Skip to navigation | Skip to content

 
 

I Ching

Hexagrammer

Træk et Hexagram

Fortolkning

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 3999
Online profiler 0
Online gæster 446
Åbne spørgsmål 600
Besvarede spørgsmål 2968

Almanak

Wed, 23. January 2019

Solen i dag

Solopgang:08:12
Solnedgang:16:30

Månen lige nu

Full Moon

I Ching Hexagram nr. 12

Pǐ - Obstruction, standstill, stagnation, selfish persons

Øverst

Trigram:
Ch'ien The Creative, Heaven

Nederst

Trigram:
K'un The Receptive, Earth


Beskrivelse af billedet
Billedet af P'I viser en himmel, der fjerner sig fra jorden. Når dette sker, vil vore egne og andres mindreværdige kvaliteter komme frem til overfladen og søge deres udtryk. Det er usandsynligt nu, at du kan påvirke, hvad andre siger eller gør, eller at dine aktiviteter vil bære megen frugt. Selv om det er naturligt at føle sig ængstelig og skuffet over denne tingenes tilstand, er det af afgørende betydning at frigøre sig fra disse mindreværdige følelser nu. At give efter for dem vil være at opgive dit højere selv og blive kastet ud i en tilstand af opløsning.


The Image
Heaven and earth do not unite: The image of Standstill. Thus the superior man falls back upon his inner worth in order to escape the difficulties. He does not permit himself to be honored with revenue.

When, owing to the influence of inferior men, mutual mistrust prevails in public life, fruitful activity is rendered impossible, because the fundaments are wrong. Therefore the superior man knows what he must do under such circumstances; he does not allow himself to be tempted by dazzling offers to take part in public activities. This would only expose him to danger, since he cannot assent to the meanness of the others. He therefore hides his worth and withdraws into seclusion.I Ching helt enkelt

Kort forklaring på Hexagram nr. 12


Det er en af livets uomgængelige kendsgerninger, at mindreværdige påvirkninger undertiden tager overhånd: Forkert motiverede mennesker kommer til magten, der er uretfærdighed, konflikter og fattigdom, og det åndelige liv er generelt hensunket i mørke og forfald. Men skønt disse vanskelige tider er uundgåelige og fremkomsten af dette hexagram vidner om, at vi befinder os i en sådan tid - betyder dette ikke, at vi også personligt skal stagnere. Ved at vende os indad og omstille os til de rette principper, påbegynder vi en tilbagevenden til lys, sandhed og fremskridt.

Vend din opmærksomhed indad og undersøg dine egne tanker og holdninger angående mindreværdige påvirkninger og afvigelser fra den Vises principper. Ved at trække dig tilbage i ensomhed og forfine din højerestående natur, vedbliver du at vokse, mens alle andre omkring dig står i stampe. Laverestående mennesker gavner ikke det højerestående menneskes vedholdende korrekthed. Det store går og det små kommer. Det er stort set umuligt at få noget til at ske. Aktivitet går i stå og nye initiativer mødes med apati. Der er stor fare for at gå i forfald. Koncentrer dig om at undgå dette ved at bevare gode værdier og vaner.Generelt:

Selv om dette er en tid med modgang skal du huske, at alle ting ændrer sig, og der er altid håb.Kærlighed:

En kæreste eller potentiel kæreste er ikke hvad de synes. Pas på forelskelse.Forretning:

Nyt virksomhedsprojekt kan være for godt til at være sandt. Undersøg det omhyggeligt.Personligt:

Styrk dine moralske og etiske sanser. Bliv ikke ledt på vildspor.


Kommentar:

From the book I Ching - translated to German by Richard Wilhelm (1873-1930), then to english by Cary Fink Baynes (1883-1977) and Irene Eber. Copyright renewed by Princeton University Press 1977.

This hexagram is the opposite of the preceding one. Heaven is above, drawing farther and farther away, while the earth below sinks farther into the depths. The creative powers are not in relation. It is a time of standstill and decline. This hexagram is linked with the seventh month (August-September), when the year has passed its zenith and autumnal decay is setting in.


--------------------------------------------------------


Dette hexagram er det modsatte af den foregående. Himlen er over, tegning længere og længere væk, mens jorden nedenfor synker længere ned i dybet. De kreative kræfter ikke er i forhold. Det er en tid med stilstand og tilbagegang. Denne hexagram er forbundet med den syvende måned (August-september) når året er gået sit højdepunkt og efterårsfarver forfald sætter ind.


Nederste linje


Six at the beginning means: When ribbon grass is pulled up, the sod comes with it. Each according to his kind. Perseverance brings good fortune and success.

