Skip to navigation | Skip to content

 

BodyMind

Du er her: NetSpirit - Emner - B - BodyMind

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4047
Online profiler 0
Online gæster 156
Åbne spørgsmål 605
Besvarede spørgsmål 2989

Almanak

Thu, 23. May 2019

Solen i dag

Solopgang:04:50
Solnedgang:21:23

Månen lige nu

Full Moon

BodyMind

Hver eneste hændelse i dit liv, hver eneste tankemønster, hver eneste begivenhed i dit liv gemmes i din cellulære bevidsthed – dvs. cellerne i din krop husker – og din krop tager form efter disse erindringer. Når din hjerne blokerer og afviser erindringer, fortrængninger for smertefulde oplevelser og begivenheder – så husker din krop disse. Og udfra denne erindring, vil dine muskler spændes eller slappes, og din krop vil formes.

Sagt på en anden måde, vil hver enkelt celle i vores krop være strukturelt og funktionelt sammenhængende med alle kroppens øvrige celler. På samme måde som alle vores tanker og drømme, al vor tro og al vor angst dynamisk er spundet ind i vores psykes struktur og funktion.

Her har vi valgt at benytte ordet BodyMind (Body=krop, Mind=Bevidsthed, altså kropbevidsthed), men vi kunne i og for sig lige så godt have valgt at benytte ordet "Core Energetik", eller den danske oversættelse heraf: "Kropsorienteret psykoterapi". Vi kunne også have valgt frit mellem ordene "Bioenergetik", "Auraenergi", "Organisk psykoterapi", "kropsterapi", "Posturologi" eller "Bioeksistentiel psykoterapi" - for de dækker alle basalt set over det samme område.


John C. Pierrakos Wilhelm Reich Alexander Lowen


Egentlig kan det næppe komme bag på nogen at kroppen og bevidstheden ikke kan adskilles. Vi viser hvordan vi har det, bevidst som ubevidst, ved den måde vi går på, vores holdning, toneleje, vores bevægelser etc. - altså ved det vi normalt kalder kropssprog eller udstråling. De pionere der har dannet grundlaget for den store bevidsthed vi har om vores kroppe i dag er først og fremmest en række berømte psykologer/psykiatere. Sigmund Freud gav os for omkring 100 år siden sine epokegørende analyser af sjælelivet og siden er mange hypoteser dannet og afkræftet, og nye synsvinkler er kommet til.

Jung introducerede bl.a. begrebet Selvet, forstået som vores psykiske Totalitet, og dets kraft og betydning i forhold til Jeg'et, Wilhelm Reich lagde grunden til vores forståelse af de kropslige fænomeners vitale betydning for vores sjæleliv, og Frits Perls, Alexander Lowen, John C. Pierrakos, William Schutz, Ida Rolf, Moshe Feldenkrais, Stanley Keleman Hector Prestera og mange flere, har lagt de brosten, vi går på, med deres teorier, synspunkter og teknikker. Endvidere har også en lang række yoga-discipliner vist vejen. I det følgende forklares lidt om hvad disse store tænkere kom frem til og herigennem den historiske udvikling af begrebet BodyMind.

Wilhelm Reich

Wilhelm Reich (1897-1957), læge og psykoterapeut, blev som meget fattig medicinerstudent i Wien optaget af sexologi, hørte Freuds forelæsninger over psykoanalyse og kom med i kredsen omkring Freud. Han blev i 1920 medlem af Det psykoanalytiske Selskab. Samme år begyndte han sin egen psykoanalytiske praksis, og blev Freuds assistent ved den psykoanalytiske polyklinik, hvor han blev vicedirektør i 1928.

I sit arbejde var Reich optaget af livslystens, livskraftens og seksualitetens væsen, og af hvad der sker med den, når den bliver hindret i sit naturlige og fuldstændige udløsning. Som den første af psykoanalytikerne studerede han systematisk patienternes voksne seksuelle adfærdsmønstre. Han fandt, at bedringen i neurotiske symptomer var væsentligt hyppigere og mere varig blandt dem, for hvem det lykkedes at skabe et forholdsvis stabilt og tilfredsstillende samliv. Orgasmens energifunktion er at udlade og omfordele overskuddet af livsenergi i organismen. Hvis dette energioverskud ikke bliver udladet, vil kroppen oplagre ophobet energi, som vil slå over i angst og i livsødelæggende kulde og destruktivitet, som af sociale hensyn i nogen grad må fortrænges og bindes i muskelstramninger. Det fortrængte får delvis udslag i form af nervøse symptomer, i asocial og livshæmmende adfærd.

I årene 1927-29 blev Reichs arbejde - som egentlig var i tråd med Freuds tidlige og mere radikale synspunkter - køligt modtage, ikke bare af hans kolleger, men også af Freud selv. Kun arbejdet med de psykiske og kropsligt-muskulære neurotiske forsvarsholdninger og den nye karakteranalytiske teknik til at løse op for patientens modstand, opnåede almindelig anerkendelse. Efter et besøg i Sovjetunionen i 1929, slog Reich sig ned i Berlin. Efter at være flygtet fra nazisterne i 1933 fortsatte han sin virksomhed i Danmark. Da han ikke fik forlænget sin opholdstilladelse i Danmark, slog Reich sig i 1934 ned i Oslo.

