Skip to navigation | Skip to content

 

Energibegrebet

Du er her: NetSpirit - Emner - E - Energibegrebet

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4041
Online profiler 0
Online gæster 362
Åbne spørgsmål 604
Besvarede spørgsmål 2976

Almanak

Thu, 21. March 2019

Solen i dag

Solopgang:07:07
Solnedgang:19:25

Månen lige nu

Full Moon

Begrebet Chi

Kært barn har mange navne og således også med energibegrebet. I Feng Shui benævnes energi for Chi, i Yoga for Kundalini, i begrebet Chakra kaldes energistrømmen for prana, men kendes også under andre benævnelser som "Ki", "Qi" eller "Chi", hvilket blot er udtryk for at den østlige tænkning er et sammensurium af tanker og visdom fra Kina, Indien, Japan etc. Alt i alt er alle disse forskellige betegnelser grundlæggende dækkende for det samme, nemlig kort og godt energibegrebet. I det følgende søges begrebet forklaret.

En helt central og meget væsentlig antagelse i den spirituelle verden er altså at alt, såvel materielt som immaterielt, udsender energi, der enten kan være positiv eller negativ. Alt udsender energi, som påvirker os. Denne opfattelse omfatter alt i vores verden. Mindre enkeltstående fysiske ting som et bord, en stol, en vase, et billede, en sten, en kuglepen etc. - større sammensatte fysiske ting som et hus, en bro, en park, en bydel etc. - samt immaterielle ting som følelser, lys, temperatur, stemning, farver, menneskelige relationer etc. Alt udsender energi, som påvirker os.

Hvis man skal forklare denne antagelse på en logisk måde, er det nemmeste at starte med at fortælle om hvordan det hænger sammen, når vi taler om materielle ting, altså rent konkrete fysiske ting. Og så derefter se på energibegrebet i forbindelse med de immaterielle ting.

Energipåvirkning fra fysiske ting

Alt hvad vi omgiver os med af fysiske ting har vi dannet vores mening om, ud fra en lang række følelser, tanker og meninger. Når vi ser en ting, røre ved en ting, er opmærksom på en ting, eller bare tænker på tingen, så udsættes vi for en energipåvirkning fra denne ting. Dette, fordi vi forbinder en lang række følelser og tanker med tingen. Hvis det er en stol, der trænger til at blive repareret, bliver vi mindet om dette hver gang vi ser, eller er opmærksom på stolen. Men stolen har måske tilhørt elskede afdøde tante Andante, så også minderne om hende kommer til os når vi er opmærksom på stolen. Stolen har et bordeaux betræk og den farve forbinder man med sine mors gardiner i stuen i sit trygge barndomshjem etc.

Langt de fleste af de tanker og følelser som vi har i forbindelse med fysiske ting er vi ikke opmærksomme på. Og slet ikke i hverdagen - der er det jo bare en stol. Men inderst inde kører tankerne og følelserne alligevel. Vi associerer mere eller ubevidst, når vi ser tingen til en lang række oplevelser, drømme, forhåbninger, skuffelser etc.

Det kan derfor være stort set umuligt at forklare hvorfor man godt kan lide den ene ting fremfor den anden. Meningen er jo dannet ud fra mange følelser og oplevelser igennem hele ens liv. Grundet et sammensurium af diverse forbindelser, har vi dannet vores meninger om en ting er smuk, grim, tiltrækkende, rolig, urolig, smart etc. Det kan ofte være svært at begrunde nærmere hvorfor man godt kan lide noget, for denne mening har man truffet ud fra mange, mere eller mindre bevidste, tanker, oplevelser og følelser.

Og når man således taler om den energipåvirkning man får fra forskellige fysiske ting, mener man primært at tingen påvirker os på denne måde. Reelt er den energipåvirkning, man får af stolen, mere en energipåvirkning man får igennem de indre tanker og følelser, der vækkes når man er opmærksom på stolen. Altså reelt mere en indre påvirkning, end en ydre. Vi får dog også mange energipåvirkninger direkte fra universet, men det vender vi tilbage til. Lige nu er fokus på at alt, såvel fysisk som immaterielt vækker nogle energier i os.

