Skip to navigation | Skip to content

 
 

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 3988
Online profiler 0
Online gæster 421
Åbne spørgsmål 598
Besvarede spørgsmål 2969

Almanak

Thu, 13. December 2018

Solen i dag

Solopgang:08:25
Solnedgang:15:43

Månen lige nu

Full Moon

Der er nu i alt 197 forklaringer

Velkommen til stikordsregister for egyptisk mytologi. Dette register kan ses som et supplement til vores fem hovedafsnit om den egyptiske mytologi. I disse finder du mange af de nævnte begreber, guder etc. uddybende forklaret. Stikordregisteret har sin styrke, når du enten søger efter en kort beskrivelse af et specifikt begreb/ord/gud etc. - samt når du har lyst til at klikke rundt i de forskellige sammenhænge, der eksisterer.


Senest tilføjede:  Rosa stenen   Hapy   Horus templet   Dier el Bahri templet   Kleopatra  

Tilføj ny forklaring


Hapi

Tilføj kommentar  

Hapi, Nilens gud og gud for frugtbarhed, han afbildes ofte som en skægget mand i farverne blå eller grøn. Undertiden med med kvindelige bryster, som tegn på hans magt over frugtbarhed. Når han optræder som gud over den nordlige Nil, bærer han papyrus planter på hovedet, og som gud over den sydlige Nil bærer han lotus planter.


Han nævnes i nogle af de ældste pyramidetekster: Han bor ved Nilens første katarakt i nærheden af øen Elephantine, hvor han leder Nilens vande videre fra de dødes land og til Egypten. På grund af Nilens store betydning bliver han i perioder tilbedt på linie med solguden Ra. Hapi bliver ofte forvekslet med en af de fire Horus-sønner; Hapy.

Hapy

Tilføj kommentar  

En af Horus' fire sønner.

Se også: Horus

Hathor

Tilføj kommentar  

Hathor, er gudinde for glæde, moderskab og kærlighed. I de tidligste tider afbildes hun som en ko, ofte dækket af stjerner. Senere bliver hun vist som en kvinde med et kohoved eller blot som en kvinde, der bærer kohorn. Mellem hornene vises ofte en solskive Hun er modstykket til den græske Afrodite.

Hathors kult er usædvanlig, idet både mænd og kvinder kan være hendes præster. Almindeligvis er præsterne af samme køn som guden selv. Mange præster er kunstnere, musikere eller dansere, som tilbeder Hathor gennem udøvelse af deres kunst. Det fortælles, at Hathor oftede danser for Ra for at opmuntre ham, når han er nedtrykt. Mange kommer til Hathors tempel for at få tydet drømme eller få hjælp - på samme måde, som grækerne brugte muserne. Hator var Ras datter.

Se også: Guderne / Ra

Hedjet kronen

Tilføj kommentar  

En hvid krone. Dette var kronen af Øvre Ægypten (sydlige).

Se også: Formsproget

Heliopolis

Tilføj kommentar  

By nær Cairo.

Hieratisk skriftsprog

Tilføj kommentar  

Ægypternes havde egentlig tre forskellige skriftssprog. Det første skriftsprog var hieroglyfferne. Hieroglyfferne var et skrifttegn, som anvendtes på bl.a. templers og pyramiders vægge. En af de ældste, kendte hieroglyfindskrifter er Narmers palette fra ca. 2950 f.Kr., der viser denne herskers sejr i et slag. I hieroglyffernes dage var det kun præsterne og skriverne, der beherskede skriftsproget, og de indtog dermed en nøglestilling i samfundet.


Men senere - fra omkring år 2400 f.Kr. - begyndte man at skrive på papyrus og potteskår med rørpen. Det betød, at hieroglyfferne udviklede sig derefter, og tegnene blev mere afrundede og forenklede. Hermed opstod det andet skriftsprog: Hieratisk. Hieroglyfferne gik nu i glemmebogen, og først i 1822 e.Kr. kunne man igen læse ægypternes første sprog. Endelig udviklede hieratisk omkring år 650 f.Kr. sig til det tredje skriftsprog: Demotisk. I demotisk forekommer der flere sammentrækninger og forkortelser , og skriften blev især brugt til forretningsdokumenter og juridiske dokumenter. Denne skrift kan nærmest sammenlignes med stenografi.

