Skip to navigation | Skip to content

 

Healing

Du er her: NetSpirit - Emner - H - Healing

Healing

Chakra

Krystalhealing

Reiki healing

Fjernhealing

Farvers betydning

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4048
Online profiler 0
Online gæster 129
Åbne spørgsmål 607
Besvarede spørgsmål 2986

Almanak

Tue, 23. April 2019

Solen i dag

Solopgang:05:46
Solnedgang:20:29

Månen lige nu

Full Moon

Healing

Ved healing helbreder man ved at kanalisere udefra kommende energi ind i den menneskelige krop. Denne helbredelse kan være rettet mod såvel krop som sind. Et centralt omdrejningspunkt for alle healingsteknikker er, at der arbejdes med "det hele menneske". Det vil sige, at man ønsker at finde den virkelige årsag til en ubalance frem for at behandle symptomet.

Når et område hos en person er i ubalance, betyder det, at der er en blokering i et energifelt, at energien ikke flyder frit, men langsommere, eller den er måske næsten gået i stå. Det kan der være fysiske årsager til, som f.eks. operationer, slag, smerter, sygdomme eller lignende. Men en blokering kan også have en psykisk årsag, en problematisk opvækst, uhensigtsmæssige restriktioner, chok, traumer, følelsen af forladthed eller stress er alle typiske påvirkninger, der kan give blokeringer. Jo flere blokeringer et menneske har, jo sværere vil livet se ud for den person, der har blokeringerne. Det vil være vigtigt at få sat lys på de områder, der er i ubalance eller få gjort problemet synligt, således at de vanskeligheder, der er, kan bearbejdes, så energien igen kan flyde frit.

Healing foretages undertiden i kombination med andre begreber såsom akupunktur, massage (det kaldes så massagehealing), og undertiden bruges også terapeutiske samtaler enten før eller efter selve healingen. I disse tilfælde benyttes diverse terapeutiske metoder og mere spirituelle begreber såsom drømmetydning, håndlæsning m.v. Formålet er i alle tilfælde det samme, nemlig at få klienten til at åbne op for de blokeringer, der har manifesteret sig i fysiske eller psykiske symptomer. 


Tobias helbreder sin faders blindhed. Gioachino Assereto, 1750


Der er mange måder, hvorpå healingsenergien kan formidles og kanaliseres. De forskellige healingsteknikker går under navne som Shamansk healing, Reiki healing, Body harmoni healing, Mental healing, Chakra healing, Krops healing, Universel healing, for blot at nævne nogle af dem. Da der kun findes et vis antal grundlæggende healingsprincipper, er mange af de betegnelser, man ser healing optræde under, reelt udtryk for en blanding af grundlæggende healingsprincipper tilsat delelementer fra andre begreber.

Således eksempelvis Akasha healing, der er en blanding af healing, NLP, shamanisme og den polynesiske hunatradition på Hawaii - og Reiki healing, der igen er en blanding af healing, shamanisme og Tantra. 

Du har måske bemærket, at der nogen steder refereres til healeren som et medium. Et medium defineres som en person med særlige evner til at danne forbindelsesled mellem det hinsidige og det jordiske. Og derfor er relationen mellem begrebet healing og begrebet clairvoyance nærliggende. Ikke at forveksle med begrebet "et medium", der kan defineres som et menneske der mener sig i stand til at komme i kontakt med afdøde sjæle, og tale gennem - og udtrykke til andre, hvad denne afdøde sjæls budskaber. Dette kaldes ofte afdødekontakt. Der er i øvrigt begrebet telepati, der er tankeoverførsel fra et sind til et andet uafhængigt af de kendte sansekanaler. Telepati forekommer hyppigst blandt familie og venskabsrelationer eller mellem mennesker, der kender hinanden godt.


