Skip to navigation | Skip to content

 

Engle

Du er her: NetSpirit - Emner - E - Engle

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4047
Online profiler 0
Online gæster 214
Åbne spørgsmål 605
Besvarede spørgsmål 2989

World Heritage

Lær selv kurser

Almanak

Thu, 23. May 2019

Solen i dag

Solopgang:04:50
Solnedgang:21:23

Månen lige nu

Full Moon

Engle

Oprindelig kommer ordet engel fra græsk; ángelos og betyder budbringer. At være budbringer er da også en af englenens mange opgaver. På forskellig måde bringer de bud fra Gud til mennesker; både som hjælpende væsner og som væsner, der skal udføre Guds vilje.

Alle de store religioner; hinduismen, buddhismen, taoismen, islam, jødedommen og kristendommen, omtaler og inddrager engle i deres trossystem. Også i religionerne for indianerne, mayaerne og aztekerne, findes beretninger om engle. Endvidere findes beretninger om engle i den græske, romerske og nordiske mytologi. Beskrivelsen af engle i det gamle testamente er udgangspunktet for opfattelsen af og troen på engle både i jødedommen, kristendommen og islam.

Der findes mange forskellige engle. Nogle mener ligefrem at der er én engel for hver dag, én engel for hver ting vi beskæftiger os med. Vi hørte på redaktionen på et tidspunkt om en kvinde, der sågar mener at der findes én engel for støvsugning. Når hun så skal støvsuge så tilkalder hun denne "støvsuger-engel" som så hjælper med støvsugningen, der herefter går hurtig, nemt og sjovt. Det er da dejligt for den kvinde at hun tror herpå og hvis det kan hjælpe hende med hendes støvsugning er det jo glimrende.


Idet der findes mange forskellige engle er der heraf opstået et behov for at kategorisere engle. Der har igennem historien været forskellige bud på hvorledes denne inddeling skulle foretages. I følge tre basale skrifter kan engle opdeles i ni engletyper, med hver deres unikke udseende og respektive embede, som de forvalter og tager sig af.

Den første til at foreslå en inddeling af engle var en herre ved navn Dionysios Pseudo-Areopagita. Thomas Aquinas, tog tråden op i år 1267 i sin afhandling, "Det teologiske system" og omkring halvtreds år senere offentliggjorde den italienske politikker og poet Dante Alighieri sin "Guddommelige komedie" med dennes definition af alle skabninger, onde såvel som gode.

Disse tre skrifter er som regel det udgangspunkt, man tager når man taler om klassificering og systematisering af engle. Klassificering af engle De ni englegrupper, man klassificere englene i, skulle hver især bevæge sig rundt om Guds trone, meget lig den måde hvorpå vore solsystems planeter bevæger sig rundt om solen. Mens de bevæger sig rundt om Guds trone synger de lovsange til Guds ære, hvorfor englegrupperne benævnes de ni himmelske kor.

Englehierakiet

Disse ni englekor er inddelt i tre klasser, der ofte benævnes triader. Hele englehierarkiet kan anskues på den måde at englene bevæger sig rundt om Gud og i det guddommelige centrum er vibrationerne af energi det allerhøjeste de kan blive. Efterhånden som vi bevæger os væk fra centrum bliver vibrationerne langsommere, for først at blive til rent lys, der bevæger sig i et kredsløb. Når dette lys sætter farten ned, endnu længere fra sit udspring begynder det at fortættes til materie.

Dette billede kan hjælpe til at forstå englens udseende. Eksempelvis beskrives de inderste engletyper som bestående af ren tanke, lys, ild og lignede i den stil. Og det kan også hjælpe til at forstå hvorfor ærkeenglene og skytsengle er placeret hvor de er, nemlig i den yderste ring, hvor de som de eneste engle, fremhæves for deres unikke evne til at vise sig for mennesker. Dette kan have noget at gøre med at vibrationshastigheden i dette felt befinder sig hvor materien begynder at antage form og substans. Engles placering i englehierarkiet har således ikke nødvendigvis noget at gøre med at nogle engle opfattes som finere eller bedre end andre. Men mere noget at gøre med at alle engle har forskellige funktioner.

I det følgende vil de ni forskellige englekor bliver beskrevet. Herunder hvad der er karakteristisk for hver enkelt gruppe i forhold til udseende, det embeder de varetager m.v.

Den inderste triade

De første tre engletyper vi støder på tæt ved den guddommelige kerne befinder sig på meget højt vibrationshastighed. De står i direkte kommunikation med Gud, og i denne egenskab er de væsener af rent lys og tanke.

