Skip to navigation | Skip to content

 

Feng Shui

Du er her: NetSpirit - Emner - F - Feng Shui - De forskellige feng shui skoler

Feng Shui

Farver i Feng Shui

Feng Shui boligindretning

De fem elementer

Form Skolen

Kompas Skolen

Otte huse Bazhai

Flying Star

Black Hat Skolen

Kuatal

Feng Shui PaKua

Stil spørgsmål om Feng Shui

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4047
Online profiler 0
Online gæster 207
Åbne spørgsmål 605
Besvarede spørgsmål 2989

Almanak

Thu, 23. May 2019

Solen i dag

Solopgang:04:50
Solnedgang:21:23

Månen lige nu

Full Moon

Kompasskolen

Feng Shui er en disciplin, der strækker sig langt tilbage i tiden. Den tager afsæt i taoismens lære om universet, yin og yang, om Chi-energien, de fem elementer og de otte verdenshjørner. En lære, der er mere end 7000 år gammel. Oprindeligt skulle Feng-Shui eksperterne rådgive den kinesisk kejser således at han opnåede et godt helbred, velstand og magt.

De var højt respekterede astronomer og videnskabsmænd, der beholdt deres viden indenfor en snæver kreds. Helt fra gammel tid har det dog været alment udbredt i Kina at undersøge husenes beliggenhed i forhold til kirkegåde og de omkringliggende omgivelser såsom bjerge, søer, og vand, for at beregne lykkebringende eller ildevarslende omgivelser.

Under Tang dynastiet (618-907 e.Kr.) rivaliserede mere end hundrede Feng Shui skoler mod hinanden. Selvom skolerne havde deres udspring i de samme principper, havde de alle udviklet forskellige fortolkninger afhængig af det, de havde specialiseret sig i. Fra Song dynastiet (960-1279 e.Kr.) og fremover begyndte Feng Shui at dele sig i to større skoler Formskolen og Kompasskolen. De, som studerede Formskolen, var kendt som Xing Jia, betegnelsen på en ekspert i Formen, og de, som studerede Kompasskolen, var kendt som Qi Jia, betegnelsen på en ekspert i Yin & Yang.

Feng Shui værktøjer, der oprindeligt kommer fra Kompasskolen er Bazhai (de otte huse), Ming Qua (skæbnens trigrammer), De fem elementer, PaKua'en, De ti himmelske stammer samt Kua-tal. Om værktøjerne oprindeligt kommer fra den ene eller anden skole er dog ikke vigtig, idet langt de fleste nutidige feng shui eksperter benytter sig af begge teorier. Form skolen og Kompas skolen er meget forskellige skoler, der komplementerer hinanden. I dagens praksis er Form- og Kompasskolen ikke to adskilte skoler og de fleste udøvere af Feng Shui benytter sig af begge teorier.


Feng ShuiKompasskolen, der også kaldes Li Qi skolen, er baseret på den ide, at de otte kompasretninger hver især udtrykker deres egen form for energi. Det grundlæggende værktøj er feng shui kompasset (Lo Pan/Luo Pan), der er baseret på et multiplum af 12: de 12 jordiske grene, årets 12 måneder og de 12 dobbelte timer i døgnet.

Kompasskolen bygger på tre grundlæggende antagelser: 1) Intet er konstant, alt er i bevægelse. 2) Al masse består af energi og 3) Magnetisme influerer på mennesker. Ud fra disse antagelser resonerede de mennesker, der udviklede kompasskolen, at mennesker kan opfattes som omvandrende antenner, der konstant modtager og bliver påvirket af energier fra universet og de nære omgivelser. Og da energien har forskellig karakter alt efter hvilket verdenshjørne, den kommer fra, arbejder kompasskolen således meget med hvordan vi bor og lever i forhold til verdenshjørnerne.

