Skip to navigation | Skip to content

 

Feng Shui

Du er her: NetSpirit - Emner - F - Feng Shui - Teorien om øst og vesthusene

Feng Shui

Farver i Feng Shui

Feng Shui boligindretning

De fem elementer

Form Skolen

Kompas Skolen

Otte huse Bazhai

Flying Star

Black Hat Skolen

Kuatal

Feng Shui PaKua

Stil spørgsmål om Feng Shui

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4048
Online profiler 0
Online gæster 341
Åbne spørgsmål 607
Besvarede spørgsmål 2985

Almanak

Sat, 20. April 2019

Solen i dag

Solopgang:05:53
Solnedgang:20:23

Månen lige nu

Full Moon

Kua tal & Feng Shui

Før vi dykker ned i kua tallene må vi først kort se på de elementer som de er opbygget af nemlig trigrammerne. Der er to måder at placerer de otte trigrammerne i forhold til hinanden. Ved begge måder er trigrammerne opstillet i en ottekantet form, der kaldes Pakua - Pa (otte) Kua (trigrammer).

I den tidligere himmels rækkefølge er trigrammerne og de enkelte kræfter i fuldendt balance. Modsætningerne er placeret overfor hinanden (Yin-Yang). Himmel er placeret overfor jord, ild overfor torden etc. Det er en stillestående opstilling. De enkelte kræfter holder hinanden i skak. Dette er godt til at illustrer energiernes mønstre, men ikke hvordan de virker og bevæger sig. I den senere himmels rækkefølge er trigrammerne og de enkelte kræfter opstillet efter den måde hvorpå de følger efter hinanden. Måden hvorpå de agere med hinanden og skaber en tilbagevendende cyklus.

Hvert trigram har et symbolsk navn, der fungerer som en slags overskrift over de otte kategorier, alt kan inddeles i: Himmel, jord, bjerg, marsk, torden, vind, vand og ild. Således inddeles også dyrene i otte kategorier: Hest, okse, drage, hane, gris, fasan, hund og får. Og kroppen: Hoved, mave, fødder, lår, ører, øjne, hænder og mund. Familien: Far, mor, ældste søn, ældste datter, mellemste søn, mellemste datter, yngste søn og yngste datter. Også verdenshjørnerne og de fire mellemliggende punkter; sydøst, sydvest, nordøst, nordvest - er korreleret til trigrammerne, så alting kan klassificeres i forhold hertil.

Alt dette gør at de enkelte trigrammer kommer til at indgå i et system, med en ret omfattende rækkevidde. Idet alting kan rubriceres i en af de otte kategorier, kommer alting til at kunne relateres til hinanden i et omfattende korrelationssystem. Men trigrammerne beskriver ikke blot en klassifikation af tingene. De forklarer også den sekvens forvandlingerne skrider frem efter.trigram_01.gif (637 bytes) trigram_01.gif (637 bytes) trigram_01.gif (637 bytes) trigram_01.gif (637 bytes) trigram_01.gif (637 bytes) trigram_01.gif (637 bytes) trigram_01.gif (637 bytes) trigram_01.gif (637 bytes)
Ch'ien
Himmel
Northwest
Tui

Vest
Li
Ild
Syd
Chên
Torden
Øst
Sun
Vind, Træ
Sydøst
K'an
Vand
Nord
Kên
Bjerg
Nordøst
K'un
Jord
Sydvest

Trin 1: Udregn dit Kuatal

Vi kigger nu på Kuatal, som benytter de otte trigrammerne til at finde frem til fire gunstige og fire ugunstige retninger for hvert enkelt menneske. Klik på figuren og få udregnet dit Kua-tal helt automatisk.

Har du lyst til selv at lave udregningen er formen: A). Tag de to sidste cifre i dit fødselsår. B). Læg dem sammen. Får du et to cifret tal, så tag tværsummen af dette tal. C). Er du kvinde så læg 5 til dette tal - hvis tallet der fremkommer er højere end ni så tag tværsummen. D). Er du mand så træk tallet fra 10 - er du født i år 2000 bliver tallet -10, hvorfor du tager tværsummen (=1).