Det første kor: Serafer

Seraferne er anerkendt som den højeste orden blandt Guds tjenere.  De siges at brænde af kærlighed til Gud. Seraf kommer af det græske ord serafim, som betyder de ædle. De har hver seks vinger. Med de to skjuler de ansigtet, med de to skjuler de fødderne, og med de to flyver de. Grunden til at de dækker ansigtet med det øverste vingepar, er så de ikke kan se Gud - for det er der ingen der må - selv ikke englene ! Serafernes opgave er at hjælpe til højnelse af menneskets bevidsthed til den femte dimension. Det siges at Serafernes vibration er den samme som kærlighedens, hvorfor de nogle gang afbildes og beskrives som kærlighedens beskyttere.

Det andet kor: Keruber

Keruberne er de første engle vi møder i biblen. I først Mosebog beskrives at efter Syndefaldet satte Gud to keruber med flammesværd udenfor Edens Have til at vogte Livets træ, så menneskene ikke også skulle spise af dét og blive udødelige. Inspirationen til hvordan Keruberne ser ud og hvilket ansvarsområde, de har menes at stamme dels fra at der ved indgangene til helligdommene i Babylon var fabeluhyrer til at yde beskyttelse. Og dels fra at vingede fabeldyr vogtede det assyriske træ for evigt liv. Der har ikke været langt herfra og så til at overføre dem til Edens have. Keruber afbilledes ofte som menneskelignende væsener med flere ansigter og mange øjne, som symbol på at de ser og véd alt. Det siges at Kerubernes vibrationer skaber viden og visdom. I deres oprindelige hebræiske form har de fire vinger, fire ansigter og bliver ofte fremstillet som bærere af Guds trone. Til dette kor henregnes endvidere naturånder som alfer, feer, nisser, gnomer m.m.

Det tredje kor: Troner

Beskrivelse af Tronerne er lidt forvirrende. Hvor Keruberne nogle gange beskrives som de der trækker eller styre Guds trone - og når han er på udflugt så Guds stridsvogn - så beskrives Tronerne som dem, der rent faktisk udgør stridsvognen. Beskrivelse af tronerne finder vi blandt andet i Salmernes bog 18 og i Ezekiels bog (1:13-19) : "De levende væsners udseende var som brændende kul, de så ud som fakler, ild hvirvlede frem og tilbage mellem de levende væsener, ilden havde stråleglans, og lyn udgik fra ilden". Det må siges at være lidt af en kryptisk beskrivelse ! Tronernes ansvarsområde er at sørge for at Guds retfærdighed sker.

Den midterste triade

Alle tre engletyper indefor den miderste triade har som mål at sammensmelte med den inderste triade. Med deres placering i den midterste triade beskæftiger de sig hele tiden med polariteterne mellem godt og ondt, materie og ånd, det højeste og det laveste. Alle tre engletyper indefor den midterste triade bestræber sig på at bringe balance i modsætninger, og alle udsætter sig for risikoen for fordærv, når de gør dette.

Det fjerde kor: De herskende herrer

Herskerne er den første af de tre engletyper i den midterste triade og det embede de er ansvarlige for er barmhjertighed. Endvidere har de det overordnede ansvar for at alle englenes opgaver bliver udført. Herunder ansvaret for at regulere de forskellige engles ansvarsområder. De illustreres ofte med et scepter som tegn på deres autoritet.

Det femte kor: Kræfterne

Kræfterne har forskellige opgaver. Den vigtigste er at skænke velsignelser og formidle mirakler. De siges at være kanaler for formidling af Kristus kærlighed og nåde. Det er også Kræfternes opgave at indgyde mod og tapperhed. Det berettes at det var to Kræfter, som viste sig for Jesus, da han hang på korset, de gav ham mod og fulgte ham til himmels. Beskrivelse af deres udseende er begrænset til at de omtales som de strålende og de skinnende. Kræfterne benævnes undertiden som Dyderne.

Det sjette kor: Myndighederne

Myndighederne har ansvaret for at lyset kommer ud til hele universet. Endvidere er deres opgave at forhindre de mørke magter i at få overtaget. Og da den menneskelige sjæl i den kristne tradition bliver anset for at være den store slagmark for gode og onde kræfter, er disse engles opgave således at have opsynet med vores sjæle. Paulus sagde at Myndighederne er kendt for lade sig identificere med menneskenes mørkere sider og på den måde falde. Han mente at engle fra dette kor kan være både gode og onde

Den yderste triade

De tre engletyper, der er i den yderste triade befinder sig i grænsefeltet mellem det åndelige univers og den materielle verden. Og skønt der ikke noget til hindre for os mennesker i at være såvel verdslig som gejstlig orienteret, eksistere denne mulighed ikke for engle, der er skabt som guddommelige væsener og som sådan må forblive tro overfor deres guddommelige natur.

