Skip to navigation | Skip to content

 

Drømmetydning

Du er her: NetSpirit - Emner - D - Drømmetydning

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 3537
Online profiler 0
Online gæster 57
Åbne spørgsmål 549
Besvarede spørgsmål 2621

Almanak

Mon, 02. March 2015

Solen i dag

Solopgang:06:55
Solnedgang:17:48

Månen lige nu

Full Moon

Drømmetydning

Drømmetydning er tolkning af vores drømme. Drømmene anvender et symbolsprog der kan vise os, hvad der foregår på de ubevidste planer. Vi har arketypiske symboler i vores fællesbevidsthed, som gør at en af måderne at tolke drømme på, er at lave en liste over alle de mest gængse symboler, der kan opstå i drømme samt deres arketypiske tolkning.

Drømmetydning ligger i grænsefeltet mellem spiritualitet og psykologi. Dog nok nærmere sidstnævnte end førstnævnte. Da Sigmund Freud skabte psykoanalysen, blev studier af drømme et vigtigt hjælpemiddel for hans arbejde. Freuds bog om drømmetydning fra år 1900, blev begyndelsen til videnskabelig drømmeforskning og videnskabeligt funderet sammenlignende empirisk symbolforskning.

Også psykologen Carl Gustav Jung satte sig ud over datidens anskuelsesmodel og udbyggede dybdepsykologien med drømme som et redskab til at komme i kontakt med sin underbevidsthed og herigennem sit højere Selv. Drømmetydning, er som værktøj meget konkret, idet der er tale om et fastlagt regelsæt, som man kan lærer og selv praktisere.

Hvorfor drømmer vi?

Søvnen er nødvendig for at kroppen kan regenerere og oplade til en ny dags udfordringer og drømmene er det samme for vores følelsesliv. Vi har således brug for at drømme for at vores følelser kan renses og bearbejdes til en ny dags følelsesmæssige udfordringer. Drømme kan ses som meddelelser fra det ubevidste og drømmetydning som et redskab til at få indsigt heri. Hvis man hindre folk i at sove igennem længere tid, 5-7 døgn, så ender det med at de bliver diffuse, forvirrede og til sidst nærmest psykotiske.

Så søvn er vigtig for vores psykiske sundhed, uanset om man bevidst arbejder med dem eller ej. Man kan opdele søvnen i søvnfaser og drømmefaser. Og sidstnævnte kan igen opdeles i såkaldte REM-faser, hvor REM er forkortelse for RapidEyeMovement- altså hurtige øjenbevægelser.

Hvis man betragter en person som sover vil man se perioder, hvor øjnene bevæger sig hurtigt, og det er her at man drømmer. Man mener at alle drømmer hver nat og i 8-10 sekvenser. Mange husker intet af drømmen når de vågner, andre husker et enkelt eller to sekvenser. Man kan træne sig op til at huske flere sekvenser og detaljer fra sine drømme. 

Drømmesymboler

I det bevidste arbejde med drømme benytter man forud definerede forklaringer på hvad de enkelte symboler i drømmene almindeligvis betyder. Dette regelsæt er ikke helt det samme, hvis man sammenligner f.eks. et østerlandsk regelsæt med et vesterlandsk. Endvidere skal de enkelte symbol forklaringer kun tages som et udgangspunkt, ikke som en klippefast sandhed.

Der arbejdes endvidere med forskellige standard drømmetemaer. Eksempler på drømmesymboler: Hvis man drømmer om en blæksprutte, så siger forklaringen at da dette er et havdyr, der har fangarme, symbolisere en blæksprutte tendensen til at indfange andre og holde dem fast, mens man "fortærer" dem. Endvidere siger forklaringen at da blæksprutten er et havdyr, og havet symboliserer det ubevidste, er dyret et billede på at denne tendens er ubevidst. Et andet drømmesymbol er døden, der er symbol på forvandling. De "personer" eller "dyr ", man ser dø, er symboler på adfærd eller egenskaber hos drømmeren, som ønskes ændret. Drømmer man at man ser sig selv dø, er det faktisk et positvt symbol forstået på den måde at underbevidstheden fortæller at den uhensigtsmæssige adfærd eller egenskab er ved at dø.

Alle symboler har 2 sider: en kollektiv og en personlig. Den kollektive side er, at vi alle ved hvad et hus er, mens den personlige side altid vil være forbundet til drømmerens personlige historiske baggrund og de steder personen har boet eller hvordan den person har oplevet de steder hun/han har boet. Det gælder alle symboler. Forbindelsen mellem hvad et hus er og personens opfattelse af et hus er det der afgør hvordan et drømmebillede kan/skal forstås.

