Skip to navigation | Skip to content

 

Tarotkort

Du er her: NetSpirit - Emner - T - Tarotkort - Læs om Tarotkort

Tarotkort

Tarotkort beskrivelser

Tarotkort illustrationer

Træk et tarotkort

Tarotkort forskellige oplæg

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4047
Online profiler 0
Online gæster 185
Åbne spørgsmål 605
Besvarede spørgsmål 2989

Almanak

Thu, 23. May 2019

Solen i dag

Solopgang:04:50
Solnedgang:21:23

Månen lige nu

Full Moon

Den store Arkana

Arkana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Målet for den religiøst inspirerede tarotoplægger er at føre mennesket fra ubevidsthed om at være en del at det større, vi er kommet fra. Symboliseret ved Narren, som er det første kort i Arkana Major, til at blive en bevidst del af det større, vi er kommet fra, symboliseret ved Universet, som er det sidste kort i Arkana Major. Arkana Major beskriver således menneskets fulde spirituelle udviklingsproces gennem genfødslerne - frem mod igen at blive en del af den guddommelige energi, som det oprindeligt udsprang af.

De toogtyve kort kan ses som billeder på udviklingesveje, universielle principper, universielle erfaringer, hvert eneste menneske gerne skulle drage i løbet af sit liv. Jung kaldte disse principper for de store arketyper, der opleves ens, uanset kulturel eller familiær prægning.

Klik på de enkelte tarotkort og få en forklaring på tarotkortets betydning

De 22 prøvelser

Som nævnt kan de toogtyve kort ses som billeder på udviklingesveje, universielle principper, universielle erfaringer, hvert eneste menneske gerne skulle drage i løbet af sit liv. Jung kaldte disse principper for de store arketyper, der opleves ens, uanset kulturel eller familiær prægning. Arcana Major betyder "de store hemmeligheder" og dækker over toogtyve universielle erfaringer, hvert eneste menneske oplever i løbet af sit liv.

Der vil være tidspunkter i dit liv hvor du oplever "ingen frygt" (Narren). Du praktiserer dagligt kommunikationens kunst (Magikeren), som omfatter din selvindsigt og selvtillid (Ypperstepræstinden), når du udstrækker kærlighed med visdom (Kejserinden) og inddrager din egen magt og lederevner for at styrke andre (Kejseren).

Det er gennem de erfaringer, du drager igennem livet, at du nærmere dig en fornemmelse for tro og spiritualitet (Ypperpræsten), og som sætter dig i stand til at indgå relationer med andre mennesker (De elskende). I alle aspekter af det du foretager dig, bliver du stillet over for virkningerne af det du forårsager (Stridsvognen), og det kræves af dig at du finder ud af at afbalancerer de erfaringer du drager dig på en rimelig og retfædig måde (Retfærdigheden). Gennem at stole på dine erfaringer (Eremitten), er du i stand til at vende dit liv i gunstige og positive retninger (Lykkehjulet), hvilket anbringer dig i situationer og relationer, hvor du kan udtrykke din styrke og livslyst (Lyst), og som gør det muligt for dig at bryde vante handlingsmønstre og gå helt nye veje (Den hængte mand).

I den forbindelse bliver du nødt til at give slip på fortiden og lukke døren efter dig. Det er nødvendigt at give slip for at bevæge sig fremad (Døden). Efter et stykke tid vil du være i stand til at se på fortiden med humoristisk sans (Djælven). Du får hermed fornyet energi til at nedbryde det kunstige og uægte (Tårnet) og hermed erkende din egen iboende natur. Du vil herefter lyse af selvindsigt og selvtillid (Stjernen), hvilket vil give dig styrken til at forlade gamle kendte verdener og gå gennem portene for at udforske nye verdener. Ved at lade dine valg i livet være baseret på din intuition og din egen fornemmelse for hvad der er rigtig og forkert, bliver du i stand til at være naturlig, produktiv og stimulerende i teamwork, partnerskab og fælles bestræbelser (Solen).

Ved fortsat at bruge din sunde dømmekraft og betragte dine relationer og gøremåls historie og dit liv som helhed, kan du transformere dommeren til det retsindige vidne (Dommedag). Når du har gjort dig fri af selvkritiske mønstre og blevet i stand til at se på dig selv med kærlige objektive øjne, er du i stand til at opbygge nye verdner såvel indeni som udadtil (Universet).

Hofkortene

Hofkortene, der også kaldes de kongelige symboler er 16 kort, der demonstrerer mesterskab på forskellige bevidsthedsniveauer. Hvis et hofkort trækkes viser det at mesterskab på et vist niveau er blevet realiseret og er aktuel i den pågældende situation. Hofkortets serie viser på hvilket bevidsthedsniveau mesterskabet p.t. finder sted eller demonstreres.

Hvert individ har i sig et grundlæggende mesterskab på et af de fire plan. Dette plan er vores udgangspunkt for at lærer og lærer fra os. Planet er bestemt ud fra det navn, vi fik fra fødsel og findes ved at tælle bogstaverne i dit fulde fødselsnavn. Hvis det samlede antal bogstaver er højere end 16 beregner du tværsummen. Det tal du kommer frem til repræsenterer dit såkaldte iboende mesterskab også kaldet din indre Lærer og er den grundlæggende kvalitet du har med dig igennem hele livet uanset hvilke andre egenskaber du måtte vælge at udforske, eksempelvis som følge af navneændring. Navneændring ses som et tegn på erkendelse af nye talenter, evner og ressourcer, der bliver mestret og udnyttet. Se i beskrivelsen af kortene nedenfor, hvilket, der repræsentere dit iboende mesterskab.

Udover mesterskab symboliserer hofkortene vigtige personer i vores liv, der fungerer som "ydre spejl" for vores indre mesterskab. Kongen og dronningen i en serie vil vise os mennesker, som er på vores egen alder eller ældre, mens prins og prinsse vil vise os mennesker som er på vores egen alder eller yngre.


Hofkortene - Sværdene; det mentale plan

Hofkortene - Bægerne; det emotionelle plan

Hofkortene - Stokkene; det åndelige, intuitive plan

Hofkortene - Mønterne; det fysiske planDe indre mesterskaber

Hofkortene, der også kaldes de kongelige symboler er 16 kort, der demonstrerer mesterskab på forskellige bevidsthedsniveauer. Hvert individ har i sig et grundlæggende mesterskab på et af de fire plan. Dette plan er vores udgangspunkt for at lære og lære fra os. Planet er bestemt ud fra det navn, vi fik fra fødsel og findes ved at tælle bogstaverne i dit fulde fødselsnavn.

Hvis det samlede antal bogstaver er højere end 16 beregner du tværsummen. Det tal du kommer frem til repræsenterer dit såkaldte iboende mesterskab også kaldet din indre Lærer og er den grundlæggende kvalitet du har med dig igennem hele livet uanset hvilke andre egenskaber du måtte vælge at udforske, eksempelvis som følge af navneændring. Navneændring ses som et tegn på erkendelse af nye talenter, evner og ressourcer, der bliver mestret og udnyttet.

Se i tabellen hvilket indre mesterskab, du kom ind i denne verden med.


