekter er symboler på de aspekter af os, som vi mindst kan kontrollere. Bier symboliserer f.eks. det mentale felt, og indikerer at tankerne løber af med os.

Se også: Bier / Dyr / Flue / Krybdyr / Zoologisk have

Instrumenter

Tilføj kommentar  

Kommunikation, vores evne til at udtrykke os, er ganske vital for vores omgang med andre mennesker. Vi kan kommunikere på mange måder. Via røgsignaler, vores kropssprog, igennem tale, skrift, billeder og musik. Faktisk var musikken formentlig vores første kommunikationsform. Det er sandsynligt at musikalske udtryksformer er lige så gamle som sproget selv, muligvis opstået ved en udspaltning af primitive kommunikationsformer i "sprog" og "musik". I hvert fald har alle kendte historiske og nuværende kulturer, uanset graden af deres civilisation, også en musikkultur.

Den europæiske musiktradition hviler på antikkens græske kultur, hvor man udviklede en meget nuanceret musikteori og -æstetik. I sit værk Staten beskriver I sit værk Staten beskriver Platon således de forskellige tonearter og deres psykologiske virkning; visse tonearter gør ifølge hans teori lytteren blødagtig, andre vækker til heroisk handling. Mange musikgenre er historisk set meget unge. En tidlig form for jazz udkrystalliserede sig omkring 1900 med byen New Orleans som centrum. Rock opstod i USA i midten af 1950erne. Og først i 1960erne opstod funk som en fusion mellem soul, jazz og rock.

Det er drømmerens personlige associationer, som er afgørende for tolkningen af det enkelte musikinstrumentets betydning i en drøm. Det er nærliggende at associere fx trompet og saxofon med det mandelige kønsorgan og seksualitet - men dette er en generel anskuelse og du forbinder måske disse instrumenter med noget andet. Det er ved at sætte spørgsmålstegn ved dine egne associationer omkring de enkelte drømmesymboler at du finder betydningen. Din viden om hvorledes instrumentet benyttes, i hvilke sammenhænge de almindeligvis optræder, hvordan de fremstilles etc. kan have en betydning. Men du kan også have hørt en trompetsolo ved en begravelse, eller oplevet saxofonister optræde på gaden i New Orleans, og det er disse forbindelser din underbevidsthed søger at gøre dig opmærksom på.

Generelt gælder at musik har noget at gøre med kommunikation. Noget skal ud, siges, diskutteres, gøres opmærksomt på. Det kan være en advarsel - Jf kirkeklokker der advarer, jungletrommerne, der fortæller at noget er på færde, trompeten, som kavaleriet brugte til at blæse angreb. Undersøg dine associationer omkring det enkelte instrument for at finde nærmere betydning.

Se også: Koncert / Mikrofon / Musik / Sang / Scene / Tromme / Trompet / Violin

Intelligensprøve

Tilføj kommentar  

Se venligst Quiz, Eksamen, Test

Se også: Eksamen / Quiz / Test

Is, sne, slud

Tilføj kommentar  

Vand symboliserer følelser og is er frossen vand. Så når vi drømmer om is og sne er vi i bevægelse ind i ”forfrosne” områder af vores følelsesliv. Dvs. at blokeringer og traumer er tæt på bevidstheden, men der skal arbejdes (smeltes) = bevidstgøres, for at få opløst blokeringen. Typisk optræder is i forbindelse med gamle svigt og såretheder, som har sat sig så dybt at de har indflydelse på, hvordan livet leves - eller ikke leves!

Se på om den kolde is stemmer overens med din følelsesmæssige tilstand for tiden. Dette symbolkan betyde at du er bange for udtrykke dine følelser på en fyldestgørende måde. Du må se på hvordan isen optrådte i din drøm. Hvis der var tale om et isbjerg, hentyder drømmen til teorien om, at det kun er toppen af isbjerget (personligheden) der er bevidst - resten er dækket af havet (følelserne / det ubevidste). Drømmen kan være en symbolsk henvisning til at dykke ned og få fat i resten eller noget af isbjerget, som øjet ikke umiddelbart kan se. Altså, se lidt dybere ind i din underbevidsthed. Spørg dig selv om der var nogen i nærheden af isbjerget? Hvordan var vejret, tåget, diset - eller isklart.
Hvis du glider på isen, symboliserer drømmen en vis usikkerhed på dit ståsted, dit fundament og du må da søge andre symboler der kan støtte denne tolkning. Husk også de følelser du havde da du vågnede.

Se også: Glide / Årstiderne / Ørken

Isbjørn

Tilføj kommentar  

betydning søges.

Iskage

Tilføj kommentar  

At spise en iskage, har en vis sensualitet og sødme. Drømmen henviser måske til, at du i større grad skal forsøde dit liv for tiden. For mange er iskage noget man spiser når det er sommer, så tænk på hvor du befandt dig, da du spiste iskagen, dette kan være et vigtigt spor i den korrekte tolkning. Også farven på isen, isens konsistens siger noget symbolsk. Spiste du en stor softice, ligger der et seksuelt tema bag drømmen, mens - hvis du spiste en sodavandsis, betyder drømmen nærmere at du lægger dine følelser på is.

En is spiser vi når vi trænger til at køle af, så måske har du lært at kølne dine følelser når de bliver vækket i dig. Is er som anden ”mad” næring, men er ikke ment som sådan. Is kan også være en henvisning til at en given følelsestilstand skal køles af for bedre at kunne vurdere en situation eller et forhold.

Se også: Mad & drikke

Island

Tilføj kommentar  

Det land eller den verdensdel, som drømmen foregår i, kan have særlige associationer for drømmeren, eller det kan forekomme på grund af hyppigt opståede associationer. Hvad et land eller en verdensdel symboliserer i en drøm afhænger af mange forskellige forhold. Afgørende er drømmerens personlige forhold til og kendskab til det, der drømmes om. Så hvad forbinder du med Island? Finder du ud af hvad dine følelser, holdninger er når du tænker på Island, finder du også ud af hvad det betyder når Island, eller symboler herpå (deres flag etc.) optræder i dine drømme.

Se også: Landekontinenter

Isolation

Tilføj kommentar  

Se venligst:

Se også: Ensomhed / Fange / Fængsel / Karantæne

Italien

Tilføj kommentar  

Det land eller den verdensdel, som drømmen foregår i, kan have særlige associationer for drømmeren, eller det kan forekomme på grund af hyppigt opståede associationer. Hvad et land eller en verdensdel symboliserer i en drøm afhænger af mange forskellige forhold. Afgørende er drømmerens personlige forhold til og kendskab til det, der drømmes om.

Så hvad forbinder du med Italien? Finder du ud af hvad dine følelser, holdninger er når du tænker på Italien, finder du også ud af hvad det betyder når Italien, eller symboler herpå (deres flag etc.) optræder i dine drømme. Stikord: gammel kultur, kunst, mode - eller måske korruption, mafien, kaotisk trafik.

Se også: Landekontinenter