Skip to navigation | Skip to content

 

Clairvoyance

Du er her: NetSpirit - Emner - C - Clairvoyance

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4048
Online profiler 0
Online gæster 90
Åbne spørgsmål 607
Besvarede spørgsmål 2986

Almanak

Tue, 23. April 2019

Solen i dag

Solopgang:05:46
Solnedgang:20:29

Månen lige nu

Full Moon

Clairvoyance

Ordet Clairvoyance er fransk og kan under en fællesbetegnelse oversættes med at se klart, høre klart og føle klart. Clairvoyance har igennem århundreder været praktiseret under mange forskellige navne: F.eks. den 6 sans. I det vestlige samfund, som i den grad tilsidesætter det intuitive, det åndelige i forhold til det, der kan vejes og måles, er der klart brug for mennesker, som er bedre til at være opmærksomme på forskellige energier.

Denne evne kan naturligt forveksles med noget overnaturligt, idet det moderne menneske i høj grad undertrykker disse fornemmelser, denne intuition, men reelt er en clairvoyant et menneske, som bedre end andre, er i stand til at udnytte sine normale fem sanser, og være opmærksom på energier, stemninger, følelser m.v. (jf. dog nuancering af dette synspunkt nedenfor).

Følesansen har clairvoyante mennesker så godt udviklet, at de ikke alene er meget bevidste om deres egne følelser, men tillige har en høj grad af empati, en indlevelsesevne, en evne til at leve sig ind i andre menneskers opfattelse og oplevelse af verden. Denne evne til at føle og fornemme stemninger og andre menneskers følelser, skulle undertiden være så veludbygget hos nogle clairvoyante, at de er i stand til at fornemme tilstedeværelsen af ånder og mærke deres personlighed og følelser. Når følesansen er så velfungerende, kaldes den undertiden for klarfølelse og menes at befinde sig i vores hjertechakra.

Høresansen har clairvoyante mennesker så godt udviklet, at de kan høre ting, der ikke kan høres med det fysiske øre. Det kan for eksempel være musik og stemmer, således at personen med denne evne er i stand til at kommunikere med ånder. Når høresansen er så velfungerende, kaldes den undertiden for klarhørelsen og menes at befinde sig i vores halschakra.

Synssansen har clairvoyante mennesker så godt udviklet, at de kan se ting, som ikke kan ses med det blotte øje. Det kan være fjerne begivenheder eller steder - personer, som ikke er til stede eller aura. Når synssansen er så velfungerende, kaldes den undertiden for klarsynet og menes at befinde sig i vores pandechakra – også kaldet det tredje øje. Klarsynet, klarfølelsen og klarhørelsen benævnes undertiden samlet som de psykiske evner.

Der, hvor flere indtager en reserveret holdning overfor clairvoyancen, er de områder, hvori den påberåber sig at kunne komme i kontakt med døde genstande. I modsætning til telepati, der betegner en forbindelse mellem mennesker.

En anden måde at anskue clairvoyance på er, at vi mennesker antages at have levet flere forskellige liv, og at alt, hvad der er sket og oplevet, er registreret og opbevaret i vores ubevidste. Man antages at kunne få adgang til denne information i glimt via sin intuition. Ud fra dette kan det forklares, hvorfor nogle mennesker med clairvoyante evner er i stand til at fortælle om oplevelser, stemninger m.v., som de ikke har været i nærheden af, i dette liv. De antages således at have disse oplevelser med sig fra et tidligere liv. En helt tredje forklaringsmodel på de clairvoyante evner finder vi i Akasha-kronikken.

Akasha arkiverne

Det menes, at da kontinentet Atlantis forsvandt, blev al viden gemt i Akasha-kronikken, som er den kosmiske hukommelse, hvor al viden om alt og alle fra tidernes morgen er gemt og forsat bliver gemt. Dette arkiv skulle indeholde alt, hvad der nogen sinde er tænkt eller sket, hvad enten det er her på Jorden eller andre steder. Akasha arkivet skulle således indeholde alle tanker, idéer og løsninger på problemer.

Idet Akasha arkiverne befinder sig et sted i det spirituelle univers, er de underlagt andre kosmiske love, end vi er her på jorden. Vi lever i en tredimensionel verden, men i det spirituelle univers antages der at være mange flere dimensioner.  Dette påvirker de akashiske optegnelser, og gør dem til mere end det, vi forbinder med et arkiv her på jorden. Følgende kan måske anskueliggøre dette.

Forestil dig, at du er filmfotograf. Du har altid eksisteret og vil altid eksistere. Du har et ubegrænset forråd af film. Fra tidernes morgen har du filmet alt, hvad der er indtruffet, overalt - for alle og enhver - og du optager stadig film af ting, der sker nu. Sådan fungerer De akashiske Optegnelser. Alt det, der overhovedet er hændt, efterlader indtryk på Akasha, som lysimpulser gør det på film.