Den energipåvirkning, man får af en fysisk ting, virker både direkte og indirekte. Den direkte påvirkning er den vi lige har kigget på, at der inde i ens krop vækkes nogle energier af den ene eller anden slags når ens tanker er i nærheden af stolen. Tingen påvirker os altså direkte ved at vække følelser, energier i os. Eksempelvis mår man kigger på sin nye super smarte bil så bliver man måske glad fordi det er et længe opfyldt ønske, men man bliver måske også samtidig lidt ængstelig eller ked af det, fordi man nu begynder at fundere over, om man reelt har råd til afdragene.

Men der er en anden indirekte påvirkning vi får, som reelt ikke har noget med den fysiske ting at gøre, men som har at gøre med den energi, vi har opsamlet. En af den spirituelle verdens "grundlove" lyder:

"Energi af en given type eller et givet svingningstal
tiltrækker energi af samme type og svingningstal".


I den spirituelle verden er det opfattelsen at grundbestanddelen i vort fysiske univers ikke er "materie" men derimod "energi". Vore fysiske sanser opfatter forskellige ting som materie. Men for en finere, atomar betragtning viser den tilsyneladende faste materie sig at bestå af stadig mindre partikler, der igen befinder sig inde i andre partikler, der til sidst viser sig blot at være ren energi. Fysisk set er vi altså lutter energi. Alt hvad der er inde i os og rundt omkring os, hele universet, består af energi. Energien svinger med forskellige hastigheder og har dermed forskellige former - fra finere til grovere.

Eksempelvis er tanken en ret fin og let form for energi, hvorfor den svinger hurtigt og let kan forandres. Ting og materie er ret grove og tætte former for energi, der svinger langsommere og vanskeligere forandrer sig. Men også indenfor de materielle former, energien antager, er der stor forskellighed. Vores hud er en ret fin form, der forandrer sig hurtigt og let påvirkes af andre forhold. En sten er en meget grovere form for energi, der forandrer sig langsommere og er vanskeligere påvirkelig af omgivelserne. Men alligevel forandrer også den sig under ydre påvirkningers pres, f.eks. vandets finere, lettere energi. Alle energiformer hænger sammen og påvirker hinanden.

"Også tanker og følelser har en bestemt magnetisk energi,
der tiltrækker lignende energiformer".


Eftersom de ting vi omgiver os med og de forhold i livet vi deltager i, indeholder utrolig mange energier af både positiv og mindre positiv art, kan påvirkningen af disse energier på vores krop og sjæl, afspejles i vores kropsholdning og adfærd. Og herved kommer de energier, som vi opsamler, til også at påvirke os indirekte, enten positivt eller negativt. For vi tiltrækker nemlig de samme energier i universet som vi allerede indeholder.

Eller sagt mere jordnært så er de signaler, som vi udsender til andre mennesker, et sammensurium af alle de energier vi har opsamlet i vores liv - og vores omverden reagerer på disse signaler enten ved at sende os videre på den gode vej, eller ved at være med til at fastholde os til følelser, meninger, indstillinger, vaner etc. som vi egentlig gerne vil ændre. Gode energier tiltrækker gode energier, dårlige energier tiltrækker dårlige. Det er derfor god mening i engang imellem at tage energierne i ens liv op til revision og vurdere om den enkelte ting, det enkelte samspil med den og den etc., giver positiv eller negativ energi.

Alt er energi

Vi har været omkring at i den spirituelle verden er det opfattelsen at grundbestanddelen i vort fysiske univers ikke er "materie" men derimod "energi". Alt hvad der er inde i os og rundt omkring os, hele universet, består af energi. Og denne energi svinger med forskellige hastigheder og har dermed forskellige former - fra finere til grovere.

Vi har også været omkring at energi af en given type eller et givet svingningstal tiltrækker energi af samme type og svingningstal. Tanker og følelser har en bestemt magnetisk energi, der tiltrækker lignende energiformer. Det er f.eks. det, som sker når vi "tilfældigvis" løber på et menneske, vi lige har gået og tænkt på. Tanken er en hurtig, let og bevægelig energiform. Den reagerer øjeblikkeligt - i modsætning til de grovere, materielle former. Alt, hvad vi skaber, skaber vi først i tankens form. Enhver handling eksistererr først som tanke eller idé. "Jeg går ud og laver noget mad", lyder den idé, der får os til at gå ud i køkkenet. "Jeg har lyst til noget nyt tøj", lyder den idé, der får os til at gå i butikker.

