Skip to navigation | Skip to content

 

Vestlig astrologi

Du er her: NetSpirit - Emner - A - Astrologier - Vestlig astrologi

Om Astrologier

Vestlig astrologi

Kinesisk astrologi

Indiansk astrologi

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4048
Online profiler 0
Online gæster 121
Åbne spørgsmål 607
Besvarede spørgsmål 2986

Almanak

Tue, 23. April 2019

Solen i dag

Solopgang:05:46
Solnedgang:20:29

Månen lige nu

Full Moon

Astrologi

Selve ordet astrologi betyder direkte oversat fra græsk »stjernelære« og beskriver videnskaben om himmellegemernes indvirkning på menneskelivet. Grundlaget for astrologi er den viden vi har om universet, dets opståen, dets udvikling og himmellegemerne. Den eksakte viden herom finder vi i astronomien. Da dette er nyttig baggrundsviden, indledes med en kort oversigt over astronomiens historie, før vi vender os mod astrologien.

Dernæst gennemgås de astrologiske grundbegreber: de tolv stjernetegn, ascendanten, descendanten, planeternes vinkelforhold til hinanden (aspekter), de tolv astrologiske huse etc. Afsnittet afsluttes med betragtninger over det, som er den væsentligste værdi i astrologi, nemlig dets evne til at beskrive, hvilke transformationer (udviklingsprocesser), der er væsentlige for det enkelte menneske samt et kig på den kritik, der undertiden fremsættes imod astrologien.

Astronomiens historie

De mennesker, der levede i Stenalderen, vidste ikke noget om astronomi. De lavede deres egne myter om, hvordan Verden var indrettet. Jorden var flad. Over den lå Himlen som en stor kuppel. Både Jorden og Himlen var guder. Stjernerne var Himlens øjne. Filosoffer i det gamle Grækenland begyndte at spekulere på, om der ikke kunne være en anden forklaring. Kunne man forestille sig, at Himlen i virkeligheden var en stor si? Over den kunne der være en verden af ild, der skinnede gennem hullerne.

Aristoteles (384-322 f.Kr.) nåede frem til at Jorden var en stor kugle, der stod stille midt i Verden. Omkring den lå nogle usynlige skaller af krystal, syv over hinanden. Under den nederste skal svævede Månen, og her opstod kometerne og de mange stjerneskud. Meteorer og kometer blev skabt ud af luften - atmosfæren. Mellem de øvrige skaller kredsede Solen og fem planeter i hver sin sfære. I den øverste himmel fandtes alle fix-stjernerne, de, der aldrig flyttede sig.

Nicolaus Kopernikus studerede himlen og planeternes vandring og fandt at der noget forkert ved den gamle Verdensmodel. Det kunne ikke passe, at Solen og planeterne kredsede om Jorden. Solen stod stille i midten. Alle andre himmellegemer kredsede om den. Kopernikus skrev en bog om sin opdagelse. Den udkom kort efter hans død i 1543 og blev, naturligvis, kritiseret sønder og sammen.

En af dem, der dog mente at teorien kunne være sand var Galileo Galilei (1564-1642). Han var den første astronom, der prøvede at se på himlen gennem en kikkert. Galilei opdagede, at der var bjerge på Månen, og at Jupiter havde måner. Mindst fire! Men det kunne jo slet ikke lade sig gøre, hvis himlen bestod af krystalsfærer, som de lærde påstod. Kopernikus måtte have ret. Solen var Verdens centrum. Jorden kredsede om den, og krystalsfærerne fandtes slet ikke. Dette passede dog ikke ind i kirkens opfattelse, hvorfor Galilei fik valget mellem at tage sine ord tilbage eller blive anklaget for kætteri. Den almindelige straf for kætteri var at blive brændt på bålet så Galilei "indrømmede" at han havde taget fejl. Selvfølgelig var det Solen, der kredsede om Jorden.

Munken Giordano Bruno (1548-1600) var knap så imødekommende overfor kirken. Han regnede ud at alle stjerner i virkeligheden var sole i et uendeligt stort himmelrum. De fleste var på størrelse med vor egen sol, men det kunne godt tænkes, at nogle af dem var større. Det blev for meget for kirkens mænd. Bruno blev arresteret. Han nægtede at tage sine ord tilbage. Derfor blev ham dømt som kætter og brændt på et bål midt i Rom, på Blomstertorvet, år 1600.

Den danske astronom Tycho Brahe (1546-1601) var overbevist om, at Jorden var Verdens centrum, men selv om han tog fejl på det punkt, gjorde han mange nye opdagelser, der fik stor betydning. Han var velhavende og blev desuden støttet af den danske konge, der skænkede ham et observatorium på Hven, en lille ø i Øresund. Da Tycho Brahe i år 1572 så en Supernova, en stor stjerne, der ikke havde været der før, gik dette imod den gænske opfattelse at stjerner var evige. De havde altid været der, og de ville aldrig forsvinde. Fem år senere opdagede han en komet. Det var længere væk end Månen - men det kunne jo ikke lade sig gøre! Hvad så med krystalsfærerne?

Johannes Kepler (1571-1630) arbejde som assistent for Tycho Brahe i nogle år og nåede efter ni års arbejde frem til at planeterne ikke bevægede sig i perfekte cirkler omkring Solen men bevæger sig derimod i ellipser med Solen som det ene brændpunkt. Planeterne bevæger sig sådan, at afstanden mellem dem og Solen dækker over lige store arealer i lige store tidsrum. Når planeten er tæt på Solen, bevæger den sig hurtigere, end når den er længere borte. Efterhånden som kikkerterne blev stærkere og der indtraf videnskabelige landvindinger - som eksempelvis Isaac Newton's (1642-1727) opdagelse af tyngdekraften - blev opfattelsen af universets opståen, udvikling og egenskaber mere og mere nuancerede. Et af de problemer som astrologer havde svært ved at finde forklaringen på var hvorfor himlen er sort om natten. Hvis Universet havde eksisteret fra evig tid, og der var et uendeligt antal af stjerner, der altid havde været der, burde himlen være ét strålende hav af lys. Lyset tog ganske vist tid om at nå ned til Jorden, men det betød jo ikke noget, hvis stjernerne var evige. Hvad var forklaringen?

