Skip to navigation | Skip to content

 

Kinesisk astrologi

Du er her: NetSpirit - Emner - A - Astrologier - Kinesisk astrologi - Skolen: Ba Zi - Skæbnens fire søjler

Kinesisk astrologi

Find dit dyretegn

Skolen Ba Zi

Skolen Tung Shu

Skolen
Zi Wei Dou Shu

Skolen 9 Star Ki

Kinesisk nytår

Årshoroskop

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4053
Online profiler 1
Online gæster 92
Åbne spørgsmål 605
Besvarede spørgsmål 2993

Almanak

Thu, 20. June 2019

Solen i dag

Solopgang:04:32
Solnedgang:21:50

Månen lige nu

Full Moon

Skæbnens fire søjler BaZi

Det er ret nemt at opstille et Ba Zi diagram - men det kræver lidt tålmodighed. Ud fra dit fødselstidspunkt og -sted opstilles de fire søjler (år, måned, dag, time) og disse omregnes ved hjælp af den kinesiske kalender til en vægtfordeling for de fem elementer. Du skal blot kende til hvilken himmelsk stamme og hvilken jordisk gren, der er tilknyttet dit fødselsår, din fødselsmåned, din fødselsdag og din fødselstime. Dette kan du selv udregne – men du kan naturligvis også blot lade os automatisk opstille dit Ba Zi diagram for dig. Det er ganske gratis og nemt.

De fire søjler (også benævnt De fire pæle, De otte tegn, Skæbnens fire søjler, Ba Zi) går i sin essens ud på at få de fem elementer til at være i balance med hinanden. Når de fem elementer er i harmoni vil de bringe det enkelte menneske fremgang og held. Når de er i konflikt med hinanden vil de skabe problemer og uheld. Endvidere benyttes i denne form for kinesisk astrologi at relatere de fem elementer til forskellige tidsperioder. Interaktionen mellem de fem elementer og tidsperioden kan benyttes til at fortælle om din karakter, dit potentiale, dit helbred, højdepunkter i livet etc.
BaZi kan være er en smule vanskelig at gå til, da den er ret så omfattende udregninger. Og endvidere kan der laves rigtig mange forskellige fortolkninger ud fra dit BaZi diagram. Man ser derfor ofte at der lægges vægt på det, som kan siges at være skolens essens, nemlig teorien om det heldige element. Tager man dette udgangspunkt er det den nederste del af Ba Zi diagrammet, som er interessant, da det er her du får at vide din vægtfordeling af de fem elementer.

Den konstellation af de fem elementer som du er tilknyttet ud fra dit fødselstidspunkt vil enten harmonere eller være i konflikt med den konstellation af de fem elementer, som din kæreste, din chef eller din svigermor har! Da der er tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer til alle mennesker ud fra deres fødselstidspunkt kan man analysere hvorledes din vægtfordeling af de fem elementer har det når den sættes sammen med andre menneskers vægtfordeling. Og da også alle tidspunkter er tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer kan man endvidere analysere om ethvert tidspunkt er gunstigt eller ugunstigt for dig.

Alle analyserne følger den samme nemme og enkle fremgangsmåde. Man kigger på hvorledes din konstellation, passer sammen med den konstellation af de fem elementer, som er tilknyttet det der analyseres på – hvilket fx kan være et andet menneske eller tidspunkt.

Ifølge kinesisk astrologi vil du få større harmoni og balance i dit liv når vægten af dette element forøges. Dette skyldes antagelsen om at når de fem elementer er i harmoni og balance med hinanden vil du have held og fremgang. Omvendt vil du opleve modstand og vanskeligheder når de ikke er i balance. Så dit heldige element er det element, der bedst bringer dine elementer i balance. Dit heldige element er elementet som har den laveste score i den nederste linje i dit BaZi diagram.


Automatisk opstilling af BaZi


Indtast dit fødselstidspunkt og systemet opstiller dine fire pæle for dig
Gratis og nemt. Klik her

Dit heldige element

Først og fremmest så fortæller dit kinesiske fødselshoroskop (BaZi) hvad dit heldige element er. Dit heldige element er det, der bedst bringer de fem elementer i balance. Dit heldige element er det element, som bedste vil skabe balance og harmoni. Når de fem elementer er i harmoni og balance med hinanden vil du have held og fremgang. Omvendt vil du opleve modstand og vanskeligheder når de ikke er i balance. Så dit heldige element er det element, der bedst bringer dine elementer i balance. Konkret er dette element, det som har den laveste score. De fem elementer vil få større harmoni og balance når vægten af dette element forøges.

Der er forskellige teorier om hvordan man finder det heldige element:

Den laveste score Det element som har den laveste score er det heldige element. Dette er fremgangsmåden NetSpirit benytter. De øvrige fremgangsmåder virker ved granskning af logikken bagved en smule kryptiske, men det er helt op til dig hvilken fremgangsmåde du vælger.

Koldt & varmt Hvis scoren fra Metal og Vand er meget større end scoren fra de andre elementer, så er kombinationen af de fem elementer for kold og det heldige element er Ild. Hvis scoren fra Ild og Jord er meget større end scoren fra de andre elementer så er kombinationen af de fem elementer for varm og det heldige element er Vand.

Penge-Job/Dig-Mor Hvis scoren fra "Penge" og "Job" er meget større end scoren fra "Dig" og "Mor" så er dine heldige elementer "Dig" og "Mor". Hvis scoren fra Penge" og "Job" er meget mindre end scoren fra "Dig" og "Mor" så er dine heldige elementer "Penge" og "Job".

Flaskehals Hvis scoren fra "Job" er meget større end scoren fra "Dig", så er "Mor" det heldige element. Hvis scoren fra "Dig" er meget større end scoren fra "Penge" så er "Børn" det heldige element.NetSpirit benytter som nævnt metoden den laveste score, da ræsonnementet bagved denne metode forekommer logisk og så er det i øvrigt også langt den mest anvendte metode. Afhængig af hvilket element, der er dit heldige element, er der forskellige måder hvorpå du kan styrke det og hermed bringe dine fem elementer i harmoni og balance med hinanden således at du får held og fremgang. I nedenstående oversigt, kan du dels se hvorledes de enkelte elementer menes at indvirker på et menneskes personlighed og dels se hvad du kan gøre for at styrke det element som er dit heldige element.


Klik på elementerne og læs deres karakteristikaAndre typer af elementer

Undertiden benytter man sig ikke alene af et heldigt element, men operere tillige med:

Dit støttende heldig element Der tages udgangspunkt i at de fem elementer gensidigt påvirker hinanden enten støttende, drænende eller ødelæggende. I samspillet mellem de fem elementer ser vi at alle elementerne indgår i samspil med hinanden og alle elementer har brug for hinanden. Kun samlet udgør de en fungerende cyklus. Ergo findes der ikke nogle svage eller forkerte elementer - alle indgår de i samspil med hinanden og alle har de brug for hinanden - Hvis Metal er dit heldige element er Jord dit støttende element. Hvis Vand er dit heldige element er Metal dit støttende element. Hvis Træ er dit heldige element er Vand dit støttende element. Hvis Ild er dit heldige element er Træ dit støttende element. Hvis Jord er dit heldige element er Ild dit støttende element.

Dit uheldige element. Element som ødelægger dit heldige element.

Dit Rigdomselement. Element som dit fødselselement ødelægger. Dette er mænds kærlighedselement.

Dit statuselement. - Element som ødelægger dit fødselselement. Dette er kvinders kærlighedselement.

Dit intelligens/talent element. Element som dit fødselselement støtter.De fire søjler

Idet oprindelsen til fødselshoroskopet af gode grunde findes i Kina skal den derfor læses fra højre og mod venstre. I en kinesisk gennemgang ville kolonnen yderst til højre således blive refereret til som "den første kolonne". De fire Pæle består af en øvre og en nedre del. Den øvre del angår de 10 himmelske stammer og den nedre del angår de 12 jordiske grene. Tilsammen viser de fire søjler eller pæle om man vil - time, dag, måned, år - din skæbne og hvem du er som menneske.

