Skip to navigation | Skip to content

 
 

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4032
Online profiler 0
Online gæster 419
Åbne spørgsmål 603
Besvarede spørgsmål 2973

Almanak

Thu, 21. February 2019

Solen i dag

Solopgang:07:16
Solnedgang:17:30

Månen lige nu

Full Moon

Der er nu i alt 1547 beskrivelser

Drømmene vil, hvis du forstår budskaberne i dem, støtte dig i at vælge mere helhjertet og leve et ægte liv. Den tolkning og symbolik der tillægges de enkelte drømmesymboler skal blot tages som et udtryk for, at dette er hvad der oftest forbindes med drømmesymbolerne. Det er ikke videnskabeligt efterprøvet eller testet at det reelt forholder sig således.Senest tilføjede:  fyret/smidt ud   Analsex   Moderkage   Moderkage     

Tilføj ny forklaring


Ø

Tilføj kommentar  

At befinder sig på en øde ø er et almindeligt drømmesymbol. Man føler sig isoleret, skibe sejler forbi uden at man er i stand til at få deres opmærksomhed. Det er sikkert en hentydning til dit følelsesliv eller et andet område af dit liv som er isoleret, som mangler omsorg. At være ufrivillig strandet på en øde ø tyder på afvisning, at noget ikke er gået eller vil gå som forventet. Søger du derimod efter en øde ø, hvor du kan være alene, er dette sikkert en indikation på at du er for stresset, har for meget ansvar, for mange gøremål, eller bare generelt trænger til at passe lidt på dig selv.

At befinde sig på en øde ø kan også være en indikation på at du føler dig alene med dine synspunkter. At dine overbevisninger ikke kan komme til udtryk. Det behøver i øvrigt ikke være noget dårligt at befinde sig på en øde ø. Du kunne jo også selv frivilligt have opsøgt den. Livet her er jo på mange måder et paradis og i total modsætning til den almindelige verden - måske der er noget du godt kunne tænke dig at flygte fra?

Se også: Isolation / Palmer / Ørken

Ødelæggelse

Tilføj kommentar  

Ødelæggelse er et vidt begreb og kan kun forstås i din egen sammenhæng. Drømme hvor der sker ødelæggelse, kan være både positivt og negativt, alt efter hvilken slags ødelæggelse og hvordan den foregår. Er der tale om stor frygt eller angst i drømmen, peger det på at du ikke har dig selv med i en evt. proces. På den anden side kan drømmen vise at gamle mønstre eller andet bliver ødelagt og det er ikke så dårligt. Når noget ødelægges, destrueres eller dør, åbnes der plads for nye muligheder, og derfor vil sådan en drøm formentlig fortælle dig, at der er noget i dit liv som du ikke længere har brug for, og som bør vige pladsen for noget nyt og spirende. Tænk over andre symboler i drømmen, og husk også dine følelser da du vågnede.

Se også: Bevægelse / Blomster / Dolke / Dræbe / Duel / Knuse/destruere

Øjne

Tilføj kommentar  

Øjnene bruger vi til at kommunikere med, smile og se med. Øjnene afslører meget præcist, hvad der foregår i en dig og tillige i dit indre væsen. Man kalder øjnene for sjælens spejl, og det er beviselig, at øjnene er i stand til at afsløre det vi hellere så skjult. Fx. kan vi ikke kontrollere pupillernes størrelse, og følelsesmæssige påvirkninger indvirker på sammentrækning og udvidelse af pupillerne. Derfor foregår der ofte et ordløst sprog mellem to mennesker der kender hinanden godt. Hvis du således drømmer at du ser et par øjne, så forsøg at huske pupillernes størrelse. Små pupiller vidner om ubehag, mens store pupiller vidner om kærlighed og hengivenhed. Din drøm kan også bruge øjne til at illustrere din måde at opfatte verden på og vise hvordan du måske har brug for at ændre syn/holdning.


