Skip to navigation | Skip to content

 

Meditation

Du er her: NetSpirit - Emner - M - Meditation

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4047
Online profiler 0
Online gæster 163
Åbne spørgsmål 605
Besvarede spørgsmål 2989

Almanak

Thu, 23. May 2019

Solen i dag

Solopgang:04:50
Solnedgang:21:23

Månen lige nu

Full Moon

Meditation

Meditation kommer af latin og betyder eftertanke/fordybelse. Meditation er en fællesbetegnelse for en række øvelser, som tjener til at opøve en stille, ikke-vurderende bevidsthed. Endvidere er meditation også en udveksling af energi såfremt den foregår sammen med andre. Meditation handler om at vende sin opmærksomhed ind ad og skabe en koncentration om et ord, objekt, tomrum, som vil standse den normale tankestrøm. Et væsentligt aspekt i meditation er at skabe et tomt sind. Dette skal forstås således at mennesket tænker tanker omkring 50,000 gange i løbet af en dag og derfor er hjernen hvad enten vi vil det eller ej altid på hårdt arbejde.

Igennem meditation opøves koncentrationsevnen og man bliver bedre i stand til at fokusere og sortere iblandt sine mange tanker. Meditation handler således om at få hold på os selv og mærke en indre ro midt i stress og de mange påvirkninger omverden konstant giver en. Meditation kan betragtes som en ændret bevidsthedstilstand. Til forskel fra den almindelige jeg-bevidsthed er den meditative bevidsthed mere neutral, inklusiv, usproglig, åben, valgløs og klar. Selvsagt har dette betydning for, hvordan selvet og verden opleves: Bevidsthedens form-mæssige beskaffenhed afspejles i høj grad i indholdet. At optræne en meditativ bevidsthed vil derfor bibringe en række oplevelser, som ligger udenfor jegets almindelige horisont.

Kendetegnet for disse oplevelser i bred forstand er, at de sædvanlige oplevelsesstrukturer erstattes af andre: Verden ses i et nyt lys eksempler herpå : Enhed med livet og skabelsen, fylogenetisk regression, identifikation med andre personer, foster-oplevelser, møder med åndelige vejledere, kosmisk bevidsthed og synkronistiske oplevelser. Den mystiske oplevelse par exelence er oplevelsen af at alt er ét.Hvad opnås ved meditation?

I takt med at man opøver evnen til at meditere, vil meditationen blive dybere og mere koncentreret. Dette afføder diverse positive ting såsom mere overskud i hverdagen, mindre søvnbehov, lavere blodtryk, bedre hjerterytme etc.

Ligeledes vil øvelse i meditation efterhånden give mulighed for at man i hverdagen via forskellige teknikker kan vælge at fokusere på, eller udelukke, tanker og sindstilstande. Dette kan hjælpe til at man kan bryde nogle mønstre eller forblive i en tilstand og ikke lade sig påvirke af ting, som man alligevel ikke kan gøre noget ved, såsom strejken i lufthavnen, at mødet er aflyst etc.

Meditation har desuden en gunstig virkning på helbredet. Undersøgelser har vist gunstig effekt på blodtryk, hjertets ydeevne, lungernes kapacitet, hørelsen, synet, astma, søvn, depression mm. Meditation er også et hjælpemiddel til at reducere behovet for mange udbredte stimulanser, herunder ikke mindst til tobaksafvænning.

Alle goder har en bagside - også meditation. Det er en meditationsrisiko at blive så grebet af sin egen spirituelle udvikling, at den bliver det højeste livsmål. Ingen bør således fordybe sig mere i meditationsverdenen, end de selv skønner det gavnligt for deres samfundsmæssige funktionsevne!Hvordan man meditere

Gode ting at huske før du starter:

 • Om du sidder eller ligger ned, det må du selv bestemme. Finde ud af, hvad der er mest behagelig for dig. Hvis du ønsker hjælp til forskellige mulige positioner så kig eventuelt i vores yoga afsnit.
 • Hav altid et formål med din meditation.
 • Sørg for at være upåvirket af stoffer.
 • Drik vand før og efter.
 • Sørg for, at du ikke kan blive forstyrret, mens du mediterer. Det er vigtigt at sørge for, at du ikke kan blive forstyrret under selve meditationen.
 • Start altid med at slappe af, både kropsligt og psykisk. Til hjælp til afslapning i forbindelse med meditation findes en del musik, lyde fra delfiner, hvaler, blæst, torden, rislende bæk, fuglesang etc.
 • Gå altid samme vej tilbage/ud, som du gik ind i meditationen.
 • Vær åben over for, at meditationen kan ændre sig undervejs.
 • Hvis du bliver utryg undervejs, så bed om hjælp fra det du tror på.
 • At meditere er også personlig udvikling, så der kan sagtens dukke ting op (ikke rare ting, lige når man oplever dem), som du skal kigge på for at tranformere dem.
 • Skriv evt. dine oplevelser ned. Før en meditationsdagbog.
 • Træning giver/gør en mester.
 • Hvis man er flere, der mediterer sammen, støtter man hinanden energimæssigt.
 • Det er op til dig selv om du ønsker at meditere med åbne eller lukkede øjne - Benyt den metode som umiddelbart tiltaler dig bedst og som du fornemmer at du kan opnå bedst fordybelse ved.

