Skip to navigation | Skip to content

 

Forsvundne civilisationer

Du er her: NetSpirit - Emner - C - Civilisationer, De forsvundne

Forsvundne civilisationer

Menneskets oprindelse

Aztekerne

Inkaerne

Mayaerne

Nazca folket

Olmekerne

Toltekerne

Egypterne

Grækerne

Kineserne

Nordamerikanske indianere

Vikingerne

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4043
Online profiler 0
Online gæster 310
Åbne spørgsmål 604
Besvarede spørgsmål 2978

Almanak

Sun, 24. March 2019

Solen i dag

Solopgang:07:00
Solnedgang:19:31

Månen lige nu

Full Moon

For at forstå nutiden og imødegå fremtiden er det godt at kende fortiden. I denne sektion om de forskellige civilisationer præsenteres de forskellige folkeslag, kulturer, civilisationer, som er det moderne menneskes udgangspunkt. I det indledende kapitel søges at give et overblik, hvor vi starter helt ved begyndelsen, nemlig menneskeracens oprindelse. Herefter søges at give overblik over de tre hovedgrupper af civilisationer, der har eksisteret igennem tiderne, nemlig civilisationerne omkring middelhavsområdet, de asiatiske civilisationer samt de civilisationer, der opstod i Amerika, Mellem- og Sydamerika.

Menneskets oprindelse Aztekerne Inkaerne Mayaerne
Nazca kulturen Olmekerne Toltekerne Den egyptiske civilisation
Den græske civilisation Den kinesiske civilisation De nordamerikanske
indianersamfund
Stil spørgesmål om de
forsvundne civilisationer og folkefærd


De fleste evolutionsteorier mener at menneskets oprindelse skal findes i Rift Valley, denne geologiske aktive zone, hvor Afrikas horn løsriver sig fra Afrika. Dannelsen af denne dal bevirkede at chimpanserne på vestsiden holdt sig til deres gamle levevis, fordi der var skov med masser af frugt og mad. På østsiden af dalen opstod et mere barskt miljø, der bevirkede at aberne var nødt til at ændre levevis. De første stadier til mennesket var nødt til at arbejde hårdere for føden og søge den længere væk.

I 1859 kom Charles Darwins (1809-1882) epokegørende værk Arternes Oprindelse. I bogen præsenterede han et syn på de forskellige dyrearters oprindelse og udvikling, som brød radikalt med tidligere opfattelser af menneskets oprindelse. Før Darwin blev Bibelens skabelsesberetning i høj grad taget bogstaveligt. Det var den almindelige opfattelse, at de første eksemplarer af hver art i overensstemmelse med Første Mosebog blev skabt fuldt udviklede af Gud. Da Guds skabninger er perfekte - de kan hverken ændres synderligt eller gå til grunde - var der ikke rigtigt plads i datidens teologi til provokerende ideer om evolution.

Overalt på jorden findes civilisationer, der har haft deres storhedstid for derefter at gå til grunde. Det er fascinerende at læse om hvorledes store og meget veludviklede samfund for meget lang tid siden havde kendskab til bl.a. matematik og astrologi i en grad som vi traditionelt først forbinder med de seneste århundreder. Disse samfund gik ganske enkelt til grunde af forskellige årsager.

Hver for sig er de forskellige storriger og civilisationer interessante. Inkariget er kendt af de fleste, men inkaerne var bestemt ikke de eneste, der udfoldede sig i Sydamerika. Blandt andet mayaerne, aztekerne og Nazca kulturen, med deres enorme tegninger i landskabet, var hver for sig ganske interessante. De fleste kender også lidt til den spændende udvikling som Kina og Egypten har været igennem, med mægtige dynastier, men den græske oldtid, med Platon, Sokrates mv., der danner udgangspunkt for den samfundsmæssige organisering i Vesten, er bestemt også værd at kigge nærmere på.

Kort sagt – velkommen til denne spændende sektion på NetSpirit.