Skip to navigation | Skip to content

 

Feng Shui

Du er her: NetSpirit - Emner - F - Feng Shui - PaKua - BaGua

Feng Shui

Farver i Feng Shui

Feng Shui boligindretning

De fem elementer

Form Skolen

Kompas Skolen

Otte huse Bazhai

Flying Star

Black Hat Skolen

Kuatal

Feng Shui PaKua

Stil spørgsmål om Feng Shui

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4048
Online profiler 0
Online gæster 342
Åbne spørgsmål 607
Besvarede spørgsmål 2985

Almanak

Sat, 20. April 2019

Solen i dag

Solopgang:05:53
Solnedgang:20:23

Månen lige nu

Full Moon

I Ching & Feng Shui

Det hele begyndte med at de gamle kinesiske spådomsmænd yndede at spå ved at brænde nogle knogler og baserede deres forudsigelser på om knoglerne revnede eller ej. Andre metoder at spå på var at varme et skildpaddeskjold op og studere de revner, der herved fremkommer. Idet spådomskunsten tog udgangspunkt i Yin-Yang, symboliserede en brudt linie den kvindelige, negative og passive kraft Yin samt svaret "Nej", mens en ubrudt linie symboliserede den mandlige, positive og aktive kraft Yang, samt svaret "Ja".

Begrænsningen til disse to svar var snart utilstrækkelig og man fandt derfor på at lave nogle tegn, der hver indeholdt to linier, hvorved svarmulighederne blev fordoblet til fire. Senere blev endnu en linie tilføjet og der kunne nu dannes otte forskellige muligheder. Disse blev benævnt trigrammer og til hver af disse blev knyttet forskellige karakteristika. Denne udvikling fra fire til otte muligheder, tilskrives den kinesiske hersker Fu Shi (også kaldt Fu Hsi eller Pao Hsi), der levede omkring år 2800 f.v.t.

Da Godsejer Wên, blev fængslet af den sidste kejser i Shang dynastiet videreudviklede Wên under sit fængselsophold, trigrammerne til hexagrammer, navngav dem og ledsagede dem med en forklarende tekst. De otte trigrammerne består af tre linier og de 64 hexagrammer er alle de mulige kombinationer, der kan opstilles af to trigrammer. Hexagrammerne består således af seks linier. Hver linie kan være enten en brudt linie (Yin) eller en ubrudt linie (Yang).Godsejer Wên's søn, hertugen af Chou, styrtede kejseren, grundlagde Chou dynastiet og gav den nu afdøde fader titlen Kong Wên. Wên's søn begyndte efter faderens død, at studere hexagrammerne og tilføjede en mængde egne kommentarer. Man mener at Kong Wên's søn, hertugen af Chou, skrev de tekster, der hører til de enkelte linjer i hexagrammerne og tillagde dem en betydning. Hans bidrag blev kaldt for Chous Forvandlinger, og disse blev efterfølgende anvendt som orakler. Dette udvidede bogens filosofi til at antage karakter af divination - kunsten at tyde det åndeliges tilsynekomst i de jordiske begivenheder.

Bog er måske så meget sagt for på daværende tidspunkt bestod værket af diverse mere eller mindre ordnede noter og beskrivelser. Disse samlede Kon-fu-tse (551-478 f.v.t.), der ligeledes udvidede bogens rammer med en række kommentarer, som man almindeligvis kalder "Vinger". I Ching blev i lang tid anset som en bog for spådomskunst og magi. Det var først i år 226 at Forvandlingernes Bog begyndte at blive anset for en visdomsbog, og under Sung-perioden (960-1279) udvikledes bogen yderligere, denne gang som en tekstsamling vedrørende statsmandskundskab og livsfilosofi.

