Skip to navigation | Skip to content

 

Spiritualitet & livets mening

Du er her: NetSpirit - Emner - S - Spiritualitet & livets mening

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4048
Online profiler 0
Online gæster 359
Åbne spørgsmål 607
Besvarede spørgsmål 2985

Almanak

Sat, 20. April 2019

Solen i dag

Solopgang:05:53
Solnedgang:20:23

Månen lige nu

Full Moon

Spiritualitet og livets mening

I det følgende vil blive præsenteret nogle refleksioner omkring spiritualitet og livets mening.

Et af de højeste mål for menneskets stræben har altid været at finde livets mening. Mennesker, som tidligt i livet finder deres rette vej og holder fast ved den, tiltrækker andre menneskers beundring og tillid. De bliver så at sige pejlemærker for andres stræben, fordi de bortvejre mistro, den mistro vi nærer over for tvivl, usikkerhed og manglende målrettethed. Men selv mennesker som har fundet hvad de synes er livets mening, stopper tit op og mangler en større grundlæggende mening med vores rolle her på jorden. Dette fordi karriere og mening ofte er sidestillet med personlig anerkendelse og magt eller materiel vinding. Og skønt dette er ganske udmærket - og bestemt ikke modsat det at være spirituel anlagt - kan det med fordel kombineres med mål, der rummer spirituel intelligens og hjerte.

Dette at finde en mening med livet har nok alle dage optaget os mennesker men det forekommer tænkeligt at i takt med at vores valgmuligheder er blevet mangfoldige og enhver i den vestlige verden kan få dækket sine basale behov, ja så trænger andre behov sig på. Det med valgmulighederne kan man hører når folk skal præsentere sig.

I gamle dage var det noget i retningen af "Ja jeg kommer så her fra byen og har overtaget min fars forretning" I gamle dage var det lettere. Der overtog man ofte erhvervet som ens far og farfar havde haft og bosatte sig det sted, man var blevet født. Nu om dage spiller vi mange flere roller og har så mange muligheder, at man nemt ender op med at blive lidt rodløs. "Goddag jeg er taxichaufføren, der blev cykelbud og derefter bager, jeg er født i Århus, har to børn af et tidligere ægteskab og nu bor jeg i Italien med min svenske kone !!!!".Det at være på vej

Hvis man kan sige at det spirituelle giver et bud på livets mening, så er det at være på vej.

At være til stede i nuet og kunne nyde livets fuldt ud i alle henseender til enhver tid. Dette er meningen, mere end at der er en facitliste, som hedder at når du har nået det og det indenfor de og de områder, så bliver du lykkelig og føler at du har fundet livets mening. Spiritualitet handler om at være lykkelig nu, i hverdagen, på vejen mod målet.

Dette beskæftiger især begrebet tantra sig specifikt med. Men det er et gennemgående tema i de fleste  spirituelle begreber. 

De mennesker som betragter hele livet og alle dets aktiviteter som mål i sig selv - forstår at nyde køen i supermarkedet. Okay der er kø og hvad kan vi så få ud af det, tænker de. Hvilken oplevelse er det som jeg skal have med her på min vej. Nu er jeg her og hvordan får jeg så det bedste ud af det. Livet er ikke noget der skal overstås. Dagen er fuld af chancer og oplevelser.

Mange mennesker får tilnærmelsesvis den samme glæde når de er på ferie, som de spirituelle anlagte har i deres hverdag. Her på ferie formår lidt flere at tage oplevelserne som de kommer som oplevelser og ikke bare noget, der skal overstås.

Når de fleste mennesker står i kø eksempelvis ved supermarkedet har de slet ikke tid til at stå der, for det næste mål er at man skal ud herfra og hjem og få lavet noget mad. Men når de så er i gang med madlavningen, så er det pludselig blevet en aktivitet og ikke et mål i sig selv, for det næste mål er sål blevet den fjernsynsudsendelse man skal se, og den når man heller ikke rigtig at nyde, for det næste mål er at komme i seng i ordentlig tid, for i morgen er der noget, der skal nås!

Universet vil beskytte dig

Groft sagt kan den spirituelle tankegang vedrørende livets mening udtrykkes på den måde at håbet om frelse, eller om at finde livets mening, er i det spirituelle univers, erstattet af en grundlæggende antagelse af at universets kræfter vil en det godt. Dette er en meget væsentlig antagelse, man drager et lille stykke inde i ens spirituelle rejse. En grundlæggende tro på at universet vil en det godt, vil beskytte en, og at de ting som man kommer ud for på sin vej, er der en dybere - og meget væsentligt - god mening med.

