Skip to navigation | Skip to content

 

Kinesisk astrologi

Du er her: NetSpirit - Emner - A - Astrologier - Kinesisk astrologi - Skolen: Den kinesiske almanak

Kinesisk astrologi

Find dit dyretegn

Skolen Ba Zi

Skolen Tung Shu

Skolen
Zi Wei Dou Shu

Skolen 9 Star Ki

Årshoroskop

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4048
Online profiler 0
Online gæster 96
Åbne spørgsmål 607
Besvarede spørgsmål 2986

Almanak

Tue, 23. April 2019

Solen i dag

Solopgang:05:46
Solnedgang:20:29

Månen lige nu

Full Moon

Den kinesiske almanak Tung Shu

Kinesisk astrologi er del af hverdagslivet i Kina. Det er derfor i Kina udbredt hver dag at konsultere den kinesiske almanak (Tung Shu) hvori der står forskellige astronomiske og astrologiske data for hver dag i hele året. Basalt set fortæller den kinesisk almanak om dagen er gunstig eller ugunstig og den tages skam seriøs. Meget få kinesere vil finde på at starte en ny forretning, tage en vigtig beslutning, eller flytte til et nyt hus etc. på de dage som Tung Shu fortæller er ugunstige. Denne skole benævnes undertiden "Tung Shu" eller "Book of Auspicious Days".

Det hele går ud på at du ifølge kinesisk astrologi er knyttet til et kinesisk dyretegn og en vægtfordeling af de fem elementer. Begge forhold er bestemt ud fra din fødselsdato. Idet de kinesiske dyretegn og de fem elementer er knyttet til den kinesiske kalender, vil du som individ have nogle tidspunkter (år, måned, dag, timer), hvor der er harmoni/disharmoni mellem dit dyretegn samt de elementer, der er gode for dig - og så det dyretegn, de elementer, der er tilknyttet det enkelte år, den enkelte måned, dag, time.
Skolen kan overordnet siges at have to hoveddiscipliner.

Den første er den overordnede årlige tolkning af hvordan det vil gå for dig i løbet af året. Dette kaldes dit kinesiske årshoroskop - ikke at forveksle med dit kinesiske fødselshoroskop - de fire søjler (BaZi). Dit kinesiske horoskop fortæller hvad du kan vente dig af året, men forudsigelserne er ikke skrevet i sten. Det er mulige udfald, som bør benyttes til at vurdere og imødegå de muligheder og faldgruber året har i vente for dig.

Den anden hoveddisciplin, som skolen praktisere, er den kinesisk almanak. I denne er listet hvorledes de enkelte dage og tidspunkter i løbet af dagen er henholdsvis gunstige/ugunstige for de enkelte dyretegn. Hvor dit kinesiske årshoroskop beskæftiger sig med de overordnede linjer for hvordan det vil gå dig i løbet af året, så beskæftiger den kinesiske almanak sig med noget meget mere konkret og nærværende, nemlig hvad der er godt for dig - både set i forhold til den enkelte dag, men også i forhold til de enkelte timer i løbet af dagen.

Kinesisk astrologi bygger på den grundlæggende antagelse at livet bevæger sig i forskellige cyklusser. Der er en tid til at så og en tid til at høste, en tid til at holde fred og en tid til at gå i krig etc. Alting bevæger sig i cyklusser og hvis du følger disse cyklusser i den måde du lever dit liv på så har du medvind hele vejen. Hvis du derimod gå imod de energier, der flyder rundt i universet, ja så er det op ad bakke. Når dit liv er således at du har gunstige energier på et område, bør du have fokus på dette område. Reelt går kinesisk astrologi så langt ned at det fortæller om hvilke energier, der er for det enkelte dyretegn på timebasis. Oplysningerne om særlig gunstige og ugunstige tidspunkter for diverse vigtige gøremål for de 12 dyretegn finder vi i den kinesiske almanak.

Den kinesiske almanak (Tung Sing) publiceres årligt og består hovedsagelig af:
  • En opdatering af de årlige energier fra De ni Paladser (The Nine Palaces of a property).
  • De tre årlige sorger/plager/lidelser (afflictions) ifølge Feng Shui systemet Xuan Kong.
  • En Huang Li også kaldet kejserlig kalender, der indeholder anbefalinger om gunstige og ugunstige dage i løbet af det følgende år. Der er sågar en hel sektion, der dækker anbefalede dage til hovedrengøring før det kinesiske nytår.
  • Gunstige og ugunstige dage ifølge det kommende års fire pæle (The Four Pillars/Ba Zi).

