Skip to navigation | Skip to content

 

Kiromanti (Håndlæsning)

Du er her: NetSpirit - Emner - K - Kiromanti / Håndlæsning

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4047
Online profiler 0
Online gæster 210
Åbne spørgsmål 605
Besvarede spørgsmål 2989

Almanak

Thu, 23. May 2019

Solen i dag

Solopgang:04:50
Solnedgang:21:23

Månen lige nu

Full Moon

Kiromanti

Kiromanti, håndlæsning, er kunsten, at fortolke de symboler der aftegnes i håndens form, dens linjer og mønstre. Ordet kiromanti, stammer fra det græske ord Chciros, der betyder Hånd, og manteia der betyder spå / evne at beskrive.

I hænderne findes en masse nerveenheder, der har direkte forbindelse til hjernen og derfor betragter man håndfladernes linjer og markeringer som et spejlbillede, af ejerens personlighed, fysiske og følelsesmæssige tilstand. Linjer og tegn forandres med tiden, præcis som fingre og håndflader kan blive mere kødfulde eller spinklere. Derfor kan gode som dårlige tegn faktisk både komme og gå.

Populært sagt kan man sige, at håndlæsning er et stort stykke detektivarbejde, hvor håndlæseren skal samle en masse oplysninger ind. Og ved god og grundig analyse kan håndlæseren give et væld af oplysninger om hændernes ejer, bl.a. karaktertræk, adfærd, psyke, fysik, afdække skjulte evner, stærke sider, svage sider, kærlighed, parforhold, arbejde, begivenheder eller handlinger, som sandsynligvis bliver truffet i fremtiden.
I nutidens håndlæsning bruges meget andet end linjerne i hænderne. En håndlæser ser også på håndfacon, fingre, negle, hud, ringe, skader m.m., og inde i hænderne ses på linjerne, armbånd, ”puderne”, tegn m.m. Du kan have flere grunde til at få en personlig tydning. Det kan være nysgerrighed eller et oprigtigt behov for hjælp. En håndlæsning kan hjælpe dig til at se, hvor dine muligheder ligger, den kan vejlede dig og give dig en idé om de tendenser, der ligger i tiden fremover.

I den tidlige periode af vores tidsregning var håndlæsning meget velanset og der blev undervist i emnet på de store læreanstalter – og den blev i vid udstrækning benyttet af læger, filosoffer og lærde. Den dag i dag, sættes håndlæsning stadig meget højt i Østen, men i middelalderen kolliderede håndlæsningen med den kristne kirke og forsvandt for en tid.

Den kom tilbage i 1800-tallet, hvor den blev brugt til underholdning i de finere kredse. Og sigøjnerne hjælper til med at skabe fascination og interesse omkring emnet i blandt de almene mennesker. Ved dette århundredeskifte blev et andet område af håndlæsningen – nemlig fingeraftrykket – godkendt og taget i brug af Skotland Yard. Ved studier i fingeraftryk, har man opdaget sammenhænge mellem genetiske faktorer og hud mønstrene i vores hænder.

Håndlæsning, som vi kender den i dag, er en kombination af flere faktorer:


Den klassiske håndlæsning
I den klassiske håndlæsning/kiromanti, ser håndlæseren primært efter linerne og bjergene i hændernes flade. Dette svarer altså til at du med håndfladen opad, stikker dine hænder igennem to huller i en væg og håndlæseren laver udelukkende sin fortolkning ud fra linerne og bjergene (forhøjningerne i håndfladerne) i dine hænder. I taler ikke med hinanden under tolkningen, i kan ikke se hinanden og du har forinden sessionen grundigt vasket dine hænder og afført eventuelle smykker. Okay måske er dette karikeret lidt, men pointen er blot at i den klassiske håndlæsning ses der udelukkende på linerne og bjergene.


Den udvidede klassiske håndlæsning
I hvad vi vælger at kalde den udvidede klassiske håndlæsning inddrages flere faktorer i tolkningen - hændernes form, behåring, fingrenes længde i forhold til hinanden etc. - men der ses udelukkende på de klassiske fortolkningsmuligheder. Der inddrages således ikke nogen tydning af hvem du er som menneske, hvordan du bevæger dig, hvorledes din generelle udstråling er etc. Igen er det nemmest at forestille sig denne tolkning som om du sidder bagved en væg og håndlæseren kun kan se dine hænder.

Den energimæssige håndlæsning
Alt hvad der er inde i os og rundt omkring os, hele universet, består af energi. Energien svinger med forskellige hastigheder og har dermed forskellige former - fra finere til grovere. Alle energiformer hænger sammen og påvirker hinanden. Når tolkning i kiromanti udvides til at inddrage dette aspekt kigger håndlæseren på din person, din aura, din måde at gå og tale på. Din holdning, din attitude mv. inddrages i tolkningen.

Dermatoglyfi
Dermatoglyfi (derma = hud, glyfi = tegn) er den videnskabelige betegnelse for papillærerillerne i håndfladen og på fingrene. Mest kendt er fingeraftrykkene, der som bekendt alle er forskellige og derfor kan bruges til identifikation. Disse riller skal ikke forveksles med de klassiske liner, der er foranderlige og som altid er blevet tydet af håndlæserne. Der er blevet drevet videnskabelig forskning om genetisk betingede forhold i de sidste 150 år. I de sidste par tiår er forskningen blevet udvidet til også at omfatte psykologiske dispositioner.

Medicinsk diagnose
Kendt fra oldtiden er negle-diagnosen, der baseres på formen og neglens beskaffenhed. Neglene vokser ud i løbet af 3-6 måneder, alt efter alder, helbredstilstand og årstid, og de spejler stofskiftet på en præcis måde, endda med indbygget "tidsmåling". Papillærerillerne (fingeraftrykkene og de fine riller i håndfladen) fortæller om genetiske dispositioner for forskellige sygdomme (kromosomforhold). Disse mønstre er uforanderlige i deres struktur, men de kan "gå i stykker" på forskellige måder og således vidne om helbredstilstanden. Endvidere ses på hudens sundhedstilstand, har den en sund farve, er den elastisk etc. Der inddrages også om hænderne, fingrene er kolde eller varme etc. Diagnosens kvalitet er afhængig af fortolkerens fagmæssige viden.


Forskellige tilgangsvinkler

Der er mange forskellige tilgangsvinkler til og måder at anskue kiromanti på. Grundlæggende set kan kiromanti anskues enten som et spådomsredskab, hvor de tegn og tydninger, der fremkommer, skal tages for pålydende. Eller kiromanti kan anskues som et værktøj, der kan hjælpe til at reflektere over livets muligheder og faldgrupper. Altså som et værktøj, der kan hjælpe dig - eller dem du udføre kiromanti på - til at se, hvor dine muligheder ligger, vejlede dig og give dig en idé om de tendenser, der ligger i tiden fremover.
Naturligvis kan man også anse kiromanti for det rene sludder, men det tror vi nu ikke at du gør eftersom du er i gang med at læse lidt om begrebet. Der er dog nogle tvivlere, der afviser kiromanti som det rene svindel og spekulation i menneskers problemer eller på grund af faren for, at mennesker fralægger sig ansvaret for eget liv og bindes i et usundt og ufrit forhold til håndens "svar" på livets spørgsmål.

Kritikkerne fremføre eksempelvis at grunden til at mange mennesker oplever, at forskellige "spådomsteknikker" virker, er, at terapeuterne, håndlæserne, tarotoplæggerne, astrologerne osv. forsyner deres klienter med en personligheds- karakteristik, der virker skræddersyet til den enkelte klient, selv om den i virkeligheden er en kombination af en række standardkarakteristikker. Ud fra det indtryk, terapeuten har skabt sig igennem sessionen (håndlæsningen), prøver vedkommende derefter at indkredse problemet. Det sker ofte ved, at terapeuten fremsætter nogle meget bredt formulerede hypoteser om problemet og justerer ud fra klientens reaktioner. Er terapeuten på vildspor, vil klientens kropssprog fortælle dette - omvendt vil hypoteser, der går i den rigtige retning, blive bekræftet ubevidst af klienten gennem øjenbevægelser, vejrtrækning osv. På den måde vil det ofte være klienten, der selv indirekte fortæller, hvori problemet består - og ofte vil det derfor også være klienten selv, der når frem til en løsning. Men klienten vil føle, at det var terapeuten, der løste problemet - og vil derfor mene, at metoden virkede.

Svaret på, hvorvidt håndlæsning er spådomskunst eller et redskab i en selvudviklingproces må derfor bero dels på håndlæserens personlige indstilling til kiromanti, dels på de forudsætninger, klienten indgår i forløbet på. Og svaret på, om håndlæsning virker, og i givet fald hvordan det virker, må bero på, hvorvidt man mener, at hænderne i sig selv og af sig selv videregiver kraft og vejledning fra åndelige magter - eller om man mener, at tegnene i hænderne som enhver anden terapeutisk praksis blot hjælper klienten til en større bevidsthed om sig selv.

Hvad dit syn på denne sag så end måtte være, er udgangspunktet for nærværende gennemgang at håndlæsning er et godt redskab til livsvejledning og selvudvikling. Og hvis vi svinger os lidt op på de høje navler, ja så anses det at arbejde med kiromanti, og tyde de linier mv. der er i hænderne også som en måde hvorpå du kan få kosmisk vejledning til at leve livet. Der er uendelig megen visdom, der ligger lige foran dig, parat til at blive samlet op når du er klar hertil.Tolkningsmuligheder

I praksis vil enhver fortolkning dog være en sammenblanding af alle ovenstående, hvilket også er helt okay. Så længe håndlæseren - altså dig - når du øver dig er opmærksom på hvornår der laves fortolkninger ud fra det ene eller det andet. Bedst er det naturligvis hvis du er helt ærlig i dine fortolkning og således undervejs oplyser om hvordan du drager dine konklusioner. Det bliver på denne måde muligt, for den du laver håndlæsningen for, selv at validere analysen og drage sine egne konklusioner.

I forlængelse heraf kan nævnes at der er mange måder at begynde sin tolkning. Skal man f.eks. starte med den mest iøjnefaldende linie? Det anbefales at følge, den rækkefølge hvori tingene står her i kurset, da du så er sikker på ikke at overse et vigtigt område. Hvis personen er højrehåndet, er det denne hånd, der beskriver begivenhederne i personens liv, mens venstre hånd beskriver, hvad der er muligt, eller hvad man ønsker sig.

Start med at bede personen om at strække sine hænder ud mod dig og sig så noget pænt. Sig positive ting som; Du har meget lange fingre, hvilket betyder at du har en stærk fantasi. Lad vær med at sige Nå du bider nok negle. Tænk i stedet for hvad afbidte negle måske kan betyde og sig noget i retningen af: "Det ser ud som om at du er meget følsom og somme tider er ret usikker på dig selv?" I det hele taget er det ikke det du siger, men måden du siger det på. Hvis en person f.eks. har en svag livslinie så sig aldrig til dem at de har en svag livslinie eller at de risikere at falde døde om hvad øjeblik det skal være! Foreslå dem i stedet at passe lidt bedre på sig selv. Stil åbne tolkninger, og lad din klient kommentere undervejs.

