Skip to navigation | Skip to content

 
 

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4001
Online profiler 0
Online gæster 404
Åbne spørgsmål 601
Besvarede spørgsmål 2968

Almanak

Thu, 24. January 2019

Solen i dag

Solopgang:08:11
Solnedgang:16:32

Månen lige nu

Full Moon

Der er nu i alt 1547 beskrivelser

Drømmene vil, hvis du forstår budskaberne i dem, støtte dig i at vælge mere helhjertet og leve et ægte liv. Den tolkning og symbolik der tillægges de enkelte drømmesymboler skal blot tages som et udtryk for, at dette er hvad der oftest forbindes med drømmesymbolerne. Det er ikke videnskabeligt efterprøvet eller testet at det reelt forholder sig således.Senest tilføjede:  fyret/smidt ud   Analsex   Moderkage   Moderkage     

Tilføj ny forklaring


Edderkop

Tilføj kommentar  

En edderkop hører med til et af rædselssymbolerne i en drøm og er faktisk ganske almindelige. Edderkoppen repræsenterer din mor, eller en side af dig selv som har edderkoppens egenskaber. Den fanger sit bytte i sit net, den sidder på lur og venter, og pludselig er dens bytte fanget. Efter den har parre sig med hannen, æder den ham, og det i sig selv er jo ikke særlig tiltalende. Edderkoppen taler således til dig om to symboler du skal ofre opmærksomhed på: Dit forhold til det andet køn, er du indrettet sådan at du fortærer det bytte du har fanget? Og har du uforløste konflikter med din mor eller din moderlige side? Hvis det sidste er tilfældet, opfordrer drømmen dig til at løse disse konflikter, og blive fri af din mors "spindelvæv".

Edderkopper symboliserer også overraskelse, idet de piler hen over f.eks. gulvet, og i sig selv forskrækker os. Se på om du er inde i en periode hvor du er særligt følsom for tiden, eller du er bange for at blive indfanget af et andet menneske. Tænk på dine følelser når du vågner.

Se også: Dyr / Forfulgt / Frygt / Fælde / Krybdyr / Mor / Spindelvæv

Efterforskning

Tilføj kommentar  

Hvad er det du efterforsker? Drømmen fortæller dig nok at du skal begynde at varetage dine egne interesser og bruge tid på at lave noget du virkelig brænder for. Det kan også være, at du hænger fast i dine fortidige handlinger, og drømmen opfordrer dig således til at slippe det og rette blikket mod fremtiden. Fortiden kan vi ikke gøre så meget ved; men vi kan ændre fremtiden. Drømmen kan også handle om skyld, og samvittighed? Sprøg ind til drømmens budskaber, og mærk følelserne når du vågner.

Se også: Baglæns / Detektiv / Politi

Efterligning

Tilføj kommentar  

Sådan en drøm handler ofte om utilfredshed med dig selv, som du er og at du derfor forsøger at efterligne andre. Se på om du er tilfreds i dit liv som det ser ud nu. Der kan også være tale om at andre efterligner dig i dit vågne liv, og at dette bringer irritation med sig, hos dig? Men om alle omstændigheder, så prøv så vidt muligt at finde frem til hvem det er du gerne vil ligne? Hvad er det for kvaliteter vedkommende har, som du ikke synes du finder hos dig selv? Mærk dine følelser når du vågner.

Se også: Dobbeltgænger / Dubleant / Ekko

Efterår

Tilføj kommentar  

Efteråret kan vise hen til en periode i dit liv, hvor du i bogstaveligste forstand eller i overført betydning er ved at blomstre af. Du har samlet erfaringer, oplevet glæder og sorger, men efteråret er tiden hvor du forbereder dig på slutningen - den sidste fase: Vinteren. Men efteråret er også en meget frugbar periode, hvor man høster og hvor frugter modnes, og nye frø sås.

Se også: Årstiderne

Egern

Tilføj kommentar  

Totemdyr bliver undertiden benævnt åndedyr, kraftdyr, totemhjælpere etc. I den indianske kultur forestille man sig, at hvert menneske er knyttet til en bestemt dyreart, som man er beslægtet med i ånden, og som samtidig yder én beskyttelse. Dyrets kraft er ikke alene dets egen, men stammer fra dyrets ”sjælskraftspulje” - dvs. fra summen af alt, hvad der er dette dyr. Når dyret dør, går det tilbage til ”sjælskraftspuljen”, hvor det efter en tid fødes på ny. Altså en reinkarnationstankegang. Alle indianere har et bestemt dyr som sit personlige totemdyr, vil se sig selv som del af dette dyrs "stamme" og dermed sig selv som delvist dette dyr. Man identificerer sig altså med sit personlige totemdyr.