Forskellige healings metoder


  • Healeren kan lægge sine hænder fysisk på kroppen.
  • Healeren kan bevæge og/eller lægge sine hænder lige uden for kroppen.
  • Healeren kan bruge sin tanke som styrende redskab for, hvor energien skal hen, og hvordan den skal se ud.
  • Ved mediumistisk healing (afdødekontakt) besættes mediet af en hjælper fra en anden verden, som overtager dennes krop og foretager healingen, mens mediet befinder sig i en trancetilstand.
  • Ved healingmassage kanaliserer healeren sund livsenergi via massage. Denne livsenergi helbreder og kan støde sygdomsenergierne og negative energier bort. I healingsmassagen transformeres den energi der er i ubalance og der skabes en balance og harmonisering i modtageren.
  • I chakra healing arbejdes med, at hvis healeren ser en anden farve i et chakra end den farve, som er naturlig for chakraet, så søger healeren - via tankens kraft - at erstatte denne farve med den naturlige farve. Der findes forskellige metoder, hvormed healeren indledningsvis søger at finde, hvilke farver de forskellige chakraer har - altså hvordan deres sundhedstilstand er. Der er mange indgangsvinkler hertil, idet de forskellige chakraer korresponderer med så mange forskellige kropslige dele. Hvis det eksempelvis gør ondt i en kropsdel eller et organ, kan dette henledes til et bestemt chakra mv. En ret direkte metode er naturligvis at kigge direkte ind i folk, og dette er faktisk, hvad mange healere gør ved hjælp af deres pandechakraet (Det tredje øje). De forestiller sig dette som et vindue og ser ind af dette for at se, hvad der findes derinde. Alt i rummet burde være indigoblåt, og healeren selv burde kunne ses siddende i rummets centrum - kiggende ud ad vinduet.
  • Man kan også heale sig selv - f.eks. ved at man lægger hånden på det syge sted og for sig selv oprigtigt gentager noget i retningen af: "Uanset, hvordan sygdommen er opstået og årsagerne dertil, tilgiver jeg nu alt og giver slip på ubalancen på alle planer".

Fælles for teknikkerne er:


  • At det er kanalisering af universiel kommende energi - fra noget større. Healingsenergierne antages at stamme fra universet, og når man ser en healer i arbejde, er det således denne energi han/hun kanaliserer.
  • At der bliver arbejdet ud fra et holistisk menneskesyn. Altså der søges efter årsagerne ti lubalancer og sygdomme, i stedet for at behandle symptomer, og samtale søges inddraget for at få en forståelse af, på hvilken del af mennesket healingen skal udføres.
  • At der i de fleste tilfælde bliver arbejdet med Chakra, indirekte eller direkte.


Et yndet motiv i malerkunsten har været gengivelse af hellige personer, engle mv. der udføre
mirakuløs healing, helbredelse eller blot lindring ved håndpålæggelse - her et par eksempler.


Kan alle lære healing?

Alle kan lære at heale, men det er ikke alle, der bør arbejde professionelt med det. At lære at heale er forholdsvis nemt og hurtigt. Når du har gennemgået de forskellige kapitler om healing har du forståelsen for hvad healing er. Men sådan, rent konkret lære dig at heale, kan kun du selv. Nogle gør det bare og gør det godt. Andre skal have lidt mere øvelse og tid. Hvis du skal blive en god healer skal du også kunne beherske "håndværket", hvilket blandt andet indbefatter at du kender forskellene og sondringerne mellem en clairvoyant, en healer et medium etc.

En pudsig fortælling omkring det at optræde som medium stammer fra Brasilien. Her påstod en mand, der med succes havde udgivet en bog, at denne var blevet dikteret til ham via automatskrift af en afdød skribent. Dette fik den afdøde forfatters familie til at sagsøge manden - for hvis - som den levende forfatter påstod - den døde mand havde produceret bogen, mente de at kunne gøre krav på forfatterrettighederne!


