Skip to navigation | Skip to content

 

Verdens vidundere

Du er her: NetSpirit - Emner - U-Å - Verdens Vidundere

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4047
Online profiler 0
Online gæster 197
Åbne spørgsmål 605
Besvarede spørgsmål 2989

Almanak

Thu, 23. May 2019

Solen i dag

Solopgang:04:50
Solnedgang:21:23

Månen lige nu

Full Moon

De oprindelige syv vidundere

Verdens vidundere blev første gang beskrevet af en herre ved navn Antipatros i 2. århundrede. Det er bygningsværker fra den antikke oldtid, som på en eller anden måde har fascineret Antipatros. Ikke alle forstod dog, hvorfor netop disse syv blev optaget på listen og hvorfor andre af datidens eksisterende værker ikke blev optaget. Eksempelvis den kinesiske mur, eller Colosseum i Rom.

Hele polemikken skyldes ganske enkelt, at hr. Antipatros ikke havde opstillet klare retningslinier for, hvad der kan henregnes til et af verdens vidundere, eller underværker, som nogle kalder dem. Dertil kommer, at Antipatros var græker, og hans verden og opfattelse af skønhed var naturligvis præget heraf. Endelig skal erindres, at det kun var en relativ begrænset del af verden, der dengang var kendt af grækerne.World Heritage

I 1972 opstillede UNESCO konventionen om beskyttelse af verdens kulturelle og naturmæssige arvegods. (En konvention og en traktat er det samme. En konvention er en retlig bindende aftale indgået mellem to eller flere stater.) Konventionens mål er at optegne, benævne og beskytte steder, som har enestående betydning. Det kan både være naturområder og kulturskabte værdier, der betragtes som menneskehedens fælles arvegods.

Verdensarvslisten (World Heritage list) er således liste over verdens kultur- og naturarv. Med "Kulturarv" menes monumenter og bygninger af historisk, æstetisk, arkæologisk, videnskabelig, etnisk eller antropologisk værdi. Med "Naturarv" menes fysiske, biologiske og geologiske formationer samt de truede dyrearters levesteder, som har videnskabelig, bevaringsværdig og æstetisk værdi. Du kan læse nærmere om Verdensarvslisten, hvilke kriterier, der tages hensyn til ved en optagelse, hvorledes en optagelse foregår etc. ved at benytte linket i bunden af denne side.Løbende afstemning

Lige siden Antipatros opstillede den oprindelige liste over verdens syv vidundere har der været en løbende diskussion om dels hvad der skulle være på listen og dels hvilken rækkefølge de skulle optræde i. Det første diskussionsemne - hvad der skal være på listen - har NetSpirit løst ved ganske simpelt at beskrive alle de optagelser, der er på Verdensarvslisten.

Det næste diskussionsemne - hvilken rækkefølge skal de enkelte vidundere listes - har NetSpirit søgt løst ved at lave en løbende afstemning hvor alle har mulighed for at stemme. Hermed kunne det således postuleres at verdens syv vidundere er dem, der til enhver tid står listet som de første syv, inde på den løbende afstemning. Altså i hvert fald efter NetSpirits' brugeres mening.

Endvidere har vi søgt løst udfordringen omkring rækkefølgen af de enkelte vidundere, ved at opdele dem på kategorier. På Unescos liste over verdens underværker optræder forskellige ting som nationalparker, broer, vandfald, paladser og meget mere. Og hvordan i alverden kan man egentlig sammenligne et vandfald med eksempelvis pyramiderne i Egypten? Derfor har du her en mulighed for at se Verdensarvslisten opdelt i kategorier. Deltag i den løbende afstemning, eller se World Heritage opdelt på kategorier ved at benytte linkene i bunden af denne side.

Opdelt på lande

Du har også mulighed for at se hvilke optagelser de enkelte lande har på Verdensarvsliste. Dette kan være interessant når man planlægger en ferie eller anden rejse. Naturligvis er det også interessant at se hvilke optagelser ens eget fædreland har på Verdensarvslisten. Benyt linket i bunden af denne side, hvis du ønsker at se World Heritage opdelt på lande.

Træk et vidunder

UNESCO's Verdensarvsliste er bestemt værd at studere nærmere. Her findes rigtig mange af de skønneste og mest interessante steder i verden. De mest populære af verdens vidundere kender de fleste. Men der er mere end 800 optagelser på World Heritage listen. Så prøv at trække et tilfældigt vidundere. Lad dig inspirerer til hvor det næste rejsemål kunne føre dig til, eller lad dig blot udvide din horisont. Lad tilfældighederne råde, måske bliver du inspireret til at se noget helt nyt. Benyt linket i bunden af denne side, hvis du ønsker at trække et vidunder.


VI ER FLYTTETINDHOLD ER FLYTTET TIL VORES NYE PLATFORMBesøg den nye udgave af NetSpirit og se de mange nye muligheder og forbedringer. Massevis af nye funktioner, udvidelse af vores mest populære emner og det hele vedbliver naturligvis med at være gratis.WWW.NETSPIRIT.CLUB


netspirit