Skip to navigation | Skip to content

 

Kama Sutra

Du er her: NetSpirit - Emner - K - Kama Sutra

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4048
Online profiler 0
Online gæster 90
Åbne spørgsmål 607
Besvarede spørgsmål 2986

Almanak

Tue, 23. April 2019

Solen i dag

Solopgang:05:46
Solnedgang:20:29

Månen lige nu

Full Moon

Kama Sutra

Kama Sutra er betegnelsen for en bog skrevet mellem det 2. og 5. århundrede e.v.t. af en indisk forfatter ved navn Mallanaga Vatsyana. Bogen Kama Sutra er især kendt fordi, den indeholder, et antal forslag til samlejestillinger og hvorledes man giver sig selv og sine elskere/elskerinder, den største mulige seksuelle nydelse.

Egentlig er det kun et af bogens syv afsnit, der handler om sex og seksualitet. I de øvrige beskrives blandt andet behandles hvordan man møblere sit hus, hvordan man gør kur, hvordan religiøse højtider fejres og hvordan ens have skal dyrkes m.v. Man kan sige, at bogen beskriver alle forhold mellem mand og kvinde. Den menes at være brugt som gave til unge brude, inden de blev giftet bort.

Ordet Kama betyder nydelse og ordet Sutra kan oversættes til vers. Sætter vi ordene sammen - kama sutra - bliver det til: "Vers om nydelsen". Kama er også navnet på den hinduistiske kærlighedsgud, der efter sigende er den ældste af alle guder, idet han er ophavsmand til selve skabelsen. I overleveringerne er han blevet betegnet, som en letlevende ung mand. Man kan kende ham på malerier ved, at han altid bærer fem pile med spidser af lotusblomster.


Læs Kama Sutra gratis

Du kan rundt omkring finde mange udgaver af kama sutra, hvor fokus kun er på erotikken, samlejestillingerne, men reelt er det altså kun et af bogens syv afsnit, der handler om sex og seksualitet. Her kan du læse Kama Sutra ganske gratis. Læs hele den den originale bog Kama-Sutra af Mallanaga Vatsyana. Du kan vælge såvel at læse bogen online på skærmen, gemme den på din computer eller udskrive den. God fornøjelse. NetSpirit tilbyder at du gratis kan læse Kama Sutra og blive inspireret af dens mange gode råd - både til samlejestillinger, men husk nu at samleje positionerne blot er en mindre del af bogen. Det kan så abslout anbefales lige først at læse nærværende kapitel om hvad kama sutra egentlig er - men kan du ikke vente med selve bogen så klik her og læs kama sutra online.

Tantra

Ordet tantra er opstået fra verberne "tan"- at strække, udvide og "tra"- at bevare. Tantra stammer fra Indien og betegnede oprindeligt et religiøst system, der forsøgte at helliggøre de erotiske aktiviteter og glæder i stedet for at underkende dem. Det at opnå højere spirituelle tilstand er det egentlige mål for tantra. Erotik og sex, er kun en mindre del af værktøjerne hertil. Det primære fokus er på menneskets mentale processer. Fokus er på de "orgasmer" vi oplever i hovedet - de lystfølelser vi oplever primært i kraft af tankerne.

Tantra søger at udvide nuet. At få udøveren til at være til stede her og nu og ikke at skulle nogen som helst steder hen. Herved bliver f.eks. den seksuelle akt også målet i sig selv og orgasmen søges således tilbageholdt så lang tid som muligt. Tantra fokusere på hvorledes man igennem forskellige teknikker som massage, berøring, åndedrætsteknikker m.v. kan gøre den seksuelle akt , længere og mere intens. Sex bruges, om man så må sige, som middel til at opnå spirituelle tilstande.