Alle kan lære at heale og alt kan heales
Under en healing

Der er nogle, der ikke vil opleve noget overhovedet under en healing. Mange tror, man vil opleve en masse ved en god healing. Men det handler ikke om det synlige produkt, derimod om hvordan du får det på længere sigt. Der er ikke to healinger, der er ens. Skemaet nedenunder viser, hvad der kan ske under og efter en healing. Under healingen bliver mange mennesker dybt afslappede, enkelte falder i søvn, og andre kan føle sig ekstremt trætte mindst tolv timer efter behandlingen. Årsagen er den, at kroppens energilegeme er blevet bearbejdet, gennemstrømmet og stimuleret på en uvant måde.

Healeren bruger måske forskellige remedier: Klokker, dufte, fjer, musik, danse, røgelse, krystaller, ben, trommer, lyde etc. Healeren bruger disse "redskaber" for at støtte sin koncentration og/eller for at skabe en speciel energi, der skal være til stede under arbejdet. Det, at fysiske ting kan være kanaler for energi, kendes helt tilbage fra biblen, hvori der forekommer beretninger om, hvordan folk er helbredt ved at berøre Jesu kjortel, apostlen Paulus’ tøj, profetens stav m.v.

Selve stedet, hvor healingen udføres, er også ofte indrettet således, at kanalerne til healingsenergien har størst chance for at fungere. F.eks. ved at benytte Feng Shui principperne. Endelig kan healingsstedet i mere eksotiske tilfælde være henlagt til decideret hellige steder som ved hellige kilder, Peterskirken i Rom m.v.

Der er som nævnt mange måder, hvorpå healeren kan undersøge de enkelte chakraer. I de tilfælde, hvor healeren arbejder med direkte berøring af de enkelte chakraer, opstår den udfordring, at mange mennesker er sensitive ved berøring af deres Rodchakra, der sidder mellem anus og kønsorganerne. De fleste healere arbejder derfor ved basen af rygsøjlen eller ved at holde hånden under stolen direkte under det område, som søges healet. Energien kan også tilføjes ved at holde hånden på skambenet.

Det, som basalt set sker ved healingen, er, at healeren er opmærksom på de dele af din krop, der ikke fungerer optimalt og derfor genspejler dele af dit liv, som ikke fungerer optimalt. Dvs. der findes stress og spænding i din bevidsthed omkring et specifikt emne i dit liv. Stress i bevidstheden omkring et specifikt emne i dit liv bliver afspejlet som spænding i en speciel del af din krop. Kroppen kan ses som et kort over bevidstheden. En healingsproces indebærer, at der gives slip på spændingen - ikke kun i vores fysiske krop, men også i underbevidstheden.


Efter en healing

Efter en healing er det vigtigt, du mærker efter om det som er foregået hos healeren, føles rigtigt for dig. I princippet er det ikke godt at gå jævnligt hos en healer i flere år, da man nemt kommer til at lægge ansvaret for sit liv over på healeren. Husk, at du selv skal leve dit liv. Mennesket er selv ansvarlig for sit eget liv. Man kan gøre sig selv syg, og man kan gøre sig selv rask. Healeren hjælper ved at skabe balance i de forskellige lag af bevidstheden, så klienten selv kan løse sine problemer - fysisk eller psykisk.

Healing set fra forskellige perspektiver

Kirkens perspektiv

De fleste kender historierne fra biblen, hvor Jesus i mange sammenhænge helbredte/healede menneskene til at få det bedre – blive raske. Af andre berømte healere kan nævnes Buddha, Muhammed. Moses og Krishna., m.v. Interessant nok, så tillod kirken oprindeligt, at præster benyttede håndspålæggelse i forbindelse med bønner og påkaldelse af Helligånden for at helbrede de syge.

Dette blev dog med tiden forbudt, idet man mente, at mennesket tog æren for helbredelse og glemte, at kun ved Guds nåde kunne et menneske helbredes. Det har nok også spillet ind, at forbudet gjorde det lettere at anklage og dømme lægfolk, der healede for kætteri og heksekunst.

Lægevidenskabens perspektiv

Set med lægevidenskabens øjne, er der intet i den grundlæggende teori om healing, der kan forklares ud fra kendte fysiske eller fysiologiske love. Lægevidenskaben ser derfor oftest healerens resultater primært som udslag af suggestionseffekten.