Vi har alle et skyggefelt som ligger i mørke , deraf navnet skyggen, og skyggen optræder i drømme generelt når vi drømmer om personer af eget køn, som vi af en eller anden grund ikke kan lide. Det vi kan sige om denne person af negativ karakter, er sider i os selv vi har brug for at få bearbejdet , så disse sider ikke får lov at styre og kontrollere vores adfærd. Vi kan også have positive skygger , som optræder via beundring og siger noget om hvilke positive sider vi ikke bruger i vores daglige liv.

Så har alle, både mænd og kvinder, en mandlig side - animus (ånd), og en kvindelig side - anima (sjæl). For kvinder betyder det at de skal udvikle deres mandlige handlekraftige sider, mens for mænd gælder at de skal udvikle deres kvindelige følelsesmæssige sider. Dette aspekt kaldes det modsatkønnede felt og i udviklet stand vil det skabe helhed og ro hos en person. I drømmene betyder det at når kvinder drømmer om mænd er de i gang med at få kontakt til og udviklet mandlige sider, og når mænd drømmer om kvinder er de i gang med at få kontakt med og udviklet kvindelige sider.

Oversigt over drømmesymboler


Se oversigt over drømmesymboler her


Vi på NetSpirit er meget glade for hvis du har lyst til at være med til at udbygge listen ved enten at tilføje et drømmesymbol eller fortælle hvilke drømmesymboler du mener oversigten kunne udbygges med. Hvis du har en hjemmeside selv og har lyst til at have oversigten over drømmesymboler på din egen hjemmeside har du mulighed herfor. Kontakt NetSpirit for at høre om hvordan du gør det.

Drømmefanger

Navajo indianerne har udviklet en smuk ting til vores drømme. Det er en såkaldt drømmefanger, som du kan hænge op hvor du sover. Drømmene driver igennem nettet, der fastholder dem. De gode drømme flyder ned af fjernene til den sovende. De dårlige drømme, som ikke kender vejen, fastholdes af nettet og bliver opløst af dagslyset. Pas dog på med at hænge den rigtigt op. Hænges en drømmefanger med hoved nedad, vil kun mareridt komme igennem.

Hvis drømmerfangeren bæres om halsen, er den en lykkebringer , der fastholder dine drømme. Ifølge ældgamle indianske traditioner kan du forstærke din drømmefanger ved at beholde den igennem hele livet og udsmykke den med personlige ejendele.

Alle Indianske stammer fra hele vestkysten henover Amerika til Østkysten, de vandrende stammer der levede på sletterne til de fastboende i både syd og nord, har alle forskellige former af drømmefangere, men specielt fra øst og midt Amerika er det den drømmefanger som vi kender. Perlen, stenen eller hullet i midten af drømmefangeren, repræsenterer det punkt hvor dit drømmetotem sidder og passer på, her indfanges de onde drømme, mareridt og negative ting sendt fra andre og kun de gode ting sendes videre.

Kursus - Lær selv: Drømmetydning

NetSpirit har lavet en række kurser, hvor du online lærer at praktisere de forskellige spirituelle begreber. Således har vi også et kurset: Lær selv drømmetydning. Drømmene vil, hvis du forstår budskaberne i dem, dybt indefra støtte dig i at vælge mere helhjertet og leve et mere ægte liv.

Kurset kommer omkring hvorfor vi drømmer, hvad der sker i vores hjerne når vi drømmer, fædrene til drømmetydning; Freud, Jung, Moreno, Perls, forskellige fremgangsmåder til at tyde drømme, drømmesymboler etc. Kort sagt får du igennem dette kursus en grundig, sjov og medrivende forståelse for dine drømme og hvad de gerne vil fortælle dig.

Vil du vide mere

Drømmetydning benyttes som redskab til at komme i kontakt med sit ubevidste. Dette er der mange spirituelle emner, der har som sit omdrejningspunkt. Det ubevidste sættes ofte lig med intuition og omhandler således vores evne til at være opmærksom på - og tro på - de tanker, følelser og meninger, vi har et eller andet sted, men som vi ikke rigtig kan forklare på en logisk rationel struktureret måde. 

Der kan blandt andet henvises til afsnittet om intuition.

Et andet relevant link er naturligvis oversigt over drømmesymboler.