De forskellige karaktertræk man kan læse ud af de forskellige linier, bjerge m.v. skal ses i sammenhæng. Eksempelvis er et populært spørgsmål om man vil få et langt liv. Her tyder en meget kort livslinie umiddelbart på dettte, men der kan være andre forhold i hånden, som tyder på det modsatte.

I det følgende gennemgås de forskellige tolkningsmuligheder.Om fingrene

Fingrene repræsenterer det bevægelige og frigjorte. De repræsenterer mental bevægelighed, kommunikation, det sociale beredskab. Fingrene er den bevægelige del af hånden. Dette set i forhold til håndfladen, der repræsenterer rodnettet, forankringen. Det første man kigger efter ved sin fortolkning af fingrene er derfor forholdet mellem fingrene og håndfladen. Virker hånden harmonisk i sin helhed eller springer enten fingrene eller håndfladen i øjnene? Er det sidste tilfældet, er der tale om såkaldt håndflade-dominans. Er det derimod fingrene, der springer i øjnene er der tale om fingre-dominans. Hvis hånden i sin helhed virker harmonisk er der ikke tale om dominans af nogen art.

Håndfladedominans
Håndfladen repræsenterer rodnettet, forankringen og forbindelsen nedad. Derfor repræsenterer håndfladedominans også en grundfæstet person. Praktisk, virkelighedsnær, en som tager udgangspunkt i nuet, i tingenes nuværende tilstand. Bundet til traditioner, familie og vaner. Forankret i den gode udgave, fastgroet i den mindre gode.

Fingerdominans
Fingrene repræsenterer det åndelige, det bevægelige og frigjorte. Derfor repræsenterer fingerdominans også en flyvsk person. Drømmende, virkelighedsfjern, en som tager udgangspunkt i drømmene, eller hvordan alting kunne være i en ideel situation. Ønsker frihed og bevægelighed. Tendens til at bygge luftkasteller og til at indtage rent principielle standpunkter, der er hinsides praktisk og sund fornuft.Hver af håndens fingre menes at have indflydelse på forskellige karaktertræk. Fingrene har i kiromanti navne efter romerske guder; Lillefingeren (Merkur), ringfingeren (Apollon), langfingeren (Saturn) og pegefingeren (Jupiter). Tommelfingeren har af uvis årsag ingen romersk gud tilknyttet. Når man taler om fingrenes længde er det set i relation til hinanden.


Lillefingeren

Tilknyttet den romerske gud Merkur. Viser en persons evner for kommunikation. En lang lillefinger er ikke alene tegn på gode kommunikative evner, men tillige stor intelligens. En ring på denne finger er tegn på ønske om seksuel uafhængighed.

Ringfingeren

Tilknyttet den romerske gud Apollon. Viser en persons kærlighedsliv, kreativitet og kunstneriske evner. En lang ringfinger er tegn på en som er kreativ, god til at kommunikere med andre og som finder det let at udtrykke tanker, meninger og følelser. Kiromantikere oplever ofte at denne finger er skadet, fordi mange mennesker har problemer i kærlighed. Når en kiromantiker ser en hånd med skader på ringfingeren, vil hun typisk kigge de 4-6 år frem, det er muligt med kiromanti, og se om parforholdet udvikler sig – om det bliver opløst – eller om der kommer problemer. En ring på denne finger har normalt ingen særlig betydning, idet det jo er ringfingeren, medmindre at ringen er meget påfaldende, eller personen bærer flere ringe på den finger. I så fald tyder det på en kompensation for en mangel på kreativitet eller kærlighed i personens liv.

Langfingeren

Tilknyttet den romerske gud Saturn. Viser en persons almene karakter og ansvarsfølelse. Det psykiske ståsted – egoet. En lang langfinger er tegn på en som har en stærk karakter og er til at stole på. En kort langfinger er tegn på en som træffer impulsive beslutninger og som undgår at tage ansvar på sig. Langfingeren er tit skadet - set fra en kiromantikerens synsvinkel - fordi den udtrykker hvorledes vi har det psykisk og hvis der er noget, der går en på - om hvem har ikke et eller andet, der går en på ! - så vil det altid samle sig om langfingeren. En ring på denne finger viser ligeledes et behov for at stive sin selvtillid af. Især hvis det er en stor og prangende ring.

Pegefingeren

Tilknyttet den romerske gud Jupiter. Viser hvor megen stolthed en person har og hvor megen behov for magt. En lang pegefinger er tegn på en som heller vil lede end følge. En ring på denne finger tyder på at personen ønsker at fremtræde magtfuld, selvom det modsatte måske er tilfældet. Tyder på et ønske om at stive selvtilliden af.

Tommelfingeren

Viser graden af en persons viljestyrke, den måde personens energi flyder på samt personens mentale evner og karakterstyrke. Flere forskellige karakteristika siger noget om tommelfingers indflydelse på personen. Sidder den nogenlunde midtfor på hånden indikere den en person med normal selvfølelse, der hverken er for svag eller for stærk. Sidder den meget højt på hånden indikere den en person som er påståelig og egocentreret. Sidder den meget lavt på hånden indikere den en fantasiløs person med svagt intellekt.

Den vinkel, som kan dannes mellem tommelfingeren og pegefingeren indikere jo større den er, desto større er personens generøsitet og impulsivitet. Dog hvis vinklen kommer over 90 grader viser den at personen er temperamentsfuld og meget spontan. Hvis tommelfingeren er lang indikere den at personen har stor selvtillid, har en stærk karakter og er i ro med deres omgivelser. Hvis tommelfingeren også er bred, er personen også meget bevidst om hvad der ønskes af livet. - og vice versa.
Fingrenes længde

Man opdeler folk efter om de har lange eller korte fingre. Definitionen på korte fingre er når langfingerens længde målt fra fingerspids til underste bøjefure udgør 2/3 eller mindre af håndfladens længde, målt fra samme underste bøjefure til håndleddets bøjefure.

Længden på en mands fingre kan afsløre, hvor fysisk aggressiv han er, mener canadiske forskere. To canadiske forskere har studeret fingrene på300 universitets-studerende, og resultatet - som de har fremlagt i tidsskriftet Biological Psycoholgi - er klart. De mænd, som havde de korteste pegefingre, var også? de som scorede højest på mål for fysisk aggression. Mens mænd med lange pegefingre scorede lavest. »Fingrenes længde kan fortælle dig lidt om, hvor personligheden kommer fra«, konkluderer forsker, dr. Peter Hurd fra University of Alberta ifølge BBC News. Resultatet passede ikke på kvinder.

Forklaringen er, at fingrenes længde hænger sammen med, den mængde testosteron, vi bliver udsat for i fostertilstanden. Og den sammenhæng har faktisk været kendt i noget tid, og for eksempel i studier, der har set på sammenhængen mellem fingrenes længde og fertiliteten. Her skulle det gælde, at mænd med en lang ringfinger er fertile. Mens kvinder som har længere pegefingre end ringfingre er mindre tilbøjelige til at være fertile.

Korte fingre
Hurtigt opfattende, sans for det væsentlige og essensen i en sag. Udtrykker sig kort og klart. Er dog ikke meget for at skulle forklare hvorfra konklusionerne kommer fra, hvad der har ført til resultatet. Foretrækker hellere at udtrykke kernen i en sag og det er så det. De går hovedsagelig efter resultater frem for konsensus. Kan være overfladiske med hensyn til detaljer. Er mål-orienterede fremfor proces-orienterede, og meget hurtige i replikken. Opfatter hurtigt hvor det er man er på vej hen og kan have tendens til at bryde ind og afslutter andres sætninger, fordi de også bærer en vis utålmodighed i sig.

Lange fingre
Velovervejede, tålmodige og omhyggelige med detaljerne. Undertiden lidt for omhyggelige, hvor de dykker ned i materien og glemmer overblikket. Kan ruge i lang tid over ting, der måske blot er sagt i spøg og har en tendens til at være ret nærtagende. De går hovedsagelig efter konsensus i en sag frem for resultater.


Tre personlighedstyper

Ifølge en teori, fra det spirituelle website higherperspectives.com, kan man alene ud fra tre fingers længde opdele alle mennesker i tre personlighedstyper.

Testen er simpel: Hold din venstre hånd op med bagsiden mod dig og prøv at matche den bedst muligt med én af de tre muligheder på billedet nedenfor. Er din ringefinger længere end din pegefinger, er du type A, er det omvendt, er du type B, og er de lige lange, er du type C.


kiromanti typerType A beskrives som 'charmerende, men pragmatisk':
»Folk, som har en længere ringefinger end pegefinger, er ofte charmerende og uimodståelige for nogle i det mindste. A'erne er dem, der kan snakke sig ud af enhver situation. Derudover er de aggressive og glimrende problemknusere. De har det med at være utroligt medfølende og er ofte videnskabsfolk, ingeniører, soldater og krydsords-mestre.

Type B er ifølge teorien den selvsikre type:
»De elsker at arbejde for sig selv og opnå de ting, de skal, men det indikerer ikke nødvendigvis indadvendthed. De er vældig målorienterede og kan ikke lide at blive forstyrret. De sætter pris på, hvad de har, men hungrer ofte efter mere.«

Type C beskrives som pacifisten:
»C'erne er den fredselskende, konflikt-undgående type. Folk med lige lange ringe- og pengefingre er er velorganiserede og vil kun have det godt med alle. De er troværdige i parforhold og følsomme og omsorgsfulde partnere, men vær opmærksom: C'erne har en flammende kerne, som undertrykt i de normale dagligdags-aktiviteter kan være farlige, hvis de slippes fri. Nok er de fredselskende, men forbliv på deres gode side.«


Sådanne "tests" er meget populære da de er nemme og hurtige. De er let forståelige og kan benyttes som "selskabslege". Heri ligger naturligvis også faren for, at de medvirker til, at kiromanti opfattes som en "selskabsleg" fremfor et seriøst studie af hvad vores hænder eventuelt kan fortælle om vores muligheder og udfordringer.


kiromantiFingrenes afstand til hinanden

Når hånden holdes med håndfladen opad i afslappet tilstand er der nogle hænder hvor fingrene sidder meget tæt ved hinanden og andre hvor de er spredt fra hinanden - og alle mulige kombinationer her imellem, hvor en eller flere fingre sidder enten meget tæt eller meget langt fra andre. Generelt anses en åbne vifteformet fingerholdning at være udtryk for at personen er åben overfor omverden, udadvendt og nysgerrig. Omvendt anses en lukket hånd, hvor fingrene sidder tæt på hinanden at være udtryk for at personen er indadvendt, reserveret.

Når du starter på en håndlæsning og beder personen om at strække sine håndflader frem mod dig, så lig mærke til om personen spreder sine fingre eller holder dem tæt sammen. Det første siges at være tegn på åbenhed og gavmildhed, mens det andet siges at være tegn på at personen er reserveret og forbeholden.

Det kan være svært at vurdere, hvilke fingre der er adskilte fra hinanden. Til hjælp kan du anvende en trekant med spidsen ned af, som grundform. Hvis f.eks. pegefingeren kommer ud over trekanten, adskiller den sig fra langfingeren - hvis langfingeren hælder ind mod de andre fingre, taler man om at langfingeren er adskilt fra pegefingeren.