Ganske vist er mennesket også skabt guddommeligt, men det er vi endnu ikke i stand til at erkende. Hvorom alting er, så ligner de tre engletyper i den laveste triade mennesket meget mere end de øvrige engle og idet de befinder sig i det område, hvor vibrationshastigheden er så lav at materien begynder at antage form og substans, er det de engletyper vi mennesker oftest observere.

Det syvende kor: Fyrsterne

Fyrsterne er den første engletype i den nederste triade og deres opgave var oprindelig at have opsyn med nationer og store byer på jorden. Senere blev dette ansvarsområde udvidet til at Fyrsterne også har ansvaret for at beskytte de forskellige religioner. Da disse har forskelligt syn på mangt og meget bliver Fyrsternes opfattelse af hvad der er godt og ondt, rigtige og forkerte handlinger, selvsagt en smule broget.

Det ottende kor: Ærkeenglene

Ærkenglene er nok de bedst kendte engle. Ifølge senjødedommens englelære er der syv ærkeengle: Gabriel, Rafael, Michael, Uriel, Raguel, Sariel og Jeremiel. Det var de engle, som stod for Guds åsyn i Johannes´ åbenbaring. I den kristne tradition har man derimod kun fire ærkeengle: Gabriel, Rafael, Mikael og Uriel. Og i Islam er der kun to, nemlig Gabriel og Mikael. Endvidere omtales ofte en ærkeengel ved navn Metatron og dennes kvindelige aspekt; Sandalfon, medtages undertiden også som en ærkeengel.

I det følgende beskrives disse ni ærkeengle og hvis det efterfølgende ikke fremstår helt klart for dig hvad de enkelte ærkeengel har som ansvarsområde og hvordan de skiller sig ud fra hinanden, så er det fordi, det simpelthen ikke er helt klart. Der er tale om èn skøn forvirring.

Igennem tiden er forskellige ærkeengle blevet accepteret og forkastet op til flere gange af kirken og deres rolle, er måske blevet ændret en smule, når de er blevet taget til nåde igen og genindført blandt englene. Eksempelvis blev ærkeenglen Raguel fordømt af kirken i år 745 e.v.t. af Pave Zacharias, der fordømte Raguel som en dæmon, der udgav sig for en helgen. Hvordan i alverden det lykkedes Zacharias at finde beviser på dette er ubegribeligt. Men det lykkedes ham at udelukke Raguel fra listen i den fornemme Acta Sanctorum. Senere blev Raguel dog taget til nåde af kirken og igen indført som engel.

Tillige så tilhører de forskellige ærkeengle ganske vist et englekor i sig selv, men deres natur, deres oprindelse, stammer fra de andre englekor og de har således de karakteristika, der gælder for disse englekor. Eksempelvis siges ærkeenglen Rafael at være englen for videnskaben og kundskaben. Og skulle som sådan tilhører keruberne, hvis vibrationer skaber viden og visdom. Men officielt hører han til kræfterne, selvom han ofte afbildes med seks vinger - et karakteristika for seraferne ! Forvirret ?, tja det er der vel også god grund til. Der ligger en fantastisk og forunderlig rigdom af forestillingsbilleder forbundet med engleidentiteter.

Hele englehierarkiet og alle de forskellige beskrivelser af englene, deres egenskaber, udseende, handlinger rummer mange modsigelser og forskelligheder.

Et andet eksempel på forvirringen er at musikkens engel ofte siges at være Uriel. I den muhamedanske tro er det englen Israfel, der har denne rolle og rabbinerne giver titlen "den himmelske musiks herre" til Metatron eller Shemiel. Endvidere beskrives de enkelte engle forskelligt med hensyn til deres køn og navne. Således omtales nogle steder ærkeenglen Gabriel, som den eneste feminine engel, mens det andre steder også gælder for Uriel, Sariel og Sandalfon. Sidstnævnte beskrives også nogle gange som Metatrons tvillingebror. Alt i alt er det op til dig selv hvad du tror på. Der findes ingen endegyldig sandhed.