De egenskaber der tillægges de enkelte dyr er i mange tilfælde ganske logiske følgeslutninger. Eksempelvis menes nogle dyr at kunne give oplysninger om fremtiden eller nutiden, der kan være til gavn ved en planlagt krig eller jagt eller en flytning af boplads m.v. Græshoppen er et sådant dyr. Græshoppen magter at give information om, hvor de store hjorder af bøfler netop i øjeblikket befinder sig. Derfor kaldes den også med et indiansk ord for " den der peger på bøflen". Som totemdyr tillægges et egern egenskaberne: opmærksomhed, livlig, populær og elskværdig.

Måske din drøm har noget at gøre med dyret som totemdyr, noget du identificere dig med? Siger det dig ikke rigtig noget så kig efter andre forhold i din drøm - var egernet en hovedperson eller en biperson, hvad var dyrets funktion i drømmen? - Viste den vej til noget? Forskrækkede den dig? Hvad foretog egernet sig i din drøm?

Se også: Dyr / Totemdyr

Ejendom

Tilføj kommentar  

Sandsynligvis en henvisning til hele din person, hele din tilværelse, et øjebliksbillede. Der er en analogi til drømmesymbolet Hus, men en ejendom er et mere omfattende symbol, som nok repræsenterer dit følelsesmæssige, fysiske og intellektuelle selv. Købte du ejendom? Hvad var prisen? Forærede du ejendom væk, eller sikrede du dig ejendom med henblik på din fremtid?

Se også: Bygninger og huse / Naboer / Villa

Ekko

Tilføj kommentar  

Råbte du så højt, at det gav ekko, kan drømmen henvise til at du føler du ikke bliver hørt. Forsøg at huske hvad ekkoet sagde. Og se om du kan finde ud af hvor du befandt dig? Det kan også være en stemme du hører, som kommer fra din underbevidsthed og den er værd at lytte til. Se efter andre symboler i drømmen, bl.a. omgivelserne - de repræsenterer en vigtig del af tolkningen af symbolet. Mærk også dine følelser når du vågner.

Ekko er i græsk mytologi en nymfe (Ekho, Echo) som blev straffet af Hera ved at stemmen blev taget fra hende og hun kunne derefter bare tåbeligt gentage det sidste andre sagde. Ekko var i øvrigt forelsket i Narcissus (ham som var forelsket i sig selv, sit eget spejlbillede) så hun var ikke udpræget heldig. Om din drøm om Ekko har noget med den mytologiske Ekko at gøre afhænger helt af dine tanker når du tænker på begrebet Ekko.

At blive mødt af et ekko kan også henvise til det at efterligne, møde en gentagelse, en kopi, et spejlbillede, ikke at komme nogle vegne for det eneste man får tilbage er sin egen stemme der langsomt uddør. At blive snakket efter munden af venner og kollegaer, der måske søger at undgå en konflikt, konfrontation og derfor taler dig efter munden som en papegøje - måske dette har noget med din drøm at gøre?

Se også: Dobbeltgænger / Omflakken / Omvej / Stemmeat høre

Eksamen

Tilføj kommentar  

Når man drømmer om eksamen, er man klar til at møde sin egen usikkerhed og manglende selvtillid. Eksamen i drømme henviser til noget man skal præstere og at man for at kunne levere noget brugbart, nemlig viden. Hvilket fag skulle du til eksamen i? Og hvordan oplevede du din censor? Dette er vigtige henvisninger, idet censor repræsenterer en autoritetsfigur, som samtidig afsiger dommen.

Føler du dig sat på prøve, en test i dit vågne liv? Er der noget helt specielt du gerne vil opnå? Noget viden du gerne vil tilegne dig? En eksamen symboliserer en livssituation, som du oplever som en prøve, og som kræver mod. Når du er uforberedt, kan det være, at du tvivler på dine faglige kvalifikationer, men det kan også symbolisere en manglende tro på dine sociale evner og ressourcer.

