Skip to navigation | Skip to content

 

Bachs blomstermedicin

Du er her: NetSpirit - Emner - B - Bachs blomstermedicin

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4047
Online profiler 0
Online gæster 220
Åbne spørgsmål 605
Besvarede spørgsmål 2989

Almanak

Thu, 23. May 2019

Solen i dag

Solopgang:04:50
Solnedgang:21:23

Månen lige nu

Full Moon

De 38 remedier

Bachs tese var, at blomsterremedierne hver for sig besidder en kvalitet, en højere svingning, som korresponderer med en grundlæggende positiv eller konstruktiv egenskab. F.eks. mod og selvtillid. Remediet så at sige bader den uhensigtsmæssige - og urigtige - egenskab i en energi, der inviterer den konstruktive mulighed frem i personligheden.

Herved renses menneskets finere legemer for de energetiske kimdannelser, som kan sætte sig som fysisk sygdom. Remediernes positive kvaliteter er som dufte eller farver fra det højere selv. Ved at kultivere og give plads for dem, iværksættes en modningsproces som kan blive til gavn, ikke kun for mennesket selv, men også for andre. Et indre psykisk overskud bliver til et ydre socialt overskud.

Hvordan det virker er noget uklart, men nogle mener at stofferne stimulerer hjernen til at udskille neurotransmitterstoffer der påvirker følelser, hvorved kroppens egen iboende kraft til helbredelse forøges. Produkterne sælges i højt koncentreret form og gives i lille glas vand der indtages i små slurke med mellemrum tidligt om morgenen. Hvor der er mere end et følelsesmæssigt problem, der ligger til baggrund for den fysiske lidelse, kan 2-5 produkter anvendes samtidigt.

De 38 Bachremedier er skabt til at hjælpe os gennem det som er svært, og det som vi gerne vil ændre på for at være mere velfungerende. De kan bruges af alle aldersgrupper, kan bruges både til mennesker og dyr, og de er nemme at indtage som dråber: 2 dråber i vand mindst 4 gange om dagen.

Herunder er listet de 38 remedier, deres navn på engelsk, dansk samt deres virkning.


De 38 remedier:

1. Agrimony Agermåne Agermåne hjælper den, der gemmer sine problemer og indre smerte bag en munter facade. Remediet hjælper en til at turde vise omverdenen, hvem man er.
2. Aspen Bævreasp Bævreasp er for indre uro og ængstelse, som man ikke kan sætte ord på. Man frygter "at noget vil ske". Remediet giver indre ro og tryghed.
3. Beech Bøg Bøg er for den, der har svært ved at se det gode i andre og har trang til at kritisere. Remediet giver tolerance overfor at vi er forskellige, og at ting kan gøres på mange måder.
4. Centaury Tusindgylden Tusindgylden er remediet for de, som gerne vil hjælpe andre, man som også nemt kan blive udnyttet, fordi de har svært ved at sætte grænser for andre. Remediet hjælper en til at turde sig nej og sætte grænser for urimeligheder.
5. Cerato Cerato Cerato kan bruges til den der hellere spørger andre til råds end at lytte til sin gode intuition. Remediet bringer en i kontakt med den indre stemme.
6. Cherry Plum Kirsebærblomme Kirsebærblomme er for den som føler at han er på randen af et sammenbrud og som kan blive bange for at gøre noget forfærdeligt. Kan bruges mod hysteri. Remediet giver sindsro.
7. Chestnut Bud Kastanieknop Kastanieknop kan bruges, hvis man har svært ved at lære af sine erfaringer og man bliver ved at gøre de samme fejl, f.eks. køber man det forkerte tøj, man bliver ved at ryge selvom man kan mærke, det ikke er godt osv. Remediet lærer en at bruge sine erfaringer og ikke spilde tid med at gøre de forkerte ting for mange gange.
8. Chicory Cikorie Cikorie er remediet for den lidt for omsorgsfulde, der gerne vil kontrollere sine nærmeste. "Hønemoren" der sidder lidt for fast på sine "kyllinger". Remediet hjælper en til at give slip på kontrollen over andre.
9. Clematis Klematis Klematis er for drømmeren, der ikke er helt integreret i nuet, men længes efter "bedre tider". Remediet giver grounding, jordforbindelse.
10. Crab Apple Sødæble Sødæble er "renselsesremediet" og kan bruges mod følelsen af at være uren (incest- og voldtægtsofre). Man kan hade sin egen krop, synes man er for tyk og kan ikke lide det, man ser i spejlet. Man føler måske, man er forgiftet. Andre har "rengøringsvanvid" og kan ikke klare at hjemmet eller de selv ikke er perfekte. Man går op i småting mere end "de store linjer". Remediet hjælper en til at få sat livet i de rette proportioner. Man lærer at acceptere sin egen krop.
11. Elm Elm Elm er for den der normalt klarer alle hverdagens udfordringer men som pludselig ikke kan overskue dem. Remediet giver overskud og lærer samtidig en at passe lidt på sig selv.
12. Gentian Ensian Ensian bruges mod nedtrykthed over at bestemte ting ikke lykkes. Man bliver negativ og har ikke lyst til at gøre et nyt forsøg. Remediet hjælper en til at prøve igen med fornyet mod.
13. Gorse Tornblad Tornblad er for depression hvor man føler at alt håb er ude og man er fortvivlet. Remediet bringer håbet og lyset tilbage.
14. Heather Lyng Lyng er for den der p.g.a. angst for at være alene klæber sig til andre og holder dem fast med sin talestrøm. Man kan virke påtrængende for andre, som måske derfor vil undgå en. Remediet hjælper en til at lytte til andre og få sine egne problemer sat ind i et større perspektiv.
15. Holly Kristtorn Kristtorn er for alle de svære emotioner, så som had, vrede, jalousi og mistro. Remediet åbner hjertet og smelter de tunge emotioner væk.
16. Honeysuckle Kaprifolie Kaprifolie er til den der hænger fast i fortidens minder, gode som dårlige. Kan bruges mod hjemve og længsel efter det, som var. Remediet bringer fortiden ind i nuet, så man kan være mere tilstede uden at hænge fast i det som er sket.
17. Hornbeam Avnbøg Avnbøg er for følelsen af ikke at orke. Man udsætter opgaver og føler sig træt. Trætheden er dog ikke reel men ligger på et mentalt plan. Man tror, man ikke orker. Remediet hjælper en til at finde gnisten i hverdagens "kedelige" rutiner.
18. Impatiens Balsamin Balsamin er for utålmodighed overfor at andre ikke er så hurtige som en selv. Kan bruges for utålmodighed med at tempoet er for langsomt og man "hellere må gøre det selv". Remediet giver tålmodighed bl.a. overfor andre.
19. Larch Lærk Lærk kan bruges i de perioder, hvor man mister troen på sig selv. Man vil have en tendens til at tro, at andre er bedre end en selv. Lærk vil hjælpe en til at turde kaste sig ud i nye udfordringer og tro på sine egne evner.
20. Mimulus Abeblomst Abeblomst er til den, der lider af frygt, angst for det, man kan sætte ord på. Kan bruges mod eksamensskræk, tandlægeskræk, højdeskræk, alle hverdagens angstformer. Kan også bruges til den generte type, der ikke er meget for at være blandt mange mennesker.