For derfor at forstå hvorledes de fire pæle opstilles må du dels opfriske din viden om hvorledes de 10 himmelske stammer og de 12 jordiske grene benyttes til at karakterisere og typebestemme enhver time, dag, måned og år i den kinesiske kalender. Og dels opfriske din viden om hvorledes de fem elementer er knyttet til de 10 himmelske stammer og de 12 jordiske grene.


Jia Yi Bing Ding Wu Ji Geng Xin Ren Gui
Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu HaiSøjlen for Time

Timesøjlen fås ved at døgnet er opdelt efter de 12 kinesiske dyretegn. Rottens timer: 23:00-00.59, Oksens timer: 01:00-02:59, Tigerens timer: 03:00-04.59, Harens timer er: 05:00-06.59, Dragens timer er: 07:00-08:59, Slangens timer er: 09:00-10:59, Hestens timer er: 11:00-12.59, Gedens timer er: 13:00-14:59, Abens timer er: 15:00-16:59, Hanens timer er: 17:00-18.59, Hundens timer er: 19:00-20:59, Grisens timer er 21:00-22.59.

Den første Pæl (time) indeholder information om "Børn" og din alderdom. Indeholder også information om dette område er Yin eller Yang, samt hvilket dyretegn og hvilket element, der er tilknyttet området. Kolonnen er "Børn", hvilket indbefatter alt hvad der kommer fra dig. Så "Børn" fortæller om dine børn, dit udtryk i den ydre verden, hvilke fingeraftryk du afsætter på din vej igennem livet. Hvad du skaber på din vej via fysiske eller intellektuelt arbejde. Hvordan andre opfatter dig.

Søjlen for Dagen

Dagssøjlen følger en sekvens på Yin (kvindeligt) og Yang (mandligt) der kombineres med sekvensen af de 12 jordiske grene. Den første dag i hver cyklus er således Yang-Rotte, den anden dag Yin-Okse, den tredje Yang-Tiger etc. Denne søjle skifter ved midnat.

Den anden Pæl (dag) indeholder information om "Dig" og dit voksenliv. Indeholder også information om dette område er Yin eller Yang, samt hvilket dyretegn og hvilket element, der er tilknyttet området. Kolonnen er "Arbejde", hvilket er det som giver dig stress eller problemer. "Arbejde" dækker over dit regulære job, men også andre forhold som du er bundet op imod og som du skal sørge for. Fx børn, som du har ansvaret for at passe på og forsørge. "Arbejde" antages at skade os og ses som vores fjende. Altså skal det element som står i denne kolonne undgås - det har ikke noget med at man skal undgå arbejde eller at få børn.


Søjlen for Måned

Hver af årets 12 måneder er fast tilknyttet yin/yang samt en af de 12 jordiske grene. Sekvensen er: Md. 1: Yin-Okse, md. 2: Yang-Tiger, md. 3: Yin-Hare, md. 4: Yang-Drage, md. 5: Yin-Slange, md. 6: Yang-Hest, md. 7: Yin-Får, md. 8: Yang-Abe, md. 9: Yin-Hane, md. 10: Yang-Hund, md. 11: Yin-Gris, md. 12: Yang-Rotte. Husk her at det er den kinesiske kalender, der arbejdes ud fra, hvorfor månedernes tal ikke nødvendigvis svarer til vores kalender. Altså er md. 1 ikke nødvendigvis svarende til den tidsperiode vi kalder januar. Denne søjle skifter ved det såkaldte Jie tidspunkt, der er angivet i den kinesiske kalender.

Den tredje Pæl (måned) indeholder information om "Dine forældre" og din ungdom. Indeholder også information om dette område er Yin eller Yang, samt hvilket dyretegn og hvilket element, der er tilknyttet området. Kolonnen er "Mor", hvilket inkluderer din mor, din babysitter, mentor og andre der støtter og beskytter dig. "Mor" er vores bedste ven. Altså er det element som står i denne kolonne godt for os.

Søjlen for Året

Man navngiver de kinesiske år ud fra disse to komponenter, der bruges sekventielt i en 60 årig cyklus. Det første år i hver cyklus kaldes for jia-zi (Træ-Yang-Grøn-Rotten), det andet år yi-chou (Træ-Yin-Grøn-Oksen), det tredie år bing-Ying (Ild-Yang-rød- Tiger), etc. Når man når enden af en af komponenterne startes der forfra. Ergo er det 10énde år gui-you, det 11 år jia-xu, etc. for til sidst at ende op med det 60'ende år gui-hai (Vand Grisen). Den nuværende 60 årige cyklus slutter i år 2042. Denne søjle skifter ved det kinesiske nytår, der som regel falder omkring den 4. februar.

Den fjerde kolonne (år) indeholder information om "Dine forfædre" og din barndom. Indeholder også information om dette område er Yin eller Yang, samt hvilket dyretegn og hvilket element, der er tilknyttet området. Det er her du finder dit kinesiske dyretegn. Altså hvilket af de 12 jordiske grene, du er tilknyttet igennem dit fødselsår. Kolonnen er "Penge". Penge skabes ud fra at du gør et eller andet i livet som giver dig penge. Men det er en byttehandel for du skal give noget af dig selv for at få disse penge. Derfor er ræsonnementet at "penge" skader din krop, at penge er skadeligt for dig. Undertiden rummer kolonnen "penge" information om den af dine forældre, som bragte pengene hjem til familien.


Merkur Venus Jupiter Saturn Mars

Dine heldige perioder

Der er to måder hvorpå man kan finde sine heldige perioder i livet. Dette stammer fra at kinesisk astrologi i sin oprindelse baserede sig på at der er fem hovedplaneter i vores solsystem - Merkur, Venus, Jupiter, Saturn og Mars. Senere blev også Solen og Månen tilføjet, hvilket gav fundamentet for det som i dag er kendt som de 28 fuldmåner. Altså et system der er baseret på Månekalenderen. Denne form for kinesisk astrologi viste sig at give et meget præcist horoskop for samfundet som helhed, men var ikke så god i træfsikkerheden når det drejede sig om personlige fortolkninger.


Derfor opstod to nye kinesisk astrologi systemer. Den ene baseret på Solkalenderen blev kaldt Ba Zi eller De Fire Skæbnesøjler, de fire pæle. Den anden baseret på Månekalenderen blev kaldt Zi Wei Dou Shu eller den Lilla Kejser. Begge systemer fortæller på hver deres måde om et menneskes højdepunkter i livet. Zi Wei Dou Shu opbygger og studere et kinesisk fødselshoroskop mens de Fire Skæbnesøjler primært beskæftiger sig med Yin/Yang polariteter og hvorledes elementerne fordeler sig på en persons fødselsår, - dag, -time og -minut.Metoden de fire pæle

Ifølge kinesisk astrologi har ethvert menneske en livscyklus hvori, der findes heldige og uheldige tidspunkter. Disse tidspunkter finder man ved at kigge på de to såkaldte skæbnecyklusser - den 10 årlige cyklus og den årlige cyklus.


Den 10 årige skæbnecyklus indeholder information om hvilke perioder i dit liv, hvori din score af dit heldige element er 30 eller mere. Dette skulle påvirke dit liv således at disse tidspunkter skulle være særlige gunstige for dig. Du skulle i disse år have fremgang og lykkelige begivenheder eller højdepunkter skulle indtræffe.


Dit liv kan således ifølge kinesisk astrologi deles op i perioder af 10 år. Hvis du finder dit heldige element har en score på 30 eller mere vil det gå dig godt i denne 10 årige periode. Den 10 årige cyklus hvori dit heldige element scorer højest er den bedste 10 årige periode i dit liv.