Ærkeenglen Metatron, optager pladsen tættest ved Guddommens trone, er den højeste af ærkeenglene og bliver kaldt englenes konge. Metatron var først i sin tilværelse; Enoch - en profet fra Første Mosebog. Enoch førte så from en tilværelse at Gud lod ham føre til himmelen i fysisk skikkelse og ind i den første engleorden. Han kaldte ham for Metatron, hvilket betyder "nærmest tronen". Dette ville betyde at han "kun" var omkring 8600 år gammel og skønt dette er imponerende set fra et menneskeligt synspunkt, er det ikke imponerende ud fra englenes skala, hvis oprindelse normalt regnes med at være samtidig med universets skabelse for omkring femten milliarder år siden. Metatrons opgave er bl.a. er at være lærer og støtte for fortidligt døde børns sjæle. I sin jordiske udgave var Enoch en flittig skribent og dette hverv tog han med sig over i engleskikkelse som Metatron. Metatron betegnes derfor undertiden som den himmelske skribent, der optegner alt hvad der sker i de himmelske arkiver.
Ærkeenglen Sandalfon ,er Metatrons feminine aspekt og skytsånd. Hun repræsentere Guds kvindelige aspekt i mennesket og siges at bestemme kønnet på det ufødte barn.

Ærkeenglen Mikael optræder både i Toraen, Biblen og Koranen og kendes altså af både jøder, kristne og muslimer. Mikael siges at være den engel, som blandt andet viste sig for Moses i den brændende tornebusk og det skulle være Mikael, som holdt Abrahams hånd tilbage, da han skulle til at ofre sin søn Isak. Mikael har flere opgaver, hvoraf den vigtigste er at han er leder af den himmelske hærskare I Johannes åbenbaring er det ærkeenglen Mikael, som på Dommens Dag skal lede den himmelske hær mod Satan og hans engle i den sidste og afgørende kamp mellem godt og ondt. En kamp, som Gud og det gode vinder.

Mikael har endvidere til opgave at frelse de trones sjæle fra Satans magt - navnlig i dødsøjeblikket og at være beskytter for Guds folk. Derfor var Sct. Mikael blandt andet skytshelgen for mange kristne ridderordner i middelalderen. Endelig er det Mikaels opgave at bringe menneskenes sjæle frem for Guds domstol. Mikael afbilledes ofte med enten det sværd, som han bruger i kampen mod det onde, eller med den vægtskål, han bruger til at veje de dødes sjæle for at se, om der er flest gode eller onde gerninger og derved beslutte, om man skal i himlen eller helvede ! Måske af denne grund betegnes Mikael nogle gange som retfærdighedens engel.

Ærkeenglen Gabriel, er en feminin engel og den ærkeengle der rangerer lige under Mikael. Hendes arbejde er i samarbejde med Mikael at hæve jorden og solsystemet til den femte dimension. Gabriel er nok den bedst kendte af ærkeenglene, idet det var hende, som bebudede Maria, at hun skal føde Jesus, Guds søn. I følge den kristne tradition var det også ærkeenglen Gabriel, der viste sig for Josef i en drøm og sagde: "Josef, Davids søn, vær ikke bage for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder"

I følge samme tradition var det også Gabriel, der viste sig for hyrderne ude på marken julenat og fortalte dem, at Kristus var blevet født Endelig fortælles det, at det også var Gabriel, Gud sendte for at trøste og styrke Jesus den sidste aften, han levede - og bad for sit liv i Getsemane Have. Indenfor den katolske kirke fejres ærkeenglen Gabriel den 24. marts - præcis ni måneder inden juleaften. Måske på grund af alle disse åbenbaringer omtales Gabriel også som åbenbaringens engel.

Ærkeenglen Rafael, er den engel som står for helbredelse, healing og omtales af denne grund undertiden som den guddommelige læge. Han er også skytsenglenes anfører. Han omtales ofte som en venlig skikkelse og han skulle være den sjoveste og mest kammeratlige af englene. Måske skyldes hans lyse sind at han er engel for solen.

Ærkeenglen Uriel skulle være en skrap engel, hvis opgave blandt andet er at føre syndernes sjæle ned til helvede. Ikke at forveksle med en af ærkeenglen Mikaels opgaver som er at føre sjæle fra denne verden til den åndelige. Uriel siges at stå ved Paradisets port med et flammesvær. Idet hans opgave ikke er den sjoveste bliver han ofte fremstillet som nådesløs, når han fører de fortabte sjæle til helvede. Uriel omtales også som den engel, der står for torden, lyn og rædsel. Idet Uriel har det skarpeste syn af alle engle siges han at have profetiske evner. Det var eksempelvis Uriel, der blev sendt som budbringer for at advare Noah om de kommende oversvømmelser.

Ærkeenglen Sariel har den tvivlsomme ære at blive regnet for dødens engel. Det er således Sariel, der er sat til at varetage loven om karma. Sariel omtales undertiden som en feminin engel, undertiden som en maskulin engel. Sariel omtales undertiden også som en helbreder og en beskytter, så alt i alt fremstår billedet en smule uklart.