Mønterne 1) Konge 5) Dronning 09) Ridder 13) Page
Sværdene 2) Konge 6) Dronning 10) Ridder 14) Page
Bægerne 3) Konge 7) Dronning 11) Ridder 15) Page
Stokkene 4) Konge 8) Dronning 13 Ridder 16) PageUdover mesterskab symboliserer hofkortene vigtige personer i vores liv, der fungerer som "ydre spejl" for vores indre mesterskab. Kongen og dronningen i en serie vil vise os mennesker, som er på vores egen alder eller ældre, mens page og ridder vil vise os mennesker som er på vores egen alder eller yngre. Hvis et hofkort trækkes viser det at mesterskab på et vist niveau er blevet realiseret og er aktuel i den pågældende situation. Hofkortets serie viser på hvilket bevidsthedsniveau mesterskabet p.t. finder sted eller demonstreres. Kongen og dronningen betegner ældre mesterskab, eller mesterskab, der har eksisteret i et stykke tid. Pagen (også benævnt prinsen) og ridderen (også benævnt prinsessen) betegner nyt, men dog realiseret mesterskab.

Kongen og ridderen viser bevidsthed under udvidelse og i bevægelse. Dronningen og Pagen viser bevidsthed, der er under fordybelse. Den enkelte serie (mønterne, sværdene, bægerne, stokkene) som hofkortet befinder sig i viser hvor udvidelsen og bevægelsen (Konge og Ridder) finder sted. Og hvor centreringen og fordybelsen (Dronning og Page) gør sig gældende. Dette kommer vi nærmere ind på i kapitlet "Fortolkning af tarotkort", for nærværende skal du blot være opmærksom på at hofkortene viser 16 forskellige mesterskaber, samt huske hvilket indre mesterskab, du kom ind i denne verden med.

Mønterne symboliserer den ydre virkelighed: økonomi, karriere, sundhed, relationer og kreativitet.
Mønternes fire mesterskaber kaldes af denne grund for de fire fysiske mesterskaber.
Mønternes Konge Mesterskab mht. velstand og overflod.
Mønternes Dronning Mesterskab mht. kost og ernæring - opbygger frugtbare verdener.
Mønternes Ridder Mesterskab mht. krop og motion - designer og bygger nye verdener.
Mønternes Page Mesterskab mht. at skabe nye former.
Sværdene peger på aktivitet, der finder sted på bevidsthedens mentale plan.
Sværdenens fire mesterskaber, kaldes af denne grund for de fire mentale mesterskaber.
Sværdenes Konge Mesterskab mht. fokus, vilje, intention, koncentration, lidenskabelig tænkning.
Sværdenes Dronning Mesterskab mht. rationel objektiv tænkning.
Sværdenes Ridder Mesterskab mht. kreativ intuitiv tænkning.
Sværdernes Page Mesterskab mht. praktisk håndgribelig tænkning.
Bægerne viser emotionelle udtryk for bevidstheden.
Bægernes fire mesterskaber, kaldes af denne grund for de fire emotionelle mesterskaber.
Bægernes Konge Mesterskab mht. emotionel loyalitet og engagement.
Bægernes Dronning Mesterskab mht. emotionel integritet, selvrefleksion.
Bægernes Ridder Mesterskab mht. emotionel længsel, tantra.
Bægernes Page Mesterskab mht. emotionel objektivitet og frigørelse.
Stokkene står for bevidsthedens intuitive, visionære og spirituelle aspekter.
Stokkenes fire mesterskaber kaldes af denne grund for de fire spirituelle mesterskaber.
Stokkenes Konge Mesterskab mht. inspireret retning, vision, intuition.
Stokkenes Dronning Mesterskab mht. selverkendelse og transformation.
Stokkenens Ridder Mesterskab mht. inspireret kreativitet.
Stokkenes Page Mesterskab mht. selvfrigørelse og evnen til at slippe frygten.


Den lille Arkana

Den lille Arkana består af 40 kort, inddelt i de fire kategorier; Stokke, Bægre, Sværd og Mønter. Hver af de fire kategorier består af 10 kort, der repræsenterer forskellige aspekter af personligheden.

 • Sværdene repræsenterer det mentale plan. De afspejler vores spirituelle og mentale tilstande.
 • Bægrene repræsenterer det emotionelle plan. De afspejler vor indre, emotionelle virkelighed.
 • Stokkene repræsenterer det åndelige plan. De afspejler vor intuition, indsigt, Selvet. identiteten.
 • Mønterne repræsenterer det fysiske plan. De henviser til det ydre, økonomi, kroppen, helbred, ernæring m.v.

Tretten af de fyrre kort er udfordringer, prøver, der kan udvikle en som menneske. Til at stå imod og klare disse udfordringer haves de øvrige syvogtyve kort fra Den lille Arkana. De tretten udfordringer er fordelt således at seks er i intellektet, altså indenfor Sværdene. Tre er emotionelle reaktioner på intellektets tanker. Hvilket således betyder at tre af udfordringerne ligger indenfor Bægrene, da disse repræsenterer det emotionelle plan. To påvirker energien eller måden man anskuer ting på (Stokkene) og to påvirker vores ydre virkelighed (Mønterne).

De tretten udfordringer kan betragtes, som emner i vores indre vi skal arbejde med. Men til at kæmpe med disse tretten udfordringer - tretten udyr om man vil - haves syvogtyve gaver, talenter, der er meget større og som kan overkomme disse udfordringer. Vi kommer nedenfor nærmere omkring hvad de tretten udfordringer betyder.


Husk du kan klikke på de enkelte tarotkort og få en forklaring på tarotkortets betydning.

Den lille Arkana: Bægerne


Den lille Arkana: Sværdene


Den lille Arkana: Stokkene


Den lille Arkana: MønterneDe tretten udfordringer

Som det er dig bekendt på nuværende tidspunkt, så består Arcana Minor af fyrre kort, der er indelt i de fire serier; Stokke, Bægre, Sværd samt Mønter og hver af disse fire serier repræsenterer forskellige aspekter af personligheden. Nu dykker vi lidt dybere ned i forståelsen af Arcana Minor. Vi skal kigge på de såkaldte tretten udfordringer.

Af Arcana Minor's 40 kort, menes 13 at være udfordringer eller prøver, der kan udvikle en som menneske. Til at stå imod og klare disse udfordringer haves de øvrige 27 kort fra Arcana Minor. De tretten udfordringer kan betragtes, som emner i vores indre vi skal arbejde med. Men til at kæmpe med disse tretten udfordringer - tretten udyr om man vil - haves syvogtyve gaver, talenter, som er meget større og som kan overkomme disse udfordringer. De tretten udfordringer skal ses som problematiske sider af vores bevidsthed. Igennem erkendelse og konfrontation med disse kan vi vokse som mennesker.

Inden for shamanismen kalder man de 13 udfordringer for "Rejsen til underverdenen", hvor man finder sine kraftdyr og styrker sig selv. Indenfor jungiansk psykologi omtaler man de 13 udfordringer, som "aspekter af skyggen", det vil sige de aspekter af os selv, der er negative eller skræmmende, og som vi har svært ved at acceptere som sider af os selv. Vi finder også de 13 udfordringer beskrevet i den egyptiske bog om livet. I det gamle Egypten havde de den berømt Dødebog, der beskriver rejsen til underverden mv., men de havde også en bog om livet. Denne kaldes Thoths bog, eller undertider også for Visdommens bog, Livets bog. Denne bog om livet fortæller om alle de muligheder man kunne opleve i livet. Heriblandt altså også de 13 udfordringer.