De fire nævnte personer; Fu Hsi, Kong Wên, Hertugen af Chou og Kon-fu-tse regnes for bogens forfattere, men utallige vismænd har igennem tiden tilføjet deres kommentarer. Af berømtheder som igennem tiden tilføjede kommentarer kan nævnes; Ch´êng Hao (1032-85) og Chu Hsi (1130-1200). Under det sidste kinesiske dynasti kom bogens tolkninger og kommentarer endnu engang under indflydelse fra teorier om magi. Forvandlingernes Bog (I Ching, undertiden også kaldet Yi Jing), er således et værk, der bør omgås med den allerstørste ærbødighed, idet det formodes at indeholde summen af den visdom og moral, som denne blanding af fiktive og historiske personer repræsenterer.

Hovedbestanddelen af bogen I Ching er beskrivelser af de 64 hexagrammer. Til hvert hexagram knytter sig to tekster: Én som kommenterer hexagrammet, og én som kommenterer, de enkelte linier i hexagrammet. Endvidere er fortolkning af hvert hexagram baseret på betydningen af de trigrammer, det er dannet af. Som eksempel kan tages hexagram nr. 12, benævnt P'i, der er dannet af trigrammerne Ch'ien , det rent mandlige, og K'un, det rent kvindelige. Da det stærke bæres af det svage (Ch'ien er øverst) betyder dette stagnation eller stilstand på grund af ondsindede mennesker. Kommentarerne tilføjer: "De himmelske og jordiske kræfter står ikke i forbindelse med hinanden og alt er forvirrende og uorden". Hvis de to trigrammer byttes om får vi hexagrammet T'ai, hvor det kvindelige hviler på det mandlige. Her siger teksten: "Fred, harmoni, himmel og jord forenes, lykke, held". Mellem disse to yderligheder er trigrammerne sammenføjet i varierende grader af harmoni eller splid.

De råd som man får af I Ching er ofte meget brede og kryptiske, hvilket lader en del fortolkningsmuligheder tilbage hos spørgeren. Tillige er rådene selvsagt præget af bogens oprindelse i taoisme, konfucianismen og østlig tankegang - og hermed den etik og opfattelse af rette handlemåder i forskellige situationer, der tilskyndes her.


Feng ShuiTrigrammerne

De 64 hexagrammer er opbygget ved parvis at kombinere de otte trigrammerne. Der er to måder at placerer de otte trigrammerne i forhold til hinanden. Ved begge måder er trigrammerne opstillet i en ottekantet form, der kaldes PaGua - Pa (otte), Gua (trigrammer).

Den tidligere himmels rækkefølge
I denne opstilling er trigrammerne og de enkelte kræfter i fuldendt balance. Modsætningerne er placeret overfor hinanden (Yin-Yang). Himmel er placeret overfor jord, ild overfor torden etc. Det er en stillestående opstilling. De enkelte kræfter holder hinanden i skak. Dette er godt til at illustrer energiernes mønstre, men ikke hvordan de virker og bevæger sig.

Den senere himmels rækkefølge
I denne opstilling er trigrammerne og de enkelte kræfter opstillet efter den måde hvorpå de følger efter hinanden. Måden hvorpå de agere med hinanden og skaber en tilbagevendende cyklus. Eksempelvis så har trigrammet K'an, elementet vand, egenskaben farlig og udtrykker således det afgrundsdybde, vanskeligheder. Vi er her midt i vinteren og det er mørkt. Dette trigram følges af trigrammet Kên, elementet bjerg, egenskaben hvilende, der udtrykker den sene vinters stilhed og bjergets ro. Vi er her på tærsklen til foråret, trigrammet Zhen, hvor alt i naturen begynder at spire. Diagrammet beskriver årets gang (med uret) startende med Zhen i øst.