Før opfindelsen af kompasset benyttede kineserne solens bane til at pejle deres position og tidspunkt på dagen samt Nordstjernen om natten til at pejle kompasretningen nord. Herudfra var de i stand til at bestemme de fire kardinale kompasretninger og de fire diagonale kompasretninger og således etablere de otte trigrammers retninger. Skønt kompasnålen har været kendt i Kina i over 3000 år var det først i Warring States Period (475–221 f.v.t.) at den første udgave af Lo Pan, kaldet “Si Nan“ blev opfundet. Dette kompas bestod af en magnetiseret ske og en firkantet plade.

Under Han dynastiet (206 f.v.t. - 220) fremkom en ny udgave kaldet “Shi Pan“. Denne havde en firkantet base, der symboliserede jorden (Di Pan) og en rund plade, der symboliserede himlen (Tian Pan). Himmel-pladen var placeret på en lille pind, således at den kunne roterer rundt. Den var ikke magnetiseret. Mønstret og opbygningen af Shi Pan var udgangspunktet for det, der senere blev til Flying Star (Fei-xing) feng shui.

En stigning i de maritime aktiviteter igennem Song dynastiet (960-1279) førte til videreudvikling af den magnetiske kompas. En af datidens videnskabsmænd; Shen Kuo, beskrev i bogen; Ming Xi Bi Tan, fire typer af kompas; Fingerneglsnålen, den våde nål, den tørre nål og den hængende nål. Denne nye viden førte til nyt design af Lo Pan kompasset under det sydlige Song dynasti (1127-1279). Denne udvikling fortsatte igennem Ming dynastiet (1368-1644) og Qing dynastiet (1644-1911), hvor Lo Pan kompasset blev mere og mere detaljeret og kompleks. Mange af de vigtigste værker omkring Lo Pan kompasset blev skrevet under Qing dynastiet, eksempelvis; Qin Ding Luo Jing Jie Ding.


Si Nan kompas

Shi Pan


Siden Ming og Qing perioden har tre forskellige hovedtyper af feng shui kompasset udviklet sig.

San He LoPan (San He Pan/Yang Kung Pan) blev første gang benyttet under Tang dynastiet. Sagnet fortæller at en berømt feng shui ekspert; Yang Jun-song, var den første der skabte Seam kompasnålen for den himmelske plade og de 72 Dragers ring. Navnet “San He” (tredobbelt harmoni) refererer til den harmoni, der opstår ved at kombinere de tre gaver (San Cai) fra himmel, jord og menneske-pladen. Et San He Luopan kompas genkendes ved at det har 3 stk. af 24 bjerge ringen. San Yuan LoPan (San Yuan Pan/Yi Pan/Jiang Pan) har kun én 24 bjerge ring. Dets kendetegn er de 64 trigram-konstellationer. Og endelig er den sidste udgave kombinationskompasset, Zong He Pan, der som navnet antyder, er en kombination af San He LoPan og San Yuan LoPan. Ergo har dette kompas såvel tre stk. 24 bjerge ringe samt en 64 trigrammer ring.

De tre plader

Der findes i dag mange forskellige udgaver af Lo Pan kompasset. Forskellene skyldes dels oprindelse fra forskellige geografiske steder i Kina og dels at de forskellige retninger indenfor feng shui har divergerende meninger om hvad der er gunstige/ugunstige retninger. På trods af forskellene deler alle Lo Pan kompasser dog nogle fællestræk.

Overordnet set indeholder alle Lo Pan kompasser tre basale plader; Den jordiske, den menneskelige og den himmelske plade. De tre plader er associeret med himlen, jorden og mennesket, samt de tre stadier kaldet San Yuan - øverste, midterste og nederste og hver af disse "Yan" er igen opdelt i 3 ‘when’ af 20 års varighed. Lo Pan kompasset viser altså overordnet set sammenhængen mellem himlen, jorden og den menneskelige tilværelse, og afhængig af situationen benytter man den relevante plade. Eksempelvis for at bestemme en kejserlig gravplads beliggenhed blev den himmelske plade benyttet. Vi kommer nærmere omkring hvordan du konkret kan benytte Lo Pan kompasset nedenfor.