Den viden som Tantra bygger på har været i brug siden den matriarkalske periode i forhistorisk tid, hvor kvinden ikke var undertrykt og mytologien byggede på frugtbarhed og kvindelig kraft. Tantra indeholder stadig elementer fra den tid. De religiøse sider af Tantra viser at kvinder dominerer i form af gudinder og i udførelsen af ritualerne er kvinden ligestillet med manden. Tantra søger at helliggøre livskraften ved at omdanne seksualenergien til et sakramente. Herved forenes modsætninger som kødelighed og åndelighed, mikro- og makrokosmos, menneske og Gud, mandlighed og kvidelighed og i sidste ende også ondt og godt.

De „ægte" tantrikere bruger metoder og gør erfaringer, de handler. De filosoferer ikke og er utilbøjelige til overhovedet at ville skrive noget ned. Hvis de alligevel gør det har det udelukkende til formål at inspirere andre til selv at gøre noget, meditere osv., i stedet for at filosofere. Det er således vigtigt at forstå at Tantra bygger på praksis og ikke på teoretisering.

For at sikre traditionen, så de virkelige metoder ikke går tabt, bliver misforståede eller udvandede er meget af det vi finder i Tantra derfor hemmeligt. Enten blev det ikke skrevet ned, eller da skriften var blevet indført, blev det skrevet i et kodesprog, som på sanskrit blev kaldt Sandhabhasa.

Disse koder eller omskrivninger, kunne se ud som uskyldige historier, ja ikke altid uskyldige, de kunne også have et pornografisk indhold for at skræmme eller fascinere læseren så vedkommende ikke fik øje på tekstens skjulte indhold. De virkelige praksis var, hvis de overhovedet blev skrevet ned, gemt i ritualer, religiøse og seksuelle tekster, eller bag navne og numre som skulle byttes ud med andre ord. De kunne kun forstås af den som allerede var indviet et stykke af vejen - men selv da forblev det hentydninger i forhold til den vejledning man modtager direkte fra et andet menneske, f.eks. instruktioner i avanceret meditation.

Dette var ikke kun et indisk fænomen, det fandtes bl.a. på det gamle Island, hvor det kaldes lønsprog, det at der bag historien gemmer sig en anden historie, en indvielse, en praksis. I dag er der kun nogle få hemmelige doktriner tilbage, som er Gupta Vidya, hvilket vil sige, at det ikke kan læses, men kun kan læres direkte af en indviet tantriker (udøver af tantra).
De seksuelle aspekter i tantra

Den tantriske viden er så omfattende, at man kan sammenligne de tantriske metoder med vore dages videnskab. Tantra indeholder foruden metoder til at udvide, hæve og frigøre menneskets bevidsthed, også matematik, astronomi, metoder til helbredelse og kunst af højeste klasse. Man kan sige at Tantra-traditionen indeholder alle tænkelige midler til at hjælpe mennesket gennem livet - og at mestre sig selv.

I dag er der desværre gået mode i at betragte Tantra som begrænset til kun at omfatte seksuelle ritualer. De er naturligvis del af traditionen - men de er kun en del af den rige tantriske tradition. Tantra giver konkrete øvelser og redskaber til udvikling og sublimering af den seksuelle energi. Den styrker kontakten mellem manden og kvinden, og giver anvisninger på, hvordan begge parter kan tilegne sig stor tilfredsstillelse ved at give sin partner nydelse. Tantra lærer individet, hvor kroppens oversete erogene zoner befinder sig, og giver anvisninger på, hvorledes disse stimuleres. Herved bliver erotik ikke kun et spørgsmål om kønsorganer, men om hele kroppen.

Ifølge begrebet sker der det at hvis vi benytte tantra så udvides bevidstheden hos det elskende par i en sådan grad, at de føler at de er den eneste kvinde og mand i hele universet, at de er alle kvinder og alle mænd i hele universet, at de er det universelt kvindelige og det universelt mandlige princip. At alt hvad der findes i hele universet rummes i dem. Derved bliver deres oplevelse tilsvarende kosmisk, og egoet er transcenderet (af transcendent - som ligger ud over erkendelsens eller erfaringens grænser, oversanselig). Det lyder da ret smukt!