De 13 udfordringer kan anskues som problematiske eller udfordrende bevidsthedstilstande, som det enkelte menneske skal transformere til noget positivt, en udvikling, en dybere erkendelse, forståelse og respekt for sig selv. Død, genfødsel og transformation anskues i tarotkort som noget positivt. Det er her interessant at der er netop 13 udfordringer, idet kort nr. 13 i Arcana Major er Død/Genfødsel. I Arcana Minor er der tretten måder, hvorpå du gennem prøver og udfordringer kan ændres, transformeres og derved komme til at vokse som menneske.

Det er vigtigt at være opmærksom på at ikke alene peger de 13 udfordringer hen imod noget problematisk, der skal arbejdes med, men de peger også på hvor de mulige løsninger ligger. Dette ser vi nærmere på i det følgende hvor de 13 udfordringer gennemgås.Sværdene repræsenterer det intellektuelle plan. Indenfor denne serie er 6 mentale udfordringer:
 1. Tendensen til at tærske langhalm på gamle, fortidige sår (Tre Sværd)
 2. Tendensen til at opleve frygt for nederlag når det gælder om at bevæge sig i nye retninger (Fem Sværd)
 3. Tendensen til at sabotere vores egne ønsker med ørkesløshed som følge (Syv Sværd)
 4. Tendensen til at overanalysere tingene (Otte Sværd)
 5. Tendensen til at fordømme os selv og have overdreven selvkritik (Ni Sværd)
 6. Tendensen til at vi er overbevidst om at intet på nogen måde kan gå godt for os (Ti Sværd)
Når du skal fortolke disse kort skal du være opmærksom på en ting, som vi ikke tidligere har berømt, nemlig den numerologiske betydning af det enkelte tarotkort. Ses eksempelvis på den første udfordringe - 3. Sværd - så peger denne udfordring, som nævnt hen imod tendensen til at tærske langhalm på gamle, fortidige sår. Disse sorger, der er forbundet med fortiden, vil typisk være at finde tre måneder, eller tre år tilbage i tiden, eller fra dengang du var tre år gammel.

Denne fokus på det enkelte tarortkorts nummer bør du også have, når du fortolker hvordan du skal klare, den udfordringer du står overfor. I tilfældet 3. Sværd, menes løsningen, som nævnt ovenfor, at ligge eksempelvis i Sværd Es, og her har tallet 1, således betydning. Dette kunne betyde at løsningen indtræffer om en dag, en uge, et år eller noget helt andet, men du bør have for øje at tarotkortets nummer bør inddrages i tolkningen.

Til at imødegå de seks mentale udfordringer råder intellektet også over fire positive mentale tilstande, der modvirker negativ tænkning. Disse fire kort repræsenterer mentale ressourcer, der kan benyttes til at imødegå og transformere udfordringerne. De 4 positive mentale tilstand er: Sværd Es, der står for intellektet uden tvivl. To Sværd, der står for fred i sindet. Fire Sværd, der står for våbenhvile. Og seks Sværd, der står for det objektive intellekt.


Det emotionelle bevidsthedsniveau er repræsenteret ved Bægerne, og der findes tre negative tilstande eller udfordringer som vi oplever emotionelt som reaktionsmønstre i forhold til de seks mentale udfordringer. Ergo ligger 3 af de tretten udfordringer i bægrene, der repræsenterer det emotionelle plan. Disse tre udfordringer er emotionelle reaktioner på intellektets tanker.

De 3 negative emotionelle reaktionsmønstre i forhold til de seks mentale udfordringer er:
 1. Skuffelse (Fem Bægre)
 2. Fordrævelse (Syv Bægre) indtræffer hvis vi bliver hængende i skuffelsen.
 3. Træghed eller inerti (Otte Bægre), som skyldes at vi igennem for lang tid har givet for meget af os selv.
Disse udfordringer eller negative tilstande kan vi transformere ved hjælpe af syv emotionelle evner eller talenter vi alle besidder. Altså Bægernes Es, To Bægre, Tre Bægre, Fire Bægre, Ni Bægre og Ti Bægre.Stokkene repræsenterer det åndelige plan. 2 af udfordringerne ligger her. De påvirker energien eller måden man anskuer tingene på.

De 2 udfordringer eller negative tilstand, der påvirker vores energi er:
 1. Strid (Fem Stokke)
 2. Undertrykkelse (Ti Stokke)
Disse problematiske udfordringer eller negative tilstand kan vi transformere ved hjælp af otte positive måder at bevare energien på. Disse stammer alle i deres grundsubstans fra at vi finder den indre styrke frem og stoler på vores intuition, stoler på vores åndelige indsigter. Disse evner og talenter udtrykkes igennem Stokkenes Es, To Stokke, Tre Stokke, Fire Stokke, Seks Stokke, Syv Stokke, Otte Stokke og Ni Stokke.


Alle de forgående udfordringer har været på det indre plan, men når vi kæmper med udfordringer i vores indre vil de før eller siden manifesterer sig i den fysiske verden og påvirke vores økonomi, sundhed, karriere, menneskelige relationer m.v. Mønterne repræsenterer det fysiske plan. 2 af udfordringerne ligger her. De påvirker vores ydre virkelighed.

De 2 udfordringer eller negative reaktionsmønstre, der åbenbarer sig udadtil er:
 1. Bekymring (Fem Mønter)
 2. Frygt for fiasko eller for succes (Syv Mønter)
Der er otte måder at imødegå disse udfordringer på. Otte måder hvorpå vi kan transformere bekymring og frygt for fiasko. Disse er Mønternes Es, To Mønter, Tre Mønter, Fire Mønter, Seks Mønter, Otte Mønter, Ni Mønter og Ti Mønter.


Fortid Nutid FremtidEt eksempel

Hvis du i hvilket som helst tarotoplæg trækker en af de tretten udfordringer så har dette kort to betydninger. Dels har kortet betydning i forhold til det spørgsmål eller den problemstilling, der er forelagt for tarotkortene og dels peger kortet på at der er en personlig udfordring, der skal arbejdes med. Som nævnt indledningsvis så skal de tretten udfordringer ses som problematiske sider af vores bevidsthed. Igennem erkendelse og konfrontation med disse kan vi vokse som mennesker.

Lad os tage et eksempel: Du har lagt et tre-korts-oplæg og spurgt kortene om hvad i alverden du kan gøre ved din skrantende økonomi. Du har valgt at fortolkningen skal være som ovenstående viser. På den første plads i dit oplæg, Fortid, optræder kortet 3. Sværd, og det er jo en af de 13 udfordringer.

Indledningsvis er det vigtigt at du erindre at kortet ikke alene peger på et problem, men også på en løsning. Eller rettere flere forskellige løsningsmuligheder. Som vi var omkring i gennemgangen ovenfor så til at stå imod og klare de 13 udfordringer haves de øvrige 27 kort fra Arcana Minor. Ses eksempelvis på de seks mentale udfordringerne indenfor serien Sværdene, så råder intellektet over fire positive mentale tilstande, der modvirker negativ tænkning. Disse fire kort repræsenterer mentale ressourcer, der kan benyttes til at imødegå og transformere udfordringerne. De 4 positive mentale tilstand er: Sværd Es, der står for intellektet uden tvivl. To Sværd, der står for fred i sindet. Fire Sværd, der står for våbenhvile. Og seks Sværd, der står for det objektive intellekt.