Den kinesiske almanak viser den hvilke opgaver, der bør gøres på hvilke dage, samt hvilke dage, der er gunstige og hvilke, der er ugunstige. Almanakken benyttes på den måde at hvis man eksempelvis ønsker at starte ny forretning vil man vælge enten en gunstig dag eller alternativt en neutral dag. Men for alt i verden vil man prøve at undgå de ugunstige dage der er uegnet til at tage eller udføre vigtige beslutninger. Almanakken tages meget seriøst og efterleves nøje. Den kinesiske almanak foreskriver sågar råd om hvornår man bør købe en båd eller tage på fisketur.

Om dagen er velegnet til eller ugunstig til forskellige forhold tages meget seriøst af kineserne. Der bliver ikke underskrevet noget som helst, hvis det er en dårlig dag at afslutte en handel på. Og det er ligegyldigt om der er tidsfrister på, om det hele så skal udskydes en uge eller lignende. Også almindelige gøremål som at møde nye venner, vaske tøj, tage en tur i skoven, tage til lægen etc. er beskrevet i den kinesiske almanak.

Kinesisk astrologi er i høj grad en aktiv disciplin. Der fortælles om hvad hvilke energier, du bliver udsat for igennem året, men der fortælles i lige så høj grad om hvad du kan gøre for at beskytte dig mod de dårlige energier og hvad du kan gøre for at fremme de positive energier. Kinesisk astrologi tager således som udgangspunkt at du igennem året vil blive mødt af forskellige energipåvirkninger, der enten vil modarbejde dine bestræbelser eller hjælpe dig hermed. Men din skæbne igennem året kan du selv påvirke. Den er ikke fast, urokkelig - tværtimod.

Hvis eksempelvis kinesisk astrologi fortæller dig at du i det kommende år sandsynligvis vil blive udsat for meget turbulente og dårlige energier på dit velfærdsområde, så betyder det ikke at du automatisk lige så godt kan erkende at du kommer til at må gå fra hus og hjem. Tværtimod, for det som kinesisk astrologi reelt fortæller dig er indenfor hvilke områder og indenfor hvilke perioder du bør udvise stor agtsomhed. Og hvis du gør dette, ja så kan du undgå alle potentielle ulykker.Tung Shu almanak

Året: Steam: 04. Ding (Ild Rød Feminin) Branch: 12. Hai (Gris Yin)

10

30

0

0

20

Jan: Steam: 08. Xin (Metal Hvid Feminin) Branch: 03. Yin (Tiger Yang) 16 7 7 30 0

Januar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Steam
Branch
Farve
Yin/Yang
Træ 16 30 9 0 30 33 30 30 0 10 0 0 16 30 39 30 30 33 0 0 0 10 0 0 46 60 39 30 0 3 0
Ild 37 30 0 16 20 9 0 0 33 30 30 30 7 0 0 16 20 9 30 30 33 30 0 0 7 0 0 16 50 39 30
Jord 7 0 48 37 10 18 7 0 18 0 0 18 37 30 18 7 10 18 7 0 18 0 30 48 7 0 18 7 10 18 7
Metal 0 0 0 7 0 0 16 30 9 0 0 3 0 0 0 7 0 0 16 30 9 0 0 3 0 0 0 7 0 0 16
Vand 0 0 3 0 0 0 7 0 0 20 30 9 0 0 3 0 0 0 7 0 0 20 30 9 0 0 3 0 0 0 7
Rotte G B B B B B N N N N N N N G G G B B B B B B B B B N N N B B B
Okse N N N G G G N N N B N B B G G G N N B N N N N N B B G G G N N
Tiger N N N N N N N N N N N N G G G N N N N G G G N N N N N N N N N
Hare G G G G B G G G G G G G G G G G N N N N N N N G G G N N N G G
Drage G N N N G G B G B B G G G G G G G G G G G G G G G N N N N N N
Slange B G G G G G B B B N N N N N N N B B B B B B G G G B B N N N B
Hest B B B B B B B B B B B B B G G G G G B B B B B B B G G G B B B
Får G G B N N N G B G G G G G G G G G B G G G G G B G G G G B G G
Abe G G G G G B B G G B G B B G N N N N N N N B G G G G G N N N G
Hane G B G B G G B G G G G G G G G B N N N N N N N G G B N G G G B
Hund G G G G G N N N G G B G G G G G G G G B N G G G G G G G G B G
Gris G B G G G N G B G G G B G N N N G G B G G G B G G B G G G G B
Januar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Begravelse