Pegefinger adskilt fra langfinger
Som tidligere nævnt repræsentere pegefingeren selvagtelse, ego-følelse og en pegefinger der er adskilt fra langfingeren tolkes som en individualist, enegænger. En der vil stå ud i mængden og markere sig personligt. Undgår for så vidt muligt sammenhænge hvor man identificeres med kollektive meninger, såsom ved medlemskab af en klub eller et politisk parti. Eller en hvilken som helst gruppe i øvrigt. Værner meget om sit personlige rum. Måske lidt for meget undertiden, således at stort set alt opfattes som en krænkelse af dette og af denne grund føler personen sig undertiden lidt forfulgt.

Langfinger adskilt fra ringfinger
Et lystbetonet individ, der følger sine egne veje og normer. Har sin helt egen opfattelse af hvad der er rigtigt og forkert. En opfattelse, der ofte er på tværs af samfundets opfattelse af hvad der er ret og rimeligt. Et frit individ, der ønsker at være fri og som stoler på talentet, indskydelsen, improvisationen, lykketræffet. Sætter den enkeltes ret og frihed højere end samfundets krav og forventninger. Tolkningen er enkel at lave når du husker på at langfingeren repræsentere pligt, indordning, mens ringfingeren repræsentere lyst, selvfremstilling.

Lillefinger adskilt fra ringfinger
I tolkningen heraf skal du huske at lillefingeren repræsentere kommunikation, det intime selv. Hvis lillefingeren er adskilt fra ringfingeren tolkes det som et øget krav om livsrum og handlefrihed. Det tolkes som den afstand, fysisk som psykisk, vi ønsker at bevare i forhold til omgivelserne. Dette betyder ikke at personen ikke godt kan være social og udadvendt. Blot at denne person har et stort behov for et personligt rum, som andre ikke får adgang til. En afstand her kan dog også tolkes som en følelsesmæssig reserverthed eller blufærdighed.

Tommelfinger adskilt fra pegefinger
Den vinkel, som kan dannes mellem tommelfingeren og pegefingeren indikere jo større den er, desto større er personens generøsitet og impulsivitet. Dog hvis vinklen kommer over 90 grader viser den at personen er temperamentsfuld og meget spontan. Hvis tommelfingeren er lang indikere den at personen har stor selvtillid, har en stærk karakter og er i ro med deres omgivelser. Hvis tommelfingeren også er bred, er personen også meget bevidst om hvad der ønskes af livet - og vice versa.
Fingrenes form

Er fingrene lige eller er de krogede, buede i deres form, tillægges også en betydning. Igen vil man tage højde for alder, fysiske sygdomme og erhverv, og eventuelle skader, der har gjort fingeren deform. I det hele taget er det således at alt i hånden på en eller anden måde tillægges en betydning. Det svære ved tolkningen er således hovedsagelig at f? alle disse delfortolkninger til at danne et helhedsbillede. Det kommer vi tilbage til i kapitlet hvorledes en tolkning foretages, for nuværende kigger vi på fingrenes form. Fingrene kan være enten lige, have en bøjning til den ene eller den anden side samt have en bøjning ind mod håndfladen eller op imod håndryggen.


Lige fingre
Generelt tolkes lige fingre som noget direkte, en person der er helt ligefrem og direkte ærlig i sit udtryk. Meget åben overfor andre, men også som en person, der primært kun har fokus på det direkte, det som kan ses, måles, vejes. Altså et rationelt, logisk tænkende menneske, der vægter facts langt højere end følelser, stemninger og alt det som ikke kan vejes, måles og direkte observeres.

Krogede fingre
Generelt tolkes krogede fingre som noget indirekte, en person, der aldrig er helt direkte i udtrykket, meget beskyttende overfor sig selv. Men det tolkes også som et tegn på at personen er i stand til at se det som er ved siden af det der peges mod, altså et tegn på høj grad af intuition, indlevelsesevne og forståelse for helheden. Heraf følger at tolkningen også siger at dette er et tegn på en skarpsindig person, som er i stand til at se svaghederne i enhver konstruktion eller andet menneske. I den mindre positive skala af fortolkningen finder vi at dette er et tegn på en tendens til at fordreje tingene, forstillelse, misfortolkninger og selvbedrag.

Kroget pegefinger
Tendens til at pege fingre af andre, men da fingeren er bøjet bliver det oftest til en indirekte pegen, præget af ironi og satire. Skarp iagttagelsesevne, især for menneskelige svagheder. Meget opmærksom på styrkeforhold i grupper og i det hele taget et skarp øje for hvordan de reelle magtstrukturer er skruet sammen. Personen bruger denne evne til egen fordel og forstår at sno sig.

Kroget langfinger
Vanskeligheder med at planlægge og følge stringente forløb. Og - det skulle jo komme på et tidspunkt at også kroppens fysiske sindstilstand blev inddraget - fortolkes dette ofte som et tegn på kroniske fordøjelsesproblemer.

Kroget ringfinger
Følelsessky, skyr intimitet og alt for personlige forhold, mennesker. Har et undertrygt følelsesliv og svært ved at give efter for deres lyster uden at føle skyld. Ses øjensynligt ofte hos mennesker, der har haft en streng, restriktiv opvækst med kæft trit og retning, eller hvor der tidligt har været enten et behov for at blive voksen eller et fokus på de intellektuelle færdigheder og mindre på de følelsesmæssige behov.

Kroget lillefinger
I den positive udgave tolkes dette som et tegn på diplomatisk sans, at man ikke udtaler sig uden at have syv forbehold for sin udtagelse. I den mindre positive udgave udvides tolkningen til at vi her har at gøre med et snu, beregnende væsen, et tegn på uærlighed og kriminelle tendenser.

Gribefingre
Hvis det yderste led buer nedad, kan der være tale om en person der hænger meget fast i tryghed, er angst for at miste, griber efter andres nærvær og opmærksomhed. Det taler ofte om en person der har fået meget lidt kærlighed i barndommen.En skadet finger

Man taler om at fingrene kan være skadet. En finger er skadet hvis området omkring neglen er betændt, der er revner, ridser og fingeren kan være skadet, den kan have været i klemme. Alt hvad der er af skader på hånden fortæller, at man har et problem på det område. Og det er - ifølge kiromantien - ikke tilfældigt, når man skader sine hænder. Som nævnt tidligere er langfingeren tit skadet - set fra en kiromantikerens synsvinkel - fordi den udtrykker hvorledes vi har det psykisk og hvis der er noget, der gør en på vil det altid samle sig om langfingeren.


Bøjning ind mod håndfladen eller håndryggen

Prøv at ligge dine fingre ned på et fast underlag og se hvor langt du kan løfte din håndflade. En fleksibel bøjning tolkes som - ja rigtig gættet! - en fleksibel person. Intellektuel og følelsesmæssige smidighed. Let ved at tilpasse sig og omstille sig til nye omstændigheder. Hvis der dog er tale om stor fleksibilitet siger tolkningen at der er tale om en alt for letpåvirkelig person, uselvstændighed, ringe modstands evne. Og omvendt tolkes stive fingre som en person med stor modstandskraft, fasthed, selvkontrol. Hvis der dog er tale om stor stivhed siger tolkningen at der er tale om for ubøjelig person, som er stivnet i en privat og snæver verdensopfattelse og handlingsmåde.Om håndens linier

Jo stærkere markeret de er, desto stærkere er de karaktertræk, de forbindes med. Hvis en linje bliver brudt af mindre linier eller deciderede brud viser det problemer og vanskeligheder knyttet til de områder i tilværelsen, der betegner linjen.


Livslinien

Denne begynder mellem tommelfingeren og pegefingeren og løber forbi Venusbjerget. Livslinien viser milepæle i tilværelsen; sygdomme og ulykker etc. Hvis livslinien er tydelig markeret og lang, får personen sandsynligvis et lang liv med et godt helbred. Endvidere tyder dette på at personen har stor fysisk udholdenhed og energi. Hvis livslinien på den anden side er kort og brudt af andre linier, viser det problemer, vanskeligheder og muligheden for et kort liv. Hvis det meste af livslinien er tydelig og kun et stykke af den har en kæde, er brudt eller krydses af linier, vil personen lide af dårligt helbred i den periode af sit liv.

Livslinien er ikke den, der bestemmer livslængden. Det man ser i livslinien er livskraften og livsenergien – man kan faktisk blive 100 år med en kort livslinie – og man kan også blive 100 år med en brudt livslinie. En brudt livslinie betyder bare at man skifter retning i livet. Livslængden ser man i ”armbåndene” på højre hånd (altså de folder, der dannes ved dit håndled, når du lader din hånd falde ind mod underarmen) og de fortæller ikke, hvor gammel du bliver – men hvor mange år du potentielt har i dig. Der ligger 30 år i hvert armbånd. Armbåndene på den venstre hånd fortæller om den råstyrke, du har fået med i arv - der ligger i dine gener.

Hjertelinien

Fortæller om alt, hvad der har med følelser at gøre. Denne begynder under Merkurbjerget og slutter et sted mellem Jupiter- og Saturnbjerget. Som navnet antyder, viser den de følelsesmæssige og fysiske tilstand af en persons hjerte. Hvis hjertelinien er tydelig markeret med få afbrydelser eller markeringer er hjertet i god fysisk tilstand. Dog er det ikke ubetinget godt at linien ikke er særlig brudt, idet jo flere linier der går ud fra hjertelinien , desto mere hengivenhed nærer personen for andre mennesker. Direkte brud på linien kendetegner afslutning på en fase i personens følelsesmæssige liv og begyndelsen på en ny. Jo mere lige hjertelinie er, desto mere ufølsom er personen og jo mere direkte vil han søge at få dækket sine egne følelsesmæssige behov, uanset hvor selvcentreret de er. Hvis hjertelinien er lang tyder det på en person, som er meget påvirket af sine følelser og som oplever ting lidenskabeligt. Hvis linien er kort har personen enten kun en begrænset mængde følelser, eller vil kraftigt indskrænke sine følelser på et tidspunkt i livet og isolere sig følelsesmæssigt fra andre.

Hovedlinien. Intellekt- og karrierelinien

Denne tager sit udspring samme sted som hjertelinien, løber tværs over marssletten og ender ved et punkt under lillefingeren. Hovedlinien viser personens intellekt og evne til at ræsonnere. Hvis hovedlinien er kort har man ringe intellektuelle evner og tendens til at træffe forhastede slutninger. Hvis hovedlinien er lang er man omvendt dygtig til at ræsonnere og kan se en sag fra flere sider. Hvis linien løber direkte og uden kæder eller øer undervejs er personen praktisk og fornuftbetonet i sit intellekt. Dog tyder en helt lige linie på at personen er meget nøgtern, der altid ser objektivt på tingene. Hvis hovedlinien er kædedannet, forsynet med fjer har personen vanskeligt ved at koncentrer sig i disse perioder.

Simianlinien

I sjældne tilfælde vil en person i stedet for separate hoved- og hjertelinie have en enkelt linie tværs over hånden. Den kaldes simianlinien og den kendetegner en person, hvis følelser og tænkeevne griber fuldstændig ind i hinanden.

