Skip to navigation | Skip to content

 
 

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4048
Online profiler 0
Online gæster 88
Åbne spørgsmål 607
Besvarede spørgsmål 2986

Almanak

Tue, 23. April 2019

Solen i dag

Solopgang:05:46
Solnedgang:20:29

Månen lige nu

Full Moon

Hvad er NetSpirit?

NetSpirit er et forsøg på at give et overblik over og forståelse for det spirituelle univers. De spirituelle begreber forklares og kobles til hinanden. Du kan med andre ord her på siten finde en tilbundsgående forklaring på alle spirituelle begreber. Da det spirituelle univers er stort og mangfoldigt har vi søgt at give forskellige indgangsvinkler til de forskellige emner.

NetSpirit startede som et appendiks på nettet til Herbert Brandts bog "Spiritualitet i hverdagen". Formålet var at uddybe de emner, der bliver beskrevet i bogen. Ret hurtigt var der en stor og positiv interesse for siten og opfordringer til at medtage endnu flere begreber og gøre beskrivelserne endnu dybere. Hvad der således startede som et appendiks til Herberts bog er i dag vokset til at være NetSpirit, der findes på flere sprog; tysk, engelsk, svensk, norsk - og flere er på vej.

Det er NetSpirits vision at blive verdens største, og bedste spirituelle site. Ved at lave en letforståelig men samtidig dyb, og så vidt mulig objektiv tilgang til spiritualitet og de forskellige religioner, er det NetSpirits håb at kunne bidrage til blot en lille smule mere forståelse og respekt mennesker imellem.

Da NetSpirits vision at man her på siten skal kunne få svar på alt, hvad der har med spiritualitet at gøre - eller i det mindste blive hjulet et stykke på vej - er vi hele tiden på udkig efter nye skribenter, så hvis du mener, der er et område som vi kunne blive bedre til med din hjælp, så tøv ikke med at kontakte os.

I det hele taget er din hjælp til at gøre NetSpirit til en bedre site meget vigtig. Finder du manglende link, er der noget du ikke kan finde, er der noget du synes vi kan gøre bedre, eller er der noget vi gør supergodt og bare skal blive ved med etc., så fortæl det til os. På forhånd tak for dit engagement - Skriv til NetSpiritHvad er spiritualitet?

Ordet spirituel kommer fra det franske ord; spiritualité, der betyder åndfuldhed. Spiritualisme er afledt af det latinske ord spiritualis og er en filosofisk anskuelse, ifølge hvilken sjælen har en selvstændig af legemet uafhængig eksistens, eller som antager et åndeligt princip for tilværelsen. Spiritualitet er således et samlet udtryk for begreber som feng shui, astrologi, healing, tai chi, dharma, chakra, mantra, tarotkort, yoga etc.

Sondringen mellem hvornår et begreb hører ind under betegnelsen et spirituelt begreb og hvornår det hører til andre begrebsområder som psykologien, lægevidenskaben etc. er ikke entydig. Og heldigvis for det. Det betyder jo blot at de forskellige begrebsområder ofte behandler de samme problemstillinger, fra hver deres anskuelsesvinkel. Ses de forskellige tilgange i sammenhæng beriger og supplerer de hinanden.

Al spiritualitet har som sit mål at bringe det enkelte menneske i ro og få maksimal glæde ud af dette liv. Subsidiært har det som mål at forberede det enkelte menneske bedre til det næste liv. Skønt man ikke tror på hverken reinkarnation eller andre af de grundantagelser som spiritualitet bygger på kan man med fordel dykke ned i de enkelte begreber. For de hjælper alle sammen, på den ene eller anden måde, til at få det bedste ud af ens nuværende liv.


Hvordan starter man?

Hvorfor og hvordan, man starter sin spirituelle rejse, er meget individuelt. Nogle tager udgangspunkt i et område i deres liv, som de gerne vil forbedre og finder de spirituelle begreber, der søger at behandle dette emne. Andre tager fat i et emne, simpelthen fordi det lyder interessant. Atter andre oplever et problem, de ikke kan løse på mere traditionel vis.

Umiddelbart kan det spirituelle univers virke uoverskueligt, men de spirituelle begreber og den spirituelle måde at anskue og tackle tilværelsen på er, når alt kommer til alt, ret enkle. Mange af begreberne bygger på de samme principper og deler de samme mål, hvilket gør det ret nemt og enkelt at lære nye begreber og forstå nye sammenhænge, når man først har lært grundprincipperne.

Nedenfor gives lidt råd omkring hvorledes du kan gøre det nemt for dig selv at finde ud af hvordan det hele hænger sammen i det spirituelle univers.


