Skip to navigation | Skip to content

 

Feng Shui

Du er her: NetSpirit - Emner - F - Feng Shui - De fem dyr

Feng Shui

Farver i Feng Shui

Feng Shui boligindretning

De fem elementer

Form Skolen

Kompas Skolen

Otte huse Bazhai

Flying Star

Black Hat Skolen

Kuatal

Feng Shui PaKua

Stil spørgsmål om Feng Shui

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4048
Online profiler 0
Online gæster 344
Åbne spørgsmål 607
Besvarede spørgsmål 2985

Almanak

Sat, 20. April 2019

Solen i dag

Solopgang:05:53
Solnedgang:20:23

Månen lige nu

Full Moon

Formskolen

Feng Shui er en disciplin, der strækker sig langt tilbage i tiden. Den tager afsæt i taoismens lære om universet, yin og yang, om Chi-energien, de fem elementer og de otte verdenshjørner. En lære, der er mere end 7000 år gammel. Oprindeligt skulle Feng-Shui eksperterne rådgive den kinesisk kejser således at han opnåede et godt helbred, velstand og magt. De var højt respekterede astronomer og videnskabsmænd, der beholdt deres viden indenfor en snæver kreds. Helt fra gammel tid har det dog været alment udbredt i Kina at undersøge husenes beliggenhed i forhold til kirkegåde og de omkringliggende omgivelser såsom bjerge, søer, og vand, for at beregne lykkebringende eller ildevarslende omgivelser.

Under Tang dynastiet (618-907 e.Kr.) rivaliserede mere end hundrede Feng Shui skoler mod hinanden. Selvom skolerne havde deres udspring i de samme principper, havde de alle udviklet forskellige fortolkninger afhængig af det, de havde specialiseret sig i. Fra Song dynastiet (960-1279 e.Kr.) og fremover begyndte Feng Shui at dele sig i to større skoler Formskolen og Kompasskolen. De, som studerede Formskolen, var kendt som Xing Jia, betegnelsen på en ekspert i Formen, og de, som studerede Kompasskolen, var kendt som Qi Jia, betegnelsen på en ekspert i Yin & Yang.

Senere opstod en lang række underskoler og på kryds og tværs af de mange forskellige feng shui skoler benyttes de samme værktøjer og ræsonnementer. I nærværende afsnit kigger vi på Formskolens brug af de fem dyr, men brugen af de fem dyr til analyser og ræsonnementer går således igen i mange af de andre feng shui skoler.De fem dyr

I analyse af landskabet benytter Form skolen, de fem dyr til finde hvilke feng shui principper, der er i kraft. De fem dyr skal her opfattes symbolsk. De dyr referer til bakker, landskabsformer m.v. Hvorvidt drager, tigeren m.v. anses for at være til stede, afhænger bl.a. af bakkers og bjerges form, af tilstedeværelse af vandløb, søer, floder, og deres form, retning, vandgennemstrømning etc.

For en feng shui ekspert er et landskab meget mere end blot bakker, bjerge, søer, træer etc. En feng shui ekspert vil eksempelvis kigge på bjergenes form og se efter hvilke tigerforme og hvilke drageforme, der findes. Kigge på hvilke placeringer, der er udsat for turbulent eller for kraftig Chi strømme. Kigge på hvilke placeringer, der har udsigt og hvilke, der ikke har, etc. Det er således ikke spor tilfældigt hvorledes vores tegner har valgt at illustrerer de fem dyr. Skildpadden står på en høj kasse, da den skal yde beskyttelse bagfra. Dragens kasse er større end tigerens da dragebakker er højere end tigerbakker og fuglen føniks svæver i luften og har frit udsyn.
Skildpadden

Med sit stærke skjold karakterisere skildpadden beskyttelse, ly, sikkerhed. Dens position er bagerst, hvor den som et skjold sørger for sikkerhed, lang levetid stabilitet og frihed for angsten at blive angrebet bagfra. I landskabs feng shui symboliseres den sorte skildpadde ved en række bakker, som ideelt set bør være placeret bag ved en bolig eller et opholdssted. De tjener som beskyttelse mod den hårde nordenvind og repræsentere god feng shui ved at bidrage med et afgørende element i form af solid støtte.