Skæbnelinien

Denne begynder i håndens basis og løber op igennem hånden mod pegefingeren. Skæbnelinien viser forhold der har betydning for vores materielle anliggender, såsom karriere, succes eller fiasko. Hvis skæbnelinien er svag er det udtryk for at personen ikke bryder sig om at planlægge ret meget, men mere foretrækker at lade tingen gå deres gang. En markant skæbnelinie tyder på at personen målbevidst styrer og planlægger sit liv efter sine ønsker og drømme. En skæbnelinien der begynder helt nede ved håndleddet tyder på at personen tidligt blev ambitiøs og en skæbnelinie der slutter helt oppe ved pegefingeren tyder på at personen vil få stor magt og succes.Udover disse hovedlinier er der mange underordnede linier på hånden og nogle af disse tillæges større betydning end andre. Endvidere opereres med at hænder kan klassificeres i fire grundformer; jordhånden, ildhånden, lufthånden og vandhånden, alt efter om hånden er lille eller stor, kvadratisk eller rektangulær, om fingrene er lange eller korte m.v.

Hver især menes disse håndtyper at kunne fortælle noget generelt om personen. Eksempelvis menes ejeren af vandhånden at være følelsesbetonet, sensitiv og let påvirkelig af omgivelserne. Derudover kan stort set alle linier, mærker, skrammer, sår og ar - samt neglenes form og udseende iflg. kiromantien fortælle noget om menneskets fortid, nutid eller fremtid.Om bjergene

De små kødfulde puder på håndfladen kaldes bjergene. Generelt antages at er bjergene udtalte er personen livlig og varmhjertet, mens hvis bjergene næsten ikke er til at få øje på er personen ikke særlig lidenskabelig eller reelt interesseret i noget. Der er et bjerg for hvert finger og tre bjerge i håndens flade.


Merkurbjerget

Findes ved basis af lillefingeren. Dette bjerg skal ses i relation til resten af håndens karakteristika - hvilket i øvrigt alle tolkningerne skal - men altså især dette. Merkurbjerget forstærker nemlig eksisterende tendenser, i særdeleshed dem fra hovedlinien. Hvis resten af hånden er positiv er det et meget gunstigt bjerg. Hvis resten af hånden er negativ og hovedlinien svag eller dårlig markeret, betegner dette bjerg en mulig forstærkning af de negative tendenser. Ergo er det meget godt i det første tilfælde at have et fyldigt Merkurbjerg, mens det bedste, i det sidste tilfælde, er at have et ubetydeligt Merkurbjerg.

Apollonbjerget

Findes ved basis af ringfingeren. Et stort bjerg tyder på kunstneriske evner og skønhedssans - og visa versa med et lille bjerg.

Saturnbjerget

Findes ved basis af langfingeren. Et stort bjerg tyder på en person, der kan lide at være alene er flittig og arbejde hårdt. Et manglende eller lille Saturnbjerg typer på en person, som har et overfladisk syn på tilværelsen.

Jupiterbjerget

Findes ved basis af pegefingeren. Et stort bjerg tyder på ambitioner, ønske om succes samt opfyldes ad dette og stor selvtillid - og visa versa med et lille bjerg.

Venusbjerget

Findes ved basis af tommelfingeren. Hvis bjerget er højt, elastisk og veludviklet tyder det på en person med stærk kønsdrift, megen fysisk energi og kunstneriske evner, der har let ved at udtrykke følelser. - og visa versa hvis bjerget er lille og slatten.

Marsbjergene

Der er to. Et neden for Jupiterbjerget, altså under pegefingeren og et neden for Merkurbjerget, altså nedenfor lillefingeren. Det første betegner fysisk mod og det andet betegner moralsk mod. Hvis de er veludviklede er deres egenskaber det også hos personen og visa versa hvis bjergene er meget små eller ikke eksisterende.

Månebjerget

Findes på håndkanten under lillefingeren. Et stort bjerg tyder på en person, der er drømmende, idealistisk og lever i sin egen lille verden. Jo fladere bjerget er, desto mere realistisk er personen.

Marssletten

Håndens midte kaldes Marssletten, hvilket er et passende navn da den ligger omgivet af håndens bjerge. Hvis huden her er blød mangler personen selvtillid og omvendt hvis huden er fast.

Om håndens overflade

Man starter med at se på overhænderne. Der ligger ens personlighed, og hvor man står i livet lige nu. Så ser man på hudstrukturer og på negle, hvordan fingrene ligger i forhold til hinanden, om der er skader, slitage og stressmærker. Når man er færdig med at læse overhånden, så har man sådan et billede af, hvad det er for en person. Det er personkarakteristikken.

Håndfaconen fortæller også om personen. En meget firkantet hånd, tilhører typisk en, der er jordbunden, er vant til at tage fat og kan bruge sine hænder. Hvorimod den mere rektangulære hånd for eksempel tilhører langtidsplanlæggeren - den ordenssøgende. Og så kan der jo også være runde hænder etc.

Den måde man lægger hænderne på fortæller noget om, hvordan man har det lige nu. Hvordan hænderne lægges på bordet er det allerførste, kiromantikkeren ser på. Er der for eksempel et hulrum inden under hænderne, så betyder det, at man er meget omsorgsfuld. Nogle kiromatikkere beder folk ryste hænderne og løsne skulderne, inden de lægger hænderne på bordet, netop for at undgå, at de tænker på, hvordan de lægger dem.Om huden på hænderne

En hud med ”huller” - altså hårsække - er en maskulin hud. Når en kvinde har hårsække-hud på hånden, fortæller det kiromantikeren, at hun har en maskulin udfarende energi. Hvilket betyder, at man kan selv, man vil selv – man kan selv klare tingene. Man kan begå sig på mænds præmisser – mænds områder. En kvinde med meget hårsækkehud bliver let for meget for mænd, hun er lidt af en skrap moster – og når man så som kvinde bliver opmærksom på det, så må man tage sig mere af sin feminine side og finde den frem. Der skal jo helst være en balance.

Naturligt har kvinder silkehud – altså hud uden huller fra hårsække. Nogen har det over hele hånden – det er så dem, der kører meget på de feminine værdier, de bløde værdier. Kvinder, der ikke behøver at være udfarende, der ikke behøver at kunne klare sig selv. Så kan man tillade sig kun at have den. Men de fleste udearbejdende kvinder, de er nødt til at have hårsække-hud i hvert fald et stykke af vejen. Man kan også have silkehud på områder af hånden. Områder, der så igen dækker bestemte sider af ens personlighed og liv.

Mænd kan også have silkehud – så må man se på i hvilke områder, deres silkehud ligger. Hvor er det, de bruger deres feminine energier. Det kunne jo typisk være på familieområdet. Men det kan selvfølgelig også være på arbejdsområdet – de kan jo godt arbejde med feminine energier. Men de mænd vil aldrig være så ambitiøse og udfarende – altså de mænd, der har den bløde hud. Hvis en mand, der af natur sagtens kunne dyrke det ambitiøse og udfarende, men i øjeblikket har et job, hvor han har mere brug for sine feminine energier vil det ændre på håndens udseende.

Håndens udseende er et her og nu billede. Det fortæller, hvad man bruger i sig selv her og nu. Selvfølgelig er det svært at få slettet den side, hvor man har sin maskuline energi – altså få det helt væk – men så kan der komme et perlemorsskær hen over hånden. Det betyder så, at personen arbejder mere med de feminine energier. De bløde værdier.Om negle og smykker

Neglene fortæller om hvordan man har det. De hvide pletter på neglene, er stress på det område, den pågældende finger repræsenterer. Det er jo meget almindeligt at have stress på sin pegefinger - arbejde, magt og økonomi - det stresser! Men hvis man så virkelig får stress psykisk, så er det langfingeren, der bliver ramt. Og stress på kommunikationsområdet kan også sagtens forekomme. Hvis man ikke får lov til at snakke, hvis man er tvunget til at holde noget tilbage, hvis man ikke bliver hørt eller forstået. Tolkningen er således blot at hvis der forekommer hvide pletter på neglene, er det tegn på stress på det område, den pågældende finger repræsenterer.

Det siger sig selv at knækkede, nedslidte, nedbidte, beskidte negle også kan benyttes til at tolke en lang række ting om den pågældende person. Her er det især vigtigt at søge ind til om det man ser, er en varig tilstand eller om der er tale om et øjebliks fænomen. Et menneske, der normalt har velplejede negle og hænder kan godt ovenpå eksempelvis istandsættelse af sommerhuset have en lettere tilskadekommen og beskidt hånd. Men dette har i dette tilfælde meget lidt med menneskets grundlæggende natur at gøre og kiromanti er da også uhyrde forsigtig med tolkning af overfladiske ting, der ikke er en del af hændernes grundlæggende udseende, såsom nedbidte negle, smykker, småridser etc.

Hvis man bruger neglelak fortæller farven derpå noget om personen. Dette kan være et mere eller mindre bevidst signal. Og det kan være et mere eller mindre integreret del af personen. Det kan også være en bevidst provokation eller et ønske om at udstråle noget helt andet end personen og hænderne i øvrigt gør.

Sort - Det står for foragt for regler.
Dybrød - Indikere at man er ude på sjov og ballade. Sensuel.
Rosa - Mildhed, omsorg, ungdommelighed.
Grøn og blå - Centrumssøgende, man vil gerne ses og bliver det som regel også.
Violet - Blanding af den røde feminine og den blå maskuline, bliver til en kvinde med fart og power.
Brun - Det er sådan tungt og lidt kedeligt. Men kan også være elegant og sofistikeret.
Orange - Det er modsætningernes farve, for enten så er det en, der har et ekstremt mindreværd eller også er det en, der tør noget og er meget kreativ og udfarende.
Om smykker

Fingerringe giver informationer til kiromantikeren, der ser på hvilken type ringe en person har valgt og ikke mindst hvor ringene er placeret. Armbånd tillægges ikke megen betydning. Men det er aldrig tilfældigt, hvilke ringe man bruger. Placering af fingerringe er et personlighedssignal, der kan være mere eller mindre bevidst, men helt tilfældigt er det aldrig. Fingerringenes placering må naturligvis omgås med en vis forsigtighed. Er ringen anbragt efter en pludselig indskydelse og kun for en aften eller er den mere permanent anbragt og føles denne placering naturlig for ejeren.

Man kan også have fået en ring foræret med de forkerte mål og derfor midlertidig anbragt den på den finger hvor den nu engang passer. Dog ikke med intentionen om at dette er dens permanente placering, medmindre man begynder at fornemme at dette måske er den helt rigtige placering til netop denne ring. Generelt anses ringe på flere fingre som et tegn på en usikker selvopfattelse, en søgen efter identitet, personlig stil, rollemodeller. Ringe på alle fingre anses for et udtryk for total forvirring. Det er tit teenagere. Eller nogen, der har virkeligt rod i deres liv. Kiromantisk set har ringen to funktioner. Den adskiller og den fremhæver den pågældende fingers symbolske værdi og egenskaber.


Ring på lillefingeren Her skal erindres at lillefingeren repræsenter indføling, kommunikationsevne, det intime selv. Sætter man en ring på sin lillefinger antyder det en ulyst til at binde sig følelsesmæssigt, en uvilje mod at knytte faste intime forbindelser. Det kan også indikere en distance til omverden, en trang til at have et stort indre personligt rum, som er helt ens eget og hvor andre ikke får adgang til. Tolkningen omfatter endvidere ofte kunstneriske tendenser, dette være sig aktivt udøvende eller mere som bare kunstelsker. Hovedtolkningen er dog at det inderste hos personen er godt gemt ad vejen, eksempelvis hos boheme kunstneren, der altid synes at spiller det offentlige skuespil.