Se også: Hieroglyffer

Hieroglyffer

Tilføj kommentar  

Skriftsystem, som anvender billeder i stedet for bogstaver. Et ægyptisk billedsprog. Fra det græske ord, som betyder "hellige inskriptioner". Symbolerne er individuelle billeder, som ikke hænger sammen.

Horus

Tilføj kommentar  

Horus er en af Egyptens vigtigste guder, søn af Osiris og Isis. Da han er voksen hævner han sin faders død, og slår sin onde onkel Seth i hjel - nogle påstår, at Horus kastrerer ham. Han opfatter undertiden som en kongelig prototype på en farao, og enhver farao antages at regere på vegne af Horus. Efter at have fordrevet Seth til ørkenen, forener han de to kongeriger, Øvre-Egypten (mod syd) og Nedre-Egypten (mod nord). Dette sker omkring år 3000 BC.

Ved Edfu, ca 100 km syd for Luxor, ligger et stort og velbevaret tempel, som er viet til Horus. Horus fire sønner beskyttede faderens legemsdele mod Seth. De bliver efterfølgende beskyttere af de afdødes organer. Deres navne er Imsety, Hapi, Duamutef og Qebhsenuef. De står igen under beskyttelse af guderne Isis, Nephthys, Neith og Selket.

Guden Horus er en af de mest berømte i det ældgamle Egypten. Navnet Horus kommer fra det gamle egyptiske ord HR (her) som i dets simple form var en præposition for "over" og "henover" Således svæver Horus, Høgen henover hele landet og dets indbyggere, og var det naturlige symbol for Kongen som regererede over hele Egypten. Horus var også forbundet med Gudinden Hathor, som var solguden Res øje, hustru til den levende konge, og moder til den kommende konge.

Horus mest almindelige afbildning er som en falkehovedet man, men er også vist som en falk, en løve med en falks hoved eller en sphinx. Til tider er han også vist som en falk der hviler på nakken af Faraoen, imens han spreder sine vinger til en afsiderne af Faraoens hoved.

Den mest populære historie om Horus er den hvor han gror til at blive en mand for at hævne sin faders, Osiris, død ved at kæmpe imod sin ondskabsfulde onkel, Seth. I mange skrifter bliver det sagt, at han fortsætter kampen mod Seth dagligt for at sikre verdens freden.

Det blev yderligere troet, at Horus øjne var månen og solen, og ved nymåne ville han være blind. Horus kunne være særligtfarlig for dem omkring ham i hans syns-berøvede tilstand, og i løbet af en kamp lykkedes det ham ikke blot at slå hovedet afsine fjender, men også de guddomme der kæmpede med ham.

Horus er bror til Seth, Isis, Nepthys og Osiris. I de mere populære religiøse forestillinger i Osiris Kulten blev hanfremstillet som søn af Osiris og Isis.

Andre Navne: Heru, Hor, Harendotes, Har-nedj-itef, Har-Pa-Neb-Taui.

Se også: Guderne / Isis / Osiris / Seth

Horus templet

Tilføj kommentar  

Ved Edfu, ca 100 km syd for Luxor, ligger Horus templet. Det er bygget relativt sent i perioden mellem foregyptisk og ptolemeisk tid. Her imponerer frem for alt de velbevarede hieroglyffer og det fascinerende billedsprog, der beretter om Horuskulten med et magtsprog, der fremhæver faraoens styrke.

Se også: Gudernes templer

Hpostyle hal

Tilføj kommentar  

Fra det græske ord, som betyder "bærende søljer". Det er en vending brugt til at beskrive de store ydre haller. Man mente de repræsenterede en lund af træer.

Se også: Gudernes templer