Set ud fra et spirituelt synspunkt forholder det sig lidt anderledes. Her ses universet at indeholde en utømmelig kilde af gode energier, stammende fra Guds kræfter, Universets kræfter, engle, ånder, afdøde m.v. og kanalisering af disse kræfter til mennesket kan afhjælpe sygdomme, bringe glæde, lykke balance og harmoni.

Buddhistisk perspektiv

For at forstå healing set fra et buddhistisk perspektiv er det hensigtsmæssigt at se på den buddhistiske opfattelse af sindet og nærmere på, hvad der egentlig menes med ordet healing. Mener vi healing af det fysiske legeme, healing af sindet, sjælen eller psyken eller begge dele, og hvad er forbindelsen mellem bevidstheden, sindet og kroppen.

Fra et buddhistisk perspektiv, er sindet den store skaber af alle vore problemer. Det er fordi årsagerne til sygdomme er skabt af indre årsager – ikke af ydre årsager. Og hermed følger, at den buddhistiske opfattelse af healing har sit fokus på healing af sindet.

For at heale en sygdom må man handle positivt her og nu, og for at forhindre sygdom i at opstå senere igen, er det nødvendigt at rense eller forhindre, at negative aftryk igen bliver afsat i sindet. Karma er skaberen af al fremgang, lykke - og al lidelse. Hvis vi ikke har nogen negativ karma, vil vi ikke blive syge eller blive skadet af andre mennesker.

I den buddhistiske selvforståelse er karma resultatet af vore tanker og handlinger nu og i alle vore tidligere liv. Således vil vores fremtid blive bestemt af vore nuværende tanker og handlinger. Det, vi gør nu, vil forme vores fremtid i alle liv. Set i lyset af fremtidig og nuværende healingpraksis, er hovedsigtet at være opmærksom på vore egne handlinger – eller karma. Dette kræver en konstant nærværelse og agtpågivenhed overfor alle fysiske handlinger, også talen og bevidstheden. Vi skal således undgå handlinger, der påfører os selv og andre skade.

Den buddhistiske healingpraksis hævder, at healing med blivende effekt på sygdommen, ikke blot må anvende medicinske behandlingsformer - traditionelle såvel som alternative – men selve årsagssammenhængen og dens opståen i sindet – skal inddrages i behandlingsforløbet. Hvis vi ikke healer sindet, vil sygdommen og problemerne opstå igen og igen.

Ifølge buddhismen er roden til alle problemer og sygdomme; selviskhed. Selviskhed er årsagen til, vi udvikler negative tanker og handler ilde – og sår karmiske aftryk i sindet. Sådanne negative handlinger kan være fysiske - som udtalelser eller tanker fx. udtrykt som jalousi, vrede og grådighed. Selviske tanker resulterer i stolthed. Den fremmer følelser af jalousi mod dem, der befinder sig højere end os selv, og gør os overlegne og nedladende over for dem, som befinder sig lavere end os, og sætter os i skarp konkurrence med dem, der befinder sig på samme niveau som os selv.

Disse følelser og handlinger vil i længden gøre livet vanskeligt, man vil blive ulykkelig, og det vil være svært at finde fred i sindet. På den anden side vil tanker og handlinger, der er rettet mod andre menneskers velbefindende, lykke og behov bringe lykke, fred og god karma til den, der udøver sådanne gerninger.

Fjernhealing

En særlig afart af healing er fjernhealing, der - som navnet antyder - indikerer, at man kan heale en person, som man ikke fysisk er i nærheden af. Udgangspunktet er, at idet healing arbejder i bevidstheden, er man ikke begrænset af tid eller sted. Healeren kan arbejde med en stol, som fysisk set er tom, imens han forestiller sig, at modtageren sidder på stolen. Healeren vil se og føle de samme energier, som om modtageren rent fysisk var til stede.