Tigeren

Tigeren kan frembyde både fysisk styrke og magt og kan derved både angribe og forsvare. Den er afgørende for vores overlevelse, men må kontrolleres omhyggeligt. Parat til spring på vor højre side er den opmærksom på enhver trussel. Men den repræsenterer også den fare for vold, der ligger i menneskets natur.

I landskabs feng shui er den hvide tiger ideelt set placeret mod vest eller til højre for huset når man kigger ud af hoveddøren. Tigerbakker er altid mindre end dragebakker. En vigtig retningslinje i feng shui er, at tigeren ikke bør forstyrres eller vækkes, da dette kan forvandle den til et ondsindet dyr. Det er derfor vigtig at finde frem til tigerbakkerne og når dette er gjort, at sikre sig at der ikke anbringes nogen større bygning eller aktivitet på det sted. Højre side af huset bør også ideelt set være fredeligt og roligt. Veje på husets tigerside bør f.eks. ikke være alt for befærdede. Det anses for tåbeligt at vækker tigeren, da man derved kan komme til at rette dens vildskab mod beboerne i ens hjem.
Føniksen

Fuglen Føniks repræsentere via sin flyveevne det at overskue komplekse sammenhænge fra oven, at kunne spejde i landskabet, både lige foran og langt væk. Med dens placering forrest repræsentere den vores forestillingsevne, vores evne til at indsamle sanseindtryk om vort miljø og de ting der sker i det. Endvidere symbolisere Føniksen med sin store skønhed, spænding, og fascination. I landskabs feng shui er den røde fugl Føniks ideelt set symboliseret ved en lille høj foran hjemmet. Føniksen repræsenterer ildenergien i syd og symbolisere en fodskammel til støtte for fødderne som tegn på et liv i afslappet ro og glæde.

Dragen

Dragen kan ligesom føniksen flyve og er derved i stand til at overskue tingene fra oven. Den er placeret på vor venstre side, hvor den med sine store åndelige kvaliteter symbolisere sindets visdom og dannelse. I landskabs feng shui ligger den grønne drage ideelt set mod øst eller til venstre for huset, når man kigger ud af hoveddøren. Det er dog ikke så vigtigt et krav som dens generelle forhold til de andre symbolske dyr. Dragerbakker er sædvanligvis højere end tigerbakker, og så længe de ligger til venstre for huset er symbolikken fuldkommen og gunstig.

Slangen

I centrum ligger slangen, på vagt, rolig og parat til at handle i et nu. Den er beskyttet af de fire dyr omkring sig men også i stand til at styre dem. Som en general i en hær kan den modtage information fra alle retninger og kan dermed trække på styrkens specielle formåen og give kommando til klog handling i rette tid.
Der er forskellige forhold, der skal tages hensyn til når den bedste beliggenhed til en grund eller nybyggeri skal vælges ud fra feng shui principperne. Det vigtigste forhold er at huset er beskyttet. Dette bliver huset af det omkringliggende landskab, der i feng shui sammenhænge kan være repræsenteret af såvel det landskab som er opstået fra naturens hånd, som det landskab, der er menneskeskabt. Således repræsentere høje bygninger eksempelvis bjerge, og en kunstig skabt sø er lige så god som en naturlig skabt sø etc.

Beskyttelse består i feng shui sammenhænge i at huset er beskyttet bagved i form af en bakkeskråning eller andet - symboliseret ved den sorte skildpadde. Foran huset bør der være udsyn til det omkringliggende landskab - symboliseret ved den røde føniksfugl. Til venstre for huset bør der være dragebakker - dragen er den højeste bakke mod vest. Og til højre for huset bør der være tigerbakker - tigeren er det laveste landområde mod øst.

Denne forestilling om 'beskyttelse' benyttes i mange andre sammenhænge i feng shui. Den ideelle placering eksempelvis for din kontorstol er så du har frit udsyn til den indgang, der benyttes til rummet. På denne måde sikre du ifølge feng shui beskyttelse mod at blive overfaldet bagfra. Et andet eksempel er at feng shui tilråder at dine møbler placeres så ryggen er beskyttet af en fast væg og med et åbent guldareal foran. Også i haven er det tilrådeligt at dine hvilesteder, din terrasse etc. er beskyttet af en bakke bagved, en beplantning med beskyttende træer eller anden form for beskyttelse bagved.