21. Mustard Agersennep Agersennep kan bruges til perioder med tungsind, der kommer uden varsel og som lige så pludseligt forsvinder igen. Remediet bringer glæden tilbage.
22. Oak Eg Eg er for den tapre kæmper der ikke giver op, før han segner. Remediet vil hjælpe til at lære, at man trods sin styrke også har brug for hvile mellem opgaverne. Man lærer at stoppe i tide.
23. Olive Oliventræ Oliventræ er for den der reelt er træt efter en udmattende periode, f.eks. eksamen, sygdom, skilsmisser o.a. Man føler sig drænet i sind og krop. Remediet hjælper en til at få hvilet og genvinde kræfterne.
24. Pine Skovfyr Skovfyr kan bruges, når man bebrejder sig selv noget. Kan også bruges mod alle former for skyldfølelser. Remediet hjælper en til at tilgive sig selv og få et realistisk forhold til skyld.
25. Red Chestnut Rød Hestekastanie Rød Hestekastanie er for den, der er bange for at der skal ske hans kære noget. Man er bange for at ens børn skal komme til skade, man bekymrer sig måske om sine kæledyr, klienter m.m. Remediet hjælper en til at kunne holde af uden angst og frygt.
26. Rock Rose Soløje Soløje er for stærk rædsel og panik. Kan bruges efter opvågning fra mareridt, ved ulykker og til angsttilfælde, hvor følelsen af panik er til stede. Remediet giver ro, selv i svære situationer.
27. Rock Water Kildevand Kildevand er til den, der har meget høje idealer og sætter sig selv strenge levekrav, f.eks. strenge diæter og motionsprogrammer. Man vil gerne være et forbillede for andre og er meget disciplineret. Remediet hjælper en til at huske også at nyde livet.
28. Scleranthus Knavel Knavel er for den der har svært ved at træffe beslutninger, han svinger og mener det ene øjeblik det ene, for i det næste øjeblik at have skiftet mening. Man sætter sig mellem to stole og kommer ikke videre. Remediet hjælper en til at kunne træffe beslutninger.
29. Star of Bethlehem Fuglemælk Fuglemælk er remediet for chok af alle slags, også "gamle" chok og traumer. Kan bruges mod sorg, idet remediet bringer trøst og lindring af alt, der har været traumatisk.
30. Sweet Chestnut Ægte Kastanie Ægte Kastanie er remediet for den meget svære situation, hvor man føler sig helt forladt, og er dybt ulykkelig, Man kan føle sig ensom og være i sit livs største krise. Man leder og leder efter en udvej, man kan ikke finde den. Remediet viser vejen ud af tunnelen. Dette remedie bruges ofte i de perioder hvor man virkelig rydder op i sit liv.
31. Vervain Jærnurt Jærnurt er for den der vil kæmpe for andre, den som hader uretfærdighed og gerne går på barrikaderne, men med fare for at brænde sig selv op. Kan bruges mod fanatisme. Remediet hjælper en til at slappe af og gøre lidt mindre.
32. Vine Vinranke Vinranke er for den der gerne vil bestemme det hele og som er god til at organisere og sætte andre i gang. Der kan dog være en tendens til at man bliver for herskesyg og dominerer andre. Remediet hjælper en til at kunne organisere og lede uden at tryne nogen.
33. Walnut Valnød Valnød hjælper den som har svært ved at vænne sig til en ny situation, nyt job, nyt hjem, forældrerollen m.m. Valnød hjælper også den, der normalt godt ved, hvad han vil, men som kan blive afledt af en stærk personlighed. Hjælper mod negativ påvirkning fra andre. Valnød kan lære en at turde gå mod strømmen og normerne.
34. Water Violet Vandrøllike Vandrøllike er for de, der er glad for at være alene, men som kan have tendens til at blive for tilbagetrukket og ensomme. Udadtil kan man opfattes som reserveret og stolt. Remediet hjælper en til at have varme relationer til andre.
35. White Chestnut Hestekastanie Hestekastanie er for tanker der kværner og for bekymringer, der ikke kan slippes. Remediet hjælper med at få ro i tankestrømmen. Kan bruges før meditation.
36. Wild Oat Skovhejre Skovhejre er til den, der står for at skulle vælge vej i livet men endnu ikke kan finde ud af hvilken vej, han skal vælge. Remediet hjælper en til finde Vejen.
37. Wild Rose Hunderose Hunderose kan bruges til de, der er resignerede overfor deres liv. De kan være energiforladte og forlanger ikke meget af tilværelsen, idet de har affundet sig med deres skæbne. Remediet giver lyst og energi til at skabe en indholdsrig tilværelse.
38. Willow Guldpil Guldpil er remediet for den der nemt kommer til at føle sig som et offer og som synes, at livet har været hårdt. Remediet hjælper en til at slippe bitterhed og gammelt nag og få ændret mønstre, så man kan gå fra offerrollen til at blive "herre i eget hus".