Festligheder

At bygge, konstruere

Indsamling af udeståender

Forhandlinger, planlægning

Indgåelse af aftaler

Havearbejde

At fiske

Venskabelig sammenkomst

Flytning

Jobsamtaler, forfremmelse

Reperation af køkken

Opkøb af land

Omplatning

Reparation af bolig

Underskrivelse af kontrakt

Start af nye forretninger

Oprydning, rengøring

Rejser

Reparationer

Bryllup


G Gunstig dag
- B Ugunsig dag Undgå vigtige gøremål og beslutninge - Neutral dag - Meget velegnet - Frarådes

Den dag går det bare ikke!

Den kinesiske almanak tages meget seriøst af den almindelige kinesere. Det anses for decideret tåbeligt at lægge sig på tværs af de rådgivninger som er for de enkelte dage. Også erhvervslivet respektere almanakken. Således vil der ikke være reception, åbning af ny butik og lign. hvis almanakken siger at dette ikke er en gunstig dag.

Som det ses indeholder almanakken anviser til besynderlige gøremål såsom hvornår det er gode tider for at tage på fisketur, mv. Sådanne anbefalinger variere fra de forskellige udgaver af kinesiske almanakker. På samme måde som vi i Danmark har en kalender rettet mod hundeelskere, eller dem som er vilde med motorsport, så findes der også almanakker tilrettet forskellige målgrupper - men et gennemgående træk ved alle forskellige udgaver er vægtfordelingen af de fem elementer, samt anbefalingerne om dagen er gunstig-neutral-dårlig for hvert af de tolv dyretegn.Det kinesiske årshoroskop

Tung Shu skolen har som nævnt to hoveddiscipliner. Ovenstående viser den kinesisk almanak. I denne er listet hvorledes de enkelte dage og tidspunkter i løbet af dagen er henholdsvis gunstige/ugunstige for de enkelte. Det andet helt konkrete resultat vi får fra Tung Shu skolen er dit kinesiske årshoroskop. Dit kinesiske horoskop fortæller hvad du kan vente dig af året, men forudsigelserne er ikke skrevet i sten. Det er mulige udfald, som bør benyttes til at vurdere og imødegå de muligheder og faldgruber året har i vente for dig.

Hvis du læse dit kinesiske årshoroskop er det væsentligt at du er opmærksom på at kinesisk astrologi i høj grad en aktiv disciplin. Der fortælles om hvad hvilke energier, du bliver udsat for igennem året, men der fortælles i lige så høj grad om hvad du kan gøre for at beskytte dig mod de dårlige energier og hvad du kan gøre for at fremme de positive energier. Kinesisk astrologi tager således som udgangspunkt at du igennem året vil blive mødt af forskellige energipåvirkninger, der enten vil modarbejde dine bestræbelser eller hjælpe dig hermed. Men din skæbne igennem året kan du selv påvirke. Den er ikke fast, urokkelig - tværtimod.

Hvis eksempelvis kinesisk astrologi fortæller dig at du i det kommende år sandsynligvis vil blive udsat for meget turbulente og dårlige energier på dit velfærdsområde, så betyder det ikke at du automatisk lige så godt kan erkende at du kommer til at må gå fra hus og hjem. Tværtimod, for det som kinesisk astrologi reelt fortæller dig er indenfor hvilke områder og indenfor hvilke perioder du bør udvise stor agtsomhed. Og hvis du gør dette, ja så kan du undgå alle potentielle ulykker. Et andet eksempel er at hvis dine energier en dag tyder på at du vil komme ud for en trafikulykke, så betyder det at hvis du den dag udviser ekstra opmærksomhed, huske sikkerhedsselen etc. ja så beskytter du dig selv og din potentielle involvering i en trafikulykke bliver afværget.


