Skip to navigation | Skip to content

 

Profeter og profetier

Du er her: NetSpirit - Emner - P - Profeter & profetier

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4047
Online profiler 0
Online gæster 219
Åbne spørgsmål 605
Besvarede spørgsmål 2989

Almanak

Thu, 23. May 2019

Solen i dag

Solopgang:04:50
Solnedgang:21:23

Månen lige nu

Full Moon

Profeter & profetier

Profeti er afledt af det græske ord prophéteia, der betyder forudsigelse. En profet er en sandsiger, en seer. Man operer i kristendommen med at der findes sande og falske profeter.

For at være en sand profet skal man opfylde tre grundlæggende kvalifikationer:

1) Tale i Guds navn - hvilket i sagens natur er lidt svært at såvel, bevise som modbevise! 2) De ting man forudsiger skal gå i opfyldelse - hvilket i de falske profeters tilfælde kan ske enten ved en tilfældighed eller ved dæmonernes indvirken. Og 3) Ens profetier må være i harmoni med de af Guds åbenbarede ord og påbud der er blevet nedskrevet frem til deres tid.

Det er især med hensyn til det tredje punkt at mange "falske" profeter kommer til kort. Den kendsgerning at de eksperimenterer med magi, astrologi og det okkulte afslører dem, for ikke én af bibelens profeter går ind for astrologi som et middel til at kommunikere med Gud ! Profeten Moses talte i klare, utvetydige vendinger mod profeter af eksempelvis Nostradamus' slags. Han sagde: "Der må ingen findes som dig, der driver spådomskunst, tager varsler, er sandsiger eller øver trolddom - eller gør spørgsmål til genfærd og sandsigerånder. Thi enhver, der øver sligt, er Jehova vederstyggelig." - 5 Mos. 18:10-12.

De sande bibelske profeters hovedopgave bestod (består) i øvrigt ikke i at forudsige fremtidige begivenheder. Deres hovedformål var at virke som et kommunikationsled mellem Skaberen og hans skabninger. Når deres meddelelser indeholdt udtalelser vedrørende fremtiden, var det, kun som et "biprodukt". De bibelske profeter der var bemyndiget af Gud, forudsagde heller aldrig noget blot for at tilfredsstille menneskers nysgerrighed. Alle deres forudsigelser havde forbindelse med Guds vilje, hensigt, normer eller domme Og da de bibelske profeters hovedformål var at anbefale Guds moralnormer og love, var det ikke nødvendigt at vente i årevis før man kunne afgøre om de talte sandt eller falsk.

Hsitorien er fyldt med profeter og berømte profetier. Indenfor såvel kristendommen som Islam og andre af de store religioner finer vi en del profeter og profetier. I det gamle testamente  spiller profeter en stor rolle for det gamle Israels historie. Udviklingen blev hele tiden animeret af profeterne, og så kommer Kristus som åbenbaringen selv. Han er ikke kun profet. Han taler ikke kun på vegne af Gud. Han er Gud. Nogle har den teori, at kirken siden har overtaget profeternes arbejde.

En anden teori går ud på, at nu da vi har biblen, så behøver vi ikke længere Guds ord via profeter. Synspunktet er her at åbenbaringen skulle være afsluttet med den sidste apostel. Og i fortsættelse af denne tankegang opfattes profetien også afsluttet. Muhammad er efter islamisk opfattelse den sidste af en lang række profeter. Efter ham kommer der ikke flere. Han er "profeternes segl".

Disse synspunkter imødegås af andre, der mener at der også efter åbenbaringen har der været profeter. Og atter andre anlægger det synspunkt at der også i vore dage findes ægte profeter. Eksempel på en herre, der tillægges sådanne evner er den indiske guru; Sri Sathya Sai Baba, der kort omtales i afsnit om "De opstegne mestre". Et begreb og en teori, der i øvrigt støtter antagelsen om at profeternes tid slet ikke er forbi. LINK MANGLER

I lære som profet!

Et af de mere kurisiøse indslag i området profeter og profetier kommer fra en video med tilhørende håndbog udgivet af Kent Simpson, der titulere sig selv som ”Prophetic Minister in the School of the Prophets, Forth Worth, Texas" - hvilket kan oversættes til noget i retningen af ”åndelig præst i profetskolen i Fort Worth, Texas, USA".
Videoen og håndbogen har titlen " Vil du gerne være en profet? Dette kan lade sig gøre for 450 dollars !"