Ideen er en slags arkitekttegning. Den danner et billede af en form, der tiltrækker og styrer den fysiske energi ind i sig, og som til sidst står frem på det fysiske plan. Det sker også, selv om vi ikke hver gang tager direkte fysiske skridt til at virkeliggøre ideen. Blot det at have og fastholde en idé eller tanke i bevidstheden er en energi, der søger at tiltrække og skabe den pågældende form i den materielle verden. Hvis du hele tiden går rundt og tænker på sygdom, ender det også med at du bliver syg. Hvis du er overbevist om at du er smuk og dejlig, bliver du det !

Men hvordan forholder man sig egentlig til energierne i hverdagen. Hvordan vælger man fra og til i de energier som man vil tillade sig i sit liv, når vi ser på den almindelige hverdag, hvor energipåvirkningerne ikke alene kommer fra materielle ting, men i højere grad fra menneskelige relationer vi deltager i.

Her bliver vi udsat for energipåvirkning fra sådan cirka alt hvad vi kommer forbi, hvilket spænder vidt - Fra stemningen i boligen om morgenen sammen med familien, over stemningen i bussen på vej til arbejde, stemningen på arbejdspladsen og meget, meget mere. Her kommer de energimæssige påvirkninger ikke alene et sted fra, men optræder som et regulært bombardement af energi fra utallige kilder. Hvorledes forholder man sig til dette sammensurium af energipåvirkning ?

Nok ikke overraskende har det noget at gøre med at øve sig. At huske at fokusere og være opmærksom på energier, som ikke kan analyseres ud fra den traditionelle mandlige tankegang. Der er her tale om at underbevidstheden arbejder på højtryk og giver en masse impulser, der ikke altid kan sættes ord og forklaringer på. Men det er bestemt ikke helt nemt. 

Vi citerer fra Herbert Brandt's bog "Spiritualitet i hverdagen":

"Jeg kan huske de første dage, hvor jeg for alvor begyndte at lytte efter og bevidst vælge til hvilke energier, der tillades tilstedeværelse i mit liv og hvilke der bevidst sorteres fra og udelukkes. 
Der skete følgende…

Nu har jeg jo af gode grunde altid lidt under at være mand, hvilket bestemt også har sine gode aspekter, men lige præcis i forbindelse med at være opmærksom på energierne, er det ikke umiddelbart nogen fordel at tilhøre min race. Den morgen, hvor jeg havde bestemt mig for at starte for alvor på at lytte efter energierne igennem hele dagen, skulle der gå ikke mindre end fem timer før jeg totalt var ved at brænde sammen. Min dejlige kæreste havde timet det således at hendes månedlige cyklus faldt på samme tid hvor jeg forsøgte mit heroiske tiltag. Eller også var det omvendt. Nå men under alle omstændigheder så vågnede jeg denne morgen ved siden af noget, der havde et humør, som en arrig, gnaven bjørn, der lige er afbrudt i sin vintersøvn.

Sådan set var det udmærket at jeg havde bestemt mig til at lytte efter de energier, der var omkring mig, i stedet for blot at tage omgivelsernes påvirkning for hvad det umiddelbart gav udtryk for, idet hendes verbale ordforråd, var i stil med en havnearbejder på en overskredet akkord. Men lige så vel som bjørnen, der vågner af sin vinterdvale også imellem al sit brok og gnavenhed udstråler en glæde over at være vågnet op til et nyt forår med alt hvad det indebærer af oplevelser, så udstrålede min kæreste jo trods alt også nogle kærlige energier imod mig. Hvis jeg kun havde lyttet efter hendes verbale udfald, havde de energimæssige påvirkninger, jeg modtog fra den kant nok fået mit humør til ikke at være helt i top. Som det var nu, forlod jeg boligen glad og spændt på hvad dagen ville bringe.