The text is almost the same as that of the first line of the preceding hexagram, but with a contrary meaning. In the latter a man is drawing another along with him on the road to an official career; here a man is drawing another with him into retirement form public life. This is why the text says here, 'Perseverance brings good fortune and success,' and not 'Undertakings bring good fortune.' If it becomes impossible to make our influence count, it is only by retirement that we spare ourselves humiliation. Success in a higher sense can be ours, because we know how to safeguard the value of our personalities.


Der er ikke mulighed for at øve indflydelse nu. Neddæmp dit krævende ego, og frigør dig fra situationen, mens det stadig er let. Det Skabende vil kun hjælpe dig, hvis du træder tilbage, ind i neutralitet og ligevægt. Når man ikke kan påvirke tingene, kan man trække sig tilbage. Måske vil dem som du er forbundet med gøre det samme. Stå det igennem. Gode chancer for succes på et højere plan.


Linje 2


Six in the second place means: They bear and endure; This means good fortune for inferior people. The standstill serves to help the great man to attain success.

Inferior people are ready to flatter their superiors in a servile way. They would also endure the superior man if he would put an end to their confusion. This is fortunate for them. But the great man calmly bears the consequences of the standstill. He does not mingle with the crowd of the inferior; that is not his place. By his willingness to suffer personally he insures the success of his fundamental principles.


Bær over med egne og andres mindreværdige elementer. Ved at være udholdende i ydmyghed, mildhed og åbenhed, redder du både dig selv og andre. Accepter stilstanden frem for at forsøge at påvirke andre. Det er i orden at forblive afsondret. Mulighed for succes.


Linje 3


Six in the third place means: They bear shame.

Inferior people who have risen to power illegitimately do not feel equal to the responsibility they have taken upon themselves. In their hearts they begin to be ashamed, although at first they do not show it outwardly. This marks a turn for the better.


Du er i en position som du ikke er kommet retmæssigt til. Det vil føre til skam, hvilket vil være dig en lære.


Linje 4


Nine in the fourth place means: He who acts at the command of the highest remains without blame. Those of like mind partake of the blessing.

The time of standstill is nearing the point of change into its opposite. Whoever wishes to restore order must feel himself called to the task and have the necessary authority. A man who sets himself up a capable of creating order according to his own judgment could make mistakes and end in failure. But the man who is truly called to the task is favored by the conditions of the time, and all those of like mind will share in his blessing.


Tiden for stilstanden er ved at være forbi. Det er muligt at ændre hele situationen. Hvis du handler i overensstemmelse med højere kræfter, vil det bringe lykke til dig og dine forbindelser. Hvis du handler efter dine egne indfald, er der risiko for at mislykkes.


Linje 5


Nine in the fifth place means: Standstill is giving way good fortune for the great man. 'What if it should fail, what if it should fail?' In this way he ties it to a cluster of mulberry shoots.

The time undergoes a change. The right man, able to restore order, has arrived. Hence 'good fortune.' But such periods of transition are the very times in which we must fear and tremble. Success is assured only through greatest caution, which asks always, 'What if it should fail?' When a mulberry bush is cut down, a number of unusually strong shoots sprout from the roots. Hence the image of tying something to a cluster of mulberry shoots is used to symbolize the way of making success certain. Confucius says about this line: Danger arises when a man feels secure in his position. Destruction threatens when a man seeks to preserve his worldly estate. Confusion develops when a man has put everything in order. Therefore the superior man does not forget danger in his security, not ruin when he is well established, nor confusion when his affairs are in order. In this way he gains personal safety and is able to protect the empire.


Stilstanden er forbi og ændret til det modsatte. Der er mulighed for stor fremgang. Men omvæltninger fører til fare. Vær derfor forsigtig og baser dig på de allermest sikre fremgangsmåder. Din succes vil da være sikker.


Øverste linje


Nine at the top means: The standstill comes to an end. First standstill, then good fortune.

The standstill does not last forever. However, it does not cease of its own accord; the right man is needed to end it. This is the difference between a state of peace and a state of stagnation. Continuous effort is necessary to maintain peace: left to itself it would change into stagnation and disintegration. The time of disintegration, however, does not change back automatically to a condition of peace and prosperity; effort must be put forth in order to end it. This shows the creative attitude that man must take if the world is to be put in order.


Stilstanden kan afsluttes ved en højerestående persons bestræbelser. Lad den vise lede dig i dette, og en gunstig skæbne vil blive din. Stilstanden varer ikke evigt. Men den forsvinder ikke af sig selv. Der må gøres store og vedholdende anstrengelser og udvises kreativitet for at opnå størst mulig succes.

Læs om I Ching Hexagrammer Træk et hexagram Stil et spørgsmål