Trin 2: Find dine gunstige og ugunstige kompasretninger

Når du har fundet dit Kuatal skal du finde hvilke fire gunstige og hvilke fire ugunstige kompasretninger, der er knyttet til dit Kuatal. Dette finder du af ved at kigge i nedenstående tabel. Som du kan se er der til hvert Kuatal tilknyttet fire gunstige og fire ugunstige kompasretninger.

Det som det gælder om for dig er at du bør gøre det let for de gode energier at komme til dig ved eksempelvis at sove med hovedet i en af disse fire kompasretninger, eller ved at placere dit skrivebord og din PC så de har front mod en af disse fire retninger, eller ved at du arbejder så du har front mod en af disse fire retninger etc. Hvis vi antager at du i stedet arbejder så du har front mod en af dine fire ugunstige kompasretninger, vil du gøre det alt for nemt for den pågældende dårlige energi at komme hen til dig, hvorfor du vil møde modstand og ulykker i forbindelse med dit arbejde. Så det kan bestemt ifølge feng shui teorien betale sig at være opmærksom på hvilke fire gunstige og hvilke fire ugunstige kompasretninger, der er knyttet til ens person igennem Kuatallet. Og herefter indrette sig således at man opmuntre de gode energier til at komme til en samt beskytter sig mod de dårlige.

Du kan i tabellen se hvilke kompasretninger, der er knyttet til din person igennem dit Kuatal.


Sheng Chi Fu Wai Tien Yi Nien Yen Chueh Ming Lui Sha Wu Kwai Ho Hai

Gunstige retninger

Ugunstige retninger

Kuatal 1

Sydøst

Nord

Øst

Syd

Sydvest

Nordvest

Nordøst

Vest

Kuatal 2

Nordøst

Sydøst

Vest

Nordvest

Nord

Syd

Sydøst

Øst

Kuatal 3

Syd

Øst

Nord

Sydøst

Vest

Nordøst

Nordvest

Sydvest

Kuatal 4

Nord

Sydøst

Syd

Øst

Nordøst

Vest

Sydvest

Nordvest

Kuatal 6

Vest

Nordvest

Nordøst

Sydvest

Syd

Nord

Øst

Sydøst

Kuatal 7

Nordvest

Vest

Sydvest

Nordøst

Øst

Sydøst

Syd

Nord

Kuatal 8

Sydvest

Nordvest

Nordøst

Vest

Sydøst

Øst

Nord

Syd

Kuatal 9

Øst

Syd

Sydøst

Nord

Nordvest

Sydvest

Nordvest

Nordøst


Du kan i nedenstående oversigt se hvad de forskellige kompasretninger betyder i forhold til hvorledes feng shui synes du bør indrette dig.
Feng ShuiTrin 3: Overfør kompasretningerne til arealer i din bolig

Når du har fundet hvilke fire retninger, der for dig er gunstige og hvilke, der er ugunstige, skal du overføre disse kompasretninger til områder i din bolig. Dette gøres ved at placere et kompas ovenpå din boligs grundplan. Hvis du ikke lige har et kompas ved hånden kan du benytte et stykke kalkerpapir, hvorpå du har indtegnet de otte kompasretninger. Det første lag - din boligs grundplan - skal placeres således at din hoveddørs åbning vender mod syd. Det andet lag - kalkerpapiret - skal placeres så det viser kompasretningerne. Altså skal nord vende mod nord, syd skal vende mod syd etc.


+

=Forestil dig at grundplanen i ovenstående illustration svarede til dit hjems grundplan. Forestil dig endvidere at dit Kuatal er fire. Dine fire gunstige retninger ville således være nord, sydøst, syd og øst. Dine fire ugunstige retninger ville være nordøst, vest, sydvest og nordvest. Dette ville eksempelvis betyde at din Sheng Chi retning (nord for kuatal 4) ville dække over over gangareal, lidt af køkkenet og lidt af stuen - Og det er bestemt ikke gunstig feng shui !