Den jordiske plade
Den jordiske plade, der også kaldes den indre plade eller den korrekte kompasnål, består oftest af 5 ringe. I denne plade benyttes jordens magnetiske nordpol, som referencepunkt til at kalibrere de 24 kompasretninger (bjerge). Det som denne plade hovedsagelig benyttes til er at finde ud af hvorledes de forskellige kompasretninger påvirker den enkelte beboelse med yin & yang. Den benyttes til at finde den enkelte boligs orientering imod kompasretningerne og det omkringliggende landskabs topografi (Xing-shi).

Den menneskelige plade
Den menneskelige plade, der også kaldes den mellemste plade eller centrale kompasnål, består oftest af ringene 6-10. Kalibreringen af disse ringe afspejler den afvigelse som den magnetiske nordpol har fra den egentlige fysiske nordpol. Der kalkuleres med at den fysiske nordpol befinder sig 7.5º øst for den magnetiske nordpol. Denne plade benyttes hovedsagelig til at lokalisere og vurdere egenskaberne for de små bakker (kaldet "Sand" eller "Sha"), der befinder sig omkring det feng shui område man undersøger (Xue). Egenskaberne for de små bakker vurderes ud fra de fem elementer.

Den himmelske plade
Den himmelske der også kaldes den ydre plade eller seam kompasnålen, består oftest af ringene 10-15. På samme måde som ved den menneskelige plade afspejler kalbreringen af disse ringe den afvigelse som den magnetiske nordpol har fra den egentlige fysiske nordpol. Dog kalkuleres der her med at den fysiske nordpol befinder sig 7.5º vest for den magnetiske nordpol. Denne plade benyttes til at lokalisere retningen på det omkringliggende vand, hvor det kommer fra og hvor det er på vej hen. Det antages at den energi som vand bringer med sig er afhængig af hvilken retning, det kommer fra. Hvis vand kommer fra en uheldig retning er det skadeligt og vice versa. Hvilke retninger, der er gunstige og hvilke der er ugunstige afhænger af bygningens nærmere karakter.

Bemærk venligst at de tre plader fungerer uafhængigt af hinanden, hvilket betyder at rækkefølgen af elementerne i den menneskelige plade ikke er den samme rækkefølge som elementerne har i eksempelvis den jordiske plade – nedenfor er illustreret rækkefølgen af elementerne i den menneskelige plade.Der er to divergerende meninger om hvorfor LoPan kompasset har disse tre plader. Nogle mener at de tre plader er der for at vise at kompasretninger kan bestemmes på tre måder; nemlig ved at benytte solen som pejlingspunkt om dagen, ved at observere Nordstjernen om natten og ved at benytte det magnetiske kompas.

Andre mener at de tre plader skyldes en historisk udvikling. Disse hævder at under Tang dynastiet (år 713-741) skabte feng shui eksperten Qiu Yen-han, de 24 kompasretninger ved at benytte nord-syd aksen som referencepunkt. Under Yang Yun-song (det sene Tang dynasti), blev der tilføjet en ekstra ring, der skulle tage højde for den fysiske nordpol ikke er det samme som den magnetiske nordpol. Der blev her antaget at afvigelsen var 7.5º øst for den magnetiske nordpol. I det 12 århundrede fandt feng shui eksperten Lai Wen-jun, ud af at den magnetiske norpol var skiftet til 7.5º vest for den fysiske nordpol, hvorfor den tredje plade blev tilføjet LoPan kompasset.

