Skip to navigation | Skip to content

 
 

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4041
Online profiler 0
Online gæster 393
Åbne spørgsmål 604
Besvarede spørgsmål 2976

Almanak

Thu, 21. March 2019

Solen i dag

Solopgang:07:07
Solnedgang:19:25

Månen lige nu

Full Moon

Der er nu i alt 197 forklaringer

Velkommen til stikordsregister for egyptisk mytologi. Dette register kan ses som et supplement til vores fem hovedafsnit om den egyptiske mytologi. I disse finder du mange af de nævnte begreber, guder etc. uddybende forklaret. Stikordregisteret har sin styrke, når du enten søger efter en kort beskrivelse af et specifikt begreb/ord/gud etc. - samt når du har lyst til at klikke rundt i de forskellige sammenhænge, der eksisterer.


Senest tilføjede:  Rosa stenen   Hapy   Horus templet   Dier el Bahri templet   Kleopatra  

Tilføj ny forklaring


Sakkara

Tilføj kommentar  

Et plateau på kanten af Sahara og en halv snes kilometer syd for Giza og ikke langt fra nutidens Cairo, er på den tid "dødeby" (begravelsesby eller nekropol) for Memphis, Det Gamle Riges hovedstad. Selv i de efterfølgende perioder under Det Nye Rige, hvor Egypten formelt styres fra Theben, bor mange embedsmænd i Memphis, og efter døden stedes de til hvile i Sakkara. I dette store område findes der hundredvis af grave og monumenter. På det enorme område ligger i hvert fald 14 andre pyramider, gravsteder for faroerne Pepi I, Pepi II, Merenre m.fl. Ingen dog af samme størrelse som kong Djosers. Mange af dem er så medtagne, at de minder om stenbunker.

Sarkofag

Tilføj kommentar  

Fra det græske ord, som betyder "kødæder". Det var det navn, der blev givet til den sten container, hvori kisten og mumien blev placeret.

Satet

Tilføj kommentar  

Satet (eller Sati, Setet, Sathit, Satit, Setis eller Satis) er gudinde for Nilen. Hun er meget nærliggende også gudinde for frugtbarhed. Hun er også jagtgudinde og beskytter Egypten og farao med sin bue og pile, formentlig model for den græske Artemis. Hun afbildes ofte med Øvre-Egyptens krone og et par lange antilopehorn. Ofte bærer hun også et scepter og ankh symbolet. Navnet Satet kan oversættes som "Hun, der øser". En af hendes opgaver er at vaske den døde, inden han træder gennem porten til de dødes verden. Satet igangsætter Nilens oversvømmelse, når Sirius viser sig på himlen. Når gudinden Isis fælder tårer, opfanget Satet dem i sine krukker og hælder dem ud i Nilen.

Se også: Ankh / Guderne

Sec festival

Tilføj kommentar  

Et ritual til at vise kongelig genskabelse. Det blev traditionelt fejret efter en konge havde regeret i 30 år. Det er en scene, hvor man dekorerede kongens begravelsestempel.

Sekhem

Tilføj kommentar  

Et symbol på autoritet.

Se også: Formsproget

Sekhet-Aanru

Tilføj kommentar  

Dette mytologiske sted blev oprindeligt kaldet "Marken med Aanru planter". Man mente at det var en ø i Deltaet, hvor de dødes sjæle levede. Dette var bolig for guden Osiris, som skænkede godhed til hans tilhængere, og her kunne de døde fører en ny eksistens fuldendt med en overflod af alle former for mad.

Se også: Osiris

Sekhet-Hetepet

Tilføj kommentar  

I følge Osiris' tilbedere var Fredens Mark en ønsket beliggenhed for de døde. De ville blive forenet med deres gud, Osiris og blive en khu, hvor de kunne drikke, plove, høste, kæmpe, elske, aldrig i form som slave og altid i en position med autoritet.

Se også: Osiris

Sekhmet

Tilføj kommentar  

Sekhmet (Sekbet) - løvegudinden - tilbedes i de ældste tider især i Memphis. Ifølge overleveringer har Solguden Ra skabt Sekhmet med ilden fra sine kraftfulde øjne som et væsen, der skal straffe dødelige for deres synder. Siden skifter hun karakter og transformeres til gudinden for fornøjelse og glæde, Hathor. Som en solgudinde repræsenterede hun den sviende, brændende, destruktive varme fra Solen. Hun var en vild krigsgudinde, ødelæggeren af Ra's og Osiris' fjender.