Man siger endvidere at de elementer som har for megen vægt er dine uheldige elementer og hvor de optræder vil disse kolonner giver dig vanskeligheder. Heldig betyder i kinesisk astrologi at begivenheder som eksempelvis følgende indtræffer; bryllup, forlovelse, nyt job, forfremmelse, store indtjeninger, ny bolig, etc. Omvendt betyder uheldig i kinesisk astrologi at begivenheder som eksempelvis følgende indtræffer; skilsmisse, separation, trafikbøder, personlig sygdom eller i nærmeste omgangskreds, tab af penge etc.


Foruden disse 10 årlige cykluser findes der som nævnt også årlige cykluser. Igen gælder det at hvis dit heldige element har en score på 30 eller mere i et år, så er dette år sandsynligvis fuld af fremgang og højdepunkter for dig. Man siger at 40 % af dit held bestemmes af året, 20 % bestemmes af den 10 årlige cyklus og de resterende 20 % af andre faktorer. Nu skal vi se på hvorledes kinesisk astrologi mener et liv er skruet sammen. Hvis dit heldige element er Vand skal du kigge efter de steder hvor dette element optræder med score 30 eller mere.


Et eksempel.


10 årige Cyklus

7 - 17 år 0 30 3 9 18
17 - 27 år 16 7 30 0 7
27 - 37 år 30 0 30 0 0
37 - 47 år 9 0 0 33 18
47 - 57 år 0 20 10 30 0
57 - 67 år 0 30 0 0 30
67 - 77 år 3 9 0 0 48

Den årlige Cyklus
1997 Rød (Feminin Ild) Okse 3 9 0 30 18
1998 Brun (Maskulin Jord) Tiger 0 0 16 7 37
1999 Brun (Feminin Jord) Hare 0 0 30 0 30
2000 Hvid (Maskulin Metal) Drage 30 3 9 0 18
2001 Hvid (Feminin Metal) Slange 37 0 0 16 7
2002 Sort (Maskulin Vand) Hest 0 30 0 20 10
2003 Sort (Feminin Vand) Får 0 30 3 9 18
2004 Grøn (Maskulin Træ) Abe 16 7 30 0 7
2005 Grøn (Feminin Træ) Hane 30 0 30 0 0
2006 Rød (Maskulin Ild) Hund 30 0 30 36 0
2007 Rød (Feminin Ild) Gris 30 38 30 0 0
2008 Brun (Maskulin Jord) Rotte 30 0 30 0 0
2009 Brun (Feminin Jord) Okse 30 0 30 33 0
2010 Hvid (Maskulin Metal) Tiger 30 0 30 0 0

Abe, Rotte og Drage danner en magtfuld kraft af Vand

Ged, Har og Gris danner en magtfuld kraft af Træ
Tiger, Hest og Hund danner en magtfuld kraft af Ild

Okse, Hane og Slange danner en magtfuld kraft af MetalTolkningen er at når der er et år hvor dit heldige element har 30 eller højere score er dette et godt år. Hvis et år indeholder dit uheldige elemnet er det måske et uheldigt år. Alt i kolonnen med dit heldige element vil bringe dig held og alt i kolonnen med dit uheldige element vil give dig problemer.


En nuancering af tolkningen der undertiden benyttes er at se på hvornår de såkaldte heldige og uheldige "Power Trio" fremkommer. Når bestemte steams og branches mødes danner de sammen en magtfuld konstallation. Hvis du finder dit heldige element og dets relaterede powerful trio i dit fødselshoroskop, den 10 årige cyklus eller den årlige cyklus, er det meget sikkert at det pågældende tidspunkt vil være meget gunstigt for dig. Omvendt så hvis du finder dit uheldige element og dets tilknyttet powertrio i nogle af disse diagrammer, er der ballade og modgang for dig på disse tidspunkter.


Når dine uheldige elementer er styrket - eksempelvis ved at deres Powerful Trio optræder - ja så er der ballade i farvandet for dig. Husk at denne regel omkring styrkelse/svækkelse af dine elementer gælder generelt og således ikke kun for dit heldige element. Måske erindre du fra kapitlet om de fem elementer at du har et venne-element, et kærligheds-element etc. og når de er styrket vil det gå godt for dig på disse tidspunkter på det pågældende område. Det siger således sig selv at dine værste år er hvor Powerful Trio af dit ulykkes-element optræder.


Den måde du skal benytte din viden om dine heldige/uheldige perioder i livet er ved at planlægge de betydningsfulde ting i dine heldige perioder og i de uheldige perioder udvise ekstra forsigtighed. Om perioden; den 10 årlige cyklus, året, dagen - er velegnet til eller ugunstig til forskellige forhold tages meget seriøst af kineserne. Der bliver ikke underskrevet noget som helst, hvis det er en dårlig dag at afslutte en handel på. Og det er ligegyldigt om der er tidsfrister på, om det hele så skal udskydes en uge eller lignende.

Husk dog på at det er en grundlæggende antagelse indenfor alle de spirituelle begreber - herunder altså også kinesisk astrologi - er at mennesket har en fri vilje. Hvilket betyder at du selv skal varetage ansvaret for dit liv. Dette er meget væsentligt at være opmærksom på. Det som kinesisk astrologi fortæller dig med dine heldige perioder er at du i disse perioder har potentielt mere mulighed for fremgang og lykke, men du skal selv aktivt opsøge mulighederne. Det er ikke således at du i dine heldige perioder kan sætte dig tilbage og forvente at verden falder ned i dit skød. Ligeledes med de uheldige perioder. I disse er det ikke skrevet i stjernerne at du vil blive kørt ned, blive skilt, miste din formue eller andet. Det som kinesisk astrologi fortæller er at du i disse mindre heldige perioder bør udvise ekstra påpasselighed. Så skal det altsammen nok gå fint alligevel.

Man kan sige at denne del af skolen De fire Pæle ligger i direkte forlængelse af skolen den kinesisk almanak, idet du her får at vide dine gunstige år, dine gunstige 10-årige og 20-årige perioder i livet, mens du i almanakken som bekendt får besked om den enkelte dag er gunstig eller ugunstig. Det hele addere således op til et større puslespil, hvor du eksempelvis kan have en god dag i en generelt dårlig uge, men måneden som helhed er ugunstig, hvilket året også er, mens din 10 årige cyklus er gunstig. Og hvis vi dykkede længere ned er der sågar også påvirkning fra de enkelte timer i løbet af en dag, således at formiddagen kan være helt fin, men eftermiddagen er helt hen i skoven.


Det er ganske naturligt at man i sådanne situationer kan blive en lille smule forvirret omkring hvad kinesisk astrologi egentlig fortæller. Men det er nu ikke så svært. Du skal blot huske på at de nære ting har størst indflydelse. Ergo er påvirkningen fra dagen større end påvirkningen fra måneden, der igen er større end påvirkningen fra året etc. Det er da også derfor at skolen de fire pæle hovedsagelig bliver brugt til at spå om de lidt større linier i et menneskes liv, mens almanakken bliver benyttet som dagligt opslagsværk omkring hvorledes den enkelte dag vil arte sig.


Det er væsentligt at du er opmærksom på dels menneskets frie vilje, som vi har været inde på tidligere, men også at kinesisk astrologi arbejder med at du kan benytte en lang række remedier, således at du henholdsvis kan imødegå de forskellige udfordringer, og henholdsvis fremme de gunstige energier, når de kommer i din retning. For et menneske, der lever sit liv med respekt til kinesisk astrologi, så betyder dette, at en dag som har ugunstige energier, ikke nødvendigvis vil blive dårlig og at alt er bestemt til at gå galt den dag.

Dette er meget væsentligt at være opmærksom på. Det betyder blot at netop denne dag skal der udvises ekstra opmærksomhed og ved at benytte nogle af de forskellige remedier, som eksempelvis feng shui foreskriver kan de dårlige energier helt afværges. En ugunstig dag antages dog ikke at kunne vendes til en gunstig dag, men højest ende op med at være neutral.