Det handler ofte om en situation, hvor du bliver bedømt, og drømmen forekommer derfor typisk hos folk, der er meget selvkritiske eller føler sig kritiseret af andre. Føler du et enormt ubehag ved eksamensdrømme, er det virkelig svært for dig at blive bedømt, og du vil typisk føle dig ude af stand til at leve op til egne eller andres forventninger. Derfor kan det være et udtryk for, at du skal arbejde med dine nerver eller din selvtillid.

Se også: Bøger / Chauffør / Dommer / Domstol / Eksperiment / Gåde / Test

Ekshibitionisme

Tilføj kommentar  

Drøm om at blotte sig overfor andre. Den amerikanske psykoanalytiker Robert Stoller (1925-91) har beskæftiget sig indgående med den seksuelle lyst, der knytter sig til perversioner som fetichisme, pædofili, ekshibitionisme, transvestisme etc. Ifølge Stoller iscenesætter den perverse forbudte seksuelle fantasier i et scenario bygget op omkring ubevidste barndomskonflikter. I et symbolsk reparationsforsøg vender den perverse sin barndoms passive afmægtighed til aktiv handlen. Når ekshibitionisten blotter sig, får han bekræftet af beskueren, at han har en penis, og bearbejder derved sine i barndommen grundlagte mindreværdsfølelser.

Se også: Seksualitet

Kommentar

Vædderen (Gæst)
Blotte sig, - kan også være, at sige sin ærlige mening uden omveje. Den nøgne sandhed.

Eksil

Tilføj kommentar  

Hvis du i din drøm befandt dig i eksil kunne dette være en afspejling af noget i dit vågne liv; føler du dig som en fremmede i forhold til noget i dit liv, er du lige flyttet til et nyt sted, lige startet på et nyt job, borte fra kendte mennesker og steder? Holdningerne og følelserne i drømmen vil give dig indikationer om hvordan du klarer tilpasningen. Hvis du søgte trøst i eksilet kan det være du flygter for noget i dit nuværende liv. Eller afviser du nogen, forhindrer nogen i at blive en del af dit liv?

Se også: Aliens / Emigration / Flugt / Forfulgt / Fængsel

Ekspedition

Tilføj kommentar  

Der er to betydninger af dette symbol. Enten var du på en ekspedition, og i så fald må du finde ud af med hvem og hvortil? Og formålet med ekspeditionen. Drømmen vil givetvis hentyde til, at du måske lever et for trivielt liv - og faktisk gerne vil ud at opleve verden. Tænk på de andre deltagere på ekspeditionen, hvem var de? Hvordan rejste I?

Den anden betydning er at du foretager en ekspedition af en kunde i en forretning, og så må du spørge hvad du solgte. Prakkede du kunden noget på vedkommende ikke bad om, betyder det at du giver dig selv noget, du ikke har behov for. Var kunden venlig tyder det på at der er en venlig side af dig, som gerne vil træde mere frem i dit vågne liv. Endelig kan drømmen henvise til dette at ekspedere noget, altså blive færdig med noget, givetvis et projekt, en ide eller et hængeparti du har haft længe. Tænk over de andre symboler der optrådte i drømmen.

Se også: Fremmed / Rejse / Reklame / Sejr / Stammeen

Eksperiment

Tilføj kommentar  

Hvis du i din drøm var i gang med et eksperiment kan det være fordi du bliver opfordret til at være mere eksperimenterende og eventyrlysten i andre områder af dit liv. Afhængigt af hvad eksperimentet handlede om i drømmen vil det vise dig, hvor i dit liv du skal være mere udfarende. Læg mærke til hvad du eksperimenterede med? Var det farlige sprængstoffer f.eks., bør du nok handle forsigtigt i dit vågne liv, hvis du forsøger at føre eksperimentet ud i livet.

At eksperimenter med noget betyder også at du undersøger noget. Du prøver måske at skabe noget nyt, sætte noget eksisterende sammen på en ny måde. Peger din drøm på et ønske om forandring af noget - er der alternativt noget du forsøger at finde ud af, så kig på drømmesymbolet detektiv.

Se også: Demonstrationat demonstrere / Detektiv / Duel / Laboratorium / Samleje / Seksualitet / Selvkontrol

Eksplosion

Tilføj kommentar  

Drømmen kunne antyde at du holder dine følelser tilbage – særligt vrede følelser. men det kan også handle om følelser af kærlighed som du i dit daglige liv har svært ved at udtrykke. Se på hvad det er der eksploderer i drømmen. Hvis du alt for længe har lagt låg på dine følelser kan det føre til en eksplosion. Men se nærmere på hvordan du handlede i drømmen. Drømmer du om bekymringer i forbindelse med atomvåben og oprustninger, drejer drømmen sig formentlig om en ekstensiel angst du bør se nærmere på. Din frygt for katastrofer i verden forårsaget af krig, kan påvirke dig meget, og du bør undersøge om du har tendens til at overtage alle andres problemer i dit vågne liv. Mærk følelsen når du vågner.