I løbet af et kalenderår følger trigrammerne altså hinanden i den her angivne sekvens og 'regerer' over 45 dage hver, hvilket resulterer i et 360-dages år. At alle ting konstant befinder sig i en forvandlingsprocess til noget andet er den fundamentale tankegang i I Ching. "Når solen drager af sted, så kommer månen. Når månen drager af sted, så kommer solen. Sol og måne giver plads til hinanden, og lyset opstår heraf. Når vinteren drager af sted, så kommer sommeren. Når sommeren drager af sted, så kommer vinteren. Denne vekselvirkning mellem universets og naturens modpoler, beskrives ofte ved hjælp af begreberne yin og yang. På samme måde som yin og yang er aspekter af helheden, er de otte trigrammer aspekter af yin og yang. Og på samme måde som alting kan klassificeres og ordnes ifølge yin og yang, kan alting ordnes efter trigrammerne.

Hvert trigram har et symbolsk navn, der fungerer som en slags overskrift over de otte kategorier, alt kan inddeles i: Himmel, jord, bjerg, marsk, torden, vind, vand og ild. Således inddeles også dyrene i otte kategorier: Hest, okse, drage, hane, gris, fasan, hund og får. Og kroppen: Hoved, mave, fødder, lår, ører, øjne, hænder og mund. Familien: Far, mor, ældste søn, ældste datter, mellemste søn, mellemste datter, yngste søn og yngste datter. Alt dette gør at de enkelte trigrammer kommer til at indgå i et system, med en ret omfattende rækkevidde. Idet alting kan rubriceres i en af de otte kategorier, kommer alting til at kunne relateres til hinanden i et omfattende korrelationssystem.

Verdenshjørnerne og de fire mellemliggende punkter sydøst, nordvest etc. er også korreleret til trigrammerne, så alting kan klassificeres i forhold hertil. Men trigrammerne beskriver ikke blot en klassifikation af tingene. De forklarer også den sekvens forvandlingerne skrider frem efter. Trigrammer hedder på kinesisk san yao kua (3-linier-kua) og læses/fortolkes nedefra og op, altså startende med den linie (kua), der er tættest på midten af PaGuaen. Den nederste linie repræsenterer Jorden, den midterste Mennesket og den øverste Himlen - svarende til den opdeling af energien Ch'i vi var omkring tidligere.

Det er ikke nødvendigt at du husker alt dette udenad. Det, som er vigtigt er at du er opmærksom på hvorledes alting relateres til hinanden i et omfattende korrelationssystem.

Hexagrammerne benævnes på kinesisk for ta Kua (store Kua). For at lære feng shui er det kun nødvendigt at du har kendskab til trigrammerne. Du behøver således ikke gennemgå meningen/tolkningen af alle de nedenstående 64 hexagrammer. Prøv dog at klikke på et par stykker, blot for at få en fornemmelse af hvad hexagrammerne og I Ching er for noget.


trigram_01.gif (637 bytes) trigram_01.gif (637 bytes) trigram_01.gif (637 bytes) trigram_01.gif (637 bytes) trigram_01.gif (637 bytes) trigram_01.gif (637 bytes) trigram_01.gif (637 bytes) trigram_01.gif (637 bytes)
Ch'ien
Himmel
Northwest
Tui