Edwin Hubble (1889-1953) fandt ud af, at stjernerne var sluttet sammen i øer af lys: galakser. Mælkevejen var en galakse. Andromeda var en galakse, og de små tågede vattotter - De Magellanske Skyer - som man troede var løsrevne stumper af Mælkevejen, var også galakser. De stjerner, man ser på himlen, hører til Mælkevejen - vor egen galakse, men man kan slet ikke se alle Mælkevejens stjerner. Hvis du kigger op en vinteraften, hvor stjernerne lyser, vil du opdage en hvid stribe hen over himlen. Den ligner en vej - eller måske en flod. De gamle nordboere kaldte den vintervejen. Romerne og grækerne syntes, det lignede en stribe mælk og digtede stjernesagn, der handlede om en vej af mælk. Indianerne i Nordamerika sagde, at det var en sølvflod, der førte ned til dødsriget. I virkeligheden er det et flimrende bånd med over 200 milliarder af stjerner, der er så langt borte, at man ikke kan skelne dem enkeltvis.

Mælkevejen er slet ikke én af de største galakser i Verdensrummet. Det findes nogle, der er meget større. Galakserne har forskellig facon: elipser, spiraler eller kugler. Ved at studere stjernernes lysspektre (stregkoder) og galaksernes lysspektre opdagede Hubble noget mærkeligt. De fjerneste galakser havde lange bølgelængder. De var rødforskudte. Men når lysbølger blev trukket længere, måtte det betyde, at galakserne var på vej væk fra os! Lys- og lydbølger opfører sig ens. Hvis du hører en ambulance, vil lyden være høj når den kommer mod dig. Lydbølgerne presses sammen. Når den er på vej væk, bliver lyden dybere. Lydbølgerne trækkes længere. Hubbles opdagelse var enestående for hvis den var rigtig, måtte galakserne engang have været tættere på hinanden. Hvor tæt?

Da Georges Lemaitre (1894-1966) hørte om Hubbles´ opdagelse, gav han sig til at spekulere. Hvornår begyndte Universet at udvide sig? Hvor lille havde det været? Størrelse 0? Var hele Universet engang mindre end et atom ? Lemaitre udviklede så en teori om at denne kerne var eksploderet og begyndt at vokse. Teorien blev kaldt for Big Bang. I begyndelsen var der ikke mange, der troede på den, men det viste sig hurtigt, at det var den eneste logiske mulighed. I forlængelse af teorien om Big Bang kunne det måske have interesse at læse en kort tekst, der diskuttere spørgsmålet Er vi alene i universet? - teksten er ganske tankevækkende.

Vores solsystem

Solen Merkur Venus Jorden Mars Jupiter

Saturn

Uranus

Neptun

Pluto

(Klik på planeterne i illustrationen og få en beskrivelse af disse)


Vores solsystem, illustreret ovenfor, består af solen, de 9 Planeter og deres 61 kendte måner, asteroider, kometer, støv og gas. Planeterne, asteroiderne og kometerne rejser rundt omkring solen, centrum af vores solsystem. Hver af de ni planeter repræsenterer astrologisk set forskellige sider af personligheden. De enkelte planeter viser, hvilke slags behov en person har - de kan opfattes som forskellige sider af et menneskes personlighed. Og herunder hvilke behov, der karakteriserer de forskellige sider af personligheden.

Hvorledes de forskellige sider af personligheden kommer til udtryk afhænger af, indenfor hvilket stjernetegn og i hvilket astrologiske hus planeten står. Førstnævnte - hvilket stjernetegn planeten står indenfor - påvirker på den måde, at de egenskaber, som planeten har i sin "rene form", præges af de egenskaber, der kendetegner stjernetegnet. Sidstnævnte - hvilket astrologiske hus planeten står indenfor - påvirker den måde, hvorpå planetens egenskaber kommer til udtryk i tid og rum.

Stjernetegnene

Det, som fra jorden opfattes som stjernetegn, er lys fra stjerner, der befinder sig uendeligt langt væk. Mellem jorden og stjernerne befinder vores solsystems planeter sig.

Mens dyrekredsens stjerner altid befinder sig de samme positioner, set fra jorden, varierer positionen af solsystemets planeter hele tiden i forhold til hinanden, idet de har forskellig omløbstid omkring solen. Merkur og Venus har ligesom Jorden en omløbstid på omkring et år, mens Pluto skal bruge ca. 250 år på en tur rundt om solen.

Hver planet siges at herske over et dyretegn. Det skal forstås således, at planetens egenskaber influerer på de mennesker, som er født i tegnet. Dit stjernetegn er det tegn i dyrekredsen, som Solen bevægede sig igennem den dag, du blev født. De 12 tegn afbildes ofte som 30 grader store stykker af en cirkel, og dette er tilnærmelsesvist korrekt, idet solen opholder sig ca. 30 dage i hvert tegn, men også kun tilnærmelsesvist, i det stjernetegnene reelt varierer i størrelse og overlapper hinanden.