Ærkeenglen Jeremiel, er med til at varetage loven om karma. Han er herre over de sjæle, der venter på opstandelsen. Tillige siges Jeremiel at være de sande visioners engel - undertiden også benævnt de sande åbenbaringer. Ærkeenglen Raguel, er en slags sekretær for alle englene, for det er til ham, de skal aflægge regnskab til, når de har udført en tildelt opgave. Det er øjensynligt også Raquels opgave at holde øje med at englene opfører sig pænt. Blandt hans andre pligter er at holde opsyn med jorden.Det niende kor: Guds sønner og skytsengle

Dette er det sidste af de ni himmelske englekor og består egentlig af to grupper, nemlig skytsengle og så gruppen, der benævnes Guds sønner eller Vægterne. Gruppen Guds sønner opdeles faktisk i endnu to grupper, nemlig De Faldne og De Ikke Faldne.

 • De faldne Guds sønner. Tidligt antog man at ni tiendedele af Guds sønner var faldne. Senere vendte man dog proportionerne om, idet man indså at hvis der kun var en tiendedel tilbage i himlen ville det give de sataniske styrker en afgjort fordel. Grunden til at englene faldt er der modstridende meninger om. Det står dog fast at baggrunden var at de havde blandet sig med mennesket. Og skønt deres motiver hertil havde været en blanding af seksuel appetit, lyst til at danne venskab med mennesket og undervise mennesker i de himmelske hemmeligheder, lod Gud sig ikke formidle og straffede dem ved at udstøde dem fra himlen.

  En anden forklaring på de faldne engle er at kirken på et tidspunkt stod med et teologisk problem. Eftersom man antager at engle er kønsløse, havde man et forklaringsproblem, idet der i talrige hellige skrifter er beretninger om hvordan engle med entusiasme demonstrerer seksuelle lyster. Ved at "opfinde" begrebet faldne engle havde kirken løst problemet !

  Igennem forskellige skrifter forekommer historier om engle, der ikke kunne modstå fristelsen fra verden og derfor blandede sig med mennesker på jorden. Disse engle er faldne i forhold til deres bestemmelse om at være guddommelige himmelvæsner. Den mest berømte faldne engel af alle er dog Satan. Satan var den første engel, Gud skabte, og Gud gav ham navnet Lucifer, som betyder den lysende.

  Lucifer var en af Guds allernærmeste og mest betroede engle og var leder af det store englekor. Men han var langt fra tilfreds med sin plads i Himlen. Han planlagde derfor i al hemmelighed at styrte Gud fra magten, og med en blanding af smiger og trusler lykkedes det ham at få en tredjedel af alle Himlens engle med sig. Lucifers plan mislykkedes. Og som straf blev både han og de engle, som havde ladet sig friste, kastet ud fra Himlen. Det fortælles, at de faldt og faldt og faldt i ni dage og ni nætter - lige lukt ned i Helvede...!


 • De af guds sønner som trods alt forblev i himmelen, udgør en broget skare og der er ifølge forskellige beretninger en engel tilknyttet til diverse specifikke funktioner: glemsomhed (Potch), bjerge (Rampel), floder (Dara) etc. etc. - Hvis du vil læse mere om karakteristika tilknyttet de enkelte engle finder du afsnit om dette her.

Skytsengle

En skytsengel er en engel, som har fået til opgave at varetage beskyttelse af dig. Alle mennesker har en skytsengel og mange af os har mærket til vores skytsengel, hvis vi har været ude for noget dramatisk i vores liv eller blot tilladt vores skytsengel at være der for os. Skytsengel omtales undertiden også som ledsager engel, hvilket referere til at de ledsager os på vores vej igennem livet - fra fødsel til død.

En skytsengel kan beskrives som et venligsindet væsen, der varetager den særlig opgave at tage sig af os. Ens skytsengel vil i situationer hvor man har brug for hjælp, på forskellige måder være der for en til at give hjælp, råd og vejledning. Nogle mener at vores skytesengel er der for os fra vores fødsel, men for at blive rigtig handlekraftig og stærk og derved bedre i stand til at vejlede og beskytte os, først skal styrkes ved tro. At man altså kan tale om en form for aktivering af sin skytsengel, der bliver styrket, dygtigere og mere handlekraftig, jo mere vi tror på ham eller hende.

Nogle mener at vi kan have flere skytsengle. Det er nok indvividuelt om man tror på at man har en eller flere skytsengle. Det er op til det enkelte menneske at mærke efter hvad der føles som det rigtige. Kristendommen har ingen officiel politik med hensyn til skytsengle, selv om, der er skrifter, som lader formode at hver kristen får to skytsengle til at vejlede sig - en til højre skulder, der inspirer til at gøre godt og en til venstre skulder, der leder i retningen af det onde. I skriftet Talmud tales sågar om at alle jøder får tildelt elleve tusinde skytsengle ved fødslen !