Vest
Li
Ild
Syd
Chên
Torden
Øst
Sun
Vind, Træ
Sydøst
K'an
Vand
Nord
Kên
Bjerg
Nordøst
K'un
Jord
Sydvest
Ch'ien
trigram_01.gif (637 bytes)
Ch'ien
heksagram_01.gif (1037 bytes)
43. Kuai
heksagram_43.gif (1184 bytes)
14. Tâ Yû
heksagram_14.gif (1156 bytes)
34. TaChuang
heksagram_34.gif (1418 bytes)
9. Hsiao Ch'u
heksagram_09.gif (1153 bytes)
63. Chi Chi heksagram_63.gif (1495 bytes) 26. Tâ Khû heksagram_26.gif (1234 bytes) 11. Thâi
heksagram_11.gif (1502 bytes)
Tui
trigram_01.gif (637 bytes)
10. Lü
heksagram_10.gif (1180 bytes)
58. Tui
heksagram_58.gif (1268 bytes)
38. K'uei
heksagram_38.gif (1409 bytes)
54. Kwei Mei
heksagram_54.gif (1506 bytes)
61. Chung Fu heksagram_61.gif (1414 bytes) 60. Chieh
heksagram_60.gif (1499 bytes)
41. Sun
heksagram_41.gif (1489 bytes)
15. Ch'ien heksagram_15.gif (1618 bytes)
Li
trigram_01.gif (637 bytes)
13. T'ung Jên
heksagram_13.gif (1168 bytes)
49. Ko
heksagram_49.gif (1261 bytes)
30. Lî
heksagram_30.gif (1408 bytes)
55. Fêng
heksagram_55.gif (1502 bytes)
37. Chia Jên
heksagram_37.gif (1400 bytes)
5. Hsü
heksagram_55.gif (1502 bytes)
22. Pî
heksagram_22.gif (1485 bytes)
36. Ming I heksagram_36.gif (1575 bytes)
Chen
trigram_01.gif (637 bytes)
25. Wû Wang
heksagram_25.gif (1256 bytes)
17. Sui
heksagram_17.gif (1332 bytes)
21. Shih Ho
heksagram_21.gif (1484 bytes)
51. Chên
heksagram_51.gif (1560 bytes)
42. Yî
heksagram_42.gif (1489 bytes)
3. Chun
heksagram_03.gif (1555 bytes)
27. Î
heksagram_27.gif (1562 bytes)
24. Fû heksagram_24.gif (1622 bytes)
Sun
trigram_01.gif (637 bytes)
44. Kâu
heksagram_44.gif (1169 bytes)
28. Ta Kuo
heksagram_28.gif (1261 bytes)
50. Ting
heksagram_50.gif (1401 bytes)
32. Hêng
heksagram_32.gif (1497 bytes)
59. Huan
heksagram_59.gif (1486 bytes)
48. Ching
heksagram_48.gif (1497 bytes)
18. Kû
heksagram_18.gif (1477 bytes)
46. Shêng
heksagram_46.gif (1567 bytes)
Kan
trigram_01.gif (637 bytes)
6. Sung
heksagram_06.gif (1255 bytes)
47. K'un
heksagram_47.gif (1332 bytes)
64. Wei Chi
heksagram_64.gif (1481 bytes)
40. Hsieh
heksagram_40.gif (1556 bytes)
57. Sun
heksagram_57.gif (1398 bytes)
29. K'an
heksagram_29.gif (1549 bytes)
4. Mêng
heksagram_04.gif (1556 bytes)
7. Shih
heksagram_07.gif (1622 bytes)
Ken
trigram_01.gif (637 bytes)
33. Tun heksagram_33.gif (1241 bytes) 31. Hsien
heksagram_31.gif (1325 bytes)
56. Lü
heksagram_56.gif (1481 bytes)
62. Hsiao Kuo
heksagram_62.gif (1559 bytes)
53. Chien
heksagram_53.gif (1474 bytes)
39. Kien
heksagram_39.gif (1552 bytes)
52. Kên
heksagram_52.gif (1551 bytes)
19. Lin
heksagram_19.gif (1241 bytes)
Kun
trigram_01.gif (637 bytes)
12. Phî
heksagram_12.gif (1307 bytes)
45. Ts'ui
heksagram_45.gif (1375 bytes)
35. Chin
heksagram_35.gif (1531 bytes)
16. Yü
heksagram_16.gif (1592 bytes)
20. Kuan
heksagram_20.gif (1536 bytes)
8. Pî
heksagram_08.gif (1593 bytes)
23. Po
heksagram_23.gif (1595 bytes)
2. K'un
heksagram_02.gif (1628 bytes)

Brug af I Ching i feng shui sammenhænge

I Ching, trigrammerne og hexagrammerne er et eksempel på hvordan alle de begreber der har deres fundament i østerlands tænkning - herunder feng shui - vanskeligt lader sig løsrive og praktisere selvstændigt, ude af kontekst. Dette betyder at den tænkning, de overvejelser, der ligger bagved feng shui er så omfattende at de ikke lader sig udkrystallisere i eksempelvis checklister og præcise skabeloner for fremgangsmåder. Det som er rigtigt for det ene individ, er ikke nødvendigvis rigtigt et andet individ. Feng Shui er i sin grundsubstans, en filosofi, der indretter sig efter det enkelte menneske.