Ring på ringfingeren Her skal erindres at ringfingeren repræsentere lyst, selvfremstilling, inspiration, improvisation. Dette er jo den traditionelle placering af en ring og det tolkes som at personen binder sin lyst til en person og vedkender sig samfundets normer. Ringefingeren er jo den naturlige finger at sætte ring på – vielsesring eller store diamantringe. Men det er mere for at vise, at man har smag og fortælle noget om sin indstilling til parforhold. For mænd er den traditionelle placering på højre hånd og det ses undertiden at ugifte mænd har en ring placeret på deres venstre hånds ringfinger. I disse tilfælde tolkes det som "et ægteskab med en selv", altså således at personen er i ro med sig selv og har lært at elske sig selv.

Ring på langfinger Her skal erindres at langfinger repræsentere pligt, ansvar, indordning. Sætter man ring på sin langefinger, så viser man, hvem man er inderst inde. Det er ofte mennesker, der står i opposition til samfundet, der bærer ring på den finger. Rockere, punkere, satanister, pornomodeller, etc. bærer for eksempel ofte store provokerende ringe på den finger. Placeringen er traditionelt blevet brugt af logebrødre og andre medlemmer af lukkede selskaber. Signalere gruppefællesskab. At man bekender sig til en subkultur med egne love og normer.

Ring på Pegefingeren Her skal erindres at pegefingeren repræsenterer stolthed, ego-følelse, ærgerrighed. Sætter man en ring på sin arbejdsfinger så viser man, at man er en autoritet på sit felt. Det er lidt blæret, at bruge pegefinger-ring. Det er også en magtfaktor, en doktorring for eksempel bliver båret på pegefingeren. Det er jo også et slags magtsymbol; altså jeg ved noget og jeg har gjort noget. Det skal man have respekt for. Signalere øget dominans, skjult eller åbenbar ærgerrighed, ønsket om at spille en ledende rolle. Som altid skal det enkelte tegn ses på baggrund af hånden som helhed. I en god harmonisk hånd bliver eksempelvis en ring på pegefingeren tolket som ønsket om at lede an og vise vejen, mens en ring på pegefingeren i en uharmonisk hånd tolkes som tegn på selvforherligelse, overdrevent præstationsbehov.

Ring på Tommelfinger Her skal erindres at tommelfingeren repræsenterer karakterstyrke, naturlig selvhævdelse, viljestyrke og udholdenhed. Med en tommelfingerring understreger man virkeligt sin vilje – så siger man ”min vilje ske”. Og egentligt så føler man sig også lidt hævet over almindeligt manuelt arbejde. Et meget klart signal om at man er handlekraftig, har viljestyrke og er en selvstændig og uafhængig karakter.Fremgangsmåde

Det første spørgsmål der melder sig er som regel om man skal kigge på den venstre eller den højre hånd, eller begge to og i så fald i hvilken rækkefølge? Svaret er at du skal kigge på begge hænder og det er ligegyldigt hvilken rækkefølge du vælger. Men også i kiromantien lægger man vægt på, at venstre hånd er den modtagende og højre den givende – den feminine og den maskuline – yin/yang. Den venstre hånd repræsenterer det intime selv, privatmennesket, sådan som din familie og dine venner kender dig. Venstre hånd er også drømmenes og talenternes hånd. Venstre hånd viser hvad du inderst inde gerne vil gøre og være. Højre hånd repræsenterer det offentlige selv, det offentlige menneske, sådan som omverden opfatter dig. Hvad andre mennesker tror om dig, den tilpassende og mere konventionelle side af dig selv.

Du starter med at se på overhænderne. Der ligger ens personlighed, og hvor man står i livet lige nu. Så ser man på hudstrukturer og på negle, hvordan fingrene ligger i forhold til hinanden, om der er skader, slitage og stressmærker. Når man er færdig med at læse overhånden, så har man et billede af, hvad det er for en person, man sidder overfor. Men man skal være varsom med at ”lukke” for det billede – idet det er et førstehåndsindtryk. Det er personkarakteristikken der lægger bund i læsningen. Håndfaconen fortæller også om personen. En meget firkantet hånd, tilhører typisk en, der er jordbunden, er vant til at tage fat og kan bruge sine hænder. Hvorimod den mere rektangulære hånd for eksempel tilhører langtidsplanlæggeren - den ordenssøgende. Og så kan der jo også være runde hænder etc. Man tolker hænderne ved at følge linierne på indersiden: Langs fingerkanten, på ydersiderne – fra lillefinger til håndled, og fra pegefinger til tommeltottens start.
Den måde man lægger hænderne på fortæller noget om, hvordan man har det lige nu. Hvordan hænderne lægges på bordet er det allerførste, kiromantikeren ser på. Er der for eksempel et hulrum inden under hænderne, så betyder det, at man er meget omsorgsfuld. Nogle kiromantikere beder folk ryste hænderne og løsne skulderne, inden de lægger hænderne på bordet, netop for at undgå, at de tænker på, hvordan de lægger dem.

Når du starter på en håndlæsning og beder personen om at strække sine håndflader frem mod dig, så lig mærke til om personen spreder deres fingre eller holder dem tæt sammen. Det første siges at være tegn på åbenhed og gavmildhed, mens det andet siges at være tegn på at personen er reserveret og forbeholden.

Man taler om at fingrene kan være skadet. En finger er skadet hvis området omkring neglen er betændt, der er revner, ridser og fingeren kan være skadet, den kan have været i klemme. Alt hvad der er af skader på hånden fortæller, at man har et problem på det område. Og det er - stadig ifølge kiromantien - ikke tilfældigt, når man skader sine hænder.

Det som er udfordringen ved kiromanti er at stort set alle håndens linier, mærker, skrammer, sår og ar - samt neglenes form og udseende iflg. kiromantien fortæller noget om menneskets karakter, fortid, nutid og fremtid. Alt i hånden tillægges på en eller anden måde en betydning. Det svære ved tolkningen er således hovedsagelig at få alle disse delfortolkninger til at danne et helhedsbillede. Og måden du gør dette på er først og fremmest ved at følge en stringent struktur for din gennemgang. Hvilken struktur du vælger er i og for sig ligegyldig. Den ene er lige så god som den anden. Det vigtige er blot at du tillærer dig en fast fremgangsmåde. På denne måde sikres at du kommer hele vejen rundt i din fortolkning. Den rækkefølge som er fulgt i nærværende kursus kunne være en mulighed, men det er som nævnt helt op til dig selv.

Hvis man går til en professionel kiromantiker vil en håndlæsning typisk vare omkring 45 minutter og der gives typisk mulighed for, at få hele læsningen optaget på bånd. Nogle kiromantikere giver mulighed for at fremsende fotokopier af dine hænder og en tydning vil så blive sendt til dig. Man kan nøjes med at tage en fotokopi af sine hænder på en kopimaskine, men skal alle linierne med er den bedste fremgangsmåde stadig at tage et aftryk ved hjælp af noget sort tryksværte.

Fremgangsmåden er illustreret nedenfor. Benyt noget sort tryksværte på vandbasis og med en gummivalse sværtes hånden og fingrene forsigtigt til. Det kan være du skal lave flere forsøg idet der kun er få brøkdele af millimeter imellem højeste og laveste niveau i hudmønstret. Pres derefter hånden ned mod et stykke kvalitetspapir. Pres især på midten af håndryggen og på fingrene ved fingerbasis. Optegn derefter håndens og fingrenes konturer med en blyant. Før du sender aftrykket af sted til kiromantikeren så husk at notere dit navn, alder, køn og facts som ikke kan ses af aftrykket: håndens konsistens, fleksibilitet etc.
Tre hovedregler

I din tydning skal du holde dig et par vigtige regler for øje. Den første og den vigtigste er at et enkelte element aldrig må bedømmes for sig selv alene, men skal ses i sammenhæng med håndens øvrige elementer. Den anden regel er at et element aldrig ophæver et andet. Det kan derimod godt forstærke eller svække. Eksempelvis kan de træk som man forbinder med en fyldig hånd svækkes eller forstærkes afhængig af om hånden har en hård eller blød konsistens. Og endelig er den tredje og sidste regel at enhver overdrivelse hælder i negativ retning. Overdreven fyldighed, ekstremt mange linier etc. giver en skævhed i helhedsbilledet, som vanskeligt lader sig opveje.

Undervejs har vi nævnt et begreb som "en god hånd". Dette skal ikke forstås sådan at der findes en ideal hånd, med ganske bestemte mål og egenskaber. Det er blot udtryk for en hånd, der er harmonisk, de enkelte elementer er i balance og harmonere godt sammen. I "en dårlig hånd" vil de enkelte elementer og energier bekrige og svække hinanden. Dog kan spændinger imellem de enkelte elementer også anskues som gunstige.

Dette er helt parallelt til det horoskop man opstiller i vestlig astrologi. Her anses mulighederne for udvikling som spændingerne, forhold i horoskopet, der ikke er gunstige. Spændinger anses her som meget gunstige set i relation til den personlige udvikling. Horoskoper med mange harmoniske indflydelser kan ligefrem virke som en sovepude. I øvrigt har mange berømte personer et væld af spændinger i deres horoskoper. Netop deres evne til at tage imod livets udfordringer har medført, at de er nået så langt - dvs. anvendt deres muligheder positivt og konstruktivt.

Din nærmere forståelse for hvornår spændinger er gunstige og hvor de er ugunstige får du igennem kendskab til begrebet Yin & Yang. Enhver ting indeholder sin modsætning. Et varmt og vitalt menneske er ikke altid kun det. Et stærkt temperament rummer også muligheden for ukontrollable og heftige reaktioner. Og et almindeligvis behersket menneske kan miste kontrollen og besindelsen i langt større grad når det endelig "koger over". Spændinger kan udnyttes til noget produktivt eller det modsatte. Spændinger og ubalance på forskellige områder er jo netop grunden til at verden i dag står med nogle fantastiske bygningsværker, kunstværker, bøger etc. Der skal dog passes på at spændingerne ikke fører til succes i den ene del af livet - eksempelvis den kunstneriske - på bekostning af ruin i det private liv. Husk igen at hånden er et øjebliksbillede, og det kan ændre sig med tiden parallelt med personens mentale niveau, sygdom, traumer og andre problematiske livsforholdBlindtegning af hænderne

Blindtegning er en sjov og enkel måde at lære at være opmærksom på symboler i hånden. I blindtegning er det omridset af hånden, tegnerens streg, mellemrum mellem fingrene og de forskellige fingres form, der har betydning. Det er en udemærket måde at lære at fokusere på symbolsproget i kiromanti - og en sjov indføring i kiromantiens verden.