Og hvad er det så for remedier og tiltag som man kan benytte? Ja her bevæger vi os jo ind i feng shui, men kort fortalt går det hovedsagelig ud på at du kan fremme det af dine elementer, der er mest udsat. Hvis eksempelvis dit heldige element bliver drænet eller decideret ødelagt fra både de elementer, der er knyttet til dagen, året etc. så anbefaler kinesisk astrologi at du sørger for at styrke dette element meget på netop denne dag. Hvis dit heldige element eksempelvis er Træ, er dette element jo knyttet til farven grøn og du kan således styrke elementet - altså beskytte dig selv imod dårlige energier på denne dag - ved eksempelvis at tage en beklædningsgenstand på som er grøn.

Ligeledes er elementet Træ knyttet til kompasretningen Øst, hvorfor det antages at alt hvad der kommer fra øst er godt for dig. Hvis vi således fortsætter vores eksempel og stadig antager at dit heldige element er Træ og det er meget udsat en bestemt dag, hvor du bliver nødt til at deltage i et vigtigt møde, så foreskriver kinesisk astrologi at du placerer dig således at du vender frontalt mod øst. Dette antages at være medvirkende til at styrke elementet Træ og således bremse de dårlige energier. Bladre eventuelt tilbage til forrige kapitel hvor det er gennemgået hvad du kan gøre for at styrke de enkelte elementer. Hvis du bruger lidt tid på at lære det enkelte element at kende; dets kompasretning, dets tilknyttede farve etc. kan du hurtig selv finde på dine helt egne måder hvorpå du kan styrke det af dine elementer, der er udsat.


Det sidste aspekt vi skal igennem med Ba Zi er hvorledes det helt konkret opstilles. Skønt vi rent faktisk har lavet et program således at du automatisk kan få udregnet dit kinesiske årshoroskop, er der nu alligevel noget ægte og oprigtigt ved selv at lave udregningerne. Mange mennesker synes ikke at de har tid til at lave sådanne ting og foretrækker at udregningerne bliver udført for dem. Dette er forståeligt, men ønsker du reelt at dykke ned i kinesisk astrologi og reelt begynde at drage nytte af denne store pulje af visdom, er det nu meget godt selv at lave udregningerne - eller i det mindst vide hvorledes de laves.

Her vises først en enkel fremgangsmåde til hvorledes du selv kan opstille skæbnens fire pæle. Dernæst vises hvorledes du selv kan udregne de heldige perioder i livet. Og endelig vises hvorledes du finder de hemmelige himmelske stammer. Vi kan jo passende starte med at se på resultatet. Herunder er vist et eksempel på de to tabeller (Ba Zi, Skæbnens fire søjler samt Skæbnecykluserne), som du bliver i stand til at opstille.


Time

Dag

Måned

År

Yin Jord

Yang Ild

Yin Træ

Yang Ild

Okse

Rotte

Ged

Hest

Hidden Stems
Yin Earth
Yin Water
Yin Metal

Hidden Stems
Yin Water

Hidden Stems
Yin Earth
Yin Fire
Yin Wood

Hidden Stems
Yin Fire
Yin Earth

Cyklus 1
(8 år)

Cyklus 2
(18 år)

Cyklus 3
(28 år)

Cyklus 4
(38 år)

Cyklus 5
(48 år)

Cyklus 6
(58 år)

Yang Ild

Yin Ild

Yang Jord

Yin Jord

Yang Metal

Yin Metal

Abe
Metal

Hane
Metal

Hund
Yang Jord

Gris
Vand

Rotte
Vand

Okse
Yin Jord

Hidden Stems
Yang Metal
Yang Water
Yang Earth

Hidden Stems
Yin Metal

Hidden Stems
Yang Earth
Yin Metal
Yin Fire

Hidden Stems
Yang Water
Yang Wood

Hidden Stems
Yin Water

Hidden Stems
Yin Earth
Yin Water
Yin Metal


Find den daglige pæl

For at opstille de fire søjler, finde de otte karakter skal du benytte forskellige tabeller. Til at finde de to karakter, der skal stå i den daglige pæl skal du benytte følgende tre tabeller. Den første viser de 60 forskellige muligheder, der er for at kombinere de ti himmelske stammer og de tolv jordiske grene. Her vist i den traditionelle rækkefølge med start ved Træ-Rotte og slut ved Vand-Gris. Det kan tilføjes at Yin stammer altid kombineres med Yin grene og Yang stammer altid kombineres med Yang grene. (Yin stammer er Okse, Hare, Slange, Får, Hane og Gris. Yang stammer er Rotte, Tiger, Drage, Hest, Abe og Hund.)

 


01 Træ-Rotte-Yang

13 Ild-Rotte-Yang 25 Jord-Rotte-Yang 37 Metal-Rotte-Yang 49 Vand-Rotte-Yang

02 Træ-Okse-Yin

14 Ild-Okse-Yin 26 Jord-Okse-Yin 38 Metal-Okse-Yin 50 Vand-Okse
03 Ild-Tiger-Yang 15 Jord-Tiger-Yang 27 Metal-Tiger-Yang 39 Vand-Tiger-Yang 51 Træ-Tiger-Yang
04 Ild-Hare-Yin 16 Jord-Hare-Yin 28 Metal-Hare-Yin 40 Vand-Hare-Yin 52 Træ-Hare-Yin
05 Jord-Drage-Yang 17 Metal-Drage-Yang 29 Vand-Drage-Yang 41 Træ-Drage-Yang 53 Ild-Drage-Yang
06 Jord-Slange-Yin 18 Metal-Slange-Yin 30 Vand-Slange-Yin 42 Træ-Slange-Yin 54 Ild-Slange-Yin
07 Metal-Hest-Yang 19 Vand-Hest-Yang 31 Vand-Hest-Yang 43 Ild-Hest-Yang 55 Jord-Hest-Yang
08 Metal-Får-Yin 20 Vand-Får-Yin 32 Vand-Får-Yin 44 Ild-Får-Yin 56 Jord-Får-Yin
09 Vand-Abe-Yang 21 Træ-Abe-Yang 33 Ild-Abe-Yang 45 Jord-Abe-Yang 57 Metal-Abe-Yang
10 Vand-Hane-Yin 22 Træ-Hane-Yin 34 Ild-Hane-Yin 46 Jord-Hane-Yin 58 Metal-Hane-Yin
11 Træ-Hund-Yang 23 Ild-Hund-Yang 35 Jord-Hund-Yang 47 Metal-Hund-Yang 59 Vand-Hund-Yang
12 Træ-Gris-Yin 24 Ild-Gris-Yin 36 Jord-Gris-Yin 48 Metal-Gris-Yin 60 Vand-Gris-Yin

Tabel - 60 kombinationer af himmelske stammer og jordiske grene

Den næste tabel viser hvorledes disse 60 kombinationer er fordelt på den 1. januar i årene fra år 1900 til år 2004. Hvis du eksempelvis kigger på år 1900 kan du her se at der står et 10 tal. Går du op i tabel A kan du se at dette svarer til kombinationen Vand-Hane. Altså var dette kombinationen af himmelske stamme og jordiske gren den 1. januar år 1900. I tabellen er også med en stjerne markeret de år, som er skudår. Men det er nu meget nemt at finde skudår. Hvis året kan deles med 4 er det et skudår, hvis det ikke kan deles med 4 er det ikke et skudår.