I håndbogen står følgende:

”Prophetic Ministries har sat sig til målet, at uddanne et folk, som er lydhør overfor det, hvad den hellige ånd har at sige til kirken. Uddannelsen begynder med et kursus i profetskolen. Hvis man har afsluttet dette, har man fået ti videobånd (der følger så en liste med en mængde titler)… og derefter modtager eleven ordinationen og præstelicensen fra ”Prophetic Ministries Tabernacle” i Fort Worth, Texas.

Man bliver dermed den del af denne tjenestes profetiske bevægelse…ordinerede absolventer bliver automatisk en del af denne uddannede profetskare. Det er erfarne præster med   en mængde af forskellige åndelige gaver, som har gjort det muligt for guds hær, at gå imod dette netværk af forskellige sandsigere… (Prisen for dette kursus er 45 US Dollars for hver lektion, og 450 US Dollars for dem alle, incl. Porto  og omkostninger. Vi accepterer Master Card, Visa, Discover og American Express”.

Forskellige profeter

Der har igennem tiden været en del profeter. Af de mere berømte kan nævnes Muhammed, Abraham, Jesus, Esajas, Daniel, David og Johannes døber. Sidstnævnte er et eksempel på at man godt kan være ægte profet uden nogensinde at have skrevet noget ned. Af andre kan nævnes Elisa, Gad, Ahija, Iddo, Obed og Schemaja – alt sammen navne, som kun få af os har hørt om. Alligevel benævner Den Hellige Skrift dem for at være profeter.

På den anden side, kan der også være anerkendte profeter, som har forfattet skrifter, som ikke findes i Den Hellige Skrift, som f.eks. nævnes i 1. Krøn. 29,29: ” v29 Hvad der er at fortælle om kong David, står fra først til sidst i seeren Samuels Krønike og i profeten Natans Krønike og i seeren Gads Krønike.” Disse bøger findes ikke i bibelen som selvstændige bøger. Profeten Nathan tilretteviste kong David, fordi han havde begået ægteskabsbrud med én af hans officerers hustru, for derefter at lade ham ombringe, for at skjule sin egen synd. Profeten sagde ham sandheden i hoved: ”Du er manden!”  Han åbenbarede således Davids skyld. Nathan skrev profetiske skrifter, men de findes ikke i Det Gamle Testamente. Det betyder dog ikke, at profeten Nathan ikke er en ægte Guds profet.

Man behøver heller ikke at være en mand, for at kunne få kaldelsen til profetgerningen. Såvel i det Gamle og det Nye Testamente møder vi profetinder: Debora, Dommerbogen 4,4. Hulda, 2. Kongebog 22,14. Hanna, Lukas 2,36. Evangelisten Filip havde fire døtre, der alle profeterede, Apostlenes Gerninger 21,9.

Nostradamus

En af de mest kendte profeter er Nostradamus. Af de påståede 946 forudsigelser man tillægger Nostradamus, regnes kun omkring 70 for at være gået i opfyldelse til en vis grad. Det bliver til en nøjagtighed på omkring 7 procent. Og selv disse spådommes opfyldelse er temmelig „søgte", kan "opfyldes" på flere forskellige begivenheder, og kan endelig skyldes „frække forfalskninger" foretaget af hans fortolkere. Som andre spåmænd var Nostradamus mester i flertydighed og ord med dobbelt betydning, hvilket nok er medvirkende til at have holdt hans profetier i live frem til vor tid.

I det følgende gennemgås lidt nærmere Nostradamus liv og fremsatte profetier.

Michel de Notredame, 14-12-1503 - 1566. Født af de jødiske forældre Renée de St. Remy og Jacques de Nostredame, måtte konvertere til kristendommen omkring 1501, eller miste alt deres ejendom, efter beslutning fra 1488 af Karl VIII, som senere blev bekræftet af Ludvig XII i 1501, konventer eller få beslaglagt alt ejendom. Blev opkaldt efter ærkeenglen Mikael, for derved at opnår accept i både kristne og jødiske kredse.