Af denne årsag skelner man da også mellem to feng shui løsninger. Den ene kaldes rushi (af denne verden) og den anden kaldes chusi (udenfor denne verden). Den første type arbejder på det bevidste plan og den anden arbejder på det ubevidste plan og kræver intuition. Rushi-løsninger udføres ved at man konkret ændrer en fysisk ting - eksempelvis ændre en dørs placering, mens chusi-løsninger er psykologisk betinget, som når man eksempelvis hænger et spejl op. Sidstnævnte ændrer mere personens sanser, følelser og oplevelse, end den ændre noget rent fysisk.

Set fra kinesernes synspunkt er dette ganske logisk. Det, som ikke kan ordnes på det fysiske og bevidste plan, kan klares på det ubevidste plan. Ofte er den bedste feng shui løsning en kombination af rushi og chusi. Set fra et vestligt synspunkt svarer dette blot til at vi skal lytte efter vores intuition når vi vælger mellem de forskellige feng shui forslag.

Overordnet er der to måder du kan benytte I Ching på. Den første er som led i en selvudviklingsproces. Når I Ching benyttes på denne måde sker det ofte ud fra en opfattelse af, at hexagrammerne er i stand til at fortælle om sider af mennesket, det ikke er sig selv bevidst, og at hexagrammerne dermed er i stand til at gøre således, at ukendte bevidsthedsmæssige ressourcer aktiveres. Det er tilfældet, hvor et menneske er kørt fast i en række problemer i forhold til boligindretning, valg af byggegrund, valg af farver etc. og som gennem trækning af et hexagram (igennem at spørge I Ching til råds) får øje for, forskellige muligheder som der måske ikke tidligere var tænkt på.

Der er altså tale om en psykologisk orienteret forklaringsmodel, som antager, at hexagrammerne alene fungerer som udløser af menneskets egne ubevidste tanker og ideer. Når hexagrammerne benyttes på denne måde bliver de således et sjovt og spændende værktøj til at reflektere over de mulige udfaldsrum, der er i alle situationer. Et redskab til at komme i kontakt med sin egen ubeviste intuition og således finde frem til en hel masse ting om sig selv og hvordan man kan handle i forskellige situationer.

Andre mener, at hexagrammerne indeholder hele universets visdom, og at mennesket ved at arbejde med hexagrammerne og tyde dem kan få andel i denne visdom og dermed få kosmisk vejledning til at leve livet. Der er altså tale om en spirituel orienteret brug af hexagrammerne. Sammenhængen mellem feng shui og I Ching går først og fremmest igennem trigrammerne. Disse er forbundet med en lang række feng shui værktøjer - eksempelvis det magiske Lo Shu kvadrat, Lo Pan kompasset, de fem dyr, de fem elementer etc. - og indgår således i et omfattende koordineringssystem, hvor stort set alting er forundet med hinanden.


Feng Shui


Pa Kua

Når trigrammerne bruges i en ottekantet form, kaldes det en Bagua eller en PaKua, alt efter hvilken oversættelsesmetode, der benyttes. Der er to metoder hvorved kinesisk oversættes til engelsk. Det ældste system Wade-Giles er opkaldt efter dets opfindere, Thomas Wade og Herbert Giles. Dette system blev benyttet indtil 1950'erne, hvor den kinesiske regering introducerede et andet system, pinyin. De fleste Feng Shui værker er oversat efter Wade-Giles og det er da også denne oversættelesemetode, de fleste foretrækker. Det skal dog nævnes at mange new age skoler og især den såkaldte Black-Hat-Secret skole benytter pinyin.

