Skip to navigation | Skip to content

 
 

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 3998
Online profiler 0
Online gæster 411
Åbne spørgsmål 600
Besvarede spørgsmål 2968

Almanak

Tue, 22. January 2019

Solen i dag

Solopgang:08:14
Solnedgang:16:28

Månen lige nu

Full Moon

Der er nu i alt 1547 beskrivelser

Drømmene vil, hvis du forstår budskaberne i dem, støtte dig i at vælge mere helhjertet og leve et ægte liv. Den tolkning og symbolik der tillægges de enkelte drømmesymboler skal blot tages som et udtryk for, at dette er hvad der oftest forbindes med drømmesymbolerne. Det er ikke videnskabeligt efterprøvet eller testet at det reelt forholder sig således.Senest tilføjede:  fyret/smidt ud   Analsex   Moderkage   Moderkage     

Tilføj ny forklaring


Åbenbaring

Tilføj kommentar  

En åbenbaringen er egentlig at modtage et budskab fra et højere væsen (fx en engel), men forstås almindeligvis som at få en lys ide, at være kreativ, pludselig at se noget klart. Der er naturligvis forskel på om du drømte at himmelen åbnede sig og højere magter talte direkte til dig, eller om du blot oplevede at kunne koble forskellige elementer sammen til en helhed. Så start din tolkning med at tænke over hvordan du fik en åbenbaring. Var det dig selv der var primus motor i at nå erkendelsen, eller var det andre (noget andet) som hjalp dig hertil?

Forsøg derefter at nå ind i kernen af åbenbaringen, og lyt til hvad den egentlig handler om. Hvilket budskab ligger der til dig? Hvad var det du fik en åbenbaring omkring? Hvad består klarheden i for dig? Fik du nogle elementer til at passe sammen, fik du blot en god ide, eller hvad er det nærmere præcist som du fik en åbenbaring omkring.

Endelig bør lægge mærke til dine følelser når du vågner, da det er en vigtig indikator for tolkningen af sådan en drøm. Var det godt at du fik denne åbenbaring, eller var dette noget som du helst ikke ville vide noget om? Er det noget du skal tage hånd om eller er dette blot en viden du skal gå med inde i dig selv?

Se også: Eksamen / Engel / Fe / Fidus / Gud / Ide / Magisk / Præmie / Skytsånd / Spå / Ønskeopfyldelse

Åbning

Tilføj kommentar  

Det kan være åbning af døre, åbning til ny viden, åbning af en konto, etc. I alle tilfælde, er det et symbol på at du får adgang til rum eller sider af dig selv, som du ikke før har været i kontakt med. Og uanset om det er et mareridt eller en positiv drøm, er det bestemt positivt når en åbning optræder i din drøm. Drømmen henviser dig til, at der er en vej ud, en løsning. Forsøg at finde andre vigtige symboler i drømmen, definerer hvilken slags åbning der er tale om, og søg derefter yderligere i oversigten.

Ifølge Freud er åbning direkte analogt med den kvindelige vagina, og derfor kan drømmen også antyde et seksuelt aspekt. Åbningen kan også symbolisere indgangen til selve livet: fødslen - fødselskanalen er en åbning, og drømmen kan derfor referere til en erindring helt tilbage fra dit fosterstadie, eller tidspunktet hvor du blev født.

Se også: Dåse / Døre / Sigmund Freud

Ålborg

Tilføj kommentar  

Afgørende for fortolkningen er drømmerens personlige forhold til og kendskab til det, der drømmes om. Eller sagt på en anden måde, så er tolkningen af hvad en by betyder for din drøm helt afhængig af hvad du har af kendskab, relationer og associationer til byen.

Skal du finde ud af hvad Ålborg eller symboler herpå betyder for din drøm, skal du først finde ud af hvad du forbinder med Ålborg - De danske spritfabrikker, snaps, Limfjorden, Aalborg Portland cement, det vilde natteliv i Jomfru Ane Gade, sommerferie, eller noget helt andet?

