Skip to navigation | Skip to content

 
 
 

Healing

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 3988
Online profiler 0
Online gæster 397
Åbne spørgsmål 598
Besvarede spørgsmål 2970

Almanak

Sun, 16. December 2018

Solen i dag

Solopgang:08:27
Solnedgang:15:43

Månen lige nu

Full Moon

Reiki healing

En af de mest udbredte healingsmetoder er Reiki, hvorfor det er interessant at kigge nærmere herpå. Reiki er også et eksempel på hvorledes mange forskellige fraktioner, med hver deres dagsorden, kan influere på hvorledes et spirituelt begreb søges udbredt og praktiseret. For nærmere at forstå hvad Reiki healing er, må vi kende lidt til ophavsmanden - hvilket ikke er helt nemt, da der er mange forskellige historier om denne mands livsbane.

Vi ved dog at Mikao Usui Sensei blev født i 1865 i en lille japanske landsby. Han opvoksede under fattige kår, og gik først på en drengeskole i Tokyo, for senere at læse til præst, sideløbende med at han studerede engelsk og latin. Under studierne blev han gift, og ansat som lærer på den drengeskole, han selv havde studeret på. Det er usikkert om han blev missionær, eller blot fortsatte som lærer og studerende. Den religion som Mikao Usui underviste i, var den buddhistiske retning Amitabha Buddha, der er en religion tilknyttet Japans ældste og grundlæggende tro, Shinto. Nogle kilder hævder at Mikao Usui, hengav sig til kristendommen, hvilket forekommer usandsynligt eftersom Japan indtil 1868 havde erklæret denne religion som ulovlig og alle kristne missionærer, var nægtet ophold i landet – det er dog sandsynligt at Mikao Usui, som lærd, havde et stort kendskab til kristendommen.

Vi ved også at Mikao Usui på et tidspunkt tog til USA med sin hustru og to børn. Der er dog langt fra enighed om hvorfor han tog af sted, hvad han egentlig lavede mens han var i USA, eller hvorfor han siden tog hjem til Kyoto. Nogle kilder angiver at grunden til at Mikao Usui tog til USA, var at en dag efter morgenmessen, spurgte en af eleverne ham, om han troede på at Jesus virkelig kunne heale ved håndspålæggelse. Usui svarede at det gjorde han da. Eleven ville nu vide hvordan Jesus bar sig ad, hvilket Usui fik svært ved at svare på. Oplevelse skulle have fået Mikao Usui til at opsige sin stilling og tage til det kristne USA, for at søge efter svarene på hvorledes healing virker. Her havde han en del forskelligartede jobs såsom, kontorassistent, industriarbejder og vejleder for straffefanger. Om det var fordi han ikke fandt de svar han eventuelt søgte efter, eller fordi livet i USA var hårdt for en japansk indvandrerfamilie, kan vi kun gisne om - men på et tidspunkt tog han med kone og børn hjem til Japan. Usui var i slutningen af 40’erne, og det formodes at han stadig var forholdsvis fattig. Det forekommer derfor logisk – som de fleste kilder hævder - at han efter tilbagekomsten til Japan, ganske enkelt begyndte at spørge sig selv om hvad formålet med hans liv egentlig var. Efter at have funderet en del kom Mikao Usui frem til:

”Det højeste formål med livet må være,
at kende sin skæbne, acceptere den
og bevare et fredfyldt sind uden at bekymre sig”For at nå dette mål begyndte Mikao Usui at dyrke Zen buddhistiske øvelser. Han var en tålmodig mand, men da det efter tre år endnu ikke var lykkedes ham, at opnå den spirituelle oplysning han så inderligt ønskede, måtte der andre midler end blot meditation til og han besluttede at påbegynde en 21 dages lang faste på det hellige buddhistisk bjerg, Kurama, nord for Kyoto i marts 1922. Langt oppe på bjerget fandt han et velegnet sted, og her lagde han 21 sten foran sig. Hver dag fjernede han en sten om morgenen, og mediterede så stort set resten af dagen. På den allersidste dag så han på himlen et overordentligt stærkt lys, som havde retning mod ham. Han blev forskrækket og slået omkuld, da det stærke lys synes at ramme ham i panden. Andre kilder nævner ikke lyset, men fortæller at på dag 21. mærkede Mikao Usui pludselig, et chok igennem hovedet og kroppen, og han besvimede. Morgenen efter vågnede han, med en fornemmelse af friskhed, som han aldrig havde følt før. Fornøjet og glad, vandrede Mikao Usui ned af bjerget. På et tidspunkt snublede han over en sten og slog sin tånegl. Instinktivt lagde han sine hænder på foden for at lindre, og smerten forsvandt med det samme. Mikao Usui blev naturligvis forundret over denne virkning, og i den kommende tid prøvede han at udføre healing på familie, venner og sig selv. Resultaterne var store og ansporet af sin succes gik Mikao Usui i gang med at udvikle det som skulle blive til Reiki healing.