Bind for øjnene - Noget du ikke magter eller ønsker at se i øjnene. Se fx "Briller"
Sminke dine øjne - Hænger oftest sammen med en måde at skjule dig på. Se fx "Maske"
Øjne der skelner - Eller mange øjne der kigger i forskellige retninger peger på at du kigger for ensporet på noget.
Øjne i gråd - Se "Græde"
Onde øjne - Se "Frygt", "Djævlen", "Modstander"
Smukke øjne - Se "Smuk"
Øjnenes farve - Se "Farver"

Se også: Afsky / Aggression / Beundring / Bevægelse / Briller / Djævlen / Dommer / Drille / Eventyr / Farver / Frygt / Græde / Identitet / Kosmetik/sminke / Kroppen / Latter / Lidelse / Maske / Modstander / Rynker / Smuk

Kommentar

Jane
Jeg drømte jeg ikke kunne åbne mine øjne. Jeg gik rundt ved min sofa, min kat sad på den. Min kæreste åbner døren for sin ex tror jeg, der ikke har lyst til og se mig. Jeg prøver og åbne dem med fingernem, det virker ikke. Det følelser som når man er vågen men drømmer, og kroppen ikke vil bevæge sig. Men her var det kun øjne.

Økonomi

Tilføj kommentar  

Hvor Freud var meget optaget af det seksuelle aspekt i vores drømme, er nutidige drømmeforskere i stigende grad opmærksomme på at vores materielle verdenssyn og vores materielle verden, gør at mange drømme kredser om økonomi. Vores grundlæggende sikkerhed i form af at have et sted at bo etc. Det er meget sandsynligt at din økonomiske situation i din drøm handler om din økonomi i virkeligheden. Hvis du har overtrukket din konto er det således sandsynligt at du reelt har et pengeproblem, mere end at der - som traditionel drømmetydning vil sige - er tale om at din følelsesmæssige konto er overtrukket. Ligeledes vil drøm om en bugende konto mere sandsynligt sige noget om dine virkelige finansielle forhold, end det vil sige noget om at du har nok kærlighed i dit liv.

Hermed ikke sagt at penge og økonomi i drømme ikke stadig undertiden er stærke symboler for noget andet. Du skal blot også tænke på at penge - og hvad man kan få for penge - spiller en stadig større rolle i de fleste menneskers bevidsthed. Nu om dage kan man fx ikke blot flytte ind i en bolig når man er klar hertil. Det kræver ofte så mange penge at man enten skal planlægge dette flere årtier i forvejen, eller have noget økonomisk sikkerhed med sig i form af arv eller lignende. Sådanne bekymringer, overvejelser vil manifestere sig i dine drømme på mange måder. Sat lidt på spidsen kan man sige at din indre bankrådgiver gerne vil høres og derfor optræder i dine drømme!

Se også: Penge

Økse

Tilføj kommentar  

Øksen er oprindeligt et redskab og blev i tidligere tid brugt til at fælde træer med og af det fældede træ, bygge huse og skibe. I vore dage bruges elektriske redskaber til det samme og derfor er øksen mere blevet symbol på et våben. Ifølge Freud er øksen et fallossymbol, det skærer igennem, det falder tungt og det er et skræmmende våben. Se på hvordan du brugte øksen i din drøm, som redskab eller som våben. Hvis du brugte øksen som redskab, fortæller drømmen at du er god til at søge hjælp til at udvikle dig selv, hvis du anvendte øksen som våben, fortæller drømmen at der er noget i dit vågne liv du forsøger at forsvare dig imod, en fare der truer, eller noget der skal tilintetgøres. Tænk over andre symboleri drømmen, og husk hvilke følelser du rummede da du vågnede af din drøm.

Se også: Bajonet / Dolke / Dræbe / Kamp / Krig / Redskaber / Rædsel / Våben / Værktøj

Ønskeopfyldelse

Tilføj kommentar  

Når drømmeren får opfyldt et ønske i drømmen - som man har i virkeligheden - taler man om en ønskeopfyldende drøm. Freud gjorde os opmærksom på, at drømme ofte repræsenterer ønsker, som vi er ubevidste om og ville afvise, eller endog væmmes over i virkeligheden.

Se også: Engel / Fe / Gevinst / Lotteri / Rekord

Øre

Tilføj kommentar  

Ørerne henviser til vores evne til både at høre og lytte. At høre er ikke det samme som at lytte, og mange mennesker forfalder til at tro at det at høre er nok. Det er det ikke, hvis vi vil have en ægte dialog. At lytte er evnen til at have hjertet med i enhver dialog. Drømme om ørerne kan betyde en opfordring til dig om at være mere opmærksom på dette aspekt. Men drømmen kan også indikere, at du har "hørt nok" og derfor opfordres til at lukke af. Dette gælder især hvis du er meget sensitiv. Tænk nøje efter hvordan øre optræder i din drøm, hvis du havde syge ører, kan det betyde at du passer på en hemmelighed du har hørt, men at du ikke bryder dig om denne situation. Læg mærke til andre symboler i drømmen og mærk efter følelserne når du vågner.

