Skip to navigation | Skip to content

 
 

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 3988
Online profiler 0
Online gæster 390
Åbne spørgsmål 598
Besvarede spørgsmål 2969

Almanak

Thu, 13. December 2018

Solen i dag

Solopgang:08:25
Solnedgang:15:43

Månen lige nu

Full Moon

Der er nu i alt 197 forklaringer

Velkommen til stikordsregister for egyptisk mytologi. Dette register kan ses som et supplement til vores fem hovedafsnit om den egyptiske mytologi. I disse finder du mange af de nævnte begreber, guder etc. uddybende forklaret. Stikordregisteret har sin styrke, når du enten søger efter en kort beskrivelse af et specifikt begreb/ord/gud etc. - samt når du har lyst til at klikke rundt i de forskellige sammenhænge, der eksisterer.


Senest tilføjede:  Rosa stenen   Hapy   Horus templet   Dier el Bahri templet   Kleopatra  

Tilføj ny forklaring


Ka

Tilføj kommentar  

Ka'en startede med at eksistere så snart at et individ blev født. Man mente, at det var Khnum, der dannede Ka'en på sit pottemagerhjul, så snart en person blev født. Man mente, at når en person døde, mødte de deres Ka. En persons Ka, blev ved med at leve efter kroppen var død. Nogle grave inkluderede modelhuse, hvis Ka'en manglede et sted at slå sig ned. Offergaver af mad og drikkelse ville blive efterladt ved gravens indgang, så Ka'en kunne spise og drikke.

Se også: Ba / Osiris hal

Kalksten

Tilføj kommentar  

Hvidlig stenart, der er let at hugge i og tildanne. De egyptiske pyramider er bygget af vældige blokke af kalksten.

Karnak templet

Tilføj kommentar  

Karnak templet, der er indviet til Amon-Re, er verdens største tempelkompleks og indeholder rent faktisk indeholder en hellig sø og 23 templer. De forskellige faraoer igennem denne periode har hver især tilføjet noget, nogen mere end andre. Her er også en berømt søjlehal med 134 søjler, en for hver af de vigtigste guder. Selvom komplekset i nogen grad er i ruiner, er det alligevel meget imponerede, og stort.


De 134 søjler med indhuggede relieffer udgør en bid af tegneserien fra oldtiden. Hvis du besøger Karnak templet vil du med din guides hjælp efterhånden lære at tyde skrifttegnene. For eksempel at kende forskel på en gud og et menneske. Ofte viser billederne hvordan en farao bærer et offer frem til uden Amon, som altid har to fjer på hovedet. Der findes regler for hvordan kvinder, børn og fanger afbildes. Kvinden står som regel bag manden, eller afbildes med vilje som meget mindre en ham. Fangerne befinder sig altid under de sejrende Egyptere, ofte bliver de trampet på, og af og til er de lemlæstede.

Se også: Amon-Ra / Gudernes templer

Kartouche

Tilføj kommentar  

En person fik et navn ved fødslen og ville leve så længe, som navnet blev nævnt. Dette var grunden til at der blev gjort en indsats for at beskytte navnet. En kartouche (magisk reb) blev brugt til at omringe navnet og beskytte det til evighed.

Se også: Hieroglyffer

Khepresh kronen

Tilføj kommentar  

Den blå krone var en ceremoniel krone.

Se også: Atef kronen / Pshent kronen

Khepri

Tilføj kommentar  

Khepri, i de tidligste tider tilbedt som skaberguden, siden smelter han sammen med Atum og Ra. Han afbildes ofte som en skarabæ eller som en mand med et skarabæ-hoved. Som tidligere nævnt spiller skarabæen en afgørende rolle for egypternes forståelse af solen og dens gang over himlen. De mener, at en kæmpe skarabæ hver dag skubber solen hen over himlen fra øst mod vest, hvorefter den om natten skubber solen tilbage gennem underverden, indtil den næste morgen genfødes i øst.

Se også: Guderne / Ra

Khnum

Tilføj kommentar  

Khnum, guden med vædder hovedet. Khnum, som i de tidlige dynastiske perioder især tilbedes i den sydlige del af Egypten omkring Elephantine ved Aswan, er endnu en skabergud, som på sit pottemagerhjul skaber den nyfødtes Ka. Nogle mener, at han også fremstillet kroppen. Han skaber mennesket af ler fra Nilen. Når de er færdige, holder ham dem op, så solguden Ra kan kaste sine livgivende stråler på dem. Når et mennesker død, siges det, at "han skal møde sin Ka". Khnum kaldes undertiden for "den store pottemager". Han kombineres ofte med hustruen Satet og datteren Anuket, som er jagtgudinde.