Gennem april 1922, finpudsede han metoden, og læren til udbredelse, hvorefter han flyttede til Tokyo, hvor han etablerede instituttet ”Usui Reiki Ryoho” og foreningen ”Usui Reiki Ryoho Gakkai”. Instituttet blev hurtig velbesøgt. Mennesker valfartede fra nær og fjern for, at blive kureret, lære behandlingsmetoden eller bede om vejledning fra Mikao Usui selv. Stærkt medvirkende til at gøre Reiki populært, var at Mikao Usui efter en storbrand i Tokyo, i 1923, øjensynligt reddede utallige mennesker ved, at bruge sine hænder. Herefter blev hans institut hurtigt for lille til, at kunne modtage alle de besøgende og i 1925 påbegyndte Mikao Usui opførelsen af et nyt hus i Tokyo forstaden Nakano. Samtidig rejste han meget rundt i Japan for at give healing og udbrede kendskabet til Reiki healing. På en rejse i 1926, kom han til en kro i den sydlige japanske by Fukuyama. Her døde Mikao Usui af et slagtilfælde. Han blev blot 62 år. Over kun fire år havde han nået at oplære over 2000 elever og trænet 16 lærere. Han ønskede brændende at denne simple teknik skulle være tilgængelig for alle mennesker over hele verden.

Mens Mikao Usui underviste blev han opmærksom på at nogle af de mennesker han havde healet kom igen og igen. Han ræsonnerede sig frem til at grunden til at Reiki healingen ikke havde større varig effekt på disse mennesker skyldes at de ikke ville indse at de selv havde et ansvar for deres eget velbefindende. Mikao Usui oplevede at det var nødvendigt at gøre opmærksom på at Reiki har kun varig effekt hvis modtageren går helt ind for det og har den rette indstilling. Det enkelte menneske bør være opmærksomt på at man også selv har et ansvar for sit eget velbefindende. Derfor formulerede Usui fem principper, som han opfordrede enhver, der modtog Reiki healing til at forsøge at efterleve.

På samme måde som Usui mente at dem som modtog Reiki healing burde være opmærksomme på deres eget ansvar for lykken, helbredet etc. og ikke blot lægge ansvaret over på en healer, mente Usui også at dem som gav Reiki healing ikke alene burde fokusere på de konkrete Reiki teknikker, men i lige så høj grad – måske højere! – anskue deres healingsevner ud fra hvad de formåede at skabe af stemning i deres eget sind. Af denne årsag formulerede han fem leveregler, som han opfordrede alle Reiki elever til at efterleve og forsøge at integrere i deres liv:


De fem principper
I dag vil jeg være taknemmelig
I dag vil jeg ikke bekymre mig
I dag vil jeg ikke være vred
I dag vil jeg være ærlig over for mig selv
I dag vil jeg udtrykke respekt for alt levende
De fem leveregler
Blot for i dag, vær fyldt med taknemlighed
Blot for i dag, vær ikke bekymret
Blot for i dag, bliv ikke vred
Blot for i dag. overgiv dig til dit arbejde
Blot for i dag, vær venlig mod andre


De fleste mennesker har glemt disse velmenende hensigtserklæringer ganske kort tid efter at de har læst dem. De kan naturligvis terpes ind i hovedet som mantraer, og du kan koncentrer dig om dem mens du meditere, men Usuis mening med de fem principper og de fem leveregler var ikke at de nødvendigvis skulle læres udenad og kunne fremsiges spontant hvis du bliver vækket midt om natten. Usui ønskede blot at gøre opmærksom på at healing virker bedst når modtageren tager et medansvar for resultaterne.

Ud fra tankegangen om at det enkelte menneske skal være med til at tage et medansvar formulerede Mikao Usui et tretrins- gradueringssystem. Uddannelse i Reiki healing foregår igennem tre kurser, der hver tager to dage og har beståelse af det forudgående trin som forudsætning for at kunne deltage. Usui bestemte at deltagelse i Reiki kursus niveau 1 principielt bør koste en dagløn. Reiki 2 bør koste en månedsløn og Reiki 3 bør koste en årsløn. Baggrunden for dette lønsomme arrangement er, at sikre, at eleven virkelig tror på sagen og er villig til at ofre noget for den. Usui ønskede at folk virkelig skulle værdsætte Reiki, og at de ikke ville gøre dette, hvis oplæringen i metoden ikke kostede penge. I nutidens praksis variere indvielserne meget i pris og er generelt sat ned i takt med udbredelsen – og hermed konkurrencen – indenfor Reiki uddannelse.