Tilknyttet element

Til hvert af stjernetegnene er også tilknyttet et element - ild, vand, jord, luft. Dette element menes at påvirke karakteren hos dem, der bliver født i tegnet. Ildelementet. Kan man se i Vædder, Løve, og Skytte. Det gnistrer af energi, optimisme og foretagsomhed.  Intuitionen er stærk, og de er meget beslutsomme og aktive. Undertiden utålmodige overfor de mere langsomme og eftertænksomme typer. Luftelementet. Kan man se i Tvilling, Vægt og Vandmand. Det er knyttet til mentale funktioner - fornuft, logik og ræsonnement står i høj kurs. Disse personer elsker det intellektuelle, abstrakte begreber, ord og kunst. Har gode kommunikations- og tilpasningsevner. Vandelementet. Kan man se i Krebs, Skorpion og Fisk. Det er knyttet til det følelsesmæssige. Disse mennesker har stærke følelser, som de lader sig styre og påvirke af i deres liv. De har stor menneskelig indsigt og forståelse. Jordelement. Kan man se i Tyr, Jomfru og Stenbuk. Det er knyttet til det praktiske, det realistiske og disse mennesker har et godt greb om den reelle virkelighed. Denne forståelse gør dem mere naturligt tålmodige og selvdisciplinerede end andre tegn.

Tilknyttet kvalitet

Til hvert af stjernetegnene er endvidere tilknyttet en af de tre kvaliteter. Det menes, at de 12 stjernetegn udtrykker sig igennem forskellige kvaliteter. Den kvalitet, som er knyttet til tegnet, angiver i hvilken retning, den psykiske energi går. Hvert af elementerne udtrykker sig igennem de tre kvaliteter: kardinal, fast og bevægelig. I dette samspil mellem elementerne og kvaliteterne opstår stjernetegnene, der - mest af alt - bør betragtes som dynamiske udviklingsprocesser og ikke statiske karaktertræk. Stjernetegnene bør betragtes som den udviklingsproces, vi hver især står overfor - startende med barndommen og ungdommen, hvor tegnets egenskaber er mest tydelige. Gennem udviklingsprocesser kan man lære at tackle de skyggesider, som ethvert tegn har. Den kardinale kvalitet er evnen til at tage initiativer. De kardinale tegn - Vædder, Krebs, Vægt og Stenbuk - indleder en ny årstid. De kan lide at tage initiativ og sætte nye ting i gang. Den faste kvalitet er evnen for intensitet og konkretisering. De faste tegn - Tyren, Løven, Skorpionen og Vandbæreren - er præget af udholdenhed og er gode til at få tingene ført helt til afslutning. Ofte afslutter de, hvad de kardinale tegn sætter i gang. Der skal meget til, før de faste tegn ændrer standpunkt, indstilling, hvorfor de da også er meget trofaste og loyale, hvis de først har fattet kærlighed til et andet menneske eller projekt. Den bevægelige kvalitet er evnen for smidighed og formidling De bevægelige tegn - Tvilling, Jomfru, Skytte og Fisk - er fleksible, villige til at udvikle sig, forandre sig og generelt åbne overfor transformation og tilpasning.

Stjernetegnene giver beskrivelser af 12 arketypiske persontyper, men til at karakterisere et bestemt menneske er de for unuancerede. Vi har alle sammen de tolv stjernetegn i os, men hos nogle mennesker vil nogle tegn være mere fremtrædende end andre. Den generelle karakteristik for de tolv stjernetegn i det følgende skal derfor opfattes som netop det - en generel karakteristik. For at få et mere nuanceret billede af et individ må ses på, i hvilke tegn ascendanten, planeterne, de tolv astrologiske huse etc. står. Disse står oftest i helt andre stjernetegn og er i høj grad med til at danne den samlede astrologiske opfattelse af et individ, dets karaktertræk, dets styrker og udviklingsveje etc.

Klik på stjernetegnene i illustrationen herunder for at læse den generelle karakteristik for de 12 stjernetegn.

 

Skytten
Sagittarius
Ildelementet
Den bevægelige kvalitet
22/11 - 21/12

Stenbukken
Capricorn
Jordelement
Den kardinale kvalitet
21/12 - 20/01

Vandbærer
Aquarius
Luftelementet.
Den faste kvalitet
20/01 - 19/02

Fiskene
Pieces
Vandelementet
Den bevægelige kvalitet
19/02 - 20/03

 

 

Vædderen
Aries
Ildelementet
Den kardinale kvalitet
20/3 - 20/4

Tyren
Turanus
Jordelement.
Den faste kvalitet
20/4 - 21/5

Tvillingerne
Gemini
Luftelementet.
Den bevægelige kvalitet
21/5 - 20/6

Krebsen
Cancer
Vandelementet
Den kardinale kvalitet
21/6 - 22/7

 

 

Løven
Leo
Ildelementet
Den faste kvalitet.
22/7 - 23/8

Jomfruen
Virgo
Jordelement.
Den bevægelige kvalitet
23/8 - 23/9

Vægten
Libra
Luftelementet.
Den kardinale kvalitet
23/9 - 22/10

Skorpionen
Scorpion
Vandelementet
Den faste kvalitet
23/10 - 21/11


Generel karakteristik


De 12 astrologiske huse

 Inden for astrologien er det solen, der bevæger sig rundt om jorden og ikke omvendt. Jorden betragtes som centrum, og solen bevæger sig rundt om jorden. Denne cirkel benævner man Ekliptika. I sin årlige tilsyneladende bevægelse bevæger solen sig gennem et antal stjernebilleder, kaldet dyrekredsen. De ligger alle på et bånd 8° på hver side langs Ekliptika. Rent faktisk kan vi jo ikke se, hvilket stjernebillede solen står i pga. den oplyste atmosfære, den nemmeste måde at opdage det på er at vente, til jorden på tolv timer har drejet sig 180°, hvorefter vi kan regne stjernebilledet ud.

Solen bevæger sig gennem Ekliptika cirklen med en hastighed, der svarer til en grad pr. dag. Alle planeter følger samme bane som solen rundt i denne sfære. De flytter sig indenfor et bælte på 16°, beliggende på begge sider af ekliptika, og dette bælte kaldes Zodiaken.  De 12 stjernetegn optager hver 30 grader af denne cirkel.