Han fik et laboratorium til sine seksualenergi-studier ved Universitetets Psykologiske Institut og videreudviklede også vegetoterapi. Denne neurosebehandlingsform, tager sit udgangspunkt i patientens muskulære ejendommeligheder i modsætning til den psykoanalytiske neurosebehandling der tager sit udgangspunkt i de frie indfald, drømme og i karakterholdningen. Reich mente, at kernen i alle neuroser er den orgastiske impotens, når den orgastiske potens er forstyrret, sker der en ophobning af bundet seksuel energi, hvilket giver anledning til bl.a. muskelspændinger.

Ved at løse disse spændinger vha. behandling, skulle det være muligt at skabe adgang til fortrængte erindringer og undertrykte impulser. Vegetoterapi antager at kroppen husker vores historie. Ved at lytte til og have for øje hvad kroppen fortæller kan vi nå oplevelser som er blevet borte fra os, som vi har fortrængt eller som hændte for os før vi havde et sprog at sætte hændelsen ind i. Ud fra en forståelse af at udvikling af krop og sjæl er en enhed, så bliver en naturlig følge at kroppen vil udvikle og forme sig afhængig af hvordan den er genetisk disponeret og hvordan livets tildragelser møder kroppen, og bliver mødt af kroppen.

Dette betyder at vi gennem at observere kroppen også kan se meget af en persons udviklingshistorie. Hvis vi erkender at vores historie former vores kroppe, så taler også kroppen til os om hvem vi er, hvad som er vanskelig for os og hvilke ressourcer vi har. Alle mennesker og dyr tolker kroppens signaler, bevidst eller ubevidst Denne ubevidste viden kan systematiseres og gøres mere bevidst. Vegetoterapeuten har som udgangspunkt at lære sig at forstå kroppens fortællinger på en sådan måde at man kan komme i dialog med, og give vejledning til personen det drejer sig om, således at han/hun bedre kan forstå hvorfor man føler og handler som man gør i bestemte situationer, og hvordan vi kan gøre noget ved det. Hvorfor det er sådan at nogle mennesker og situationer gør en ængstelig, og hvorfor man udvikler smerte og forkrampninger i muskulaturen og andre kropslige plager og lidelser.

For Reich blev det stadig vigtigere at påpege, at de seksuelle og livsenergikræfter som bliver undertrykt i den tidlige barndom, ikke blot fører til individuel neurose og ulykke, men i økonomiske krisetider også til sociale katastrofer og afsporing af en mulig progressiv samfundsudvikling. I Oslo genoptog han derfor arbejdet med at udforske seksuel energiens egenart og vegetative, energistrømninger eksperimentelt - f.eks. ved at måle lyst- og smertefølelsernes udslag på et galvanometer. Han udviklede levende celler fra anorganisk materie (biogenese). På denne måde kunne han studere livsenergiens egenskaber. Han fandt, at seksuelenergien var en af formerne af den generelle livsenergi og gav den betegnelsen orgon. Ligesom i Danmark blev Reich også i Norge udsat for offentlige bagvaskelseskampagner og rejste derfor i 1939 til New York for at undervise i medicinsk psykologi. Reich fortsatte endvidere sin bion- og kræftforskningen og opfandt bl.a. orgonakkumulatorer til at vitalisere kroppen og påskynde fysiologisk helbredelse ved f.eks. sår, skader, betændelse osv.

I 1946 flyttede Reich med familie, medarbejdere og laboratorium til ejendommen Maine. Atter blev han udsat for forfølgelse og blev i 1954 stævnet af den Føderale administration for ernæring og Lægemidler (FDA), for at have solgt orgonakkumulatorer over delstatsgrænserne uden tilladelse. Han blev i 1956 dømt til to års fængsel. Ikke for disse anklager men for at han ikke mødte i retten. Samtidig slog dommen fast, at orgonenergien ikke eksisterede, og den gav hjemmel for at ødelægge Reichs laboratorieudstyr og brænde samtlige skrifter af ham. Dette blev gennemført af FDA den 23. august 1956. Reich blev fængslet i marts 1957 og denne geniale mand fik den lidt triste skæbe at dø i fængslet.


Fritz Perls Sigmund Freud Gustav Jung


Alexander Lowen

Alexander Lowen, bioenergetikkens skaber, blev født i New York i 1910. Lowen husker fra sin barndom at forældrene altid skændtes, hvorfor han opholdt sig meget udendørs og legede med andre børn. Det blev derfor en skelsættende oplevelse for Lowen da kvarteret ændrede sig og alle legekammeraterne forsvandt. Lowen kom på City College i New York og fik herfra bachelor grad i science og business. Han kom derefter på Brooklyn Law School hvorfra han blev uddannet advokat. Han arbejdede derefter som advokat og som atletiktræner i sommerferien. Han begyndte at interessere sig for relationerne mellem det fysiske og det mentale helbred. Han eksperimenterede med yoga og progressiv muskel afslapning men var ikke helt tilfreds med sine resultater.