Se også: Byer

Ånd

Tilføj kommentar  

At møde en ånd kan være et billede på et aspekt af dit eget vejlederplan, som giver gode råd og vejledning. Måske møder du en kær afdød, en engel, din skytsengel, eller en anden form for repræsentant fra den åndelige verden, der har et budskab til dig i form af en oplysning, eller der bliver peget på en gave, opgaver eller et talent som det er tid at bruge, på rette sted og i den rette sammenhæng. At møde en ånd i en drøm svare altså til at få vejledning. Der er nogen eller noget som gør dig opmærksom på noget.

Møder du din afdøde mor i drømmen og hun fortæller dig at nu er det altså tid for dig til at falde til ro og finde en fast kæreste er budskabet jo ligetil. Men oftest vil mødet med en ånd ikke efterlade noget klart budskab. Du vågner og kan huske at du har mødt en form for ånd, men du er usikker på hvad budskabet, formålet med dette møde var.

Se også: Engel / Skytsånd / Spøgelse / Totemdyr / Vejleder / Åbenbaring

Ånde (dårlig ånde)

Tilføj kommentar  

Kan betyde at du lyver for dig selv "Selvbedrag" "vil ikke erkende et fejltrin" bilder sig ind at noget er godt , som i virkeligheden er dårligt.

Se også: Kropsfunktioner

Århus

Tilføj kommentar  

Afgørende for fortolkningen er drømmerens personlige forhold til og kendskab til det, der drømmes om. Eller sagt på en anden måde, så er tolkningen af hvad en by betyder for din drøm helt afhængig af hvad du har af kendskab, relationer og associationer til byen. Skal du derfor finde ud af hvad Århus eller symboler herpå betyder for din drøm, skal du finde ud af hvad du forbinder med Århus - Din hjemby, din kæreste hjemby, din studietid, din fremtid, din fortid, ubekymrethed, bekymret, eller noget helt andet?

I øvrigt har Århus skiftet navn fra Århus til Aarhus. Med et snuptag har de skiftet plads fra sidst i alfabetet til førstepladsen. Drømmer du om den gamle stavemåde kan der være noget nostalgi i din drøm. Navneændringen er dog ikke nostalgi baseret. I forhold til international relationer samt internettet er det mere praktisk at benytte stavemåden med dobbelt a.

Se også: Byer

Årstiderne

Tilføj kommentar  

Drømme om årstiderne symbolisere din sindstilstand og dine følelsesmæssige forhold. Disse drømme vil ofte være i forbindelse med før og efter kriser og vækstprocesser.

Drømmesymbolerne kan være direkte - nedfaldne blade peger på efterår, sne peger på vinter, etc. - men drømmebillederne kan også være mere indirekte. Hvis du fx forbinder farven brun med efterår - kan du i drømme godt stå overfor et brunt hus, en lerhytte eller lignende og det som drømmen egentlig vil lede dig på sporet af er efteråret - jo mere kompleks og konfliktfyldt dine længsler og ønsker er, jo mere vil henvisningerne til dem og deres mulige konsekvenser, mulige løsninger , stå slørede og inddirekte i dine drømme.

Forår kan symbolisere ny start, nyt håb, fødsel og fremvækst af nye sider af din personlighed eller nye muligheder. Foråret kan også henvise til din barndom og ungdom.

Sommer kan være et symbol for livets midte i bogstavelig eller overført betydning, dvs. vise hen til intense oplevelser, liv og varme. Seksualiteten der opdages og udforskes, kærligheden der opleves, på både godt og ondt. Det er her dit voksne jeg begynder at springe frem, og din personlighed begynder at tage form for alvor.

Efteråret kan vise hen til en periode i dit liv, hvor du i bogstaveligste forstand eller i overført betydning er ved at blomstre af. Du har samlet erfaringer, oplevet glæder og sorger, men efteråret er tiden hvor du forbereder dig på slutningen - den sidste fase: Vinteren. Men efteråret er også en meget frugtbar periode, hvor man høster og hvor frugter modnes, og nye frø sås.

Vinteren kan være et symbol for alderdom og død, men kan også være et symbol for fortrængninger, dvs. ukendte sider af personligheden. Det er i alderdommen at barndommen sommetider starter igen, for således sker alting i et universelt kredsløb og en åndelig cyklus.

Se også: Alder / Efterår / Forår / Høst / Sommer / Tid / Vejrforhold / Vinter