Skip to navigation | Skip to content

 

Skæbnen

Du er her: NetSpirit - Emner - S - Skæbnen

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4047
Online profiler 0
Online gæster 212
Åbne spørgsmål 605
Besvarede spørgsmål 2989

Almanak

Thu, 23. May 2019

Solen i dag

Solopgang:04:50
Solnedgang:21:23

Månen lige nu

Full Moon

Den frie vilje

Hvis man altid passer på sig selv, altid forsigtigt og ængsteligt reserverer sig, så bliver ens liv derefter: stift, gråt og ensomt. Hvis man altid hidser sig op og gør vrøvl, så ender man som en frustreret og bitter mand (eller kvinde). Hvis man aldrig hidser sig op, fordi man ikke tør, så hober vreden sig op og lægger en knude i sindet, der lukker for energiens frie løb. Hvis man hæmningsløst æder, drikker, ryger, så siver vitaliteten langsomt ud af ens krop og sind. Hvis man altid taler og aldrig lytter, så ender ens liv i larm og stilstand. Hvis vi fortsat tankeløst frådser med jordens ressourcer, så smelter polarisen, orkanerne bliver hverdagskost, og de livstruende ørkener breder sig.

Sådan kunne vi blive ved.

Og vi kunne føje alle tænkelige positive eksempler til: At venlighed skaber venlighed, kærlighed kærlighed. At mod og offervillighed skaber vitalitet, rummelighed og åndelig rigdom. Man høster hvad man sår, man bliver hvad man spiser, man får tilbage hvad man sender ud. Karmaloven gælder. Vi er selv ude om det, når vi sygner hen, er selv ansvarlige for, om livet vokser eller stivner.

Ifølge ”De hellige indiske palmeblade” er din skæbne bestemt. For mellem 800 – 5.000 år siden blev skæbnerne nedfældet på palmeblade, og disse er nu samlet på såkaldte palmebladsbiblioteker i Indien. Dem, der tror på dette, mener således, at alle individers skæbne er nedskrevet på forhånd. En af dem som tror på dette er en tysk handelsrejsende ved navn Valentin.  Han fortalte til NetSpirit om om en palmeblads-spåer i Indien, der ændrede hans liv. Valentin mener fuldt og fast at palmebladsspåeren både kunne fortælle, hvad han havde gjort i sin fortid, men også, hvad der skulle ske i fremtiden. Han var meget positiv over episoden og følte, at der igennem denne var åbenbaret ham en mening med livet. Valentin tror stærkt på, at vi mennesker har en forudbestemt skæbne, hvilket også kan ses af, at han formulerede sætningen som "hvad der skulle ske i fremtiden" og ikke som "hvad der kunne ske i fremtiden".

Man hører sommetider nogen sige "Hans tid var inde" eller "Det var Guds vilje" når nogen kommer ud for en ulykke og dør. Mange mener at begivenheder er bestemt af kræfter som vi mennesker ikke kan kontrollere. Men hvad er det for kræfter der hentydes til? I oldtiden mente nogle at himmellegemernes stilling i fødselsøjeblikket havde stor indflydelse på ens skæbne. Andre igen mente at skæbnen blev styret af tre gudinder som spandt livets tråd, bestemte dens længde og afskar den.

Hvorledes forholde de spirituelle begreber sig egentlig til skæbnen? I det følgende vil dette blive gennemgået. Men lad os starte op med at kigge på hvad vi egentlig mener med skæbnen. Hvad taler vi om når vi taler om skæbnen? En defination af skæbnen kunne være "Sammensurrium af alle de ting og oplevelser, der sker i et menneskes liv". Men dette dækker det jo ikke helt, for der er jo mennesker, som ejer gods og guld og alligevel ikke er lykkelige. Vi må altså også inddrage den indre del - vores tanker, vores sindstilstande igennem livet. Kan skæbne således defineres til at være vores sindstilstand igennem livet? - Det skal være usagt. NetSpirit har ikke en bedre defination af begrebet skæbne end du har. Disse overvejelser omkring hvordan begrebet skæbne egentlig kan defineres blot for indledningsvis at bringe i fokus at det er vigtigt at gøre sig klar over hvad man egentlig forbinder med begrebet skæbne.