I efteråret 1940 deltog Lowen i et kursus arrangeret af Wilhelm Reich om karakteranalyse. Kurset omhandlede forbindelserne mellem kronisk nervøsitet i musklerne, benævnt "Kropspanser (body armor), og menneskets neurotiske tilbøjeligheder. Lowen blev fascineret af Reich's ideer, specielt hans koncept omkring hvordan mennesker forvalter deres energi. Reich mente at nøglen til processen var den seksuelle orgasme. Reich påpegede, at der er en funktionel identitet mellem et menneskes karakter og kropsholdning eller muskelpansring.

Muskelpanseret er betegnelsen for det samlede mønster af kroniske muskelspændinger i kroppen. Disse betegnes som et panser, fordi de fungerer som en beskyttelse mod smertefulde og truende oplevelser af følelsesmæssig karakter. De virker som en skærm mod farlige impulser i personligheden og mod angreb fra andre mennesker. I foråret 1942 begyndte Lowen at gå til terapi hos Reich, hvilket fortsatte indtil 1945 hvor Lowen blev terapeut under træning af Reich. Efter 2 år i træning besluttede Lowen at læse medicin i Switch og graduerede som læge fra universitetet i Geneve i 1951.

Lowen returnerede tilbage til USA og gik i 1953 i partnerskab med John Pierrakos og William Walling, begge psykiatere der var trænede i Reich´s teorier. Deres arbejde sammen resulterede i 1956 i grundlæggelsen af Institut for Bioenergetic Analysis. Efterhånden som Reich fjernede sig fra karakteranalyse og hen imod eksperimentering med orgone energi, distancerede Lowen sig mere og mere fra sin tidligere mentor. I stedet fortsatte Lowen, sammen med John Pierrakos arbejdet med at udvikle deres egen terapeutiske metode: ”bioenergetik”. Grundlaget for deres udvikling var dog de teorier som de begge var blevet undervist i af Wilhelm Reich.

Bioenergetikken bygger på den enkle antagelse, at kroppen og psyken er indbyrdes forbundet. Tit identificerer vi mest os selv med vores psyke og vores tanker, men et menneske er også sin krop og sine følelser. Indenfor bioenergetikken lægges der vægt på, at det, der sker i vores psyke, afspejler sig i kroppen, og det, der sker i kroppen afspejler sig i psyken. Bioenergetik er studiet af den menneskelige personlighed anskuet i forhold til kroppens energetiske processer. Målet med denne bienergetisk analyse er at nå frem til en integration af tanker, følelser og krop. Et af Lowens centrale begreber er livsenergi. Et menneske kan føle sig mere eller mindre energisk. Det kan ses på et menneske, om der er høj eller lav energi. Kroppen lyver aldrig. Den bioenergetiske terapis mål er at højne klientens energiniveau gennem øget iltoptagelse og psykologisk bearbejdning.

Et af de vigtige begreber i bioenergetikken er "grounding". Grounding indebærer at mennesket har opnået nær fysisk og psykisk kontakt med moderen tidligt i livet. Mangel på "grounding" kan senere i livet føre til manglende følelse af at magte at stå på egne ben i verden og i livet. Lowen har udarbejdet forskellige teknikker til arbejdet med "grounding", specielle kropsstillinger, som aktiverer muskulatur og åndedræt. Hans teknikker er meget virkningsfulde, når det gælder om at fremkalde stærke følelsesoplevelser og fortrængte erindringer. Det tilbageholdte åndedræt - især den hæmmede udånding - behersker følelserne. Det tilbageholdte åndedræt formindsker organismens energi ved at reducere stofskifteaktiviteten, hvilket igen nedbringer angsten. Ifølge Lowen er alle født i en tilstand af ynde, som gennem barndommen er blevet overskygget af især forældrenes krav og forventninger. Det er tilbagekomsten til "den yndefulde krop", til harmonien, der er hans vigtigste ærinde.

Lowen videreudviklede også teorien omkring karakterstrukturerne (Reich). Analysen af karakterstrukturen er en del af behandlingen og skal tjene til at fastslå på hvilket alderstrin en eventuel forstyrrelse er opstået. Lowen hævder at det er mulig at læse på kropsstrukturen hvorvidt en person har lidt overlast i en bestemt alder. I og med at karakterstrukturen er fastlagt er det mulig at finde frem til den rigtige behandling. Karakterstrukturen indbefatter hele mønstret af kropsholdning, adfærd og tankemønster som dominerer en persons måde at leve på og den opstår som en følge af negative erfaringer i historien.