1900 - 10* 1915 - 29 1930 - 48 1945 - 07 1960 - 25* 1975 - 44 1990 - 03
1901 - 16 1916 - 34* 1931 - 53 1946 - 12 1961 - 31 1976 - 49* 1991 - 08
1902 - 21 1917 - 40 1932 - 58* 1947 - 17 1962 - 36 1977 - 55 1992- 13*
1903 - 26 1918 - 45 1933 - 04 1948 - 22* 1963 - 41 1978 - 60 1993 - 19
1904 - 31* 1919 - 50 1934 - 09 1949 - 28 1964 - 46* 1979 - 05 1994 - 24
1905 - 37 1920 - 55* 1935 - 14 1950 - 33 1965 - 52 1980 - 10* 1995 - 29
1906 - 42 1921 - 01 1936 - 19* 1951 - 38 1966 - 57 1981 - 16 1996 - 34*
1907 - 47 1922 - 06 1937 - 25 1952 - 43* 1967 - 02 1982 - 21 1997 - 40
1908 - 52* 1923 - 11 1938 - 30 1953 - 49 1968 - 07* 1983 - 26 1998 - 45
1909 - 58 1924 - 16* 1939 - 35 1954 - 54 1969 - 13 1984 - 31* 1999 - 50
1910 - 03 1925 - 22 1940 - 40* 1955 - 59 1970 - 18 1985 - 37 2000 - 55*
1911 - 08 1926 - 27 1941 - 46 1956 - 04* 1971 - 23 1986 - 42 2001 - 01
1912 - 13* 1927 - 32 1942 - 51 1957 - 10 1972 - 28* 1987 - 47 2002 - 06
1913 - 19 1928 - 37* 1943 - 56 1958 - 15 1973 - 34 1988 - 52* 2003 - 11
1914 - 24 1929 - 43 1944 - 01* 1959 - 20 1974 - 39 1989 - 58 2004 - 16*

Tabel - Kombination himmelske gren og jordiske stamme 1. jan i årene 1900-2004.

Endelig skal du benytte Table C, der viser hvorledes du inddrager den månedelige faktor i dine udregninger. Vi starter med at give januar nummer 0 eftersom vi fra tabel B jo ved hvad kombinationen af himmelske stamme og jordiske greb er for den 1. januar. De efterfølgende måneder nummerer vi ud fra antallet af dage i de enkelte måneder. Men da vi kun har 60 kombinationer starter vi forfra når vi når til 60. Eksempelvis februar (0+31=31), marts (31+28=59), april (59+31=90-60=30) etc.

 


Jan.

Feb.

Marts

April

Maj Juni Juli Aug.

Sep.

Okt. Nov.

Dec.

0

31

59

30

0

31

1

32

3

33

4

34


Tabel - Hensynstagen til antallet af dage i de enkelte måneder

Ved at benytte disse tre tabeller kan du nemt finde de to karakter, der skal stå i den daglige pæl. Du skal i udregningen tage hensynstagen dels til om året er et skudår og dels om datoen er før, eller efter den 29. februar. Hvis den er efter den 29. februar skal du lægge 1 til. Det er ganske nemt. Vi har opstillet tre eksempler. Det første er for en dato i et normalt år, det næste er for en dato i et skudår, men efter den 28. februar og endelig er det tredie eksempel for en dato i et skudår, men før den 29. februar. Grunden til at du skal trække 1 fra datoen er fordi vi allerede har den daglige pæl for den 1. januar for hvert år og datoen den 1. januar har vi givet værdien 0. Hvis du eksempelvis så skal finde kombinationen for den 2. januar skal vi kunne ligge 1 til - eller sagt på en anden måde så skal vi trække 1 fra 2. Prøv at kigge på de nedenstående eksempler så bliver det hurtigt meget klart for dig hvordan systemet virker.

Eksempel 1: Find den daglige søjle for den 17. oktober 1965

Trin 1: Find år 1965 i Tabel B = 52
Trin 2: Find oktober i Tabel C = 33
Trin 3: Træk 1 fra datoen: 17 - 1 = 16
Trin 4: Skudår? - nej - læg derfor intet til = 0
Trin 5: Addere trin 1-4: 52 + 33 + 16 + 0 = 101
Trin 6: Træk 60 eller 120 fra indtil du kommer til et tal på 60 eller derunder: 101 - 60 = 41
Trin 7: Benyt tabel A til at se hvad 41 reræsentere. I dette tilfælde er det Træ-Drage.

 

Find den årlige pæl

Vi håber du synes dette nærmer sig noget, der er legende nemt og har mod på at gå videre. Der er en vis tilfredsstillelse ved selv at finde frem til sine egne data i stedet for at få andre til at udregne dem for en. Vi skal have udregnet de tre andre søjler. Vi kaster os fluks over den årlige pæl. Igen skal du benytte to tabeller til dine udregninger. Den første er tabel A, som vi jo allerede har ovenfor.

Den næste er en tabel, der giver dig den årlige kombinationen af den himmelske stamme og den jordiske gren med et tal. Kombinere de to tabeller og du har kombinationen. Eksempelvis år 1900 har tallet 37 i tabel D, hvilket du i tabel A kan se svarer til Metal-Rotte.

Husk dog at du skal tage hensyn til hvornår et nyt år antages at begynde ifølge den kinesisk astrologiskole Ba Zi. Dette tidspunkt er tidspunkt som benyttes i denne udregning er den dag, der markere begyndelsen på foråret, hvilket kaldes forårsfestivalen, eller Li Chun på kinesiks.

Denne kan falde på enten den 4 eller den 5 februar. Ved de år hvor Li Chun falder den 4 feb. er der markeret en stjerne ved året. Ved de år hvor den falder den 5 feb. er der ingen markering. Dette betyder blot at hvis du skal finde kombinationen for en dato før Li Chun eller i januar er du ifølge denne tankegang stadig i det forrige år. Eksempelvis er den 7. januar år 1901 er før Li Chou så i tabel A skal du kigge efter år 1900. Den 7 februar år 1901 er efter Li Cho så her skal du kigge efter 1901.

 


1900* - 37 1915 - 52 1930* - 07 1945* - 22 1960 - 37 1975* - 52 1990* - 07
1901* - 38 1916 - 53 1931 - 08 1946* - 23 1961* - 38 1976 - 53 1991* - 08
1902 - 39 1917* - 54 1932 - 09 1947* - 24 1962* - 39 1977* - 54 1992* - 09
1903 - 40 1918* - 55 1933* - 10 1948 - 25 1963* - 40 1978* - 55 1993* - 10
1904 - 41 1919 - 56 1934* - 11 1949* - 26 1964 - 41 1979* - 56 1994* - 11
1905* - 42 1920 - 57 1935 - 12 1950* - 27 1965* - 42 1980 - 57 1995* - 12
1906 - 43 1921* - 58 1936 - 13 1951* - 28 1966* - 43 1981* - 58 1996* - 13
1907 - 44 1922* - 59 1937* - 14 1952 - 29 1967* - 44 1982* - 59 1997* - 14
1908 - 45 1923 - 60 1938* - 15 1953* - 30 1968 - 45 1983* - 60 1998* - 15
1909* - 46 1924 - 01 1939 - 16 1954* - 31 1969* - 46 1984* - 01 1999* - 16
1910 - 47 1925* - 02 1940 - 17 1955* - 32 1970* - 47 1985* - 02 2000* - 17
1911 - 48 1926* - 03 1941* - 18 1956 - 33 1971* - 48 1986* - 03 2001* - 18
1912 - 49 1927 - 04 1942* - 19 1957* - 34 1972 - 49 1987* - 04 2002* - 19
1913* - 50 1928 - 05 1943 - 20 1958* - 35 1973* - 50 1988* - 05 2003* - 20
1914* - 51 1929* - 06 1944 - 21 1959* - 36 1974* - 51 1989* - 06 2004* - 21

Tabel - den årlige kombinationen af den himmelske stamme og den jordiske gren

Find den månedlige pæl

Det går jo strålende det her. Følger du stadig med er vi dybt imponerede! Okay vi skal nu til at udregne måned søjlen. I den kinesiske kalender starter månederne ikke på samme tidspunkt som i den vestlige kalender. Og de er heller ikke fast fra år til år da de kan variere med én dag. Men for de allerfleste mennesker betyder dette ikke spor. Månederne begynder på de såkaldte Solar Chi tidspunkter.

Først finder du grenen. Eksempel: hvad er den månedlige gren for den 18. oktober? Denne dato ligger efter den 8/9 oktober så kig under oktober. Hvis du i stedet skulle finde den månedlige gren for den 3 oktober, ligger denne dato før den 8/9 oktober hvorfor du skal kigge under september.

