Skip to navigation | Skip to content

 

Skæbnen

Du er her: NetSpirit - Emner - D - Dharma

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4048
Online profiler 0
Online gæster 351
Åbne spørgsmål 607
Besvarede spørgsmål 2985

Almanak

Sat, 20. April 2019

Solen i dag

Solopgang:05:53
Solnedgang:20:23

Månen lige nu

Full Moon

Dharma

Dharma er et indisk sanskritord, der betyder "den rette vej" eller "den rette færden". Din dharma er således den vej gennem livet, som er den rigtige netop for dig. Ifølge dette begreb, lagde vi som sjæle, før vi lod os føde ind i denne verden, en plan for det liv, som lå forude. Heraf følger at vi alle er sat ind i tilværelsen med en særlig livsopgave, en vej, som er vores og ingen andens.

Når vi virkelig lytter til den indre stemme, til vores inderste drift, da bliver vi tro mod vores dharma. Dette er, hvad livet handler om - at man finder sin vej og går den.

Måden hvorpå man finder sin dharma er ved at være helt oprigtig overfor sig selv. Være tro mod sine inderste ønsker. Være sand imod sig selv. Dharma er hvad du inderst inde er bestemt til at gøre og opnås ved at du følger din højere natur efter bedste evne.

Dette kan gøres ved at stille sig selv spørgsmål som : Er jeg tro mod mit inderste ønske ?, Er jeg på rette vej ?, Gør jeg det rigtige i mit liv netop nu ?, Bringer det her mig glæde ?, Virker det rigtigt for mig ? etc. Svarene på disse spørgsmål skal være helt fri for ønsketænkning og forfængelighed.

Hvis vi begynder at diskuttere med os selv og spørger, hvad andre mon tænker, tror og mener, er vi ikke tro mod os selv. Det er væsentligt at man finder sin egen dharma. Ikke to menneskers dharma er ens. Derfor kan vi ikke finde vores sande dharma ved at efterligne andre. Vi kan have forbilleder, men det er af uvurderlig betydning, at vi bruger dem som ledestjerner til at gå vores egen vej på vores egen måde.

Ved at lytte til sin dharma kan man træffe de rigtige valg her i livet - finde den rette uddannelse, møde de rigtige mennesker, finde den rigtige livsledsager, sætte de rigtige mål i livet etc.


At træffe de rigtige valg på livets vej

I forbindelse med dharma er et interessant aspekt hvordan universet hjælper det enkelte menneske til at træffe de enkelte valg i hverdagen. Sammensurrium af disse valg udgør jo til syvende og sidst vores skæbne. Dette afsnit udgøres af et afsnit der venligst er udlånt fra Herbert Brandt, der i sin bog "Spiritualitet i hverdagen" skriver følgende om at træffe de rette valg på livets vej:

"Men hvordan finder man ud af hvilke valg der er de rigtige i dagligdagen. Og hvordan kan det spirituelle univers hjælpe til at træffe disse valg ? Af de valg vi træffer og de ting vi kaster os over, så er der nogle som er rigtig gode og så er der også nogen som er knap så gode.

De gode intentioner er der som regel altid. Vi kaster os jo ikke med vilje ud i ting som kommer til at gøre ondt på os selv eller andre. Men trods de gode intentioner så sker det at vi mennesker kaster os over ting der i sidste ende - trods megen energi og viljestyrke og en ordentlig kamp bagved, ender op med ikke at give så meget.

Eller sagt på en anden måde, vi har brugt unødigt megen energi på nogle projekter, gøremål fordi det simpelthen ikke var det rigtige at gøre eller den rigtige måde at gøre det på. Nogle mennesker synes altid, eller ofte, at gøre det rigtige, mens andre konstant kaster sig i lag med det forkerte.

For eksempel er der nogle, som bliver gift med den forkerte. Den forkerte, fordi de to bare ikke passer sammen og ikke forstår at sparre med hinanden og gøre hinanden glade. Det kan være pga. mindreværdskomplekser, som man ikke kan finde ud af styre, det kan være pga. forskellige opfattelser af verdens sammenhæng og hvad man kan lide og visa versa.

Denne uheldige sammensætning gør at der bruges en masse energi, som egentlig ikke fører noget videre godt med sig. Omvendt så to, der passer sammen kan formå at elske hinanden, respektere hinanden og hjælpe hinanden til fælles forståelser, smil og glæde etc. Når man ser sådan to forskellige ægteskaber udefra og prøver at kører dette over i andre projekter man som mennesker kaster sig over begynder det efterhånden at stå klart at der er nogle mennesker som konstant kaster sig over de rigtige ting, bruger deres energier rigtigt og derfor får mere energi, mere kærlighed i deres liv, flere gode oplevelser etc. Det er en selvforstærkende proces.