Et forsimplet eksempel:


KARRIERE

Dette er et fremragende år for Rotten til at starte en ny forretning eller udvide eksisterende aktiviteter, sige ja til mere ansvar. Forudsigelserne er meget gunstige så grib mulighederne! Et advarende ord; undgå store riscici, hvilket inkludere pludselige nye forretningspartnere eller nye helt uprøvede områder. Dette et år du kan komme meget styrket ud af rent karrieremæssigt. Mulighederne er der. Du skal naturligvis tage imod dem, samle dem op hen ad vejen og lidt hårdt arbejde fra din side vil også hjælpe på det. Mest vigtig er dog at du gør dig selv bevidst om hvor du vil hen.

Som kaptajnen i dit eget liv må du udnytte de gunstige vinde på dette område til at styre skibet i den retning du ønsker. Pas på med ikke at overvurdere dine egne muligheder. Alt for store planer kan ende med manglende evne til at følge op, hvilket vil give små og utilfredsstillende resultater. Du har fremragende muligheder på karriereområdet så tag det stille og roligt, et trin ad gangen, vær bevidst om hvor du gerne vil hen og året vil udfolde sig meget gunstigt for dig på dette område.

DIN VELFÆRD & RIGDOM IGENNEM ÅRET

Undgå alle typer for spekulation, specielt indenfor gambling og fast ejendom igennen året. Rotten bør bruge denne tid til at sikre sin kapital og bekæmpe trangen til at overforbruge. Da velfærdsenergierne ikke har helt optimale forhold for Rotten igennem året anbefales at der benyttes nogle af de forskellige remedier til at fremme og beskytte din velfærd. Der er ingen fare, hvis der udvises en smule agtsomhed.

KÆRLIGHED OG PARFORHOLD

Året bliver et turbulent år for Rotten. Kærlighed og parforhold er tilbøjeligt til at halte på grund af diskussioner hvor penge eller børn er de centrale omdrejningsemner. Single Rotter vil også opleve turbulente tider på dating markedet.

DIT HELBRED

Kinesisk astrologi forudsagde at du sidste år var potentielt i fare for at blive ramt af alskens ulykker på sundhedsområdet. Blodsudgydelser, trafikuheld, skade fremkommet ved skap genstand og smitsom sygdom så det ud til at vrimle med for Rotten. Men igen skal huskes på at kinesisk astrologi er en aktiv disciplin så alle sygdoms- og helbredsudfordringerne kan være forebygget hvis du var ekstra omhyggelig med helbredet og sikkerheden hele året igennem.
Tid opfattes som cyklus

Den kinesiske opfattelse af begrebet tid er at tiden bevæger sig i cyklusser. Alting vender tilbage igen. I den traditionelle vestlige opfattelse af begrebet tid, er vi opmærksomme på at tiden bevæger sig i cyklusser, når vi taler om en enkelt dag (24 timer), eller om årets gang (vinter, forår, sommer, efterår), men vores opfattelse er hovedsagelig lineær. Vi opfatter det som at vi er kommet et stykke videre. Ikke som at vi er tilbage ved udgangspunktet. I den kinesiske opfattelse af begrebet tid bevæger såvel universet, som jorden og det enkelte menneske sig igennem forskellige cyklusser, der basalt set fører tilbage til udgangspunktet.

En anden forkel er den terminologi der benyttes om tidsmæssige udstrækning. I den vestlige tidsopfattelse benyttes terminologien; en dekade på 10 år, et århundred på 100 år og et millennium på 1000 år. I den kinesiske tidsopfattelse benyttes terminologien; det store år, som er en 12 år, en cyklus som er 5 store år, altså 50 år og en Epoke som er 60 cyklusser, altså 3600 år. Vi er nu ifølge den vestlige terminologi i det tredje årtusinde, mens vi ifølge den kinesiske terminologi er i den anden epoke.

Den første kinesiske kalenderen var baseret på Månens Cyklus, således at den første dag i en måned altid falder sammen med nymåne og den midterste dag altid indtraf ved fuldmåne. Hver måned kom på denne måde til at indeholde 29 eller 30 dage, og da et år består af tolv af disse måne måneder, blev året en halv snes dage kortere end Jordens kredsløb omkring solen. Man indskød derfor hvert andet eller tredje år en ekstra måned for at udligne det årlige underskud af dage. Månekalenderen blev officiel indført i år 104 f.Kr. og var gældende frem til 1912, hvor den vestlige tidsregning officielt blev indført.