Ideer til at starte meditationen

 • Forestil dig et landskab og begynd langsomt at udforske det.
 • Forestil dig en trappe, der fører opad, der er måske 9 trin. Når du kommer op på toppen, så sæt dig og se, hvad der sker.
 • Gå igennem 7 døre, og når du åbner den 7. dør, så kommer du til en gang med forskelligt farvede døre. Vælg så en af dem og lad på den måde meditationen vokse.
 • Et meditationsobjekt er det indre eller ydre fænomen, man under meditationen retter sin opmærksomhed eller bevidsthed imod. Man kan anvende stort set hvad som helst som meditationsobjekt. Ifølge de forskellige meditationsskoler har forskellige meditationsobjekter dog forskellige virkninger og formål.

  Eksempler på meditationsobjekter: Et mantra. Det nok mest kendte mantra er sanskridt-lyden ”AUM” som udtales ”OM”, der også kaldes ur-lyden eller lydenes lyd. Måske har du ikke lige et mantra ved hånden som du synes om. Fortvivl ej - du har her nedenfor mulighed for at trække et mantra. Åndedrættet. Man kan enten anvende det naturlige åndedræt eller fx et dybere, langsommere eller hurtigere åndedræt. Kroppen. Man retter sin opmærksomhed mod hele eller dele af den fysiske krop. Et ydre billede. I alle spirituelle traditioner har man anvendt forskellige geometriske mønstre og symboler fx den tibetanske-buddhistiske ”Mandala” og hinduistiske og tantriske ”Yantras”. Et indre billede. I mange systemer visualiserer man forskellige billeder af fx hellige personer, mandalaer eller symboler. Man kan også blive guidet af en gennem et indre landskab på en såkaldt ”Fantasirejse”. Guiden behøver ikke være fysisk til stede men kan guide via et bånd, en CD eller lign. Et stearinlys. Typisk anvendes flammen fra et brændende stearinlys. Det er fx tilfældet i den tantriske yogaøvelse ”Tratak”. Man kan også anvende et træ, en sten, en blomst etc. Man skal koncentre sig om at rejse ind i objektet og være stille derinde. Chakra. Man koncentre sig om et chakra.

Forskellige teknikker

I litteraturen findes bogstaveligt talt hundreder af meditationsteknikker beskrevet. Forskellige forfattere har forsøgt sig med simple opdelinger, men ingen af disse opdelinger forekommer overbevisende endsige videre sagligt begrundede. Nok kan det være rimeligt at tale om for eksempel koncentrations- og opmærksomheds-teknikker, men skellet er og bliver arbitrært: En koncentrationsteknik vil inddrage opmærksomhedstræning, ligesom opmærksomhedstræning også involverer koncentration. At der findes mange teknikker og mange variationer af disse teknikker må ses som et tilbud om, at meditationen kan tilpasses den enkeltes ønsker og behov.
Bøn og mantra-recitation
Den nok simpleste meditationsform er bøn eller mantra-recitation. Meditationsformen går i al simpelthed ud på at gentage en kort bøn - ofte kun på ét ord - inden i en selv i en passende periode. Man gentager altså det valgte mantra og når man opdager, at tankerne kommer afveje (og det gør de helt sikkert!), vender man blot stille og roligt tilbage til bønnen. Ideelt skal alle tanker slippes. På denne måde optræner man neutral iagttagelse ved at man reagerer éns på alle tanker, der melder sig i éns hoved og derved lærer man blandt andet at se, at det "bare" er tanker og at slippe fordomsfulde vurderinger, som man ellers automatisk ville fremdrage ved enhver given lejlighed: Man lærer at tænke klarere.

Aktiv imagination
Aktiv imagination er en meditationsteknik beskrevet af Jung. Den aktive imagination arbejder umiddelbart i forlængelse af drømmene og er tænkt som en måde, som klienter kunne arbejde videre med sig selv på ud over den egentlige terapi. I al sin enkelthed består aktiv imagination i, at man bevidst frembringer fantasier, som man så forholder sig aktivt til. Udgangspunktet kan eventuelt være en relevant drøm eller lignende, idet man jo bevidst eftergør drømmens mekanisme. Formålet hermed er at give det ubevidste mulighed for at udkrystalisere sig som bevidsthedsindhold, aktuelt i form af fantasier eller billeder.