Se også: Atombomber / Bombe / Knuse/destruere / Krig / Krudt / Politiker / Vold / Våben

Elastik

Tilføj kommentar  

Elastikken er fleksibel, og drømmen opfordrer dig måske til at være det samme. Elastikker kan også strækkes, måske skal du se på din tålmodighed i dit vågne liv. Men kig også på hvad du eventuelt brugte elastikken til. Hvad holdt den sammen på? Læg mærke til alle andre symboler i drømmen, og noter dig dine følelser når du vågner.

Se også: Mål, at tage mål af

Elefant

Tilføj kommentar  

De fleste Vesterlændinge vil ikke have drømme om elefanter som noget gentagende, men derimod om hesten. Begge dyr symboliserer vores forhold til vores jordforbindelse. Associationen af elefanten med lykke stammer sandsynligvis fra den indiske gud Ganesha. Red du på en elefant? - kunne drømmen betyde, at du behersker dine problemer, nok især hvad angår tålmodighed og viljestyrke. Hvis du samtidig var en del af en prosession, kan det henvise til at du føler dig hævet over andre og at du har tendens til at prale. Hvis du i drømmen frygtede elefanten, kan det føle at du er tynget at et stort problem.

Generelt er elefanten et symbol på styrke og tryghed. Se på hvad elefanten betyder for dig og hvilke egenskaber dette mægtige dyr har, som du eventuelt identificerer dig med. Se også på de andre symboler i drømmen. Var du overvældet, da du vågnede? Eller var du angst? Læg mærke til dine følelser.

Se også: Cirkus / Dyr / Dyrepasser / Hest

Elektricitet

Tilføj kommentar  

Umiddelbart vil elektricitet refererer til energi. Derfor må du se på din energi, se på hvad giver fra dig af energi og hvad der dræner dig. Undersøg om du mangler kraft til at udfører et eller andet stykke arbejde. Har du eventuelt brug for at få ladet dine batterier op? Fylde din indre tank således at du føler dig mættet af energi. Strømafbrydelser i drømmen refererer til en forhindring i dit vågne liv, som du er nødt til at passere for at nå dine mål. Tænk på de øvrige symboler i drømmen. Fik du stød? Var du bange for styrken elektriciteten? Mærk dine følelser når du vågner.

Se også: Eskapisme/flugt / Lampe / Lyn / Lys

Elektrisk pære

Tilføj kommentar  

Se venligst

Se også: Ide / Lampe / Åbenbaring

Elendighed

Tilføj kommentar  

Hvis du levede under elendige forhold i din drøm, er der noget i dit vågne liv du er utilfreds med. Hvem er det som skaber denne elendighed? Hvis du drømte om elendighed i de fattige lande, handler drømmen om noget ganske andet; Din underbevidsthed vil fortælle dig at du har ressourcer nok til at rumme eksistensen af forskellene i vores verden. Måske skal du gå aktivt ind i en hjælpeorganisation, adobtere et barn, give penge til nødhjælp.

Se på hvad drømmen talte til dig, og se på dine egne omgivelser i dit vågne liv. Mærk også dine følelser når du vågner, om drømmen hænger fast i dig længe og er svær at slippe, i så fald er den af vigtig betydning, og du må så arbejde videre ved at søge nærmere ind til de andre drømmesymboler. Se eventuelt på din drøm før denne, og se igen på den næste drøm - og forsøg at kæd dem sammen til en sammenhæng.

Se også: Armod / Fange / Fangelejr / Fare / Lænker / Skibbrud / Slave

Elevator

Tilføj kommentar  

En elevator er en anden måde at rejse på. Den vil bringe dig op.Drømmen kan sige noget om dine materielle fremskridt. Hvis du drømmer om at du sidder fast i en elevator, kan det måske afspejle en oplevelse af, at du sidder fast i din udvikling, og drømmen vil her opfordre dig til at komme videre. At køre op og ned i en elevator: Betyder som hovedregel en seksuel handling, se på om dette er tilfældet. En elevator, der stiger op: Kan bringe indhold fra det ubevidste op i din bevidste tilstand, og derved brine uforløste tanker til overfladen, og mindske forvirring og kaos i dine tanker.