En af de reikimestre Mikao Usui nåede at uddanne var Chujiro Hayashi, der åbnede en Reiki klinik i Tokyo. På denne klinik blev den amerikansk/japansk kvinde Hawayo Takata behandlet og helbredt. Hun var så uheldig både at have en galdelidelse og lungelidelse. Hendes tilstand var så dårlige, at man i USA ikke turde operere hende. Hun tog da til Tokyo i håb om, at man her kunne hjælpe hende, men heller ikke her turde man operere. Ved et tilfælde hørte hun på hospitalet om en Reiki klinik, som man tilrådede hende at søge hjælp hos. Her blev hun helbredt på blot fire måneder. Efterfølgende arbejdede hun på klinikken i tre år og sluttede med at blive Reikimester i 1938. Herefter rejste hun tilbage til Hawaii, hvor hun tog en uddannelse i massage og arbejdede med Reiki. Inden sin død i 1980 nåede Hawayo Takata at uddannede 22 Reikimestre.

Der er nogle der mener at med udbredelse af Reiki til Vesten, skete også en forfladigelse af Reiki. Det fremføres at Chujiro Hayashi - der jo underviste Hawayo Takata - ikke mente, at det kunne tillades at en fremmed kulturkreds fik kendskab til en Japansk metode, og således kun lærte Takata om teknikkerne - ikke deres spirituelle baggrund. Der fremføres endvidere, at da Takata gjorde sit barnebarn; Phyllis Lei Furumoto til sin efterfølger, skete der endnu en fjernelse fra den oprindelige lære. Under alle omstændigheder blev der i 1981 afholdt et stormøde på Hawaii for adskillige Reikimestre. Her etablerede Phyllis Lei Furumoto, Reiki Alliancen for at efterfølge Hawayo Takata som stormester. I første omgang tilsluttede de fremmødte sig til denne organisation, men det vidste sig snart at Barbara Weber Ray - der var iblandt de 22 Reikimestre, som Hawayo Takata havde nået at uddanne - havde en anden holdning til Reiki og hun brød med Phyllis Lei Furumoto, for at etablere The American International Reiki Association.


Phyllis Lei Furumoto Chujiro Hayashi


Reiki blev hermed delt i to store hovedstrømninger og siden da er der opstået talrige mindre fraktioner. Sat lidt på spidsen kan siges at den ene hovedretning er interesseret i at Reiki skal være dyrt og den anden hovedretning er interesseret i at Reiki skal være billigt. Denne opdeling er en stor del af årsagen til at der nu til dags foregår en del debat om hvad den ”rigtige udgave” af reiki healing er.

Den gruppering som ønsker at reiki skal være dyrt søger at tage copyright på ord som ”ægte Reiki”. Dette øjensynlig ud fra devisen at man kan få mere for sine varer hvis disse er patenterede varemærker. Her søges at tage patent på begrebet reiki ved at lave en speciel udgave med andre grader af indvielse end de originale tre, og sågar også andre tegn. Man kan tage gruppen i forsvar, ved at henlede opmærksomheden på at Usui fremførte, at uddannelsen til Reiki mester bør være dyr for at sikre at eleven tror på sagen og er villig til at ofre noget for den. Den anden gruppering er interesseret i at Reiki skal være billigt og søger at få gjort kurserne billige og reiki lettere tilgængelig. Måske er dette ud fra en kærlighed til Reiki healing, men tager man de kritiske briller på virker det mere som at deres ærinde er at tjene mange penge på at producere Reikimestre på samlebånd. Denne fløj har også indført yderligere Reikisymboler end de oprindelige og inddraget begreber, der ikke er med i den originale Reikilære . Begge grupperinger synes at være temmelig optaget af at tjene penge på uddannelse af Reiki mestre – om end de har hver deres helt egen tilgang hertil.

Reiki metoden bygger på at udføre healing ud fra de bevægelser og linjer, der er i de fire Reiki tegn. Når man begynder at praktisere Reiki healing støtter man sig til disse tegn, men jo bedre man bliver, jo mere overflødige bliver de, da de bliver integreret i ens arbejdsmetode. Tidligere var tegnene omgæret af stor hemmeligheds-kræmmeri, men kendskabet til dem er blevet udbredt efterhånden som flere Reikimester har publiceret dem i bøger mv.


Cho Ku Rei
(choh-koo-ray)
Indvielses tegnet

"The Power Symbol"

Sei He Ki
(say-hay-key)
Det mentale tegn

”The Mental Symbol”

Hon Sha Ze Sho Nen
(Hanh-shah-zay-show-nen)
Fjernhealings tegnet

”The Distance Symbol”

Dai Ko Myo
(dye-ko-me-o)
Mester tegnet

”The Master Symbol”