Menneskets fri vilje

Der er ingen tvivl om at der i det spirituelle univers ligger mange muligheder for at hente inspiration, vejledning og blive guidet i den rigtige retning. Men - og dette er et stort men - der ligger i det spirituelle univers en forudsætning, en antagelse om at man selv varetager ansvaret for ens eget liv. Hvis man gør dette, skal man nok få al den hjælp og vejledning man overordet kan ønske sig. Men af de valgmuligheder, der gives, er det kun det enkelte menneske selv der kan træfe de endelige valg.

Uanset om de svar vi får igennem de forskellige spirituelle begreber omkring fremtiden kommer fra vores ubevidste eller der reelt er højere kræfter på spil, så er der en grundlæggende regel når vi taler om spiritualisme og spådom, der er ganske vigtig.

Og det er at de budskaber og forudsigelser man får, kun er en mulighed ud af flere. Spådommen må altså helst ikke opfattes som en eviggyldig sandhed, for hvis den gør dette så sker det også. Det bliver en selvopfyldende profeti, hvor ansvaret lægges på spådommen, mens det reelt er den manglende indsats, eller ligefrem aktiv destruktiv indsats, der fører til dens opfyldelse.

Det er altså ikke spådommen i sig selv, der fører til din skæbne. Det er din egen fortolkning af svarene der er vigtige, ikke svarene selv. Det er det ansvar du selv tager for din egen skæbne og dit eget liv der er det reelt resultatskabende. Det er ikke sådan at guderne har talt og så sker det således - vi mennesker har en fri vilje. Dette er en grundlæggende antagelse indefor spiritualitet. Vi mennesker har en fri vilje.

Igennem det spirituelle kan vi få inspiration, hjælp, vejledning, og i sidstnævnte præsenteres ofte et antal forskellige udfaldsmuligheder. Hvis du derfor tager en af disse muligheder og hæger dig fast heri vil chancen for at den går i opfyldelse naturligvis være desto meget større. Desværre gælder dette jo både for gode og dårlige udfald.

Dette kan sammenlignes med, at du som kaptajn ombord på dit skib hører efter de råd, din navigationsmand giver dig: "Hvis vi sætter kursen 15 grader mod øst kommer vi lige dertil, hvor vi gerne vil hen, men hvis vi sejler ligeud, ramler vi lige ind i en klippe om to sømil". Hvis du derefter vælger kursen ligeud, så går du på grund. Og når det sker, så lad være med at bebrejde din navigatør - eller Universet for den sags skyld. Du er din egen kaptajn, men Universet vil mægtig gerne give dig al den hjælp og vejledning, du overordnet kan ønske dig. Læs mere om menneskets frie vilje.

Reinkarnation

I forbindelse med diskussion af skæbnebegrebet er reinkarnation (af latin: re-in-carno, tilbage til kødet) interessant. Reinkarnation er bygget på den tro, at ethvert menneske, indeholder en sjæl, der er uafhængig af det fysiske legeme og som efter dettes død genfødes i et nyt legeme. Ifølge reinkarnationstroen betragtes menneskets liv som trin på en stige, dvs. at hver gang det genfødes, kommer det enten et trin ned eller et trin op, afhængigt af hvordan det har opført sig i det forgående liv. Hermed knytter begrebet reinkarnation og karma princippet sig sammen. Læs mere om reinkarnation.

Karma princippet

Karma princippet går ud på at vi hver især skal lære her i livet. Når vi foretager os en handling, som er skadende for andre levende væsner, giver det negativ karma. Denne karma realiseres så på et andet tidspunkt i livet (eller i fremtidige liv), hvor vi udsættes for en lignende negativ handling, som vi kan lære af.