På grund af den mangedimensionerede verden, det registreres i, registreres yderligere de sandsynlige ting, der vil påvirke alt og alle, alle steder - på jorden og udenfor jorden. Forestil dig, at du er i en by, du står på en gade, en bil kører forbi og forsvinder ud af syne, og du har ingen anelse om, hvad der vil ske med den. Men hvis du i stedet befandt dig oppe i en ballon og derfra kunne se vejen i sin fulde udstrækning, så ville du kunne se bilen fare af sted og muligvis få øje på en hindring, bilen ikke kunne undgå at kollidere med. I et sådant tilfælde ville du kunne se uheldet komme til føreren, før denne var klar over det.  

Man kan også anskue De akashiske Optegnelser ud fra dette eksempel: Hvis man i løbet af et øjeblik kunne rejse til en meget fjern planet, og man medbragte en speciel kikkert, ville lyset, der kom fra jorden (husk, lyset har en hastighed), måske vise, hvad der skete på jorden for hundred tusinde år siden. Med denne specielle kikkert, eller hvad det nu kunne være for et instrument, ville man altså kunne se, hvad der gik for sig på jorden for tusinder af år siden.

De akashiske Optegnelser går endnu videre end det, for de viser med stor sandsynlighed, hvad der vil ske. De muligheder, en nation står overfor, er meget mere sandsynlige, end dem et individ konfronteres med. Og de mennesker, der har fået en speciel oplæring, kan gå over i den astrale form og konsultere De akashiske Optegnelser for at se, hvad der er hændt, hvad der sker i en hvilken som helst del af verden, og hvad der er størst mulighed for, at der vil ske i fremtiden. Det minder meget om det at gå i biografen og se en film. I programmet kan man se, hvilken film der køres, og således indfinde sig for at se netop "sin" film.

Andre ord for Akasha-arkiverne er Akasha-krøniken og De akashiske Optegnelser. Undertiden omtales Akasha som "Æter", hvilket refererer til, at Akasha fylder alt rum mellem verdener, molekyler og alt andet. Det er Materien, hvoraf alt andet er skabt. Hermed er argumenteret for at clairvoyance godt kan hævdes at kunne give svar på spørgsmål, som man i forvejen ikke kender svaret på. Dette kræver, at den der udfører clairvoyancen har adgang til at konsultere De akashiske Optegnelser. 

Refleksioner over clairvoyance

Det kan selvsagt være svært at bevise, at der ikke er nogen, der har clairvoyante evner. På den anden side har det ikke ligefrem floreret med overbevisende beviser på, at clairvoyance er mere end - i jordisk forstand - klarsynede og indlevelsesdygtige mennesker.

Om alle er født med de psykiske evner, er der delte meninger om. Tidligere har man været af den opfattelse, at de psykiske evner var en gave, som kun var nogle få forundt. Nu er det en mere almindelig opfattelse, at vi alle har disse evner liggende latent i os, og at vi alle har muligheden for at udvikle dem, når vi er klar til det. Ligesom alt andet skal der øvelse til, for at man kan blive bedre.

De psykiske evner sammenlignes ofte med musikalitet eller evnen til at male, som vi alle har en vis portion af. Nogle er meget talentfulde, og andre er det ikke. Nogle mennesker bruger ikke deres kreativitet ret meget, mens andre udvikler disse evner. Sådan er det også med de psykiske evner. Nogle har et ønske om at udvikle dem for at kunne bruge dem til at hjælpe andre mennesker. Andre vil gøre det som led i en spirituel udvikling og få et rigere liv, mens endnu andre er afvisende eller ligefrem bange for at dyrke denne side af sig selv.

I sig selv er det meget, meget svært at få kontakt til sin intuition og gøre optimalt brug af de andre fem sanser. Så selv uden at inddrage den åndelige dimension er man kommet meget langt som menneske, når man er i stand til at benytte alle sine sanser og intuitivt være dygtig til at ordne dem til en følelse, som man så reagerer på - vel at mærke uden at kunne argumentere for de dispositioner, man vælger at foretage - på anden måde - end at disse føles rigtige for en selv.

Der kan argumenteres for, at dette er en spirituel indgangsvinkel til livet, og der kan argumenteres for, at dette er et naturligt handlingsforløb for et menneske i ro med sig selv, opmærksom på ens styrker, svagheder og klarhed med nuværende ståsted i livet. I sig selv er det så svært og kompliceret at fornemme de energier, vi har omkring os. Der kan således argumenteres for, at et menneske med en meget veludviklet intuition kombineret med et meget nuanceret menneskesyn, gør vedkommende til det man almindeligvis kalder clairvoyant.

Vil du vide mere

Hvilke relationer begrebet clairvoyance har, afhænger af hvordan man opfatter begrebet. Hvis interessen er omkring udvikling af intuitionen eller større forståelse for den spirituelle opfattelse af energi så behandles disse emner i særskilte afsnit kaldet "Den spirituelle opfattelse af begrebet energi".

Pendulering, jordstråler og tarortkort kan anskues som værktøjer, der hjælper til opøvelse af ens intuition, hvorfor disse emner muligvis kunne have interesse at kigge på i forlængelse af nærværende afsnit om clairvoyance.