Skip to navigation | Skip to content

 
 

I Ching

Hexagrammer

Træk et Hexagram

Fortolkning

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 3999
Online profiler 0
Online gæster 425
Åbne spørgsmål 600
Besvarede spørgsmål 2968

Almanak

Wed, 23. January 2019

Solen i dag

Solopgang:08:12
Solnedgang:16:30

Månen lige nu

Full Moon

I Ching Hexagram nr. 33

Dùn or Tun - Retiring, retreat, yielding

Øverst

Trigram:
Ch'ien The Creative, Heaven

Nederst

Trigram:
Kên Keeping Still, Mountain


Beskrivelse af billedet:
Bjerg under himlen: billedet af tilbagetog. Således den overlegne mand holder ringere mand på afstand, ikke vredt, men med reserve.

Bjerget rejser sig under himlen, men på grund af sin art det endelig kommer til et stop. Himlen på den anden side retreats opad før det i det fjerne og forbliver uden for rækkevidde. Dette symboliserer adfærd den overlegne mand mod en klatring ringere; han trækker sig tilbage ind i sine egne tanker, da den ringere mand kommer frem. Han har ikke hader ham, fordi had er en form for subjektive engagement, som vi er bundet til den forhadte objekt. Den overlegne mand viser styrke (himlen), idet han bringer ringere mand i stå (bjerg) af hans værdig reserve.


The Image
Mountain under heaven: the image of RETREAT. Thus the superior man keeps the inferior man at a distance, Not angrily but with reserve.

The mountain rises up under heaven, but owing to its nature it finally comes to a stop. Heaven on the other hand retreats upward before it into the distance and remains out of reach. This symbolizes the behavior of the superior man toward a climbing inferior; he retreats into his own thoughts as the inferior man comes forward. He does not hate him, for hatred is a form of subjective involvement by which we are bound to the hated object. The superior man shows strength (heaven) in that he brings the inferior man to a standstill (mountain) by his dignified reserve.I Ching helt enkelt

Kort forklaring på Hexagram nr. 33


Det er uløseligt forbundet med selve livets mønster, at mørkets og sammenbruddets magter fra tid til anden kommer i forgrunden. Dette hexagram antyder, at vi her befinder os på et sådant tidspunkt, og det råder dig til at besvare det gennem stille tilbagetrækning. At kæmpe eller yde modstand nu i vrede er at bære ved til bålet af negativitet, som truer med at fortære dig.

Den højerestående person accepterer, at der findes en naturlig ebbe og flod mellem lysets og mørkets magter i verden. Visdommen ligger ikke i at gøre modstand mod disse op- og ned-bevægelser, men i at besvare dem hensigtsmæssigt. Præcis som en plante, der skyder knop i vinterens øde, er dødsdømt, og én, der springer ud om foråret, blomstrer, er det med os. Succes og velstand tilfalder dem, der går frem i lysets tider, og som trækker sig tilbage i mørkets. At træde tilbage nu vil, i sidste instans, betyde at få gavn af de skiftende tidevande.

Tilbagetrækning er ikke det samme som overgivelse, kapitulation eller opgivelse, der er desperate og utilfredsstillende midler. Heller ikke karakteriseres den ved en tiltagende hårdhed i henseende til vrede eller straffende følelser. I stedet er det en accept og et valg: Vi accepterer roligt, at øjeblikkets energier er imod os, og vi vælger vist at trække os tilbage til stilhedens sikkerhed. På denne værdige og afbalancerede måde beskytter vi os selv mod negative påvirkninger og genopstår udhvilede på et mere gunstigt tidspunkt.Generelt:

Det er ikke en indrømmelse af nederlag at trække sig tilbage fra en ulige kamp.Kærlighed:

Tag dig tid til at styrke din position, når de overvejer at indgå i en kamp med din partner.Forretning:

Genovervej din position og strategi før du genforhander. Gå ikke på kompromis, bare fordi det er hurtigere at gøre detPersonligt:

Ignorer ikke udfordringer, men formulere en effektiv strategi, inden du forsøger at håndtere det. Undgå destruktive konfrontationer.Kommentar:

From the book I Ching - translated to German by Richard Wilhelm (1873-1930), then to english by Cary Fink Baynes (1883-1977) and Irene Eber. Copyright renewed by Princeton University Press 1977.