Som en lille kuriositet kan nævnes at man ifølge visse buddhistiske kilder skal være meget bevidst om valg af sin(e) seksualpartner. Ifølge disse kilder er det at være seksuelt sammen med en partner en udveksling på dybeste plan - den dybeste udveksling mellem mennesker overhovedet. Nogle fortæller, at man skal have været lovformeligt gift med vedkommende i en tidligere inkarnation - eller at man skal tilbringe et ægteskab sammen i en fremtidig tilværelse. Og mens vi er i den kuriøse afdeling. Længden på mandens penis er årsag til meget bekymring - både blandt mænd og kvinder. Men da kvindens G-punkt kun ligger ca. tre cm oppe i skeden siger det sig selv, at selv en lille penis er nok til at give kvinden orgasme, derved bekræftes ordsproget "det er ikke størrelsen, men gørelsen"!

For en vesterlænding er det nok umiddelbart nemmest at forstå tantra sex hvis man anskuer det som at vejen er målet. Du skal ingen steder hen, du skal intet opnå - du er der allerede. Derfor indeholder tantra mange teknikker og måder hvorpå vi kan styrke og skærpe vores sanser, således at vi kan øge vores bevidsthed og fornemmelse af at være til stede i nuet. Oversat til samleje bliver det at vi i højere grad søger at have fokus på selve akten og nydelsen af hinanden.

Hvis vi går et skridt dybere er formålet med tantra i det hele taget - herunder også de seksuelle ritualer - at udvide bevidstheden og styrke energien. Dette søges opnået ved at stimulere de såkaldte chakraer. Mennesket har syv åndelige centre, chakra. Hvert af disse chakra med undtagelse af det øverste, Krone-chakraet er modsatte pol af yin og yang hos mænd og kvinder. Det der søges opnået igennem tantrasex er at manden og kvinden udsender resonante energier og således stimulerer hinandens chakra. Som følge af at de resonante energier er i nærvær med hinanden bliver Kundalini energien vakt.

Dette betyder, at det først mærkes som seksuel vækkelse eller stimulation af de nedre chakraer, en seksuel tændthed åndeligt og fysisk. Det er en dybereliggende form for seksualitet, der er tale om. Når de to begynder deres samvær, som enten kan være af seksuel, fysisk karakter eller blot stimulation af deres indbyrdes energier, begynder Kundalini energien nede fra rod-chakraet at løbe op igennem røgsøjlen. Den går igennem alle chakra og udmunder i Krone-chakraet som er hinsides dualitet og to bliver til et på alle planer, deres chakra "smelter" sammen i den spirituelle/fysiske ekstase. Dette betyder, at de to oplever total orgasme med hele universet. (Sanskrit "Mahamudra") og indre oplysning, Samadhi.

Nyasa

Nyasa, der betyder at placere, at sætte på eller i, at bruge, at berøre, m.m., er gruppe metoder og praksis, som bruges i de tantriske ritualer, altså også i de seksuelle, men ikke kun der. De forekommer også i, hvad vi med moderne ord kalder afspænding og i meditation. Deres formål er at ændre krops- og bevidsthedstilstanden, så den bliver nærværende, oplevende og følsom overfor hvad der videre sker i ritualet eller i meditationen. Det, man berører, er i første omgang kroppens forskellige dele. Det, man placerer, er eksempelvis et mantra eller en lyd, på de pågældende steder.

„Bogstavelig talt er Nyasa den proces, hvor man ved berøring vitaliserer en del af kroppen, eller et organ i en andens krop, med en bestemt kraft. For eksempel, ved at placere ild-mudraen (en måde at holde fingrene på ved berøringen) på hjerteområdet og udtale ild-mantraet ,ram`, vil den indviedes hjerte blive forandret til kosmisk ild..." (citat Agehananda Bharatis).