Sheng Chi er nemlig det bedste område med hensyn til at tiltrække stor fremgang, rigdom og lykke og dette område udnyttes næsten ikke. Området bør aktiveres ved at der kommer aktivitet i området og du opholder dig så meget som muligt i området. Du kan også aktivere området ved at placere feng shui remedier i området som fremmer de gunstige Sheng Chi energier - eksempelvis planter, et akvarium, et billede af en påfugl etc. Helt galt er det hvis der i det område i køkkenet som dækkes af Sheng Chi forefindes et afløb. Ifølge feng shui vil dette nemlig betyde at den gode Sheng Chi energi skylles ud, uden at komme boligens beboer til gode. Da der skelnes mellem en vask og selve afløbet kan problemet måske løses ved at benytte et afløb, der ligger udenfor Sheng Chi området. For folk med kuatal fire står kompasretningen lige ved siden af - nordvest - for Ho Hai, som er en af de fire ugunstige retninger. Hvis afløbet derfor kunne placeres i dette område ville det hjælpe meget. I stedet for at lede den gode Sheng Chi energi væk ville det så efterfølgende i stedet lede den dårlige Ho Hai energi væk.

Hvis vi fortsætter vores eksempel og forestiller os at der er et hjemmekontor placeret i dit Chueh Ming område - som i vores eksempel med kuatal 4 er i nordøst, altså hovedparten af stuen - vil det være meget vanskeligt for den beboer i husstanden som har kuatal fire at lykkedes med noget forretnings- eller studiemæssigt overhovedet fra denne position. Energierne vil modarbejde bestræbelser og der vil kun ved store anstrengelser kunne opnås resultater. På den anden side hvis hjemmekontoret er placeret i dit Sheng Chi område, vil energierne hjælpe og der vil let opnås resultater og fremgang.

En lignende analyse kan laves med hensyn til de andre kompasretninger.

Du kan opdele opdele boligen som helhed, såvel som enkelte rum, i de otte kompasretninger. Hvis din bolig har en form så nogle af kompasretningerne ikke passer sammen med et eller flere rum, vil de energier, der kommer herfra være kraftig svækkede. Dette gør ikke spor så længe det er en af de ugunstige retninger - Chueh Ming, Lui Sha, Wu Kwai eller Ho Hai - men er absolut en stor ulempe hvis det er en af de fire gunstige retninger - Sheng Chi, Fu Wai, Tien Yi eller Nien Yen - der ikke har noget tilhørssted.

Hvis du laver de vigtige ting i dit liv i de områder, de rum, som bedst understøtter disse gøremål vil Feng Shui energierne hjælpe dig, og du vil have lettere ved at opnå resultater og fremgang – mens du på den anden side bør undgå at lave vigtige ting i dit liv, i de områder i boligen, hvor energierne modarbejder dine bestræbelser.


Feng ShuiDe otte livsområder

De otte trigrammer er hver tilknyttet en kompasretning. Og til hver kompasretninge er knyttet mange egenskaber. En af de egenskaber der er tilknyttet er de såkaldte Livsområder. Disse dækker over ni områder, der tilsammen dækker alle aspekter i dit liv. Ved at stimulere og aktivere områderne vil du få fuld støtte af energiene, og de vil hjælpe dig til at opnå dine mål. Når Pa Kua'en bruges i denne sammenhæng er det en planche opdelt i ni felter. Disse ni felter repræsentere hver et livsområde, et aspekt af vores liv. Man benytter Pa Kua'en til at finde frem til hvilke dele af ens bolig, der repræsentere forskellige områder af ens liv og herefter fremme dette område ved at lave de råd som Pa Kua'en tilskriver.

Man overføre de ni områder til ens bolig ved at placere Pa Kua'en således at hoveddøren åbner ind over det midterste felt i nederste række. Pa Kua'en skal bestemmes i forhold til hoveddøren eller den dør, der bruges mest for at komme ind i et rum. Selv om du bruger hoveddøren sjældent, skal Pa Kua'en alligevel bestemmes ud fra denne. Du skal kun bruge en anden dør, f.eks. din terrassedør, som "hoveddør", hvis du aldrig bruger den rigtige hoveddør. Bor du i lejlighed, begynder Pa Kua'en ved din hoveddør, der hvor din lejlighed begynder. Har du hus i to etager, har Pa Kua'en størst effekt på stueetagen, men hver etage har sin egen Pa Kua. Her bruges øverste trappetrin som "hoveddør".