Se også: Anuket / Guderne / Ka / Ra

Khons - månegud

Tilføj kommentar  

Søn af Amon-Ra dennes hustru Mut.

Se også: Amon-Ra / Guderne / Mut

Kleopatra

Tilføj kommentar  

Da den ptolemæiske konge af Egypten, Auletes, mister sin hustru og søster - en og samme person, forføres Auletes af sin ældste datter, Cleopatra Thea Eueteria - almindeligvis blot kaldet Thea, som han dog ikke er biologisk fader til, der kort tid efter bliver dronning af Ægypten. Auletes har to børn med sin afdøde hustru; Berenike, den androgyne, mandhaftige amazone, der lever sit liv i en verden af jagt, våben og krigerhistorier, og Kleopatra, der viser sig at være et sproggeni og hurtigt opfatter og mestrer de sprog, der tales omkring hende.


Ptolemæerne er ikke populære i Ægypten. Deres regering er korrupt, de taler end ikke ægyptisk, har indført den græske religion, høsten går dårligt og grundet indavl i slægten er de fleste mandlige medlemmer mere eller mindre imbecile eller vanvittige. Auletes er absolut ikke den værste, trods alt; han bekymrer sig om sit land og forsøger at træffe de rigtige beslutninger. Dette er svært, med truende oprør indefra, både fra paladset selv og fra befolkningen og en romersk verdensmagt, der godt kunne tænke sig lidt mere indflydelse over det trods alt velhavende land.


Den politiske situation tvinger dog Auletes og Kleopatra til Rom, hvor de forsøger at vinde støtte hos krigsherren Pompejus, der imidlertid er handlingslammet, dels af sit nye ægteskab med Cæsars unge, virile datter, dels af intrigerne i den romerske magtsfære. Under Auletes' fravær griber Thea magten i Ægypten sammen med sine trofaste eunukker og Auletes må arbejde endnu hårdere for at få romernes støtte - og derved svække Ægyptens suverænitet - for at få Thea af tronen. Det lykkedes trods alt; undervejs er datteren Berenike dog også lige en tur forbi tronen og mister livet på samme vis som Thea. Ved Auletes' død rammes landet af hungersnød. Den mindreårige broder styres af Formynderrådet, som grisk lever lidt vel meget op til deres navn, og ender med at tvinge Kleopatra fra tronen.


Imidlertid drager hun rundt i Ægypten, hvor hun formår at vinde de menige ægypteres støtte, godt hjulpet på vej af det ægyptiske præsteskab, der trods Kleopatras græske herkomst ser hende som en sand farao, og rejser en hær for at vælte broderens korrupte regering, der sidder trygt bag paladsets mure i Alexandria. Broderen har allieret sig med den romerske krigsherre Pompejus, der efter senatets handlingslammelse og triumviratets opløsning, ligger i krig med Julius Cæsar om magten over den kendte verden. Kleopatra må derfor vælge at satse på Julius Cæsar, og da denne vinder magten over Rom, er Kleopatras vej tilbage til den ægyptiske trone sikret.

Da magten i Rom efter mordet på Julius Cæsar bliver delt mellem Octavian og Marcus Antonius , får sidstnævnte, der var den ældste, de rige østlig områderne og Octavian den vestlige del af riget. Egypten ligger dermed - i Roms øjne - under Marcus Antonius og da denne ankommer for at inspicere sine nye besiddelser, forelsker han sig i Kleopetra og får med hende to børn. I Rom var der en udbredt frygt for, at rigets magtcentrum skulle skifte til det rigere østen, og Octavian ikke sen til at udnytte denne situation til, under stærk propaganda om Antonius’ forræderiske planer, at få senatet bag sig i krig mod Antonius. Dette fører til et slag ved Actium i år 30 fvt. Efter nederlaget til Octavia begår Macus Antonius selvmord og Kleopetra bliver indespærret i et tempel. Mens hun venter på at modtage besøg - og hånet - af sejrherren Octavia begår hun det berømte selvmord, med at lade sig bide af en slange.

Se også: Faroerne

Kongernes dal

Tilføj kommentar  

Kongernes dal indeholder 450 grave, hvoraf 64 af dem var kongegrave. Faraoerne som ligger begravet i Kongernes dal er næsten alle sammen fra det nye Rige folk ville sikre sig at kongernes grave ikke ville blive forstyrret af gravrøvere så man fandt en dal i Luxor som skulle blive Kongernes Dal.

Se også: Balsamering / Dronningernes Dal / Faroerne / Luxor