Nyasa kan altså bestå i, med hånden, at „berøre" forskellige kropsdele. Det kan gøres af en selv, eller det kan gøres af ens partner eller lærer. Men det kan også gøres mentalt, ved at man tænker på de pågældende områder og nævner dem ved navn. Nyasa er også at „placerer" et mantra (lyde, stavelser eller sammensætninger deraf, en remse) på forskellige kropsdele. Dette gøres mentalt, eller ved at man udtaler mantraet højt.

Elementerne, jord, vand, ild, luft og æter (rum) spiller en rolle i Nyasa. Kroppen deles op i fem områder, hver med sit element. Kroppen og dens forskellige dele kan også vies til en eller flere skytsånder, ja, endog til planeter eller hellige steder. Navnet på ånden eller guden, på planeten, stedet eller elementet findes så i remsen af mantra, som man fremsiger eller gentager mentalt.

Nyasa bruges fordi det har en virkning på krop og sind, og ikke som et tomt ritual. Nyasa er i slægt med og måske engang forgænger til Shiatsu og Akupunktur. Men hvor de to andre metoder tager udgangspunkt i den fysiske krop og dens energipunkter og hovedsagelig bruges til helbredelse, så omfatter Nyasa mere end det, idet den også indeholder metoder til „berøring" og vækning af sindets mange dimensioner bl.a. gennem chakra.

Formålet med Nyasa er at berøre og opleve de forskellige planer, at vække bevidstheden der hvor den normalt slumrer som følge af spændinger, og det kan være så almindelige steder som i organer og muskler. Derved frigøres spændingerne, men det er kun et skridt på vejen. Formålet er at opleve, at man ikke er bundet til et bestemt bevidsthedsplan, men at man ved fuld bevidsthed kan rumme alle - og det fører til, at man indser at ens egentlige identitet er den oplevende bevidsthed bag det hele. Den Tibetanske Dødebog fører endog dette ud over livet og ind i døden hvor man forberedes på at indse, at man heller ikke er de fascinerende eller skræmmende planer man møder efter døden, men at også de kun er oplevelser, som man ikke behøver at blive hængende i på sin vej.

Med Nyasa at ville bevidstgøre forskellige områder i kroppen og i sindet, og forbinde dem med mantra (lyde), yantra (kraftdiagrammer) og symboler, har meget tilfælles med den måde hvorpå et chakra bevidstgøres eller vækkes. Det enkelte chakra kan berøres i Nyasa på forskellig måde. Her er nogle af dem:
  • Gennem fysisk kontakt med kroppens kontaktområder (f.eks. i de klassiske yogastillinger).

  • Gennem toner og de finere indre lyde (det sker gennem Chakra Vajrohan, hvor man synger toner ind i de enkelte chakraer, og gennem indre Nada Yoga (lydyoga) og til en vis grad gennem en særlig slags indisk musik).

  • Mentalt gennem sindet, som har flere dimensioner, ved at nævne chakraerne ved navn, ved at placere deres kærnemantra der; og ved symboler.

  • Gennem de fem elementer, deres respektive symboler og diagrammer.

  • Gennem dyresymboler (muligvis en forbindelse tilbage til shamanismen).

  • Gennem energien, hvor også åndedrætsøvelser spiller en vigtig rolle i renselsen af energiens baner, de såkaldte Nadier. I Nyasa kontaktes de forskellige energibaners frekvenser, ved at man „placerer" bogstaver eller mantra på „lotus-bladene". Disse blade står for de energibaner som er knyttet til det enkelte chakra.

  • Gennem „nøgler" i form af diagrammer og symboler som skaber kontakten til chakraets dybere dimensioner.