Kan man kommunikere med sin skytsengel ? Både ja og nej. Indenfor det spirituelle er forskellige fremgangsmåder, hvorpå man kan føle og kommunikere med sin skytsengel. De fleste fremgangsmåder minder om meditation, hvor man for eksempel koncentrere sig om ideen om sin Skytsengel og derved fremkalder hende. Det er nogle som postulere at de kan kommunikere direkte med deres skytsengel og andre som fortæller at deres kommnikation med deres skytsengel er af mere inddirekte karakter. Ofte noget i retningen af en fornemmelse af skytsenglens tilstedeværelse og en fornemmelse af at blive guidet, rådført igennem forskellige situationer. Du finder nederst på denne side nogle eksempler på engleøvelser hvis formål er at komme til at kommunikere med sin skytsengel/englene.

Din skytsengel har fået til opgave at varetage beskyttelse af dig, men hvor langt går denne beskyttelse og hvad kan du egentlig bede din skytsengel om ? Mange mennesker beder deres skytsengel om et nyt arbejde, en ny bolig, at een i familien skal blive rask af sin sygdom etc. Og det følger naturligt at man begynder at spekulere over hvad man egentlig kan ønske sig af sin skytsengel.

Hvis man ønsker sig noget, som enten kan skade dig eller andre, vil du ikke få disse ønsker opfyldt Ligeledes vil du ikke få opfyldt ønsker, der strider imod livets og universets love. Basalt set er din skytsengel der til dels at beskytte dig og dels at lede dig på rette vej. Der kan hænde ting på din vej i livet, som det umiddelbart kan være svært at anskue positivt, men alting har en positiv hensigt og din skytsengel vil sørge for at du får de ting og oplevelser på din vej, som du skal have, når du er klar til at tage imod dem. Husk på at universet er uendeligt rigt og vil gerne give hvis vi blot vil tage imod. Ligeledes vil din skytsengel dig al mulig godt, men du skal være parat til at tage imod. Og det kan godt være at du ikke er det, selvom du måske selv tror det.

Din skytsengel er også begrænset af ikke at have en fri vilje. Engle er fuldkomne tjenere for Gud og må således ubetinget adlyde Hans vilje. Engle er moralske og deres gerninger udfolder sig kun indenfor et klart etisk og moralsk regelsæt. Hvis du således handler kriminelt, mister du kontakten med din skytsengel på dette område. Din engel vil ikke hjælpe dig på det niveau. Men måske mest af alt, kan tro på din skytsengel give dig en følelse af at blive beskyttet, af at der er nogen der holder hånden over dig og tænker på dig, har uendelig kærlighed til dig og som vil dig alt mulig godt. Det er da en smuk tanke. At tro på at et højt åndeligt væsen passer på en.

Herunder ligger også det med at have et håb for fremtiden. Dette er meget væsentligt. Nogle gange kan ens tanker omkring tilværelsens kendsgerninger være barske at forholde sig til. Især hvis man har nogle store uforløste længsler, såsom at finde kærlighed i livet, få børn, finde den rette arbejdsmæssige hylde etc. Så kan tilværelsen godt nogle gange virke lidt barsk og så er det rart at have håb for fremtiden. Rart at tænke på at der er en positiv hensigt bagved hvad der lige nu sker i ens tilværelse - man skal lærer noget af dette, for at komme videre - og idet ens skytsengel passer på en, så ligger der noget dejligt og venter på en - måske lige rundt om det næste hjørne.

Du kan sende din skytsengel ud for at passe på en, som du mener har særlig brug for beskyttelse i en periode. Det kan være, hvis der er en, som har brug for noget ekstra beskyttelse eller omsorg i en periode. Dette svarer til at man sender gode energier i retningen af et andet menneske.


Engles udseende og karakteristika

Vor forestilling om, hvordan engle ser ud er mere dannet af kunstneriske skulpturer, tegninger og malerier, end af nedskrevne beskrivelser. Ganske vist, findes der i forskellige religiøse skrifter beretninger om engle og deres gerninger, men beskrivelserne af dem er ofte noget uklart. Variationerne er overvældende.

Vi møder alt lige fra de små rundkindede englebørn med små nuttede vinger til store og ofte frygtindgydende væsener med dom og straf i både blik og fremtoning. I biblen optrådte de første engle i menneskeskikkelse. I første Mosebog læses, at der viste sig tre engle for Abraham i menneskeskikkelser. De fortalte, at Abrahams aldrene hustru Sara skulle føde en søn, hvis efterkommere skulle blive til et stort folk.