Enhver belastning skaber en spændingstilstand i kroppen. Almindeligvis forsvinder spændingen, når presset ophæves. Kroniske spændinger bliver imidlertid ved med at være der, i form af en ubevidst kropsholdning eller muskulær stivhed, selv efter at det spændings-fremkaldende pres er blevet fjernet. Sådanne kroniske muskelspændinger forstyrrer den følelsesmæssige sundhed ved at nedsætte menneskets energi, hæmme dets bevægelighed og begrænse dets evne til at udtrykke sig. I så tilfælde bliver det nødvendigt at løsne op for denne kroniske spænding, hvis personen skal kunne genvinde sin fulde livskraft, sit følelsesmæssige velvære og sin yndefuldhed. Krop og sind er funktionelt identiske, dvs. at det der sker i sindet afspejler kroppens energetiske processer og er forbundet med graden af liv i kroppen. Jo mere levende man er, jo mere energi er man i besiddelse af. Stivhed eller kronisk spænding formindsker ens grad af liv og nedsætter ens energi.

Lowen´s første bog ”The Physical Dynamics of Character Structure” udkom i 1958 og siden har Lowen publiceret 12 bøger og adskillige artikler. Han er præsident for ”The International Institute for Bioenergetic Analysis” og konsultere stadig den dag i dag patienter og kursister over hele verden. Lowen bor i New Canaan, Connecticut, med hans hustru igennem de sidste 48 år.


Moshe Feldenkrais Stanley Keleman Ida Rolf

John C. Pierrakos

John C. Pierrakos (1921 - 2001) blev født i Neon Oitylon i Grækenland. En lille landsby ved Middelhavet med hvide strande, og bjerge ud i vandet bevokset af oliventræer. Fra dette rolige sted flyttede Pierrakos i ni års alderen ind til Athen og fik et chok over forskellen mellem det rolige landsbyliv og storbyens puls og tempo. Han følte sig indespærret og blev et aggressivt barn. I 1939, i en alder af 18 år gammel tog Pierrakos pga. den optrappende krigssituation i Europa til sin søster og dennes mand i New York. Her blev han indskrevet på Colombia College for at læse medicin. Efter overstået eksamen i medicin fortsatte Pierrakos studierne ved at tage en Ph.d. i psykiatri.

Efter færdiggørelse af studierne kom Pierrakos i lære hos Wilhelm Reich, som han dengang beundrede kraftigt. Læretiden var dog en turbulent periode hvor den unge Pierrakos blev overvældet af Reichs kraftige stemme, hans enorme engagement og hans latterliggørelse af Pierrakos boheme udseende i disse dage - Pierrakos yndede at gå i skræddersyet tøj og havde en omhyggelig moustache. Alt i alt mindede Wilhelm Reich, Pierrakos meget om dennes fader, hvilket ikke var helt nemt for den unge Pierrakos, der aldrig havde haft et godt forhold til sin fader. Reich provokerede med vilje Pierrakos til at få kontakt med sit had til faderen, sine problemer med mandlige autoriteter. Hele Reichs teorigrundlag gik jo netop på at traumatiske oplevelser fæstner sig i kroppen og denne energi skal frigøres før mennesket kan blive frit igen og vende tilbage til sit oprindelige udgangspunkt.

I de senere 40éren begyndte Reich at blive opfattet som en trussel af bl.a. den amerikanske psykiatri organisation og blev i 1954 stævnet af den Føderale administration for ernæring og Lægemidler (FDA), for at have solgt orgonakkumulatorer over delstatsgrænserne uden tilladelse. Han blev i 1956 dømt til to års fængsel. Ikke for disse anklager men for at han ikke mødte i retten. Samtidig slog dommen fast, at orgonenergien ikke eksisterede, og den gav hjemmel for at ødelægge Reichs laboratorieudstyr og brænde samtlige skrifter af ham. Reich blev fængslet i marts 1957 og denne geniale mand fik den lidt triste skæbne at dø i fængslet.

Pierrakos, der på daværende tidspunkt var et medlem af kredsen omkring Reich, mente at Reich og dennes tilhængere behandlede hele sagen meget forkert og var ikke villig til at sætte sin egen tilladelse til at praktisere medicin på spil ved at støtte Reich. Pierrakos begyndte derfor at arbejde som psykiatrier ved New Yorks hospital. Efter syv års arbejde startede Pierrakos sin egen praksis i Greenwich Village, hvor han i 1953 gik i partnerskab med Alexander Lowen og William Walling, begge psykiatere der var trænede i Reich´s teorier. De arbejdede sammen de næste 12 år omkring udviklingen af hvad der skulle blive kendt som Bioenergetics.

Jacob Moreno Eva Broch & John Pierrakos Eric Berne


Bioenergetics blev udviklet på grundlag af de ideer om energi og kropsforsvar som disse herrer havde lært igennem deres arbejde med Reich. I begyndelsen var Pierrakos meget entusiastisk optaget af arbejdet med det nye koncept men som årene skred frem følte han mangel på inspiration i sit arbejde og i sit liv generelt. Ægteskabet gik også dårligt hvorfor han blev separeret og senere skilt. Nedturen sluttede dog brat da han i 1964 mødte Eva Broch, der siden 1957 som spirituelt medie havde givet lektioner, mens hun var i trance, om de spirituelle aspekter af personlig vækst, forbindelsen mellem egoet og de universelle sammenhænge; kærlighed, sex etc. For Pierrakos blev mødet med Eva en åbenbaring og en radikal fornyelse af retningen af hans arbejde.