The power of the dark is ascending. The light retreats to security, so that the dark cannot encroach upon it. This retreat is a matter not of man's will but of natural law. Therefore in this case withdrawal is proper; it is the correct way to behave in order not to exhaust one's forces. In the calendar this hexagram is linked with the sixth month (July-August), in which the forces of winter are already showing their influence.


--------------------------------------------------------


Effekten af den mørke er stigende. Lyset retreats til sikkerhed, så det mørke ikke kan krænke den. Dette retreat er et spørgsmål ikke af menneskets vilje, men af naturlige lov. Derfor vil der i dette tilfælde tilbagetrækning er korrekt; det er den korrekte måde at opføre sig for ikke at udtømme sine styrker. I kalenderen denne hexagram er forbundet med den sjette måned (juli-august), hvor kræfter vinteren allerede viser deres indflydelse.


Nederste linje


Six at the beginning means: At the tail in retreat. This is dangerous. One must not wish to undertake anything.

Since the hexagram is the picture of something that is retreating, the lowest line represents the tail and the top line the head. In a retreat it is advantageous to be at the front. Here one is at the back, in immediate contact with the pursuing enemy. This is dangerous, and under such circumstances it is not advisable to undertake anything. Keeping still is the easiest way of escaping from the threatening danger.


Du tøver i et engagement med en negativ kraft. Tillad ikke dit ego at drage dig i ulykke. Frigør dig helt og gå ind i stilheden.


Linje 2


Six in the second place means: he holds him fast with yellow oxhide. No one can tear him loose.

Yellow is the color of the middle. It indicates that which is correct and in line with duty. Oxhide is strong and not to be torn. While the superior men retreat and the inferior press after them, the inferior man represented here holds on so firmly and tightly to the superior man that the latter cannot shake him off. And because he is in quest of what is right an so strong in purpose, he reaches his goal. Thus the line confirms what is said in the Judgment: "In what is small" --here equivalent to "in the inferior man" -- "perseverance furthers."


Der råbes på en retfærdig løsning. Denne kan kun komme, hvis vi stille iagttager rette principper. Undgå at stille krav til verden, og succes vil komme.


Linje 3


Nine in the third place means:A halted retreat Is nerve-wracking and dangerous. To retain people as men- and maidservants. Brings good fortune.

When it is time to retreat it is both unpleasant and dangerous to be held back, because then one no longer has freedom of action. In such a case the only expedient is to take into one's service, so to speak, those who refuse to let one go, so that one may at least keep one's initiative and not fall helplessly under their domination. But even with this expedient the situation is far from satisfactory--for what can one hope to accomplish with such servants?


tekst


Linje 4


Nine in the fourth place means: Voluntary retreat brings good fortune to the superior man And downfall to the inferior man.

In retreating the superior man is intent on taking his departure willingly and in all friendliness. He easily adjusts his mind to retreat, because in retreating he does not have to do violence to his convictions. The only one who suffers is the inferior man from whom he retreats, who will degenerate when deprived of the guidance of the superior man.


tekst


Linje 5


Nine in the fifth place means: Friendly retreat. Perseverance brings good fortune.

It is the business of the superior man to recognize in time that the moment for retreat has come. If the right moment is chosen, the retreat can be carried out within the forms of perfect friendliness, without the necessity of disagreeable discussions. Yet, for all the observance of amenities, absolute firmness of decision is necessary if one is not to be led astray by irrelevant considerations.


tekst


Øverste linje


Nine at the top means: Cheerful retreat. Everything serves to further.

The situation is unequivocal. Inner detachment has become an established fact, and we are at liberty to depart. When one sees the way ahead thus clearly, free of all doubt, a cheerful mood sets in, and one chooses what is right without further thought. Such a clear path ahead always leads to the good.


Når man gladeligt accepterer tilbagetogets nødvendighed, bliver vejen let og klar.

Læs om I Ching Hexagrammer Træk et hexagram Stil et spørgsmål