For at skabe en optimal interaktion kan healeren meddele modtageren, hvornår healingen vil finde sted. Hvis det ikke sker, finder healingen stadigvæk sted på det æteriske plan, indtil modtageren åbner sig, så healingen kan manifestere sig. Det sker sædvanligvis, når modtageren er faldet i søvn. Der kan også arbejdes med en stedfortræder, hvor en anden person sætter sig på stolen i stedet for. Healeren vil så øjensynligt se modtagerens energisystem. Idet vi mennesker er kendte i universet, kan healeren også ud fra megen lidt information om en person - f.eks. dennes navn - kontakte universet og igennem dette finde frem til vedkommendes bevidsthed.

Skønt fjernhealing ikke nødvendigvis behøver at indebære nogen form for fysisk kontakt mellem healeren og modtageren, benyttes der ofte metoder og remedier, der alligevel skaber en vis forbindelse. Modtagerens stemme i telefonen kan skabe en forbindelse med dennes bevidsthed, så healingen kan finde sted. Et fotografi kan udløse den samme kontakt. Fjernhealing har naturlige fordele fremfor kontakt-healing i de tilfælde hvor healeren og modtageren ikke har mulighed for fysisk at være sammen, f.eks. hvis man vil berolige en eksamenskandidat og give ham/hende styrke, selvtro og sikkerhed, til at opnå en god eksamen. Eller hvis man ønsker at sende gode energier til en fjern person, en hændelse eller en situation.

Reiki healing

En af de mest udbredte healingsmetoder er Reiki, hvorfor det er interessant at kigge nærmere herpå. Reiki er også et eksempel på hvorledes mange forskellige fraktioner, med hver deres dagsorden, kan influere på hvorledes et spirituelt begreb søges udbredt og praktiseret. For nærmere at forstå hvad Reiki healing er, må vi kende lidt til ophavsmanden - hvilket ikke er helt nemt, da der er mange forskellige historier om denne mands livsbane.

Vi ved dog at Mikao Usui Sensei blev født i 1865 i en lille japanske landsby. Han opvoksede under fattige kår, og gik først på en drengeskole i Tokyo, for senere at læse til præst, sideløbende med at han studerede engelsk og latin. Under studierne blev han gift, og ansat som lærer på den drengeskole, han selv havde studeret på. Det er usikkert om han blev missionær, eller blot fortsatte som lærer og studerende. Den religion som Mikao Usui underviste i, var den buddhistiske retning Amitabha Buddha, der er en religion tilknyttet Japans ældste og grundlæggende tro, Shinto. Nogle kilder hævder at Mikao Usui, hengav sig til kristendommen, hvilket forekommer usandsynligt eftersom Japan indtil 1868 havde erklæret denne religion som ulovlig og alle kristne missionærer, var nægtet ophold i landet – det er dog sandsynligt at Mikao Usui, som lærd, havde et stort kendskab til kristendommen.

Vi ved også at Mikao Usui på et tidspunkt tog til USA med sin hustru og to børn. Der er dog langt fra enighed om hvorfor han tog af sted, hvad han egentlig lavede mens han var i USA, eller hvorfor han siden tog hjem til Kyoto. Nogle kilder angiver at grunden til at Mikao Usui tog til USA, var at en dag efter morgenmessen, spurgte en af eleverne ham, om han troede på at Jesus virkelig kunne heale ved håndspålæggelse. Usui svarede at det gjorde han da. Eleven ville nu vide hvordan Jesus bar sig ad, hvilket Usui fik svært ved at svare på. Oplevelse skulle have fået Mikao Usui til at opsige sin stilling og tage til det kristne USA, for at søge efter svarene på hvorledes healing virker. Her havde han en del forskelligartede jobs såsom, kontorassistent, industriarbejder og vejleder for straffefanger. Om det var fordi han ikke fandt de svar han eventuelt søgte efter, eller fordi livet i USA var hårdt for en japansk indvandrerfamilie, kan vi kun gisne om - men på et tidspunkt tog han med kone og børn hjem til Japan. Usui var i slutningen af 40’erne, og det formodes at han stadig var forholdsvis fattig. Det forekommer derfor logisk – som de fleste kilder hævder - at han efter tilbagekomsten til Japan, ganske enkelt begyndte at spørge sig selv om hvad formålet med hans liv egentlig var. Efter at have funderet en del kom Mikao Usui frem til:

”Det højeste formål med livet må være,
at kende sin skæbne, acceptere den
og bevare et fredfyldt sind uden at bekymre sig”For at nå dette mål begyndte Mikao Usui at dyrke Zen buddhistiske øvelser. Han var en tålmodig mand, men da det efter tre år endnu ikke var lykkedes ham, at opnå den spirituelle oplysning han så inderligt ønskede, måtte der andre midler end blot meditation til og han besluttede at påbegynde en 21 dages lang faste på det hellige buddhistisk bjerg, Kurama, nord for Kyoto i marts 1922. Langt oppe på bjerget fandt han et velegnet sted, og her lagde han 21 sten foran sig. Hver dag fjernede han en sten om morgenen, og mediterede så stort set resten af dagen. På den allersidste dag så han på himlen et overordentligt stærkt lys, som havde retning mod ham. Han blev forskrækket og slået omkuld, da det stærke lys synes at ramme ham i panden. Andre kilder nævner ikke lyset, men fortæller at på dag 21. mærkede Mikao Usui pludselig, et chok igennem hovedet og kroppen, og han besvimede. Morgenen efter vågnede han, med en fornemmelse af friskhed, som han aldrig havde følt før. Fornøjet og glad, vandrede Mikao Usui ned af bjerget. På et tidspunkt snublede han over en sten og slog sin tånegl. Instinktivt lagde han sine hænder på foden for at lindre, og smerten forsvandt med det samme. Mikao Usui blev naturligvis forundret over denne virkning, og i den kommende tid prøvede han at udføre healing på familie, venner og sig selv. Resultaterne var store og ansporet af sin succes gik Mikao Usui i gang med at udvikle det som skulle blive til Reiki healing.

Gennem april 1922, finpudsede han metoden, og læren til udbredelse, hvorefter han flyttede til Tokyo, hvor han etablerede instituttet ”Usui Reiki Ryoho” og foreningen ”Usui Reiki Ryoho Gakkai”. Instituttet blev hurtig velbesøgt. Mennesker valfartede fra nær og fjern for, at blive kureret, lære behandlingsmetoden eller bede om vejledning fra Mikao Usui selv. Stærkt medvirkende til at gøre Reiki populært, var at Mikao Usui efter en storbrand i Tokyo, i 1923, øjensynligt reddede utallige mennesker ved, at bruge sine hænder. Herefter blev hans institut hurtigt for lille til, at kunne modtage alle de besøgende og i 1925 påbegyndte Mikao Usui opførelsen af et nyt hus i Tokyo forstaden Nakano. Samtidig rejste han meget rundt i Japan for at give healing og udbrede kendskabet til Reiki healing. På en rejse i 1926, kom han til en kro i den sydlige japanske by Fukuyama. Her døde Mikao Usui af et slagtilfælde. Han blev blot 62 år. Over kun fire år havde han nået at oplære over 2000 elever og trænet 16 lærere. Han ønskede brændende at denne simple teknik skulle være tilgængelig for alle mennesker over hele verden.

Mens Mikao Usui underviste blev han opmærksom på at nogle af de mennesker han havde healet kom igen og igen. Han ræsonnerede sig frem til at grunden til at Reiki healingen ikke havde større varig effekt på disse mennesker skyldes at de ikke ville indse at de selv havde et ansvar for deres eget velbefindende. Mikao Usui oplevede at det var nødvendigt at gøre opmærksom på at Reiki har kun varig effekt hvis modtageren går helt ind for det og har den rette indstilling. Det enkelte menneske bør være opmærksomt på at man også selv har et ansvar for sit eget velbefindende. Derfor formulerede Usui fem principper, som han opfordrede enhver, der modtog Reiki healing til at forsøge at efterleve.