Men da jorden også roterer omkring sin egen akse, tager det set fra jorden kun 24 timer at dække hele himmelhvælvingen ind. Og denne cirkel, hvis bevægelse er modsat Zodiakens, har man ligeledes delt ind i 12 dele, der kaldes de 12 astrologiske huse. Deres størrelse er ikke nødvendigvis 30 grader hver. Der findes mere end ti forskellige hussystemer og således mere end ti måder at indtegne de 12 huse i horoskopet på. Husenes betydning varierer, alt efter hvilke og hvor mange planeter der befinder sig i dem i horoskopet.

Forskellen mellem den lille snes hussystemer, vi kender, ligger alene i beregningen og placeringen af de Mellemliggende huse. Eneste undtagelse er Equal House-systemet (lige store huse), der kun går ud fra den ene hovedakse. Der tages udgangspunkt i Ascendanten og alle huse er lige store (30°). Den metode, der synes mest udbredt, er Placidus, der arbejder med huse af forskellig størrelse.

I. hus: Indtryk på andre mennesker, personlig stil, ens måde at optræde på.
2. hus: Kroppen, medfødte talenter, ressourcer, materielle såvel som åndelige.
3. hus: Kommunikation og formidling, uddannelse, søskende og slægtninge.
4. hus: Indre dispositioner, hjemmet, familien, sindet, ens forældre
5. hus: Kreativitet, leg, børn, hvordan man giver kærlighed.
6. hus: Arbejde og arbejdsfællesskaber, helbred og praktiske evner.

De første seks huse angår det personlige, det som udspringer af personen selv. Mere specifikt angår de første tre huse personligheden, vores optræden og personlige stil. Indikere hvordan vi begynder på nye projekter og fortæller noget om den fysiske krops udseende. De næste tre huse angår vores indre dispositioner, hjemmet, familien, den tidlige barndom, ens selvværd. Ens følelsesmæssige grundvold.

7. hus: De nære relationer, partneren, vennerne, fjenderne.
8. hus: Andre menneskers ressourcer. Seksualitet, døden.
9. hus: Religion, højere uddannelse, rejser. Hvordan vi udvikler vores livsanskuelse.
10. hus: Rolle i samfundet, udmærkelse og ry. Ambitioner og retning for vores liv.
11. hus: Social integration. Organisationer og politiske partier. Hvordan vi tager imod kærlighed.
12. hus: Det kollektivt ubevidste. Dybtliggende psykisk motiverende instinkter.

De sidste seks huse viser noget om "de andre" set i forhold til personen selv. Mere specifikt angår de næste tre huse vores relationer til vores partner, vores nærmeste fortrolige, hvad vi vil have fra andre og hvad vi giver til gengæld, venner og fjender. De sidste tre huse angår vores rolle i samfundet. Vores retning, drømme og mål. Vores sociale position og offentlige facade. Samt vores forhold til autoriteter og den forældre som vi er mest influreret af.
Det 12. astrologiske hus bliver nogle gange fejlagtigt opfattet negativt. Problemet er snarere, at man med planeter i tolvte hus lettere kommer i kontakt med de dybe psykiske lag, og eftersom vort samfund er overdrevent rationel, kan det være svært for personer med planeter i dette hus at finde en plads i det sociale fællesskab.

Man benytter de 12 astrologiske huse til at lave tolkninger i horoskopet. Deres betydning varierer, alt efter hvilke og hvor mange planeter der befinder sig i dem i horoskopet. Vi var i gennemgang af planeterne inde på, at den enkelte planet påvirker horoskopet, efter hvilket stjernetegn den står indenfor. Hvis Månen i et horoskop f.eks. står i Krebsen - som generelt står for følsomhed og modtagelighed - tyder det på en person, der - ift. følelseslivet, vaner og behov - er overfølsom, påvirkelig, har behov for intimitet, en romantisk længsel og et rigt indre liv.

Hvor i tid og rum disse egenskaber udtrykker sig ses ud fra det astrologiske hus, som planeten Månen ligger i. Så hvis f.eks. Månen lå i det 10. hus - som repræsenterer vores offentlige facade, selvbillede, ry og erhverv - ville dens påvirkning på personen komme til udtryk i disse sammenhænge.

Horoskoper

Et af de meget kendte og populære områder i astrologi er horoskoper. Et horoskop er en grafisk model, der gør det håndgribeligt, hvordan de himmelske indflydelser har påvirket og stadig påvirker os. Et optegnet horoskop er en to dimensional grafisk fremstilling af et antal udvalgte faktorer på himlen i et udvalgt øjeblik.

Man kan få lagt forskellige former for horoskoper, der ud fra planeternes - Sol, Måne, Merkur, Venus, Mars, Saturn, Jupiter, Uranus, Neptun, og Plutos - placering på dit fødselstidspunkt, samt en række andre forhold, øjensynligt kan fortælle om et menneskes karakter, udfordringer og muligheder. De ugehoroskoper, man kan finde i den kulørte presse, er næsten udelukkende et bidrag til den almindelige underholdning. Når dette så er sagt - at du skal tage dit ugehoroskop med et gran salt - skal du da have muligheden her på NetSpirit for at kunne se dit ugehoroskop. Tryk her hvis du vil se dit ugehoroskop.

Der findes mange typer af horoskoper, men de mest udbredte er: Årshoroskopet, der fortæller om de muligheder, der ligger for det kommende år. Det kunne f.eks. være kærlighed, job, personlig udvikling, børn, familieliv osv. Fødselshoroskopet, der viser, hvordan du fungerer socialt, følelsesmæssigt og mentalt. Du kan se, hvilke udfordringer der ligger til dig, og hvad der konkret ville være godt for dig at arbejde med. Parforholds horoskopet, der viser de ressourcer, muligheder og konflikter et par måtte have. På den måde kan man hjælpe et par med at forstå hinanden og på den måde forbedre forholdet.