Den almene tolkning på kortet 3. Sværd er som følger:
Hvad vi ser på kortet: Tre Sværd viser et stort rødt hjerte, gennemboret af tre sværd. Ovenover hjertet svæver der en mørkegrå sky, hvorfra der kommer regnbyger. At hjertet er gennemboret af sværd symboliserer sorg, og regnen symboliserer en stormfuld situation eller periode. Kortet symboliserer også smerte; et hjerte er blevet knust, muligheder, forhold eller projekter der er blevet ramt af en situation der medfører sorg eller smerte. Selvom billedet er ubehageligt må man vide at forløsningen ligger i at transcenderer smerten. Indsigt og forståelse kan komme af den nuværende situation, hvilket hjælper til at transcenderer smerten.

Tolkning: Kortet skal tolkes som om at der er en sorg eller smerte i vores hjerte, som vi må opleve førend vi kan opleve hjertets kvaliteter på ny. Selvom billedet på kortet ikke ser specielt muntert du, så vil den nødvendige oprydning det kræver, føre til personlig udvikling, helbredelse gennem smerte, nye perspektiver og visioner. Det kan være at noget må gå til grunde, for at noget andet kan opstå. Det kan også være at det kommer til at koster tårer. Kortet er en opfordring til at træffe klare entydige afgørelser. På hvilke områder dette bør gøres, kan afklares ved at se på hvilke afgørelser det falder dig svært at træffe eller erkende.

Du må overvinde bekymringer og ængstelser, give slip på din egen negative energi der adskiller dig fra hvem og hvad du virkelig er. Specielt må du give slip på negative tankemønstre fra fortiden der binder smerten til dig. Når du trækker dette kort er det tegn på at en eller anden gammel sorg påvirker din aktuelle tænkning og at der er et dybt ønske om at frigøres fra denne tænkning i de næste tre uger til tre måneder i en trinvis proces. Hvad dette fortæller dig i forhold til fortiden og grunden til din økonomiske nuværende økonomiske situation, kan vi naturligvis ikke vide. Men svaret på hvorfor du er havnet med en skrantende økonomi - det var jo det spørgsmål vi forestiller os at du har forelagt for kortene - findes ifølge læren om tarotkort her.

Og så peger kortet som nævnt også på at du har en personlig udfordring, hvis løsning du sandsynligvis kan finde indenfor Sværd Es, der står for intellektet uden tvivl. To Sværd, der står for fred i sindet. Fire Sværd, der står for våbenhvile, eller seks Sværd, der står for det objektive intellekt. Hvilket af disse kort du skal søge løsningen i, afhænger af din konkrete problemstilling, som vi jo af gode grunde ikke kan vide noget om. Hvis det er en konflikt du har kørende, eksempelvis en retssag, der har ført til økonomisk afmatning, så skal du sandsynligvis finde svaret indenfor Fire Sværd, der står for våbenhvile.

Vi vil ikke her i dybden gennemgå hvad de øvrige to kort i dit oplæg betyder, da det ikke er vigtigt. Kort fortalt har du dog endnu en af de 13 udfordringer i plads nr. 2, ved Nutid, nemlig de syv bægre. Heldigvis har du i plads nr. 3 ved fremtid, den hængte mand, der symboliserer at det hele bliver vendt på hovedet, og der kommer helt nye perspektiver på tingene. Ergo vil du gå en lys fremtid i møde, da din økonomiske situation kommer til at tage en radikal ændring.

Vi kommer nærmere omkring hvorledes du tolker et tarotoplæg i et senere afsnit. For nærværende er det blot vigtigt at du er opmærksom på at der i den lille arkana, er 13 udfordringer, der kan betragtes, som emner i vores indre vi skal arbejde med. Til at kæmpe med disse tretten udfordringer - tretten udyr om man vil - haves syvogtyve gaver, talenter, som er meget større og som kan overkomme disse udfordringer. Igennem erkendelse og konfrontation med de 13 udfordringer kan vi vokse som mennesker. De 13 udfordringer kaldes, som nævnt, i Shamanismen for "Rejsen til underverdenen". Hvis du har lyst kan du læse meget mere om Shamanismen her på NetSpirit.

Tolkning af et tarotoplæg

Før du kan benytte tarotkort må du gøre dig fortrolig med betydningen af hvert tarotkort. Studere først hver enkelt korts motiv og se hvad du umiddelbart synes om kortet og hvad der falder dig ind. Prøv at modstå lysten til straks at slå betydningen op. Når du har lavet et oplæg så start altid med at se om der er noget usædvanligt ved oplægget. Rent statistisk bør der være tre Minor arkana kort for hvert Major arkana kort og rent statistisk bør der ikke være en overvægt på en af Minor arkana serierne. Har de fleste af kortene positiv betydning, eller drejer de sig alle sammen om forandring ?. Alle usædvanligheder betyder noget i forhold til tolkningen.

En overvægt af Major arkana kort viser, at spørgeren ikke har styr på tingen, mens en overvægt af Minor arkana kort viser at spørgeren har kontrol over situationen. Hver af Minor arkana serierne har deres egen betydning og en over- eller undervægt på en af disse har betydning for de karakteristika, som serierne står for. Hvis der er to eller flere hofkort i oplægget, betyder det at spørgeren for tiden bliver påvirket af andre mennesker. Du behøver ikke huske nogle regler i starten. Blot bemærk om du umiddelbart synes oplægget er helt normalt eller om der er en overvægt af et eller andet.

Et omvendt kort er et kort, der vender på hovedet i en oplægning. Nogle tillægger dette en betydning, mens andre foretrækker at ignorere det og bare vende det den rigtige vej. Af de som tillægger det betydning menes enten at kortets resultat vil blive lidt forsinket, eller decideret at kortets resultat vil blive det omvendte af hvad kortet normalt betyder.

Er der nogen kort som falder på gulvet under blandingen eller under tolkningen, noteres dette før kortet lægges tilbage. Dette for at være opmærksom på om dette kort måske har et specielt budskab i forhold til spørgsmålet. Herunder er det også et stort diskussionspunkt om hvordan man bør opbevare sine kort og om man bør lade andre få lov til at røre dem. Omdrejningspunktet er ikke overraskende den energiopsamling, man mener kortene får. Hvis andre røre ved ens kort kan de opsamle uønskede vibrationer og ligesom ved mineraler, krystaller og sten, menes at kortene regelmæssigt bør renses for uønskede energiopsamlinger. Der menes således at være fare for forkert tolkning hvis kortene indeholder for mange uønskede energiopsamlinger.  

Du bør altså respektere andre folks tarotkort og ikke røre ved dem uden ejermandens tilladelse. Dette er selvfølgelig ikke muligt under en seance men heldigvis findes der da en række metoder hvormed du kan rense dine kort. Eksempelvis kan du placerer et rensekrystal ovenpå dine tarotkort eller du kan gennemføre en healingssession, hvor du mentalt "trækker" energivibrationerne ud af kortene, indkapsler dem i en lille blå kugle af lys og sender denne afsted ud i universet.