Jean de St. Remy, Nostradamus morfar som var læge, besluttede at tage vare på Nostradamus uddannelse, derfor flyttede Nostradamus ind hos ham. På daværende tidspunkt var det at være læge, noget ganske andet end den er idag. Det betød fx., at man indsamlede urter; planteudkog og -udtræk var de eneste kendte effektive mediciner.

Det betød også, at man var astrolog. Det var almindeligt antaget - og blev doceret på universiteterne - at virkningen af lægemidlerne varierede med stjernernes påvirkninger på tidspunktet for indtagelsen. Endelig betød det helt sikkert, at man var magisk interesseret. En sådan interesse ville for en jøde, kun kunne overføres på et studium af den hellige Kabbala, selv om Nostradamus var døbt i den kristne kirke og offentligt bekendte sin troskab for denne kirke, er der under hans unge år visse antydninger af, at hans loyalitet måske ikke har været udelt.

Jean de St. Remy, Nostradamus morfar døde mens Nostradamus stadig var barn, og han flyttede tilbage til sine forældre i St. Remy-en-Crau, hvor hans uddannelse blev overtaget af farfaderen, Pierre de Nostredame. Da Nostradamus var en usædvanlig klog elev, besluttede man at sende ham til universitetet i Avignon. For at blive optaget måtte han bestå eksamen i grammatik, retorik og filosofi. Grammatik og retorik var et spørgsmål om hukommelse, og Nostradamus havde en fremragende hukommelse, så han klarede sig udmærket.

Filosofien, et emne der indbefattede astrologi og naturvidenskab, klarede han endnu bedre. Hans studier under bedstefædrene havde båret frugt, og eksaminatorerne indså, at han var langt forud for sine medstuderende, at han blev sat til at undervise dem. Ifølge Nostradamus' sekretær og elev, Jean-Aymes de Chavigny, som kommer med påstanden om at den unge Nostradamus, belærte sine elever om, at jorden var rund, der i løbet af et år bevægede sig rundt om solen, og de forskellige planeter gjorde det samme. Hvis det er sandt, kunne det næsten være det første ubemærkede eksempel på hans profetiske evner. De lærde var på denne tid fælles om deres syn på en flad jord som solsystemets centrum. Med tiden fremsatte Galilei ideén om det modsatte, men først omkring 100 år senere.

Da Nostradamus klarede sig godt i Avignon, besluttede hans far, at han skulle være læge, og arrangerede hans overførsel til Montpellier, der på daværende tidspunkt var kendt for at have landets fineste lærestol i medicin. Der var dog en makaber baggrund for denne berømmelse.

Skolen havde siden 1376 haft ret til at foretage dissektioner samt én gang om året at kræve liget af en henrettet forbryder udleveret. Hvor makabert det end måtte lyde, fungerede systemet dog, og gennem årene opbyggede professorerne i Montpellier en anatomisk viden, der langt overgik andre lærdomscentres, hvoraf de fleste henholdt sig til gamle græske og romerske lærebøger, baseret på overtro og gætteværk. Sandheden er, at de fleste medicinske fakulteter - selv de bedste som fx Montpellier - docerede en blanding af kvaksalveri, alkymi, astrologi, magi, primitive kirurgi og, højst sandsynligt, nogle få virkningsfulde kure. Nostrasamus var tre år i Montpellier, hvorefter han skulle til eksamen.

I middelalderen foregik eksaminer i den akademiske verden som disputter, dvs. en meningskamp mellem den studerende og professorerne. Efter mødet med Nostradamus var hans professorer tilstrækkeligt imponerede til at belønne ham med den skarlagen-farvede kappe, forsynet med hætte, der kendetegnede en videnskabsmand, men ikke en læge. For at opnå denne anerkendelse, måtte Nostradamus i tre måneder undervise under opsyn og derpå præsentere sig for fire forskellige professorer, der hver især ubarmhjertigt udspurgte ham om behandlingen af og kuren for en sygdom.

En uge senere efterfulgtes dette af et besøg hos universitetets nominelle overhoved; med en lille stift slog denne ned et tilfældigt sted i en medicinsk tekst og valgte dermed den næste sygdom, eksaminanden skulle behandle. Efter alt dette, skulle Nostradamus så inden for 24 timer fremlægge en afhandling over aforisme af Hippokrates (lægenskunstens fader), ligeledes tilfældigt valgt. Afhandlingen som fandt sted i St. Michel-kapellet, der var en del af Notre Dame des Tables-kirken, og varede 4 timer blev erklæret en dundrende succes, og efter en uge modtog Nostradamus fra biskoppen af Montpellier sin tilladelse til at virke som læge.