Eva åbnede Pierrakos øjne op for den spirituelle dimension. De var såvel åndeligt som intellektuelt på bølgelængde og igennem lange samtaler diskuterede de og sammenlignede hinandens univers. De blev gensidigt inspireret af hinanden, opfattede hinanden som deres livs kærlighed og blev hurtigt gift. Pierrakos skift i sit arbejdes fokus var væk fra det defensive, forsvaret (muskelpanseret) og hen imod det kreative, det spirituelle jeg.

Pierrakos udtalte selv at fordi han igennem Eva opnåede en dyb respekt og kærlighed til alle mennesker kunne han meget hurtigere skærer igennem folks forsvarsmekanismer og fandt styrke til at være mere vovet i sit arbejde. "Først nu ved jeg hvad det er jeg laver og hvorfor" udtalte Pierrakos kort efter sit møde med Eva. Ud af alt dette; psykiatri, Reich, Bioenergetics og samtalerne med Eva udviklede Pierrakos sit eget nye koncept; Core Energetics.

Denne store kærlighed varede til 1979 hvor Eva døde. Pierrakos fortsatte sit arbejde med Core Energetics indtil sin død i 2001. "Mit mål er at se Core Energetics blomstre i mange forskellige udgaver således at jeg kan hjælpe med at bygge bro over psykologi, psykiatri, religion, videnskab og personligt liv. Mit arbejde går på at nå ind til menneskets inderste kerne og hjælpe mennesket med at åbne sig, forandre sig, vokse". Dr. Pierrakos er forfatter til utallige artikler og to bøger: ”Core Energetics, Developing the Capacity to Love and Heal”, 1973 og ”Eros, Love & Sexuality, The Forces That Unify Man and Woman”, 1997.

Fritz Perls

Frederick "Fritz" Perls (1893-1970) blev født i Berlin. Han blev doktor i medicin i 1926 og begyndte at udvikle gestalt­terapien, allerede mens han boede i Berlin, hvor han arbejdede som psyko­analytiker. Han havde fået det ønske at inkor­porere nye ideer i sine behandlinger ud over Freuds lære. Som jøde forlod han Tyskland i køl­vandet på nazisternes magtovertagelse i 1933.

Han kom over Østrig til Sydafrika og siden til USA. Indtil da havde han udgivet flere bøger om psykologi, men det var i New York City i 1951, at han - sammen med kollegerne Ralph Hefferline og Paul Goodman - skrev og udgav værket "The Beginning of Gestalt Therapy". Det var ligeledes i New York at Perls mødte Jacob Moreno og studerede hos ham i nogle år. En række af de teknikker, der kaldes gestalt-terapeutiske, eksempelvis stole-teknikken, doublering, jeg-du-mødet, måden at arbejde med en drøm på, er videreudviklinger af Jacob Morenos oprindelige skitser og strukturer. Perls beskrives ofte som en karismatisk, original og provokerende pioner. En personlig beskrivelse findes i selvbiografien "Skraldespanden tur-retur".

"Gestalt" er et tysk ord, der betyder helhed, form, skikkelse. Helhed er det centrale begreb i gestaltterapien. Det oprinder i gestaltpsykologien, som klarlagde en lovmæssighed: nemlig tilbøjeligheden til at danne færdige figurer, at danne helhed - at danne gestalter. Hvis man iagttager en tegning af en ting, der ikke er helt færdigtegnet, er man tilbøjelig til at se og omtale den som færdige - som en cirkel, ikke som en brudt cirkel eller en buet linie, som et hus, ikke som det meste af et hus etc. Det ufærdige billede opfattes som en åben gestalt. Dette afføder en proces, som gør billedet færdigt. Det kaldes at lukke gestalten. Denne lovmæssighed udvider gestaltterapien til at omfatte selve den måde, vi fungerer på som menneskelig organisme.

Vi danner uværgeligt åbne gestalter dagen og livet igennem, og vi vil uværgeligt søge at lukke dem. At være sulten opfattes som en åben gestalt, at spise opfattes som at lukke gestalten. Tilsvarende opfattes lysten til social kontakt som en åben gestalt, og det at være sammen med vennerne som at lukke gestalten. Man kan have uafsluttede og uafklarede relationer - grænser der ikke bliver sat, behov der ikke bliver dækket og følelser der ikke kommunikeres - man har besvær med at lukke bestemte gestalter.

Det er da gestaltterapiens mål, at støtte og hjælpe den enkelte til at kunne lukke egne gestalter selv. Arbejdet med at erfare og erkende sin egen gestaltdannelse og -lukning, medfører ofte at man må revidere sit billede af sig selv. Man er nødt til at afklare, hvad det egentligt er, man føler, og hvad det er man har behov for og man er nødt til at erkende, hvordan man ikke lukker egne gestalter, og hvordan man vil til at handle anderledes.