Se også: Guderne / Hathor / Osiris / Ra

Senet

Tilføj kommentar  

Egyptisk brætspil.

Sepat

Tilføj kommentar  

Den ægyptiske oldtids vending for en administrativ provins i Ægypten.

Se også: Nomer

Sesen

Tilføj kommentar  

En lotus blomst. Dette er et symbol på Solen, på skabelse og genfødsel. Fordi blomsten om natten lukker sig og synker under vandet, ved daggry rejser den sig og åbner sig igen. I følge en skabelses myte var det en kæmpe lotus, som først rejste sig fra det kaotiske vand i tidernes begyndelse. Fra denne kæmpe lotus rejste Solen sig på den første dag.

Set Amentet

Tilføj kommentar  

Dette betyder "Underverdenens bjerg", fælles betegnelse for gravpladserne, som var i bjergene eller ørkenen på den vestlige Nilbred.

Se også: Øvre-Egypten

Seth

Tilføj kommentar  

Seth (eller Sutekh) er oprindelig hersker over Nedre-Egypten (den nordlige del), mens han broder Osiris regerer over Øvre-Egypten. Imidlertid erobrer Øvre-Egypten Nedre-Egypten, og det 1. dynasti bliver dannet. Formentlig på grund af jalousi dræber Seth sin broder, Osiris og forsøger efterfølgende også at dræbe dennes søn, Horus. Det lykkes Horus at overleve, og da han er blevet voksen, hævner han sin faders død ved at overtage magten over hele Egypten og fange og kastrere faderens morder, Seth. Samtidig bliver Seth for evigt forvist til ophold i ørkenen.

Han opfattes ofte som repræsentant for kaos og uorden. Tidligt i egyptisk historie, var Seth omtalt i vendinger som hævn, da han var gud over vind og storme. Han var også kendt som Herre af Øvre Egypten. Senere blev han ondskabens gud. Under det 19. dynasti tages Seth igen til nåde, og man ser ham som den gode gud, han var engang, og som guden, der beskytter Egypten fra fremmede.

Seth bliver sædvanligvis repræsenteret som en mand med et hoved af et ukendt dyr. Til tider tager han form af en krokodille. Han er også repræsenteret som en flodhest eller et sort svin i sine kampe med Horus. Til tider blev han repræsenteret som fuldstændigt dyr, med en krop der ligner en greyhounds.

En af de mest kendte myter omkring Seth er historien om Seths mord på Osiris og efterfølgende krig med Horus. Krigen med Horus varede 80 år, under hvilke Seth rev Horus venstre øje ud, og Horus rev Seths ben og testikler af. Horus trådte efterhånden ud af krigen som vinder, og blev hersker af både det øvre og nedre egypten. Seth blev tvunget til at returnere Horus Øje og blev selv enten kastreret eller i nogle versioner, drævt. I andre versioner forsvandt Seth for at leve med solguden Re, hvor han blev tordenens stemme.

Seth var søn af Nut og Geb og broder til Isis, Osiris og Nephtys. Nepthys var sommetider hans konkubine.

Andre Navne: Set, Setekh, Setesh, Seti, Sutekh, Setech, Sutech

Se også: Guderne / Horus / Øvre-Egypten

Sfinks

Tilføj kommentar  

Sfinxen er 75m lang. Man ved ikke hvem der byggede den. Den blev bygget i 2500 f.vt.. og blev sandsynligt bygget fordi egypterne så stjernetegnet løven og lavede en sfinks (blanding) af et menneske og en løve. Foruden den berømte sfinx foran Khefrenpyramiden findes der faktisk en hel Sfinx-allé i Karnak templet i udkanten af Luxor. Men også langs Nilen kan man se lange række af sfinx'er.


Sfinksen stammer nu ikke fra Ægypten, som man skulle tro. Faktisk kommer den fra Grækenland, og dér findes kun én. Den græske Sfinks er en blanding af et kvindehoved, løvekrop og ørnevinger. Sfinksen var ikke særlig tiltalende, den boede på et bjerg ved navn Theben og hver gang nogle kom forbi den, blev de stillet en gåde. Svarede de forkert - og det gjorde de altid - kvalte Sfinksen dem. Men en dag fik den det rigtige svar af Ødipus, og den blev så rasende at den dræbte sig selv.