Forår (Træ) Sommer (Ild) Efterår (Metal) Vinter (Vand)

Feb. 4/5

Marts 5/6

April 4/5

Maj 5/6 Juni 5/6 Juli 7/8 Aug. 7/8

Sep. 7/8

Okt. 8/9 Nov. 7/8

Dec. 7/8

Jan. 5/6

31 59 30 0 31 1 32 3 33 4 34 0
Tiger Hare Drage Slange Hest Får Abe Hane Hund Gris Rotte Okse

Tabel - de fire årstider

Dernæst skal du finde stammen for måneden. Vi tager som eksempel at du skal finde den månedelige stamme for Rottens måned i år 1965. Som trin 1: Find år 1965 i tabel D = 42. Som trin 2: Find 42 i tabel A = årlig søjle = Træ-slange-Yin. Og endelig som trin 3: Find i tabel F Rotten i den yderste venstre kolonne. Find dernæst et år med en stamme af Træ-Yin, øverst i tabellen. Forbindelsespunktet mellem disse to er i Yang-Jord, der således er stammen for Rottens måned i år 1965.

 Yang Træ

Yin Træ

Yang Fire

Yin Fire

Yang Earth

Yin Jord

Yang Metal

Yin Metal

Yang Water

Yin Water

Branch: Tidspunkt:

Tiger

03.00 - 04.59

Yang Fire

Yang Earth

Yang Metal

Yang Water

Yang Wood

Hare

05.00 - 06.59

Yin Fire

Yin Earth

Yin Metal

Yin Water

Yin Wood

Drage

07.00 - 08.59

Yang Earth

Yang Metal

Yang Water

Yang Wood

Yang Fire

Slange

09.00 - 10.59

Yin Earth

Yin Metal

Yin Water

Yin Wood

Yin Fire

Hest

11.00 - 12.59

Yang Metal

Yang Water

Yang Wood

Yang Fire

Yang Earth

Får

13.00 - 14.59

Yin Metal

Yin Water

Yin Wood

Yin Fire

Yin Earth

Abe

15.00 - 16.59

Yang Water

Yang Wood

Yang Fire

Yang Earth

Yang Metal

Hane

17.00 - 18.59

Yin Water

Yin Wood

Yin Fire

Yin Earth

Yin Metal

Hest

19.00 - 20.59

Yang Wood

Yang Fire

Yang Earth

Yang Metal

Yang Water

Gris

21.00 - 22.59

Yin Wood

Yin Fire

Yin Earth

Yin Metal

Yin Water

Rotte

23.00 - 00.59

Yang Fire
(Yang Wood)

Yang Earth
(Yang Fire)

Yang Metal
(Yang Earth)

Yang Water
(Yang Metal)

Yang Wood
(Yang Water)

Okse

01.00 - 02.59

Yin Fire
(Yin Wood)

Yin Earth
(Yin Fire)

Yin Metal
(Yin Earth)

Yin Water
(Yin Metal)

Yin Wood
(Yin Water)


Tabel - Den årlige stamme / Den daglige stamme

Find time pælen

For at finde de to karakter der skal benyttes i time søjlen benytter vi et tilsvarende slægtskab. Her finder vi først grenen og i stedet for at benytte den årlige stamme benytter vi den daglige stamme. Timegrenen som vi finder først er nem. Du kigger blot på hvilket tidspunkt på døgnet, der er tale om og finder så det dyretegn, der er tilknyttet hertil. Du har nu fundet grenen og skal finde stammen for timen. Eksempelvis hvad er stammen for en Okse-time på en dag med en stamme af Yin-ild?

Svaret får du ved at kigge i tabel F. Følg rækken ud fra Oksen indtil du kommer til en dag med en stamme af Yin-Ild. Du finder her Yin-Metal, hvilket altså betyder at oksens timer på en dag med en stamme af Yin-Ild har en stamme af Yin-Metal. Hvis der er tale om Oksen eller Rotten skal du benytte angivelserne i parents.


Udregning af de 10-årlige skæbne-cyklusser

Vi er stadig meget imponerede hvis du fortsat er med i denne gennemgang. Det er godt med en lille smule tålmodighed for du får altså igennem denne gennemgang den nennemste fremgangsmåde, der nogen side er lavet til at forstå den kinesisk kalender og hvorledes du opstiller skæbens fire søjler - dit kinesiske fødselshoroskop. Det vi skal til at kigge på nu er hvorledes du finder de såkaldte 10 årlige skæben cyklusser. Også undertiden benævnt de 10 årlige heldige perioder. Først skal du finde ud af om den årlige pæl følger en Yang sekvens (fremad) eller en Yin sekvens (baglæns).
  • For mænd (yang), født i et år med en Yang årspæl = Yang sekvens (fremad).
  • For mænd (yang), født i et år med en Yin årspæl = Yin sekvens (baglæns).
  • For kvinder (yin), født i et år med en Yang årspæl = Yin sekvens (baglæns).
  • For kvinder (yin), født i et år med en Yin årspæl = Yang sekvens (fremad).

Altså medfører kombinationerne: Yin/Yin, Yang/Yang = Yang sekvens.
Og kombinationerne Yin/Yang, Yang/Yin = Yin sekvens.

Du skal nu til at finde benævnelserne på dine seks perioder (dine heldige Søjler). Eksempelvis for en mand født i en måned af Yang-Metal-Abe i et år af Yin-Vand-Gris. Da vedkommende er mand (Yang) og født i et år med en Yin årssøjle, har vi kombinationen Yang/Yin, hvorfor vi har en Yin sekvens, altså en baglæns sekvens. Da han er født i en måned, der er Metal-Abe kigger du i tabel A og finder den månedelig pæl for Metal-Abe = 57. Eftersom de heldige søjler følger en baglæns sekves er den første Jord-Får (56), den næste Jord-Hest (55), dernæst Ild-Slange (54). Eftersom Får er Yin, starter vi med Yin-Jord-Får, og da Hest er Yang får vi Yang-Jord-Hest etc.

De heldige perioder får således følgende betegnelser:

 


1. Periode

2. Periode

3. Periode

4. Periode

5. Periode

6. Periode

Yin Jord

Yang Jord

Yin Ild

Yang Ild

Yin Træ

Yang Træ

Får

Hest

Slange

Drage

Hare

Tiger


 

Du skal nu finde ud af hvornår perioderne starter. Hver af de heldige pæle repræsentere en 10 årig cyklus og for at finde hvilke år det nærmere drejer sig om skal vi kigge på vedkommendes fødselsdag. På samme måde som tidligere da vi undersøgte om skæbne cyklusserne fulgte en forlæns eller en baglæns sekvens skal vi nu undersøge om vi skal tælle tilbage eller frem fra vedkommendes fødselsdato. Det vi skal finde ud af er hvor mange dage, der er fra vedkommendes fødselsdag til enten starten af den næste kinesiske måned eller starten på den måned som vedkommende er født i.

 


1. Periode

2. Periode

3. Periode

4. Periode

5. Periode

6. Periode

År 7

År 17

År 27

År 37

År 47

År 57

Yang Jord

Yin Jord

Yang Metal

Yin Metal

Yang Vand

Yin Vand

Hest

Får

Abe

Hane

Hund

Gris


Det er ikke særlig svært. Vi tager et eksempel med en kvinde født klokken 15.30 den 16. maj 1963.

Eftersom der er tale om en kvinde (yin), der er født i et Yin år er der tale om en Yang sekvens (fremad). Ergo skal vi nu tælle dagene fremad fra hendes fødselsdag til begyndelsen på den næste måned. Hvis det havde været en Yin sekvens skulle vi tællle dagene tilbage til starten på den måned som vedkommende er født i. Dette kompliceres en lille smule af det forhold at de kinesiske måneder som tidligere nævnt ikke begynder på månedens første dag.