Pa Kua'en kan anvendes på et hvilket som helst rum i boligen. Et rum har somme tider mere end en indgang. Her bruges så den dør, der bruges mest. Også døråbninger uden døre kan være indgange.


Rigdom & fremgang

Anerkendelse & berømmelse

Kærlighed

Helbred & Familie

Børn & kreativitet

Visdom & Selvudvikling

Karriere

Hjælpsomme venner & rejser

+

=


Når du har placeret Pakua'en ovenpå din boligs grundplan og således identificeret hvilke rum, der repræsentere de ni livsområder, kan du gøre forskellige ting. Du kan starte med at se på hele dit bolig, ud fra om der er områder som helt tydeligt er rodet og som hindre energien Ch'i i at flyde. Hvis dette er tilfældet kan du bruge Pa Kua'en til at se hvilke livsområder disse rum dækker over. Du vil sikkert blive overrasket over at på de områder i dit liv hvor du synes, der mangler fremgang, ja der er der sikkert også noget, der blokere herfor.

Du kan også bruge Pa Kua'en på den måde at du vælger et livsområde, indenfor hvilke du synes at du mangler fremgang og så benytte de råd, der står i Pa Kua'en til at fremme dette livsområde. Din grundplan skal du tegne i en størrelse således at den kan dækkes helt af Pa Kua'en. Tegn den dog ikke for lille. Hvis der er et af felterne i Pa Kua'en, der ikke dækker et rum, så er dette livsområde meget svækket eller mangler helt. Undertiden ser man at der benyttes en udgave af Pa Kua'en, hvor den er opdelt som nedenstående illustration viser. Men i øvrigt er fremgangsmåden helt identisk med at man hermed opdeler boligen i forskellige livsområder og derefter kan benytte forskellige tiltag til at styrke disse områder.
Feng Shui


Teorien om øst-vest husene

Denne Feng Shui teori hævder, at de otte retninger i Pa-gua'en symbol repræsentere otte forskellige hustyper. Disse opdeles i to kategorier med fire huse i hver, kendt som østhuse og vesthuse. Nedenfor er en skematisk oversigt over hvilke huse, der hører til hvilken kategori. Kategoriseringen bestemmes af i hvilke retninger husets hoved- og bagdør vender. Eksempelvis hvis din hoveddør vender mod nord og din bagdør mod syd, er det et Li hus, i gruppen østhuse og dets element er ild.

Som det gennemgås i afsnittet om De Fem Elementer så kan disse forholde sig til hinanden enten, støttende, drænende eller destruktivt. De enkelte elementer i de to hovedgrupper, øst- og vestgruppen, støtter hinanden - for østgruppen: vand avler træ, som fremkalder ild - og for vestgruppen; jord producerer metal, idet malmen graves ud af jorden - mens de to hovedgrupper; øst og vest, har et destruktivt forhold til hinanden (metal nedbryder træ og jord slukker ild).

Ligesom huse er også mennesker opdelt i øst- og vestgruppemennesker. Østgruppe- mennesker bør selvfølgelig bo i østgruppehuse og vestgruppemennesker bør bo i vestgruppehuse, hvis de skal have held til at opnå størst mulig lykke. Heraf følger af hvis man er et vestgruppemenneske, der bor i et østgruppehus, kan ens held ikke blive særlig stort.

Og så er vi igen tilbage ved Kuatallen, for måden hvorpå du finder ud af hvilke type du er, sker ved at kigge på dit Kuatal. Hvis dit kuatal er 1, 3, 4 eller 9 hører du til østgruppen. Hvis dit kuatal er 2, 6, 7 eller 8 hører du til vestgruppen. Dette skyldes at de enkelte kuatal er knyttet til et af de fem elementer; ild, vand, træ, metal eller jord og Yin-Yang teorien siger at en egenskab søger dens modsætning. Eksempelvis søger elementet træ som er karakteriseret ved; øst, det uforudsigelige - efter sin modsætning i elementet metal, som er karakteriseret ved; vest, orden og det kontrollerende. Dette forhold gælder også for mennesker, hvoraf følger at den den ideele bolig - for dem som via sit Kuatal har f.eks. elementet metal tilknyttet - vender mod øst.