Når man drager denne antagelse er man i stand til at nyde det at være på vej og betragte det at være på vej som målet i sig selv, fremfor at nå hen til et mål. I forlængelse af antagelsen af at man skal have tillid til at universets kræfter vil en det godt, ligger antagelsen at universet er uendeligt, rummer uendelig skønhed og rigdom og alt dette vil universet gerne give til dig, hvis du vil tage imod det.

Ja det lyder lidt langhåret, men sådan er det ikke desto mindre at man antager det er.

Man mener indefor den spirituelle verden at det er mennesket selv som afskærer sig fra en masse af de gaver som universet gerne vil give en. Man taler ligefrem om overflodsprincippet. Det går ud på at bevidst at indtage den holdning, at universet er til overflod rigt, at det er et overflødighedshorn af alt hvad dit hjerte begærer, både materielt, følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt. Du kan få alt, hvad du behøver eller ønsker, hvis du beder om det.

Alt hvad det kræver, er at du tror, det forholder sig sådan - at du virkelig ønsker det, du beder om, og at du kan acceptere, at det bliver til virkelighed. Så kommer det helt af sig selv. Indefor den spirituelle verden tror man at en af de væsentligste grund til at mange af os ikke når, hvad vi vil i livet er at vi lever efter et knaphedsprincip, der begrænser os i vores udføjelse. Alle disse antagelser er samlet i begrebet visualisering.Spiritualitet og måden at tænke på

Så når alt kommer til alt er den spirituelle tankegang således blot en anderledes end den sædvanelige. Vores måde at tænke på, vores sind styrer vores helbred, lykkefølelse, udstråling og meget andet.

En af de første ting man lærer på ens spirituelle rejse er at pakke sine forventninger godt og grundigt sammen. De fleste af os har mange, og store, forventninger til alt mellem himmel og jord. Men forventningerne bliver jo sjældent indfriet, hvilket egentlig ikke er så underligt idet der ofte er temmelig mange af dem og de ofte er temmelig store.

Når man har forventninger til ikke alene hvorledes en masse ting burde, skulle, måtte fungere i sine nære forhold, altså forventninger til hvad ens familie og venner går rundt og gør og måden de gør det på - og tillige også store forventninger til hvordan en masse ting burde fungere i de lidt mere fjerne overordnede forhold såsom hvorledes andre mennesker - som man overhovedet ikke kender - burde forholde sig til forureningsspørgsmål, misbrug af verdens råstoffer og solidaritet i al almindelighed ! Så er det ikke underligt hvis man konstant bliver skuffet. Ens verden er jo bygget op som den ensomme ridder, der desperat kæmper mod vindmøllerne, uden chance for, nogensinde at redde nogen som helst - mindst af alt sig selv.

Det modsatte af forventninger er ikke alene ikke at have nogle, men tillige at være taknemmelig for alt hvad der sker for en i livet. Altså vende den helt på hovedet og så i stedet for at blive irriteret når verden ikke opførre sig som man havde håbet, så være glad når det sker. Man kan vælge at kalde tilgangen til livet for" taknemmeligheds betragtningen". Øvelsen går således ud på at prøve at pakke sine forventning sammen og fokusere på det som livet giver ud fra en taknemmeligheds betragtning.

I stedet for at blive skuffet, når forventningerne ikke bliver indfriet, så vende det hele om og fokusere og være glad for det som man får. Start op i det små: En telefon opringning - Gud er der nogen der gider ringe til mig ! En invitation - næ hvor glædeligt, at der er nogen der har lyst til at arrangere noget og få mig med som gæst ! Et smil på gaden - glad for at der er nogen, der har overskud til at smile til et medmenneske Et ungt menneske, der rejser sig op i bussen for en ældre medborger - rart at se - etc.

Altså i stedet for bare at tage tingene for givet så blive glad for de ting der sker. I stedet for at tænke omkring en invitation at "Ja, ja det manglede da også bare at jeg ikke blev inviteret med til den middag. Det skylder de da mig i det mindste for de sidste fire gange vi har ses, har det da været mig der har taget initiativet" - så vende den om og reelt stå med invitationen i hånden og sige til mig selv: " næ hvor glædeligt, at der er nogen der har lyst til at arrangere noget og få mig med som gæst !".