På samme måde som Usui mente at dem som modtog Reiki healing burde være opmærksomme på deres eget ansvar for lykken, helbredet etc. og ikke blot lægge ansvaret over på en healer, mente Usui også at dem som gav Reiki healing ikke alene burde fokusere på de konkrete Reiki teknikker, men i lige så høj grad – måske højere! – anskue deres healingsevner ud fra hvad de formåede at skabe af stemning i deres eget sind. Af denne årsag formulerede han fem leveregler, som han opfordrede alle Reiki elever til at efterleve og forsøge at integrere i deres liv:


De fem principper
I dag vil jeg være taknemmelig
I dag vil jeg ikke bekymre mig
I dag vil jeg ikke være vred
I dag vil jeg være ærlig over for mig selv
I dag vil jeg udtrykke respekt for alt levende
De fem leveregler
Blot for i dag, vær fyldt med taknemlighed
Blot for i dag, vær ikke bekymret
Blot for i dag, bliv ikke vred
Blot for i dag. overgiv dig til dit arbejde
Blot for i dag, vær venlig mod andre


De fleste mennesker har glemt disse velmenende hensigtserklæringer ganske kort tid efter at de har læst dem. De kan naturligvis terpes ind i hovedet som mantraer, og du kan koncentrer dig om dem mens du meditere, men Usuis mening med de fem principper og de fem leveregler var ikke at de nødvendigvis skulle læres udenad og kunne fremsiges spontant hvis du bliver vækket midt om natten. Usui ønskede blot at gøre opmærksom på at healing virker bedst når modtageren tager et medansvar for resultaterne.

Ud fra tankegangen om at det enkelte menneske skal være med til at tage et medansvar formulerede Mikao Usui et tretrins- gradueringssystem. Uddannelse i Reiki healing foregår igennem tre kurser, der hver tager to dage og har beståelse af det forudgående trin som forudsætning for at kunne deltage. Usui bestemte at deltagelse i Reiki kursus niveau 1 principielt bør koste en dagløn. Reiki 2 bør koste en månedsløn og Reiki 3 bør koste en årsløn. Baggrunden for dette lønsomme arrangement er, at sikre, at eleven virkelig tror på sagen og er villig til at ofre noget for den. Usui ønskede at folk virkelig skulle værdsætte Reiki, og at de ikke ville gøre dette, hvis oplæringen i metoden ikke kostede penge. I nutidens praksis variere indvielserne meget i pris og er generelt sat ned i takt med udbredelsen – og hermed konkurrencen – indenfor Reiki uddannelse.

En af de reikimestre Mikao Usui nåede at uddanne var Chujiro Hayashi, der åbnede en Reiki klinik i Tokyo. På denne klinik blev den amerikansk/japansk kvinde Hawayo Takata behandlet og helbredt. Hun var så uheldig både at have en galdelidelse og lungelidelse. Hendes tilstand var så dårlige, at man i USA ikke turde operere hende. Hun tog da til Tokyo i håb om, at man her kunne hjælpe hende, men heller ikke her turde man operere. Ved et tilfælde hørte hun på hospitalet om en Reiki klinik, som man tilrådede hende at søge hjælp hos. Her blev hun helbredt på blot fire måneder. Efterfølgende arbejdede hun på klinikken i tre år og sluttede med at blive Reikimester i 1938. Herefter rejste hun tilbage til Hawaii, hvor hun tog en uddannelse i massage og arbejdede med Reiki. Inden sin død i 1980 nåede Hawayo Takata at uddannede 22 Reikimestre.