Ordet karma er et sanskritord, der betyder "handling", men ses ofte oversat til "arbejde". I udvidet forstand betyder karma handlinger og deres reaktioner, eller den universelle lov som bestemmer alle levende væsners skæbne. En god handling fører til et godt resultat i næste inkarnation og en dårlig handling fører til et dårligt resultat osv. Ens fødsel, krop, familie, nation, rigdom, etc. bestemmes af karmaloven. - Som man sår, høster man.

I Vesten kaldes den loven om årsag og virkning, som udtrykt af Newton, i Østen karmaloven. Ganske kort kan den defineres som det, at enhver handling altid vil medføre en virkning, der svarer til handlingens intention. Eller, at man som individ og nation “høster som man sår”. Samfundsproblemer som fattigdom og uretfærdigheder er altså virkninger af forkerte beslutninger i fortiden og nutiden, som først og fremmest landets ledere har taget tidligere i denne eller tidligere inkarnationer. Uvidenhed hos nationens befolkning er også en del af problematikken. Det giver sig udtryk i, at man endnu ikke formår at vælge eller indsætte en bedre ledelse. Individuelle lidelser kan altså skyldes kollektive årsager.

Loven gælder for såvel individer som for grupper og nationer. Vores livsomstændigheder og personlige egenskaber, gode såvel som dårlige, er set fra et karmisk perspektiv et resultat af de frø der er sået i tidligere liv, i dette liv, og de frø der er bragt ind via vores familie- og nationale arv. Karmaloven omtales undertiden også som trefoldighedsloven : Alt du sender ud vil vende tilbage til dig selv igen. Læs mere om karmaprincippet og karmaloven.

Dharma

Dharma er et indisk sanskritord, der betyder "den rette vej" eller "den rette færden". Din dharma er således den vej gennem livet, som er den rigtige netop for dig. Ifølge dette begreb, lagde vi som sjæle, før vi lod os føde ind i denne verden, en plan for det liv, som lå forude. Heraf følger at vi alle er sat ind i tilværelsen med en særlig livsopgave, en vej, som er vores og ingen andens. Når vi virkelig lytter til den indre stemme, til vores inderste drift, da bliver vi tro mod vores dharma. Dette er, hvad livet handler om - at man finder sin vej og går den.

Måden hvorpå man finder sin dharma er ved at være helt oprigtig overfor sig selv. Være tro mod sine inderste ønsker. Være sand imod sig selv. Dharma er hvad du inderst inde er bestemt til at gøre og opnås ved at du følger din højere natur efter bedste evne. Læs mere om Dharma.

Mantra

Et mantra er en (religiøs) sætning eller en lyd man gentager for at opnå en bestemt tilstand. Normalt bruges det til at opnå gode sjælelige tilstande. Man kan have gode og mindre gode mantraer. Hvis man bliver ved med at gentage en sætning eller en forestilling om hvordan man er som menneske, så skal det nok ende med at passe. På denne måde er mantra og skæbnebegrebet tæt knyttet til hinanden.

At komme til en forståelse af hvilke grundlæggende mantraer man har og hvorledes disse er opstået kan være meget givtigt i en personlig udvikling og at få ryddet op i dem og få forstærket de positive og ryddet ud i de dårlige kan bringe megen ro og glæde ind i ens liv. Læs mere om Mantra.

Vil du vide mere

Hvis du er interesseret i de begreber som decideret giver sig af med at fortælle om spå om fortid, nutid, fremtid og hvad der vil ske sådan rent konkret med hensyn til job, familie m.v. kan det have interesse at se på begrebet håndlæsning, der også kaldes "Kiromanti", eller begrebet Tarotkort eller begrebet Nummerologi eller begrebet Pendulering.

Hvis du er interesseret i de begreber som kan hjælpe med at få styr på tankerne - og dermed bedre være istand til at træffe de rigtige beslutninger - er eksempelvis Meditation, Retrætemuligheder og Yoga. Af værktøjer, der kan hjælpe en med at sætte kursen mod de rigtige mål er eksempelvis begrebet Visualisering.