Forklaring til tabellen: Dr. Edward Bach opdelte de 38 remedier i forskellige grupperinger. Blandt andet opdelte Bach remedierne i de 12 healende remedier (twelve healers) og de 7 hjælper (seven helpers). Dette er illustreret i tabellen ovenfor ved hjælp af farver. De 12 healende remedier (twelve healers) er markeret med farven brun - og de 7 hjælper (seven helpers) er markeret med farven grøn.

Det homøopatiske princip

Det homøopatiske princip appellerede til Bachs ideer om, at rødderne til sygdom skulle søges i menneskets totalitet, men selv om han fik gode resultater med behandling ud fra homøopatiske principper, tilfredsstillede det ham ikke på længere sigt. Han følte, at det måtte være muligt at finde en begrænset række af naturens egne produkter, der på enkel vis direkte ville støtte organismens evne til at helbrede sig selv.

I sit arbejde som almindelig praktiserende læge og som udøver af homøopatisk medicin var Bach efterhånden kommet til den overbevisning, at man kan dele mennesker op i forskellige grundtyper på basis af deres temperament og karakteregenskaber. Han opdagede nemlig, at patienter med den samme lidelse reagerede vidt forskelligt på deres sygdom. Nogle blev deprimerede, andre utålmodige og irritable og andre igen bange og nervøse.

Bach fandt, at patienter med den samme type personlighed og temperament ofte ville blive hjulpet af det samme lægemiddel, hvorimod andre, som typemæssigt var anderledes, havde brug for en helt anden form for behandling, selv om sygdomsbilledet var det samme. Det var, som om temperamentets følelsesmæssige reaktioner vanskeliggjorde den ortodokse medicins arbejde og var, indså Bach, måske de virkelige årsager til, at den fysiske lidelse i første omgang manifesterede sig.

På et tidspunkt begyndte Bach selv at udvikle en ekstraordinær følsomhed, som gjorde ham i stand til at fornemme andre levende væsener langt dybere, end det før havde været muligt for ham. Hans egen organisme blev et fintfølende instrument, som kunne registrere energiudstrålinger fra planter, dyr og mennesker, og denne egenskab blev det redskab hvormed han fandt den række af vilde blomster, der efter hans død skulle gøre hans navn kendt over hele verden.

Bach fandt i alt 38 remedier, hvoraf de 37 er fremstillet på basis af vilde, ugiftige blomster, mens det sidste består af rent kildevand. Det var altid hans intuition, der vejledte ham når et nyt remedie skulle findes, og han derfor vandrede søgende omkring i det engelske sommerlandskabs marker og skove.

I forbindelse med opdagelsen af en række af remedierne led han selv kraftigt af deres korresponderende sindstilstand, og af og til også af alvorlige fysiske symptomer. På et tidspunkt var hele hans krop således dækket af store væskende sår, der imidlertid forsvandt, da han først havde fundet og efterprøver det rette remedie.

Fra 1934 til sin død i 1936 boede Bach i den lille landsby Sotweil i hjertet af England, og det var her, han fuldstændiggjorde sit helbredelsessystem, ved at finde hovedparten af blomsterremedierne i løbet af et forbløffende kort tidsrum. Huset, han boede i, blev efter hans død til The Dr. Edward Bach Centre, hvor nogle af hans elever har fortsat arbejdet med at stille blomstermedicinen til rådighed for interesserede.


Bachs blomstermedicin

I løbet af den første halvdel af dette århundrede gjorde Edward Bach (1886- 1936) nogle medicinske opdagelser, som har vundet stor udbredelse rundt omkring i verden. Igennem sit arbejde som praktiserende læge og forsker indså Bach, at den medicinske behandling han udøvede, kun sjældent var i stand til at eliminere årsagerne til de fleste kroniske sygdomme.