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet
Grundlagt i Indien i 1936 som den første åndelige organisation for kvinder! (Kumaris betyder "døtre").  Meditationsformen adskiller sig blandt andet ved at foregå med åbne øjne. På denne måde skulle man bedre kunne bringe den indre ro ud i hvedagen; bevare det indre fokus, også når man foretager ydre aktiviteter. Læren består af tre trin: Rejsen indad, hvor man ser sig selv som sjæl og oplever, at man er, hvad man tænker. Rejsen opad til Gud (ikke en bestemt), den højeste sjæl og kilde til lys og fred. Og rejsen fremad, hvor man lærer om karma og får en forståelse for, hvordan éns handlinger påvirker andre.

Skandinavisk Yoga og Meditationsskole
Denne skole byder på meditationsformer fra den tantriske tradition, der har dybe rødder langt tilbage i tiden. Man kan vælge mellem to former: Den indre stilhed og Energiens kilde. Begge former er trinvise meditationer, der foregår med lukkede øjne. Men hvor den første er en teknik, hvor man man opnår ro ved at opleve og acceptere tingene, som de er, bygger den anden meditationsform på et mantra og et bestemt åndedræt.

Vipassana Meditation
Vipassana er en af Indiens ældste meditationsteknikker og blev genopdaget af Gotama Buddha for mere end 2500 år siden. Vipassana betyder at se tingene, som de virkelig er. Dette opnås gennem meditationsteknikker baseret på åndedrættet og selv-observation.

Universel Meditation.
En meditationsform tilpasset den moderne, vestlige livsstil. Universel meditation arbejder med personligt mantra og teknikker designet til det enkelte menneske. Undervisningen består af tre måneders individuel vejledning, hvorefter man er rustet til at stå på egne ben og bruge teknikkerne resten af sit liv. Meditationsformen er baseret på ældgamle teknikker og Gururaj Ananda Yogi´s lære. Fra 1976 og indtil hans død 17 maj 1988 rejste han verden rundt med sin lære.

Acem Meditation.
Meditation uden mystik - sådan præsenterer Acem sig selv. Acem, der er stiftet i Norge i 1966, er en meditationsform, der bygger på moderne vestlig psykologi, og hvor der står alsidig kompetence bag, bl.a. fra læger og psykologer. Meditationen foregår ved, at man sidder behageligt med lukkede øjne og let og uanstrengt gentager en metodelyd inde i hovedet.

Transcendental meditation
Manden bag Transcendental meditation er Bala Brahmachary Mahesh (født 1911), bedre kendt under navnet Maharisha Mahesh Yogi (Maharisha betyder storprofet og Yogi er udtrykket for en person, der dyrker Yoga). Han udviklede sin lære i 1950'erne og blev international kendt da Beatles og andre musikere besøgte ham i Indien for at lære meditation. Karakteristisk for Transcendental meditation er først og fremmest at den umiddelbart er meget enkel at lære og at den ofte giver næsten øjeblikkeligt gavnende effekt som mindre anspændthed, mere energi og større koncentrationsevne.

Dens mest kendte elementer er: A) En meditationsteknik, hvor man prøver at koncentrer sig om de enkelte tankers oprindelse, for derved at blive klar over hvordan de opstår. B) Brug af et personligt mantra for den enkelte elev. I Transcendental meditation er mantra et meningsløst ord med en speciel lydmæssig karakter, som formodes at hjælpe eleven til at finde kilden til dennes tankerække og derved opnå en form for selvophøjethed.

Bagved Transcendental meditation ligger et gevaldigt organisations apparat med blandt andet 10 "ministerier" og man kalder sig selv for "verdensregeringen for Oplysningens Tidsalder" - Intet mindre kan gøre det! - og fordi meditationsformen er så nem at lære og undervise i, findes der verden over adskillige, som tilbyder undervisning heri.


Træk et mantra

Da vi ovenfor omtaler at du kan meditere på et mantra er det skønnet relevant her kort at forklare hvad et mantra er. Et mantra er en (religiøs) sætning eller en lyd man gentager for at opnå en bestemt tilstand. Normalt bruges det til at opnå gode sjælelige tilstande. Man kan have gode og mindre gode mantraer. Hvis man bliver ved med at gentage en sætning eller en forestilling om hvordan man er som menneske, så skal det nok ende med at passe. På denne måde er mantra og skæbnebegrebet tæt knyttet til hinanden. Måske har du ikke lige et mantra ved hånden som du synes om. Fortvivl ej - du har her mulighed for at trække et mantra, som du kan meditere på hvis du skulle få lyst:

Dit mantra kunne være:


Vil du vide mere

I forlængelse af nærværende afsnit om meditation kan det være at det har interesse at læse mere om: Mantra, Chakra, Meridianer, eller Yoga.