Skip to navigation | Skip to content

 
 

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4041
Online profiler 0
Online gæster 390
Åbne spørgsmål 604
Besvarede spørgsmål 2976

Almanak

Thu, 21. March 2019

Solen i dag

Solopgang:07:07
Solnedgang:19:25

Månen lige nu

Full Moon

Der er nu i alt 197 forklaringer

Velkommen til stikordsregister for egyptisk mytologi. Dette register kan ses som et supplement til vores fem hovedafsnit om den egyptiske mytologi. I disse finder du mange af de nævnte begreber, guder etc. uddybende forklaret. Stikordregisteret har sin styrke, når du enten søger efter en kort beskrivelse af et specifikt begreb/ord/gud etc. - samt når du har lyst til at klikke rundt i de forskellige sammenhænge, der eksisterer.


Senest tilføjede:  Rosa stenen   Hapy   Horus templet   Dier el Bahri templet   Kleopatra  

Tilføj ny forklaring


Obelisk søjle

Tilføj kommentar  

Fra det græske ord, som betyder "et spid". Det er et monumentalt tilspidset søjleskaft, normalt lavet af pink granit. Belagt med en pyramidion på toppen. Obelisker er sol-symboler med samme hensigt som pyramider. De blev sat i par, ved indgangen til et tempel og nogle grave fra det Gamle Kongedømme.

Se også: Gudernes templer

Ogdoad

Tilføj kommentar  

En vending som beskriver en gruppe af otte guddommeligheder, som er forbundet med Heliopolis. Den bestod af fire par, som symboliserede verden før skabelsen. Gruppen bestod normalt af: Nun og Naunet, repræsenterede de oprindelige vande - Huh oh Hauhet, værende endeløst rum - Kuk og Kauket, mørket - Amun og Amaunet, repræsenterede det der er skjult.

Opet festivallen

Tilføj kommentar  

En stor religiøs festival, som tog sted i Theben under oversvømmelsen. Guden Amon blev taget fra sit tempel i Karnak og blev bragt til Theben for at besøge sin hustru Mut, i hendes tempel i Luxor.

Se også: Amon / Mut

Osiris

Tilføj kommentar  

Osiris er gud for de døde og gud for genopstandelsen ind i det evige liv. Han er både beskytter af de døde og samtidig deres dommer. Osiriskulten opstår i Abydos, hvor hane egen grav efter overleveringerne skal ligge. Osiris er ældste barn af Geb og Nut. Han er gift med sin søster, Isis, med hvem han har sønnen Horus. Et sagn fortæller, at hans anden søster, Nephthys antog Isis skikkelse og forførte Osiris, hvorefter hun fødte Anubis. Det fortælles om Osiris at han er guden der sejlede Ra solguden over himlen og kæmpede med kaos i form som en slange der ville dræbe Ra hver morgen.

Han er symbol på genopstandelse og evigt liv og sikrer af frugtbarhed og velstand til de levende. Han vises ofte bærende Øvre-Egyptens krone og med magtsymbolerne, plejlen og sceptret, indsvøbt i det hvide lærred, man anvender til mumier. Hans hud er grøn, fordi han repræsenterer vegetation og rød for Jorden.

Osiris kommer til at regere på jorden, efter at Ra har trukket sig tilbage til himlen. Med sin hustru Isis får han sønnes Horus. Osiris broder Seth bliver misundelig på ham og slår ham ihjel. Han skærer liget af den stakkels Osiris i små stykker og spreder stumperne ud over hele Egypten. Det lykkes Isis at finde alle stykkerne igen - dog ikke hans penis, der er faldet i Nilen og er blevet spist af en fisk. Med hjælp af Anubis bliver Osiris samlet og svøbt som den første mumie, hvorefter Isis vækker ham til live.

Da Osiris allerede har været i de dødes verden, kan han ikke igen blive jordisk konge. I stedet bliver han konge i underverdenen, og Isis bliver hans dronning dér. Osiris bliver med tiden stadig mere og mere populær, og fra det 18. dynasti er han den mest tilbedte guddom i Egypten. Hans popularitet fortsætter ind i den romerske besættelsesperiode, hvor romerske kejsere, udklædt som farao, ofrer til Osiris i templerne. Da Horus bliver voksen, hævner han mordet på sin fader og bliver selv konge i Ægypten. Seth bliver fordrevet til Saharas ørken vest for Egypten.

Osiris er sædvanligvis vist som en kronet konge, der holder en krumstav og en plejl. Han er sædvanligvis vist som sort, de dødes farve, og er ligeså ofte afbilledet med de nedre dele af sin krop omgivet af en mumie kiste eller omslynget med begravelses bandager. Han bar en krone kaldet Atef, som var sammensat af den smalle hvide krone af det øvre egypten med røde fjerbuske på hver side.