Den traditionelle kinesiske kalender hedder YinYangLi, der betyder måne-sol-kalender og er baseret på både månens og solens konstellation Siden 1912 har kineserne faktisk fejret to årsskifte. Den 31. december, kalder og fejre kineserne nytåret ligesom os, og det er da også statsadministrationens officielle kalender. Det som vi i de vestlige lande kalder det kinesiske nytår, er egentlig den kinesiske forårsfest. Forårsfesten begynder altid ved 2. nymåne efter Vintersolhverv (den 21. dec.), og vil derfor generelt falde i perioden mellem den 21. januar og den 21. februar. Som en tommelfingerregel kan man også beregne, at det kinesiske nytår, vil falde når nymånen er tættest på Li Chun (Forårets start), den første årstid i Jie Qi kalenderen. Derfor kalder kineserne fejringen af nytåret for Forårsfesten. Hvor foråret i den vestlige astronomi starter ved Forårsjævndøgn den 21. marts, begynder det kinesiske forår, således midtvejs mellem Vintersolhverv og Forårsjævndøgn.

De kinesiske måneder starter ikke den første dag i måneden som i den vestlige kalender. I den kinesiske kalender er indført de såkaldte 12 Jie-datoer, der indikere hvornår måneden starter. I tabel nedenfor kan du se en oversigt over disse tidspunkter.

Man navngiver de kinesiske år ud fra to komponenter, der bruges sekventielt i en 60 årlig cyklus. Det første år i hver cyklus kaldes for; Jia-Zi (TræRotten), det andet år; Yi-Chou (TræOksen), det tredie år; Bing-Ying (IldTiger), og så videre. Når man når enden af en af komponenterne startes der ganske enkelt forfra. Ergo er det 10ende år Gui-You, det 11 år Jia-Xu, etc. for til sidst at ende op med år 60; Gui-Hai (VandGrisen). Den tidligere 60 årige cyklus gik fra 1924 til 1983. Den nuværende 60 årige cyklus slutter i år 2042.Tabeller

Heavenly Steams
(Himmelske stammer)

1. Jia (Træ Grøn Maskulin)
2. Yi (Træ Grøn Feminin)
3. Bing (Ild Rød Maskulin)
4. Ding (Ild Rød Feminin)
5. Wu (Jord Brun Maskulin)
6. Ji (Jord Brun Feminin)
7. Geng (Metal Hvid Maskulin)
8. Xin (Metal Hvid Feminin)
9. Ren (Vand Sort Maskulin)
10. Gui (Vand Sort Female)
Earthly Branches
(Jordiske grene)

1. Zi (Rotte Yang)

2. Chou (Okse Yin)

3. Yin (Tiger Yang)

4. Mao (Hare Yin)

5. Chen (Drage Yang)

6. Si (Slange Yin)

7. Wu (Hest Yang)

8. Wei (Får Yin)

9. Shen (Abe Yang)

10. You (Hane Yin)

11. Xu (Hund Yang)

12 Hai (Gris Yin)

 

 