Du starter med at beder den person, der skal lave tegningen om at holde sin højre hånd op foran sine øjne, med indersiden af hånden mod øjnene. Vedkommende skal blive ved at se og fokusere på sin hånd, og koncentrere sig om omridset af sin hånd. Imens tegnes omridset ned på et stykke papir, uden at vedkommende flytter blikket fra hånden, derfor har det navnet blindtegning. Der er ikke fortrydelsesret på en blindtegning, det er den første tegning der gælder.
Selve tolkningen

Når du ser på tegningen, så se om du for dig selv kan prøve om du kan finde andre former i håndens tegning, end lige netop hånden. Ligner eller giver tegningen dig associationer om andet end en hånd. Ofte ligner tegningerne en fugl - og du kan dermed også bruge dine egne associationer til understøttelse af tolkningen. Det er en god øvelse for dig, som vil udøve kiromanti, at lære at finde dine egne associationer, intuitive fornemmelser og at se former på en anden måde.

Start med at afgøre, om hånden er en såkaldt Jupiterhånd, dvs. at fingrene er tegnet på en skrå linie af håndfladen - hvor lillefingeren er den der sidder nederst, eller det modsatte, hvor lillefingeren sidder højest i det samlede billede. I figur A ser du en Jupiterhånd - pegefingeren starter på ret linie, mens de andre fingre laver en hældning mod lillefingeren.

Bemærk også om vedkommende har tegnet eventuelle ringe, har markeret neglene, hvis de kan ses fra indersiden. Dan dig allerførst et helhedsindtryk af blindtegningen. Og husk, at blindtegningen er et øjebliksbillede - hvis du beder den samme person tegne en blindtegning om f.eks. en måned, vil hånden være anderledes, alt efter personens emotionelle og fysiske tilstand.

Du kan se på denne illustration, at personen har været omhyggelig med sin tegning, bemærk buen fra håndled til tommelfinger - det er venusbjerget der er tegnet. Venusbjerget handler om familiebindinger, familieforhold - og på figur A ser vi altså en person, med stærke og kærlige bånd til sin familie. Det er Jupiterhånd, den betyder generelt held og lykke og fremgang i livet, men med fingrenes placering, får man en helt anderledes tolkning. Vi tolker tegningen fra tommelfingeren følger dens linier til afslutningen.

Tommelfingeren
Tommelfingeren står for vilje og fysik, og personens grundfundament - altså jordforbindelsen. Den forbindes også med personens ego. Da tommelfingeren er tegnet firkantet, betyder dette en praktisk anlagt og jordbunden personlighed. Tommelfingeren sidder forholdsvis tæt på pegefingeren (Jupiterfingeren) og betyder, at personen ikke har det maksimelle overskud til at tage sig af andre mennesker for tiden. Og det kan have noget at gøre med den brudte linie mellem langefingeren (Saturnfingeren) og ringfingeren (Apollonfingeren). Dette vender vi tilbage til.

Generelt kan man sige, at jo bredere en finger er aftegnet, jo mere selvsikkerhed og selvtillid afspejler den i tolkningen. Altså har personen i fig. A, på sin familiemæssige side, ikke så meget energi til at favne sin familie så meget for tiden. Det viser også at selvtilliden og egoet er forholds lille, og ikke rummer så meget overskud, idet tommelfingeren er forholdsvis snæver i forhold til f.eks. pegefingerens (Jupiterfingeren) bredde.

Pegefingeren (Jupiterfingeren)
Jupiterfingeren står for arbejde, magt og økonomi, men også "jeget", lederevne, og interesse i samfundets forskellige dele. Fig. A personens selvoplevelsesværdi er sådan set i orden, betragtet adskilt fra helheden, men den lille prik, der ses på fingerens nederste led, fortæller at personen er usikker på sin egen formåen, og på sit fundament i denne sammenhæng.

Der er gjort et ophold, det indikerer prikken - og vedkommende har et øjeblik været i tvivl om sin egen formåen. Jupiterfingerens yderste led er tegnet konisk, dvs. aflang/rund, hvilket indikerer en ubesværet udveksling af kommunikation - dette understøttes af Merkurfingeren, som vi også vender tilbage til.

Langfingeren (Saturnfingeren)
Denne finger er tegnet længere end jupiterfingeren, hvilket betyder, at der er fokus på det pysiske ståsted, egoet og overblik. Saturnfingerens slutning ender brat og modsiger faktisk sig selv, i fingerens koniske spids, bredden af fingeren og indersiden, som er tegnet som et knivsblad. En konisk fingerspids angiver en let og ubesværet udveksling mellem ideer og kommunikation.

Et knivsblad betyder at personen er parat til at skære igennem, men da det i fig. A, befinder sig på højre side af fingeren, betyder det at vedkommende skærer sine egne følelser fra - og det leder os hen til den brudte linie mellem Saturnfingeren og Ringfingeren (Apollonfingeren).

Ringfingeren (Apollonfingeren)
Generelt kan man sige, at Apollonfingeren står for kreativitet, kærlighed, følelsen af lykke, fuldførelse og succes. Så både afstanden til Saturnfingeren, den brudte linie og den forholdsvis lille Apollonfinger, vidner klart om en person der er meget usikker på sin partners kærlighed, sin egen formåen i kærligheden og på det kreative plan. Den begyndelse Apollonfingeren starter med, er et sving opad, hvilket kan tolkes som en form for optimisme i disse forhold, mens prikken på fingerens yderste side og nederste led, igen fortæller os, at vedkommende har sin tvivl på fundamentet i sin kærlighedsrelation, og ikke tror på et varigt forhold, eller på sin egen åndelighed.

Merkurfingeren
Denne finger fortæller om kommunikation, forskning og selvudvikling - samtidig éns seksuelle og ubevidste drifter. Da tegneren i fig. A har en forholdsvis bred Merkurfinger (bredere end nogen af de andre fingre) og endda en knivformet yderside, tolkes det som personen har store evner på kommunikation, evner at skære igennem, og samtidig har en stor portion humor og sans for fest og leg. Den brede facon tyder på, at personen samtidig har et stort behov for selvudfoldelse og for at kommunikere sin usikkerhed ud.

Liniens afslutning:Månebjerget er antydet på ydersiden af hånden, hvilket betyder at personen har fat i sin feminine side, er romantisk og blød. Den afsluttende linie vender indad, men går samtidig længere ned end startpunktet, hvilket indikerer at personen følger sine opgaver til dørs og er omhyggelig med det han foretager sig.

Mellemrum mellem fingrene afslutning og start til næste finger: En buet linie, mellem fingrene, (kaldes en skålform) fortæller om en åben person, der har en bred forståelse for sine medmennesker, er socialt indstillet og kæmper for de svage i samfundet. Der er ikke mange ambitioner - eller spidse albuer, at finde i denne persons hånd, på nuværende tidspunkt. (vi vil se på næste blindtegning en person med mange ambitioner).

Håndled og detaljer
Personen bag fig. A har tegnet noget på sit håndled, - det vil sige, at han har sans for detaljer, - men da tegningen er lavet som en firkant med en horisontal linie, der er tegnet over med skrå linier, indikerer det at personen føler sig låst fast, handlingslammet, hvilket også korresponderer godt med tolkningen af håndens linier og fingrenes udtryk.

Konklusion på blindtegning A

Personen i fig. A rummer en del viljestyrke, men bruger den ikke for tiden. Han har et godt forhold til sin familie, et stærkt bånd til en eller begge forældre, men er overbebyrdet af problemer på kærlighedsområdet, som gør, at han ikke har meget overskud til at koncentrere sig om så meget andet.

Disse problemer påvirker også hans handlefrihed, og hans tro på sig selv. Han er bevidst om sin styrke på kommunikation og forstår at skære igennem og udtrykker sin mening konstruktivt.

Han er en person der har fat i sin feminine side, men med en maskulin maske på, for tiden. Måske for at jævne sine problematikker på det følelsesmæssige. Tegningen på håndleddet virker som en lænke, og fortæller at han føler sig lænket til sine egne følelser, impulser og sin usikkerhed. Han har meget medmenneskelighed og omsorg over for andre, men kan ikke finde plads til at bruge denne kvalitet for øjeblikket.
Vejviser til tolkning af figur B

Her ses en hånd, der også er tegnet med stor omhyggelighed. Vi følger igen stregen fra tommelfingerens start og mod Merkurfingeren og håndleddets slutning. Stregen viser dog tydeligt, ved sin lettere rysten og ujævnhed, at her er tale om en person der på tidspunktet for tegningens tilblivelse, er genert og lettere nervøs.

Håndens facon er en såkaldt spatelfacon – hvilket betyder at der er en anelse, en svag opadgående linie mod Merkurfingeren, mens de andre fingre ligger på linie. En spatelfacon tyder på et godt håndelag. Men generelt er hånden retangulær, og betyder en person der er videbegærlig, opsøgende efter viden og udfoldelse.

Igen starter vi med tolkningen af stregen - Denne tegner mangler venusbjerget - dvs. Dette kan tolkes, at vedkommende ikke har særlig meget forbindelse til familie eller lokalsamfund. Det indikerer også en vis træthed og mangel på energi, kærlighed og det lyse sind, for tiden. Det manglende venusbjerg tolkes også som, at der er manglende energi på livfuldhed, virilitet og vitalitet. Personen her, har ikke så meget brug for at blive elsket og anerkendt, og har et lidt mørkt sind.

Tommelfingeren
Tommelfingeren, som står for fysik og vilje er bred, hvilket betyder, at personen har en stærk vilje, en god fysik, og dens hældning mod venstre viser os, at denne person har lidt mere overskud til at tage andre mennesker ind. Da den fylder næsten lige så meget som Jupiterfingeren, viser det en person, der har kvalitet på arbejdsfeltet, altså en arbejdsom person, som er økonomisk og godt kan lide at have magt over tingene. Prikken mellem tommelfingeren og Jupiterfingeren, netop der hvor fingrene skilles, betyder dog en anelse usikkerhed, usikkerhed omkring sin fylde og formåen, sit ego.

Jupiterfingeren
Jupiterfingeren er godt fæstet på håndfladen, hvilket indikerer, at denne person har et godt fundament som er stærkt - men det taler også om en viljestyrke der kan dreje sig mod stædighed. "Knækket" på indgangen til yderste led, taler om at personen har fået knæk på sin indstilling til samfundet, sit "jeg" og sin selvfølelse. Derimod er tolkningen af bredden på fingeren, at denne person har gode lederevner, også i sit private liv, hun tager gerne styringen. Da tommel – og Jupiterfinger er meget brede begge to, fortæller det os, at der er energi i øjeblikket, på de kvaliteter der står for de pågældende fingre, altså ego, position i samfundet, sin magt og sin vilje.

Saturnfingeren
Saturnfingeren er smallere i sit fæste, og indikerer en lavere selvoplevelsesværdi, når det handler om det psykiske ståsted, sikkerhed, engagement og overblik. Men fordi tommel -og Jupiterfinger er det markante, det iøjefaldende - er det disse der, som før nævnt, har overvægten af energi og fokus.

Apollonfingeren
Apollonfingeren er tynd og smal - men lang. Da den er spinkel i sit rodfæste, beretter tolkningen således, at personen har stor vilje på kærlighedsområdet, lidt mindre energi på sin åndelige udvikling, og ikke føler sig i stand til at honorere sin partners behov for nærhed. Der ses ikke særlig meget lykke og kreativitet. Igen ses en prik mellem Saturn- og Apollon fingeren, som tyder på en usikkerhed omkring kærlighed og bevidsthed om sit åndelige ståsted.