Men så er det store spørgsmål jo hvorfor vi som menneske nogle gange vælger det rigtige og nogle gange vælger det forkerte. Jeg tror ikke at mennesket er ude på at skabe et dårligt liv for dem selv. Jeg tror at vi alle sammen gerne vil træffe de rigtige valg. Men hvordan gør vi så dette rent konkret. Hvad gør vi mandag morgen ? Vi har jo alle sammen en lang huskeseddel med gøremål, der skal nås. Det være sig forretningsmæssigt, kærlighedsmæssigt og så hele den lange liste af dagligdags gøremål som går ud på at købe ind, gøre rent, få bilen til syn etc.

Og på denne lange liste er der nogle gøremål som skiller sig ud fra de andre. Der er nogle gøremål, som har højere prioritet end andre, nogle gøremål som bør prioriteres før andre - men vi har en tendens til som menneske at kaste os over de forskellige gøremål med lige stor iver og prioritet. Og vi har også en stor tendens til at kaste os over det som er ligefor - og glemme drømmene og hvad det egentlig var vi havde lyst til at der skulle ske med livet.

En af de værktøjer jeg selv benytter for at kunne træffe de rigtige beslutninger er at rydde op jævnligt. Rydde op i alle mine forpligtelser, gøremål og få løst mine problemer. Foruden den rent fysiske oprydning med at smide fysiske ting ud som binder min energi, mere end de giver mig energi.

At få ryddet op i økonomien er næsten det bedste jeg har prøvet. Økonomiske problemer er næsten de værste de giver en følelse af afmagt og at man skal blive siddende på sin pind. De mennesker som har sat sig i positioner hvor de har lave faste månedlige udgifter ved dette her. De er ikke så bange for at tage chancer i livet som dem der højst kan undvære en månedsløn før hele budgettet ramler og man skal sløjfe sommerferien eller i værste fald sætte huset på tvangsauktion.

Det bedste eksempel jeg kan er faktisk en af mine kammerater som nu er ganske godt ved muffen men det var han ikke for nogle år siden. Der sagde han til mig at han egentlig syntes det var supert ikke at have noget at miste, for så var man parat til at tage nogle chancer i sit liv. Ikke fordi jeg anbefaler at man smider alle sine ting ud med badevandet for at frigøre sig og derved starte på en ny men så alligevel.

Nogle gange sidder man så fast i dyndet og bliver ved med at kæmpe indenfor de rammer som man har sat op for livet at der kommer en del spildt energi ud heraf. Man hænger fast i forholdet, huset man bor i, vennerne man omgås med, arbejdet etc. Nogle gange skal man rydde op på sine hylder, frigøre sig fra forpligtelser før man egentlig tør tage nogle chancer, nogle chancer som meget vel kan fører til at man egentlig kommer meget længere og hurtigere end hvis man var fortsat i de gamle spor.

En anden ting er at prioritere. Hvis man ikke ved hvor man skal hen er chancerne for at man kommer dertil ikke store. Så flakker man for vind og vejr på livets store ocean og hvem ved hvad der kommer ud heraf. Nogle gange noget rigtig rart, sjovt og dejligt, men der er større chancer for at man lander på sin solskinsø hvis man tager fat i ropinden, ribber sejlene og sætter kursen. Ikke, at man derfor nødvendigvis kommer frem, men sandsynligheden bliver lidt større.

Når man skal træffe valg i livet afhænger ens muligheder og overskud til at træffe valgene meget af de situationer man står i. For rygeren er det en stor beslutning ikke at tage den næste smøg. For ikke rygeren er det bare, jamen så svært kan det vel heller ikke være at lade være. For ham som er narkoman må det være det samme. For en, som har nok af penge er det nemt nok at give en femmer i drikkepenge helt uopfordret til cafeen fordi han er blevet trængende og bare havde brug for at låne toilettet. For ham som ved at den femmer er lig med en liter mælk er det et lidt sværere valg. For den udenforstående er det den samme handling, men der er meget forskel på hvad det kræver inde i en selv at træffe de rigtige valg.

Jeg møder tit folk som jeg ikke har set et stykke tid og det første de fortæller mig er at de har så travlt. Fair nok - så spørger jeg ind til om de har fået to millioner på bankkontoen, bygget et dejligt hus med nogle ramme de kan lide at være i, fået produceret nogle børn eller i det hele taget fået noget produktivt livsbekræftende ud af al denne travlhed. Svaret er som oftest at de egentlig bare har travlt. Og dette er meget typisk, men ikke desto mindre lidt sørgeligt.