A) Få forståelse for den spirituelle opfattelse af energi
Start med at sætte dig ind i forståelsen af hvorledes begrebet energi opfattes i det spirituelle univers. Uden en forståelse for dette vigtige grundbegreb når man ikke langt ud i det spirituelle univers, før det hele virker ret mystisk. I den spirituelle verden er det opfattelsen at grundbestanddelen i vort fysiske univers ikke er "materie" men derimod "energi". Vore fysiske sanser opfatter forskellige ting som materie, men for en finere, atomar betragtning viser den tilsyneladende faste materie sig at bestå af stadig mindre partikler, der igen befinder sig inde i andre partikler, der til sidst viser sig blot at være ren energi.

Fysisk set er vi altså lutter energi. Alt hvad der er inde i os og rundt omkring os, hele universet, består af energi. Energien svinger med forskellige hastigheder og har dermed forskellige former - fra finere til grovere. Det antages at energien følger forskellige grundlove. Eksempelvis: Energi af en given type eller et givet svingningstal tiltrækker energi af samme type og svingningstal". Hvilket bl.a. betyder at gode energier tiltrækker andre gode energier og visa versa med dårlige energier. Alle spirituelle begreber har som deres fundament at de arbejder med at harmonisere de forskellige energityper for det enkelte menneske. Kort sagt er det ret fornuftigt at starte op med at få en forståelse for hvordan begrebet energi opfattes i det spirituelle univers. Dette kan opnås ved at læse i sektion om Energibegrebet.


B) Få en forståelse for hvad det betyder at have en spirituel udvikling
Dernæst bør man have en forståelse hvad det betyder at have en spirituel udvikling. På den ene side kan man ikke opsætte en helt præcis rejseplan for hvordan man kan rejse ud i det spirituelle univers, da det spirituelle til en større eller mindre grad - afhængig af den enkelte - må leves og ikke lader sig begribe alene med hjernen. Men man kan overordnet forklare hvad det er man skal igennem og hvad det er man kommer frem til. Og efterhånden som man bliver fortrolig med den overordnede udviklingsvej og de spirituelle begreber, kan man alt efter temperament selv definere sin egen udviklingsvej.

Den rejseplan vi finder for den spirituelle rejse, den spirituelle udvikling, består kort overordnet fortalt i en viden om at vi mennesker eksisterer på syv plan og at det er igennem opdagelse, erkendelse af disse at vi går igennem den spirituelle udvikling. Det skal tilføjes at det er de færreste, der når til vejs ende. Hvilket i øvrigt heller ikke er vigtigt. Det spirituelle er ikke noget der skal læres og afsluttes med en eksamen, der siger bestået eller ej. Det spirituelle er en måde at leve på hvor rejsen er målet i sig selv. Det anbefales således som skridt nummer to at du sætter dig ind i hvad den overordnede rejseplan for den spirituelle udvikling er.


C) Spørgeforummet
Benyt NetSpit's Spørgeforum, hvor du kan du stille konkrete spørgsmål vedrørende alt, du går og gerne vil have svar på. Du kan også starte en diskussion omkring et emne eller se lidt på de mange spørgsmål og svar og derigennem få en ide om hvad andre går rundt og er i tvivl om.


D) Benyt NetSpirits ydelser
Benyt eventuelt nogle af NetSpirits ydelser. For mange af de spirituelle begreber har vi lavet forskellige indgange hvor du ved at indtaste forskellige data får information ud om hvordan begrebet forholder sig i forhold til din person og dit liv. Således eksempelvis indenfor numerologi, feng shui, vestlig astrologi, kinesisk astrologi m.v. Der er også mulighed for at deltage i forskellige kurser vedrørende de spirituelle begreber eller deltage i et foredrag om emnet. Interesseret i at læse nærmere herom så kig i vores sektion om NetSpirits ydelser & Produkter.

Al information om alle de spirituelle begreber er til fri og gratis rådighed for alle vores brugere og vores betalingsydelser skal derfor mere anses som en individualisering og tilpasning af diverse oplysninger end de skal anses som, at man får noget, der ikke er frit tilgængeligt i forvejen. Du har altså mulighed for selv at finde næsten alle oplysningerne på NetSpirit, men i de forskellige ydelser er de tilpasset lige præcis dig, hvilket kan være en fordel idet stoffet undertiden kan være ret omfattende.


Hvad betyder det at være spirituel?

Hvis man tager det spirituelle univers til sig, sker der først og fremmest en ændring i ens tænkemåde. Denne ændrer sig fra at være den traditionelle vestlige lineære og nøgterne verdensopfattelse, til at blive en mere holistisk spirituel universel opfattelse. Man begynder i højere grad at lade sig guide af - og tro på - sin egen intuition. Man kan sige, at det spirituelle typisk påvirker mennesker på den måde, at de på den ene side bliver mere selvbevidste, får et større indre liv, og på den anden side bliver de mere åbne, fleksible og forstående overfor omverdenen.