Merkurfingeren
Merkurfingeren er ligeledes markant. Den har næsten samme bredde som Jupiterfingeren i sit rodfæste, hvilket tolkes som personen besidder meget gode kommunikationsevner - overtalelsesevner ligefrem. Personen er god til at forhandle, har evner for forskning og store ubevidste drifter. Den skarpe kant på enden af fingeren, indikerer skarphed i kommunikation, hun kan formulere sig i skarpe vendinger, men bredden af fingeren fortæller at det ikke er hendes ønske, der er fokus og energi på økonomi og selvudfoldelse. Merkurfingeren har en indre bøjning mod Apollonfingeren, og dette fortæller, at der tales meget for at rette op på parforhold, arbejdsforhold eller alle nære relationer som sådan. Merkurfingeren beskytter Apollonfingeren, hvilket tolkes som, personen beskytter sin integritet og sit behov for at bevare sit private rum.

Mellemrummet mellem fingrene
Her er der tale om former, der kaldes ”isvaffelformer”, idet de spidselinier mellem fingrene fortæller, at her er et menneske med ambitioner og vilje. Der er ikke særlig meget plads til omsorg og omtanke for andre i øjeblikket, men når det gælder karriere og magt, er vedkommende parat til at bruge sine albuer. Hun er ambitiøs, og vil gerne nå sine mål.

Linien ned - den afsluttende linie, viser at denne person virkelig forstår at opfylde sine forpligtelser. Hun vil gå langt (linien fortsætter ned under papirets kant) for at opfylde hendes egen målsætning. Månebjerget, der fortæller om romantik, intution, det feminine aspekt, er ikke markeret på fig. B. Dette betyder, at personen, for tiden, ikke har særlig god energi på, eller fat i sin feminine kvaliteter kvaliteter, så som omsorg, intuition, medfølelse og rummelighed. Hun er fortrinsvis handlekraftig og evner at træffe sine egne beslutninger.

Konklusion på blindtegning B

Her er tale om en ung kvinde på 17 år. Hun har meget stor styrke på jegét, og er klar på sin position. Hun evner struktur og veltalenhed, men den samlede tolkning fortæller om en lidt indadvendt kvinde, der passer godt på sit følelsesliv, og sin integritet. Den rystende streg fortæller jo om generthed og lettere nervøsitet, og ved at dække over den, og skjule den – evt. tage maske på, kan hun samle sin energi til at nå sine mål. Og et af hendes mål er bl.a. at skjule sin sårbarhed og usikkerhed, for derigennem at slå sin position helt fast.

Hun har ikke så meget sans for detaljer, som hun har sans for de store linier - ikke i verden eller samfundet, men med sig selv og sit jeg. Hun er praktiker og vil gerne frem i sin arbejdsposition. Hun har ikke særlig god kontakt til sin familierelation, men er rummelig og imødekommende overfor andre mennesker. Ligefrem og direkte i sit udtryk. Men den samlede tolkning viser også en sårbarhed og generthed, som hun dog forsøger at fortrænge og skjule for omverdenen. Hun har et solidt fundament at stå på, og bruger kommunikation og vilje, til at trænge igennem for at nå sine mål. Husk at dette er et øjebliksbillede, og tegningen kan ændre sig alt efter personens emotionelle og fysiske tilstand.
Vejviser til tolkning af figur C

Vi starter med stregen, der starter langt nede på håndleddet. Der er ikke så mange rystelser i stregen og den fortsætter kontinuerligt ned langs Merkurfingeren og har et sving udad i sin slutning. Her er tale om en Jupiterhånd, idet fingrenes fundament danner en lettere skrå linie mod Merkurfingeren, der går opad. Jupiterhånden har vi omtalt i fig. A. Venusbjerget er stærkt markeret, hvilket betyder at der er energi på livfuldhed, entusiasme og udadvendthed. Der er masser af varmhjertet og kærlige relationer til familie og venner. Denne person har ligeledes tegnet en ring om Saturnfingeren, og en streg på håndleddet – der kunne tyde på et armbånd på håndleddet, hvilket betyder en person der går ind for detaljer.

Tommelfingeren
Tommelfingeren har en næsten ret vinkel mod venstre, hvilket betyder at der er rigelig plads til andre mennesker, der er energi på fysik og en stærk vilje. Der er fleksibilitet og samarbejdsvilje. Den lille bue på oversiden af tommelfingeren fortæller, at vedkommende har lidt problemer med sit ego – hvilket understøttes af Jupiterfingeren og Saturnfingeren.

Jupiterfingeren
Jupiterfingeren står jo for Jeget, personens indstilling til sin position i samfundet, lederevner og arbejde. Denne persons Jupiterfinger indikerer en stor vilje til at være bevidst om sin position og også en længsel efter at stå fast på sit eget, sande jeg. Hun har gode lederevner. Men da fingerens rodfæste er smallere, er det ikke altid, hun tror på sin egen værdi, hvilket understøttes af Saturnfingeren.

Saturnfingeren
Saturnfingeren er tynd i sit rodfæste, dette tolkes at personens psykiske ståsted, egoet og overblikket mangler energi for tiden. Det er en person der udadtil (den lange finger) fylder meget i sin udstråling og personlighed, men vedkommende er usikker omkring livets grundlæggende behov og sin opfattelse af sikkerhed.

Apollonfingeren
Apollon taler jo om kærlighed, kreativitet og følelsen af lykke og fuldførelse. Den brede afslutning, fortæller at vedkommende har stor kærlighed i sig, men ”knækket” på fingerens yderspids fortæller at personen har mistillid til at finde den sande kærlighed, og det understøttes af det spinkle rodfæste. Der er meget energi på kunst og åndelighed, hvilket indikeres af længden på fingeren.

Merkurfingeren
Merkurfingeren – der jo står for kommunikation, personens evne for leg og fest, fortæller om en person, der har gode kommunikative evner. Merkurfingerens bredde er næsten lige så bred som Jupiterfingeren, og med dens længde fortæller den at personen er villig til at indgå i diskussioner – og også har en god overtalelsesevne. Der ses et ”knivblad” på ydersiden, hvilket fortæller at personen er i stand til at skære igennem, men idet der kommer en indsnævring omkring yderste led, tolkes dette som en usikkerhed om sine egne kommunikative og formuleringsevner.

Månebjerget
Her er månebjerget tydeligt markeret – hvilket igen betyder at denne person har antennerne ude, og fat i sin feminine side. Hun har en varm og medfølende natur og en god indfølingsevne over for andre. Afstanden mellem fingrene er skålformede, og dette tolkes, at denne person ikke har de store albuer fremme i arbejdssammenhæng. Men hun har en åbenhed overfor andres ideer og er parat til at hjælpe de svagt stillede i samfundet. Den afsluttende streg er uden rystelser men nærmest lidt bastant tegnet, hvilket indikerer en fast beslutsomhed, og samtidig går linien længere ned, end den startede, og dette fortæller at hun følger sine opgaver i mål.

Fingrenes yderste form
Alle fingrene har den form der kaldes ”runde”, og dette tolkes som, personen har let til at få kommunikeret sine ideer ud – også selv om hun satser sin tryghed. Stregen på håndleddet kan indikere armbånd, men kan også indikere at personen føler sig bundet, og idet stregen ender i en bue der går indad, betyder dette at vedkommende fortrinsvis føler sig bundet af sig selv. Hvis det er et armbånd, har det en anderledes betydning, men det er noget du skal finde ud af med din blindtegner, når du foretager tolkningen.

Konklusion på blindtegning C

Her er tale om en kvinde i starten af 40érne. Hun har en god evne for former og detaljer. Hendes ego, og selvtillid rummer ikke særlig meget energi for tiden, og der er meget fokus på familierelationer. Hun er varm og kærlig anlagt – og håndens bredde fortæller også at hun er praktisk. Der er nogenlunde ens afstand mellem fingrene, som indikerer at hun har fokus på at ”fordele sol og vind lige”. Hun har ikke det store behov for at værne om sit personlige rum for tiden, eller gør det i hvert fald ikke.

Hun besidder evnen at tage sig af andre, men er tilbøjelig til at ofre sig selv ved at give sig selv for lidt omsorg (Saturnfingerens spinkle rodfæste), og det går ud over hendes psykiske ståsted, selvtilliden, egoet og overblikket. Hun mangler i øjeblikket det store overblik over sin egen situation, det kan være sig på arbejdssiden, og der er meget lidt energi på det psykiske overskud. Det er en kvinde der forstår at udtrykke sin mening, og af og til også kommer til at gøre det på en klodset måde (Merkurfingerens bøjning).

Der er ikke så meget fokus på ambitioner i øjeblikket, hun koncentrerer sin energi om familie for tiden. Hvis hun har børn, indikerer Venusbjerget en stærk binding til dem, og det kan hænge sammen med følelsen af at være lænket. Hvis hun går ind i projekter af forskellig art, viser Jupiterfingeren at hun gør dette med stort engagement og vedholdenhed. Hun tænker meget på kærlighed og relationer i øvrigt for tiden, men er samtidig bange for skuffelser. Hendes Jupiterfinger fortæller også, at hun har behov for at være sig selv.

Husk igen, at tegningen er et øjebliksbillede – og at den samme persons tegning kan se fuldstændig anderledes ud næste gang vedkommende tegner blindtegning, alt efter personens emotionelle og fysiske tilstand.
Håndens anatomi

Kiromanti beskæftiger sig med håndens overflade, men for et seriøst studie af denne kunst er det relevant at have et grundlæggende kendskab til håndens opbygning i form af knogler, muskler og sener. Dette gennemgås derfor overordnet og kort i nærværende kapitel.Håndens knogler

Manus, hånd, er sammensat af håndroden, carpus - af mellemhånden, metacarpus og af fingrene, digitimanus.

Carpus, håndrod, består af 8 små uregelmæssige knogler, ossacarpi, fordelt i to rækker med 4 stykker i hver række: en proksimal række, der danner led med radius og ulna og en distal række, der artikulerer med metakarpalknoglerne. Desuden er der indbyrdes leddannelse mellem de enkelte karpalknogler. Hver enkelt håndrodsknogle har sit navn, men de vigtigste er os scaphoideum og os lunatum.

Metacarpus, mellemhånd, er dannet af 5 små rørknogler, ossa metacarpalia - en for hver finger - bestående af basis, et corpus og et caput. Basis danner led med distale rækker af håndrodsknoglerne og caput med fingerknoglerne. Capita af metakarpalknoglerne danner knoer, som ligger lige under huden, hvor de prominerer, når man knytter hånden.

Digiti, fingrene, består i hver finger af 3 korte rørknogler, phalanges, undtagen i tommelfingeren, der kun har 2. Mens tommelfingeren har sit eget navn: pollex, kaldes de andre fingre digitus II, III, IV og V.


Håndens muskler og sener

Der går lange sener fra underarmens muskler til håndens over- og underside. Det er henholdsvis strække- og bøjesener. Underarmens muskler er således ansvarlige for håndens kraftfulde greb og bevægelser. Håndens egne muskler har mere finmotoriske funktioner, blandt andet at sprede eller samle fingrene. På fingerens underside (bøje-retning) ligger de lange bøjesener i en seneskede, som er bundet ind til fingerknoglerne med nogle ret kraftige bindevævsforstærkninger. Idrætsfolk, som lægger meget kraftige belastninger på bøjesenerne, eksempelvis klatrer, kan være uheldige og rive disse bindevævsforstærkninger i stykker. Hvis senen er revet helt fra og står som en "buestreng" ud fra fingerknoglerne, er operation ofte nødvendig. Ved mindre sene skader behandles med skinne ca. seks uger, hvor leddet holdes strakt.