Elevator, der stiger ned og sidder fast: Betyder at du bevæger dig ned i din underbevidsthed, og hvis elevatoren sidder fast betyder dette at du er fastklemt i din underbevidsthed og ikke er i stand til at finde svarene, som du søger. Det kan også betyde en henvisning til stagnation. Så du må se på alle aspekter af drømmen, og læg mærke til dine følelser når du vågner. Var du bange? Ude af den? i Panik?

Det er også vigtigt at se på hvor elevatoren befandt sig, - var det et hospital? I så fald hentyder drømmen til dit helbred. Var det i et stort højhus, så se på hvem du eventuelt skulle besøge, - vedkommende kan repræsentere den del af dig der skal hjælpe dig op og frem.

Se også: Bygninger og huse / Klaustrofobi / Transportmidler

Elmåler

Tilføj kommentar  

Drøm om en elmåler der løber alt for hurtigt er en hentydning til at pengene fosser ud af kassen i øjeblikket - måske de følelsesmæssige eller de energimæssige ressourcer?

Se også: Elektricitet / Radiator

Elvis Presley

Tilføj kommentar  

Afgørende for fortolkningen er drømmerens personlige forhold til og kendskab til det, der drømmes om. Eller sagt på en anden måde, så er tolkningen af hvad en berømthed betyder for tydning af din drøm helt afhængig af hvad du har af kendskab, relationer og associationer til berømtheden. Når drømmen drejer sig om en musiker vil det sandsynligvis pege på nogle oplevelser, minder, følelser du har i forbindelse med at have hørt denne musik, været til koncert, festival og lign. Du skal spørge din drøm om hvorfor disse minder er vigtige. Du kan også selv tænke over i hvilke forbindelser du har oplevet den pågældende musik?, hvem var sammen med dig? Er drømmen udtryk for en længsel efter sjove, lyse, bekymringsfrie dage?

Se også: Berømte personligheder / Beundring / Musik

Emblem

Tilføj kommentar  

Hvem gav dig emblemet, og hvad var anledningen? Drømmen fortæller dig sandsynligvis at du har fortjent ros for en indsats du har gjort i dit vågne liv. Det er vigtigt at se på hvem der overrakte dig emblemet, hvordan emblemet så ud og hvad det betydede for dig i drømmen, så tænk alle symboler igennem. Var du stolt? Glad? Genert?

Se også: Medalje

Emigration

Tilføj kommentar  

Måske en ønskeopfyldende drøm, hvis du går med tanker om at emigrere til et fremmed land. Men drømmen kan også handle om, at dit liv for tiden er trist og kedeligt, og du ønsker dig langt væk. Tænk over om der er elementer af flugt over din drøm. Og hvad flygter du fra? Ønsker du langt inderst inde at flygte fra den virkelighed du befinder dig i nu?

Det at emigrere er normalt et meget stort skridt, og indebærer en masse energi, idet der er meget man må sige farvel til, tage afsked med, så tænk på om drømmens symbol er en form for eskapisme, eller en reel tanke om at få et bedre liv et andet sted på jorden? Tænk på dine følelser når du vågner. Var du spændt? Er der født en helt ny tanke i dig, som vækker glæde og spænding? Og tænk også over de andre symboler i drømmen, hvem skulle du emigrere med? Og hvortil?

Se også: Eksil / Eskapisme/flugt / Eventyr / Fremmed / Korsvej

Endestation

Tilføj kommentar  

Er du kommet til endestationen - og var det dit mål? Drømmen kan bekræfte dig i, at den rejse du har foretaget er tilvejebragt, men den kan også være en advarsel, afhængigt af hvilke følelser du har. Føler du dig fortabt - fordi du tænker: "hvad nu" eller har du et nyt mål i sigte? Det at nå en endestation kan symbolisere mange ting, livets endestation, der er knap så positivt, din åndelige og spirituelle endestation?

Tænk derfor nøje de andre symboler i drømmen igennem, og se på hvilke mennesker der eventuelt ledsagede dig. Var du alene og følte ensomhed? Forvirring over det næste skridt? Eller har du planlagt den videre rejse? Endestation kan også kædes sammen med tog, der ifølge Freud har en seksuel undertone i form af fallos, så se på om der optrådte seksuelle undertoner i din drøm, om din seksualitet fungerer som du vil have det, eller du har en længsel på det område. Mærk dine følelser når du vågner.