Måden du tolker hvert enkelte kort på er følgende:
 1. Først skal du se indenfor hvilke kategori kortet ligger. Den store Arkana, Hofkortene eller Den lille Arkana. Hver af disse overordnede kategorier repræsenterer forskellige aspekter, som det er nødvendigt at du har forståelse for.

 2. Dernæst skal du se på hvad kortet specifikt normalt indikere. Dette får du ud fra at kende de egenskaber, karakteristika og forudsigelser, der tillægges det enkelte kort.

 3. Og endelig skal du koble ovenstående to ting op imod den position som kortet har i dit oplæg. Ligger det på pladsen hvor det fortæller noget om fremtiden, fortiden, det endelig udfald etc.

 4. Vil du et skridt dybere så...

 5. Kig efter eventuelle hofkort. De repræsenterer betydningsfulde mennesker i personens liv, som overfor denne afspejler bestemte talenter eller kvaliteter, de netop nu er i færd med at mestre mentalt, emotionelt, fysisk eller i relation til sanserne.

 6. Find individets Personligheds- og Sjælskort samt Vækstkort for det aktuelle år og sammenlign disse med kortene i oplægget. Disse kort ligger allesammen indenfor Arcana Major og viser - som alle Arcana Major kort i øvrigt - usædvanlige evner og potentiale, der kan manifesteres netop på dette tidspunkt. Altså et tegn på at vedkommende vil modtage ekstra hjælp til løsning af problemet, eller åbenbares af den position kortet ligger i.


Et eksempel på en tarotkort tolkning

Til at illustrer hvorledes en specifik tolkning kan foregå benyttes det keltiske oplæg

- og spørgsmålet til kortene er "Skal jeg skifte job ?".1) Nutid. Spørgerens nuværende omstændigheder

Her er kortet Narren, der kan være både begyndelsen og enden. Han står på afgrundens rand og ænser ikke hvor han træder. En hund angriber ham eller advare ham. På viljens stok som han bærer over skulderen hænger en broderet pose, der indeholder hvad han skal bruge undervejs. Rosen i den anden hånd, symbolisere hans åndelige stræben.

Forudsigelse generelt: Begyndelse på noget nyt. Uklog adfærd. En handling uden at overskue konsekvenserne. Begær efter uopnåelige mål. Et valg ligger forude.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet: Narren er et kort, der betegner nye begyndelser eller ændrede holdninger, som man kaster sig ud i med optimisme. Derfor anses kortet som regel for at være positivt, men det kan også vise dumdristighed, hvis det er omgivet af vanskelige kort, hvilket det dog ikke er i dette tilfælde hvorfor det tolkes som en indikation på at det kunne være godt for spørgeren at kigge sig omkring efter noget andet at beskæftige sig med.

2) Fortid. Tidligere begivenheder

Her er kortet Fire sværd og i fortolkningen af dette kort skal du vide at det tilhøre Minor Arcana, Sværdene, som afspejler vores spirituelle og mentale tilstande. Dvs. processer og holdninger. Sværdkortene viser os ligeledes hvilke energier vi (for det meste ubevidst) bruger til at forme vores liv. Dernæst skal du vide hvad kortet specifikt normalt indikerer. Med kendskab til det som serien sværdene fortæller noget om, samt hvad kortet specifikt indikerer, kan du lave den konkrete tolkning i forhold til spørgsmålet. Kortet viser en ridder ligger på sin grav med hænderne foldet i bøn. Eller hviler han blot ud efter kampens hede?. I baggrunden en kirkerude med glasmosaik.

Forudsigelse generelt: Mulighed for hvile og rekreation. Tilbagetrækning fra dagliglivets stress. En tilkæmpet pause. Et midlertidig tilflugtssted. Afslapning efter ærgrelser. Årvågenhed. En forandring til det bedre er på vej. Tilbagevenden til det aktive liv forestår.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet: Dette kort fortæller spørgeren at han eller hun lige med held har gennemført noget vigtigt og nu fortjener vedkommende en pause, et pusterum før han vender tilbage til det aktive liv.

3) Fremtid. Fremtidige påvirkninger

Her er kortet Tre stokke. En købmand, stå ved vandet og betragter sine skibe, der er ved at komme i havn. På den anden side af vandet er der måske en kompagnon, han kan arbejde sammen med.

Forudsigelse generelt: Kunstneren og opfinderen, der forandre drøm til realitet. En inspiration, der bliver belønnet. Udtryk for originale ideer. Et håb, der realiseres. Et godt partnerforhold. Samarbejde i forretningsøjemed.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet: Spørgeren er i en udmærket position og vil være i stand til at overskue, hvad der sker rundt omkring og træffe kloge beslutninger, der bygger på denne viden. Der er en fornemmelse af bevægelse ved dette kort, så selv om spørgeren allerede har investeret store anstrengelser og gjort fremskridt, kan den pågældende ikke tillade sig at hvile ret længe på laurbærrene, for der er stadig meget at udrette.


4) Bevidsthed. Nuværende påvirkninger

Her er kortet 5 mønter. To tiggere passere under en snestorm et oplyst vindue. De befinder sig i det yderste mørke og synes ikke at observere det klare lys.

Forudsigelse generelt: Fattigdom. Materiel bekymring. Tab af sikkerhed. Begrænsninger på et område kan være til fordel på et andet. Ensomhed. Kærlighedens vilkår. Elskende der ikke har et mødested. En opmuntring til ikke at fortvivle.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet: Et vanskeligt kort, der indikere at spørgeren er på vej ind i en midlertidig fase hvor noget han virkelig værdsætter vil være truet. Det kan være småt med penge, en partner vil måske være besværlig. Den mørke tid vil snart være forbi, men det vil ikke være særlig behageligt mens den står på. Selv om det ser sort ud lige nu, er det måske ikke så slemt som man kunne tro hvis spørgeren holder tungen lige i munden og ikke lader tingene sejle.

5) Underbevidsthed. Spørgerens følelser

Her er kortet 8 sværd. I et sumpet land står en kvinde bundet. Hun har bind for øjnene. En skov af svær er stukket ned i jorden. I baggrunden ligger et slot på et bjerg. Hendes bånd er løse, det er et midlertidig fangeskab.

Forudsigelse generelt: Stærkt pres for omgivelserne. Restriktioner. Vanskeligheder. For svag til at kæmpe for sine rettigheder. Fanget af sin ubeslutsomhed. En forandring til det bedre er på vej, men det er nødvendigt at handle selv.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet: Kortet tyder på at spørgeren har været bundet af nogle forhindringer i fortiden som har hindret hende i at handle. Denne handlingslammethed har ikke kun været reel men også selvpåført hvilket de løse bånd indikere. Et ret godt kort at trække i forhold til spørgsmålet idet det indikere at valget om at se efter et andet job er helt rigtigt.

6) Hvad mener andre om spørgsmålet?

Her er kortet Sværdenes ridder. Mørke uvejrsskyer har samlet sig, men sværdenes ridder galoperer gennem landskabet med draget våben. Han vil jage fjenden på flugt.