Det spirituelle begreb visualisering og gestaltterapi supplere i øvrigt hinanden. Hver dag kommer vi igennem situationer, samtaler og oplevelser som efterlades ufærdige. Da vi ikke er færdige med disse situationer binder vi mere eller mindre bevidst energi i disse situationer, vi bruger en del af vores energi på at hænge fast i fortiden.

Man kan opøve sig selv i at tænke på hverdagens ufærdige situationer, visualisere sig tilbage i dem og ud fra gestaltteorien få den afrundet, afsluttet for derefter at forlade den. Man kan starte med engang imellem at tænke på den situation som i løbet af dagen er efterladt mest ufærdig. Efterhånden som man bliver bedre til at lukke situationer af, få dem færdiggjort vil man få fornyet energi for man bryder de mange bindinger, der haves til fortidens forladte ufærdige situationer.


Eric Berne Sigmund Freud Fritz PerlsDu har et valg!

De historisk betingede indviklinger af forholdet til sig selv og andre, kan ses som resultat af modsigelser i barndommens relationer med de betydende voksne (primært far og mor). Det er relationer, hvor de voksnes møde med barnet - og dermed også deres spejling af barnet, præges af manipulation, dobbeltkommunikation og pseudokontakt. Dermed gøres barnets opgave med at danne sig konsistente billeder af, hvem det er og hvad det kan forvente sig af andre, til en indviklet opgave, der ikke umiddelbart kan løses.

De signaler fra følelser og sanser, som barnet oplever situationerne gennem, kan ikke danne modsigelsesfrie billeder. Dette betyder angst. Den tilpasning til relationen, der er nødvendig for barnet, kan kun lade sig gøre gennem en eller anden form for fortrængning af dets følelsesmæssige og erkendemæssige virkelighedskontakt. For at kunne leve med det indviklede livsforhold er der noget, man må undgå at mærke og at lægge mærke til.

I NetSpirits kursus om BodyMind er opmærksomheden på, hvor det er, vi kan vælge og hvor det er, vi ikke kan vælge, et helt centralt tema. Vi kan ikke vælge, hvem vi er og hvad vi er, men derimod hvad vi gør. Vi er - ved vores konstante valg af hvad og hvordan vi gør, hvad vi siger og viser, og hvad vi giver opmærksomhed til eller lukker af for at se, høre og mærke eller tænke nærmere over - konstant ansvar-lige for, hvordan vi håndterer vores liv med dets indre og ydre forhold af givne vilkår og frie muligheder.

De basale emotionelle reaktioner er bundet til deres situationer. Vi bliver bange, når vi bliver truede, glade, når vi føler os elskede, vrede, når vi bliver krænkede, sørger, når vi lider tab o.s.v. Disse reaktioner i sig selv vælges ikke, og de kan ikke vælges fra. Fysiologisk har de deres udspring i det autonome nervesystem, som ikke er underlagt viljen. Det, der kan vælges i forbindelse med de emotionelle reaktioner, har med deres videre skæbne i vores bevidsthed, udtryk og handling at gøre: Om de her anerkendes, udtrykkes eller rummes som de er og respekteres i handling, eller om de søges bekæmpet, fortrængt, skjult eller set bort fra. Disse sidstnævnte, fortrængende valg effektueres ved kropslige metoder: muskulære opspændinger og manipulationer med åndedrættet. Det er dette forhold, der var Reichs m.fl. opdagelse, som bragte kropsperspektivet ind i psykoterapien.

Paradokset i forbindelse med at bekæmpe spontane følelsers faktiske eksistens er, at netop på denne måde fastholdes følelsen i en kronisk tilstand. Når følelsesimpulsen neutraliseres af en modsatrettet, handlestyret energi, opstår der en energetisk knude. Impulsen eksisterer stadig som et mere eller mindre energiladet beredskab i organismen, og dermed må beredskabet for den fortrængende modhandling også fastholdes med en tilsvarende energi. Det er let at se, at denne mekanisme koster energi. Den energi, der bindes i sådanne knuder af impuls og mod-impuls, står ikke til rådighed for den frie livsudfoldelse.

Når de umiddelbare emotionelle reaktioner anerkendes, mærkes og respekteres betyder det, at de enten kan rummes, eller at deres energi kan forløses i udtryk eller handling, som følelsen tilskynder til. Får vi sagt fra overfor en krænkelse er vredesimpulsen forløst, den har nået sit resultat og kan slippes - eller rettere: den slipper os. Får vi mærket og udtrykt sorgen over et tab til bunds, betyder det en anerkendelse af tabets realitet, der kan frigøre energi og opmærksomhed til den nye virkelighed, der eksisterer efter tabet. Hvis vrede over afvisning bliver mødt med yderligere afvisning på grund af vreden, er der ingen forløsende reaktionsmuligheder i den givne situation. Hvis dette betyder, vi bliver vrede på os selv over vreden - oplever skam og skyld over den - er der endnu en grund til at blive vred over disse vilkår - en vrede, der så igen kan vendes mod os selv o.s.v.