En af de største styrker ved det spirituelle univers er at det indeholder en lang række begreber og værktøjer, der kan hjælpe til at få ro på sig selv, sine tanker og dermed blive meget bedre til at træffe de rigtige valg i livet. Dette i stedet for blot at følge med strømmen. Vi har tidligere set på hvorledes det med at blive opmærksom på energierne og dernæst få ryddet op i det som udsender dårlig energi, kan frigøre en masse energi og give ro i sjælen.

Måden hvorpå jeg selv primært forholder mig til skæbnebegrebet er ved to ting. Den ene er begrebet Dharma, der jo basalt set er et udtryk for at vi skal være oprigtige overfor os selv og tro mod vores inderste ønsker og drømme. Og det er jo en meget smuk tanke. Den anden er at jeg har stor tiltro til at universet vil mig det bedste og guide mig i den rigtige retning.

Måden hvorpå jeg benytter dette er ved at jeg i livets forskellige situationer mærker efter energierne og stiller mig selv spørgsmålet "Har jeg en god fornemmelse omkring dette her eller ej ?". Og jeg øver mig virkelig på ikke at rationalisere eller intellektualisere mine overvejelser. Jeg mærker indad og lader universet guide mig.

En desværre udbredt misforståelse er at spirituelle mennesker er mere til at lade tingene stå til og tænke noget i retningen af at der er jo også en mening med det hele og skæbnen vil lede mig på rette spor. Det er korrekt at der er en del guiden af universets højere kræfter, forbundet med at være spirituel anlagt, men det er slet ikke det samme som at lade stå til og ikke tage ansvaret for sit eget liv og kæmpe for at opnå velstand og lykke.

Der er ikke en fraskrivelse af de materielle goder forbundet med at være spirituel anlagt. Men der er en anderledes vægtning af deres betydning og hvorledes man bruger de materielle ting. Man kan således sagtens have mål i retningen af stor velstand og samtidig være spirituel indstillet. Det er ikke sådan at spirituelt indstillet mennesker ikke kan være meget ambitiøse og bestride højtstående chefstillinger - nærmere tværtimod. Man tager netop skæbnen i egen hånd jo mere spirituel anlagt man bliver.

I det spirituelle univers er der flere begreber, som begiver sig ad med at kortlægge menneskets skæbne, fortid og nutid. Gennem hele historien, lige fra Apollons orakel i Delfi, over sigøjner kiromantikere (håndlæsere) til vor tids clairvoyanter, har skæbnebegrebet fascineret os mennesker. Magikere har igennem historien påstået, at de kan spå – at de kan afsløre hemmeligheder, fortælle om en persons fortid og besvare spørgsmål om fremtiden. Det gør de f.eks. ved at læse linjerne i en hånd, læse stjerner eller bruge ting som krystaller, kort, krystalkugler, skyformationer, dyreindvolde m.v.

Men den vigtigste ting som universet har givet mig når vi taler omkring skæbnebegrebet er nu ikke så meget at der er forskellige muligheder for at forudsige min skæbe. Næ den vigtigste ting er at universet har fortalt mig at det vil mig det godt, passer på mig og at der er en god mening bagved alt hvad der sker for mig.

Dette kræver nok en nærmere uddybning;

Håbet om frelse, eller om at finde livets mening, er i det spirituelle univers, erstattet af en grundlæggende antagelse af at universets kræfter vil en det godt. Dette er en meget væsentlig antagelse, man drager et lille stykke inde i ens spirituelle rejse. En grundlæggende tro på at universet vil en det godt, vil beskytte en, og at de ting som man kommer ud for på sin vej, er der en dybere - og meget væsentligt - god mening med.

Når man drager denne antagelse er man i stand til at nyde det at være på vej og betragte det at være på vej som målet i sig selv, fremfor at nå hen til et mål. De fleste mennesker er hele tiden på vej mod et mål. De aktiviteter, der er foran dem er noget der skal nås, overstås, klares - og helst hurtigst muligt, for målet skal nås. Derfor er meget få i stand til at være i nuet. De er hele tiden på vej og finder ingen glæde i nuet, for det er blot noget nødvendigt noget på vejen hen imod det næste mål, det næste gøremål.

Når mennesker står i kø ved supermarkedet har de slet ikke tid til at stå der, for det næste mål er at man skal ud herfra og hjem og få lavet noget mad. Men når de så er i gang med madlavningen, så er det pludselig blevet en aktivitet og ikke et mål i sig selv, for det næste mål er sål blevet den fjernsynsudsendelse man skal se, og den når man heller ikke rigtig at nyde, for det næste mål er at komme i seng i ordentlig tid, for i morgen er der noget, der skal nås!