Hvis du ikke kan huske dit Kuatal så klik på figuren herunder og få det automatisk udregnetDet bedste arrangement er at have fuldstændig overenstemmelse, således at hvis man er en Tui-person, bor man i et Tui-hus og hvis man er en Sun-person, bor man i et Sun-hus etc. Hvis man er et østgruppemenneske og bor i et vestgruppehus, kan man naturligvis ændre placeringen af sin hovede- og bagdør, men det lader sig jo ofte ikke gøre hvis man bor i lejlighed og hvad så?

Ja så må man i stedet ændre på værelsesindretningen og ud fra at have fundet sine fire gode og fire dårlige placeringer, udelukkende benytte de gode til sine vigtigste værelser og som arbejdsområde. Ideelt set ligger således badeværelse, pulterrum, bagtrappe etc. i de dårlige områder.Hvis du har et toilet i området for fremgang, anbefales det at lade være med at benytte dette toilet, da du herved skyller al din fremgang ud. Men hvad enten din bolig og dine værelser vender i de mest gunstige retninger eller ej, har feng shui forskellige måder hvorpå virkningen kan reduceres eller styrkes jf. ovenstående afsnit om harmonisering og balancering af energien Chi.

En lidt mere nuanceret forståelse af teorien om øst-vest husene får vi ved at kigge på de fem elementers placering i Yin-Yang symbolet. Her ser vi at elementerne vand og metal er placeret i den mørke halvdel, elementerne træ og ild er placeret i den lyse halvdel og elementet jord er placeret i midten. Hvis elementet vand eller metal kan henføres til dig er du en Yin type, da disse to elementer er placeret i Yin delen af Yin-Yang symbolet. Og da Yin er den mørke del, så tiltrækkes du af din modsætning og foretrækker en lys, rummelig bolig. Og omvendt hvis elementet træ eller ild kan henføres til dig, så er du en Yang type og foretrækker at bo i mørke, kølige boliger.


ØSTHUSENE

Navn

Hoveddørsretning

Bagdørsretning

Element

Li

Nord

Syd

Ild

Kan

Syd

Nord

Vand

Chen

Vest

Øst

Træ

Sun

Nordvest

Sydøst

Træ


VESTHUSENE

Navn Hoveddørsretning Bagdørsretning Element
Chien Sydøst Nordvest Metal
Kun Nordøst Sydvest Jord
Ken Sydvest Nordøst Jord
Tui Øst Vest MetalFeng Shui


Lo Shu kvadratet

Hver eneste dag, hver eneste måned og hver eneste tyveårige periode har sit eget særlige Lo Shu-tal. Med udgangspunkt i disse Lo Shu-tal er man i stand til at beregne gode og dårlige dage for forskellige aktiviteter. Om oprindelsen af Lo Shu-tal beretter gamle kinesiske historiebøger om at der omkring år 2005 f.Kr. dukkede en skildpadde op af floden Lo og på skildpaddens skjold stod anført ni tal i et gitternet. De ni tal var anbragt på en sådan måde at resultatet, når man adderede tre tal enten horisontalt, vertikalt eller diagonalt, altid blev 15.

Denne opstilling af tallene i et mønsternpå tre-gange-tre blev kendt som Lo Shu-kvadratet. Der opstod derefter hurtigt en korrelation mellem Lo Shu-kvadratet og Pa Kua'en.

Tal-kvadratet overføres til Pa Kua ved at man anvender kompasretningen som vejledning, idet syd altid skal ligestilles med tallet ni og nord altid er repræsenteret ved tallet ét. Når tallene er på plads, åbnes der op for endnu flere betydningsforhold i Pa Kua, betydninger, som er baseret på kinesiske kilder, på mønsteret selv og på numerologi (s.d.).

Hver eneste dag, hver eneste måned og hver eneste tyveårige periode har sit eget særlige Lo Shu-tal. Med udgangspunkt i disse Lo Shu-tal er man i stand til at beregne gode og dårlige dage for forskellige aktiviteter. Da disse beregninger er temmelig omfattende bliver disse gode og dårlige dage med hensyn til iværksættelse af forskellige aktiviteter, såsom at ændre bolig eller skifte job, beregnet en gang om året og trykt i kinesernes årlige almanak, Tong Shu.