Kigger du på tabel E igen kan du se at kuni starter på enten den 5 eller den 6. Ergo skal vi tælle dagene fra hendes fødselsdag den 16. maj til starten på juni måned ifølge den kinesiske kalender. I dette tilfælde er der 20 eller 21 dage fra kvindens fødselsdag og til starten på den næste måned. Hver dag antages at repræsentere 4 måneder. Og 3 dage repræsentere således samlet set et år (12 måneder). Dette betyder at de 21 dage vi har talt samlet set repræsentere 21x4=84 måneder, hvilket svarer til 7 år. Hvis vi var havnet på eksempelvis 6 år og 8 måneder ville vi også benytte år 7 som starttidspunkt. Der afrundes til det nærmeste år. Denne kvindes skæbnecyklusser starter altså ved år 7 og har perioder på 10 år.

De hemmelige himmelske stammer

Du skal nu lære den sidse del af hvorledes de fire pæle opstilles. Du skal lære omkring de såkaldte hemmelige himmelske stammer. Disse er egentligt blot de hemmelige elementer som hver af de 12 dyretegn (grene) menes at være forbundet med. Almindeligvis antages at de 12 dyretegn er tilknytett et af de fem elementer. Denne tilknytning ser du i kolonnnenrækken de jordiske grene i tabellen nedenfor - her ses at den almindelige forbindelse mellem dyretegnen og elementerne er at Tiger er tilknyttet Træ, Hare er tilknyttet Træ, Drage er tilknyttet Jord etc.

Nu udvides alstå denne forbindelse mellem de 12 dyretegn og deres tilknyttetde elementer til ikke alene at udgøre denne forbindelse men tillige også nogle såkaldte hemmelige eller skjulte forbindelser. Når disse medtages i fortolkningen får vi et meget større og nuanceret billede af hvem du er som menneske og hvilke muligheder du har i livet, dine relationer etc. Nendenstående tabel ser måske umiddelbar en lille smule uoverskuelig ud, men det er blot fordi vi har samlet flere forskellige oplysninger i en og samme tabel. Dette er en stor hjælp når du bliver blot lidt hjemmevandt i kinesisk astrologi at tingene står samlet så giv tabellen en chance.

 Forår Sommer Efterår Vinter Jord sæson


Fuld styrke
Fødes
Svag
Aftagende
I dvale


Fuld styrke
Fødes
Svag
Aftagende
I dvale
Yang topper
Yin fødes


Fuld styrke
Fødes
Svag
Aftagende
I dvale


Fuld styrke
Træ fødes
Svag
Aftagende
I dvale
Yin fuld styrke
Yang fødes


Fuld styrke
Fødes
Svag
Aftagende
I dvale
Årets måneder

Feb.
4/5

Marts
5/6

April
4/5

Maj
5/6
Juni
5/6
Juli
7/8
Aug.
7/8

Sep.
7/8

Okt.
8/9
Nov.
7/8

Dec.
7/8

Jan.
5/6

31 59 30 0 31 1 32 3 33 4 34 0
Forårs
sæson
Forårs
sæson
Forårs/Jord
sæson
Sommer
sæson
Sommer
sæson
Sommer/Jord sæson Efterårs
sæson
Efterårs
sæson
Efterår/Jord
sæson
Vinter
Sæson
Vinter
Sæson
Vinter/Jord
Sæson
Earthly Branches
Tiger
(Træ)
Rabbit
(Træ)
Dragon
(Jord - Yang)
Snake
(Ild)
Horse
(Ild)
Sheep
(Jord - Yin)
Monkey
(Metal)
Rooster
(Metal)
Dog
(Jord - Yang)
Pig
(Vand)
Rat
(Vand)
Ox
(Jord - Yin)
Hidden Heavenly Stems
Yang Wood
Yang Fire
Yang Earth
Yin (Yang)
Wood
Yang-Jord
Yin-Træ
Yin-Vand
Yang Fire
Yang Metal
Yang Earth
Yin (Yang) Fire
/ Yin Earth
Yin-Jord
Yin-Ild
Yin-Træ
Yang Metal
Yang Water
Yang Earth
(Yin-Jord)
Yin (Yang) Metal Yang-Jord
Yin-Metal
Yin-Ild
Yang Water Yang Wood
(Yang-Jord)
Yin (Yang) Water Yin-Jord
Yin-Vand
Yin-Metal

Tabel G

Udregning af de hemmelige steams

Den kolonnerække som er relevant for nærværende er den nederste. Læg mærke til at hver sæson er opdelt i tre måneder: den første måned i sæsonen, den mellemste måned i sæsonen og den sidste måned i sæsonen. Læg dernæst mærke til at hver af de fire sæsoner har en Branch tilknyttet Jord-elementet og to Branchs tilknyttet sæsonens element. Eksempelvis ses at forår som er associeret med elementet Træ er repræsenteret ved Tiger (Træ), Hare (Træ) og Drage (Jord). Hver af de fire sæsoners Branch, som er tilknyttet Jord elementet siges at indholde elementet fra den forrige sæson.

Således siges at Får (sommer) indeholder elementet Træ (forår). Hund (efterår) indeholder Ild (sommer) etc.

Tabellen viser således de tre hemmelige himmelske stammer som de fire sæsoners branch - hver sæsons sidste måned - menes at indeholde. Den første er Jord, som ved Drage og Hund naturligvis er Yang-Jord eftersom disse dyr er knyttet til Yang. Og ved Får og Okse er Jord knyttet til Yin eftersom disse dyr er knyttet til Yin.

Den næste hemmelige himmelske stammer kommer af Branchens tilknytning til sæsonens element. Eksempelvis ser vi at drage er knyttet til forårets element Træ og derfor som næste hemmelige stamme har Yin-Træ. Og endelig kan du se at den tredie og sidste hemmelige stamme for hver af de fire sæsoners branch kommer af branchens tilknytning til forrige sæsons element. Eksempelvis ser vi at dragen (forår) er knyttet til den forrige sæsons element (vinter; Vand).

Ved de fire jordiske grene, som repræsenterer hver sæsons midterste måned - Hare, Hest, Hane, Rotte - er der kun tilknyttet en hemmelig himmelsk stamme, nemlig den som normalt antages at være tilknyttet grenen. Hare; Træ, Hest; Ild, Hane; Metal, Rotte; Vand, Rotte; Vand. Dog ses undertiden at der ikke kun medtages Yin udgaverne af de himmelske stammer, men tillige Yang udgaverne. Og ved Hesten medtages normalt også den hemmelige himmelske stamme Yin-Jord.

Ved de fire jordiske grene, som repræsenterer hver sæsons første måned - Tiger, Slange, Abe, Gris - er der tilknyttet tre hemmelige himmelske stammer. Den første er Yang udgave af det element dyret normalt forbindes med. Tiger; Træ, Slange; Ild, Abe; Metal, Gris; Vand. Den næste hemmelige himmelske stamme kommer af grenens tilknytning til den efterfølgende sæsons element. Igen er der tale om Yang udgaver. Eksempelvis ser vi at Tiger (forår) er knyttet til den efterfølgende sæsons element (sommer; Ild). Og endelig er den tredje hemmelige himmelske stamme for alle Yang-Jord. Undertiden ser man dog at denne hemmelige stamme ikke medtages ved Grisen, hvorfor den er anført i parents. Og endelig ser man undertiden at der ved Aben medtages den hemmelige himmelske stamme Yin-Jord. Der er dog ikke udpræget konsensus om dette hvorfor den er anbragt i parents.

Pyha! Og hvad skal vi så bruge dette til? Jo vi skal såmænd udvide vores oprindelige diagram således at dette også viser de hemmelige himmelske stammer. Før vi dog kan begynde den egentlige tolkning skal vi se på styrken af de elementer vi har tilføjet. Dette er til gengæld også det sidste du skal omkring før du behersker kunsten at opstille Ba Zi diagrammet - skæbnens fire søjler.

Det lover vi! så hæng på lidt endnu.