Se også: Afveje / Barriere / Ensomhed / Flygtning / Forlade/forladt / Forsvinde / Jernbane / Nedtrykthed / Station / Tog / Tunnel

Engel

Tilføj kommentar  

At møde en engel i drømme er et meget stærkt drømmesymbol, især hvis du er meget spirituel, kristen eller har en anden overbevisende tro. Engel betyder sendebud fra Gud, og det er vigtigt at du ser på din drømmeengel, og lytter hvad englen sagde eller gjorde. Der kan ligge et yderst vigtigt budskab til dig her, - se på om du kan huske hvordan din engel optrådte, var det en kvindelig eller mandlig figur? Det kan henvise til din feminine side eller din maskuline side, som englen opfordrer dig til at vise opmærksomhed.

Engle optræder ofte i en drøm, hvis vi er ulykkelige, i vildrede - de er vores hjælpere, de er altid med os, hvad enten vi er bevidste om det eller ej. Vi har alle vores skytsengel som hjælper og guider os i livet. Drømmen kan opfordre dig til at lytte mere til din indre stemme, din intuition - men den kan også opfordre dig til via meditation at kalde på din skytsengel og spørge denne til råds hvis du er faret vild, er rådvild eller gået i stå.

Læg mærke til dine følelser omkring englen i drømmen. Var du ærefrygtig? Tryg? Glad? Eller havde du en følelse af, at dette symbol er noget pjat? Men blot det at du slår det op her på siden fortæller, at der er en side af dig der alligevel er interesseret i at finde ud af betydningen af drømmen, så prøv eventuelt at tegne din engel, og mediter på din tegning - det vil ofte skabe en anderledes kontakt til din skytsengel, bane vejen til at forstå englens sprog, når den taler til dig eller viser dig vej.

Se også: Bøn / Fe / Helgen / Kristus / Opdagelse / Skytsånd

England

Tilføj kommentar  

Det land eller den verdensdel, som drømmen foregår i, kan have særlige associationer for drømmeren, eller det kan forekomme på grund af hyppigt opståede associationer. Hvad et land eller en verdensdel symboliserer i en drøm afhænger af mange forskellige forhold. Afgørende er drømmerens personlige forhold til og kendskab til det, der drømmes om.

Så hvad forbinder du med England? Stive ritualer, klasseforskelle, stormagt, imperialisme, kolonialisme? Eller måske fodbold, hooligans, smukke haver, Big Ben, Shopping, fantastiske biler, en ø, et imperium, et råbende parlament, The Beatles, eller noget helt andet. Dine følelser og dine holdninger overfor England er afgørende for tolkningen af hvad England eller symboler herpå betyder i din drøm.

Se også: Landekontinenter

Enlig

Tilføj kommentar  

Se venligst

Se også: Ensomhed

Ensomhed

Tilføj kommentar  

Drømmen viser dig noget om din tilstand i dit vågne liv. Se på hvilke symboler der ellers viste sig i drømmen for en mere fuldstændig tolkning. Drømmen kan også symbolisere at du isolerer dig for tiden, og måske bekræfter drømmen at det netop er det du har brug for, men ensomhed er betalingen for at være sig selv og dvæle ved sit behov for at være alene og gå indad i dig selv.

Er du enlig i din drøm er dette ikke nødvendigvis en kommentar til at du er alene i virkeligheden, ej heller en ønskeopfyldende drøm! Måske er det snarere en opfordring til dig om at der er noget du bør gøre på egen hånd, og så må du spørger dig selv, om du er stærk nok til at gøre det og ellers bede om hjælp til det.

Drømmen kan også fortælle dig eller bekræfte dig at du i virkeligheden føler dig ensom i dit liv lige nu, og det er trist at mærke ensomheden. Drømmesymbolet kan derfor hentyde til at du skal gøre noget ved ensomhedsfølelsen, søge nye bekendtskaber, blande dig med folk, deltage i forskellige aktiviteter. Med drømmen kan være et billede af din situation - og samtidig opfordre dig til at tage ansvar for denne. Se på de andre symboler, og mærk dine følelser når du vågner. Tænk også på hvad du søger, for ikke at mærke ensomheden. Kærlighed? En partner? Venner?