Eftersom de fleste mennesker i verden bor i storbyer er det naturligt at feng shui også beskæftiger sig med hvorledes 'landskabet' er i byerne. I de travle gader bevæger Ch'ien sig hurtigere end i den stille allé ude på landet. Nogle stræder og gaders beskaffenhed betyder at den direkte Chi er rettet mod bestemte punkter, mens andre gader lader Ch'ien haste forbi uden at give den en chance for at standse op og derved tilføre stedet energi og udvikling.

Hvis du bor i en lejlighed inde i byen gælder der de samme regler omkring de fem dyr som hvis du bor på landet. I byen kan de fem dyr ganske vist mere sandsynligvis være repræsenteret af menneskeskabte ting som andre huse og pladser, men de er til stede, og deres indflydelse på dit liv og dit velbefindende er ikke spor anderledes end hvis du boede ude på landet og de fem dyr var repræsenteret via naturskabte ting.

En ting er teori, noget andet er praksis. Du har nu lært lidt om de fem dyr og skal nu overføre dette til landskabsanalyse. Prøv at kigge lidt på de følgende landskaber - benyt piletasten under billedet til at bladre frem.
De fem dyr benyttet som mentalt landkort

En anden måde at benytte de fem dyr på er som mentalt landkort. I denne sammenhæng bestemmer din placering på kortet på et givent tidspunkt, hvordan du har retninger og relationer til den omgivende verden. Ved at kigge på et menneskes placering på de fem dyrs mentale landkort, kan man hjælpes til at forstå og overskue en række relationer og præferencer, som kan belyse så forskellige ting som et teamworks dynamik og et menneskes præferencer for boligindretning.

Prøv at forestille dig hvor du selv er henne på dette mentale landkort. Er du et sted midt imellem eller identificere du dig med et af dyrene?

Det mentale landkort som vi får igennem de fem dyr er således en måde at placere en person ind i en sammenhæng og derved synliggøre vedkommendes præferencer, styrker og svagheder. Dette kan hjælpe til forståelse af hvad der bringer harmoni for det enkelte menneske og derved - i forhold til feng shui - hvorledes vedkommendes bolig bør indrettes.

Eller sagt på en anden måde er den en måde at finde ud af hvilke af de mange visdomsord der ligger i I Ching man skal tage fat i og rådgive ud fra. Men de mentale landkort kan også benyttes til andet end feng shui - eksempelvis i forbindelse med forståelsen af et teamworks dynamik. Det som er væsentligt er således ikke så meget de enkelte karakteristika, som er tillagt de enkelte dyr, men mere deres forskellighed og samspil - Og naturligvis er det også væsentligt hvor det enkelte menneske er placeret på det mentale landkort.
Teorien om de fem dyr stammer fra Formskolen. Her bliver de benyttet til landskabsanalyse. I analyse af landskabet benytter Form skolen, de fem dyr til finde hvilke feng shui principper, der er i kraft. De fem dyr skal her opfattes symbolsk. De dyr referer til bakker, landskabsformer m.v.. Hvorvidt dragen, tigeren m.v. anses for at være til stede, afhænger bl.a. af bakkers og bjerges form, af tilstedeværelse af vandløb, søer, floder, og deres form, retning, vandgennemstrømning m.v.

Denne analyse bliver benyttet til at finde ud af om boligens eller grundens placering, er udsat for turbulent eller for kraftig Chi strømme. Altså til at finde hvilke placeringer der er beskyttet, gunstige og hvilke, der er udsatte, ugunstige. Denne forestilling om 'beskyttelse' benyttes nu til dags i mange andre sammenhænge i feng shui. Teorien om de fem dyr benyttes således i dag bredt i forskellige feng shui sammenhænge og ikke kun til landskabsanalyse.

Den ideelle placering, eksempelvis for din kontorstol, er så du har frit udsyn til den indgang, der benyttes til rummet. På denne måde sikre du ifølge feng shui beskyttelse mod at blive overfaldet bagfra. Et andet eksempel er at feng shui tilråder at dine møbler placeres så ryggen er beskyttet af en fast væg og med et åbent guldareal foran. Også i haven er det tilrådeligt at dine hvilesteder, din terrasse etc. er beskyttet af en bakke bagved, en beplantning med beskyttende træer eller anden form for beskyttelse bagved.