Vi kan således se den følelsesmæssige, energetiske side af de historiske indviklinger som en art lagdeling i oplevelsen af os selv og andre, hvor lagene er kendetegnet ved skiftevis udadvendt og indadvendt aggression. Denne lagdelingen kan vi eksempelvis møde ved, at vi yderst møder et lag af udadvendt indirekte aggression i formen fornærmet, krænket offerspil. Under dette lag kan vi så finde følelserne ved et negativt selvbillede: skyld og skam, indadvendt aggression. Under dette igen, den bundne oprindelige aggression mod den skyld- og skaminducerende nøgleperson. Ved denne aggressions forløsning kan den underliggende sorg over det kontakt- og kærlighedstab, som dette repræsenterer, eventuelt også forløses. De mekanismer, vi taler om, betyder forringelser af kvaliteten ved livet med sig selv og andre, hvis former kan spænde fra det blot forstyrrende og begrænsende til det virkeligt dæmonisk ødelæggende.

Psykoterapien må altid tage sit udgangspunkt i det som er, her og nu. Der, hvor fortidens skyggebilleder (som projektioner og introjektioner) vikler sig forstyrrende ind i virkelighedskontakten, kan så søges tilbage til disse forestillingers historiske rødder. I det regressive arbejde forsøges de historiske relationer gjort oplevelsesmæssigt nærværende, som var det nu. Herved får klienten mulighed for at mærke og bemærke de sider af oplevelserne fra dengang, der måtte opgives eller fortrænges. Ved at skabe situationer, der fører oplevelserne fra dengang gennem nuet, kan deres virkelighedskvaliteter genopleves og genvurderes og de opgivne evner til selverkendelse, gennemskuelse og relevant handling kan genintegreres.


Posturologi

Ordet posturologi er afledt af det latinske ord positura, der betyder stilling og er således læren om og behandlingen af vores krops stilling, hvilket også kan kaldes menneskets postur/positur/position. Begrebet posturologi er på mange måder sammenfaldende, med begrebet BodyMind , men fortjener dog alligevel lidt selvstændige ord med på vejen.

Hvor BodyMind meget fokusere på de psykiske årsager til at vi har forkert kropsstilling, holdning, gangart mv. er begrebet posturologis fokus meget mere på at grunden til at vi får fysiske smerter i ryggen, nakken etc. ganske simpelt ligger i at vi har en slap indstilling til det at sidde og gå "rigtigt". Hvilket der jo kan være noget om! De tidligere generationer fik i langt højere grad ganske automatisk motion igennem deres arbejde og deres dagligliv i det hele taget. Nu om dage har vi elevatorer alle vegne, rullende trapper, der hastigt bringer os frem og i det hele taget alskens forskellig hjælp til at gøre såvel vores arbejdsliv som vores privatliv, så behageligt som muligt.Hvilket man bestemt ikke skal kimse af. Men når dette kombineres med en ligegyldig eller i det mindste slap indstilling til hvor meget vigtigere det så bliver at have den rette kropsholdning, gå på den rigtige måde, huske at strække sine sener og lemmer ud engang imellem, ja så medføre det altså naturligt at mange får fysiske smerter, der kan relateres til posturologiske årsager.

Nu kunne man således sige at posturologi "blot" er et moderne udtryk for at vi mennesker bør genoptage den helt traditionelle gammeldags gymnastik. At vi skal lade være med at pakke tingene ind og kalde gymnastik for mensendieck, yoga, BodyMind, eller posturologi for den sags skyld, men reelt blot bør huske på at vores krop skal holdes i form ved at vi regelmæssigt strækker vores sener og muskler, samt holder vores kondition i orden - altså at vi mennesker bør regelmæssigt bør dyrke god gammeldags gymnastik.

Og dette er også for en stor dels vedkommende ganske rigtigt. Det skal dog tilføjes at Posturologi også arbejder med at rette de fysiske smerter der opstår som følge af mekaniske forhold. Det kan være ændringer i knoglerne som følge af brud, børnelammelse, asymmetriske forhold etc. Langt de fleste skævheder i kroppen er dog ifølge Posturologi muskulært betingede - og de er den hyppigste årsag til kroniske, vedvarende eller tilbagevendende smerter.

Noget som en, der arbejder med Posturologi typisk vil bemærke, er hvilket fodtøj man benytter. Ifølge Posturologi sker der ofte en forstyrrelse af de signaler som sendes fra fødderne til hjernen om hvad den mest hensigtsmæssige gangart og kropsstilling er, da vores fodtøj påvirker disse signaler uhensigtsmæssigt. Ifølge Posturologi får vi mennesker oftest sko på alt for tidligt i vores liv og de sko vi benytter virker oftest forstyrrende på kommunikationen imellem nerverne på fodsålerne og hjernen om vi står på forfoden eller på den ene fod, og hvorledes vægten i øvrigt er fordelt på fødderne.