Nostradamus forlod dog medicinen på højdepunktet af sin karriere, for at hellige sig sit forfatterskab. I 1444 ankom han til Marseille for her at bekæmpe et nyt udbrud af pest. To år senere blev han overtalt af en deputation fra Aix-en-Provence om at flytte til byen, der var så alvorligt ramt af sygdommen, at hovedparten af dens overlevende borgere var flygtet, at den lovgivende forsamling, domstole og kirker ikke længere fungerede, og at ukrudtet voksede i gaderne. Byen porte havde været lukket i det meste af et år for til en vis grad at isolere sygdommen. Nostadamus gik i arbejde, og pesten begyndte at gå i sig selv igen. Byen tildelte ham livsvarig pension og overdængede ham med gaver.
Snart efter blev han kaldt til Lyon for at bekæmpe pesten der. Nostradamus var nu blevet en af landets mest succesrige pestlæger. I 1547 vendte han tilbage til Salon belæsset med endnu flere gaver. Nostradamus blev gift anden gang 11 november 1547 med enken Anna Ponsart Beaulme, kort efter begyndte han arbejdet på den bredt anlagte samling profetier, der skulle sikre hans berømmelse op gennem tiden.

Hans første udgivelse i 1550, var en almanak, den fik straks samme succes som hans rosenpiller. Han tildelte hver af årets måneder et forudsigende digt på fire vers, et såkaldt quatrain. Sådanne quatrainer skulle senere spille en fremtrædende rolle i hans seriøse profetiske virke. Hans almanak tiltrak sig så megen opmærksomhed, at han lod sig overtale til at udgive den årligt og vedblev med det til sin død.
På samme tidspunkt blev Chavigny, som havde studeret under Jean Dorat, Nostradamus elev, hvilket blev starten på et livsvarigt forhold. Året 1552 blev et travlt år for Nostradamus. Udover at udgive almanakken var han i gang med arbejdet på sine profetiske Centuries et presages. Han udgav også sit første større værk, Traité des fardements et senteurs, som var en samling opskrifter på skønhedsmidler, hudcremer, kærlighedsdrikke og marmelader.

I 1555 udkom den første samling Centuries. Titlen henviser ikke til noget tidsrum, men derimod til antallet af quatrainer (vers, strofer), latin centum=hundrede, deraf titlen Centuries. Nostradamus havde arbejdet på centurierne i længere tid, drevet af en umiddelbar idé om vældige forandringer i Europa og borgerkrigen i Frankrig. I starten holdt ham dem (profetierne) længe for sig selv, idet han ikke ønskede at udgive dem, da han tænkte, at deres hidtil ukendte form og indhold måtte give anledning til endeløse forvanskninger, smædeskrifter og mere end ondskabsfulde angreb, hvilket da også viste sig at blive tilfældet. Til sidst udgav han dem, besejret af et ønske om at være nyttig for offentligheden, og straks udbredtes deres ord og ry gennem vore landsmænd og fremmedes mund med den største ærefryd, skrevet af Chavigny, Nostradamus elev.

Af de 946 forudsigelser man tillægger Nostradamus, regnes kun omkring 70 for at være gået i opfyldelse til en vis grad. Og selv af disse mener nogle skeptikkere at de kun kan regnes for at være gået i opfyldelse grundet tilnærmelser og fordrejninger foretaget af hans fortolkere; blandt disse medregnes forudsigelsen af hans egen død. Nogle spådommes opfyldelse er temmelig „søgte", og nogle kan „opfyldes" på flere forskellige begivenheder. Af ting som Nostradamus skulle have lavet profetier om er JFK, den første mand på månen, Napoleon og atombomben.


Vil du vide mere

Idet begrebet profeter og profetier handler om at spå er der en naturlig relation til afsnittet om Skæbnebegrebet. Endvidere er der naturlige relationer til begrebet Hekse og til begrebet De opstegne mestre, der blandt andet handler om at der også i vore dage findes ægte profeter imellem os.