Ofte ses også at spirituelle mennesker befinder sig på et højt ubesværet eksistensniveau. Med højt menes at de i stor grad evner at få det bedste ud af livet, som det udfolder sig lige nu. De lever i overensstemmelse med deres egen indre sjæl og i harmoni med deres omgivelser. De følger deres hjerte, deres intuition og ender derfor ofte op med at havne det rette sted i tilværelsen.

Denne gunstige skæbne er alle forundt. Og alle kan opnå den ved at blive opmærksom på de energier, der er omkring en, ved at opdyrke kendskab til sig selv, ved at styrke sin indlevelsesevne, ved at vælge at gøre det som ens hjerte, følelser, intuition fortæller, er det rigtige at gøre. Nogle mennesker deler deres begejstring for det spirituelle univers med alle og viser begejstret deres åndelige side åbenlyst frem. For andre er det at være et spirituelt menneske en personlig sag.

Det er væsentligt at forstå definitionen på det at være spirituel, så vi tager den lige en gang til:

Ordet spirituel kommer fra det franske ord; spiritualité, der betyder åndfuldhed.
Spiritualisme er afledt af det latinske ord spiritualis og er en filosofisk anskuelse,
ifølge hvilken sjælen har en selvstændig af legemet uafhængig eksistens,
eller som antager et åndeligt princip for tilværelsen.


Blandt de mennesker som er spirituelle anlagte møder du således typisk ateister, der ikke bekender sig til nogen bestemt trosretning. Eller som har deres helt egen "religion" som er deres egen personlige udpluk fra forskellige religiøse skrifter som de mener giver mening. Spiritualister er typisk også ret jordbundne og mange tror således på den skabelsesberetning som Charles Darwin er en af bagmændene på. Der er ikke noget underligt - for os spirituelt anlagte - at frasige en religiøs skabelsesberetning, en tro på at vi mennesker skulle være skabt af en eller anden form for Gud - og så stadig at tro på at der er mere mellem himmel og jord, end vi umiddelbar forstår. Eksempelvis er det heller ikke alle spirituelle mennesker, der tror på reinkarnation.

NetSpirit kan naturligvis ikke tale for alle spirituelle mennesker. Indenfor dette område er der, såvel som indenfor alle andre områder, fraktioner, specielle grupper og ekstremister. Og desværre ser vi også i disse år hvor spiritualitet får en opblomstringsperiode at en del fupmagere kommer på banen. Men det typisk spirituelle menneske er egentlig blot en som søger at leve i ro med sig selv, omgivelserne, naturen og som antager et åndeligt princip for tilværelsen. - Vi håber inderligt at vi fik dette forklaret forståeligt - hvis ikke, er der altid NetSpirits Forum, hvor du kan stille spørgsmål.Spiritualitet & materialisme

I den helt nøgterne definition af spiritualitet defineres dette som modsat materialismen, der er en filosofisk anskuelse, der anser stoffet for det eneste virkelige. Men spiriualitet står ikke i modsætningsforhold til materialisme. Der er ikke et modsætningsforhold mellem det at anskue og håndtere tilværelsen ud fra et spirituelt synspunkt - og så det at tjene gode penge, have en karriere og i det hele taget holde af livets materielle goder. Det er logisk, at hvis man udelukkende fokuserer herpå, er man ikke spirituelt anlagt. Men det ene udelukker ikke det andet, snarere tværtimod.

Et spirituelt menneske er som oftest ret afklaret med sig selv og sin tilværelse. Og netop disse egenskaber kan benyttes i forbindelse med en karriere og planlægning af ens liv. Der er intet til hinder for, at man kan kombinere en kamp for personlig anerkendelse og materiel vinding med mål, der rummer spirituel intelligens og hjerte. Alt andet lige, så jo mere ro og overblik man har, jo bedre er man til at planlægge, organisere og se muligheder for at udfolde sig og få opfyldt sine ambitioner på de materielle og karrieremæssige områder.

Eller sagt på en anden måde, så er det spirituelle naturligvis først og fremmest rettet mod at få en højere åndelig indsigt og ro. Men hvad man så efterfølgende bruger denne indsigt og ro til, det er op til en selv. Undertiden hører man mennesker, der har megen fokus på deres karriere - eksempelvis rockstjerner, topidrætsudøvere, administrerende direktører etc. - udtale at de slet ikke kunne håndtere det ydre pres hvis de ikke havde styr på deres eget indre liv. Det korte af det lange er at der ikke er et modsætningsforhold imellem materialisme og spiritualitet - snarere tværtimod.