Der er nogle der mener at med udbredelse af Reiki til Vesten, skete også en forfladigelse af Reiki. Det fremføres at Chujiro Hayashi - der jo underviste Hawayo Takata - ikke mente, at det kunne tillades at en fremmed kulturkreds fik kendskab til en Japansk metode, og således kun lærte Takata om teknikkerne - ikke deres spirituelle baggrund. Der fremføres endvidere, at da Takata gjorde sit barnebarn; Phyllis Lei Furumoto til sin efterfølger, skete der endnu en fjernelse fra den oprindelige lære. Under alle omstændigheder blev der i 1981 afholdt et stormøde på Hawaii for adskillige Reikimestre. Her etablerede Phyllis Lei Furumoto, Reiki Alliancen for at efterfølge Hawayo Takata som stormester. I første omgang tilsluttede de fremmødte sig til denne organisation, men det vidste sig snart at Barbara Weber Ray - der var iblandt de 22 Reikimestre, som Hawayo Takata havde nået at uddanne - havde en anden holdning til Reiki og hun brød med Phyllis Lei Furumoto, for at etablere The American International Reiki Association.


Phyllis Lei Furumoto Chujiro Hayashi


Reiki blev hermed delt i to store hovedstrømninger og siden da er der opstået talrige mindre fraktioner. Sat lidt på spidsen kan siges at den ene hovedretning er interesseret i at Reiki skal være dyrt og den anden hovedretning er interesseret i at Reiki skal være billigt. Denne opdeling er en stor del af årsagen til at der nu til dags foregår en del debat om hvad den ”rigtige udgave” af reiki healing er.

Den gruppering som ønsker at reiki skal være dyrt søger at tage copyright på ord som ”ægte Reiki”. Dette øjensynlig ud fra devisen at man kan få mere for sine varer hvis disse er patenterede varemærker. Her søges at tage patent på begrebet reiki ved at lave en speciel udgave med andre grader af indvielse end de originale tre, og sågar også andre tegn. Man kan tage gruppen i forsvar, ved at henlede opmærksomheden på at Usui fremførte, at uddannelsen til Reiki mester bør være dyr for at sikre at eleven tror på sagen og er villig til at ofre noget for den. Den anden gruppering er interesseret i at Reiki skal være billigt og søger at få gjort kurserne billige og reiki lettere tilgængelig. Måske er dette ud fra en kærlighed til Reiki healing, men tager man de kritiske briller på virker det mere som at deres ærinde er at tjene mange penge på at producere Reikimestre på samlebånd. Denne fløj har også indført yderligere Reikisymboler end de oprindelige og inddraget begreber, der ikke er med i den originale Reikilære . Begge grupperinger synes at være temmelig optaget af at tjene penge på uddannelse af Reiki mestre – om end de har hver deres helt egen tilgang hertil.

Reiki metoden bygger på at udføre healing ud fra de bevægelser og linjer, der er i de fire Reiki tegn. Når man begynder at praktisere Reiki healing støtter man sig til disse tegn, men jo bedre man bliver, jo mere overflødige bliver de, da de bliver integreret i ens arbejdsmetode. Tidligere var tegnene omgæret af stor hemmeligheds-kræmmeri, men kendskabet til dem er blevet udbredt efterhånden som flere Reikimester har publiceret dem i bøger mv.


Cho Ku Rei
(choh-koo-ray)
Indvielses tegnet

"The Power Symbol"

Sei He Ki
(say-hay-key)
Det mentale tegn

”The Mental Symbol”

Hon Sha Ze Sho Nen
(Hanh-shah-zay-show-nen)
Fjernhealings tegnet

”The Distance Symbol”

Dai Ko Myo
(dye-ko-me-o)
Mester tegnet

”The Master Symbol”


Vil du vide mere

Healing foretages undertiden i kombination med andre begreber såsom akkupunktur, massage (det kaldes så massagehealing) og undertiden bruges også terapeutiske samtaler enten før eller efter selve healingen. I disse tilfælde benyttes diverse terapeutiske metoder og mere spirituelle begreber såsom drømmetydning, håndlæsning m.v. Formålet er i alle tilfælde det samme, nemlig at få klienten til at åbne op for de blokeringer der har manifisteret sig i fysiske eller psykiske symptoner.