Ud af disse to muligheder er opstået lidt forvirring om hvad de enkelte Feng Shui begreber egentlig hedder. Et eksempel herpå de kinesiske ord for "otte trigrammer". I Wade Giles er dette pa (otte) og kua (trigrammer). I pinyin er det ba (otte) og gua (trigrammer). Et andet oplagt eksempel er ordet ch'i (Wade-Giles), der udtales "che". I pinyin skrives det som "qi", men udtales stadig som "che". NetSpirit har valgt at benytte Wade-Giles metoden.

Det vi ser inderst i PaKua'en (jf. illustration nedenfor) er symbolet for Yin-Yang. Måden at forholde sig til og anvende begrebet Yin-Yang er enkel. For meget af det ene eller det andet er ikke gunstigt, hvorfor Feng Shui søger at afbalancere Yin-Yang og dermed skabe balance og harmoni. For mange blomster i et hjem kan være lige så skadeligt som ingen blomster overhovedet - læs mere om Yin-Yang.

Trigrammer, hexagrammer samt I Ching. Det næste vi ser i PaKua'en er nogle symboler, der består af tre linier, der hver især enten kan være ubrudt eller brudt. Disse symboler kaldes Trigrammer og for at forstå deres betydning skal vi tilbage til den måde de i sin tid blev skabt på. Deres oprindelse findes i bogen I Ching, som er meget berømt dels indenfor Feng Shui og dels indenfor østlig tænkning og filosofi, idet den menes at rumme mange hundrede års visdom. Hovedbestanddelen af værket I Ching udgøres af fireogtres hexagrammer. De 64 hexagrammer er opbygget af samtlige mulige kombinationer af de otte trigrammer, Et hexagram er et billede på en given situation, og sammen repræsenterer de 64 hexagrammer et udtømmende system i hvilken alle situationers forvandling kan beskrives - læs mere om I Ching, Trigrammer & Hexagrammer.

Og endelig ser vi i den yderste ring at de otte trigrammer er tilknyttet et såkaldt Livsområde. De otte livsområder repræsentere hver et livsområde, et aspekt af vores liv - "Rigdom og fremgang", "Anerkendelse og berømmelse", "Kærlighed og parforhold" "Helbred & familie", Børn & kreativitet", "Visdom & selvudvikling", "Karriere" samt "Hjælpsomme venner & rejser".

De otte livsområder dækker over hver deres del af en bolig og kan benyttes på den måde at man finder hvilke dele af ens bolig, der repræsentere forskellige områder af ens liv og herefter fremme de enkelte område ved at lave de råd som feng shui tilskriver som fremmende. En anden måde at benytte Livsområderne på er at du vælger et livsområde, indenfor hvilket du synes at du mangler fremgang og så benytter de råd, som feng shui tilskriver til at fremme dette livsområde - læs mere om de otte livsområder.


Det magiske Lo Shu kvadratet

I gamle kinesiske historiebøger kan man læse beretningen om hvorledes kineseren Yu Hsia i år 2205 f.v.t. så en skildpadde dukke op af floden Lo (den gule flod) og på skildpaddens skjold stod anført ni tal i et gitternet. De ni tal var anbragt på en sådan måde at resultatet, når man adderede tre tal enten horisontalt, vertikalt eller diagonalt, altid blev 15. Denne opstilling af tallene i et mønster på tre-gange-tre blev kendt som det magiske Lo Shu-kvadrat.

Dette kvadrat blev senere udvidet til at omfatte de såkaldte otte trigrammer i den anden opstilling af disse, der kaldes Den senere himmelske rækkefølge. I denne opstilling er trigrammerne og de enkelte kræfter i fuldendt balance. Modsætningerne er placeret overfor hinanden (Yin-Yang). Himmel er placeret overfor jord, ild overfor torden etc. Det er en stillestående opstilling. De enkelte kræfter holder hinanden i skak. Dette er godt til at illustrer energiernes mønstre, men ikke hvordan de virker og bevæger sig.