På vej til arbejde på min cykel åbnede himmelen sine sluser, med det resultat at jeg befandt mig på min pind kl. 9,00 ret gennemblødt og våd. Med dagens første kop kaffe i hånden kunne jeg så sidde og kigge ud på vejret, der af uvisse bevæggrunde havde besluttet sig for at ændre sig radikalt, således at solen nu stod ned fra noget, der lignede en skyfri himmel. Besynderligt. Hvordan i alverden skulle jeg forholde mig til dette ? Valgte at anskue det som universets lille leg med mig og tænke at der nok var en grund til at jeg skulle opleve dette. Lavede et notat om indkøb af regntøj og opbevaring af en ren tør skjorte på kontoret og kastede mig ud i dagens opgaver.

Igennem dagen var jeg meget opmærksom på hvilke energimæssige påvirkninger jeg blev udsat for. Mine arbejdskollegaer bemærkede ikke mine vurderende og undersøgende blikke hvor jeg fra hver af dem søgte at se hvilke energimæssige påvirkninger, der var imellem os. I bedste Sherlock Holmes stil søgte jeg igennem dagen at skille de forskellige energimæssige påvirkninger fra hinanden og ikke alene opfange de verbale og åbenlyse påvirkninger men i lige så høj grad være opmærksom på energierne fra de rum jeg befandt mig i, tonen hvormed noget blev sagt, energien i de blikke jeg fik og meget meget mere.
Det var trættende. Faktisk var det svært at koncentre sig om det arbejdsmæssige for hver e-mail, hvert notat blev anskuet ud fra hvilke følelser det vækkede i mig. Omkring middagstid var jeg ved at brænde sammen og tog med kyshånd imod et tilbud om frokost ude i byen.

Alt i alt var det hele ret forvirrende og det som gjorde det så forvirrende var at de forskellige energimæssige påvirkninger var så utrolig blandede. Hvis så bare chefen havde været enormt sur den dag og givet mig et møgfald for et eller andet så ville jeg da have haft en episode at forholde mig til hvor jeg klart og tydelig kunne forholde mig til at dette her altså var dårlig energi. Men nej, han var i sit sædvanlige humør, hvor han skiftevis gik rundt og skumlede og skiftevis stak hovedet ind på mit kontor for lige at fyre en kvik bemærkning af. Og sådan var det hele dagen igennem. Energierne opførte sig som et stykke vådt håndsæbe i brusebadet - ikke rigtig til at få hold på.

På vej hjem fra arbejde var det min tjans at tage forbi supermarkedet for at lave småindkøb til aftensmaden. Køen var lige så lang som et udsalg i østlandene under Den kolde krig. Folk mumlede og var gnavne og utålmodige og det fløj rundt med en masse negative energi. Jeg stod der i køen og så sagde jeg til mig selv. "Det her vil jeg simpelthen ikke tillade tilstedeværelse i mit liv. Det her det gider jeg ikke have - den her negative energi skal ikke have lov til at komme ind til mig".

Og så gik jeg simpelthen. Og det føltes rigtig dejligt at bare gå. Den kom så til at stå på pizza den aften fordi jeg ikke fik købt ind, men jeg var ret glad for min beslutning om at frasige noget dårlig energi lov til at være i mit liv - men også temmelig forvirret."

Intuition

Det er således ikke helt nemt at forholde sig til det sammensurium af blandede energimæssig påvirkning man i sin hverdag får fra alle mulige leder og kanter. Udgangspunktet er dog altid at tillade sig selv at tro på noget, som man ikke kan se. Tillade sig selv at handle ud fra en følelse, som man ikke helt kan forklare og argumentere for. Det tætteste man kommer et ord, der umiddelbart kan beskrive det, er ordet intuition.

Når man er klar til at tillade sig selv at tro på energiernes tilstedeværelse, er det næste skridt at blive bedre til at opfange dem og handle derudfra. Men hvordan i alverden kan man handle ud fra noget, som der ikke er hverken en logisk forklaring på, eller som man måske er i tvivl om hvordan man skal tolke? Det er ikke helt nemt at agere ud fra den påvirkning som energierne giver os. Det er ikke blot således at når noget ubetinget giver en god fornemmelse i maven, så skal det vælges til og når noget giver en ubehagelig fornemmelse, så skal det vælges fra. Så var det hele meget nemmere !