Osiris symboliserede de kreative kræfter i naturen, og livets uudslettelighed. Det er sagt at han skulle have bragt viden om jordbrug og civilisation til folket. Osiris havde også et mørkere, mere dæmonisk aspekt som blev associeret med den fysiologiske proces som døden er, af forrådnelse, og som en reflektion af den frygt som egypterne havde af døden på trods af deres tro på efter-livet var Osiris også de dødes Dommer, ofte referreret til som "Herre af Maat"

Han var de Dødes Gud og Gud af genopstandelse til evigt liv. Hersker, beskytter, og dommer over de afdøde. Osiris sad ved indgangen til underverdenen og kun dem som kunne tilfredsstille ham med deres livs gode gerninger kom ind, og således ofrede alle til Osiris i håb om hans gunst.

Osiris hovedfunktion som de dødes gud var at dømme de afdøde. Hvis en sjæl blev fundet at være ren og uden synd ville den få adgang til den evige lyksalighedæ Hvis den på nogen måder blev vejet til at være fyldt med synd eller kriminalitet, ville den blive kastet for Amulet, som var en guddom med en krokodilles ansigt, forstykket som en leopards, og bagstykket som et næsehorns, som ville æde sjælen imellem sine frygtelige kløer.

Osiris var en del af en berømt legende i egyptisk mytologi, hvori han blev dræbt af sin rival, Seth. Ved en af gudernes banketter, narrede Seth Osiris til at træde ind i en kiste, som han lukkede i og kastede i Nilen. Kisten flød nedad Nilen til Delta byen kaldet Byblos, hvor den blev omslynget af et Tamarisk træ. Isis, Osiris hustru, fandt kisten og bragte den tilbage.

Seth tog sig en fordel af Isis midlertidige fravær ved en lejlighed, og skar kroppen i stykker, og kastede dem i Nilen. Isis søgte da igennem landet for Osiris kropsstykker, og blev efterhånden istand til at sætte hans krop tilbage samme, undtagen hans penis, som var blevet slugt af en krokodille. Isis erstattede den med en nogenlunde kunstig erstatning.

Det var denne legende som blev grundlaget for Osiris rolle som de Dødes Gud og Hersker over den egyptiske Underverden. Han blev associeret med begravelses ritualer, og efter sin død, blev det troet at Faraoen blev til Osiris.

Osiris er barn af Nut og Geb, broder til Seth, Nepthys og Isis som også var hans hustru. Fader til Horus, og ifølge nogle historier tog Nepthys form af Isis og forførte ham, og fra deres forening blev Anubis skabt.

Andre Navne: Usire Asar, Ausar, Unnefer, Wesir.

Se også: Anubis / Geb / Guderne / Isis / Nut / Ra / Seth

Osiris hal

Tilføj kommentar  

Rejsen til dødsriget er farefuld. På en solbåd rejser mumien gennem underverden, som et beboet af slanger, ildspyende drager og krybdyr med fem hoveder. Ved ankomsten til dødsriget Duat (Gudernes Land) skal den døde passere syv porte og ved hver port fremsige en magisk trylleformular. Hvis det lykkes, kommer den døde til Osiris' hal, (også kaldt Rejsen til dødsriget er farefuld. På en solbåd rejser mumien gennem underverden, som et beboet af slanger, ildspyende drager og krybdyr med fem hoveder. Ved ankomsten til dødsriget Duat (Gudernes Land) skal den døde passere syv porte og ved hver port fremsige en magisk trylleformular. Hvis det lykkes, kommer den døde til Osiris' hal, (også kaldt Maats hal) hvor der udover Osiris befinder sig 42 ånder, én for hver af de egyptiske provinser.


Her udfører sjakalguden Anubis vejning af den dødes hjerte for at afgøre, om personens jordiske gerninger kan give adgang til det evige liv. Den dødes hjerte anbringes på vægtens ene skål, mens Maats fjer anbringes i den anden. Maat er sandhedens og retfærdighedens gudinde. Hvis hjertet ikke tynger vægtskålen ned, får den afdøde evigt liv.

Dommen bliver afsagt af Anubis, hvorefter visdommens og skrivekunstens gud, Thoth fører den til protokols. Hvis den døde ikke består prøven, bliver hjertet kastet hen til guden Ammut, som fortærer det. Hvis den døde består, bliver han ét med overguden Osiris, og rejser sammen med ham på solbåden gennem underverden frem til paradiset og det evige liv. Den døde antager form af en Akh, der til evig tid lever i de dødes verden.


Her udfører sjakalguden Anubis vejning af den dødes hjerte for at afgøre, om personens jordiske gerninger kan give adgang til det evige liv. Den dødes hjerte anbringes på vægtens ene skål, mens Maats fjer anbringes i den anden. Maat er sandhedens og retfærdighedens gudinde. Hvis hjertet ikke tynger vægtskålen ned, får den afdøde evigt liv.


Dommen bliver afsagt af Anubis, hvorefter visdommens og skrivekunstens gud, Thoth fører den til protokols. Hvis den døde ikke består prøven, bliver hjertet kastet hen til guden Ammut, som fortærer det. Hvis den døde består, bliver han ét med overguden Osiris, og rejser sammen med ham på solbåden gennem underverden frem til paradiset og det evige liv. Den døde antager form af en Akh, der til evig tid lever i de dødes verden.