Auyrveda og sex

De seksuelle aspekter vi finder i Ayurveda er som vi har været omkring ovenfor et sammensurrium af Kama Sutra og Tantra. Alle tre begreber; Ayurveda, Kama Sutra og Tantra har deres oprindelse i Indien, så der er intet odiøst i at de låner fra hinanden. Det vi nu til dags forbinder med frisind i valg af udsmykningen af soltemplet Konarak i Indien var ved templets opførelse ikke noget forargeligt eller på nogen måde uforeneligt med religionen. Kærlighed og erotik var simpelthen udtryk for livsglæde og frugtbarhed og passede derfor udmærket som dekorativt element på et tempel for solen hvorfra alt liv i sidste instans kommer.

Faktisk er der mange eksempler på at vi mennesker langt tilbage i tiden havde et mere afslappet forhold til seksualitet og nøgenhed, end vi praktisere nu til dags. Det at nyde sin egen og partnerens krop, nyde sin seksualitet, nyde begæret, ja ligefrem dyrke det, og ikke mindst afsætte ordentlig tid til at dyrke seksualiteten, var noget vi mennesker faktisk var langt bedre til, eksempelvis i det gamle Indien og i antikkens Grækenland.

I det gamle Grækenland var homoseksualitet helt almindelig og fuldt respekteret. Drengebørnene blev opdraget med den mulighed. Så blev Grækenland kristen og så var det slut med frisindet. Når den kristne kirke traditionelt har været afvisende over for homoseksuel praksis, skyldes det ikke mindst, at der i Bibelen findes en række tekster, som tydeligt afviser denne praksis. Ligeledes forholder det sig med utallige andre religioner, der har (eller tolkes som om at de har) diverse påbud omkring hvorledes mænd og kvinder skal opføre sig sømmeligt overfor hinanden og om at sex for sjov, altså at hengive sig til kødets lyster uden forplantning for øje, er en utilgivelig synd!

Vores søgen efter måder at dyrke sex på, der kan give vores partner og os selv maksimal nydelse, er således ikke en søgen efter noget nyt, men snarere en genopdagelse af det man kunne kalde menneskets naturlige seksualitet. Vi har tidligere formået at udfolde os seksuelt på en måde hvor elskov, kærlighed, nydelse går op i en højere enhed. Vi har tidligere indset at for at have et godt sexliv skal man tage sig tid hertil. Om ikke andet så da blot engang imellem. Vi har tidligere formået at se sex, ikke som isoleret, men som en del af vores kærlighedsliv, som en naturlig del af det, at være menneske.

Det er da også derfor at Ayurveda beskæftiger sig med seksualitet. Ayurveda vil gerne skabe naturlig hele, fysisk og psykisk sunde mennesker. Når vi mennesker oplever dampende, spændende, dejlig, varm og god elskov, bliver vi lykkelige, glade, ømme og strålende mennsker. Det modsatte sker når vi har dårlig eller ingen sex. Så bliver vi modløse, triste og tvære.

Du kan læse mange forskellige fortolkninger af hvordan Ayurveda ser på sex. Du kan finde mange opsigtsvækkende og fantasifulde forslag til samlejestillinger, øvelser mv. der ifølge disse skribenters mening er, hvad Ayurveda foreskriver for at opnå et godt sexliv. Men reelt set gør disse skribenter tingene langt mere kompliceret og indviklet end de behøver at være. Vejen til god sex består først og fremmest i kommunikation med sin partner. Det bedste middel mod dårlig sex er kendskab til hvad god sex er. Mange kunne få forbedret deres sexliv ganske gevaldigt, hvis de blot turde tale med deres partner om seksuelle ønsker og behov.