Ni hundred år tidligere havde shamanen Fu Hsi, beskrevet Den tidligere himmelske rækkefølge af de otte trigrammer, hvilket kom til ham ved at han fra den selv samme gule flod havde set en hest på hvis ryg der var et diagram hvor tallene - eller rettere prikker - var arrangeret efter et mønster, der kaldes Ho-tu. I kinesisk filosofi siger man at når man forstår meningen med dette mønstre forstår man universets struktur.

I denne opstilling er trigrammerne og de enkelte kræfter opstillet efter den måde hvorpå de følger efter hinanden. Måden hvorpå de agerer med hinanden skaber en tilbagevendende cyklus. Eksempelvis så har trigrammet K'an, elementet vand, egenskaben farlig og udtrykker således det afgrundsdybde, vanskeligheder. Vi er her midt i vinteren og det er mørkt. Dette trigram følges af trigrammet Kên, elementet bjerg, egenskaben hvilende, der udtrykker den sene vinters stilhed og bjergets ro. Vi er her på tærsklen til foråret, trigrammet Zhen, hvor alt i naturen begynder at spire. Man siger at Ho-tu beskriver de enkelte kræfter i fuldendt balance og Lo-Shu beskriver den konstante forandring, udvikling, der sker.


Gitteret fra hesten: Ho-Tu

Den tidligere rækkefølge

Gitteret fra skildpadden: Lo-Shu Den senere rækkefølge
Trigrammerne er forbundet med en lang række feng shui værktøjer - eksempelvis som vi har set i nærværende kapitel; det magiske Lo Shu kvadrat. Det at trigrammerne, de fem elementer, de fem dyr, tallene fra Lo Shu kvadratet etc. er forbundet med hinanden på kryds og tværs gør at stort set alting er forbundet med hinanden. Alle de nævnte begreber samt en hel del flere indgår i hele det komplicerede koordineringssystem som feng shui, kinesisk astrologi, ja reelt al østlig tækning er baseret på.

Rent konkret kan nævnes at Lo Shu kvadratet benyttes til følgende:

I forbindelse med Tong Shu / den kinesiske almanak
Hver eneste dag, hver eneste måned og hver eneste tyveårige periode har sit eget særlige Lo Shu-tal. Med udgangspunkt i disse Lo Shu-tal er man i stand til at beregne gode og dårlige dage for forskellige aktiviteter. Da disse beregninger er temmelig omfattende bliver disse gode og dårlige dage med hensyn til iværksættelse af forskellige aktiviteter, såsom at ændre bolig eller skifte job, beregnet en gang om året og trykt i kinesernes årlige almanak, Tong Shu.

I forbindelse med Kua-tal
De heldige tal fra Lo Shus magiske kvadrat, der kan henføres til de enkelte Kuatal kommer af at se på hvilke fire gunstige og ugunstige retninger, der er knyttet til Kua tallet og finde det korresponderende tal i Lo Shu kvadratet. Eksempelvis for Kua tal nr. 4 er dets fire gunstige kompasretninger, er Nord (1), sydøst (4), Syd (9) og Øst (3).

I forbindelse med Lo Pan kompasset
Det magiske Lo Shu kvadrat er også forbundet med Lo Pan kompasses, som vi var omkring i forrige kapitel. Hvor ring nr. 1 i Lo Pan kompasset viser den tidligere himmelske rækkefølge af de otte trigrammer, viser ring nr. 2 den senere himmelse rækkefølge af de otte trigrammer samt illustrerer også legenden om den gule skildpadde. Igen ser vi altså et eksempel på at de forskellige dele af feng shui deles om de samme grundbegreber og bygger ovenpå hinanden. Hvis vi i ovenstående figur tilføjede de otte trigrammer ville vi have værktøjet Pa Kua'en.