Forudsigelse generelt: En tapper renhjertet mand. Mod og styrke. På højden i en vanskelig situation. En forestående prøvelse. En kriger af sjæl. Noget af stor betydning, der kommer eller går uventet. Tapperhed. Målrettethed. Et varsel om død.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet: Når dette kort repræsentere en situation, er den begyndt brat, udvikler sig hurtigt og når sin afslutning lige så hurtigt. Spørgeren træffer måske hurtige beslutninger, eller der sker store ændringer i hans eller hendes liv. Når kortet repræsentere en person, er det en som er dygtig, har ordet i sin magt og har gjort en god karriere. Men vedkommende mangler tålmodighed.

7) Hvad mener jeg selv. Ens eget synspunkt, set udefra

Her finder vi kortet 8 mønter. På en bænk sidder en ung mand i færd med at indhugge pentagrammet i en mønt. Han er ved at lære billedhugger erhvervet og på væggen over ham er ophængt de forbilleder han skal følge.

Forudsigelse generelt: Begyndelsen til et profitgivende foretagende. Evner for håndværk. Der er mere at lære endnu. Et ansættelsesforhold er i sigte. Et arbejde, der fører resultater med sig. Tiden er inde til at forstærke anstrengelserne, hvis der skal skabes et grundlag for fremtiden. Fordelagtige ændringer på det materielle område. At lære et erhverv.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet: Spørgeren bør udnytte sine muligheder bedst muligt og kan omsætte særlige evner i penge. Det kan f.eks. være begyndelsen til en karriere, der hviler på vedkommendes kreative eller kunstneriske evner. Kortet siger at hvis spørgeren er parat til at investere en masse kræfter og praktisk sans, vil han kunne opbygge en karriere som vil være følelsesmæssigt og økonomisk tilfredsstillende. Da det er påvirkning udefra viser det at omverden har tiltro til at det nye vil lykkedes for spørgeren.


8) Hvad fremmer eller forhindre situationen

Her finder vi kortet 10 stokke. En ung mand har samlet et bundt stokke sammen, som han bærer hjem til sin by. De er tunge og byrden er næsten for svær for ham.

Forudsigelse generelt: Selvstændighed og faste ideer, som fastlåser en i en statisk tilstand. Styrke og energi anvendes til selvviske formål. At bære et tungt lod i psykisk eller fysisk henseende. Magt uden egentlig mål. Magt der anvendes på en uklog måde. Tyngende omstændigheder.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet: Kortet fortæller at spørgeren bærer på en stor byrde eller tumler med et stort ansvar, som slider på ham eller hende. Byrden kan være materiel, fysisk eller følelsesmæssig, men kræver svære ofre af spørgeren. Men måske er det en byrde som spørgeren selv er skyld i, enten fordi man har påtaget sig for mange ting på en gang eller fordi man presser sig selv i et forsøg på at leve op til sine egne høje forventninger.

9) Resultat/beslutning

Her er kortet De elskende. Under solen og luftens engel står manden og kvinden. Englen repræsentere det over-bevidste som det bevidste kun kan nærme sig gennem underbevidstheden. (mandens blik er rettet mod kvinden, der videregiver blikket til engelen. Kortet viser også den mandlige naturs tiltrækning af det kødelige og den kvindelige naturs tiltrækning af det højere. Bag manden er livets træ med 12 frugter, der symbolisere dyrekredsens 12 tegn og bag kvinden er kundskabens træ med de fem sansers frugter og fristelsens slange.

Forudsigelse generelt: Kampen mellem den åndelige og den kødelige natur. Harmoni mellem livets indre og ydre aspekter. Starten på en ny kærlighed. Valgets time er inde. En fristelse eller tiltrækning er til stede. Intuitionen er mere pålidelig end intellektet.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet: Dette kort har to hovedbetydninger. Den første handler naturligvis om en kærlighedsaffære. Kortet kan indikere et stærkt bånd mellem to personer; et arbejdsmæssigt partnerskab, en kærlighedsaffære. Hvis spørgeren for nylig er blevet uvenner med sin partner betyder kortet at de snart vil blive forsonet.

Den anden betydning har med valg at gøre. Spørgeren skal træffe en vanskelig beslutning, der som regel vil involvere et vis offer. Pågældende vil være splittet imellem hvad han mener der bør gøres og hvad man har lyst til at gøre. Spørgeren skal måske vælge mellem to jobs hvor det ene byder på bedre økonomiske fordele mens det andet vil opfylde kreative behov. Eller måske må vedkommende afveje sine åndelige behov mod sine mentale behov. I så fald bør spørgeren tænke sig meget grundigt om over hvilke sti han vil vælge, da resultatet bliver meget afgørende. De omgivende kort kan give et fingerpeg.Tolkning af tarotkort for andre

Der er som nævnt mange måder hvorpå du personligt kan benytte tarotkort. Nogle går rundt med tarotkort i deres taske eller lomme og konsultere jævnligt kortene, nogle flere gange om dagen, ved eksempelvis at stille et spørgsmål til kortene og derefter trække et tilfældigt kort ud af bunken. Andre benytter kortene til at hjælpe når de står overfor store beslutninger i livet. Men et er at benytte tarotkortene personligt, noget helt andet er at lave tarotoplæg for andre.

Først og fremmest må du gøre dig dit personlige udgangspunkt klart. Det kan du læse om i næste kapitel. Dernæst må du arbejde en del med kortene indtil du får en tilbundsgående forståelse for hvert enkelt kort. Når du laver tarottolkning for en god ven eller et nært familiemedlem, så er det ganske acceptabelt at du engang imellem lige skal slå betydningen af et kort op. Dette går selvsagt ikke hvis du tager betaling for tarotoplæg og vil tages seriøst. Du må altså gøre dig meget fortrolig med kortene.

Det er også nødvendigt at du kender til 2-3 forskellige populære udgaver af tarotkortene. Ganske vist betyder det intet hvilket kortsæt du benytter, da alle kortsæt dækker over de samme fortolkninger, men der hersker en stor "religionskrig" på området, hvor nogle er sværgne tilhængere af et bestemt kortsæt, subsidiært modstander af et andet kortsæt. Dette bør du bestemt hævde dig over hvis du vil beskæftige dig professionelt med tarotkort. Du kan have dit eget favoritsæt, som du mener indeholder de bedste illustrationer, men du bør kunne benytte mindst 2 og helst 3 eller flere forskellige tarotsæt lige godt. Til hjælp med dette kan du benytte lidt tid på at studere de tre tarotsæt vi har opstillet overfor hinanden i et af de sidste kapitler i dette kurus.

Hvis folk kommer til dig for at lagt tarotkort er det meget væsentligt at du har et sted hvor det er rart og uforstyrret at være. Det er i og for sig ligegyldigt om det hjemme hos dig privat eller du har et kontor, klinik eller andet hvor du foretager dine tolkninger. Det er blot vigtigt at der er rent, at der ikke lugter af noget etc. Når du arbejder med tarotkort så arbejder du med energier og hvis disse skal hjælpe dig til at komme til de rigtige svar skal de synes at det er et rart sted at være. På de forskellige spirituelle messer, der foregår rundt omkring i landet er det ofte en ret populær foretagelse at få lagt sine tarortkort. Dette anbefaler vi nu ikke at du kaster dig ud i, idet de energier, der er sådanne steder er ganske kaotiske og slet ikke kan samle sig om at hjælpe dig med svar på dine spørgsmål.