Man skal dog ikke være alt for åbenhjertig. Eksempelvis har alle mennesker sexfantasier - også selv om de ikke vil indrømme det, og det er faktisk både sundt og befordrende for sexlivet. Men man skal tænke sig om, for det er ikke alle våde og frække drømme, der bør deles med kæresten eller ægtefællen, og det er ret få af sexfantasierne, vi har brug for at leve ud. Generelt er kvinder bedre til at tale om deres ønsker og behov end mænd er, mens kvinder generelt er dårligere til at insistere på at få dem opfyldt.
Det er dog oftest mændene, der står for skud, i det meste af litteraturen om hvordan der opnås et godt sexliv. Det overodnede argument går som oftest på at mænd primært er interesseret i at sprede deres sæd, altså sikre deres egen overlevelse, mens seksualitet for kvinder er knyttet sammen med at stifte og opforstre en familie, altså følelser. Mandens seksuelle reaktion fremkaldes af nogle urinstinkter, der overhovedet ikke nødvendigt med nogen følelsesmæssig forbindelse til hans fysiske reaktion. For de fleste kvinder er situationen lige omvendt: de er nødt til at opleve en form for følelsesmæssig reaktion, hvis deres fysiske reaktion skal strømme frit.

Den mandlige race beskyldes således for at mangle kontakt mellem underlivet og hjernen, og skal have en kvinde til at lære sig op, hvis de vil have andet end mekanisk sex, der er blottet for sjæl og ånd. Ifølge denne del af litteraturen er det som mænd først og fremmest bør lære, hvor lidt de ved om sex, og hvor meget kvinder kan lære dem. Mænd mangler de nerveforbindelser, som hos en kvinde integrerer hendes skød med den øvre del af hendes hjerne, forbindelser som giver mulighed for, at en højere form for bevidsthed kan strømme ind i hendes lænder under kærlighedsakten. Kun en kvinde kan træne en mands nervesystem til at transcendere sine urinstinkter og stige op mod en sand menneskelig reaktion, for kun en kvinde kan lære en mand at tage del i hendes oplevelse.

Det er dog oftest ikke kun den mandlige race, der kan drage nytte af lidt mere viden om hvordan der opnås et godt sexliv. Mange af os har haft meget lidt seksualoplysning, da vi var børn. Skolens seksualundervisning har ofte kun rettet sig mod at lære os om forplantning og udeladt alt det lystfyldte. Mange af os har haft en blussende blufærdig lærer, som skyndte sig hen over emnet. Skolekammeraterne har måske fniset og ikke fortalt sandheden om deres erfaringer. Måske havde man dårlige elskere/elskerinder til de første erfaringer man gjorde. Måske har man vendt sig imod porno for at finde ud af hvordan man skal begå sig. Skæve informationer, myter og forvrængede forestillinger om sex bliver ofte resultatet.

Der findes ikke nogen nem genvej til at blive et helt menneske, ligesom der heller ikke findes nogen nem genvej til at få et sprulerende sexliv. Men tager du din egen seksuallyst seriøst og insistere du på at udleve dit erotiske potentiale, udleve dig selv og dine lyster, ja så er du allerede et godt stykke på vej.


Soltemplet Konarak

I teksten overfor var vi kort omkring soltemplet Konarak i Indien og det får lige et par ord mere med på vejen da det på meget smuk måde viser hvordan vi mennesker tidligere havde et mere naturligt forhold til seksualitet og "kødets lyster". Det vi nu til dags forbinder med frisind i valg af udsmykningen af soltemplet Konarak i Indien var ved templets opførelse hverken forargeligt eller på nogen måde uforeneligt med religionen. Kærlighed og erotik var simpelthen udtryk for livsglæde og frugtbarhed og passede derfor udmærket som dekorativt element på et tempel for solen hvorfra alt liv i sidste instans kommer.

Tilblivelsen af Soltemplet er utrolig godt dokumenteret i gamle palmeblads manuskripter fundet i landsbyerne omkring Konarak, Indien, hvor Soltemplet ligger. Manuskripterne indeholder så mange detaljerede oplysninger, at Soltemplet nu er det bedst dokumenterede monumentalbyggeri i verden fra sin periode. Man kender nu blandt andet navnene på arkitekterne og billedhuggerne. Soltemplet blev opført i årene 1245-58 af bygherre Raja Narasimha på foranledning af Kong Narasimha.