Man skal øve sig selv i at tolke sine fornemmelser, sin intuition. Men dette er ofte er en meget svær vej at gå, idet følelsen jo, som omtalt, kommer fra et væld af minder, oplevelser etc. og det derfor ville tage en psykiater og to supercomputere tre år at udregne en tilnærmelsesvis logisk forklaring på dens opståen. Vi kan kun beklage at det desværre ikke ender med at man pludselig får en åbenbaring og er i stand til at se energierne svæve rundt som en hvid usynlig tåge. Men efterhånden som man bliver bedre til at være opmærksom på energierne og bedre til at tillader sig selv at tro på dem, bliver ens fornemmelse for dem skarpere og man bliver i stand til at handle ud fra disse i lige så høj grad, som man tidligere har reageret ud fra synlige fysiske konkrete påvirkninger.

"Man bliver gradvist i stand til at tro og handle
udelukkende udfra at det man fornemmer er rigtigt for en"


Den energi, der opstår i ens relationer til omverden er meget en projektion fra vores indre. Tingen, personen, stemningen eller hvad man nu står overfor vækker nogle mere eller mindre ubevidste følelser, minder, ønsker, drifter etc. i en selv og ud fra et sammensurium af dette dannes der et energifelt mellem dig og tingen, personen, stemningen, eller hvad du nu står overfor. Derfor kan det være svært at finde de logiske argumenter for følelsens opståen, de energier man mærker.

Men der en anden vej at gå. Nemlig ind i sig selv og klargøre sine egne grænser. Overordet så finde ud af hvad man vil tillade og ikke tillade tilstedeværelse i sit liv. At definere sine egne grænser handler om hvad man vil tillade i den ene og den anden situation.

Udfordringen er især at koble disse grænser sammen med den følelse som opstår i maven. Man kan umiddelbart trække de grænser op at man ikke vil tillade en fremmed at frembringe en dårlig fornemmelse i maven, uanset om man så kan finde ud af hvoraf den følelse kommer. Ud fra dette valg kan man eksempelvis tillade sig selv at gå midt under en samtale - naturligvis under et eller andet påskud - simpelthen bare fordi vedkommende giver dig en dårlig fornemmelse i maven.

Mere nuanceret skal man naturligvis være i andre sociale relationer, f.eks. dem man har med sin bedre halvdel, eller chefen ! Men principielt skal man opøve sig selv i at reagere ud fra de følelser, som de forskellige energimæssige påvirkninger giver en. Det hjælper lidt hvis man tror på at universet grundlæggende vil en det godt og at man vil få det på sin vej, som man har brug for, når man har brug for det. Hvis man tillige vil tillade sin skytsengel at komme lidt på banen, og tror på at man bliver beskyttet, så er det lidt nemmere at træffe de rigtige valg, udelukkende ud fra sin intuition.

Her er en fremgangsmåde du kan bruge til at opøve intuitionen og derved blive bedre til at lytte efter og fornemme den dybere karakter af de energipåvirkninger, vi hele tiden bliver udsat for.

En øvelse i udvikling af intuition


  1. Den kilde, hvorfra intuitionen stammer, er altid til stede i en selv og udvikling af ens intuition er at skærpe sin lydhørhed overfor denne kilde. Hvis man har udnyttet alle tilgængelige videnskilder for at få svar på et spørgsmål, må man have tro på at svaret findes i en selv. Det første skridt er således at tillade sig selv at tro på eksistensen af ens egen intuition.


  2. Det næste skridt består i at samle sit sind om spørgsmålet, dvs. koncentrere hele sin opmærksomhed og tænkeevne om dets forskellige sider. Det kan være nødvendigt at skaffe sig yderligere viden om emner, der står i forbindelse med spørgsmålet. Denne koncentration må muligvis gentages ad flere omgange og over kortere eller længere tid, afhængig af spørgsmålet.