Før du går i gang med selve tolkningen er det væsentligt at du sammen med den du lægger tarotkortene for, er kommet frem til en entydig klar problemstilling som skal fremlægges for kortene. Det lyder simpelt, men ofte går mange for let over denne del, med en utydelig tolkning til følge. Kortene ved jo ganske enkelt ikke rigtig hvad de skal svare på! Klarlæg derfor præcist hvad det er som der spørges om, og hvem det er som svaret skal gælde i forhold til.

Hvis dem som kommer til dig indledningsvis har nogle spørgsmål om tarotkortene, så giv dig tid til at svare herpå. Fortæl eventuelt selv om dine egne oplevelser med kortene og hvorfor du benytter lige præcis det tarotsæt som du benytter eller noget helt andet. Forklar eventuelt også spørgeren hvorledes det spirituelle ser på det her med skæbnen og menneskets frie vilje.


På den centrale plads i byen Djmaa el Fna i Marokko, kan man få spået
sin fremtid, og få ægteskabsrådgivning, hvilket principielt set er det sammen.Der er ingen tvivl om at der i det spirituelle univers ligger mange muligheder for at hente inspiration, vejledning og blive guidet i den rigtige retning. Men - og dette er et stort men - der ligger i det spirituelle univers en forudsætning, en antagelse om at man selv varetager ansvaret for ens eget liv. Hvis man gør dette, skal man nok få al den hjælp og vejledning man overordet kan ønske sig. Men af de valgmuligheder, der gives, er det kun det enkelte menneske selv der kan træfe de endelige valg.

Uanset om de svar vi får igennem de forskellige spirituelle begreber omkring fremtiden kommer fra vores ubevidste eller der reelt er højere kræfter på spil, så er der en grundlæggende regel når vi taler om spiritualisme og spådom, der er ganske vigtig. Og det er at de budskaber og forudsigelser man får, kun er en mulighed ud af flere. Spådommen må altså helst ikke opfattes som en eviggyldig sandhed, for hvis den gør dette så sker det også. Det bliver en selvopfyldende profeti, hvor ansvaret lægges på spådommen, mens det reelt er den manglende indsats, eller ligefrem aktiv destruktiv indsats, der fører til dens opfyldelse.

Det er altså ikke spådommen i sig selv, der fører til din skæbne. Det er din egen fortolkning af svarene der er vigtige, ikke svarene selv. Det er det ansvar du selv tager for din egen skæbne og dit eget liv der er det reelt resultatskabende. Det er ikke sådan at guderne har talt og så sker det således - vi mennesker har en fri vilje. Dette er en grundlæggende antagelse indenfor spiritualitet. Vi mennesker har en fri vilje.

Igennem det spirituelle kan vi få inspiration, hjælp, vejledning, og i sidstnævnte præsenteres ofte et antal forskellige udfaldsmuligheder. Hvis du derfor tager en af disse muligheder og hæger dig fast heri vil chancen for at den går i opfyldelse naturligvis være desto meget større. Desværre gælder dette jo både for gode og dårlige udfald.

Dette kan sammenlignes med, at du som kaptajn ombord på dit skib hører efter de råd, din navigationsmand giver dig: "Hvis vi sætter kursen 15 grader mod øst kommer vi lige dertil, hvor vi gerne vil hen, men hvis vi sejler ligeud, ramler vi lige ind i en klippe om to sømil". Hvis du derefter vælger kursen ligeud, så går du på grund. Og når det sker, så lad være med at bebrejde din navigatør - eller Universet for den sags skyld. Du er din egen kaptajn, men Universet vil mægtig gerne give dig al den hjælp og vejledning, du overordnet kan ønske dig.
Virker tarotoplægning

Når tarotkortene bruges i en selvudviklingsproces sker det ofte ud fra en opfattelse af, at kortene er i stand til at fortælle om sider af mennesket, det ikke er sig selv bevidst, og at kortene dermed er i stand til at udvirke, at ukendte bevidsthedsmæssige ressourcer aktiveres.

Det er tilfældet, hvor et menneske er kørt fast i en række problemer i sit liv men gennem en tarotoplægning får øje for, at det indeholder kræfter og ressourcer til at kæmpe og ændre sin situation. Der er altså tale om en psykologisk orienteret forklaringsmodel, som antager, at kortene alene fungerer som udløser af menneskets egne ubevidste sjæledybder - og tarotkortene får dermed ofte samme funktion som almindelig psykoterapi.

Når kortene benyttes på denne måde bliver de således et sjovt og spændende værktøj til at reflektere over de mulige udfaldsrum, der er i alle situationer. Et redskab til at komme i kontakt med sin egen ubeviste intuition og således finde frem til en hel masse ting om sig selv og hvordan man kan handle i forskellige situationer.

Andre tarotoplæggere mener, at tarotkortene indeholder hele universets visdom, og at mennesket ved at arbejde med tarotkortene og tyde dem kan få andel i denne visdom og dermed få kosmisk vejledning til at leve livet. Der er altså tale om en spirituel orienteret brug af tarotkort. Baggrunden for denne måde at anskue brugen af kortene på er kort fortalt følgende:

I den spirituelle verden mener man, at mennesket oprindeligt var en del af en sammenhængende kosmisk, guddommelig energi kaldet Energien, Kraften, Modernenergien, Den Universelle Energi (der findes mange forskellige betegnelser). Af forskellige årsager begyndte denne energi at spalte sig i forskellige energiniveauer, hvoraf det laveste energiniveau er jorden, planterne, dyrene og mennesket. Tanken er, at enhver sten, plante, dyr og menneske indeholder en guddommelig kerne (kaldet Kernen, Monaden, Gnisten - der findes også her forskellige betegnelser).

Iflg. tankegangen søger Kernen tilbage mod den guddommelige energi, som den oprindeligt udsprang af. Gennem mange inkarnationer (genfødsler) bliver den guddommelige kerne mere og mere bevidst om sig selv og genfødes på højere og højere energiniveauer - fra sten til plante, fra plante til dyr, fra dyr til menneske, fra menneske til genfødsler på åndelige niveauer for tilsidst igen at blive en del af den oprindelige guddommelige energi.

Denne opstigning igennem højere og højere energiniveauer er man ikke helt enig om hvordan sker. Nogle mener at den guddommelige kerne i hver genfødsel skulle lære nogle færdigheder og gøre sig nogle erfaringer, og ud fra disse færdigheder og erfaringer blev den næste genfødsel fastlagt af de kosmiske love. Andre mener at kernen efter hver genfødsel går til de højere åndelige niveauer og derfra selv vælger sin næste genfødsel - ud fra hvilke færdigheder og erfaringer, "man" mener at have brug for.

De religiøst arbejdende tarotoplæggere, mener at de højere, åndelige niveauer gennem tarotkortene er i stand til at give guddommelig vejledning i, hvordan livet i den aktuelle genfødsel kan leves, så det befordrer den åndelige udvikling i både den nuværende genfødsel - og i de kommende.

I praksis er det ofte ikke muligt at opretholde en entydig skelnen mellem en psykologisk og en religiøs brug af tarotkortene - og dermed ikke muligt at skelne mellem, hvornår der er tale om en psykologisk udviklingsproces og en religiøst inspireret kosmisk udviklingsproces, omend tarotoplæggere kan lægge vægten i enten psykologien eller religiøsiteten. Man kan sige at jo mere man bruger kortene jo mere du udvikler dig, jo mere får du en større selvforståelse og en en større forståelse af den kosmiske vej.