STEAM BRANCH
1+2: Træ - Grøn - Maskulin / feminin 01. Rotte 30 0 0 0 30
1+2: Træ - Grøn - Maskulin / feminin 02. Okse 30 0 18 3 9
1+2: Træ - Grøn - Maskulin / feminin 03. Tiger 46 7 7 0 0
1+2: Træ - Grøn - Maskulin / feminin 04. Hare 60 0 0 0 0
1+2: Træ - Grøn - Maskulin / feminin 05. Drage 39 0 18 0 3
1+2: Træ - Grøn - Maskulin / feminin 06. Slange 30 16 7 7 0
1+2: Træ - Grøn - Maskulin / feminin 07. Hest 30 20 10 0 0
1+2: Træ - Grøn - Maskulin / feminin 08. Får 33 9 18 0 0
1+2: Træ - Grøn - Maskulin / feminin 09. Abe 30 0 7 16 7
1+2: Træ - Grøn - Maskulin / feminin 10. Hane 30 0 0 30 0
1+2: Træ - Grøn - Maskulin / feminin 11. Hund 30 3 18 9 0
1+2: Træ - Grøn - Maskulin / feminin 12. Gris 40 0 0 0 20
3+4: Ild - Rød - Maskulin / feminin 01. Rotte 0 30 0 0 30
3+4: Ild - Rød - Maskulin / feminin 02. Okse 0 30 18 3 9
3+4: Ild - Rød - Maskulin / feminin 03. Tiger 16 37 7 0 0
3+4: Ild - Rød - Maskulin / feminin 04. Hare 30 30 0 0 0
3+4: Ild - Rød - Maskulin / feminin 05. Drage 9 30 18 0 3
3+4: Ild - Rød - Maskulin / feminin 06. Slange 0 46 7 7 0
3+4: Ild - Rød - Maskulin / feminin 07. Hest 0 50 10 0 0
3+4: Ild - Rød - Maskulin / feminin 08. Får 3 39 18 0 0
3+4: Ild - Rød - Maskulin / feminin 09. Abe 0 30 7 16 7
3+4: Ild - Rød - Maskulin / feminin 10. Hane 0 30 0 30 0
3+4: Ild - Rød - Maskulin / feminin 11. Hund 0 33 18 9 0
3+4: Ild - Rød - Maskulin / feminin 12. Gris 10 30 0 0 20
5+6: Jord - Brun - Maskulin / feminin 01. Rotte 0 0 30 0 30
5+6: Jord - Brun - Maskulin / feminin 02. Okse 0 0 48 3 9
5+6: Jord - Brun - Maskulin / feminin 03. Tiger 16 7 37 0 0
5+6: Jord - Brun - Maskulin / feminin 04. Hare 30 0 30 0 0
5+6: Jord - Brun - Maskulin / feminin 05. Drage 9 0 48 0 3
5+6: Jord - Brun - Maskulin / feminin 06. Slange 0 16 37 7 0
5+6: Jord - Brun - Maskulin / feminin 07. Hest 0 20 40 0 0
5+6: Jord - Brun - Maskulin / feminin 08. Får 3 9 48 0 0
5+6: Jord - Brun - Maskulin / feminin 09. Abe 0 0 37 16 7
5+6: Jord - Brun - Maskulin / feminin 10. Hane 0 0 30 30 0
5+6: Jord - Brun - Maskulin / feminin 11. Hund 0 3 48 9 0
5+6: Jord - Brun - Maskulin / feminin 12. Gris 10 0 30 0 20
7+8: Metal - Hvid - Maskulin / Feminin 01. Rotte 0 0 0 30 30
7+8: Metal - Hvid - Maskulin / Feminin 02. Okse 0 0 18 33 9
7+8: Metal - Hvid - Maskulin / Feminin 03. Tiger 16 7 7 30 0
7+8: Metal - Hvid - Maskulin / Feminin 04. Hare 30 0 0 30 0
7+8: Metal - Hvid - Maskulin / Feminin 05. Drage 9 0 18 30 3
7+8: Metal - Hvid - Maskulin / Feminin 06. Slange 0 16 7 37 0
7+8: Metal - Hvid - Maskulin / Feminin 07. Hest 0 20 10 30 0
7+8: Metal - Hvid - Maskulin / Feminin 08. Får 3 9 18 30 0
7+8: Metal - Hvid - Maskulin / Feminin 09. Abe 0 0 7 46 7
7+8: Metal - Hvid - Maskulin / Feminin 10. Hane 0 0 0 60 0
7+8: Metal - Hvid - Maskulin / Feminin 11. Hund 0 3 18 39 0
7+8: Metal - Hvid - Maskulin / Feminin 12. Gris 10 0 0 30 20
9+10: Vand - Sort - Maskulin / Feminin 01. Rotte 0 0 0 0 60
9+10: Vand - Sort - Maskulin / Feminin 02. Okse 0 0 18 3 39
9+10: Vand - Sort - Maskulin / Feminin 03. Tiger 16 7 7 0 30
9+10: Vand - Sort - Maskulin / Feminin 04. Hare 30 0 0 0 30
9+10: Vand - Sort - Maskulin / Feminin 05. Drage 9 0 18 0 33
9+10: Vand - Sort - Maskulin / Feminin 06. Slange 0 16 7 7 30
9+10: Vand - Sort - Maskulin / Feminin 07. Hest 0 20 10 0 30
9+10: Vand - Sort - Maskulin / Feminin 08. Får 3 9 18 0 30
9+10: Vand - Sort - Maskulin / Feminin 09. Abe 0 0 7 16 37
9+10: Vand - Sort - Maskulin / Feminin 10. Hane 0 0 0 30 30
9+10: Vand - Sort - Maskulin / Feminin 11. Hund 0 3 18 9 30
9+10: Vand - Sort - Maskulin / Feminin 12. Gris 10 0 0 0 50
Steam Branch Periode
År: 04: Ding (Ild Rød Feminin) 12: Hai (Gris Yin) 18-02/07 15:15 - 07-02/08 08:16 10 30 0 0 20
Jan. 08. Xin (Metal Hvid Feminin) 03. Yin (Tiger Yang) 05-01/07 12:48 (Little Cold) 16 7 7 30 0
Feb. 09. Ren (Vand Sort Maskulin) 04. Mao (Hare Yin) 04-02/07 00:28 (Start of Spring)
0 30 7 16 7
Marts 10. Gui (Vand Sort Feminin) 05. Chen (Drage Yang) 05-03/07 18:30 (Excited Insects) 9 0 18 0 33
April 01. Jia (Træ Grøn Maskulin) 06. Si (Slange Yin) 04-04/07 23:17 (Clear and Bright) 30 16 7 7 0
Maj 02. Yi (Træ Grøn Feminin) 07. Wu (Hest Yang) 05-05/07 16:32 (Start of Summer) 30 20 10 0 0
Juni 03. Bing (Ild Rød Maskulin) 08. Wei (Får Yin) 05-06/07 20:38 (Grain in Ear) 3 39 18 0 0
Juli 04. Ding (Ild Rød Feminin) 09. Shen (Abe Yang) 07-07/07 06:53 (Slight Heat) 0 30 7 16 7
Aug. 05. Wu (Jord Brun Maskulin) 10. You (Hane Yin) 07-08/07 16:42 (Start of Autumn) 0 0 30 30 0
Sept. 06. Ji (Jord Brun Feminin) 11. Xu (Hund Yang) 07-09/07 19:40 (White Dew) 0 3 48 9 0
Okt. 07. Geng (Metal Hvid Maskulin) 12 Hai (Gris Yin) 08-10/07 11:22 (Cold Dew) 10 0 0 30 20
Nov. 08. Xin (Metal Hvid Feminin) 01. Zi (Rotte Yang) 07-11/07 14:36 (Start of Winter) 0 0 0 30 30
Dec. 09. Ren (Vand Sort Maskulin) 02. Chou (Okse Yin) 07-12/07 07:28 (Heavy Snow) 0 0 18 3 39Vil du vide mere