I forbindelse med Flying Star feng shui
Og sidst, men bestemt ikke mindst, er Lo Shu kvadratet udgangspunktet for Flying Star feng shui, som gennemgås i næste kapitel. Hvis du sidder og tænker på hvad du konkret skal benytte Lo Shu kvadratet til før du går videre er svaret ingenting. Det er blot et nøvendigt værktøj du skal kende for at komme dybere ned i feng shui. Men bare rolig. I næste kapitel skal du nok komme på arbejde og få konkrete anvisninger til feng shui løsninger i dit liv og dine omgivelser.


netspirit


Gratis Feng Shui

Epub på dansk - Nemt, gratis.Gratis og nemt. Epub. Grundbog i Feng Shui. NetSpirit søger at følge med udviklingen. Og da det er blevet populært at læse via epub (elektronisk publikation, populært kaldet elektronisk bog) tilbyder vi også vores indhold i form af dette format.


Således har du mulighed for at downloade alle vores nye epubs ganske gratis. Indholdet af disse er tilpasset epub formatet således at du kan downloade og tage dem med på ferie, læse ved stranden, i sommerhuset mv. Ideen er den samme som her på NetSpirit. Der tages svært tilgængeligt stof og søges at præsentere det på en overskuelig og letforståelig måde. Gratis og nemt. Download via nedenstående link, eller besøg Saxo hvor vores bøger også tilbydes.


Besøg også meget gerne vores online bibliotek hvor der er samlet talrige bøger om spiritualitet - Alt er ganske nemt og gratis. Du kan gratis downloade vores bøger, eller du kan vælge at læse dem her på NetSpirit. Se biblioteket


-----------------------------------


Beskrivelse: Grundbog i Feng Shui. En guide til hvorledes du kan styrke dit helbred, formue og lykke med feng shui. Hvis du begynder at følge Feng Shui forskrifterne vil du komme til at opleve stor fremgang i alle livets forhold. Din karriere vil tage fart, dit kærlighedsliv vil blomstre, succes vil være med dig i alle livets forhold og du vil opnå et harmonisk og lykkeligt liv med stor fremgang, ikke mindst i pengesager. Du vil hurtig opleve hvordan du kommer i større ro og harmoni med dig selv og dine omgivelser, samt opnår succes, glæde og velværd.

Lyder det ikke storartet.

Prøv det og se hvad der sker!


Gratis Feng Shui epub bog "Styrk dit liv med feng shui"


netspirit

DOWNLOAD GRATIS BOG OM FENG SHUIEn gratis grundbog i Feng Shui


"Styrk dit liv med feng shui" er en grundbog i Feng Shui. Vi kommer naturligvis omkring feng shui indretning, feng shui principper, feng shui tips, feng shui farver - og endvidere søges belyst de mere overordnede filosofiske østerlandske tanker og visdom, der ligger til grund for Feng Shui.


Du vil efterfølgende være i stand til selv at praktisere feng shui og vide hvorledes du bedst indretter dit soveværelse, optimal indretning af stue - og på det personlige plan, hvorledes du kan benytte feng shui til at få held i kærlighed, forbedre dit sexliv samt styrke dine relationer og dit netværk.


Du vil hurtig erfare at der i Feng Shui er mange regler. Med principperne for hvorledes du indretter dit soveværelse, børneværelse, kontor, stue, entre mv. er stort set de samme. Så indretning er nemt med feng shui når du først har fået de nødvendige tips og kender de basale regler og principper. Og husk at såfremt du har spørgsmål om indretning via feng shui så kan du ganske gratis og nemt stille spørgsmål i vores spørgeforum - Stil et spørgsmål om Feng Shui

Træk din gavmildhed fra i skat!


NetSpirit tilbyder ganske gratis adgang til alt vores materiale. Vi søger at tage svært tilgængeligt stof og præsentere det på en overskuelig og letforståelig måde. Gratis og nemt. Vil du støtte driften af NetSpirit med blot 5, 20, 50, 100 kr vil det gøre en stor forskel.


MobilPay: 26235940

Bank: Reg. 5015 Konto. 000 12 577 84