Hvis man påtænker at lave tarotoplæg (især hvis man påtænker at gøre det for andre) er det nødvendigt at man har forståelse og respekt for, at man igennem tarot beskæftiger sig såvel med mægtige universelle kræfter, såvel som at gå dybt ind i den menneskelige sjæl. Det kan anbefales at man før man laver tarotoplæg klarlægger sit personlige udgangspunkt og tænker over spørgsmål som:
 • Betragter jeg og arbejder jeg med kortene ud fra et religiøst, spirituelt fundament eller betragtiger jeg mere kortene som et psykologisk funderet redskab til at bevidstgøre det, som allerede ligger intuitivt hos spørgeren.
 • Har jeg et veludbygget nuanceret menneskekendskab og er i balance med mig selv så jeg ikke projekter mine egne længsler, drømmer, problemer og udfordringer overpå den jeg laver tarotoplæg på.
 • Er jeg i stand til selv at tager ansvaret, for de refleksioner, udmeldinger, der kommer af at spørge kortene til råds - og hvis du laver tarotoplæg for andre så; er jeg i stand til at formidle til vedkommende at de refleksioner, udmeldinger, der kommer af at spørge kortene til råds ikke må opfattes som evigt gyldige sandheder?

  Hvis det, som kortene fortæller, opfattes som evigtgyldige sandheder, skæben, vil det også gå således. Profetien vil så blive selvopfyldende. Hvilket kan være udmærket i den udstrækning, at det er en positiv profeti, men i den udstrækning, de er det modsatte, er det kun dig der har ansvaret for at tage vare om dit eget liv og så betragte profetierne som mulige udfaldsrum, der kunne ske hvis du ikke aktivt går ind og arbejder på det modsatte. Det som dukker op under en oplægning er ikke uafvendeligt. Hvis man lægger kort for en som har pengeproblemer og de under læsningen bliver understreget med kort, der står for store besværligheder, katastrofer og tab af materielle goder, ja så kan der vente hårde tider forude, men den person, kortene lægges for kan foretage sig noget for at undgå katastrofen, så profetien ikke går i opfyldelse.


Tarotoplægning afvises af nogle mennesker som det rene svindel og spekulation i menneskers problemer. Andre afviser tarotoplægning på grund af faren for, at mennesker fralægger sig ansvaret for eget liv og bindes i et usundt og ufrit forhold til kortenes "svar" på livets spørgsmål. Og endnu andre ser tarotkortene som et godt redskab til livsvejledning og selvudvikling.

Hvis kortene ikke opfyldte nogen behov, var de nok gået i glemmebogen for længst. Det interessante må derfor være at beskæftige sig med, hvorfor nogle mennesker mener, at tarotoplæg virker.

I det norske blad "Humanist", som udgives af en forening, der beskæftiger sig kritisk med bl.a. de nye religiøse fænomener, har den amerikanske psykologiprofessor Ray Hyman skrevet en interessant artikel "Hvorfor spådomskunst virker". I artiklen konkluderer Ray Hyman, at grunden til, at mange mennesker oplever, at forskellige spådomsteknikker virker, er, at terapeuterne, håndlæserne, tarotoplæggerne, astrologerne osv. forsyner deres klienter med en personlighedskarakteristik, der virker skræddersyet til den enkelte klient, selv om den i virkeligheden er en kombination af en række standardkarakteristikker. Ray Hyman opremser en række grundlæggende præmisser for personlighedskarakteristikker:
 • At alle mennesker ligner hinanden mere, end de adskiller sig fra hinanden.

 • At alle menneskers problemer opstår som resultater af de samme livsaspekter: barndom, pubertet, arbejde, parforhold, børn, alderdom og død.

 • At stort set alle kontakter tarotoplæggere og andre terapeuter, fordi de har brug for nogen, der vil lytte til deres vanskeligheder med kærligheden, pengene og helbredet

Iflg. Ray Hyman går sandsigerne/terapeuterne ud fra disse almene forudsætninger og samler i samtalens løb så mange oplysninger om deres klienter som muligt. F.eks. kan tøjstil, kropssprog, talesprog osv. fortælle en trænet iagttager mere, end de fleste mennesker gør sig klart. Ud fra det indtryk, sandsigeren/terapeuten har skabt sig, prøver vedkommende derefter at indkredse problemet. Det sker ofte ved, at sandsigeren/ terapeuten fremsætter nogle meget bredt formulerede hypoteser om problemet og justerer ud fra klientens reaktioner.

Er sandsigeren/ terapeuten på vildspor, vil klientens kropssprog fortælle dette - omvendt vil hypoteser, der går i den rigtige retning, blive bekræftet ubevidst af klienten gennem øjenbevægelser, vejrtrækning osv. På den måde vil det ofte være klienten, der selv indirekte fortæller, hvori problemet består - og ofte vil det derfor også være klienten selv, der når frem til en løsning. Men klienten vil føle, at det var sandsigeren/terapeuten, der løste problemet - og vil derfor mene, at metoden virkede. Og hermed forlader vi Ray Hyman.

Der er for så vidt ikke noget galt i, at et menneske selv afdækker, hvori problemerne består og selv når frem til en løsning. Det er et sundt princip i ethvert terapeutisk forløb. Problemet opstår, hvis astrologen, håndlæseren eller tarotoplæggeren tiltager sig æren for at have gjort arbejdet istedet for åbent at erkende, at de blot kan være fødselshjælpere til en proces, som er klientens egen. Og problemet opstår, hvis astrologen, håndlæseren eller tarotoplæggeren har en anden dagsorden for processen, end klienten har. Hvis klienten kommer for at få hjælp til at løse sine ægteskabelige problemer men ledes ind på en kosmisk udviklingsvej med guddommelige svar fra en ukendt guddommelig energi, er der tale om urent trav og manipulation med klienten.

Svaret på, hvorvidt tarotoplægning er spådomskunst eller selvudvikling må derfor bero dels på tarotoplæggerens personlige indstilling til tarotkortene, dels på de forudsætninger, klienten indgår i forløbet på. Og svaret på, om tarotkortene og tarotoplægning virker, og i givet fald hvordan det virker, må bero på, hvorvidt man mener, at kortene i sig selv og af sig selv videregiver kraft og vejldning fra åndelige magter - eller om man mener, at tarotkortene som enhver anden terapeutisk praksis blot hjælper klienten til en større bevidsthed om sig selv.

Vil du vide mere

De relationer man kan drage til andre begreber afhænger af hvordan man anskuer tarotkort. Hvis ens fokus er på det guddommelige og menneskets rejse igennem reinkarnationerne tilbage til den guddommelige kerne er emnet De syv udviklingsplaner relevant. Ligeledes hvis ens fokus er på tarotkortenens evne til at fortælle om fremtiden er afsnittet om Profeter & profetier, måske interessant. Eller måske afsnittet om Skæbnen.

Hvis tarotkort derimod mere anskues som et værktøj primært til at gøre en bevidst om det underbevidste og et redskab til at reflektere over et spørgsmål fra flere sider, er der nærliggende relationer til pendulering og håndlæsning, der begge kan anskues på samme måde - som redskaber til at gøre en  bevidst om det underbevidste og et redskab til at reflektere over et spørgsmål fra flere sider.