Time

Dag

Måned

År


Yang Metal


Yin Vand


Yang Ild


Yin Jord


Abe


Hane


Tiger


Gris

Hidden Stems
Yang Metal
Yang Water
Yang Earth

Hidden Stems
Yin Metal

Hidden Stems
Yang Wood
Yang Fire
Yang Earth

Hidden Stems
Yang Water
Yang Wood


Tabel H : Født den 20. februar 1965

Styrken af de hemmelige steams

Den første trin er at indetificere hvilken type person, der er tale om. Dette fremgår af dags søjlen og i ovenstående eksempel er der således tale om en Yin-Vand person. Dernæst skal vi se på hvilken styrke dette element har.

Dette finder vi ved at kigge på hvilken sæson personen er født i. I kinesisk astrologi arbejders der med fem sæsoner, hvor den femte er Jord-sæsonen. Dette kan man arbejde med på to måder. Metoden: "Den lange sommer". Her anses den seneste del af juli måed for at være Jord-sæsonen. Eller metoden: De fire sæsoner. Metoden kaldes de fire sæsoner fordi de optræder fire gange i løbet af året; Forår-Jord, Sommer-Jord, Efterår-Jord og Vinter-Jord. Hvilket relatere til månederne Drage, Får, Hund og Okse. I denne metode fordeler man de fem sæsoner over året ved at indsætte Jord-Sæsonen som de sidste 18 dage af hver sæson. De sidste 18 dage af Forår, de sidste 18 dage af Sommer, de sidste 18 dage af Efterår og de sidste 18 dage af Vinter. Dette resultere i en ligelig fordeling mellem de fem sæsoner, hvor Jord-sæsonen så optræder som en buffer imellem de andre sæsoner.

Tag eventuelt et tilbageblik på tabel G, hvor du kan se denne opdeling. Her kan du også se hvilken styrke de enkelte elementer har i de forskellige perioder. Hvis du derefter vender tilbage til Ba Zi for personen født den 20 februar kan du se at dette er Tigernes måned så alt Træ i personens Ba Zi anses for at være stærkt. Du kan også se at som en Yin-Vand person er han født på et tidspunkt hvor elementet Vand er aftagende eller i hvileposition. Elementet Vand er således hverken svagt eller stærkt.

Analyse af Ba Zi diagrammet

Alt dette har betydning når du skal begynde at analysere på Ba Zi diagrammet. Det man gør først er normalt det som du netop har gjort nemlig at se på styrken af personens element i Dag søjlen. Dernæst skaber man sig et overblik over alle de elementer som vedkommende har i sit diagram. I vores tilfælde kan vi se at her optræder alle de fem elementer. Og der er forskel i antallet.

Fordelingen er:

1 major
1 minor
1 Major
1 Minor)
1 Major
2 Minor
3 major 1 Major
1 Minor

I alt har vedkommende 12 steams i sit Ba Zi, inklusiv de hemmelige men eksklusiv dagens steam. Af disse er 7 Major Stems og 5 er Minor Stems. Husk at vi her kigger på de enkelte steams ud fra et sæson synspunkt. Personen har 3 Metal steams og 3 Earth Stems, men de 3 Metal Stems er alle major stems, mens 2 af Earth Stems er minor.

I foråret er Metal stærkere end Jord så derfor er vedkommendes Metal naturligvis stærkere end hans Jord. Og ved at benytte de basale principper om hvorledes de fem elementer påvirker hinanden ved vi at Metal støtter Vand, mens Jord kontrollere Vand. Eftersom denne mand er en Vand person er det derfor godt at hans Metal er stærkere end hans Jord.

I foråret har Træ sin højeste styrke og eftersom Træ dræner Vand er det godt at han har 2 Vand-elementer, og det er godt at en af disse er Major. Personens Træ er stærkere end hans Vand, men dette afbalanceres ved at Metal støtter Vand og hjælper med at kontrollere Træ. For denne person ville elemnterne Vand og Metal være favorable.

Eftersom det personlige element Vand ikke er særlig stærkt er det ugunstigt for vedkommende med Jord elementet eftersom det dæmmer op for Vand. I den kontrollerende cyklus af de fem elementer ser vi at Ild angriber Metal, hvilket jo ikke er så godt da vi netop har fundet at Metal er godt for vedkommende. Ergo bør personen undgå Ild elementet. Endvidere producere Ild også elemntet Jord, som jo heller ikke er særlig godt for vedkommende, så Ild elementet bør undgås.

Elementet Træ er et dobbetegget svær for denne person, for ganske vist dræner det jo Vand, men det hjælper med at kontroller Jord, så når personen er inde i en favorabel livscyklus kunne Trl elementet være godt da det som lige nævnt kontrollere Jord og derigennem hjælper hans personlige elemet Vand.

Men nu handler det jo ikke om at nogle elementer skal fremmes på bekostning af andre. basalt set handler det om at der skal skabes balance imellem de fem elementer. Det hjælper jo ikke spor at man har en meget vindende personighed - et meget stærkt personligt element - hvis dette vindende væsen ikke kan finde rammer at udtrykke sig i eller kan finde støtte og support fra nogle kanter.

Husk det nu! Det hele går ud på at skabe Yin & Yang.

Analyse af de heldige perioder

Det er basalt set de samme overvejelser vi skal benytte når vi skal analysere de enkelte 10-årige perioder i et menneskes liv. Vi kigger her på personen som er mand og født i et Yin-Jord-Gris år og har en månedlig Yin Søjle hvorfor hans skæbnecyklusser bevæger sig i en Yin sekvens (baglæns) startende fra hans månedlig søjle.


I ovenstående diagram kan vi se at Søjlen Yang-Vand-Hund startede i år 1994 og fortsætter indtil år 2003, hvilket repræsentere en af personens 10 årige livscyklusser. Denne Søjle er i sig selv ikke i balance eftersom Jord kontrollere Vand og den jordiske gren, der normalt er tilknyttet Hunden er Yang-Jord. Ergo har vi en situation hvor grenen kontrollere stammen og stammen (Vand) er tilmed et positivt element for personen så det er ikke godt.

I de første 5 år af denne skæbnecyklus er Stemen (Vand) rimelig stærk, hvorfor dette vil være en gunstig tid for ham, men derefter vil det blive lidt vanskeligt. Hvis du kigge på de hemmelige steams som Hund er tilknyttet vil du se at der ikke blandt disse er noget Vand. Af denne årsag opfattes Hunden som "Tør-Jord", der som du sikkert har regnet ud er i stand til at absorbere mere Vand end "Våd-Jord". Hunden er tilknyttet den hemmelige Steam Ild, hvorfor den er ekstra "tør". Den indeholder dog også lidt Metal, hvilket vi var omkring ovenfor er godt for denne person (Metal støtter Vand), hvorfor der kan opstå gunstige situationer i løbet af denne 10 års cyklus.

I den næste skæbecyklus der indtræffer i denne persons liv, startede i år 2004 er der tale om en ren Metal søjle, hvilket varsler rigtig gunstige vilkår for denne person. Ud fra et kinesisk astrologi syspunkt råder man således mennesker til at i deres uheldige eller ugunstige cyklusser at være ekstra påpasselige, ikke spilde for meget af deres energi på risikofyldte projekter og i det hele taget passe godt på dem selv. Dette primært ved at sørger for at balancere de fem elementer. Manden i vores eksempel burde således i hans livscyklus 4 styrke sit personlige element så mget som overhovedet muligt og introducere så meget som muligt af Metal og Vand elementerne i sit liv.

Og så bevæger vi os typisk over i feng shui hvor der netop arbejdes med hvorledes de fem elementer kan styrkes ved den retning vi sover med hovedet i, farver og former i vores hjem etc. Man kan sige at kinesisk astrologi - i det hele taget, ikke kun Ba Zi - fortæller om hvorledes det står til med vores fem elementer, mens feng shui så giver svar på hvorledes du kan arbejde med at styrke/mindske elementerne efter hvad der nu lige er passende for dig i den enkelte situation.