Ergo skabe vi vores egen virkelighed igennem den måde vi tænker på og i det spirituelle univers ligger megen hjælp til at anskue verden positivt. Den spirituelle tankegang kan enhver lære. Udfordringen er at vi har forskellige måder at gøre dette på.

Der er forskellige tilgangsvinkler til at gøre dette og vi har alle sammen vores egen måde at lærer at tænke anderledes på. Nogle "opdager" noget religiøst, nogle har været så langt ude i kriser at de er blevet træt af at have det skidt etc. Der er snesevis af forskellige tilgangsvinkler. Men først og fremmest må man være klar til at tage imod. Være åben for at der findes en anden måde at tænke på som kan gøre ens liv så meget sjovere og lettere.

Og man skal øve sig i at vedblive med at tage dette valg omkring lykke i sit liv. På et tidspunkt vil man så opleve at valget falder lettere at træffe, men man skal vedblive at træne det, vedblive at vælge det bevidst til. Ellers bliver vi opslugt af logikken, realiteterne og begrænsningerne og får sværere ved at få fantasien, drømmene på banen igen.

Det ville være dejligt hvis vi kunne have det som Nuser , da han i tegneserien Radiserne af Trine bliver gjort opmærksom på "Du ville ikke være så glad hvis du vidste hvor megen ondskab, der findes i verden". Hvortil Nuser replicere "Lad være med at fortælle mig det, jeg er oprørende lykkelig i min uvidenhed !" Men det kan vi jo ikke. Vi er oplyste mennesker. Vores udfordring er at være oprørende lykkelige i vores videnhed.


Lav dine egne reflektioner

Det er jo et ganske alvorligt emne vi behandler i dette kapitel. Intet mindre end Livets mening! - Det kan således være at du har lyst til selv at filosofere lidt videre. dette kan du naturligvis gøre ved at kigge lidt på de emner som vi lister nedenfor, som måske kunne have interesse i forlængelse af nærværende kapitel.

Men det kan også anbefales at du stopper lidt op og ganske enkelt sidder lidt og filosofere om hvad livets mening egentlig er for dig. Til hjælp for dette projekt kan det være fordrende at kigge lidt på et smukt maleri. Inger Magnild Berthelsens meget smukkke spirituelle billeder, som NetSpirit meget venligt har fået stillet til rådighed for netop dette kapitel kan eksempelvis benyttes. Da størrelsen i dette tilfælde faktisk betyder noget (smiler) kan du ved at klikke på nedenstående billeder se dem i stor størrelse - God fornøjelse.


Vil du vide mere

Vi har været igennem en lang række begreber i ovenstående. Det er på en måde ufair at relatere dette vigtige emneområde - livets mening - til nogle specifikke spirituelle begreber. Hvem ved hvordan det enkelte menneske finder sin mening - det er der jo ikke noget endegyldigt svar på - heldigvis. To forhold kan dog bemærkes:

Det første er at den spirtuelle grundlov vedrørende energi lyder at energi af samme bølgelængde tiltrækker hinanden - dette blot nævnt da dette er grunden til at den spirituelle udvikling går stærkt når først man får startet idet den gode energi tiltrækker anden god energi. Ergo kan det anbefales at kigge lidt nærmere på vores afsnit om den spirituelle opfattelse af begrebet energi.

Det andet forhold som vi gerne vil bemærke er at begrebet Dharma beskæftiger sig meget med at livets mening består i at være tro overfor sin oprindelige forudbestemte skæbne. Denne er vi ikke bevidst om, men ved at lytte efter vores intuition og være tro mod vores inderste tilskyndelser vil vi være så tro mod Dharma som vi kan være - og dette er så livets mening ud fra denne betragtning. Altså at være tro overfor sin intuition kunne man koble det ned til. Og der er da også mange som sammenfatter hele det spirituelle univers med dette lille spændende ord - intuition. Læs mere om begrbet Dharma

Og endelig kunne det måske, i forlængelse af nærværende afsnit der handler om Spiritualitet og livets mening, have interesse at se på afsnittet; Spiritualitet og Kærlighed, eller afsnittet Spiritualitet og fysisk sundhed.

Kilder og tak

En stor tak til Inger for lov til at benytte de mukke billeder - læse mere om Inger på: www.werneby.dk.