Det er et faktum at jordens magnetfelt hele tiden flytter sig i forhold til den geografiske nordpol. For tiden flytter den sig 10-40 km mod nordvest om året. I øjeblikket ligger den magnetiske nordpol cirka 1200 km fra den geografiske nordpol. På illustrationen til venstre kan du følge den magnetiske nordpols vandring i det nordlige Canada. Samtidig bliver feltet også svagere og svagere - og det kunne godt være et tegn på, at magnetfeltet er ved at vende helt op og ned på sig selv. Nord bliver til syd og syd bliver til nord - på computerberegninger kan man se hvordan, og fra geologiske undersøgelser ved man, at Jordens magnetfelt cirka en gang hver 200.000 år har det med at vende.

Hvis du forestiller dig, at du for nogle hundrede tusinde år siden gik rundt på Jorden med et kompas, da ville kompasset vise, at nord ligger i retning af Antarktis - altså modsat af, hvordan det er i dag. Størstedelen af Jordens magnetfelt ser ud til at stamme fra processer i Jordens indre kerne. Så det er sandsynligvis her nøglen til forståelsen af ændringerne i Jordens magnetfelt skal hentes. Kilden er elektriske strømme i det flydende lag i Jordens kerne.

Lo Pan kompassets ringe

Lo Pan kompasset findes i mange forskellige størrelser og i varierende grader af kompleksitet. Fra størrelse på omkring 6 cm. og op til over 100 cm. i diameter. Antallet af ringe (tseng) variere fra 7 og op til 39. Nogle ringe er faste og går igen i alle de forskellige udgaver af Lo Pan kompasset, mens andre kun er på udgaver af Lo Pan kompasset, der benyttes af specifikke skoler eller sågar kun en speciel feng shui ekspert.

Hver ring er opdelt i divisioner eller sektorer, der kan variere i antal fra mellem 8 og 720. En vigtig ting at huske er at mens det vestlige kompas måle eksakte kompasgrader, måler det kinesiske kompas i intervaller. Eksempelvis er syd på et vestligt kompas 180 grader, mens syd på et kinesisk kompas ligger i intervallet 157.5-202.5 grader.

Den bedste måde at få en forståelse for Lo Pan kompasset er ved simpelthen at gennemgå de enkelte ringe og deres betydning en efter en. I nedenstående illustration kan du ved at køre musen over får en beskrivelse af de enkelte ringe. Vi starter dog med at give den vigtigste ring - de 24 bjerge - en grundig gennemgang, således at du får forståelse for hvorledes kompasset fungerer.

Måske husker du fra gennemgangen af trigrammerne at der i det kinesiske kompas er otte kompasretninger (Syd, sydvest, vest, nordvest, nord, nordøst, øst og sydøst). Disse otte kompasretninger, eller mere korrekt; kompasintervaller, opdeles i Luo Pan kompasset, hver i tre dele, hvorved fås 24 kompasretninger, eller som de også kaldes; de 24 bjerge.

Nedenfor er illustreret hvordan de 24 bjerge er opdelt i kompasintervaller, hvilket navn de har på kinesisk, om de er tilknyttet stem eller branch, hvilket element de er tilknyttet, hvilket dyretegn de er tilknyttet samt om de er yin eller yang. Som nævnt fungerer de tre plader uafhængigt af hinanden, hvilket betyder at rækkefølgen af elementerne i de tre plader ikke er den samme. Ringen de 24 bjerge er placeret i den jordiske plade.


Syd

S1

157.6º - 172.5º

Ping

Stem

HEXAGRAMMER_tri_type_5.gif (112 bytes)

S2

172.6º - 187.5º

Wu

Branch

Li

S3

187.6º - 202.5º

Ting

Stem
Sydvest

SW1

202.6º - 217.5º

Wei

Branch
HEXAGRAMMER_tri_type_4.gif (122 bytes)

SW2

217.6º - 232.5º

Kun

Trigram

KUN

SW3

232.6º - 247.5º

Shen

Branch
Vest

W1

247.6º - 262.5º

Keng

Stem
HEXAGRAMMER_tri_type_2_1.gif (116 bytes)