Det var først i det fjerde århundrede e.v.t., at kunstnere begyndte at gengive engle med vinger. Før denne tid var de uden vinger. Det er uvist om englens vinger kun er symbolsk, eller om de reelt benyttes. Hvis det sidste er tilfældet må engle være lette væsener, idet udregninger har vist at hvis et menneske med en højde på eksempelvis 1.90 meter og vægt på 90 kg. skulle kunne flyve ved hjælp af vinger skulle disse være 8-9 meter brede. I tibetansk buddhisme har engle ikke vinger, men de kan flyve alligevel. På afbildninger af disse engle, ses de ofte iført tøj, som er lange gevandter, der står ud i bølgebevægelser omkring dem. Ofte meget fantasifuldt, farverigt og elegant. Der er udbredt enighed om at engle består af ren ånd og de derfor er ulegemelige og i sagens natur meget lette.

Det var først sent i den gotiske periode (ca. 1150-1600), at kunstnere begyndte at gengive engle med en kønsløs skønhed. Mange mener at engle for langt hovedparten er uden køn. Engle har i øvrigt heller ikke brug for at formere sig idet de er skabt til evigt liv. I renæssancen (omkring år 1500) blev engle ofte fremstillet som små buttede babyer med rosenrøde kinder. Den dybere forklaring herpå er uvis. Måske hang det sammen med, at man i renæssancen opfattede børn som uskyldige ligesom englene. Et af de mere kendte eksempler herpå er den italienske maleren Rafaello Sanzias portræt af to engle - se billedet ovenfor - da de igennem tiden er brugt i plakater, postkort, indpakningspapir m.v.

Engle er også igennem tiden blevet gengivet i mere voksne udgaver, hvilket blandt andet ses i mange af den spanske maler El Greco's billeder (1541-1614). Englene illustres ofte blæsende i en basun, hvilket er et billede på at de viderebringer Guds budskab til menneskene. De ses også ofte illustreret med en krans, som er symbol på kristendommens sejr. Liljer, som symbol på deres uskyld, musikinstrumenter - attributter på den himmelske musik, palmegrene som symbol på sejr. Et sværd som symbol på, at de er retfærdighedens og det godes vogtere samt en vandringsstav i deres egenskab af budbringere.

Men i det hele taget er engles udseende ikke sådan at kategorisere, for der er talrige eksempler på at engle ynder at optræde i forklædninger og at antage mange forskellige forme og skikkelser - og til tider slet ingen skikkelse, men blot en drøm, en tanke, en bølge af energi, en fornemmelse af at blive beskyttet, m.v. Det kan dog nævnes at vi mennesker sikkert er tilbøjelige til at forestille os engle og herunder vores skytsengel ud fra hvilket folkeslag vi tilhører. For skandinaver er engle vel typisk lyse i huden, med blondt hår og blå øjne. For afrikanere er engle vel typisk sikkert mørke i huden og har kruset hår.

Der er under gennemgangen af ærkenglene og skytsenglene nævnt en hel del af de karakteristika, der er knyttet til disse engletyper. Det er således at hver måned, ugedag, astrologisk tegn, himellegeme og sågar også farve er tilknyttet forskellige engle. Tillige er diverse forskellige geografiske steder, menneskelige sindstilstande etc. knyttet til bestemte engle.

Engleøvelser

Måske har du selv lyst til at prøve at få kontakt med englene. Der er forskellige øvelser du kan prøve. Før du går igang skal du være åben overfor ideen om at engle faktisk godt kan eksistere. Og såfremt du er lidt skeptisk kan du måske gøre dig følgende overvejelser før du går igang med engleøvelserne.

Start med at tage fat i din logiske tangegang. Brug nogle minutter på at fundere over hvor uendelig stort Universet egentligt er. Prøv eksempelvis at forestille dig at dét, som vi kender til af universet, blot er en dråbe vand i Atlanterhavet, eller en anden visualisering omkring universets størrelse. Prøv ud fra dette at tænke på, om det ikke skulle være underligt at vi mennesker er de eneste, som eksistere i dette univers. Det forekommer sandsynligt, at der er meget mere i universet end vi egentlig er klar over. Når du således har sporet dig selv ind på at der rent faktisk godt kan eksistere engle - blandt andet - i universet er du klar til at give din skytsengel en chance.

En anden mulighed er at du prøver at være opmærksom på ting der sker i din hverdag ud fra et standpunkt om at universet og din skytsengel passer på dig og gerne vil giver dig gode oplevelser med på vejen. Du vil sikkert efter et stykke tid finde at det - om ikke andet -  faktisk er en behagelig tanke at der er noget overordnet, som passer på dig.