Horoskoper er en fortrinlig måde at komme ind i astrologiens forunderlige verden. Udgangspunktet for horoskopet er dit stjernetegn, men du skal huske at opfatte de generelle karakteristika for dit stjernetegn - netop - som en generel karakteristik. Alle har vi mere eller mindre af de tolv stjernetegn i os. Dit stjernetegn er blot et udgangspunkt for horoskopet, der nuanceres ved at se på, hvordan ascendanten, planeterne, de tolv huse etc. står. Disse står ofte i helt andre stjernetegn og er således med til at vise disse stjernetegns indflydelse på din person.

Selve navnet har ingen indflydelse på fødselshoroskopet, men det har fødselstidspunkt og sted derimod. Det er således at horoskopers værdi væsentligt forøges hvis man kender sit nøjagtige fødselstidspunkt. Det finder man ud af ved at henvende sig på landsarkivet for den landsdel, man er født i. Fødselstidspunkter bliver noteret af alle landets hospitaler, fødeklinikker og jordemødre i såkaldte jordemoderprotokoller.

Protokollerne fra er siden midten af 1800-tallet blevet opbevaret på de fire landsarkiver, der alle hører under Statens Arkiver. Oplysningerne i protokollerne er fortrolige, og man kan derfor kun få oplyst sine egne data. Forældelsesfristen på beskyttelse af fortrolige oplysninger i Statens Arkiver er 80 år. Der kan dog søges om dispensation.

Du kan eventuelt til en start finde ud af hvilke ugedag du er født:

Måned (1-12):   Dag (1-31): År (1960):

Fødselsdag: Du er født en:


Soltegnet

Det første man gør når man skal fortolke et horoskop er at se på, hvilket stjernetegn personen er født i og de generelle karakteristika, som er for dette, ridses op. Eksempelvis for stjernetegn Vægten ser det ud som nedenfor. Du kan se din egen karakteristik ved at klikke på dit stjernetegn i illustrationen over de 12 stjernetegn ovenfor.

 

23/9 - 22/10

 

Vægten

Personer født i vægtens tegn (libra) er imødekommende, selskabelige og meddelsomme. De har stort behov for social anerkendelse og opmærksomhed. Partneren betyder mest i tilværelsen, ikke i den betydning at Vægten leder efter en partner for at få tryghed, men snarer for at få en kammerat i selskabslivet.

Vægten er et kardinalt tegn og derfor karakteriseret ved dennes evne til at tage initiativer. Vægte foretrækker at sætte projekter i gang i samarbejde med andre, fremfor at stå alene med hele ansvaret. Det er også et lufttegn, hvilket gør Vægte intellektuelt anlagte og kundskabssøgende. Vægte har let ved at se et problem fra begge sider, men det kan resultere i at de på det personlige plan har svært ved at tage beslutninger. De egner sig derfor til alle erhverv, hvor de har gavn af dette, såsom ægteskabsrådgiver, psykolog, kunstner og på alle områder hvor man beskæftiger sig med at forskønne mennesker og omgivelser.

Nøgleord: Søger balance, ser ting fra flere sider, sociale, positive, talent for lederskab, stærk retfærdighedsfølelse, sensibel, venlig, diplomatisk. Det som vi normalt Vægten, tidsperiode 24/9-23/10, hersker; Venus, element; luft, korresponderende astrologihus; VII.

Berømte personer født i vægtens tegn: Lord Nielson, Kim Larsen, John Lennon, Niels Bohr, Margaret Thatcher, Bruce Springsteen, Hans Engel, Pelé.


Horoskopets hjørner

Det næste man kigger på, er horoskopets hjørner. Horoskopet har to akser og fire hjørner. Aksen ascendant-descendant repræsenterer solens opstigning i øst (ascendanten) og dens nedstigning i vest (descendanten). Aksen Meridianen repræsenterer solens kulmination midt på dagen (Medium Coeli) og dens kulmination om natten (Imum Coeli). Klik her for at lære lidt om himmelrummets koordinatsystem.

Ascendanten (AC)
Ascendanten er det tegn, som steg op over horisonten stik øst for dit fødested, da du blev født, og det kaldes undertiden det opstigende tegn. Dette kan også forklares ved, at ascendanten er den grad i ekliptika, som på grund af jordens rotation stiger op i den østlige horisont ved fødselen. Da jorden hele tiden roterer, er der hele tiden en ny grad i ekliptika i færd med at hæve sig over horisonten. Ascendanten er det stjernetegn, som ligger i første hus. Ascendanten viser fysisk fremtoning, hvordan man udtrykker sig over for verden, på hvilke måder og gennem hvilke principper vi hævder vores individualitet, hvordan vi er som menneske.

Set fra jorden bevæger solen sig på et år en gang rundt på Himmelkuglen. Solens bane kaldes Ekliptika, fordi det er langs denne bane, at eklipser, formørkelser, ses, idet det er på den Ekliptiske linie på jordens himmel, at såvel sol som måne og planeter bevæger sig. I sin årlige tilsyneladende bevægelse bevæger solen sig gennem et antal stjernebilleder, kaldet dyrekredsen. De ligger alle på et bånd 6° på hver side langs Ekliptika. Rent faktisk kan vi jo ikke se, hvilket stjernebillede solen står i pga. den oplyste atmosfære, den nemmeste måde at opdage det på, er at vente til jorden på tolv timer har drejet sig 180°, hvorefter vi kan regne stjernebilledet ud.

Descendanten (D.C.)
Det modsatte tegn, descendanten, som i horoskopet står over for det opstigende tegn, er den grad, som er ved at bevæge sig ned under den vestlige horisont i fødselsøjeblikket. Dette er altid den grad, der ligger på spidsen af det 7. hus. Hvis f.eks. A.C. var 5° af Løven vil D.C. være 5° af Vandmanden. Descendanten er af mindre betydning end ascendanten og Medium Coeli, men har dog en ganske bestemt værdi ift. det hus, det svarer til i horoskopet, og det fortæller om supplerende træk til den A.C. og M.C., den er tilknyttet.