Hvis du ønsker at diskutere kinesisk astrologi med andre henvises til vores Spørgeforum, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål eller starte en diskussion.

Vi har været omkring at i kinesisk astrologi anskues alting som del af en større sammenhæng. Intet foregår eller anskues isoleret. I den forbindelse kunne det måske have interesse at læse lidt nærmere om I Ching, der siges at rumme al østerlandsk filosofi nedskrevet via de såkaldte hexagrammer.

Jo mere afbalanceret de fem elementer er i forhold til hinanden jo større grad af harmoni - Yin-Yang - hersker der og desto større grad af gunstig skæbne har det enkelte menneske. Alt sammen ifølge kinesisk astrologi, der således kort kan beskrives som en filosofi om hvordan det enkelte menneske kan imødegå sin skæbne ved at skabe mest mulig Yin-Yang i sit liv og udnytte de fra fødselsåret givne gode tidspunkter i sit liv. Det kan således være at du har lyst til at læse nærmere om Yin & Yang eller De fem elementer.

I praksis kan kinesisk astrologi og feng shui ikke adskilles. Det er således oplagt at du i forlængelse af nærværende gennemgang af kinesisk astrologi kigger nærmere på hvad Feng Shui er for en størrelse.

Endelig inddrager kinesisk astrologi også kroppens sundhed, som en forudsætning for at opnå et langt og lykkeligt liv. Kinesisk astrologi er i høj grad forskellige anbefalinger til hvad det enkelte menneske kan gøre for at opnå sundhed og fremgang i sit liv. De anbefalinger som kinesisk astrologi fremkommer med forudsætter ofte at du ved noget om kinesisk medicin, Akupunktur og Tai Chi.

Du kan naturligvis også i forlængelse af nærværende gennemgang af kinesisk astrologi have fået lyst til at se lidt nærmere på de øvrige former for astrologi - fx Vestlig astrologi. Endelig har du lyst til at læse mere om den kinesiske kalender eller nogle af de andre meget udbredte kalendersystemer i afsnittet forskellige kalendersystemer.