Skip to navigation | Skip to content

 
 

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 3988
Online profiler 0
Online gæster 405
Åbne spørgsmål 598
Besvarede spørgsmål 2970

Almanak

Sat, 15. December 2018

Solen i dag

Solopgang:08:26
Solnedgang:15:43

Månen lige nu

Full Moon

Der er nu i alt 197 forklaringer

Velkommen til stikordsregister for egyptisk mytologi. Dette register kan ses som et supplement til vores fem hovedafsnit om den egyptiske mytologi. I disse finder du mange af de nævnte begreber, guder etc. uddybende forklaret. Stikordregisteret har sin styrke, når du enten søger efter en kort beskrivelse af et specifikt begreb/ord/gud etc. - samt når du har lyst til at klikke rundt i de forskellige sammenhænge, der eksisterer.


Senest tilføjede:  Rosa stenen   Hapy   Horus templet   Dier el Bahri templet   Kleopatra  

Tilføj ny forklaring


Falsk dør

Tilføj kommentar  

En dør udhugget eller malet på en væg. Ka'en ville Bruge denne dør for at deltage i begravelsesofringerne.

Se også: Balsamering / Ka

Faroerne

Tilføj kommentar  

Da, Ægypten endelig blev forenet under én hersker havde landet efterhånden udviklet sig til en feudalistisk styreform. Man er ikke helt sikker på hvilken konge, der samlede Ægypten. Formentlig var det Horus-Aha, den første farao i 1. Dynasti. Et dynasti var den periode, hvor en familie besad den ægyptiske trone. Betegnelsen "farao" betyder egentlig "det store hus" (Paladset) af det ægyptiske "per ao", og blev først brugt af ægypterne sent i Ny Rige.


I spidsen af magten sad den enevældige farao. Under sig var adelen samt faraos embedsmænd og præster, som stod for den egentlige praktiske administration og dermed styrede det store rige, naturligvis i faraos navn. Selve Ægypten var opdelt i to store administrative områder; Øvre og Nedre Ægypten som igen var opdelt i 42 nomer svarende til len, som vi kender det fra feudalismen. Disse nomer var under ledelse af en lensherre eller mere passende, en nomark. Det var under nomarkens ansvar at administrere sit nom, og i visse tider virkede faraos styre så langt væk, at et len næsten blev en selvstændig administrativ enhed. Længere nede i samfundspyramiden var håndværkere og købmænd. Nogle af disse kunne læse og skrive. Næste etage i samfundets pyramide er den største, bønder og fiskere. Nederst og uden for det egentlige samfund fandt man slaver og forbrydere.


Det ægyptiske samfund var velorganiseret under farao. Størstedelen af rigets indtægter kom til farao (dvs. hans embedsmænd) gennem skatter og tribut. De naturalier, der var blevet indkrævet af bl.a. bønderne, blev redistribueret og brugt til opretholdelse af rigets velstand tillige med dets politiske struktur. udover at bruge sine indtægter til bygning af nye templer, paladser og gravmonumenter brugte farao f.eks. dele af skatterne som gaver til stormænd, nomarker og præster som tak for deres loyalitet og skabte derved politisk stabilitet og ro.

Allerede inden det ægyptiske rige blev samlet, havde man i høvdingesamfundene troet på, at høvdingen var i kontakt og ligefrem udførte den guddommelige stamfaders ønske og påbud om at opretholde den af Skaberen skabte Ma'at, når han ledte samfundet. (Ma'at er det et egyptiske navn for den tilstand af orden, retfærd og sandhed, som blev skabt ved skaberen. Denne Ma'at er altid truet af Isket, som repræsenterede de diametrale modsætninger - kaos, uretfærd og usandhed). Ægypterne troede selv på, at de første faraoner i begyndelsen havde været guder som f.eks. Horus, og at farao var gudernes arving til tronen. Denne position udførte han ved nøje arrangerede ritualer i gudernes templer.

Se også: Amenophis IV - farao / Kleopatra / Ramses I & II - faraoer / Tutankhamon - farao

Fetish

Tilføj kommentar  

Et dyreskind, som hænger på et pæl. Det blev brugt at tilbederne til Osiris og Anubis.

Se også: Anubis / Osiris

Flagellum

Tilføj kommentar  

En pisk, som blev brugt til at værge sig imod onde ånder.

Foredragspræst

Tilføj kommentar  

"En, som bærer ritualbogen". Denne præsts funktion var at citere fra de rituelle tekster.

Formsproget

Tilføj kommentar  

Når egypterne afbillede de enkelte faraoer og guder, benyttede de mange symboler for at vise status, tilhørsforhold etc. Eksempelvis ser vi ofte at guderne er afbildet med en hovedbeklædning. Denne er langtfra tilfældig valgt af kunstneren. Øvre-Egypten og Nedre-Egypten havde adskillige symboler, som både var unikke for den aktuelle landsdel, men som desuden udgjorde en helhed, på samme måde som Nilens nedre løb og Nilens øvre løb udgør en ubrydelig helhed. Faraoens hvide og røde krone symboliserede de to lande. Øvre-Egypten blev symboliseret af en lotus, og Nedre-Egypten af papyrusplanten. Denne opdeling af landet ses også i det formsprog man brugte til at illustrerer guderne og faraoerne.

Se også: Amulet / Ankh symbolet / Atef kronen / Djed søjle / Hedjet kronen / Khepresh kronen / Pshent kronen / Skarabæ / Was scepter

Fødselshus

Tilføj kommentar  

Dette var små templer, forbundet med de vigtigste templer i Det Sene Kongedømme og græsk-romerste perioder. Disse små templer var hvor guderne til de vigtige templer blev født, eller hvis et vigtigt tempel var helliget en gudinde, ville dette være stedet, hvor hun fødte sine børn.

Se også: Guderne / Gudernes templer