  3. Efter koncentrationen må man hjælpe med at få svaret til at dukke op fra det dybere lag i sindet og stige op til bevidsthedsniveau. Dette sker paradoksalt nok ved at bandlyse enhver tanke om det pågældende spørgsmål. Dette skyldes at intuitionen ikke opstår ved personlig viljesakt, men kommer udefra. Man bør derfor indtage en passiv rolle i forhold til spørgsmålet og holde op med at tænke på det for en tid. Bevidsthedens forsøg på at løse problemerne bør indstilles og man bør beskæftige sig med noget helt andet. Hvad overfladebevidstheden forgæves har forsøgt at løse, må nu henvises til dybere lag i sindet.


  4. Det fjerde trin består i at tage emnet op igen og gruble spørgende over det lige før man lægger sig på sofaen for at hvile en kort stund i dagens løb, eller lige før man lægger sig til at sove om aftenen. Det er i grænseområdet mellem søvnen og den vågne tilstand at intuitionen først begynder at vise sig. I denne tilstand udviskes grænserne mellem det bevidste og det ubevidste, hvorved det bevidste får mulighed for at famler i det ubevidste efter den kundskab, der unddrager sig det bevidste jeg. Dette er grunden til at kunstnere sommetider fortæller at de har set deres nye kreation i drømme før de reelt fysisk har skabt den.


  5. Som det femte skridt må man tage i betragtning af intuitionen er flygtig og forsvinder lige så hurtig som den kommer. Kendetegnene på dens tilstedeværelse er ofte så uhåndgribelige og kortvarige, at man let kan overse dem og således slet ikke er opmærksom på at man faktisk har haft løsningen. Ofte vil man overhøre intuitionens stemme, eller man vil være skeptisk, have for travlt eller tillægge den mangel på betydning, så man ligefrem afviser den uden at forstå, hvad det er man gør. Derfor må man træne sin personlighed op til at være mere lydhør over for selv de svageste signaler indefra og til at fastholde dem, til de udvikler sig til klart formulerede budskaber. Eksempelvis ved at have en notesblok ved sin seng, så man kan notere budskaberne inden de glemmes.


  6. Det sjette skridt er tålmodighed. Et utålmodigt ønske virker bremsende og blokerende på intuitionens virke. Hvis man griber for rask efter et svar, får man kun en falsk intuition, eller den vil være blandet op med følelser og fordomme, der har rod i ens egen ønsketænkning. Dette kan undgås ved tålmodig venten på det rigtige svar. Når intuitionen indfinder sig kan den give sig til kende på forskellige måder. Måske kommer den igennem en bog man "tilfældigvis" falder over, eller et brudstykke af en samtale man pludselig ligger mærke til.


  7. Det syvende og sidste skridt består i at kontrollere sin intuition ved videst mulig brug af fornuft og erfaring. Man skal passe på ikke hovedkulds at fortrænge intuitionen i forhold til disse overvejelser, idet ens intuition især i begyndelsen kan forekomme fornuftsstridigt og irrationel. En falsk intuition kan synes selvindlysende, men den vil altid være sammensat af ens egne ønsker, håb og fordomme.

    Den enkelte må erkende at selvom intuitionen altid funger fuldkomment og altid er fejlfri, er det samme ikke tilfældet med ens modtagelighed over for den og forståelse af den. Først når et menneske efter lang erfaring er blevet helt fortrolig med intuitionens virkemåde, er det ikke længere nødvendigt at kontrollere dens rigtighed ved hjælp af fornuften eller på anden måde.

Vil du vide mere

Hvor omfattende og kompliceret intutionen end måtte være er det ikke fyldestgørende at sætte energibegrebet lig med intuition. Begrebet er mere omfattende end som så. Begrebet energi er helt centralt i det spirituelle univers og energiopfattelsen benyttes i alle de forskellige begreber, hvad enten der er tale om aura, tarotkort eller andet er omdrejningspunktet altid energibegrebet. Der kan derfor laves relationer til alle de spirituelle begreber.

Hvis du har lyst til at læse mere i Herbert Brandt's bog kan den bestilles her på NetSpirit. Se afsnittet Netspirits ydelser & produkter