Dette kan eksemplificeres ved at forestille sig en person, der har Vægten som Ascendant. Denne person vil ifølge astrologien, have et typisk imødekommende og balanceret, harmonisk, socialt væsen, men vil være nødt til at balancere disse egenskaber ved at udvise de mere typisk selvhævdende og impulsive ”jeg” betonede egenskaber, som findes hos det modsatte tegn, Vædderen.

Medium Coeli (M.C.)
Solens middagsposition (MC) er den grad, hvor ekliptika når sit højeste punkt (i sin stigning over horisonten) som meridian for et hvilket som helst sted på et givent tidspunkt. Denne grad kaldes den kulminerende grad. Dette kan også forklares ved, at Medium Coeli er det øverste punkt i horoskopet, meridianens øverste punkt; zenit. Zenit er det punkt på himlen, du ser, når du kigger “lige op” over dit hoved. Mere præcist er det punktet, der har højden +90°. Geometrisk er det punktet på himmelkuglen, der rammes af en linje fra Jordens centrum gennem det sted, hvor du står, og videre ud i rummet. Medium Coeli viser sammenhængen mellem vore udadrettede aktiviteter og vores selvopfattelse. Hvilket selvbillede har personen.

Et eksempel på en tolkning: "Medium Coeli er i Krebsen: En følsom og modtagelig person. Den gode måde, hvorpå Krebsen er dette, er ved at være fantasifuld, forstående tolerant, hjælpsom og med en god evne til at indleve sig i andres følelsesliv. Den knap så gode måde, hvorpå Krebsen er følsom og modtagelig, er ved at være meget afhængig af andres vurdering af deres person og ved at være drevet af en (lidt for) stærk retfærdighedsfølelse, der kan få dem til at opføre sig som en "frelsertype", der tager til Sydpolen for at redde pingviner, eller i det hele taget gøre mange ting, fordi de ikke kan udholde, at hverken mennesker, dyr eller natur lider.

Imum Coeli (I.C.)
Den modsatte (oppositionelle) grad til M.C. er det laveste punkt i ekliptika under horisonten og kaldes Imum Coeli. M.C. og IC korresponderer på samme måde som A.C. og D.C. Eksempelvis, hvis 7° af Tyren var på M.C., så ville 7° af Skorpionen være på I.C. Imum Coeli er på samme måde som descendanten af mindre betydning end ascendanten og Medium Coeli, men har dog en ganske bestemt værdi ift. det hus, det svarer til i horoskopet, og fortæller om supplerende træk til den A.C. og M.C., den er tilknyttet.

De ni planeter

Hver af de ni planter repræsentere forskellige sider af personligheden. De enkelte planter viser hvilke slags behov en person har - de kan opfattes som forskellige sider af et menneskes personlighed. Og herunder hvilke behov der karakterisere de forskellige sider af personligheden. Hvorledes de forskellige sider af personligheden kommer til udtryk afhænger af indenfor hvilket stjernetegn og hvilket astrologihus, som planeten står. Den næste fortolkningsmulighed, man ofte tager fat, i er netop at undersøge, hvilke stjernetegn de ni planeter står i. Hver af de ni planeter repræsenterer som nævnt forskellige sider af personligheden. Hvorledes de forskellige sider af personligheden kommer til udtryk, afhænger af, inden for hvilket stjernetegn og i hvilket hus planeten står.

Førstnævnte - hvilket stjernetegn planeten står indenfor - påvirker, på den måde, at de egenskaber, som planeten har i sine "rene form", præges af de egenskaber, der kendetegner stjernetegnet. Sidstnævnte - hvilket astrologihus planeten står indenfor - påvirker den måde hvorpå planetens egenskaber, kommer til udtryk i tid og rum. Som eksempel på hvordan denne tolkning foretages kigges på hvordan planeten Månen og planeten Merkur kunne være placeret i et fødselshoroskop, og hvordan tolkningen ville være:

Månen, repræsenterer vores følelsesliv, vaner og behov.
Planeten ligger eksempelvis i Krebsen som generelt står for følsomhed og modtagelighed. Når Månen står i Krebsene tyder det på en person der - ift. følelseslivet, vaner og behov - er overfølsom, påvirkelig, behov for intimitet, romantisk længsel og rigt indre liv. Planeten ligger i det 10énde astrologihus, hvilket påvirker hvor i tid og rum at egenskaben udtrykker sig. Det 10'ende astrologihus repræsentere vores offentlige facade, selvbillede, ry og erhverv, så alt i alt må det siges at denne egenskab udtrykker sig i en del sammenhænge.

Merkur repræsenterer vores intellektuelle behov og vort behov for kommunikation.
Planeten ligger i eksemplet i Vægten, hvorfor den side af personligheden som har at gøre med intellekt og kommunikation påvirkes af dette stjernetegn. Konkret kan det tolkes ved: God til at mægle, diplomatisk begavelse, socialt talent, sans for harmoni og retfærdighed, svært ved at tage beslutninger. Planeten ligger i det 2'et astrologihus, hvilket påvirker at egenskaben udtrykker sig i: ressourcer, materielle såvel som åndelige, selvfølelse, værdier, medfødte talenter. Hvilket konkret kan tolkes som at personen hvis horoskop vi bruger som eksempel, har forretningssans, sælgertalent.


Nu hvor fremgangsmåden er skitseret er der ikke grund til at lave tolkninger på de sidste planeter i forhold til dette fødselshoroskop. Det er mere interessant og relevant for dig at lave tolkninger på dit eget horoskop. Du finder karakteristikaen for de enkelte planeter i illustrationen ovenfor af solsystemet. Den sidste fortolkningsmulighed man normalt medtager er at kigge på planeternes vinkelforhold til hinanden.