De mennesker som derimod betragter hele livet og alle dets aktiviteter som mål i sig selv - forstår at nyde køen i supermarkedet. Okay der er kø og hvad kan vi så få ud af det, tænker de. Hvilken oplevelse er det som jeg skal have med her på min vej. Nu er jeg her og hvordan får jeg så det bedste ud af det. Livet er ikke noget der skal overstås. Dagen er fuld af chancer og oplevelser. Mange mennesker får tilnærmelsesvis den samme glæde når de er på ferie, som de spirituelle anlagte har i deres hverdag. Her på ferie formår lidt flere at tage oplevelserne som de kommer som oplevelser og ikke bare noget, der skal overstås.

I forlængelse af antagelsen af at man skal have tillid til at universets kræfter vil en det godt, ligger antagelsen at universet er uendeligt, rummer uendelig skønhed og rigdom og alt dette vil universet gerne give til dig, hvis du vil tage imod det. Ja jeg ved godt at det lyder lidt langhåret, men sådan er det ikke desto mindre at man antager det er.

Man mener indefor den spirituelle verden at det er mennesket selv som afskærer sig fra en masse af de gaver som universet gerne vil give en. Man taler ligefrem om overflodsprincippet. Det går ud på at bevidst at indtage den holdning, at universet er til overflod rigt, at det er et overflødighedshorn af alt hvad dit hjerte begærer, både materielt, følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt.

Du kan få alt, hvad du behøver eller ønsker, hvis du beder om det. Alt hvad det kræver, er at du tror, det forholder sig sådan - at du virkelig ønsker det, du beder om, og at du kan acceptere, at det bliver til virkelighed. Så kommer det helt af sig selv. Indenfor den spirituelle verden tror man at en af de væsentligste grund til at mange af os ikke når, hvad vi vil i livet er at vi lever efter et knaphedsprincip, der begrænser os i vores udføjelse. Og for at afrunde dette afsnit og fortælle kort hvorledes universet så guider mig på rette vej kan jeg basalt set summere det op i at min tro på universet har styrket min intuition". 

Herbert C. Brandt " Spiritualitet i hverdagen"

Vil du vide mere

Begrebet dharma har relationer til hinduisme. Hinduerne benævner selv deres religion som Sanatana dharma, hvilket kan oversættes til "Den evige lov eller orden". Begrebet dharma refererer i hinduismen både til en lære om frelse og indre frigørelse og til en lære om menneskets sociale pligter.

Indenfor teosofis benyttes begrebet også. Faktisk indeholder det oprindelige teosofiske motto, ordet dharma. Mottoet, der er knyttet til det teosofiske segl, lyder på sanskrit således: "Satyan nasti paro dharma". Oversættelsen har traditionelt været "Der er ingen religion højere end sandheden", men da ordet dharma i denne sammenhæng betyder retfærd, ret handling, at følge den guddommelige lov eller at være i pagt med livets indre orden, er det måske mere korrekt at oversætte mottoet til: "Der er ingen vej (lov, retfærd) højere end sandheden".

Begrebet dharma er også knyttet til karma princippet. Hvis man betragter karma som det landskab, vi bevæger os igennem, så er dharma den retning, vi må tage, og de stier det er klogt at følge i landskabet. Endelig er der en nærliggende relation til afsnittet reinkarnation.

Men begrebet dharma kan relateres til en lang række begreber udover ovenstående. Hvis man opfatter begrebet dharma som det at være i pagt med sin inderste natur, at følge livets indre orden, er begrebet at sammenligne med det de gamle ægyptere kaldte for Maat, den kosmiske orden, livets sandhed. De gamle perseres navn for det samme var Asha, universets og alle levende væsners indre orden og harmoni. Middelalderens oplyste tænkere brugte et tilsvarende latinsk udtryk, Rectitudo, "at være retvendt". Når mennesket udviste Rectitudo, når det var "vendt mod det rette", var det i pagt med Skaberen.

Hvilket leder over til at det måske kunne være interessant at læse lidt videre om det man kalder menneskets frie vilje og herunder i hvilken udstrækning skæbnen allerede er bestemt for os mennesker. En diskussion herom finder du i afsnittet "Skæbnebegrebet overordnet

Hvis du er interesseret i de spirituelle begreber, som decideret giver sig af med at fortælle om spå om fortid, nutid, fremtid og hvad der vil ske sådan rent konkret med hensyn til job, familie m.v. kan det have interesse at se på begrebet håndlæsning, der også kaldes "Kiromanti", eller  Tarotkort eller Numerologi eller Pendulering.

Hvis du er interesseret i de begreber som kan hjælpe med at få styr på tankerne - og dermed bedre være istand til at træffe de rigtige beslutninger - er eksempelvis "Meditation", "Retrætemuligheder" og "Yoga". Af værktøjer, der kan hjælpe en med at sætte kursen mod de rigtige mål er eksempelvis begrebet "visualisering".

Og endelig så har alle de ovennævnte begreber deres fundament i den spirituelle opfattelse af begrebet energi, hvorfor det måske kan have interesse at kigge lidt herpå.