I hele sin regeringstid førte Kong Narasimha krig mod de muslimske erobrere fra Bengalen, som forsøgte at undertvinge den indiske delstat Orissa. Det lykkedes først i 1568, og Orissa forblev derfor en enklave, hvor hinduismen og dens kultur overlevede i århundreder efter, at det øvrige Nordindien var faldet for Islams hære. Soltemplets pragt og livskraft kan opfattes som kongens svar på Islams pres, et symbol på et hindu-kongedømmes vilje til at slås for sin egen kultur.

Templet er bygget til solguden Surya, og det er formet som en enorm himmelsk vogn i sten, der hver dag skal føre Solen hen over himlen. Soltemplet er udformet som en vogn med syv heste forspændt, en for hver af ugens syv dage. De fleste af hestene er idag forsvundet, og der er kun et par stykker tilbage. Ned langs templet er der på hver side 12 hjul, en for hver af årets måneder. Der løber hele vejen rundt om templet en frise fra basis op i ca.2,5 meters højde. Denne frise har tusindvis af figurer og dekorative elementer udhugget i sandsten. Motiverne er dels elefanter, krigsscener, slangemennesker og elskende par. Udsmykningen er utroligt fint og detaljeret udført. Selv indeni hjulnavet har man fået plads til en kampscene med en krigselefant, og i egerne er der anbragt elskende par.

Da Soltemplet blev bygget, fandtes i det østlige Indien en sekt, som kaldes Sahajiya. Dens syn var at sex ikke skulle undertrykkes, som nogle asketiske yoga-retninger foreskriver. Det sidste er nok også den mest almindelige holdning i Indien i dag. Men tilhængerne af Sahajiya-læren var imod enhver form for officiel religion og imod askese. I stedet for at undertrykke naturlige behov som sult og sex, skulle man hellere bruge dem som midler til at opnå højere erkendelse.

Sektens tilhængere forsøgte at sublimere sex og kærlighed til en åndelig ekstase. Dvs. det drejede sig ikke om at opnå orgasme, men netop om at undgå det, i en kontrolleret dyrkelse af sex, hvor man forsøgte at fastholde erotikkens følelsesmæssige højdepunkter så længe som muligt. Herved blev menneskelig kærlighed, der begynder som kødeligt begær, langsomt forvandlet til guddommelig kærlighed.


LÆS HELE KAMA SUTRA

HUSK! Du kan rundt omkring finde mange udgaver af kama sutra, hvor fokus kun er på erotikken, samlejestillingerne, men reelt er det altså kun et af bogens syv afsnit, der handler om sex og seksualitet. Ved at klikke her kan du for kun 48 kr. læse hele den originale bog Kama-Sutra af Mallanaga Vatsyana. Du kan vælge såvel at læse bogen online på skærmen, gemme den på din computer eller udskrive den. God fornøjelse.Vil du vide mere

Begrebet kama Sutra har forskellige relationer afhængig af hvorledes man anskuer begrebet. Mest kendt er begrebet uden tvivl for dets anvisningerne til samlejestillinger, men begrebet handler reelt om kærlighed mellem mand og kvinde. Hvis det har interesse at læse mere om hvorledes spiritualitet anskuer fænomenet "kærlighed", kan der læses nærmere herom i afsnittet "Spiritualitet og kærlighed".

En anden nærliggende relation er til begrebet tantra, der handler om at man bør anskue rejsen i sig selv som det væsentlige, ikke rejsens destination. Hvis man oversætter dette til erotikkens verden omhandler dette begreb altså også hvorledes man forlænger nydelsen ved samleje.

I forlængelse af dette med hele tiden at være på vej mod et mål og derfor svært ved at finde glæde i nuet og de aktiviteter og oplevelser, handler afsnittet Skæbne blandt andet om. I dette afsnit beskrives bl.a. hvorledes forskellige spirituelle tankemåder, kan hjælpe til at være mere til stede i nuet og undgå stress.