W2

262.6º - 277.5º

Yu

Trigram
DUI

W3

277.6º - 292.5º

Hsin

Stem
Nordvest

NW1

292.6º - 307.5º

Xu

Branch
HEXAGRAMMER_tri_type_1.gif (109 bytes)

NW2

307.6º - 322.5º

Qian

Trigram
QIAN

NW3

322.6º - 337.5º

Hai

Branch

Nord

N1

337.6º - 352.5º

Jen

Stem
HEXAGRAMMER_tri_type_7.gif (119 bytes)

N2

352.6º - 7.5º

Tzu

Branch
KAN

N3

7.6º - 22.5º

Kuei

Stem
Nordøst

NE1

22.6º - 37.5º

Chou

Branch
HEXAGRAMMER_tri_type_3.gif (114 bytes)

NE2

37.6º - 52.5º

Ken

Trigram
GEN

NE3

52.6º - 67.5º

Yin

Branch
Øst

E1

67.6º - 82.5º

Chia

Stem
HEXAGRAMMER_tri_type_6.gif (119 bytes)

E2

82.6º - 97.5º

Mao

Branch
Zhen

E3

97.6º - 112.5º

Yi

Stem
Sydøst

SE1

112.6º - 127.5º

Chen

Branch
HEXAGRAMMER_tri_type_2.gif (112 bytes)

SE2

127.6º - 142.5º

Hsun

Trigram
Xun

SE3

142.6º - 157.5º

Ssu

Branch
De 24 bjerge (Shi Si Shan)

Denne ring er så vigtig at den er gentaget ikke mindre end tre gange på de Lo Pan kompasser, der benyttes i San He skolen. For at forstå hvorfor denne ring er så vigtig må vi indledningsvis se på de elementer, den er opbygget af.

Ringen opbygges ved at man starter med at markere de såkaldte centre af sydvest, nordvest, nordøst og sydøst. Dette gøre ved brug af fire af de i alt otte trigrammer (Kun, Chien, Ken og Hsun). Dette er trigrammerne for Jord, Himmel, Bjerg og Vind. Dernæst placeres de 12 jordiske grene (12 Earthly Branches - jf. eventuelt kapitlet om den kinesiske kalender), ved at anbringe en jordisk gren på hver af de fire kardinale kompasretninger - nord, syd, øst, vest - samt en jordisk gren på hver side af de fire trigrammer. Endelig tages 8 af de i alt 10 himmelske pæle (10 Heavenly Stems) og disse benyttes til at udfylde de tomme pladser i ringen. De to tiloversblevne himmelske pæle, er tilknyttet Jord og bliver placeret i centrum af Lo Pan kompasset. De har ingen plads ude i selve ringen de 24 Bjerge.

Hvis du nu blot er forvirret på et højere plan er der bestemt ikke noget at sige hertil. Feng shui er lige præcist på dette område en ret kompliceret affære. Vi berører da heller ikke dette område af feng shui helt til bunds, da det ganske simpelthen er alt for omfattende, men en grundide om hvordan kompasset kan benyttes og en grundig basisviden om området har du dog mulighed for at få igennem dette kapitel.

Ringen de 24 bjerge benyttes blandt andet til at finde hvilken kompasretning din bolig har front mod, og hermed det forløb som den såkaldte Front-serie af stjerner har - her er vi inde i det område af feng shui, som kaldes Flying Star, hvilket behandles i næste kapitel.

Ringen benyttes også til at finde de områder i en bolig hvor Jord Ch'ien er meget stærk. De fire trigrammer repræsentere såkaldte spirituelle døre, der alle er ugunstige retninger. Grundet afvigelsen mellem den magnetiske nord og den fysiske nordpol, befinder de spirituelle døre sig til venstre for deres magnetiske kompasretning. De fire spirituelle døre er Spøgelsedøren (Kuei-men); Den jordiske dør (Ti-hu); Den menneskelige dør (Jen-men) og den himmelske dør (Tien-men). Disse retninger er oftest markeret med rødt på Lo Pan kompasset. Vi kommer nærmere ind på hvad dette egentlig betyder i kapitlet om Kua-tal.