Skader på hænderne

Brud på mellemhånds- eller fingerknogler kan opstå ved direkte slag eller anden vold mod knoglerne, for eksempel ved at man falder. Forstuvninger af fingrenes led, altså skader på ledkapsel og -bånd, sker meget ofte når man udøver idræt. Fingeren eller fingrene vrides, trækkes eller slåes bagover eller til en af siderne, og dermed bevæges de ud over hvad et eller flere led kan klare. Vævet bliver skadet, og symptomerne er smerter og præcis ømhed svarende til det skadede område, eventuelt også nedsat bevægeevne. Når side-ledbåndene på fingrene rives over, opstår skaden på samme måde som ved forstuvninger, men skaden er væsentligt værre. Symptomerne kan umiddelbart være de samme, men der vil være løshed svarende til de overrevne ledbånd. Leddet kan altså "åbnes" og er ustabilt.

I nogle tilfælde går ledfladerne helt fra hinanden og den yderste ende sidder forskudt i forhold til resten. Det er et ledskred (luxation). Oftest er det lille- eller tommelfinger, som rammes af ledskred. Der vil altid være skader på ledkapsel og -bånd samtidig. Jo hurtigere leddet kan sættes på plads, jo bedre. Et roligt, men fast træk fremad i fingerens længderetning vil oftest få leddet til at glide på plads. Men man bør altid få skaden kontrolleret af en læge. Måske skal der tages røntgenbilleder, for der er risiko for knoglebrud i leddet.


Kiromanti og zoneterapi

Egyptiske vægmalerier fra omkring 2300 f.v.t. viser scener hvor der øjensynligt udføres zoneterapi. Vi ved at kineserne har brugt zoneterapi i forbindelse med akupunktur. Dr. Wang-Wei, en kinesisk læge i det 4. århundre f.v.t. anbragte akupunkturnåle i sine patienter og pressede derpå hårdt med sine tommelfingre på deres fodsåler i flere minutter. Det var dog den amerikanske øre-næse-halsspecialist dr. William Fitzgerald, der i slutningen af det 19. århundrede var den førende, både til at udforske zoneterapiens muligheder og til at gøre den kendt.

Dr. Fitzgerald havde igennem sin forskning opdaget, at hvis han udøvede pres på særlige punkter på kroppen, især under fødderne, kunne han genskabe normale fysiologiske tilstande i helt andre dele af kroppen, uanset hvor langt disse dele lå fra det sted, som han trykkede på. En af de mange mennesker, som blev inspireret af Fitzgeralds tanker var fysioterapeuten Eunice Ingham. Hun indførte zoneterapi, som behandlingsform på den afdeling for fysioterapi, hvor hun arbejdede. Ingham blev så inspireret og motiveret af de resultater, som zoneterapien kunne give at hun i begyndelsen af 30'erne sagde sit job op på det ortopædiske hospital i St. Petersburg og startede en privat zoneterapi-praksis. Rygterne om zoneterapiens muligheder spredte sig hurtigt og fra hele USA strømmede folk til for at blive behandlet. Ingham skrev de første to bøger om zoneterapi og startede den første skole, der uddannede zoneterapeuter.

Det er i Inghams to bøger, Stories that Feet can tell og Stories that Feet have told, at vi finder de detaljerede plancher over fødder, der viser placeringerne af reflekszonerne og hvorledes disse har sammenhæng med kroppens forskellige dele.
Zoneterapi forbindes med fødderne, men der udføres også zoneterapi på ørene, i munden, i ansigtet på hænderne etc. Egentlig interesserede dr. Fitzgerald sig øjensyneligt i en periode mere for hænderne end for fødderne og det var Eunice Ingham, der igen drejede zoneterapi ind på hovedsagelig igen at dreje sig om fødderne. Fødderne er da også ekstremt følsomme med mere end 7000 nervespidser og de resultater man hidtil har fået fra zoneterapi viser at de bedste resultater kommer fra zoneterapi af fødderne.

Men zoneterapi på hænderne har dog i det daglige, den store fordel at du kan gøre det selv og det kan benyttes når du sidder i et vigtigt møde, i bussen etc.

Reflekszonebehandling på hænderne kan foregå via simple midler som almindelige tøjklemmer og gummibånd. Klemmerne anbringes på fingrespidserne i 7-10 minutter og påvirker herved alle kroppens zoner. Dette skulle være særlig velegnet imod nervelidelser. Hvis der vælges at anvendes elastikker skal de anbringes om de yderste fingreled. Hvad enten der benyttes tøjklemmer eller elastikker, skal de ikke stramme så meget at fingrene bliver for blå.

Der findes en endnu mere simpel måde hvorpå du kan udøve zoneterapi på hænderne. Måske husker du fra tandlægestolen hvorledes man uvilkårligt knytter hænderne og presser neglene ind i håndfladen, når man tror der er fare på færde? Dr. Fitzgerald mente at det at knytte hænderne eller knuge dem om noget har en dybtgående smertestillende indvirkning på alle zoner. Vil du benytte dig af metoden skal dine negle ikke være længere end at du kan presse dem hårdt ind i håndfladen. Ved at knytte hænderne sammen i fem minutter - eller knuge dem sammen for den sags skyld - skulle du opnå en meget afslappende virkning. Det er i denne forbindelse lidt ejendommeligt at tænke på at vesterlændinge har lært at bede med foldede hænder, mens østerlændinge beder med knyttede hænder!

Hvorvidt zoneterapi og kiromanti reelt har noget med hinanden at gøre er op til hver enkelt at bedømme. Det er om ikke andet en sjov baggrundsviden at have med i bagagen når man beskæftiger sig med kiromanti at de enkelte dele af hænderne ifølge zoneterapi er relaterer til legemsdele, kirtler og organer i kroppen. I øvrigt beskæftiger zoneterapi sig også hovedsagelig kun med håndfladen. Det meste af håndryggen er uinteressant, da der er for mange knogler til at opnå effektiv kontakt med reflekserne.

Vil du vide mere

Begrebets relationer til andre spirituelle områder afhænger af hvordan man opfatter begrebet. Hvis det opfattes som en spådomsredskab er der jo naturlige relationer til begreber som hekse, spådom & profetier, skæbnebegrebet m.v.

Hvis begrebet kiromantis værdi ligger i at være et værktøj til at hjælpe med at reflektere over livets muligheder, er der andre spirituelle emner, som det har realtioner til. En del forskellige værktøjer benyttes i den spirituelle verden som et udgangspunkt for en samtale om hvad et menneske kunne være opmærksom på i sit liv og begynde at udvikle.

Dette fordre naturligvis at den person, som står for benyttelse af værktøjet er et dygtig indsigtsfuldt menneske, som er i stand til at se et andet menneske på en fordomsfri måde og herudfra vejlede dette menneske omkring hvad der kunne være godt at være opmærksom på og udvikle. I jo større grad denne er et spirituelt og generelt indsigtsfuldt menneske, i jo større grad kan den samtale og de refleksioner, der opstår benyttes til indsigtsfuld viden om hvilke muligheder og udfordringer, man står overfor i sit liv. Værktøjer af denne typer er eksempelvis tarotkort og numerologi.

Hvis man er interesseret i hvordan universet hjælper en selv - eller kiromantikeren - til at komme med de meddelelser og de beskeder, der er brug for kan henvises til de emner, der omhandler hvorledes universet guider og vejleder os. Nogle kiromatikere fortæller at de efter en håndlæsning bliver overrasket over at de har siddet og rådgivet om en masse ting, som du jo ikke ved noget om – og er altså overrasket over hvordan de har fået hjælp af universet til at viderebringe lige præcist de meddelser og beskeder, der er brug for. Emner, der omhandler dette er eksempelvis skytsengle, de opstegne mestre og mere overordnet "Universets evne til at guide og vejlede os".


Kilder

Nærværende kildeliste sigter ikke på nogen måde efter at være udtømmende. Den er hovedsagelig ment som inspirationsliste til dig, der har lyst til at dykke ned i andre beskrivelser af hvad kiromanti er for noget. Vores primære kilder kommer fra de fagfolk, der har hjulpet os med at udvikle kurset og deres viden stammer hovedsagelig fra årelang praksis og selvlærte erfaringer. Denne viden har vi krydsrefereret op imod bl.a. nedenstående kilder for at validere.
 • Altman, Nathaniel. Hændernes sexuelle hemmeligheder. - 1. udgave, 1. oplag. - Valby: Borgen, Kbh, 1987.
 • Altman, Nathaniel. Kiromanti i praksis - Kbh. Hernov, cop. 1990.
 • Anderson, Mary. Kiromanti: en introduktion - Kbh. Lina, cop. 1988. (Delphi-serien)
 • Barrett, David V. Håndlæsning. Valby: Borgen, 1996.
 • Bashir, Mir. Kiromanti: tydning af håndens linier. Kbh: Borgen, 1976.
 • Brenner, Elizabeth. Det står skrevet i din hånd. - 2. udgave, 1. oplag. - Kbh: Hernov, 1987.
 • Danefeldt, Anne Marie. Håndlæsning for nysgerrige - 1. udgave. Kbh: Aschehoug, 2004.
 • Fenton, Sasha Den levende hånd. Kbh: Lademann, 1991.
 • Fenton, Sasha. Body reading. - Wellingborough, Northamptonshire: The Aquarian Press, cop. 1990.
 • Kirsebom, Louise. Find svar på spørgsmål du ikke har stillet. Kbh.: Klitrose, 1990.
 • Fredriksen, Lise Sådan spår du i hånden. Kbh: Sesam, 1998.
 • Hjelmborg, Johan. Find din egen historie - Kbh. : Clausen bøger,1989.
 • Kristiansen, Kristian. Lademanns spådomsbog. - Kbh. : Lademann, cop. 1988.
 • McCamley, Tre Håndlæsningens kunst - 1. udgave. - Valby : Borgen, 2001.
 • Mertz, Bernd A. Håndens horoskop : hvad fortæller håndens linier? - Kbh. : Clausen bøger,1989.
 • Pedersen, Jørgen. Profetier og syner - Kbh: Lademann, 1991.
 • Scherer, Henrik. Indblik i håndlæsning - Kbh: Klitrose, 1990.
 • Storgaard, Finn. Håndtydning og klarsyn : bidrag til en psykoanalytisk psykologi - Højbjerg : Hovedland, 2000.
 • Tahoma & Agma. Håndens landskab: det hele liv - 1. udgave. Silkeborg : Ca'Luna, 2000.
 • Reid, Lori. Håndlæsning - Kbh: Lindhardt og Ringhof, 1997.
 • Wad, Jesper. Håndlæsning : tydning af håndens udtryk og linier. 1. oplag. - Odense : Stavnsager, cop. 1984.
 • Webster, Richard. Lær at tyde håndens linjer - 1. udg.. - Kbh. : Sphinx, 2001.
 • Yang, Henning Hai Lee. Se fremtiden i dine hænder : læren om kiromanti - Oslo : Orion, 1995.