Planeternes vinkelforhold til hinanden

Alle planeterne står i vinkelforhold til hinanden (aspekter) og afhængig af størrelsen på disse vinkler, påvirker planeter gensidigt hinanden på forskellig måde. Normalt inddrager man i fortolkningen fem vinkelforhold. Tolkningen foregår ved at tage de enkelte planeter en for en og se på, hvilke fem andre planeter den har sine hovedvinkler til. Vi tager som eksempel planeten Solen og ser på, hvilke vinkelforhold den kunne have i et tænkt eksempel. Dette for at illustrerer tolkningen. På tilsvarende måde kan laves tolkning af de øvrige 8 planeters vinkelforhold. Fremgangsmåden er den samme for alle planeterne.

Et eksempel på en tolkning:

Solens Konjunktur, den planet, som solen har et vinkelforhold på 0° til, er Uranus. Konjunkturens påvirkning: planetens indflydelse bør være åbenlys i personens karakter. Tolkningen: Originalitet, pionerånd og oprørskhed. Disse karaktertræk bør således være åbenlyse i personens karakter.

Solens Sekstil, den planet, som Solen har et vinkelforhold på 60° til, er Mars. Sekstilens påvirkning: angiver en harmonisk indre udvikling af det pågældende princip. Tolkningen: Vitalitet. God fysik og energireserver.

Solens Trigon er den planet, som solen har et vinkelforhold på 120° til. Det er vigtigt at være opmærksom på at nogle af aspekterne (vinkelforholdene) ikke eksistere. Der kan således være horoskoper hvor der eksempelvis ikke tilnærmelsesvis er en planet som solen har et vinkelforhold på 120° til. I disse tilfælde kan man ikke tolke noget. Hvis solens trigon eksistere vil den gjorde, ville Trigonens påvirkning være lige som Sekstilens, men stærkere, således at egenskaberne står mere frem, også udadtil.

Solens Kvadratur, den planet, som solen har et vinkelforhold på 90° til, er Månen. Dette er den ene af to negative vinkelforhold. Kvadraturens påvirkning: står for en indre konflikt. Tolkningen: Emotionel ustabil, konflikter mellem forældrene. Splittet mellem dagligdagens pligter og de følelsesmæssige behov.

Solens Opposition, den planet, som solen har et vinkelforhold på 180° til, er Saturn. Dette er den anden af de to negative vinkelforhold. Oppositionens påvirkning: står for en ydre konflikt. Tolkningen: Planeten Saturn viser, hvorledes vi tilpasser os til livets realiteter. Planeten kaldes også den strenge læremester og fortæller om vore modningsprocesser, ansvarstagen og selvdisciplin. Planeten fortæller om, hvordan vi forholder os til pligter, moral, alvor, regler, normer, begrænsninger og herudfra giver vores liv en struktur og ramme - eller mangel på samme.

Og hermed afsluttes behandlingen af horoskopet. De viste fortolkningsmuligheder er kun de mest benyttede. Der findes utallige andre fortolkningsmuligheder. En ting, der er værd at bemærke er at mulighederne for udvikling ses i horoskopet som spændingerne, forhold der ikke er gunstige. Spændinger er meget gunstige set i relation til den personlige udvikling.

Horoskoper med mange harmoniske indflydelser kan ligefrem virke som en sovepude. I øvrigt har mange berømte personer et væld af spændinger i deres horoskoper. Netop deres evne til at tage imod livets udfordringer har medført, at de er nået så langt - dvs. anvendt deres muligheder positivt og konstruktivt.

Hvis du selv har lyst til at gå videre:
  1. Sæt dig grundigt ind i de karakteristika der forbindes med de enkelte stjernetegn, de tolv astrologihuse og de enkelte planter.

  2. Dernæst skal du have lagt dit horoskop. Du kan naturligvis få lagt et horoskop hos en professionel astrolog, eller du kan lave det selv. Det er dog begge nogle omstændige adfærder og det er så såre nemt at få lagt et horoskop via nettet. Det er målet for NetSpirit at vi bliver i stand til at tilbyde vores brugere et gratis nuanceret fødselshoroskop. Hvis du vil vide hvor langt vi er kommet på denne front eller har nogle bemærkninger hertil, så er du velkommen til at skrive til os.

  3. Og så skal du i gang med tydningen. Dette gøres ved at følge ovenstående fremgangsmåde

Kritik af astrologien

Astronomi fremhæves undertiden og søges distanceret fra astrologi ved at påpege at dette er en eksakt videnskab. Astronomien er matematisk og factssøgende. Her fokuseres eksempelvis i beskrivelsen af de enkelte planeter på emner som "afstand til solen", "masse (kg)", "Diameter", "tyngdekraft" etc. Astrologien søger at koble himmellegemernerne sammen med menneskets natur og udfoldelsesmuligheder.

Den mest udbredte kritik går på at mange astrologer på baggrund af astrologien påtager sig at forudsige og råde mennesker vedrørende valg af samlivspartner (synastisk astrologi), gunstige tidspunkter for at påbegynde et arbejde eller fremsætte en ny ide (elektionsastrologi), virksomhedsrådgivning og økonomisk rådgivning vedrørende f.eks. køb og salg på børsen (astroøkonomi), vejledning i politik, samfundsudvik- ling og kultur (mundan astrologi ) osv.

Kritkken begrundes som oftest i følgende forhold:
  1. Planeterne er blevet tillagt forskellig betydning, og stjernebilleder blevet udformet forskelligt i forskellige kulturer.

  2. Der findes ingen undersøgelser, der understøtter teorien om årsagsvirkning imellem himmellegemer og livsbegivenheder hos mennesker.