Endelig - blandt meget andet - kan ringen de 24 bjerge også benyttes til at lokalisere den kompasretning, som er modsat det indeværende dyreårs kompasretning. Altså den kompasretning, som er placeret modsat det dyretegn, hvis år vi er inde i. År 2004 er eksempelvis et Abe år (232.6º - 247.5º) og den energi som kommer modsat Abens kompasretning anses i år 2004 for at være Sha Ch'i.

Denne antagelse - tillige med antagelsen om at du bør undgå at sidde med front modsat dit kinesiske dyretegn samt undgå at opholde dig alt for meget i de områder i din bolig, som er dækket af denne kompasretning - benyttes som fundament for feng shui skolen San He, der undertiden også kaldes Den tredobbelte kombinations skole. Du bør i øvrigt også undgå at rejse eller benytte Jord-energi i den kompasretning som er modsat de kinesiske dyretegn. Vi kommer nærmere ind på betydningen af dit kinesiske dyretegn i kapitlet om den kinesiske kalender.

For nu at gøre en lang historie kort, så har vi med ovenstående eksempler forsøgt at vise at Lo Pan kompasset mere er et værktøj, der benyttes i vidt forskellige dele af feng shui, end det er en konkret skole, der siger, gør sådan og sådan.

Ergo vil en komplet gennemgang af de enkelte ring og deres betydning mere eller mindre være en komplet gennemgang af feng shui - og denne gennemgang har vi valgt at lave på en anden måde, nemlig ved at gennemgå skolerne en for en. Det ville således være dobbeltkonfekt hvis vi gentog de samme ting her. Du vil kunne bemærke at vi i gennemgangen i øvrigt, nævner hvor Lo Pan kompasset traditionelt benyttes.

Vi har dog lovet - og det vil vi selvfølgelig leve op til - at du får en gennemgang af hvad de vigtigste ringe betyder. Når du holder markøren på skærmen, hen over navnene på de enkelte ringe i kolonnen yderst til højre nedenfor, fremkommer en forklaring på ringens betydning.


Centrum

Den jordiske plade
1. Den tidligere himmels rækkefølge
2. Den senere himmels rækkefølge
3. De 24 bjerge
4. De 10 himmelske pæle
5. Landbrugets 24 sæsoner
6. De 72 drager
7. Kalibrering af metallet

Den menneskelige plade
8. Den menneskelige plade
9. De 24 bjerge
10. De 60 drager
11. Digtet
12. Træ-stjernen
13. Kalibrering af vildnesset

Den himmelske plade
14. Den himmelske plade
15, 16 og 17
18. De 61 elementer i måneåret
19. De 28 stjerne-konstalationer
20. I Ching


Andre vigtige ringe

Feng Shui værktøjer, der oprindeligt kommer fra Kompasskolen er blandt andet; bazhai (de otte huse), ming gua (skæbnens trigrammer), de fem elementer, pagua'en, de ti himmelske stammer samt kua-tal. Disse værktøjer vil blive belyst i detaljer igennem denne sektion om feng shui. Om værktøjerne oprindeligt kommer fra den ene eller anden skole er dog ikke vigtig, idet langt det meste udøvelse af feng shui idag, som nævnt, benytter sig af begge teorier.

Der findes stadig idag mange forskellige Feng Shui skoler og nogle af disse modsiger sig selv og hinanden. Forklaringen kan findes i at nogle disse skoler er "New Age" Feng Shui skoler, der har en tendens til at blande traditionel klassisk Feng Shui med Orientalsk kultur, traditioner, overtro, astrologi og ikke mindst indendørs arkitektur.