God fornøjelse med engleøvelserne. De følgende øvelser virker for os på redaktionen. Prøv dem hvis du har lyst, eller find eventuelt din egen måde at komme i kontakt med din skytsengel / englene på. Hvis du har en engleøvelse, du har lyst til at dele med andre så send den til os, så skal vi publicere den på denne site.

I kontakt med din skytsengel

 1. Find dig et stille sted for en stund. Et sted hvor du ikke bliver forstyrret. Det gør ikke noget at der er musik eller fjernsyn. Bare der ikke er noget du sådan decideret skal forholde dig til Brug et minuts tid til at lade tankerne falde til ro.


 2. Forestil dig at din skytsengel engel langsomt daler ned bag dig og omfavner dig - i form af hendes aura, vinger eller hvad der virker rigtigt for dig.


 3. Lad dig være beskyttet af din engel - mærk hvorledes der bygges en uigennemtrængelig mur bygget op omkring dig - du er her i fuldstændig sikkerhed for alt. Absolut intet kan bryde denne beskyttelse, ingen vind, dårlige tanker, onde blikke, dårlige energier - absolut intet kan komme ind - Nyd beskyttelsen en 30 sekunder og sig derefter tak og på gensyn til din skytsengel.

En invitation til englebesøg

 1. Find dig et stille sted for en stund. Et sted hvor du ikke bliver forstyrret. Det gør ikke noget at der er musik eller fjernsyn. Bare der ikke er noget du sådan decideret skal forholde dig til Brug et minuts tid til lige at være til stede og lade tankerne falde til ro.


 2. Luk dine øjne og forestil dig at din skytsengel er et sted i rummet.
  Hvis du kunne se din engel, hvordan skulle vedkommende så se ud for dig ? Forestil dig en hvilken som helst form, figur eller måske blot som ren energi, en stemning, en følelse.


 3. Forestil dig, at din engel smiler til dig, og at din engel omgiver dig med den skønneste kærlighed, varme, behagelighed og tryghed. Prøv at føle denne vidunderlige følelse af din engels nærhed. Forestil dig, at din engel siger noget til dig. I form af nogle ord eller en anden form for kommunikation, eksempelvis telepati. Forestil dig noget i retningen af at din skytsengel kommunikere til dig at "Du er under min beskyttelse, du er under min beskyttelse, jeg vil hjælpe dig på livets vej, jeg vil hjælpe dig på livet vej "

  Mærk i din krop, din sjæl, dit sind, din engel sige dette til dig. Mærk de følelser i din krop. Føl din engels ord dybt inde i dig, mærk dennes ord sætte din krop, sind og sjæl i bevægelse, beroliger dine negative og forvirrede følelser og erstatter dem med den rene kærlighed, som løber i dit blod som det hvideste lys.


 4. Tak nu din skytsengel for denne smukke gave. Og vid nu, at disse ord, din engel nu har fortalt dig, og de følelser af behagelighed, kærlighed og sikkerhed, som din engel har bragt til dig, er dine helt alene. Du kan bruge af din engels kærlighed, lige så ofte som du har lyst til. Og hvor som helst.
Hvis du har en engleøvelse, som du har lyst til at dele med andre, er du som nævnt hjertelig velkommen til at indsende den til NetSpirit.


Oversigt over engle

Barkiel

Februar, Fisk

Makidiel

Marts, Vædder

Asmodel

April, Tyr

Ambriel

Maj, Tvilling

Muriel Juni, Krebs
Verkiel Juli, Løve
Hamaliel August, Jomfru

Barbiel

Oktober, Skorpion
Adnakiel November, Skytte
Hanael

December, Stenbuk, Saturn, fredag

Sammael

Tirsdag, Mars, Også kaldt Kamael

Zidkiel

Torsdag, Venus, Også kaldt Sachiel

Kefarel Lørdag, Jupiter, Også kaldt Kassiel


Ønsker du at hjælpe til ved at supplerer til denne liste er du hjertelig velkommen til at skrive til NetSpirit herom.

Vil du vide mere

Begrebet engle optræder i mange sammenhænge i det spirituelle univers. Det er nærliggende at forslå at du læser nærmere om begrebet De opstegne Mestre, da dette begreb på samme måde som englene, handler om højere åndelige væsener, der beskytter og guider os mennesker. Måske har du efter at have lavet en engleøvelse fået lyst til at vide noget mere om meditation.

Kilder & tak

NetSpirit ønsker at rette en hjertelig tak til kunstmaleren Inger Magnild Berthelsen for de dejlige illustrationer, hun har lavet til kapitlet. Du kan læse meget mere om Inger og se flere eksempler på billeder fra hendes hånd på www.werneby.dk.