Se også: Afstand / Elendighed / Eskapisme/flugt / Følelser / Generthed / Karantæne / Kærlighed / Ligegyldighed / Løssluppenhed / Nedtrykthed

Entré

Tilføj kommentar  

En entre er en indgang til noget, ofte til dit eget indre. Symbolet kan også referere til vagina, hvis det var en lang smal entre. Se derfor nøje på entreens mål og beliggenhed iforhold til lejligheden eller huset.
Læg også mærke til udsmykningen, var det en rar entre, eller en mørk og uvelkommen entre? Drømmen opfordrer dig sandsynligvis til at træde ind i din ubevidste del af dig selv, og se nærmere på dit "hus" - altså din personlighed. Tænk over andre symboler i drømmen.

Se også: Bygninger, huse

Erektion

Tilføj kommentar  

Erektion optræder altid i REM-fasen, dvs. i drømmeperioden og det hvad enten der drømmes om noget seksuelt eller ej. Hvis du er mand og drømmer om en erigeret penis, vil det normalt være i forbindelse med en seksuel drøm. Ellers vil henvisningen normalt være symbolsk. For kvinders vedkommende er drømmen formentlig også af seksuel karakter, og kan være forbundet med længsel efter nærvær og sex.

Drømmen kan også referere til skyldfølelse hos ganske unge drenge, og derfor er det vigtigt at påpege at dette er kroppens naturlige reaktioner. Næsten alle mænd vågner med et erigeret lem - og dette har nødvendigvis ikke noget med seksuel lystfølelse at gøre, men kroppens egne funktioner som vi ikke kan kontrollere. Se på de andre symboler i drømmen. Hvis drømmen havde en erotisk karakter, så se på hvem din partner var, om den seksuelle akt var kærlig og tilfredsstillende. Mærk dine følelser af behovsopfyldelse eller det modsatte. Det kan også - for mænd - betyde potensangst, her må du igen se på dit virkelige liv, og du reelt er bange for ikke at kunne leve op til dine ønsker om seksualitet. Mærk dine følelser når du vågner.

Se også: Fallos / Giveat / Graviditet / Incest / Nøgen / Samleje / Sex

Erhverv

Tilføj kommentar  

Se: Professioner

Se også: Professioner

Eskapisme/flugt

Tilføj kommentar  

Eskapisme eller flugt fra virkeligheden er et stærkt drømmesymbol, som er værd at se mere på. Hvad er det i din virkelighed du ikke ønsker at deltage i? På hvilken måde lavede du eskapismen? Det kan hænge sammen med en lyst til at forsvinde fra din dagligdag, dit vågne liv og derfor betyde at du er drænet for overskud og energi. En måde at eskapere på er at tage stoffer eller drikke dig fuld. Hvis det var dette du gjorde, så se på måden hvorledes du gjorde det på. Det kan også hentyde til en dødsangst/eller en dødslyst, så det er vigtigt at du får fat i de andre symboler i drømmen for at få en præcis tolkning. Tænk nøje på, om du bør række hånden ud efter hjælp? Og læg mærke til dine følelser når du vågner. Var du angst? Lettet? Skyldbetynget?

Se også: Afsked / Afstand / Alkohol / Døden / Forsvinde

Eventyr

Tilføj kommentar  

I eventyr kan alt lade sig gøre. Forvandling, drømmeopfyldelse, alle symboler kan være tilstede i et eventyr. Hvad handlede dit eventyr om? Drømmen opfordre dig til selv at skrive et eventyr, hvis du går med disse tanker. Men drømmen kan også symbolisere at du skal være mere åben overfor eventyr i al almindelighed, og lade dig inspirere af dem.

Symbolet kan også henvise at du har udlængsel, længsel efter at opleve eventyr i dit vågne liv og derfor referere til et mindre spændende liv. Husk på, at vi alle er ansvarlige for hvorledes vores liv former sig, så symbolet i drømmen kan vise dig hen til at tage ansvar for at opleve eventyr. Et romantisk eventyr handler formentlig om en utilfredshed i dit parforhold, at du søger bekræftelse, at nogen begærer dig og beundrer dig. Find de andre symboler i drømmen, og mærk dine følelser når du vågner, så du kan blive guidet hen til det drømmen virkelig vil fortælle dig.

Se også: Champagne / Drage / Heks / Heltheltinde / Julemanden / Paradis / Prins & Prinsesse