De to klassiske hovedskoler; Form skolen og Kompas skolen er meget forskellige skoler, der komplementerer hinanden. I dagens praksis er Form- og Kompasskolen ikke to adskilte skoler og de fleste udøvere af Feng Shui benytter sig af begge teorier.

Gratis bog om Feng Shui

netspirit


Gratis Feng Shui

Epub på dansk - Nemt, gratis.Gratis og nemt. Epub. Grundbog i Feng Shui. NetSpirit søger at følge med udviklingen. Og da det er blevet populært at læse via epub (elektronisk publikation, populært kaldet elektronisk bog) tilbyder vi også vores indhold i form af dette format.


Således har du mulighed for at downloade alle vores nye epubs ganske gratis. Indholdet af disse er tilpasset epub formatet således at du kan downloade og tage dem med på ferie, læse ved stranden, i sommerhuset mv. Ideen er den samme som her på NetSpirit. Der tages svært tilgængeligt stof og søges at præsentere det på en overskuelig og letforståelig måde. Gratis og nemt. Download via nedenstående link, eller besøg Saxo hvor vores bøger også tilbydes.


Besøg også meget gerne vores online bibliotek hvor der er samlet talrige bøger om spiritualitet - Alt er ganske nemt og gratis. Du kan gratis downloade vores bøger, eller du kan vælge at læse dem her på NetSpirit. Se biblioteket


-----------------------------------


Beskrivelse: Grundbog i Feng Shui. En guide til hvorledes du kan styrke dit helbred, formue og lykke med feng shui. Hvis du begynder at følge Feng Shui forskrifterne vil du komme til at opleve stor fremgang i alle livets forhold. Din karriere vil tage fart, dit kærlighedsliv vil blomstre, succes vil være med dig i alle livets forhold og du vil opnå et harmonisk og lykkeligt liv med stor fremgang, ikke mindst i pengesager. Du vil hurtig opleve hvordan du kommer i større ro og harmoni med dig selv og dine omgivelser, samt opnår succes, glæde og velværd.

Lyder det ikke storartet.

Prøv det og se hvad der sker!


Gratis Feng Shui epub bog "Styrk dit liv med feng shui"


netspirit

DOWNLOAD GRATIS BOG OM FENG SHUIEn gratis grundbog i Feng Shui


"Styrk dit liv med feng shui" er en grundbog i Feng Shui. Vi kommer naturligvis omkring feng shui indretning, feng shui principper, feng shui tips, feng shui farver - og endvidere søges belyst de mere overordnede filosofiske østerlandske tanker og visdom, der ligger til grund for Feng Shui.


Du vil efterfølgende være i stand til selv at praktisere feng shui og vide hvorledes du bedst indretter dit soveværelse, optimal indretning af stue - og på det personlige plan, hvorledes du kan benytte feng shui til at få held i kærlighed, forbedre dit sexliv samt styrke dine relationer og dit netværk.


Du vil hurtig erfare at der i Feng Shui er mange regler. Med principperne for hvorledes du indretter dit soveværelse, børneværelse, kontor, stue, entre mv. er stort set de samme. Så indretning er nemt med feng shui når du først har fået de nødvendige tips og kender de basale regler og principper. Og husk at såfremt du har spørgsmål om indretning via feng shui så kan du ganske gratis og nemt stille spørgsmål i vores spørgeforum - Stil et spørgsmål om Feng Shui

Træk din gavmildhed fra i skat!


NetSpirit tilbyder ganske gratis adgang til alt vores materiale. Vi søger at tage svært tilgængeligt stof og præsentere det på en overskuelig og letforståelig måde. Gratis og nemt. Vil du støtte driften af NetSpirit med blot 5, 20, 50, 100 kr vil det gøre en stor forskel.


MobilPay: 26235940

Bank: Reg. 5015 Konto. 000 12 577 84