Prøv at analysere dine forskellige primære opholdssteder – din ynglingesiddeplads i stuen, din kontorstol, din soveposition etc. – ud fra teorien om de fem dyr og se om disse er gunstig eller ugunstig feng shui.

Ønsker du mere inspiration om hvorledes feng shui analyserer landskaber så kig nærmere på Lo-Pan kompasset.

Gratis bog om Feng Shui

netspirit


Gratis Feng Shui

Epub på dansk - Nemt, gratis.Gratis og nemt. Epub. Grundbog i Feng Shui. NetSpirit søger at følge med udviklingen. Og da det er blevet populært at læse via epub (elektronisk publikation, populært kaldet elektronisk bog) tilbyder vi også vores indhold i form af dette format.


Således har du mulighed for at downloade alle vores nye epubs ganske gratis. Indholdet af disse er tilpasset epub formatet således at du kan downloade og tage dem med på ferie, læse ved stranden, i sommerhuset mv. Ideen er den samme som her på NetSpirit. Der tages svært tilgængeligt stof og søges at præsentere det på en overskuelig og letforståelig måde. Gratis og nemt. Download via nedenstående link, eller besøg Saxo hvor vores bøger også tilbydes.


Besøg også meget gerne vores online bibliotek hvor der er samlet talrige bøger om spiritualitet - Alt er ganske nemt og gratis. Du kan gratis downloade vores bøger, eller du kan vælge at læse dem her på NetSpirit. Se biblioteket


-----------------------------------


Beskrivelse: Grundbog i Feng Shui. En guide til hvorledes du kan styrke dit helbred, formue og lykke med feng shui. Hvis du begynder at følge Feng Shui forskrifterne vil du komme til at opleve stor fremgang i alle livets forhold. Din karriere vil tage fart, dit kærlighedsliv vil blomstre, succes vil være med dig i alle livets forhold og du vil opnå et harmonisk og lykkeligt liv med stor fremgang, ikke mindst i pengesager. Du vil hurtig opleve hvordan du kommer i større ro og harmoni med dig selv og dine omgivelser, samt opnår succes, glæde og velværd.

Lyder det ikke storartet.

Prøv det og se hvad der sker!


Gratis Feng Shui epub bog "Styrk dit liv med feng shui"


netspirit

DOWNLOAD GRATIS BOG OM FENG SHUIEn gratis grundbog i Feng Shui


"Styrk dit liv med feng shui" er en grundbog i Feng Shui. Vi kommer naturligvis omkring feng shui indretning, feng shui principper, feng shui tips, feng shui farver - og endvidere søges belyst de mere overordnede filosofiske østerlandske tanker og visdom, der ligger til grund for Feng Shui.


Du vil efterfølgende være i stand til selv at praktisere feng shui og vide hvorledes du bedst indretter dit soveværelse, optimal indretning af stue - og på det personlige plan, hvorledes du kan benytte feng shui til at få held i kærlighed, forbedre dit sexliv samt styrke dine relationer og dit netværk.


Du vil hurtig erfare at der i Feng Shui er mange regler. Med principperne for hvorledes du indretter dit soveværelse, børneværelse, kontor, stue, entre mv. er stort set de samme. Så indretning er nemt med feng shui når du først har fået de nødvendige tips og kender de basale regler og principper. Og husk at såfremt du har spørgsmål om indretning via feng shui så kan du ganske gratis og nemt stille spørgsmål i vores spørgeforum - Stil et spørgsmål om Feng Shui

Træk din gavmildhed fra i skat!


NetSpirit tilbyder ganske gratis adgang til alt vores materiale. Vi søger at tage svært tilgængeligt stof og præsentere det på en overskuelig og letforståelig måde. Gratis og nemt. Vil du støtte driften af NetSpirit med blot 5, 20, 50, 100 kr vil det gøre en stor forskel.


MobilPay: 26235940

Bank: Reg. 5015 Konto. 000 12 577 84