De heldige tal fra Lo Shus magiske kvadrat, der kan henføres til de enkelte Kuatal kommer af at se på hvilke fire gunstige og ugunstige retninger, der er knyttet til Kua tallet og finde det korresponderende tal i Lo Shu kvadratet. Eksempelvis for Kua tal nr. 4 er dets fire gunstige kompasretninger, er Nord (1), sydøst (4), Syd (9) og Øst (3).


Feng Shui


Et omfattende korrelationssystem

Udover de otte kompasretninger er hvert Kua tal også tilknyttet karakteristika ud fra dets sammenhæng med forskellige begreber. Men det stopper ikke her! For Kua tallene er også inddirekte knyttet til karakteristika for de begreber som de er knyttet til. Fx er trigrammerne tilknyttet forskellige karakteristika - en familierolle, en årstid, et livsområde mv. - og disse karakteristika er også indirekte knyttet til de enkelte kua tal. Fx Kua tal 1 er knyttet til trigrammet Kan og herigennem familierollen "Anden søn", årstiden "Vinter", livsområde "Karriere" etc.

Dit Kuatal kan således gøres til genstand for en større udredning om hvilken boligtype du befinder dig bedst i, hvordan boligen optimalt vender i forhold til verdenshjørnerne, hvordan de enkelte rum er fordelt i boligen og meget andet. Idet Kuatallene også er sammenhængende med de tolv dyr i kinesisk astrologi åbnes der også op for de regler og forskrifter, der gælder her. Alt i alt er dit Kua tal således meget medbestemmende - direkte eller indirekte - for hvilke Feng Shui foreskrifter der gælder for dig.

Alt i feng shui er forbundet via et omfattende korrelationssystem. Udgangspunkt for forklaringen er her Kuatallene, men det kunne lige så godt have været noget andet der stod først i tabellen - fx trigrammerne, kompasretningerne, de otte livsområder mv. - de enkelte delelementer i feng shui er nemlig knyttet til hinanden på kryds og tværs og hvad der forbindes med det ene delelement, forbindes således også inddirekte med de øvrige delelementer. Feng Shui er på denne måde typisk repræsentant for den østerlandske tænkning, hvor man ikke sondre så meget imellem de forskellige discipliner, men tværtimod søger at inddrage alle livets aspekter for at skabe harmoniske forhold for mennesket.

Måske har du bemærket at til Kuatallet fem er der ikke knyttet nogle kompasretninger, hvilket skyldes det forhold at tallet fem er i midten af den kinesiske måde at opstille tallene på (jf. Lo Shus magiske firkant) og derfor indeholde lidt af alle de andre tal' s elementer i sig. Hvis du har Kuatal fem og er kvinde anbefales det at benytte Kuatallet otte i stedet for og hvis du har Kuatal fem og er mand anbefales det at benytte kuatal to i stedet for. Hvis du udregnede dit Kuatal via NetSpirits "Find mit Kua tal funktion" blev denne kalkulation benyttet.


Trigram

Farve

Gruppe

Lo Shu

Undgå

Himmelelement


Fødselselement


Dyretegn


1

Kan

Sort

Øst

4,1,3,9

2,6,7,8


JordJord

MetalTræ

Abe / Hare

2

Kun


Brun
Gul

Vest

8,4,7,6

1,2,3,9

IldJord

VandTræ

Rotte / Tiger

3

Chen


Grøn
Brun

Øst

9,3,1,8

2,4,6,7

JordIld

JordJord

Drage / Okse

4

Sun


Lysegrå

Øst

1,4,9,3

2,6,7,8

JordIld

IldVand

Slange / Rotte

6

Chien


Hvid
Guld

Vest

7,6,8,2

1,3,4,9

MetalTræ

JordJord

Ged / Hund

7

Tui

Sølv
Platin

Vest

6,7,2,8

1,3,4,9

VandVand

VandJord

Gris / Hane

8

Ken


Grå
Lysebrun

Vest

2,6,8,7

1,3,4,9

TræMetal

VandIld

Rotte / Slange

9

Li

Rød

Øst

3,7,4,1

2,6,7,9

IldMetal

JordJord

Drage / Ged
Feng Shui