Der sker så det at vi står skævt på fødderne, men hjernen får det ikke at vide og kan derfor ikke tilrette kropsholdningen så den bliver hensigtsmæssig. Ifølge Posturologi er hensigtsmæssige sko, så tæt på ingen sko som muligt, altså flade i bunden, uden fodform og uden snude der vender opad, ligesom kondisko. Der må gerne være hæl, selvom trykket kommer frem på forfoden, men ingen fodform. Fodformet giver for megen tryk på trykfølerne i svangen og hjernen får alt for mange oplysninger og forkerte oplysninger om hvordan foden har kontakt med gulvet, på samme måde som hos platfodede.
En anden ting som folk, der arbejder med Posturologi typisk vil bemærke, er om der er den rette kommunikation imellem vores synssans og hjernen. Det er i og for sig ganske logisk tænkning, der ligger bagved. Hjernen får oplysning fra øjnene om hvordan vi står. Oplysningerne kommer fra nethinden og informerer om rumlighed, altså lodrette og vandrette linier når vi er stående, samt om hvad der foregår yderst i synsfeltet - det felt man ikke ser, men fornemmer. Ydermere kommer der informationer fra øjets muskler om øjets stilling i øjenhulen. Der er to hovedting som forstyrrer øjnene. Den ene er briller. Briller med glidende ivergang (prismer) skal sidde helt præcist. Hvis de glider blot et par millimeter ned giver det meget ofte en skævhed på 4-5 cm. Den anden er forstyrrelse, der stammer fra bidet/tænderne, ofte som følge af skævt tandlægearbejde. Dette giver spændinger der påvirker ansigtsnerven. Hvis der er uregelmæssigheder i kommunikationen mellem øjnene og hjernen vil det medføre forkerte signaler om hvad der er den rette kropsholdning, siddestilling, gangart etc.

Overordnet går Posturologi således ud på at sikre at der er den rette kommunikation imellem hjernen og kroppens forskellige muskler og nerver. Forudsat at du ikke har været udsat for en læsion eller varig skade, består ”uforklarlige” smerter ifølge posturologi ofte i, at der er en fejlstilling(-er) imellem kroppens knogler og led som skyldes asymmetrisk spænding (tonus) i kroppens muskler. Ca. 80 % af alle smerter i hoved, ryg, baller og ben stammer ifølge posturologi, fra uens muskeltonus. Det er nemt at forestille sig at såfremt ens rygmuskler i højre side af kroppen er mere spændte end i venstre side, vil det medføre at rygsøjlens hvirvler kommer til at stå skævt i forhold til hinanden og resultatet bliver med tiden, smerter.

De typiske smerter med posturologisk årsag er hovedpine, rygproblemer som iskias, lumbago eller diskusprolaps. De typiske ledsmerter er skulder- og albuesmerter. Smerter i håndled og fingre, ankelsmerter, er typisk ikke afledt af en Posturologisk forstyrrelse. Mens der ofte ligge posturologiske årsager til grund for smerter i lænd balder, lyske, knæ og de fleste smerter i fødderne.
Behandling indenfor posturologi består primært i at genoprette de rigtige signaler mellem hjernen og kroppens muskler og nerver. Hertil er det første redskab der benyttes, at give patienten en viden om hvordan der ifølge posturologi opstår forstyrrelser imellem hjernen og kroppens muskler og nerver. Ud fra denne viden kan det enkelte menneske skærpe sin opmærksomhed omkring hvad der kunne være af posturologiske problemer. Det gamle ordsprog: "Don't fix it, if it ain't broken" omskrives en smule indenfor Posturologi til "if you don't know its broken, you can't fix it". Altså skal det enkelte menneske først og fremmes have viden omkring de årsager, der fører til smerterne.

Dernæst kan det enkelte menneske selv gøre en hel del forbyggende, men den posturologisk kyndige kan endvidere hjælpe med et behandlingsforløb, der blandt andet kan inkludere specielle indlæg i skoene, behandling af øjne med akupunktur på øret, øjenøvelser, regulering af briller eller med en stærk nordpolsmagnet ved øjet. Behandling af kæbe og tænder sker typisk med akupunktur på øret eller speciel frekventeret laser lokalt, mens bidet kun kan reguleres af tandlægen.

Kursus i BodyMind

NetSpirit har lavet en række online kurser, hvor du selv lærer at praktisere forskellige begreber. I Lær selv BodyMind, får du viden om og indsigt i hvad din krop fortæller dig og andre ved sit udseende og du får redskaberne til at fremme de udtryk som du godt kan lide og ændre ved de udtryk som du synes mindre om.

Læs mere her


Kilder & tak

NetSpirit ønsker at takke Olav Storm Jensen for lov til at benytte uddrag af dennes tekst om "Bioeksistentiel Psykoterapi -
introduktion til grundbegreberne" til brug for afsnittet "Du har et valg". Du kan læse mere om Olav Storm Jensen og Bioeksistentiel Psykoterapi her - www.sensetik.dk