  3. Når astrologiske udsagn ofte ser ud til at passe kan forklaringen findes i samtaleteknik og psykologi. Ved samtalen om horoskopets tydning indstiller astrologen sig ved iagttagelse og god lytning på hvilke påstande, der bedst kan accepteres af den, horoskopet lægges for. Astrologer fremsætter desuden brede påstande, hvori de fleste vil finde noget sandt. Desuden spiller "selvopfyldende profetier" en betydelig rolle. Hvis man får at vide, at man mest er sådan og sådan - ja, så indretter man simpelthen sin adfærd og sin opmærksomhed efter påstandene.
I det følgende søges denne kritik delvist imødegået. "Delvist", fordi hvis sandheden for nogle er, at astrologi er noget vås, ja så er det sandheden for dem, og NetSpirits sandhed er hverken bedre eller dårligere end deres - og vice versa. Og "delvist", fordi skepsis overfor astrologi er forståelig, når det, man forholder sig kritisk overfor, er, om planeternes position på himlen på et givent tidspunkt skulle have nogen som helst påvirkning på menneskers udvikling, livsbegivenheder og karakter.

Astrologi bruges ofte i sammenhæng med refleksioner omkring energierne, vi er udsat for. Spirituelt set antages det at planeternes indflydelsesområde ikke indskrænker sig til deres fysiske størrelse og massetiltrækningen. Deres magnetiske felter strækker sig langt ud i universet, der set på denne måde, ikke er tomt, men et felt af magnetiske indflydelser, der rækker over vældige afstande. Afstandene i vort solsystem er relativt begrænsede i forhold til disse magnetiske felters udstrækning. Det forekommer sandsynligt at vi bliver påvirket af energier, og af forskellige former for tyngdekræfter, magnetfelter, der er i universet. Men det er derimod langt mere tvivlsomt om vi overhovedet på nuværende tidspunkt har blot tilnærmelses oversigt og indsigt i hvad disse påvirkninger gør ved os.

Vi kan sandsynliggøre planeternes virkning på forskellig måde. Et eksempel er månens indflydelse på ebbe og flod i havene. En anden virkning af månens indflydelse kan iagttages i kvinders menstruationscyklus - begge er på omkring 28 dage. Når Månen har denne indvirkning, er den tanke ikke fjern, at de øvrige himmellegemer også kan have indflydelse på os. Og når Månen med sin afstand af ca. 384.000 km fra Jorden kan have kontante virkninger på jordiske forhold og på mennesket, så kunne andre, og væsentligt større, planeter også have det - også selv om afstanden fra jorden er større.

Afstandene i vort solsystem er relativt begrænsede i forhold til disse magnetiske felters udstrækning. På samme måde som afstandene mellem vore celler også forekomme uendeligt store set i forhold til den enkelte celle. Fysikerne har fundet, at de interne afstande i et atom er kolossale - set i forhold til f.eks. en enkelt neutrons udstrækning. Menneskene kan ses som celler i Jordens organisme - og alle celler er som selve jorden underlagt stærke kosmiske indflydelser.

En anden måde, hvorpå spirituelle mennesker benytter astrologi, er en smule mere jordnær. Begrebet benyttes nemlig som et værktøj til at reflektere over ens egen person og de forskellige situationer, man står i, eller kan komme til at stå i. På den måde bliver det et redskab til at komme i kontakt med det ubevidste, ens intuition.

Mulighederne for udvikling ses i horoskopet som spændinger, forhold, der ikke er gunstige. Spændinger er meget gunstige set i relation til den personlige udvikling. Horoskoper med mange harmoniske indflydelser kan ligefrem virke som en sovepude. I øvrigt har mange berømte personer et væld af spændinger i deres horoskoper. Netop deres evne til at tage imod livets udfordringer har medført, at de er nået så langt - dvs. anvendt deres muligheder positivt og konstruktivt.

Det er ved dette begreb, som ved de øvrige begreber, vigtigt, at du selv tager ansvaret. Hvis du f.eks. finder ud af, at din person er karakteriseret ved nogle træk f.eks. fra tyren, og du dermed er lidt stædig, er det altså ikke noget, du skal tage for givet som en sandhed og så leve efter dette og retfærdiggøre dine handlinger med et "Jeg er jo også tyr, så jeg kan ikke gøre for, at jeg er lidt stædig". Ansvaret for vores liv kan kun tilskrives os selv, hvilket indebærer en stillingtagen til, hvordan man vil forholde sig til sig selv og sine muligheder.

Som så meget andet det nok nemmest at tage stilling til hvis man selv prøver det af. Prøv eventuelt at få lagt et horoskop og se om du synes du kan bruge det som fremkommer til noget.

Vil du vide mere

Måden hvorpå spirituelle mennesker ofte anvender astrologien er som et værktøj i lighed med f.eks. tarotkort, til at reflektere over sin egen person og forskellige situationer man står i, eller kan komme til at stå i.

På den måde bliver det et redskab til at komme i kontakt med sit ubevidste, sin intuition. De relationer som emnet Astrologi har til andre spirituelle begrber afhænger af ens anskuelsesvinkel. Hvis man er interesseret i de begreber som decideret giver sig af med at fortælle om spå om fortid, nutid, fremtid og hvad der vil ske sådan rent konkret med hensyn til job, familie m.v. kan det have interesse at se på begrebet håndlæsning, der også kaldes "Kiromanti", eller begrebet "Tarotkort" eller begrebet "Nummerologi" eller begrebet "Pendulering".

Hvis man er interesseret i de begreber som kan hjælpe med at få styr på tankerne - og dermed bedre være i stand til at træffe de rigtige beslutninger - er følgende begreber måske relevante "Meditation", "Retrætemuligheder" og "Yoga". Af værktøjer, der kan hjælpe en med at sætte kursen mod de rigtige mål er eksempelvis begrebet "visualisering".