Den lægekunst Bach var uddannet i, lagde hovedvægten på behandling af sygdommens ydre former, og Bach opdagede, at selv om det lykkedes ham at få symptomerne til at forsvinde, dukkede de ikke sjældent op i en anden form siden hen. Han indså også, at behandling med stærke syntetiske medikamenter ofte svækker organismen i en sådan grad, at den bliver endnu mere udsat for at pådrage sig sygdom.

Bach begyndte derfor at søge efter en helbredelsesmetode, der var baseret på behandling af det hele menneske og ikke kun et udsnit af det, i form af forskellige fysiske symptomer, idet han følte at den virkelige årsag til mange sygdomme måtte findes i den måde, hvorpå det menneskelige helhed fungerer. I den forbindelse begyndte han at studere og senere praktisere homøopati.1. Agrimony
Agermåne

2. Aspen
Bævreasp

3. Beech
Bøg

4. Centaury
Tusindgylden

5. Cerato
Cerato

6. Cherry Plum
Kirsebærblomme

7. Chestnut Bud
Kastanieknop

8. Chicory
Cikorie

9. Clematis
Klematis

10. Crap Apple
Sødæble

11. Elm
Elm

12. Gentian
Ensian

13. Gorse
Tornblad

14. Heather
Lyng

15. Holly
Kristtorn

16. Honeysuckle
Kaprifolie

17. Hornbeam
Avnbøg

18. Impatiens
Balsamin

19. Larch
Lærk

20. Mimulus
Abeblomst

21. Mustard
Agersennep

22. Oak
Eg

23. Olive
Oliventræ

24. Pine
Skovfyr

25. Red Chestnut
Rød hestekastanie

26. Rock Rose
Soløje

27. Rock Water
Kildevand

28. Scleranthus
Knavel

29. Star of Bethlehem
Fuglemælk

30. Sweet Chestnut
Ægte kastanie

31. Vervain
Jærnurt

32. Vine
Vinranke

33. Walnut
Valnød

34. Water Violet
Vandrøllike

35. White Chestnut
Hestekastanie

36. Wild Oat
Skovhejre

37. Wild Rose
Hunerose

38. Willow
Guldpil


Bachs bøger

Er du interesseret i at dykke længere ned i dr. Edward Bachs fascinerende forskning, kan du overveje at kigge på de to hovedværker han publicerede. I bogen The Twelve Healers & Other Remedies finder du Edward Bachs egen beskrivelse af de 38 remedier og hvad de kan benyttes til. Bogen Heal Thyself er dr Bach's egen beskrivelse af hvilken filosofi og livsanskuelse han ligger for verden, samt hans tanker omkring naturen, sygdomme og sundhed. Begge bøger er hermed anbefalet af NetSpirit.


Vil du vide mere

I forlængelse af  nærværende afsnit om Bachs blomstermedicin, kan anbefales at kigge på andre emner, der har fokus på kroppens sundhed ud fra en spirtuelt vinkel. Her kan bl.a nævnes Massage, Biorytmer, Zoneterapi og Akupunktur.  Sidstnævnte har som fundament for behandlingen de såkaldte Meridianer, der også benyttes meget i Yoga. Hvis du er interesseret i overordnet at vide hvad er alternativ behandling så læs vores afsnit herom. Og endelig kan der laves en klar relation til begrebet hekse, idet, det at være heks i høj grad er at leve et liv i pagt med naturen.

Du har mulighed for at læse om aromaterapi og æteriske olier eller se en oversigt over æteriske olier samt en oversigt over urter. I begge disse oversigter er der en beskrivelse af den æteriske olie/urt og det er forklaret hvad den anvendes til, hvor den findes, hvordan den tilberedes/anvendes etc. Du kan også læse vores afsnit om Helsekost & urtemedicin. Eller måske kunne det have interesse at læse om homøopati.

Der er også en anden indgang til hvordan helsekost, urter, æteriske olier etc. kan benyttes, nemlig NetSpirits Helseapotek. Her kan du finde gode råd om hvorledes naturlige ingredienser som urter, blomster, sten, krystaller og mineraler etc. kan benyttes til at forbygge og helbrede diverse ubalancer og sygdomme.