De Ægyptiske fabelfigurer kom til at hedde Sfinkser, fordi den græske historieskriver Herodot i 400-tallet før f.Kr. kom til Ægypten og så deres fabelfigurer der var sammensat af menneskehoved og løvekrop. De mindede så meget om den Sfinks han kendte hjemme fra, at han gav dem navnet Sfinks. De ægyptiske Sfinkser afviger dog fra de græske ved at de er mange og forskellige, oftest med mandehoved eller dyrehoved på en løvekrop. Aldrig med vinger. Det bør tilføjes at der er dem, som hævder at Sfinxen slet ikke er en sammensmeltning mellem en løve og en kvinde, men i stedet er en sammensmeltning mellem en kat og en kvinde, Begrundelsen for dette ligger i den store betydning katte havde i det gamle Egypten.

Se også: Dromos

She

Tilføj kommentar  

En pøl af vand. Ægypterne troede, at vand var oprindelsesstedet for alle skabninger. Livet i Ægyptens ørken klima var afhængig af vand, og en pøl af vand ville være en stor luksus. Der er mange gravmalerier, som viser den afdøde i færd med at drikke vand fra en pøl i efterlivet.

Shen

Tilføj kommentar  

En løkke af reb, som ikke havde nogen begyndelse eller ende, det symboliserede evighed. Shen ser også ud til at være et symbol på beskyttelse. Det blev ofte set taget af guddommeligheder i fugleform, falken Horus, gribben Mut. Svævende over faraonernes hoveder med deres vinger strækket ud i en beskyttende facon. Ordet shen kommer fra ordet "shenu", som betyder "omkredse".

Se også: Formsproget

Shu

Tilføj kommentar  

Gud for atmosfæren og den tørre vind. Som nævnt søn af Ra, broder og ægtemand til Tefnut, fader til Geb og Nut. Hans hieroglyfiske navn er en strudsefjer (ligesom Maat), og på afbildninger vises han ofte med en strudsefjer på hovedet. Han afbildes almindeligvis stående ved siden af Geb, holdende sin datter Nut op over hovedet for at adskille de to, jorden og himlen. Shu er en personificering af sollyset. Shu og Tefnut menes at være to halvdele af samme sjæl.

Se også: Tefnut

Sistrum

Tilføj kommentar  

En sistrum var et helligt larmende instrument brugt af Hathors tilbedere. En sistrum bestod af en træ- eller metalramme sammenpasset med løse strimler af metal, og skiver som lavede en frygtelig larm når de blev fjernet. Man troede at denne larm tiltrak gudernes opmærksomhed. De var normalt båret af kvinder med høj rang.

Skarabæ

Tilføj kommentar  

En gødnings rullende bille var for oldtidens ægyptere et symbol på genskabelse og spontan skabelse. Det ser ud til at dukke op af ingenting; faktisk kom det fra æg, som tidligere blev lagt i sandet. Forseglinger og amuletter i skarabæ form var meget almindelig og man mente, at de indeholdt magiske kræfter.

Skriver

Tilføj kommentar  

En person, der kunne skrive og holde regnskab med ting. Skriverne var meget vigtige i styringen af Egypten samt ved bygningen af pyramiderne.

Se også: Hieroglyffer / Papyrus

Snofru

Tilføj kommentar  

Farao.

Se også: Faroerne

Sobek

Tilføj kommentar  

Sobek, guden med krokodille hovedet, frygtet men også beundret for sin vildskab. Han er guden Ras lydige tjener. En af hans opgaver er at fange Horus' fire sønner i en lotusblomst, da de kommer op fra vandet. Af dødebogen fremgår, at Sobek assisterer ved Horus' fødsel. Han hjælper også Isis og Nephthys med at beskytte den døde Horus' krop og i kampen mod Seth.

Se også: Guderne / Horus / Isis / Seth

Stela

Tilføj kommentar  

En stenplade, nogle gange i træ, dekoreret med malerier eller tekst. De er sædvanligvis brugt under større begivenheder.