Se også: Kroppen / Larm / Lidelse / Ligegyldighed / Stemmeat høre / Stemmedin egen eller andres / Tale

Ørken

Tilføj kommentar  

Drømme hvor du befinder dig i en ørken kan pege på positive, såvel som negative forhold.

I den negative retning føler du måske at et forhold, en situation, eller livet generelt, er en ørkesløs vandring. Du forbinder ørknen med tørst, den bagende sol, isolation, ensomhed, manglende orienteringsevne, at være faret vild, at være prisgivet naturens luner, sandstorme og lignende - Alle disse associationer peger ganske rigtigt mod noget ubehageligt, noget negativt, men husk at dine drømme altid søger at vejlede dig, at beskytte dig, at gøre dig opmærksom på hvad der er bedst for dig. Ergo ligger der et positivt budskab et sted. Måske står dit arbejdsbord pludselig helt alene i ørkenen. Måske betyde det at dit job er udtørret, at det er ulideligt på arbejdspladsen og du bør finde noget andet at beskæftige dig med. Uanset hvad betydningen er, så husk at din drøm vil dig det godt. Der ligger en udviklingsmulighed, en chance, en løsning, noget godt i det som din drøm prøver at gøre dig opmærksom på.

De mere umiddelbare positive associationer til ørken er: et bemærkelsesværdigt dyreliv som overlever på trods, palmer, en oase venter lige over den næste sandbakke, den oprindelige natur, veje som man ikke troede var mulige, handelskaravaner med eksotiske varer og krydderier, kameler som færdes og overlever på trods af mangel på vand, overlevelsesevne. Men også associationer til noget seksuelt som er skjult for omverden; et haremstelt fyldt med letpåklædte mystiske kvinder.

At befinde sig i en ørken i drømmen kan således betyde mange ting. For at komme nærmere en forståelse så kig fx på hvordan var vejret i ørkenen?, var der sandstorm? satte du dybe fodspor i sandet? Hvordan var din følelse af at være her? Følte du dig godt tilpas, syntes det var spændende, eksotisk? Alle disse aspekter skal du have med, hvis du skal kunne tolke drømmen uddybende. Husk også dine følelser da du vågnede.

Se også: Afgudsbillede / Drik / Skyer / Skygge

Ørn

Tilføj kommentar  

Ørnen er først og fremmest en del af fuglegruppen. Specifikt forbindes ørnen med at have et stort overblik og et meget skarpt syn, som er i stand til at se meget små ting på stor afstand i meget stor højde. De oprindelige indianere anså af disse grunde, ørnen for at være hellig fordi disse prægtige væsener ansås for at kunne være kontakten mellem mennesker og Guder. Drømme hvori ørnen optræder, symboliserer derfor skarpsindighed, overblik og guddommelig kontakt.

Hvis du drømte at ørnen var død, kan det betyde at du er ved at miste overblikket, eller at du ikke er i kontakt med dine følelser og din kontakt til universets kraft har fået et knæk. Hvis ørnen flyver over dig, fuld af liv, antyder drømmen at du selv har en iboende styrke og kraft, et godt overblik og er skarpsindig. Drømmen vil i sådan et tilfælde oftest henvise til, at du bruger disse kvaliteter mere aktivt i dit vågne liv. Læg mærke til andre symboler og husk dine følelser da du vågnede.

En høg er en rovfugl, der minder en del om en ørn. Man kan dog betragte høgen som endnu mere vild og mere udholdende i sin jagt og med særligt skarpe øjne. Hvis du blev skræmt af en høg, en ørn eller en anden rovfugl, advarer drømmen dig måske mod et helt overraskende angreb fra uventet side, som dit ubevidste har opdaget.

Se også: Dyr / Fugle / Kondor / Totemdyr

Østrig

Tilføj kommentar  

Det land eller den verdensdel, som drømmen foregår i, kan have særlige associationer for drømmeren, eller det kan forekomme på grund af hyppigt opståede associationer. Hvad et land eller en verdensdel symboliserer i en drøm afhænger af mange forskellige forhold. Afgørende er drømmerens personlige forhold til og kendskab til det, der drømmes om.

Så for at forstå hvad Østrig eller symboler herpå (Østrigs flag etc.) betyder i din drøm, skal du kigge lidt nærmere over hvad dine følelser, holdninger er til landet Østrig; Dit hjemland, din kæreste eller families hjemland, bjerge, ski, isolation, Wien, den spanske rideskole, eller noget helt andet?

Se også: Landekontinenter