Spiritualitet & den frie vilje

Indenfor det spirituelle univers lærer man om et begreb - begynder at praktisere det og - såfremt det hjælper - såfremt man rent konkret oplever en ændring eksempelvis ved, at man får bedre styr på sine tanker, får afhjulpet fysiske skavanker eller lignende - bliver man motiveret af denne erfaring til at prøve andre spirituelle begreber. Inden for religionen er det mere et trosspørgsmål. Her får man som oftest sin belønning i himlen - efter dette liv. Når man kommer et godt stykke ud i det spirituelle univers, er der grænseområder, som fordrer, at troen kommer tilbage på scenen. Men som udgangspunkt er den spirituelle rejse motiveret ved, at man rent konkret oplever forbedringer, større glæde og ro i ens tilværelse etc. Spiritualitet er således mere baseret på erfaring end tro.

At være spirituel anlagt indebære ikke at man hengiver sig til en bestemt overbevisning eller retning. Spiritualitet er en individuel sag. Naturligvis findes der diverse guruer og andre, der søger at skabe en tilhørsskare eller et samlingspunkt omkring bestemte emner. Mest udbredt er dog at spirituelle mennesker hver især har deres egen sammensætning af hvilke spirituelle begreber, de vælger til. At spiritualitet er baseret på erfaring og en voksende indre personlig erkendelse gør at det bliver en indre drivkraft, der sættes i gang. Når først man igennem et spirituelt begreb har prøvet at opnå en ro, en glæde, en beskyttelse, et større beslutningsområde - eller hvad man nu end opdager - ja så får man lyst til at komme videre ud i det spirituelle. Det er således ens egen indre motivation, der er drivkraften og ikke en diktering fra en ydre instans om at man skal igennem dét og dét eller lærer dét og dét.

Igennem det spirituelle kan vi få inspiration, hjælp, vejledning, og i sidstnævnte præsenteres ofte et antal forskellige udfaldsmuligheder. Hvis du derfor tager en af disse muligheder og hæger dig fast heri vil chancen for at den går i opfyldelse naturligvis være desto meget større. Desværre gælder dette jo både for gode og dårlige udfald.

Dette kan sammenlignes med, at du som kaptajn ombord på dit skib hører efter de råd, din navigationsmand giver dig: "Hvis vi sætter kursen 15 grader mod øst kommer vi lige dertil, hvor vi gerne vil hen, men hvis vi sejler ligeud, ramler vi lige ind i en klippe om to sømil". Hvis du derefter vælger kursen ligeud, så går du på grund. Og når det sker, så lad være med at bebrejde din navigatør - eller Universet for den sags skyld. Du er din egen kaptajn, men Universet vil mægtig gerne give dig al den hjælp og vejledning, du overordnet kan ønske dig.


Helhedssynet

Sondringen mellem hvornår et begreb hører ind under betegnelsen et spirituelt begreb og hvornår det hører til andre begrebsområder som psykologien, lægevidenskaben etc. er ikke entydig. Og heldigvis for det. Det betyder jo blot at de forskellige begrebsområder ofte behandler de samme problemstillinger fra hver deres anskuelsesvinkel.

For netop at afmystificere hele det spirituelle univers en smule søger NetSpirit dels i klart sprog at forklare hvad essensen af de forskellige spirituelle begreber er og dels så præsenteres det som vi kalder de beslægtede begrebsverdner til det spirituelle univers - filosofi, psykologi, lægevidenskab, naturvidenskab etc. - også kort. Eksempelvis hører man ofte om en diskussion om alternativ behandling kontra den etablerede lægevidenskab. Men det er mere gavnligt at se på hvorledes de to forskellige anskuelsesvinkler kan berige og supplere hinanden. Og dette kræver at man kender en smule til begge sider, hvad de står for og hvorfor de agere som de gør.

Ligeledes findes der eksempelvis mange koblinger mellem spiritualitet og psykologi. De psykologiske tilgange til at forklare hvorfor mennesket opfatter og opfører sig som det gør, hjælpe os i vores forståelse af menneskers adfærd og på den måde gøre os mere opmærksomme på de signaler som mennesker udsender og herigennem gøre os bedre til at skærpe vores intuition overfor menneskeligt samspil. Her ligger en klar hjælp i psykologien til bedre at forstå den spirituelle opfattelse af begrebet energi.

For at undgå en enten-eller holdning er det valgt kort at præsentere emner; filosofi, psykologi, lægevidenskaben, naturvidenskaben samt det okkulte og satanismen. For på denne måde forhåbentlig hjælpe til større helhedssyn og forståelse for at de forskellige anskuelsesvinkler kan berige og supplere hinanden. Alle begreber og emner, der er anført i illustrationen herunder søges forklares her på NetSpirit.