Skip to navigation | Skip to content

 

Du er her: NetSpirit - Emner - U-Å - Yin & Yang

 

Feng Shui

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4048
Online profiler 0
Online gæster 91
Åbne spørgsmål 607
Besvarede spørgsmål 2986

Almanak

Tue, 23. April 2019

Solen i dag

Solopgang:05:46
Solnedgang:20:29

Månen lige nu

Full Moon

Yin og Yang

Begrebets oprindelse findes i konfutisme, der igen stammer fra religionen Taoisme. Denne blev grundlagt af Lao-Tse og udviklede sig fra en blanding af psykologi, filosofi, skepticisme og anarkisme til i år 440 at blive erklæret for Kinas statsreligion.

Med udgangspunkt i Taoismen udviklede filosoffen Kung-Fu-Tse, den kinesiske tankeretning; konfutisme. Kung-Fu-Tse, regnes for at være den første store kinesiske filosof. Han indleder den første filosofiske epoke i kinesisk filosofi, der strækker sig fra ca. år 500 til ca. år 200 . De ideer og tanker som Kung-Fu-Tse nedskrev og udbredte fik kun mindre indflydelse i samtiden, men hans indflydelse på den østlige filosof og tankemåde, voksede efter hans død.

I det tidlige Han dynasti (år 206 f.Kr. - 8 e.v.t.) var der oprettet læreskoler i "de fem klassikere"; bøger som Kung-Fu-Tse skulle have skrevet eller redigeret. Af disse er den mest berømte bogen I Ching; Forvandlingernes bog (s.d), som Kung-Fu-Tse var en af hovedforfatterne bag. Bøgerne Kung-Fu-Tse skrev, indeholder alt, fra digte og historiske beretninger til spekulationerne over naturens indretning og spådomskunst. Et princip der går igennem alle bøgerne er princippet om Yin og Yang.

I Grækenland have pythagoræerne (500 f.v.t.) en række polære modsætninger på en lignende måde (det begrænsede overfor det ubegrænsede, enhed overfor mangfoldighed, højre overfor venstre, hankøn overfor hunkøn, m.m.). Den store forskel i Yin-Yang princippet og i Pythagoræernes modsætningsprincipper, er at Yin-Yang er komplementære, dvs. der er brug for den ene som modsætning til den anden. De to principper skal gå i spænd sammen, og være i balance.


Princippet

Ligevægten imellem Yin og Yang kaldes tao (vejen), der som begreb bliver udvidet til at betyde "himmelens orden, det bag alt liggende, uerkendelig grundprincip.

Yang betyder egentlig solsiden - den sydlige skråning på et bjerg. Yin betyder skyggesiden. Yang står for det lyse, klare, varme, udadvendte og Yin for det mørke, kolde, fugtige, passive og indadvendte m.m. I Yang ligger det skabende, det givende. I Yin, det stabile, det modtagende. Alt kan være enten Yin eller Yang; vores humør, farver, former, materialer, fødevare etc.

Begrebet Yin-Yang skal opfattes som et symbol på den evige vekselvirkning. Der hvor det ene ophører, starter det andet. I centrum af begge figurers cirkelform er en lille cirkel, som illustration af at enhver tanke, handlemåde m.v. indeholder en lille del af sin modsætning. I det gode ligger også lidt af det onde, i mørket ligger også lidt af lyset, i det mandlige ligger også lidt af det kvindelige etc.

Måden at forholde sig til og anvende begrebet Yin-Yang er enkel. For meget af det ene eller det andet er ikke gunstigt, hvorfor Feng Shui søger at afbalancere Yin-Yang og dermed skabe balance og harmoni.

Et hjem, hvor der er for mange blomster, kan virke lige så kvælende som et hjem, hvor der overhovedet ikke er nogle blomster. Ligeledes er renhed og orden godt, men for meget, fører over i noget, der opfattes sterilt og koldt. Det er således hverken godt at have et for rodet eller et for ordentligt hjem. Alting bør være i balance.

Man kan også forklare det på den måde, at vi mennesker bør søge mere tilbage til den måde naturen fungere på. Mennesket er ikke god til at holde sig i balance. Det går til en yderlighed og bliver der. For eksempel så er et stærk menneske ikke god til at vise svaghed eller at være svag. Et magtmenneske har ikke nemt ved at vise afmagt, osv. Naturen holder balancen bedre. Efter storm kommer stille vejr, efter regn kommer sol etc.

Begrebet Yin-Yang skal ikke opfattes på den måde at der skal være lige meget af alting for at der er balance. Yin-Yang er ikke en vægtskål. Tages som eksempel menneskets følelser og handlinger, så bør begrebet ikke opfattes på den måde at efter vi har haft nogle gode oplevelser, gjort nogle gode handlinger, haft en god indre balance m.v. så skal modsætningen ske. Man er nødt til at kende til de forskellige modsætninger. Men kendskabet er ikke det samme som at antage, at der skal være lige meget af hver.